Media no image

Geoenergi gör Jakobsbergs Centrum självförsörjande

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 08:36 CEST

Jakobsbergs Centrum är det hittills största köpcentrumet i Sverige som har konverterat till geoenergi. 68 energibrunnar har installerats under köpcentrumet som nu till största delen är självförsörjande på förnybar geoenergi. Med geoenergi minskar centrumets behov av fjärrvärme motsvarande uppvärmningen av 400 radhus. Projektet är ett samarbete mellan centrumägaren Citycon och energipartnern Adven.

”Citycons hållbarhetsstrategi innehåller nya, innovativa lösningar och geoenergianläggningen i Jakobsberg har varit ett framgångsrikt pilotprojekt. Vi ser nu över möjligheten att installera geoenergi och andra hållbara energilösningar i fler köpcentrum, säger Mattias Bernunger, utvecklingschef på Citycon. Som centrumägare vill vi verka för en hållbar utveckling genom ökad energieffektivitet och miljöanpassning av våra köpcentrum.”

”Nu levererar vi geoenergi till hela Jakobsbergs centrum. Det är ett unikt projekt i den mening att en geoenergianläggning som försörjer över 50 000 kvm köpcentrum är ytterst ovanligt. Att anlägga ett storskaligt borrhålslager med närmare 70 energibrunnar, 300 meter djupa, i inomhusmiljö har varit en utmaning, och jag känner inte till att det har gjorts tidigare någon annanstans” säger Johan Lönneborg, kundansvarig på Adven.

Om Adven Sweden:

Adven Sweden AB är en del i Advengruppen som levererar tillförlitlig företagsspecifik energiförsörjning och lokala värmenät. Advens verksamhet baserar sig på helhetslösningar som skräddarsys enligt kundens behov och med vars hjälp energi produceras på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt med en minimal miljöpåverkan. Bland Advens produkter finns geoenergi till kommersiella fastigheter, industriånga och -kyla, värme, nedkylningslösningar, processande av sekundärenergi, gas och el.

www.adven.se


Jakobsbergs Centrum är det hittills största köpcentrumet i Sverige som har konverterat till geoenergi. 68 energibrunnar har installerats under köpcentrumet som nu till största delen är självförsörjande på förnybar geoenergi. Med geoenergi minskar centrumets behov av fjärrvärme motsvarande uppvärmningen av 400 radhus. Projektet är ett samarbete mellan centrumägaren Citycon och energipartnern Adven.

Läs vidare »
M8hc1pvektdjbgohnxc0

FastPartner väljer förnyelsebar geoenergi i Kista

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 07:54 CET

Fastpartner ABs (publ) kontorsfastighet, Sätesdalen 2 i Kista kommer från och med våren 2017 värmas och kylas med förnyelsebar geoenergi från energibolaget Adven.

Media no image

Adven levererar geoenergi till DB Schenker i Finland

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 13:30 CEST

DB Schenker bygger en ny logistikterminal i Vaasa, Finland som kommer att värmas och kylas med geoenergi från Adven. Borrningen av geoenergianläggningen som kommer göra logistikterminalen CO2-neutral startar denna vecka. Förutom låga koldioxidutsläpp kommer Advens lösning resultera i upp emot 15 % kostnadsbesparingar i jämförelse med traditionella alternativ.

”Vi vill erbjuda våra kunder logistiktjänster som är miljövänliga. Våra lokaler står endast för några procent av koldioxidutsläppen, men det är ett område som vi kan ha en direkt inverkan på. Vi ville bygga en CO2-neutral terminal, där energiförsörjningen kommer från geoenergi och vattenkraft. Vårt huvudkontor i Vantaa försörjer vi med solenergi”, säger DB Schenkers fastighetsdirektör Risto Lehtikangas och fortsätter ”Advens expertis i att driva denna typ av anläggningar övertygade oss. De är en ledande aktör inom sitt område och kan se till att anläggningen drivs på ett effektivt sätt.”

Adven bygger, äger och driver geoenergianläggnigen för DB Schenkers logistikterminal i Vaasa. Geoenergilagret kommer att bestå av cirka 300 meter djupa borrhåll som placeras under terminalbyggnaden. Den värme och kyla som fastigheten behöver hämtas från borrhålen med hjälp av värmepumpar som drivs med el från förnyelsebara källor. Byggnationen anpassas efter DB Schenkers byggprocess om två etapper; under våren anläggs borrhålslagret medan värmepumpscentralen färdigställs i höst när väl terminalen är på plats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adven Sweden AB
Jonas Häggqvist, VD, tfn +46 70 53 170 1

Om DB Schenker
DB Schenker utvecklar och producerar transporter samt logistik- och informationstjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar. I Sverige erbjuder DB Schenker landtransporter på väg och järnväg, internationella sjö- och flygfrakter samt konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. Deras mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. Denna strävan gynnar också kundernas effektivitet, eftersom minskad miljöpåverkan kräver effektivare logistikplanering. www.schenker.com

Om Adven Sweden:

Adven Sweden AB är en del i Advengruppen som levererar tillförlitlig företagsspecifik energiförsörjning och lokala värmenät. Advens verksamhet baserar sig på helhetslösningar som skräddarsys enligt kundens behov och med vars hjälp energi produceras på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt med en minimal miljöpåverkan. Bland Advens produkter finns geoenergi till kommersiella fastigheter, industriånga och -kyla, värme, nedkylningslösningar, processande av sekundärenergi, gas och el.

www.adven.se


DB Schenker bygger en ny logistikterminal i Vaasa, Finland som kommer att värmas och kylas med geoenergi från Adven. Borrningen av geoenergianläggningen som kommer göra logistikterminalen CO2-neutral startar denna vecka. Förutom låga koldioxidutsläpp kommer Advens lösning resultera i upp emot 15 % kostnadsbesparingar i jämförelse med traditionella alternativ.

Läs vidare »
Media no image

Lindhagensporten får geoenergi från Adven

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2016 09:00 CET

Lindhagensporten, som är ett anrikt landmärke på Kungsholmen, håller på att totalrenoveras för att erbjuda marknaden moderna lokaler med stort miljöfokus. Installationen av geoenergi för värme och kyla är ett viktigt inslag i hållbarhetssatsningen. Lindhagensportens nya ägare, det globala fastighetsinvesteringsbolaget Invesco Real Estate tar därmed över en fastighet som kommer att minska sin tillförda energi med närmare 70 procent.

Fastigheten Gångaren 10, även känd som Lindhagensporten, har under flera år totalrenoverats för att leverera moderna kontor med miljöfokus. För att optimera energianvändningen valde den tidigare fastighetsägaren Areim att låta Adven installera geoenergi för att försörja byggnaden med värme och kyla.

Invesco Real Estate, som köpte Lindhagensporten under tredje kvartalet 2015, tar därmed över en fastighet som kraftigt minskat sin tillförda energi. Geoenergi ökar möjligheten för fastigheten att miljöcertifieras enligt exempelvis LEED som används för att bedöma kommersiella fastigheters miljöprestanda

– Den tillförda energin till Lindhagensporten minskar med närmare 70 procent. Med geoenergi från Adven kan fastighetsägaren ställa om till en hållbar energiförsörjning och få tillgång till vår expertis vad gäller drift och underhåll, säger Jonas Häggqvist, VD för Adven Sverige.

Geoenergi är solenergi som har lagrats under jord. På ett par hundra meters djup hålls medeltemperaturen konstant året om, och genom att utnyttja denna hållbara energikälla kan fastigheten värmas upp på vintern och kylas ned på sommaren.

Adven levererar värme och kyla till hela den 40 000 kvadratmeter stora fastigheten från och med 2016.

Om Adven Sweden:

Adven Sweden AB är en del i Advengruppen som levererar tillförlitlig företagsspecifik energiförsörjning och lokala värmenät. Advens verksamhet baserar sig på helhetslösningar som skräddarsys enligt kundens behov och med vars hjälp energi produceras på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt med en minimal miljöpåverkan. Bland Advens produkter finns geoenergi till kommersiella fastigheter, industriånga och -kyla, värme, nedkylningslösningar, processande av sekundärenergi, gas och el.

www.adven.se


Lindhagensporten, som är ett anrikt landmärke på Kungsholmen, håller på att totalrenoveras för att erbjuda marknaden moderna lokaler med stort miljöfokus. Installationen av geoenergi för värme och kyla är ett viktigt inslag i hållbarhetssatsningen.

Läs vidare »
Azcghzo9wxjrsmkhtdas

Jakobsbergs Centrum byter till förnybar geoenergi från Adven

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2015 07:30 CET

Jakobsbergs Centrum blir det största köpcentrumet i Sverige som konverterar till förnyelsebar geoenergi för värme och kyla. Genom att använda geoenergi från Adven sänks köpcentrumets energibelastning för värme och kyla med upp till 65 procent.

Zcri1gxkgweromiplxrr

Advens expansion i Kista fortsätter – franskt bolag ny kund

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2015 09:13 CEST

Adven har tecknat avtal med bolaget AXA Investment Managers – Real Assets (AXA IM – Real Assets) gällande geoenergi för en av deras fastigheter i Kista. Affären innebär att Adven försörjer fem kontorsfastigheter i Kista, motsvarande ca 100 000 kvadratmeter, med värme och kyla från förnybar geoenergi.

Media no image

Vällingbysinglar paras ihop med förnybar geoenergi

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2015 09:33 CEST

De tre fastigheterna Singeln 1, 14 och 15 i Vinsta i Vällingby konverterar nu till förnybara geoenergileveranser från Adven. Fastigheterna omfattar sammanlagt cirka 30 000 kvadratmeter och fastighetsägaren är Ekenman Fastigheter AB. Singeln–fastigheterna används för såväl kontor som skola och hotell. Området Vinsta i Vällingby ligger i direkt anslutning till kommande Förbifart Stockholm.

– Det här är en stor affär i ett område som är på uppåtgående i Stockholmsregionen. Bland annat tack vare det strategiska läget vid Förbifart Stockholm så tror vi att det här är ett område som kommer att öka i attraktivitet och även stärka vår affär i Stockholmsområdet., säger Jonas Häggqvist.

Adven levererar värme och kyla till ett 20-tal större fastigheter i Stockholmsregionen, bland annat ett flertal kontorsfastigheter i Kista som omfattar mer än 100 000 kvadratmeter.

– Vi ser en ökad efterfrågan på en lokal energiförsörjning och att flera av de stora fastighetsägarna känner en frustration över att det finns få alternativ på värmemarknaden. Vår lösning är ett förnybart alternativ som också innebär att vi har vår egen personal direkt på plats för att säkra att allt fungerar som det ska, säger Jonas Häggqvist.

– Genom att Adven investerar i anläggningen och samtidigt sänker våra kostnader för uppvärmning kommer kapital att frigöras som kan investeras i vår kärnverksamhet, hyresgästerna, säger Patrick Ekenman, ansvarig Ekeman Fastigheter.

Om Adven

Adven är en finsk-svensk energikoncern specialiserade på geoenergi inom värme och kyla och är Sveriges ledande energibolag inom alternativ energi. Adven ägs av EQT.

Om Ekenman

Ekenman Fastighet AB är ett privat fastighetsbolag som verkat i Vinsta i mer än 14 år. De förvaltar aktivt och tillser att deras hyresgäster alltid får ut maximalt av sina lokaler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adven Sweden AB

Jonas Häggqvist, VD, tfn +46 70 53 170 17

Om Adven Sweden:

Adven Sweden AB är en del i Advengruppen som levererar tillförlitlig företagsspecifik energiförsörjning och lokala värmenät. Advens verksamhet baserar sig på helhetslösningar som skräddarsys enligt kundens behov och med vars hjälp energi produceras på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt med en minimal miljöpåverkan. Bland Advens produkter finns geoenergi till kommersiella fastigheter, industriånga och -kyla, värme, nedkylningslösningar, processande av sekundärenergi, gas och el.

www.adven.se


Läs vidare »
Media no image

Adven tar klivet in på fjärrvärmemarknaden – förvärvar Enycon

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2015 20:35 CEST

Stockholm, den 30 juni 2015 – Energibolaget Adven expanderar i Sverige genom att köpa upp värmebolaget Enycon AB. Affären utgör en del av Advens tillväxtstrategi på den svenska marknaden. I dag erbjuder Adven värme-och kylaleveranser baserat på geoenergi för kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter, men kommer genom detta förvärv nu även att kunna erbjuda fjärrvärme för kunder i både privat och offentlig sektor.

Enycon, som grundades i Sverige år 2010, äger och driver 16 anläggningar runtom i Sverige. Enycons värmelösningar baseras på miljövänliga och förnybara metoder.

- Adven är i dag en nordisk koncern och levererar energi till industrin, fastigheter, kommuner och städer i Finland, Sverige och Estland. Före detta förvärv producerade vi energi för fler än 180 industrikunder och kommersiella fastigheter. Vi har dessutom fler än 40 fjärrvärmenät. Nu stärker vi vår position på den svenska marknaden, och vi kommer att fortsätta expandera verksamheten i Sverige i enlighet med vår strategi. Detta förvärv kommer att ytterligare stärka vår ställning som en kostnadseffektiv nordisk energiproducent. Det här är en viktig del i vår nordiska tillväxtstrategi, säger Matti Viljo, VD för Adven Oy.

- Jag är mycket nöjd med att vi förenas med Adven. Vi har samma syn på möjligheterna på marknaden och på hur värmeverk ska drivas och, framför allt, på hur man tar väl hand om kunderna och etablerar långvariga samarbeten. Enycon kommer att drivas på samma sätt som förut och VD Håkan Andersson och hans team kommer att fortsätta att arbeta med våra kunder och leverantörer. Som ägare är vi mycket nöjda med att lämna över vårt företag till Adven”, säger Olle Backman, styrelseordförande för Enycon AB. 

Kort om Adven

Adven är en heltäckande energipartner som levererar energilösningar och fjärrvärme på ett tillförlitligt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt i Finland, Sverige och Estland. Våra produkter omfattar bland annat industrivärme, -ånga och -kyla, värmeåtervinning, köpta avdunstningstjänster, fjärrvärme, distribution av naturgas samt värme och kyla för enskilda fastigheter. År 2014 var Advens omsättning 150 miljoner euro. Adven ägs av EQT. www.adven.com

Kort om Enycon

Enycons affärskoncept är att förse kunderna med trygga och miljövänliga fjärrvärmelösningar samt helhetslösningar för värme. Enycon är både leverantör av miljövänliga värmelösningar och sina kunders partner inom energieffektivitetsprojekt. www.enycon.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adven Oy

Matti Viljo, VD, tfn +358 10 344 0505

Enycon

Olle Backman, styrelseordförande, tfn +46 70 632 8993


Läs vidare »
Media no image

Adven på plats i Almedalen

Nyheter   •   Jun 30, 2015 10:22 CEST

Adven deltar i Almedalsveckan för att vara med och diskutera framtidens energilösningar.

Adven deltar i Almedalsveckan för att vara med och diskutera framtidens energilösningar.

Läs vidare »
Wqndrzgvstacsaglodhp

27 000 kvadratmeter chokladfabrik byter till förnybar energi

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2015 11:08 CEST

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Adven AB
  • jodxdrnas.uepqerikgrpbssonoqpv@amfnvdvcren.com
  • +46 727 22 56 11
  • +46 8 22 55 50

Om Adven Sweden AB

Förnyelsebar energi genom egna lokala värmeanläggningar

Adven Sweden AB är en del i Advengruppen som levererar tillförlitlig företagsspecifik energiförsörjning och lokala värmenät. Advens verksamhet baserar sig på helhetslösningar som skräddarsys enligt kundens behov och med vars hjälp energi produceras på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt med en minimal miljöpåverkan. Bland Advens produkter finns geoenergi till kommersiella fastigheter, industriånga och -kyla, värme, nedkylningslösningar, processande av sekundärenergi, gas och el.

Adress

  • Adven Sweden AB
  • Sveavägen 166
  • 113 46 Stockholm