Skip to main content

Flicktoaletter – en väg till utbildning i fattiga länder

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 08:45 CET

Genom att se till att det finns separata flicktoaletter i skolor i fattiga länder stannar flickor kvar längre i skolan. Det är en enkel, konkret åtgärd för att kunna ge flickorna utbildning och därmed kunna resa sig ur fattigdom.

ActionAid uppmärksammar problemet med brist på toaletter och sanitet i samband med internationella toalettdagen idag den 19 november. Dagen är en påminnelse om alla de människor som lever utan tillgång till toalett och en värdig hygien.

I många skolor i utvecklingsländer saknas toaletter och flickorna är tvungna att uträtta sina behov i det fria – med risk för att bli överfallna och utsatta för sexuella övergrepp. På skolor som har toalett är det inte ovanligt att flera hundra elever måste dela på den. Förutom bristande hygien är många flickor rädda för att gå på samma toalett som pojkarna. Följden blir att föräldrar helt enkelt inte vågar skicka sina döttrar till skolan. Det leder till att flickor hoppar av skolan, missar sin chans till utbildning och möjligheten att ta sig ur fattigdom.

– ActionAid arbetar med att ge fattiga barn världen över förutsättningar för att de ska få en ordentlig utbildning. Ett exempel på en konkret åtgärd, är att se till att alla har tillgång till toaletter och sanitet. Eftersom ActionAid har särskilt fokus på flickor och kvinnor bygger vi separata flicktoaletter på skolor, säger Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare för ActionAid i Sverige och fortsätter:

– Det främjar både flickors och pojkars skolgång! Utbildning är ett av de bästa verktygen som finns i kampen mot fattigdom.

Bagamoyo i västra Tanzania är ett av de områden där ActionAid bygger flicktoaletter. Tack vare de nya toaletterna och förbättrade sanitära förhållanden går nu flickor i skolan igen. Skolgången har ökat med hundra procent sedan de nya toaletterna byggdes och flickorna kan nu använda sina egna toaletter utan att riskera att bli retade eller trakasserade.

ActionAid arbetar på alla nivåer för att se till fattiga flickor får utbildning. Det är allt från konkreta projekt som att till exempel ordna skolskjutsar och bygga flicktoaletter till samarbeten med lärarföreningar och lokala hem- och-skola-föreningar för att uppnå en samsyn kring vikten av utbildning för flickor. Dessutom arbetar ActionAid på ett politiskt plan med att påverka makthavare att till exempel slopa skolavgifter och lagstifta om att det ska vara straffbart att utnyttja flickor.

För mer information:
Lotta Sydäng-Melin, projektledare ActionAid, telefon: 076-173 33 43

ActionAid är en internationell organisation som i över 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.
I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor. I maj 2006 öppnade ActionAid ett kontor i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument