Media-no-image

Fritidsresor förlänger hyresavtalet med AFA Fastigheter på Münchenbryggeriet

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 09:00 CEST

AFA Fastigheter och Sveriges största researrangör Fritidsresor har överenskommit om ett nytt tioårsavtal i fastigheten Ludvigberg 3 (Münchenbryggeriet) på Södermalm i Stockholm.

I samband med detta kommer lokalerna moderniseras och uppgraderas till ett miljöanpassat aktivitetsbaserat kontor då Fritidsresor är helt ISO 14001-certifierade.

- Vi är oerhört glada att vi lyckats erbjuda Fritidsresor en lösning för sitt lokalbehov som gör att de sitter kvar på Münchenbryggeriet säger Stefan Hedengren Fastighetschef på AFA Fastighteter.

- Det var ett starkt önskemål från många medarbetare att stanna kvar inom tullarna och avtalet som nu slutits med AFA Fastigheter som ger oss moderna, fräscha lokaler anpassade till en virituell organisation i fyra länder togs emot med stor glädje, säger Koncernchefen Henrik Norlin, Fritidsresor

Mer information: Stefan Hedengren, fastighetschef, AFA Fastigheter, 08-696 47 09, stefan.hedengren@afafastigheter.se

AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetsbeståndet består av cirka 500 000 kvm till ett värde av cirka 22 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

AFA Fastigheter och Sveriges största researrangör Fritidsresor har överenskommit om ett nytt tioårsavtal i fastigheten Ludvigberg 3 (Münchenbryggeriet) på Södermalm i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

2 000 000 kronor i post doc-stöd inom arbetsmiljöforskning

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 11:10 CEST

AFA Försäkring utlyser ett tvåårigt post doc-stöd inom arbetsmiljöområdet på 2 000 000 kronor.

Arbetsmarknadens parter har genom AFA Försäkring en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljöområdet.

- Sverige har sedan lång tid tillbaka ett stark internationell ställning framför allt när det gäller forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet säger Anders Moberg, VD, AFA Försäkring. Men för att bibehålla denna ställning är det viktig att attrahera yngre forskare till området.

Syftet med AFA Försäkrings post doc-stöd är att stimulera yngre forskares möjligheter till ökade möjligheter till studier och forskning. Stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med början den 1 januari 2015. En eller flera vistelser vid något utländskt lärosäte skall genomföras under denna period.

Tidigare mottagare av AFA Försäkrings post doc-stöd
Det är tredje året i rad som AFA Försäkring utlyser post doc-stöd. Tidigare mottagare av detta stöd är;
Frida Dangardt, Sahlgrenska akademien
Anne Richter, Stockholms universitet
Sigrid Carlsson, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center –New York
Danilo Garcia, Göteborgs universitet

Hela utlysningstexten för AFA Försäkrings post doc-stöd 2014 finns på www.afaforsakring.se

Mer information:
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 08-696 41 60, 0708-14 03 06 susanna.stymne.airey@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77,
rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

 


 
 
 
 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

AFA Försäkring utlyser ett tvåårigt post doc-stöd inom arbetsmiljöområdet på 2 000 000 kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

Jämtland toppar Hjärtsäker rankning

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 10:00 CEST

Jämtland är bäst av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nya rankning av hjärtsäkerhet. I Jämtland finns 1,78 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare. Genomsnittet för hela landet är 0,92 hjärtstartare. I botten av rankningen återfinns Stockholms och Uppsala län. I sommar startar Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige en riksturné för att ge fler möjlighet att prova på hur man använder hjärtstartare.

– Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju fler hjärtstartare som finns i samhället, desto fler liv kan vi rädda, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år och för dem kan närheten till en hjärtstartare vara livsavgörande. I Sverige finns i dag nästan 9 000 registrerade hjärtstartare, enligt Sveriges Hjärtstartarregister. Hjärt-Lungfonden har rankat länen efter antalet hjärtstartare per 1 000 invånare. Jämtland har flest hjärtstartare per invånare, tätt följt av Gotland. I riket som helhet finns 0,92 hjärtstartare per 1 000 invånare.

Stockholms och Uppsala län hamnar i botten av Hjärt-Lungfondens rankning, med 0,66 hjärtstartare per 1 000 invånare. Generellt är det dock tätare mellan hjärtstartarna i storstäderna, samtidigt som det finns fler invånare där. Det innebär att många stockholmare och Uppsalabor kan ha minst lika nära, om inte närmare, till en hjärtstartare som jämtarna och gotlänningarna.

I sommar startar Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige en landsomfattande turné för att öka kunskapen om hjärtstartare och hjärt-lungräddning. Turnén startar den 17 juli på Östersjöfestivalen i Karlshamn. I Hjärtsäkra Sveriges turnévagn får festivalbesökarna möjlighet att prova på att utföra hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Turnén kommer sedan att fortsätta till en rad orter runt om i landet i samband med stora evenemang under 2014 och 2015.

