Skip to main content

Taggar

Adopterade om adoption - bilden behöver nyanseras

Adopterade om adoption - bilden behöver nyanseras

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 15:44 CET

Den senaste veckan har adoption i medier beskrivits som barnhandel. Kritiken från adopterade har varit kraftig. Vi har dock andra erfarenheter av såväl adoption som Adoptionscentrum. Det känns viktigt att även detta kommer fram så att bilden nyanseras.

Media no image

Adoptionscentrums adoptionsverksamhet i Chile

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 15:15 CET

Adoptionscentrum arbetade med adoptioner från Chile till Sverige mellan 1971 och 1991. Innan adoptionsverksamheten i Chile startade gjordes en noggrann genomgång av hur adoptionsproceduren skulle gå till och vilka lagar och regler som fanns för att säkerställa att det gick att genomföra juridiskt och etiskt korrekta adoptioner.

​Modernare adoptionsregler stärker barnets rätt och ökar möjligheten för blivande adoptivföräldrar

​Modernare adoptionsregler stärker barnets rätt och ökar möjligheten för blivande adoptivföräldrar

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 09:54 CET

I går, den 7 december, presenterade regeringen förslag till ny adoptionslag. - Det är glädjande att regeringen i lagen markerar adopterades rätt till kunskap om sitt ursprung och befriande att sökandes ålder inte ska vara en enskild faktor vid bedömning av sökandes lämplighet, säger Margret Josefsson, förbundsordförande.

Adoptionernas dag 2017: Utveckla stödet till adopterade och deras familjer

Adoptionernas dag 2017: Utveckla stödet till adopterade och deras familjer

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2017 14:47 CET

Den 18 november är det Adoptionernas Dag. Adoptionscentrum uppmärksammar detta genom att lyfta fram behovet av att utveckla stödet till adopterade och deras familjer.

Media no image

Adoptionscentrums första adoptionsförmedling till ett samkönat par

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 10:07 CEST

Adoptionscentrum har förmedlat den första internationella adoptionen till ett svenskt samkönat par.

Media no image

Rätten till rötter

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2017 11:51 CEST

På Adoptionscentrums förbundsmöte i Malmö, 13-14 maj 2017, betonades adopterades rätt till rötter och ursprung. Adoptionscentrum vill att det svenska samhället tar rätten till rötter och ursprung på allvar. En statlig utredning bör därför tillsättas för att kartlägga behov och föreslå arbetssätt för denna verksamhet.

Adoptionsbidraget höjs till 75 000 kr

Adoptionsbidraget höjs till 75 000 kr

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 18:14 CEST

Många års påtryckningsarbete från Adoptionscentrums sida har äntligen gett resultat – i regeringens höstbudget föreslås en höjning av adoptionsbidraget från 40.000 till 75.000 SEK per adoption.

Media no image

IVO kritiserar kommun för dåliga medgivandeutredningar

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 15:14 CEST

VO (Inspektionen för vård och omsorg) kritiserar en liten kommun i norra Sverige för att ha brustit i kvalitet när det gäller två genomförda medgivandeutredningar. De lyfter också fram det faktum att små kommuner har svårt att hålla den höga kompetens inom området som krävs , något som Adoptionscentrum har påtalat under en längre tid. Kompetensen måste bli mer likvärdig över landet!

Media no image

Även barn på flykt har rätt till familj

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 16:00 CEST

Riksdagens beslut igår att förändra Sveriges asyllagstiftning innebär att flyende barns rätt till familj kraftigt inskränkts. Adoptionscentrum arbetar för alla barns rätt till familj. Det gäller också barn i Sverige - och barn på flykt.

Även barn i Sydkorea har rätt till familj

Även barn i Sydkorea har rätt till familj

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2015 16:00 CET

I en debattartikel i ​Aftonbladet 27/11 2015 kritiserar Svenska Koreaadopterades Nätverk (SKAN) adoptioner från Sydkorea. Adoptionscentrum ser mycket allvarligt på anklagelserna då förmedlingsarbetet sker enligt gällande lagar och konventioner. Och även barn i Sydkorea ska ha rätt att växa upp i en familj!

Stöd till föräldralösa barn

Stöd till föräldralösa barn

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2015 23:40 CEST

I TV-programmet "Smartare än en femteklassare" vann programledaren Anna Braun 60 000 kr i lördags som hon valde att donera till insamlingsstiftelsen Föräldralösa Barn som stödjer Adoptionscentrums projekt. Anna Braun är själv adopterad. Adoptionscentrums biståndsarbete syftar till att hjälpa barn som saknar familj något som lyftes fram vid organisationens förbundsmöte som hölls i helgen.

