Tags

Children dream of a family of their own!

Children dream of a family of their own!

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 07:40 CEST

April 23 and 24 200 participants from 20 countries meet i Stockholm for a Conference: “ADOPTION FOR THE RIGHT REASONS; an option for permanency” - arranged by the European adoption association EurAdopt. On the agenda: Exchange of experiences and presentations by international experts on adoption issues and Mrs. Maria Larsson, the Swedish Minister for Children and Elderly.

Många barn drömmer om en egen familj!

Många barn drömmer om en egen familj!

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 07:30 CEST

Den 23-24 april kommer ca 200 deltagare från 20 länder till Stockholm för att samtala på EurAdopts adoptions- och barnrättskonferens om; Adoption som en rättighet för barn till en egen familj. Deltagarna kommer förutom erfarenhetsutbyte att lyssna på representanter för bl a sekreteriatet för konventionen för internationella adoptioner i Haag och Sveriges barn- och äldreminister Maria Larsson.

På lördag 5 okt samlar vi in pengar till Världens Barn

På lördag 5 okt samlar vi in pengar till Världens Barn

Pressmeddelanden   •   2013-10-02 17:15 CEST

Lördagen den 5 oktober 13-17 anordnar Adoptionscentrums Insamlingsstiftelse Föräldralösa Barn ett insamlingsevent i Nacka Forum med medverkan av den nya Rnb/Soul-artisten Fay Kendel.

Adoptionscentrum: Stoppa rasismen! Låt oss tillsammans skapa ett mänskligare samhälle.

Adoptionscentrum: Stoppa rasismen! Låt oss tillsammans skapa ett mänskligare samhälle.

Pressmeddelanden   •   2013-09-10 15:35 CEST

Efter de senaste händelserna i Malmö har det rasistiska våldet än en gång kommit i fokus. Om det blir accepterat att angripa den som ser annorlunda ut, hör adoptivbarnen till de utsatta. Vi uppmanar alla goda krafter att arbeta aktivt mot rasism och främlingsfientlighet för ett mångkulturellt samhälle där alla får plats och där alla kan bidra med något!

Adoptionscentrum: Utvisa aldrig barn till barnhem!

Adoptionscentrum: Utvisa aldrig barn till barnhem!

Pressmeddelanden   •   2013-07-23 13:29 CEST

Migrationsverket har beslutat om utvisning till Azerbajdzjan av barnen Raul, 7 år och Billur, 9 år, som skickas till en oviss tillvaro på barnhem. Att en myndighet i ett land som ratificerat barnkonventionen ens kan framföra detta som ett acceptabelt alternativ för barn är ofattbart. Fallet visar med all tydlighet att barnkonventionen snarast borde bli svensk lag.

Jonas Friberg ny ordförande i Adoptionscentrum

Jonas Friberg ny ordförande i Adoptionscentrum

Pressmeddelanden   •   2013-05-27 18:10 CEST

Jonas Friberg, 45, från Stockholm valdes den 26 maj till ny förbundsordförande i Adoptionscentrum. Jonas har adopterade barn från Sydafrika och har tidigare varit vice ordförande i organisationen.

Integration stavas mångfald

Integration stavas mångfald

Pressmeddelanden   •   2013-05-27 18:10 CEST

Adoptionscentrum vill ge större utrymme för mångfald - ett vapen mot rasismen. I ett uttalande på organisationens förbundsmöte den 25-26 maj förbundit sig att arbeta ännu mer aktivt mot rasism och främlingsfientlighet.

Väntetiderna för adoption minskar kraftigt

Väntetiderna för adoption minskar kraftigt

Pressmeddelanden   •   2012-10-22 11:31 CEST

Antalet familjer som väntar i Adoptionscentrums kö har minskat kraftigt, och det är idag kort eller ingen väntetid för att skicka adoptionsansökan till flera länder som Ryssland, Bulgarien, Zambia, Kenya, Thailand, Filippinerna och Kina.

Nya förslaget om föräldraförsäkring slår hårt mot adoptivbarnen

Nya förslaget om föräldraförsäkring slår hårt mot adoptivbarnen

Pressmeddelanden   •   2012-09-18 08:00 CEST

Enligt medieuppgifter kommer regeringen i sin budget att föreslå förändringar i föräldraförsäkringen som skulle drabba många adoptivfamiljer mycket negativt. Enligt förslaget kan man bara ta ut 95 dagar i föräldraförsäkringen efter att barnet fyllt 4 år. - Förslaget brister helt i barnperspektiv, säger Jan Göransson, ordförande i Adoptionscentrum.

Debatt: Adoptionsbidraget måste höjas!

Debatt: Adoptionsbidraget måste höjas!

Pressmeddelanden   •   2012-08-24 18:00 CEST

Adoptionerna har sjunkit i antal de senaste åren, men det har inte kostnaderna gjort. Adoptionscentrums förslag är att adoptionsbidraget höjs till två basbelopp, 88 000 kronor, och att det i framtiden regleras som alla andra bidrag kopplade till basbeloppet. Bidraget kommer då att återigen utgöra cirka 40 % av en genomsnittlig adoptionskostnad.

Bjud in även adopterade till nationaldagen!

Bjud in även adopterade till nationaldagen!

Pressmeddelanden   •   2012-06-06 08:00 CEST

Under firandet den 6 juni är det många kommuner som bjuder in nyblivna svenska medborgare till en högtidlig ceremoni - dock är det inte alla som bjuder in de adoptivbarn som kommit under året. Det tycker Adoptionscentrum att det ska bli ändring på!

Samhället sviker adoptivfamiljerna

Samhället sviker adoptivfamiljerna

Pressmeddelanden   •   2012-04-23 16:24 CEST

- Olika sätt att bilda familj behandlas inte jämställt av politiker och beslutsfattare, säger Jan Göransson, ordförande i Adoptionscentrum. - Adoption borde vara kostnadsneutralt i förhållande till annan familjebildning! Den totala adoptionskostnaden varierar beroende land. Sedan adoptionsbidraget senast höjdes år 2000, har mediankostnaden för en adoption ökat från c:a 102.500 till 225.000.

Media-no-image

Vietnam tillbaka som adoptionsland

Pressmeddelanden   •   2012-02-27 13:12 CET

Adoptionscentrum har fått auktorisation för förmedling av adoptioner från Vietnam – efter ett uppehåll på två år, finns det goda förutsättningar för att samarbetet med Vietnam ska kunna återupptas under 2012.

Media-no-image

Stopp för nya Rötter-ärenden på Adoptionscentrum från 1 mars

Pressmeddelanden   •   2012-02-03 09:41 CET

Adoptionscentrum har sedan 1994, helt utan utan ekonomiskt stöd från samhället, bedrivit verksamhet för att hjälpa adopterade att söka sina rötter. För den ideella föreningen Adoptionscentrum är detta inte längre möjligt.

Nordiska adoptionsorganisationer står upp mot rasismen

Nordiska adoptionsorganisationer står upp mot rasismen

Pressmeddelanden   •   2011-10-03 13:56 CEST

Nordic Adoption Council (NAC) som samlades till General Meeting i Stockholm den 1 oktober, uttalade vid mötet sin starka oro för rasismen i de nordiska länderna.

Nordiska Adoptionsdagar i Stockholm samlar sjutton adoptionsorganisationer

Nordiska Adoptionsdagar i Stockholm samlar sjutton adoptionsorganisationer

Pressmeddelanden   •   2011-09-15 15:06 CEST

Den 29 september - 1 oktober arrangerar Nordic Adoption Council för sjuttonde gången Nordiska Adoptionsdagar med deltagande från hela Norden. Större delen av mötet är dessutom öppet för alla som är intresserade av adoptionsfrågor.

Adoptionscentrums kritiserar Socialstyrelsens rapport ”Internationella adoptioner – Nya krav på blivande adoptivföräldrar"

Adoptionscentrums kritiserar Socialstyrelsens rapport ”Internationella adoptioner – Nya krav på blivande adoptivföräldrar"

Pressmeddelanden   •   2011-07-08 12:15 CEST

Syftet med att införa en obligatorisk föräldrautbildning var att de som adopterar skulle få ökade insikter och kunskaper om barn och barns behov. I Socialstyrelsens rapport har man inte försökt sig på någon utvärdering av hur man lyckats med detta. Adoptionscentrum kräver nu att Socialstyrelsen tar sitt ansvar för föräldrautbildningen för blivande adoptivföräldrar på allvar.

Adoptionscentrum i Almedalen 2011

Adoptionscentrum i Almedalen 2011

Pressmeddelanden   •   2011-06-20 15:25 CEST

Detta år är det arbetet mot rasism, för barnkonventionen som svensk lag, samt arbetet för ett jämlikt föräldraskap, som präglar Adoptionscentrums aktiviteter under politikerveckan i Almedalen.

Korta handläggningstiden för svenska adoptioner!

Korta handläggningstiden för svenska adoptioner!

Pressmeddelanden   •   2011-06-16 14:20 CEST

En snabbare handläggning av svenska adoptioner är i barnens intresse. Tyvärr är det fall som uppmärksammats i media de senaste dagarna, där en ett barn som placerats vid födseln måste tillbaks till sin biologiska mamma efter hela åtta månader i den tilltänkta adoptivfamiljen, inte ovanligt.

Media-no-image

Öka stödet till hiv-drabbade barn!

Pressmeddelanden   •   2011-05-16 16:46 CEST

Miljontals barn förlorar sina föräldrar i aids. Ofta hamnar dessa barn på institutioner och har små möjligheter till ett bra liv. Adoptionscentrum uppmana regeringen, Sida och andra biståndsorganisationer att öka stödet till hiv-drabbade barn!

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.