Skip to main content

ActionAid på plats i översvämningsdrabbade Sydasien

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2011 16:28 CEST

Kraftiga monsunregn har börjat orsaka förödelse i stora delar av Bangladesh, Pakistan och Indien. Även Nepal står inför svåra översvämningar.

– Översvämningar, liksom alla katastrofer, är förödande för de människor som tvingas lämna sina hem och förlorar sina hus, gårdar, mark och ägodelar, säger Keshav Gautam, som är regionchef för ActionAid i Asien och fortsätter:

– De mest utsatta människorna är de som drabbas hårdast, de som redan är hårt prövade av effekterna av klimatförändringarna, fattigdom, stigande livsmedelspriser och dåliga vattensystem.

ActionAid i regionen gör sitt yttersta för att nå så många hjälpbehövande som möjligt.

– Vi håller högsta beredskap och arbetar i nära samarbete med både andra internationella organisationer och lokala partnerorganisationer, säger Keshav Gautam, regionchef för ActionAid i Asien.

I Bangladesh är 14 distrikt påverkade av översvämningarna och ActionAid hjälper behövande med rent vatten, mat, medicin och hygienmöjligheter. I Pakistan är det främst två distrikt – Sindh och Punjab som drabbats där familjer fortfarande kämpar med att återhämta sig från förra årets exempellösa översvämningar. De får hjälp med mat och hygienartiklar samt andra förnödenheter. I Indien uppges 14 distrikt och 1,9 miljoner människor vara drabbade av översvämningarna.

ActionAids katastrofarbete är alltid koncentrerat på att förbättra säkerheten för fattiga och utsatta människor.

– Man kan inte enbart skylla på naturen i det här fallet. Vi behöver göra mer än att bara hjälpa dessa familjer att komma fötter igen. Lika viktigt är förebyggande insatser och långsiktig hjälp, för att människor ska kunna bygga upp sina liv igen. Nu måste de här ländernas regeringar prioritera ersättning till fördrivna familjer, avslutar Keshav Gautam.

För mer information:
Catrin Rising, pressansvarig ActionAid, telefon: 0733-80 80 74,catrin.rising@actionaid.se
Anjali Kwatra, Head of News, ActionAid UK, telefon :  + 44 7941 371357 anjali.kwatra@actionaid.org
Natalie Curtis, Press Officer, ActionAid Intl, telefon : +44 (0)7931787025 natalie.curtis@actionaid.org

ActionAid är en internationell organisation som i över 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor. FN har uppmärksammat ActionAid för sitt banbrytande arbete inom katastrofbekämpning med det så kallade Sasakawa-priset. Det delas ut för hållbara och nyskapande insatser på gräsrotsnivå.

Bifogade filer

PDF-dokument