Skip to main content

Stort intresse för Frihamnsprojektet i Göteborg

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 11:56 CEST

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt, med plats för 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser. Sammanlagt 5 miljoner kvadratmeter mitt i centrala Göteborg står till förfogande – vilket är en unik möjlighet.

Göteborgs stora satsning är i dagarna föremål för ett seminarium under Business Arena i Stockholm. Där är Frihamnen – pilotprojektet som knyter samman Göteborg över älven - en självklar del. Områdets totala yta ska fyllas med minst 1,5 miljoner kvadratmeter tät, grön och vattennära blandstad och liv dygnet runt. Målet är en första deletapp med 1000 bostäder, 1000 arbetsplatser, en jubileumspark och service, handel och aktiviteter.

När inbjudan till markanvisningen gick ut blev gensvaret så starkt att ett extra presentationsmöte fick adderas.

- En bit över 200 aktörer fanns på plats i Frihamnen för att informera sig och ställa frågor, säger Lena Andersson. Med tanke på projektet är testarena för Vision Älvstadens mål för social hållbarhet hade vi väntat oss fler tveksamma reaktioner. Men mottagandet var i högsta grad positivt från investerare, byggherrar och arkitekter.

Till det blivande konsortiets utmaningar hör inte minst kravet på 50 procent hyresrätter på bostadssidan, där målbilden för en fjärdedel dessutom är så låg som 1000 kr/kvm och år.

- Från stadens sida har vi sträckt ut handen, säger Lena Andersson. Jag är övertygad om att vi kommer att få in många bra och engagerade ansökningar från kompetenta och kreativa aktörer som tillsammans med oss vill vara med och forma området, som har en tydlig vilja att gemensamt ta fram nya inkluderande affärsmodeller. Frihamnen ska bli blandstad på riktigt.

Deadline för ansökan är den 15 oktober. I november meddelas beslut och vid årsskiftet ska ett väl sammansatt första konsortium vara startklart.

För mer information kontakta:

Lena Andersson, VD, Älvstranden Utveckling AB
Tel. 031-368 96 85
lena.andersson@alvstranden.goteborg.se

Hanna Areslätt, Projektchef Frihamnen, Älvstranden Utveckling AB
Tel. 031-368 96 43
hanna.areslatt@alvstranden.goteborg.se

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som tillsammans med andra ska forma Göteborg till en hållbar, attraktiv och dynamisk stad – öppen för världen. Vi arbetar långsiktigt enligt Vision Älvstadens målsättning att möta vattnet, hela staden och stärka den regionala kärnan. Vi ska medverka till att Frihamnen, Norra Masthugget och Skeppsbron fylls med boende, kontor, handel, mötesplatser och allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.