Media-no-image

​Nära 12 miljoner kronor till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:00 CEST

AFA Försäkring anslår sammanlagt 11 805 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, varav tre projekt inom stressforskning och ett inom fysiologi. Gemensamt för all forskning som AFA Försäkring stödjer är att den bidrar till praktisk nytta i arbetslivet.

AFA Försäkring är Sveriges största forskningsfinansiärer inom arbetsmiljö och hälsa. Varje år satsas ungefär 150 miljoner på stöd till forskning och utveckling. Vid denna anslagsomgång går nära 12 miljoner till forskare verksamma vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Umeå universitet.

Vad betyder den totala stressen hemma och på arbetet för unga kvinnors ohälsa?

Unga kvinnor har stått för den största ökningen av ohälsa på grund av stress de senaste åren. Varför är det så? Hur hänger stressrelaterad sjukfrånvaro ihop med den totala arbetsbelastningen, hemma och på jobbet, deltidsarbete och livsstil? Victoria Blom, Karolinska Institutet, får 3 000 000 kronor för att undersöka detta

Victoria Blom, Karolinska Institutet, enheten för Försäkringsmedicin vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, 070-721 30 29, victoria.blom@ki.se

Jobbstress och åderförkalkning – orsak till hjärtinfarkt och stroke?

Arbetsrelaterad stress ökar risken för hjärtinfarkt och troligen även för stroke. Detta kan bero på att stressen också ökar risken för åderförkalkning. Professor Kjell Torén, Göteborgs universitet, får3 687 000kronor för att studera 5 000 människor när det gäller stress och åderförkalkning i kärl kopplade till hjärta och hjärna.

Kjell Torén professor, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 031-786 6262, 0702-19 07 11, kjell.toren@amm.gu.se

Påverkar pedagogiken hur stressigt och bullrigt det är i förskolan?

Höga ljudnivåer i kombination med stress gör förskolan till en krävande arbetsmiljö. Vad betyder den pedagogik man använder för bullret och stressen? Fredrik Sjödin, Umeå universitet, får1 995 000 kronor för att undersöka detta, genom att studera arbetet på 16 förskolor i fyra kommuner och mäta effekterna för de anställda.

Fredrik Sjödin, Institutionen för psykologi, 090-786 94 09, fredrik.sjodin@umu.se

Ny kunskap för att bättre förebygga och behandla ”onda knän”

Knäledsartros är ett lidande som kan leda till långtidssjukskrivningar. Jan Henriksson, Karolinska institutet, får 3 123 000kronor för att ta fram kunskap om muskler och rörelser hos drabbade, som gör att man kan skräddarsy fysisk träning för att minska besvären, och även bli bättre på att förbygga.

Jan Henriksson, professor, Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, 08-52 48 75 60, Jan.Henriksson@ki.se

Mer information:

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

AFA Försäkring anslår sammanlagt 11 805 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, varav tre projekt inom stressforskning och ett inom fysiologi. Gemensamt för all forskning som AFA Försäkring stödjer är att den bidrar till praktisk nytta i arbetslivet.

Läs vidare »
Zxq4rgtec7h9nm7snkr2

Ny kunskap för att bättre förebygga och behandla ”onda knän”

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:00 CEST

Knäledsartros är ett lidande som kan leda till långtidssjukskrivningar. Jan Henriksson, Karolinska institutet, får 3 123 000 kronor för att ta fram kunskap om muskler och rörelser hos drabbade, som gör att man kan skräddarsy fysisk träning för att minska besvären, och även bli bättre på att förbygga.

C5ipsguxj3fzubvo9mxq

​Påverkar pedagogiken hur stressigt och bullrigt det är i förskolan?

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:00 CEST

Höga ljudnivåer i kombination med stress gör förskolan till en krävande arbetsmiljö. Vad betyder den pedagogik man använder för bullret och stressen? Fredrik Sjödin, Umeå universitet, får 1 995 000 kronor för att undersöka detta, genom att studera arbetet på 16 förskolor i fyra kommuner och mäta effekterna för de anställda.

Vjs1tf6ofy6vi9xzv1pr

​Vad betyder den totala stressen hemma och på arbetet för unga kvinnors ohälsa

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:00 CEST

Unga kvinnor har stått för den största ökningen av ohälsa på grund av stress de senaste åren. Varför är det så? Hur hänger stressrelaterad sjukfrånvaro ihop med den totala arbetsbelastningen, hemma och på jobbet, deltidsarbete och livsstil? Victoria Blom, Karolinska Institutet, får 3 miljoner kronor för att undersöka detta.

Vdubvh0dsbxcmysncc6z

​Jobbstress och åderförkalkning – orsak till hjärtinfarkt och stroke?

