Media-no-image

Återbetalning av 2004 års försäkringspremier

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 16:29 CEST

En eventuell återbetalning av 2004 års premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna AGS (avtalsområde Svenskt Näringsliv–LO och kooperativa arbetsgivare) och AGS-KL (avtalsområde kommuner och landsting) utreds för närvarande inom AFA Försäkring. Ett beslut om återbetalning kommer tidigast att tas av AFA Försäkrings styrelse i mars 2015.


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

En eventuell återbetalning av 2004 års premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna AGS (avtalsområde Svenskt Näringsliv–LO och kooperativa arbetsgivare) och AGS-KL (avtalsområde kommuner och landsting) utreds för närvarande inom AFA Försäkring. Ett beslut om återbetalning kommer tidigast att tas av AFA Försäkrings styrelse i mars 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium: Rapport om maskinskador

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 11:00 CEST

Varje år drabbas cirka 1 000 arbetstagare av allvarliga olycksfallsskador, som uppstått i kontakt med maskiner eller lyftanordningar. Maskinolyckor är den näst vanligaste skadetypen bland allvarliga olycksfallsskador på den svenska arbetsmarknaden.

En helt ny rapport från AFA Försäkring redovisar hur olika typer av maskinolyckor är fördelade på yrkesgrupper, ålder och allvarlighetsgrad.

Rapporten presenteras av Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, och Anna Weigelt, analytiker, AFA Försäkring.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast den 28 oktober.

Tid: onsdagen den 29 oktober mellan kl. 08:30-10:00, kaffe och smörgås serveras från kl. 08:00

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

Välkommen!

Anita Johansson, områdeschef Försäkring


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Varje år drabbas cirka 1 000 arbetstagare av allvarliga olycksfallsskador, som uppstått i kontakt med maskiner eller lyftanordningar. Maskinolyckor är den näst vanligaste skadetypen bland allvarliga olycksfallsskador på den svenska arbetsmarknaden.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsatsstipendium: Studenter prisas för uppsatser om arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 10:00 CEST

I dag offentliggörs vinnarna av Prevents och AFA Försäkrings stipendium Utmärkt arbetsmiljöuppsats. Stipendiaterna tar emot sina utmärkelser på Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats på Stockholmsmässan på torsdag.

De två vinnande uppsatserna handlar om utveckling av bärvästar för brevbärare samt sambandet mellan arbetsmiljö och pensionsbeslut.

– Arbetsmiljön är en av nyckelfrågorna för att skapa ett verkligt uthålligt arbetsliv. Vi vet att vi behöver jobba både längre upp i åldrarna och smartare, och ju tidigare vi börjar förebygga arbetsmiljöproblem desto bättre är det för alla. Vi hoppas att priset kan bidra till att höja intresset och att fler studenter får upp ögonen för hur spännande och betydelsefulla arbetsmiljöfrågorna är säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Två studenter får utmärkelsen Utmärkt arbetsmiljöuppsats och ett stipendium på 15 000kr:

Kristina Lagerstedt, Kungliga Tekniska Högskolan, för uppsatsen ”Bärvästar för brevbärare”. I en bärväst lägger man posten för exempelvis en hel trappuppgång. Av juryns motivering framgår att Kristina Lagerstedt på ett genomgripande sätt analyserat användningen av bärvästarna, och utifrån detta tagit fram en ny kravspecifikation för hur bärvästar bör utformas. Kravspecifikation har med endast mindre justeringar blivit standard för Posten i Sverige. Den nyutvecklade bärvästen tillverkas nu och ersätter successivt äldre bärvästar, vilket betyder att många tusen brevbärare har fått en bättre arbetsmiljö.

Ellinor Ivarsson, Linneuniversitetet, har studerat nationalekonomi i Växjö. Hon prisas nu för sin uppsats ”Arbetsmiljö och pension” som utgår ifrån data från Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar. Studien visar att arbetsmiljön har effekt på vilka förväntningar en individ har kring sin pensionsavgång. Ett exempel är om man inte kan påverka sin arbetssituation och har höga krav uppskattar man en tidigare pensionsavgång medan arbete med mycket social kontakt med kunder gör att man uppskattar en senare pensionsavgång. Av juryns motivering framgår att Ellinor Ivarsson prisas för att uppsatsen har en intressant frågeställning och en mycket hög aktualitet. Uppsatsen uppfyller väl stipendiets syfte genom att uppmärksamma en angelägen arbetsmiljöfråga i det svenska arbetslivet.

Stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats delas ut för andra gången av arbetsmiljöorganisationen Prevent och AFA Försäkring, som båda har Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Stipendierna delas ut till studenter på ingenjörs- och ekonomiutbildningar samt även till studenter på personal- och arbetslivsutbildningar i syfte att uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna.

Stipendiaterna kommer att få utmärkelserna och 15 000 kr vid Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats, på Stockholmsmässan på torsdag den 23 oktober klockan 13.30.

Kontakt:
Anna-Lisa Osvalder, juryordförande ingenjör, 0708-609 578, anna-lisa.osvalder@chalmers.se
Ulf Johansson, juryordförande ekonomi, 072-515 92 69, ulf.johanson@mdh.se
Kristina Lagerstedt, stipendiat, 073-708 22 79, kristina.lagerstedt@liu.se
Ellinor Ivarsson, stipendiat, 070-676 60 62, ellinor.ivarsson@av.se
Charlotte Jorlén, AFA Försäkring, 076-720 92 01, Charlotte.Jorlen@afaforsakring.se
Linda Eriksson, Prevent, 070-356 42 32, linda.eriksson@prevent.se


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

I dag offentliggörs vinnarna av Prevents och AFA Försäkrings stipendium Utmärkt arbetsmiljöuppsats. Stipendiaterna tar emot sina utmärkelser på Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats på Stockholmsmässan på torsdag.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium: Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 10:30 CEST

En ny systematisk litteraturöversikt från statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) presenteras av professor Karin Harms-Ringdahl och projektledare Charlotte Hall vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 14 oktober.

Ryggproblem är vanligt förekommande och medför lidande och funktionsnedsättning för de personer som drabbas. Ryggproblem ger också upphov till stora samhällskostnader. SBU:s rapport har ett arbetsmiljöperspektiv och är inriktad på ryggproblem hos personer i arbete.

Fysisk belastning i arbetet, liksom den psykosociala arbetsmiljön, har betydelse för ryggproblem hos arbetstagarna. Samband finns även med ytterligare exponeringsfaktorer. Det visar den systematiska genomgång av de senaste 30 årens forskning som gjorts av experter inom medicin och arbetsvetenskap för Statens beredning för medicinsk utvärdering. Rapporten ger en överblick av samband mellan exponering för arbetsmiljöfaktorer och utveckling av ryggproblem.

Medverkande: Karin Harms-Ringdahl - Professor i sjukgymnastik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska institutet och Charlotte Hall, projektledare vid SBU.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast 13 oktober

Tid: tisdagen den 14 oktober kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

Boka in datum - inbjudan kommer separat
29 oktober - Maskinskador, ny rapport från AFA Försäkring
14 november - Nattarbete och bröst- och prostatacancer
11 december - Cancersjukdomar, ny rapport från AFA Försäkring


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

En ny systematisk litteraturöversikt från statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) presenteras av professor Karin Harms-Ringdahl och projektledare Charlotte Hall vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 14 oktober.

Läs vidare »
Rdqpqtxo9rogdaieogx6

Gifter på jobbet kan öka risken för Parkinsons sjukdom

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 08:30 CEST

Yrkesmässig exponering för bekämpningsmedel ökar risken för Parkinsons sjukdom. Däremot finns inget stöd för att exponering för svetsrök eller elektromagnetiska fält skulle öka risken för sjukdomen, och låg exponering för metaller och nikotin kan till och med minska risken. Det visar en kunskapssammanställning som delfinansierats av AFA Försäkring och presenterades vid ett seminarium i dag.

Gfkdg6aw17xsjgnjthsk

Caroline Rylander ny presschef på AFA Försäkring

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 09:00 CEST

Caroline Rylander är ny presschef på AFA Försäkring. Hon kommer närmast från Siemens där hon har varit presschef för den svenska verksamheten

Nmj1je9qsniq73ibkfwg

Ersättningskollen utnämnd till bästa mikrosajt i Europa

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 12:30 CEST

Webbtjänsten ersättningskollen.se har fått pris som bästa mikrosajt i Europa. Ersättningskollen ger information om ersättning vid sjukdom, olycksfall och arbetsskada på ett användarvänligt och enkelt sätt. Den är framtagen av Försäkringskassan, Svensk Försäkring och AFA Försäkring.

Media-no-image

Seminarium: Vad gör oss sjuka på jobbet? Om arbete och Parkinsons sjukdom

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 12:00 CEST

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 29 september presenterar Lars-Gunnar Gunnarsson, professor, tema neuro-rörelse, Inst. för läkarutbildning, Örebro universitet, en helt ny kunskapssammanställning om faktorer i arbetsmiljön som har betydelse för uppkomst av Parkinsons sjukdom.

Kjell Torén, professor i arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, ger en kort redovisning av arbetet med kunskapssammanställningarna som ingår i ett FoU-projekt som AFA Försäkring finansierar. De publiceras i skriftserien Arbete och Hälsa.

Mer information: http://www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/publikationer/aoh/

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast 26 september.

Tid: måndagen den 29 september kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070 814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 29 september presenterar Lars-Gunnar Gunnarsson, professor, tema neuro-rörelse, Inst. för läkarutbildning, Örebro universitet, en helt ny kunskapssammanställning om faktorer i arbetsmiljön som har betydelse för uppkomst av Parkinsons sjukdom.

Läs vidare »
Meskxhhbmmukioyooobu

Stockholm får ett nytt stort cityhotell

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 10:00 CEST

AFA Fastigheter utvecklar sin fastighet på Apelbergsgatan i centrala Stockholm till ett nytt cityhotell med 200 rum. Hyresgäst och operatör är Sleepingfox Hotel Group AB och hotellet blir AFA Fastigheters åttonde hotell.

Pcmi4673luhol0okcwse

Ersättningskollen även nominerad till Svenska Designpriset 2014

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 08:35 CEST

Ersättningskollen.se är nominerad till ytterligare ett pris, Svenska Designpriset, i kategorin Information - digital. Omröstning startar den 8 september på Svenska Designpriset webb och vinnare utses den 2 oktober på Moderna Muséet. Ersättningskollen har även nominerats till Digital Communication Awards i kategorin mikrosajt, där prisutdelning sker den 19 september i Berlin.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • Pressinformation
  • caroline.rylander@afaforsakring.se
  • 08-696 42 63
  • 0708-15 49 05
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring

Om AFA Försäkring

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.