Skip to main content

Många viktiga beslut vid ActionAid Sveriges årsmöte

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2017 09:30 CEST

Ett betydelsefullt årsmöte för ActionAid Sverige ägde rum den 21 maj i Stockholm. Bland annat antogs en ny strategisk inriktning som pekar ut riktningen för organisationens framtida arbete för att bekämpa fattigdom och arbeta för social rättvisa och jämställdhet såväl internationellt som i Sverige.

– ActionAid Sverige går nu in i en ny fas där vi bland annat kommer att stärka den lokala förankringen i Sverige och intensifiera vårt samarbete internationellt, säger Ingela Holmertz, generalsekreterare. Vårt fokus under de kommande åren kommer vara att stärka kvinnors rättigheter, bidra till människors och samhällens motståndskraft mot effekterna av klimatförändringarna, samt arbeta för att fördjupa och i många fall återerövra demokratin. Av särskild vikt kommer vara att mobilisera såväl mänskliga som finansiella resurser för att åstadkomma förändring.

Du kan läsa den strategiska inriktningen här.

Årsmötet valde en ny styrelse som har en bred kompetens i linje med den nya inriktningen. Pia Gideon valdes om till ordförande och Angelica Andersson, tidigare ledamot, valdes till vice ordförande. Nya ledamöter är Bengt Ekman, Shantana Shahid, Helya Houshmand och Nargis Rahimi. I styrelsen sitter även Frida Dunger (styrelseledamot sedan 2016) och Marie Hallberg (styrelseledamot sedan 2014). Läs mer om styrelseledamöterna här.


Valberedning: Till valberedningen valdes Rita De Castro till ny ordförande. Rune Leithe, Patrik Eriksson och Hanna Holmberg valdes till ledamöter.

Samtliga handlingar från mötet finns samlade här på ActionAid Sveriges hemsida.  

ActionAid är en global federation som finns i 45 länder och som arbetar för en mer rättvis, jämlik och hållbar värld fri från fattigdom. Vi tror på alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv. I allt vårt arbete har vi ett särskilt fokus på att stärka kvinnor och flickors rättigheter eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Läs mer på www.actionaid.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy