Skip to main content

Snart skolstart, men inte för alla barn

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2009 11:06 CEST

Nu startar skolorna igen efter ett långt sommarlov. Men det som är en självklarhet för Sveriges barn, är bara en dröm för barn i världens fattigaste länder. Över 80 miljoner barn får inte gå i grundskolan alls. Och av dem är 60 procent flickor.

- För att utrota fattigdomen i världen måste flickor och kvinnor få utbildning. Det leder till ekonomisk tillväxt, bättre hälsa inom familjerna, lägre spädbarnsdödlighet och att färre barn dör av undernäring, säger Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare för ActionAid i Sverige.

I många fattiga länder är tillgång till utbildning mest att likna vid ett lotteri. Om du får gå i skolan beror på hur gammal du är, var du bor, vilket kön du har och hur mycket dina föräldrar kan betala. Action Aid kämpar för att alla barn ska få den utbildning de har rätt till.

- Utbildning är en av de bästa långsiktiga lösningarna för att bekämpa fattigdom. Det handlar inte bara om att lära sig att ett plus ett är två, utan lika mycket om att lära sig om vilka rättigheter man har. Genom utbildning får människor bättre självkänsla och energi att själva kunna ta sig ur fattigdom, säger Ylva Jonsson Strömberg.

Det är dessutom färre flickor än pojkar som börjar skolan. Orsakerna är många. Familjer som inte har råd att låta alla sina barn gå i skolan, prioriterar oftast sönerna. Över hela världen är det alltför vanligt att flickor utsätts för våld i skolan. Därför arbetar ActionAid på flera plan med flickors utbildning.

- Det är allt från konkreta projekt som att till exempel ordna skolskjutsar och bygga flicktoaletter till att arrangera diskussionsgrupper i samhället för att uppnå en samsyn kring vikten av utbildning för flickor, säger Ylva Jonsson Strömberg.

Dessutom arbetar ActionAid på ett politiskt plan med att påverka länders regeringar så att de till exempel slopar skolavgifter. I Afrika har ActionAids påtryckningar på ländernas regeringar gett resultat: Malawi, Tanzania och Kenya har avskaffat skolavgifterna vilket har lett till att fler barn både börjar och slutför skolan.

ActionAid kräver att:
-
alla skolavgifter tas bort
-lagstiftningar för rätten till utbildning förstärks
-äktenskap förbjuds för barn under 18 år
-lärare som utnyttjar flickor ska straffas
-flickor ska få separata toaletter
-alla skolor ska ha sexualundervisning med fokus på kön och maktrelationer

År 2000 enades världens ledare på FN:s millennietoppmöte om en rad mätbara mål för att tackla fattigdom, hunger, sjukdomar, analfabetism och diskriminering av kvinnor. Ett löfte var att alla barn ska ha möjlighet till grundskoleutbildning tills år 2015. Som det ser ut nu kommer världen missa de målen med 15-20 år.

För mer information och bilder, kontakta:
Catrin Rising, pressansvarig ActionAid, mobil: 0733-80 80 74

ActionAid är en internationell organisation som i över 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor. I maj 2006 öppnade ActionAid ett kontor i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera