Skip to main content

Kvinnor och flickor kan utrota hungern i världen

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 17:14 CEST

Inför FN:s  internationella dagar världshungerdagen den 16 oktober och den internationella dagen för utrotning av fattigdom den 17 oktober vill ActionAid sätta fokus på flickors och kvinnors nyckelroll för att minska hunger och utrota fattigdom.

Det finns nog med mat åt alla i världen. Trots detta lägger sig nästan en miljard människor hungriga varje kväll. Varje dag dör 16 000 barn för att de inte har tillräckligt att äta. 

Om regeringar världen över inte gör något nu riskerar över en miljon barn att dö fram till 2015. Det visar en rapport från ActionAid: Who’s really fighting hunger? som släpptes i september.

Det går att vända den negativa trenden. I Rwanda till exempel, driver regeringen ett program där man ger de allra fattigaste en ko. Alphonsine Mubahabana, 47 år, är mor till fyra barn. Hon bor i byn Ruhango, Nyanzadistriktet, i södra Rwanda. Med hjälp av regeringens program ”one cow” har Alphonsine rest sig ut fattigdomen och är idag en framgångsrik jordbrukare.

- Pengarna jag tjänade på korna och mjölken investerade jag i gården. Jag köpte grisar, höns och kaniner och började odla cassava och andra grödor, berättar Alphonsine Mubahabana.

I Malawi har flera kvinnor som driver småjordbruk bildat kopperativ för att öka sin askördar och hjälpa varandra. Jane Chima, 51 år från byn Chiuwanyuma har, tillsammans med det kvinnliga kooperativet som stödjs av ActionAid, ett tunnland på den gemensamma marken i byn. Där odlar hon tomater, grönsaker och majs. Det mesta går till mat åt familjen och det som blir över säljer hon för att kunna köpa hushållsartiklar.

Hon säger att skördarna definitivt har förbättrats. Där man tidigare kunde skörda upp till 15 påsar majs, kan man nu skörda 40.

Kvinnor står för ungefär 60 till 80 procent av livsmedelsproduktionen i utvecklingsländerna, men de saknar tillgång till krediter och utrustning. Samtidigt äger kvinnor mindre än två procent av marken i världen. 

– På de flesta av världens fält är det kvinnor som arbetar. Från att plantera potatis i Sydamerika till att skörda majs i Afrika eller sliter på risfälten i Asien. Men de äger inte marken de arbetar på och får inte tillgång till subventionerade krediter, utbildningsprogram, eller kan gå med i kooperativ eller lantbrukarförbund, säger Everjoice Win, chef för kvinnors rättigheter inom ActionAid. 

Bristen på politisk representation till kvinnor i tredje världen innebär att de tvingas lida i tysthet eftersom deras grundläggande rättigheter förnekas.

Dessutom måste kvinnliga jordbrukare i utvecklingsländer måste dessutom konkurrera med såväl europeiska regeringar som stora företag att få tillgång till den mark de har brukat i generationer - som i många fall tas för produktion av biobränslen och andra företagsgrödor.

Att öka kvinnors rätt till land är avgörande för att bekämpa fattigdom och diskriminering. Vi som lever i rika länder har möjligheten att förändra livet för fattiga människor världen över. ActionAids mål är att utrota fattigdomen. Tillsammans.

ActionAid slår hål på tio myter om hunger.

För mer information, bilder och fallstudier kontakta 
Catrin Rising, pressansvarig ActionAid, mobil: 0733-80 80 74

ActionAid är en internationell hjälporganisation som har över 35 års erfarenhet av att bekämpa fattigdom. Vi anser att fattigdom är en orättvisa och arbetar tillsammans med de fattiga för att stärka deras egna initiativ att ta sig ur fattigdomen.

I allt vårt arbete fokuserar vi på kvinnor och flickors situation eftersom det är det mest effektiva sättet att minska fattigdomen i ett område.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera