Media-no-image

Uppsatsstipendium: Studenter prisas för uppsatser om arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 10:00 CEST

I dag offentliggörs vinnarna av Prevents och AFA Försäkrings stipendium Utmärkt arbetsmiljöuppsats. Stipendiaterna tar emot sina utmärkelser på Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats på Stockholmsmässan på torsdag.

De två vinnande uppsatserna handlar om utveckling av bärvästar för brevbärare samt sambandet mellan arbetsmiljö och pensionsbeslut.

– Arbetsmiljön är en av nyckelfrågorna för att skapa ett verkligt uthålligt arbetsliv. Vi vet att vi behöver jobba både längre upp i åldrarna och smartare, och ju tidigare vi börjar förebygga arbetsmiljöproblem desto bättre är det för alla. Vi hoppas att priset kan bidra till att höja intresset och att fler studenter får upp ögonen för hur spännande och betydelsefulla arbetsmiljöfrågorna är säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Två studenter får utmärkelsen Utmärkt arbetsmiljöuppsats och ett stipendium på 15 000kr:

Kristina Lagerstedt, Kungliga Tekniska Högskolan, för uppsatsen ”Bärvästar för brevbärare”. I en bärväst lägger man posten för exempelvis en hel trappuppgång. Av juryns motivering framgår att Kristina Lagerstedt på ett genomgripande sätt analyserat användningen av bärvästarna, och utifrån detta tagit fram en ny kravspecifikation för hur bärvästar bör utformas. Kravspecifikation har med endast mindre justeringar blivit standard för Posten i Sverige. Den nyutvecklade bärvästen tillverkas nu och ersätter successivt äldre bärvästar, vilket betyder att många tusen brevbärare har fått en bättre arbetsmiljö.

Ellinor Ivarsson, Linneuniversitetet, har studerat nationalekonomi i Växjö. Hon prisas nu för sin uppsats ”Arbetsmiljö och pension” som utgår ifrån data från Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar. Studien visar att arbetsmiljön har effekt på vilka förväntningar en individ har kring sin pensionsavgång. Ett exempel är om man inte kan påverka sin arbetssituation och har höga krav uppskattar man en tidigare pensionsavgång medan arbete med mycket social kontakt med kunder gör att man uppskattar en senare pensionsavgång. Av juryns motivering framgår att Ellinor Ivarsson prisas för att uppsatsen har en intressant frågeställning och en mycket hög aktualitet. Uppsatsen uppfyller väl stipendiets syfte genom att uppmärksamma en angelägen arbetsmiljöfråga i det svenska arbetslivet.

Stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats delas ut för andra gången av arbetsmiljöorganisationen Prevent och AFA Försäkring, som båda har Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Stipendierna delas ut till studenter på ingenjörs- och ekonomiutbildningar samt även till studenter på personal- och arbetslivsutbildningar i syfte att uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna.

Stipendiaterna kommer att få utmärkelserna och 15 000 kr vid Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats, på Stockholmsmässan på torsdag den 23 oktober klockan 13.30.

Kontakt:
Anna-Lisa Osvalder, juryordförande ingenjör, 0708-609 578, anna-lisa.osvalder@chalmers.se
Ulf Johansson, juryordförande ekonomi, 072-515 92 69, ulf.johanson@mdh.se
Kristina Lagerstedt, stipendiat, 073-708 22 79, kristina.lagerstedt@liu.se
Ellinor Ivarsson, stipendiat, 070-676 60 62, ellinor.ivarsson@av.se
Charlotte Jorlén, AFA Försäkring, 076-720 92 01, Charlotte.Jorlen@afaforsakring.se
Linda Eriksson, Prevent, 070-356 42 32, linda.eriksson@prevent.se


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

I dag offentliggörs vinnarna av Prevents och AFA Försäkrings stipendium Utmärkt arbetsmiljöuppsats. Stipendiaterna tar emot sina utmärkelser på Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats på Stockholmsmässan på torsdag.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium: Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 10:30 CEST

En ny systematisk litteraturöversikt från statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) presenteras av professor Karin Harms-Ringdahl och projektledare Charlotte Hall vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 14 oktober.

Ryggproblem är vanligt förekommande och medför lidande och funktionsnedsättning för de personer som drabbas. Ryggproblem ger också upphov till stora samhällskostnader. SBU:s rapport har ett arbetsmiljöperspektiv och är inriktad på ryggproblem hos personer i arbete.

