Skip to main content

Taggar

frihamnen

gullbergsvass

vision älvstaden

backaplan

 • Kommunikationsstrateg stadsutveckling
 • Frihamnen och Jubileumsparken
 • melina.garhed@alvstranden.goteborg.se
 • 031 - 368 96 09

 • Ansvarig Passalen
 • Passalen
 • ia@prkciassalen.se
 • 073- 0987076

 • Citylab Masthuggskajen
 • erica@urbaninnovation.se
 • 0706 95 95 64

 • Processledare Social Hållbarhet, Älvstranden Utveckling
 • Adelina.Lundelbikml@sfjzalzbvsrstrdnandegowjn.gokqlnteiohkborg.se
 • 031-368 96 08

 • Projektchef
 • Södra Älvstranden (Masthuggskajen och Skeppsbron)
 • rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se
 • 031-3689661

 • Pressansvarig stadsbyggnadskontoret
 • majxchricmbgmastindma.tebyxwrfkborlisxs@lcupsbjrk.goteborg.sqyyde
 • 031- 368 17 16

 • Projektledare etapp 2021 Jubileumsparken
 • amelie.sandow@ponf.goteborg.se
 • +46 31- 365 5781

 • Processledare
 • Platsbyggnad
 • kristoffer.nntilssongt@sbkxrriwhdc.gotebordmfbg.snse
 • 076-189 96 31

 • Processledare
 • Platsbyggnad
 • jekgelhskybbqhssicbva.seybgexojmfkkirlund@uqplqymbygalymvstrjgdnozandendnnn.jvzixagofwjbcutexcsgayboxzmyrg.se
 • 031-368 96 39

 • Projektledare Södra Älvstranden
 • Älvstranden Utveckling AB
 • oyasa.xcrqvesuqmrnocaxnoerssxgwvonvz@alvstrandtbjxen.gthotmbcneborvbg.se
 • 031-368 96 40

 • Presskontakt
 • VD
 • Älvstranden Utveckling AB
 • lenahi.atusvxibmndgljtrwerhmszsson@apelvtlhestrayhndroryjyennxlmefdtwawe.gotievsjheborlysdg.se
 • 031-368 96 85

 • Presskontakt
 • tf Fastighetsdirektör
 • Fastighetskontoret
 • martin.obo@fastighet.goteborg.se
 • 031-368 11 29

 • Presskontakt
 • Trafikdirektör
 • Trafikkontoret
 • stefan.eglinger@trafikkontoret.goteborg.se
 • 031-368 25 04

 • Presskontakt
 • Vice VD
 • Älvstranden Utveckling AB
 • marika.ogrelius@alvstranden.goteborg.se
 • 031-368 96 47

 • Presskontakt
 • Arkitekt och Projektchef Älvstaden
 • Stadsbyggnadskontoret
 • anders.svensson@sbk.goteborg.se
 • 031-368 16 96

 • Presskontakt
 • Avdelningschef, Exploateringsavdelningen
 • Fastighetskontoret
 • elisabet.gondinger@fastighet.goteborg.se
 • 031-368 10 62

 • Presskontakt
 • Enhetschef planering
 • Trafikkontoret
 • maria.ackerot@trafikkontoret.goteborg.se
 • 031-368 25 04

 • Presskontakt
 • Projektledare Backaplan
 • Göteborgs Stad, fastighetskontoret
 • matiqylda.smyjlandtxynenxmam@fczhaqqascvtiprfvvaghqsetokgjapfnodzr.goteboraenzg.se
 • 031-368 12 99

 • Presskontakt
 • Projektledare Gullbergsvass
 • Älvstranden Utveckling AB
 • manne.wahlberg@alvstranden.goteborg.se
 • 031-368 96 197

 • Projektledare Gullbergsvass
 • Stadsbyggnadskontoret
 • eriiik.ffolojrrbraercngedfr@sbk@gotewfcxborgzest.snngrggtre
 • 031 - 368 16 10