Skip to main content

Markanvisning för Skeppsbron öppen - ett av Göteborgs attraktivaste lägen

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 09:15 CET

Visionsbild över Skeppsbron och kopplingen till "grannen" Masthuggskajen ( Kanozie)

Nu kan alla som vill vara med och utveckla Skeppsbron ansöka!

- Vi har förstått att intresset att vara med är stort och det är fantastiskt kul, säger Rune Arnesen, projektchef Älvstranden Utveckling. När vi bjöd in intressenter till ett informationsmöte i maj blev det genast fullsatt. Nu hoppas vi att alla som ansöker är medvetna om vilken hög ambitionsnivå vi har med området, avslutar han.

Enligt detaljplanen är målbilden för stadsutvecklingen på Skeppsbron att skapa ”göteborgarnas nya, spännande mötesplats vid älven.”  Vision Älvstaden ligger till grund för alla delprojekt som ligger inom Älvstaden. Och Skeppsbron är ett av dessa områden, som ingår i Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Strategierna
För att förverkliga visionen ska vi hela staden, möta vattnet och stärka kärnan.
Så här applicerar vi det på Skeppsbron:

Skeppsbron blir en plats för alla 
Skeppsbrons bidrag till att hela staden och motverka segregationen blir att skapa stad för alla. Med gemensamma stadsrum som skapas i kvarteren, på kajen och i parken ska Skeppsbron utvecklas till en levande del av innerstaden där alla göteborgare känner tillhörighet, attraktion och trygghet.

Skeppsbron låter staden möta vattnet 
Utvecklingen av Skeppsbron innebär att platsen tar ett steg ut mot älven och låter göteborgarna möta vattnet. Kaj och vatten är i sig inte en tillräcklig dragare för att skapa liv längs älvkanten året runt och under större delen av dygnet. Kvarteren närmast kajen ska därför locka och attrahera rörelse genom ett intressant stadsliv som gör att människor vill uppehålla sig i kvarteren och sedan, om göteborgsvädret tillåter, ta sig ut på kajen till park och kanske bad i älven.

Skeppsbron stärker kärnan 
Med stadsmässiga kvarter, nya arbetstillfällen och upplevelser bidrar projektet till att stärka utvecklingen av den regionala kärnan till gagn för hela den regionala utvecklingen. Skeppsbron stimulerar utvecklingen av en mer blandad och hållbar ekonomi som skapar sysselsättning för fler.


Praktisk information om markanvisningen

Ansökningstiden är öppen fr o m 24 januari 2017  t o m 10 mars 2017.

Ansökningsformulär och dokument finns publicerade här under rubriken "öppen för ansökan".

.

Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.