Skip to main content

Elisabet Gondinger

Avdelningschef, Exploateringsavdelningen - Fastighetskontoret

Presskontakt Kontaktperson

  • dgsiayelisabvfet.grsondinger@fastifcdcghetjq.gledyelbugmotwtkmeborg.okgqzolgse
  • 031-368 10 62