Adopterad ny ordförande för Adoptionscentrum

Adopterad ny ordförande för Adoptionscentrum

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2014 15:00 CET

MARGRET JOSEFSSON NY ORDFÖRANDE För första gången valdes en adopterad till förbundsordförande för en adoptionsorganisation i Sverige. Margret Josefsson, 45 år, är född i Sydkorea. Margret Josefsson har varit medlem i Adoptionscentrum sedan 1988.

Media no image

Nu har barnen från Ryssland fått sina familjer

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2014 10:27 CEST

I dagarna slutförde Adoptionscentrum den sista - av de hösten 2013 mycket omskrivna - Rysslandadoptionerna och det sista barnet från Ryssland har nu kommit till sin familj i Sverige.

Förändringsviljan finns - så vad väntar vi på?

Förändringsviljan finns - så vad väntar vi på?

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2014 15:52 CEST

Adoptionscentrum åkte till Almedalsveckan med tre viktiga frågor och kom hem med uttömmande svar från medvetna, insatta och förändringsbenägna politiker. Samtliga representerade partier anser att ålderstillämpningen måste ses över och adoptionsbidraget höjas. När det gäller nationella adoptioner är man överens om de familjehemsplacerade barnens behov av en egen familj men tvekar om vägen dit.

Media no image

Adoptionscentrum om ” Samordnat ansvar för vissa familjefrågor” (Ds 2014:17)

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2014 15:28 CEST

Adoptionscentrum har skickat in remissvar på Socialdepartementets Promemoria om ”Samordnat ansvar för vissa familjefrågor” som bl a påverkar adoptionsmyndigheten MIA:s framtid. Förslaget innebär att MIA kommer att ingå i en ny myndighet som har ansvar för fler olika familjefrågor. Adoptionscentrum ser många fördelar med förslaget men ser gärna en ännu tydligare barnrättsprofil på myndigheten.

Adoptionerna och framtiden - Adoptionscentrum i Almedalen

Adoptionerna och framtiden - Adoptionscentrum i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2014 11:41 CEST

Kom och prata adoptioner och barns rätt till familj med oss i Almedalen! Under sommarens Almedalsvecka finns Adoptionscentrum på plats. Varmt välkommen till vår politikerutfrågning om adoptioner och framtiden måndagen 30 juni kl.13.00 -15.00. Besök oss i trädgården på Tunnbindaregatan 16. Barnaktiviteterna med Clown, korv och kakor börjar kl. 12.00. Barnfamiljer är särskilt välkomna!

Swedish Maria Doré appointed new chairperson of EurAdopt

Swedish Maria Doré appointed new chairperson of EurAdopt

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2014 18:45 CEST

Ms Maria Doré, Program Officer at Adoptionscentrum since 2005, was today appointed as new chairperson of EurAdopt. EurAdopt is an association of adoption organisations in 12 Western European countries. Up to 4,000 children receive new homes each year through these organisations. (www.euradopt.org).

Maria Doré – ny ordförande i EurAdopt

Maria Doré – ny ordförande i EurAdopt

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2014 17:21 CEST

Adoptionscentrums medarbetare Maria Doré valdes idag till ordförande i EurAdopt som är en sammanslutning av auktoriserade adoptionsorganisationer i Europa. Sammanslutningen bildades 1993 och består av adoptionsorganisationer från tolv västeuropeiska länder. Maria Doré är jurist och sedan 2005 landansvarig inom Adoptionscentrum och arbetar bl a med Filippinerna, Thailand och Vietnam.

Children dream of a family of their own!

Children dream of a family of their own!

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2014 07:40 CEST

April 23 and 24 200 participants from 20 countries meet i Stockholm for a Conference: “ADOPTION FOR THE RIGHT REASONS; an option for permanency” - arranged by the European adoption association EurAdopt. On the agenda: Exchange of experiences and presentations by international experts on adoption issues and Mrs. Maria Larsson, the Swedish Minister for Children and Elderly.

Många barn drömmer om en egen familj!

Många barn drömmer om en egen familj!

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2014 07:30 CEST

Den 23-24 april kommer ca 200 deltagare från 20 länder till Stockholm för att samtala på EurAdopts adoptions- och barnrättskonferens om; Adoption som en rättighet för barn till en egen familj. Deltagarna kommer förutom erfarenhetsutbyte att lyssna på representanter för bl a sekreteriatet för konventionen för internationella adoptioner i Haag och Sveriges barn- och äldreminister Maria Larsson.