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:00 CEST

Arbetsrelaterad stress ökar risken för hjärtinfarkt och troligen även för stroke. Detta kan bero på att stressen också ökar risken för åderförkalkning.Professor Kjell Torén, Göteborgs universitet, får 3 687 000 kronor för att studera 5 000 människor när det gäller stress och åderförkalkning i kärl kopplade till hjärta och hjärna.

Drm2rx03anrquxwbjwkr

Ersättningskollen är Årets innovation i Insurance Awards 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 09:00 CEST

Webbtjänsten ersättningskollen.se har fått pris som årets innovation i Insurance Awards 2015. Priset går till den innovation som varit nyskapande och lanserats eller haft effekt under det senaste året

Media-no-image

Ytterligare nominering för Ersättningskollen

Nyheter   •   2015-04-16 17:36 CEST

Ersättningskollen, som är ett samarbete mellan Svensk Försäkring Försäkringskassan och AFA Försäkring, vann i fjol Digital Communication Awards samt UX-Awards. Nu kan Ersättningskollen kamma hem ytterligare en utmärkelse.

Ersättningskollen är nominerad till Guldlänken 2015, The Swedish eGovernment Awards. Under våren ska tre finalister utses bland tolv semifinalister. Den slutliga vinnaren presenteras den 2 juni under konferensen Offentliga Rummet i Visby vid en prisutdelning ledd av Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister. Läs mer om Guldlänken här

Ersättningskollen är nominerad till Guldlänken 2015, The Swedish eGovernment Awards. Under våren ska tre finalister utses bland tolv semifinalister. Den slutliga vinnaren presenteras den 2 juni under konferensen Offentliga Rummet i Visby vid en prisutdelning ledd av Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium: Sjukdomar i muskler och skelett

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 13:05 CEST

Sjukdomar i muskler och skelett, så kallade muskuloskeletala diagnoser, är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i AFA Försäkrings sjukförsäkringskollektiv. I en ny rapport har allvarliga sjukfall på grund av sjukdomar i muskler och skelett under perioden 2005-2014 analyserats. 

Rapporten presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 22 april. Vid seminariet redovisas bland annat sjukfall fördelat på yrkesgrupp, kön och ålder.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast den 21 april.

Tid: onsdagen den 22 april kl. 08:30-10:00

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Sjukdomar i muskler och skelett är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i AFA Försäkrings sjukförsäkringskollektiv. I en ny rapport har allvarliga sjukfall på grund av sjukdomar i muskler och skelett analyserats. Rapporten presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 22 april.

Läs vidare »
Svw6ulxl2xg9gd8vclz3

Seminarium om behovet av ett förlängt och hållbart arbetsliv

Nyheter   •   2015-04-15 10:00 CEST

Som ett led i Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken, anordnar Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA Försäkring tre kunskapsseminarier. Det andra kunskapsseminariet hölls måndagen den 13 april på temat ett förlängt och hållbart arbetsliv.

Media-no-image

AFA Försäkring återbetalar AGS premier för år 2004

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 10:03 CET

AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade igår 2015 03 26 att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004. Dagens beslut innebär att ca 5 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner samt till Svenska Kyrkan, Pacta, KFS m.fl.

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL ger kompletterande ersättning om man har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal.

Avgiftsbefrielseförsäkringen övertar arbetsgivarens betalning av pensionsavgiften till den anställdas avgiftsbestämda ålderspension enligt KAP-KL och AKAP-KL när han/hon får månadsersättning från AGS – KL eller arbetsskadelivränta enligt socialförsäkringsbalken.

Bakgrund

Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar på skadeår före 2008,vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget.


Återbetalning

Återbetalning av premier till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner samt till Svenska Kyrkan, Pacta, KFS m.fl, kommer att ske genom Fora. De företag och organisationer inom ovan nämnda områden som berörs är sådana som hade ett försäkringsavtal via Fora 2004 där AGS-KL samt där avgiftsbefrielseförsäkringen ingick.Återbetalningen till kommuner, landsting och regioner kommer att äga rum under det sista kvartalet 2015. Till övriga arbetsgivare inom kommun och landstingsområdet, Svenska Kyrkan, Pacta, KFS m.fl kommer återbetalningen att ske under 2016.

Kontakt: Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, tel 08-696 42 63, 0708-15 49 05
Johan Ljungqvist, kommunikationschef, AFA Försäkring, tel 08-696 48 04

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

AFA Försäkring styrelse beslutade igår att betala tillbaka ca 5 miljarder kronor i premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner. Återbetalningen gäller 2004 års premier.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • Pressinformation
  • caroline.rylander@afaforsakring.se
  • 08-696 42 63
  • 0708-15 49 05
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring

Om AFA Försäkring

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.