Skip to main content

Taggar

frihamnen

vision älvstaden

Anbudsinbjudan Jubileumsparken

Anbudsinbjudan Jubileumsparken

Dokument   •   2016-01-29 09:33 CET

Ta del av anbudsinbjudan i detta dokument. För att lämna anbud, använd webbplatsen www.upphandlingar.nu.

Ordbok för stadsutvecklare

Ordbok för stadsutvecklare

Dokument   •   2015-11-03 09:23 CET

Det här broschyren är en ordbok för stadsutvecklare. Den förklarar och lyfter fram de mest centrala begreppen i strategidokumenten. Vår förhoppning är att ordboken ska ge dig en introduktion till strategierna och en djupare förståelse för vad vi menar med ett grönt och nära Göteborg.

RiverCity Gothenburg Vision - summary

RiverCity Gothenburg Vision - summary

Dokument   •   2015-03-09 11:04 CET

A summary of the vision for RiverCity Gothenburg

RiverCity Gothenburg Vision

RiverCity Gothenburg Vision

Dokument   •   2015-03-09 11:02 CET

The task of producing the vision and strategies was commissioned by the City Council under the leadership of the City Executive Board. The vision was adopted by the City Council 11th October 2012 and will form the basis for future work in the city with the aim of planning and developing RiverCity Gothenburg.

Vision Älvstaden - sammanfattning

Vision Älvstaden - sammanfattning

Dokument   •   2015-03-09 10:58 CET

Sammanfattning av rapporten

Vision Älvstaden

Vision Älvstaden

Dokument   •   2015-03-09 10:56 CET

Arbetet med visionen och strategierna har skett på kommunfullmäktiges uppdrag under ledning av kommunstyrelsen. Visionen och strategierna har antagits av kommunfullmäktige 11 oktober 2012 och ska ligga till grund för stadens fortsatta arbete med att planera och utveckla Älvstaden.

Beslutsunderlag Frihamnen

Beslutsunderlag Frihamnen

Dokument   •   2015-03-03 16:37 CET

Första markanvisningen i Frihamnen i Göteborg.