– Med Hjärtsäkra Sverige-turnén vill Hjärt-Lungfonden uppmuntra fler företag och arbetsplatser att installera hjärtstartare och utbilda sin personal. Vårt mål är att betydligt fler än i dag ska överleva ett plötsligt hjärtstopp, säger Staffan Josephson.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat helt oväntat stannar. Man blir medvetslös och slutar andas. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, varav cirka 500 överlever. De senaste två åren har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Pressbild:
- Hjärtstartare

Hjärtsäker rankning, Placering Län, Hjärtstartare per 1 000 invånare
1 Jämtland 1,78
2 Gotland 1,73 3 Jönköping län 1,66
3 Västernorrland 1,66
5 Kronoberg 1,58
6 Dalarna län 1,22
6 Västmanlands län 1,22
8 Blekinge län 1,16
9 Kalmar län 1,07
10 Sörmland 1,05
11 Östergötland län 0,95
12 Gävleborgs län 0,90
13 Västerbotten län 0,88
13 Västra Götalands län 0,88
15 Norrbottens län 0,84
16 Halland 0,83 17 Skåne län 0,79
17 Örebro län 0,79
19 Värmland 0,73
20 Stockholms län 0,66
20 Uppsala län 0,66
Hela riket 0,92
Källa: Sveriges Hjärtstartarregister

Om kampanjen Hjärtsäkra Sverige

Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Läs mer på hjart-lungfonden.se/180sekunder

Turnéplan för Hjärtsäkra Sverige 2014

17 juli: Östersjöfestivalen, Karlshamn
2 augusti: Tough Race, Borlänge
12 augusti: Göteborgs kulturkalas
4–6 september: Entreprenad Live – mässan för entreprenad, bygg- och anläggningsbranschen, Göteborg
7 september: Prins Daniels lopp, Stockholm
28 september: Lidingöloppet
22 oktober: Gilla jobbet-mässan, Stockholm
4 november: Forskningens dag, Malmö
5 november: Forskningens dag, Lund

Fler turnédatum tillkommer.

Fakta om plötsligt hjärtstopp

500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. Antalet överlevande har sedan 2005 ökat från 200 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas. Forskningens mål inom 10 år är att öka antalet överlevande genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, förebygga insjuknande och utveckla ny behandling.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Så använder du en hjärtstartare

1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen, tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.

 


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Jämtland är bäst av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nya rankning av hjärtsäkerhet. I Jämtland finns 1,78 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare. Genomsnittet för hela landet är 0,92 hjärtstartare. I sommar startar Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige en riksturné för att ge fler möjlighet att prova på hur man använder hjärtstartare.

Läs vidare »
Yufavb8iphsbgkoghqfy

Forskning för att få nya sjuksköterskor att stanna i yrket

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 10:00 CEST

De första åren för nyutexaminerade sjuksköterskor är tuffa. Många drabbas av stress och sjukskrivning. En del lämnar yrket. Petter Gustavsson vid Karolinska Institutet får nu 4 847 000 kr av AFA Försäkring för att ta fram en intervention och utveckla verktyg för att få nya sjuksköterskor att stanna i yrket.

Sg2ibtywywadxyoq4qfw

Stöd till personal efter allvarliga händelser i förlossningsvården

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 10:00 CEST

Sjukvårdspersonal kan drabbas av psykiska stressreaktioner efter allvarliga traumatiska händelser under en förlossning. Ulf Högberg vid Uppsala universitet, beviljas 2 000 000 kr av AFA Försäkring för att ta fram riktlinjer för hur man kan utforma och införa ett stödprogram för förlossningspersonal.

Xeomlz3t5kyjrzer4a6z

Byggnadssnickare och vibrerande verktyg – följer vi EU-reglerna?

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 10:00 CEST

Vibrationsskador är vanligt bland byggnadssnickare, trots att det finns EU-regler som reglerar arbetet med vibrerande verktyg. Catarina Nordander vid Lunds universitet får 3 771 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka hur stor andel i en grupp snickare som har skador, hur utsatta för vibrationer de är och hur skadorna påverkar arbetsförmågan.

Jq97ofkjejvvq7yx0e6k

20,5 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 10:00 CEST

Ny forskning om stöd till förlossningspersonal, ledarskap i vården, om risker med vibrerande verktyg för byggnadsnickare och nya behandlingsmetoder för tennisarmbåge. Det är fyra av de sammanlagt tio nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som får totalt 20,5 miljoner i anslag från AFA Försäkring.

Media-no-image

Friends Arena blir hjärtsäker zon

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 09:00 CEST

I år hjärtsäkras Friends Arena i Solna med totalt 15 hjärtstartare. Målet är att förbättra chanserna att rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp i Sveriges nationalarena, som gästas av ca 1 miljon besökare per år. Initiativet till hjärtsäkringen kommer från Hjärt-Lungfonden i samarbete med HLR Konsulten.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Att få en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder kan vara avgörande för att överleva. Varje år överlever endast 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.

– Ingen ska behöva dö av plötsligt hjärtstopp. Hjärtstartare finns tillgängliga för Friends Arenas besökare och publik för att liv ska kunna räddas, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Friends Arena har installerat 15 hjärtstartare runtom på strategiska platser i arenan och utbildat all personal på driftbolaget Sweden Arena Management i hjärt-lungräddning. Installationerna har gjorts i samarbete med Hjärt-Lungfonden. Satsningen är en del av Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige.

– Besökarnas säkerhet är för oss på Friends Arena det absolut viktigaste. Det var därför en självklarhet för oss att ingå ett samarbete med Hjärt-Lungfonden och att hjärtsäkra arenan, säger Stefan Wittberg säkerhetssamordnare för Friends Arena.

Hjärtsäkra Sverige är en kampanj som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

En hjärtsäker zon innebär att:
- det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
- det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
- all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
- behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
- hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 08-566 242 39,
anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Länkar:
- Hitta din närmaste hjärtstartare via Hjärt-Lungfondens temasida 180 sekunder

Pressbilder:
- Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Hjärtstartare med mera

Fakta om plötsligt hjärtstopphjärtsäker zon

500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. Sedan 2010 har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Så räddar du liv med hjärtstartare

1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen och tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

I år hjärtsäkras Friends Arena i Solna med totalt 15 hjärtstartare. Målet är att förbättra chanserna att rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp i Sveriges nationalarena, som gästas av ca 1 miljon besökare per år. Initiativet till hjärtsäkringen kommer från Hjärt-Lungfonden i samarbete med HLR Konsulten.

Läs vidare »
Media-no-image

Österåkers gymnasium blir hjärtsäker zon

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 09:00 CEST

Som första gymnasieskola i Sverige hjärtsäkras nu Österåkers gymnasium. En hjärtstartare placeras i skolans entré och all personal utbildas i hjärt-lungräddning. Målet är att kunna rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp i eller i närheten av skolan, som har 450 elever. Hjärtsäkringen har genomförts av Hjärt-Lungfonden i samarbete med HLR Konsulten Sverige AB.

– Ingen ska behöva dö av ett plötsligt hjärtstopp. Att ett gymnasium hjärtsäkrar sig för att kunna bidra till att rädda fler liv är oerhört positivt, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Att få en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder kan vara avgörande för att överleva. Varje år överlever endast 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.

– Det känns fantastiskt bra att som skola kunna erbjuda en hjärtsäker miljö för alla som befinner sig i och i närheten av skolan. Initiativet kom från en elev, Eric Rosén, som marknadsförde hjärtstartaridén i sitt gymnasiearbete. Han gjorde intresseundersökningar och samlade namnunderskrifter innan han kontaktade mig för att presentera det hela och övertygade mig om hur viktigt det är, säger Christina Awerstedt, rektor för Österåkers gymnasium.

Hjärtsäkra Sverige är en kampanj som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 08-566 242 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Länkar:

 - Hitta din närmaste hjärtstartare via Hjärt-Lungfondens temasida 180 sekunder

Pressbilder:

- Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

- Hjärtstartare med mera

 

Fakta om plötsligt hjärtstopp

500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. Sedan 2010 har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Så räddar du liv med hjärtstartare

1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.

2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.

3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.

4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen och tryck på knappen.*

5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Som första gymnasieskola i Sverige hjärtsäkras nu Österåkers gymnasium. En hjärtstartare placeras i skolans entré och all personal utbildas i hjärt-lungräddning. Målet är att kunna rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp i eller i närheten av skolan, som har 450 elever. Hjärtsäkringen har genomförts av Hjärt-Lungfonden i samarbete med HLR Konsulten Sverige AB.

Läs vidare »
Xlbwhzorvkegtut60ajv

Hållbart arbetsliv - AFA Försäkring i Almedalen 2014

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 10:00 CEST

Vilka förändringar behövs i socialförsäkringar och avtalsförsäkringar för ett längre och mer hållbart arbetsliv? Hur ska framtidens arbetsmiljö utformas? Detta diskuteras i ett av AFA Försäkrings seminarier under årets Almedalsvecka. I ett annat seminarium diskuteras vilka faktorer som påverkar rörlighet och hållbarhet för chefer i kommunala förvaltningar.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • Pressinformation
  • rolf.eriksson@afaforsakring.se
  • 08-6964816
  • 0708-939577
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring

Om AFA Försäkring

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.