Skip to main content

Anklagad för att vara häxa

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2011 11:28 CEST

Tron på häxkraft är och trolldom är djupt rotad i Ghana. Kvinnor blir anklagade för att vara häxor och tvingas leva i särskilda läger för att inte bli lynchade till döds. Här arbetar ActionAid med få upp frågan på den politiska dagordningen, att stärka kvinnornas ställning och se till att de får tillgång till sina rättigheter.I dagens Människor och tro i P1 berättar Annika Jacobson, kampanjchef på ActionAid om livet i lägren och arbetet med att få till en förändring.

– Den vanligaste anledningen till att en kvinna anklagas för att vara häxa är att någon i hennes närhet blir sjuk eller dör. Eller att en släkting vill bli av med henne. Vad de har gemensamt är att de är fattiga och maktlösa, säger Annika Jacobson, kampanjchef för ActionAid i Sverige och som nyligen besökt ett av häxlägren i norra Ghana.

Att bli anklagad för att vara häxa är – förutom ett enormt stigma för kvinnan –livsfarligt. Det händer att kvinnor mördas när de anklagas för att vara häxor. För att överleva tar de sin tillflykt till särskilda häxläger.

Här arbetar ActionAid med kvinnorna och stödjer dem i kampen för sina rättigheter och en egen försörjning. Ett sätt är att bilda nätverk och ställa krav på myndigheterna. En seger för kvinnorna i Gambaga-lägret, var när de gick samman och krävde att få sjukvårdskort till hundratals kvinnor – och lyckades. Sjukvårdskortet ger dem inte bara tillgång till vård, utan även ökad respekt i samhället. 

– För att en kvinna ska kunna lämna lägret och återvända hem måste hon kunna försörja sig själv, men också ha byns godkännande. Det är långa processer, häxanklagelserna försvinner inte över en natt. Varje år är det kvinnor som kan lämna lägren och återvända till sina hem, säger Annika Jacobson.

Genom att arbeta långsiktigt tillsammans med kvinnorna, som aldrig haft en röst tidigare, så kan det ske – och sker – förändringar. Nu har de även mark som de gemensamt äger, ett nytt vattensystem har installerats och det finns ett pågående projekt som handlar om att lägga om taken på husen. Men det som förändrats mest är kvinnornas syn på sig själva.

– Det är starka kvinnor som vägrar se sig själva som offer och gör gemensam sak i att kräva acceptans av samhället, avslutar Annika Jacobson.För mer information, kontakta:

Catrin Rising, pressansvarig ActionAid, 0733-80 80 74 


ActionAid är en internationell organisation som i över 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor.

Bifogade filer

PDF-dokument