Fysisk belastning i arbetet, liksom den psykosociala arbetsmiljön, har betydelse för ryggproblem hos arbetstagarna. Samband finns även med ytterligare exponeringsfaktorer. Det visar den systematiska genomgång av de senaste 30 årens forskning som gjorts av experter inom medicin och arbetsvetenskap för Statens beredning för medicinsk utvärdering. Rapporten ger en överblick av samband mellan exponering för arbetsmiljöfaktorer och utveckling av ryggproblem.

Medverkande: Karin Harms-Ringdahl - Professor i sjukgymnastik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska institutet och Charlotte Hall, projektledare vid SBU.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast 13 oktober

Tid: tisdagen den 14 oktober kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

Boka in datum - inbjudan kommer separat
29 oktober - Maskinskador, ny rapport från AFA Försäkring
14 november - Nattarbete och bröst- och prostatacancer
11 december - Cancersjukdomar, ny rapport från AFA Försäkring


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

En ny systematisk litteraturöversikt från statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) presenteras av professor Karin Harms-Ringdahl och projektledare Charlotte Hall vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 14 oktober.

Läs vidare »
Rdqpqtxo9rogdaieogx6

Gifter på jobbet kan öka risken för Parkinsons sjukdom

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 08:30 CEST

Yrkesmässig exponering för bekämpningsmedel ökar risken för Parkinsons sjukdom. Däremot finns inget stöd för att exponering för svetsrök eller elektromagnetiska fält skulle öka risken för sjukdomen, och låg exponering för metaller och nikotin kan till och med minska risken. Det visar en kunskapssammanställning som delfinansierats av AFA Försäkring och presenterades vid ett seminarium i dag.

Gfkdg6aw17xsjgnjthsk

Caroline Rylander ny presschef på AFA Försäkring

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 09:00 CEST

Caroline Rylander är ny presschef på AFA Försäkring. Hon kommer närmast från Siemens där hon har varit presschef för den svenska verksamheten

Nmj1je9qsniq73ibkfwg

Ersättningskollen utnämnd till bästa mikrosajt i Europa

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 12:30 CEST

Webbtjänsten ersättningskollen.se har fått pris som bästa mikrosajt i Europa. Ersättningskollen ger information om ersättning vid sjukdom, olycksfall och arbetsskada på ett användarvänligt och enkelt sätt. Den är framtagen av Försäkringskassan, Svensk Försäkring och AFA Försäkring.

Media-no-image

Seminarium: Vad gör oss sjuka på jobbet? Om arbete och Parkinsons sjukdom

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 12:00 CEST

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 29 september presenterar Lars-Gunnar Gunnarsson, professor, tema neuro-rörelse, Inst. för läkarutbildning, Örebro universitet, en helt ny kunskapssammanställning om faktorer i arbetsmiljön som har betydelse för uppkomst av Parkinsons sjukdom.

Kjell Torén, professor i arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, ger en kort redovisning av arbetet med kunskapssammanställningarna som ingår i ett FoU-projekt som AFA Försäkring finansierar. De publiceras i skriftserien Arbete och Hälsa.

Mer information: http://www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/publikationer/aoh/

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast 26 september.

Tid: måndagen den 29 september kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070 814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 29 september presenterar Lars-Gunnar Gunnarsson, professor, tema neuro-rörelse, Inst. för läkarutbildning, Örebro universitet, en helt ny kunskapssammanställning om faktorer i arbetsmiljön som har betydelse för uppkomst av Parkinsons sjukdom.

Läs vidare »
Meskxhhbmmukioyooobu

Stockholm får ett nytt stort cityhotell

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 10:00 CEST

AFA Fastigheter utvecklar sin fastighet på Apelbergsgatan i centrala Stockholm till ett nytt cityhotell med 200 rum. Hyresgäst och operatör är Sleepingfox Hotel Group AB och hotellet blir AFA Fastigheters åttonde hotell.

Pcmi4673luhol0okcwse

Ersättningskollen även nominerad till Svenska Designpriset 2014

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 08:35 CEST

Ersättningskollen.se är nominerad till ytterligare ett pris, Svenska Designpriset, i kategorin Information - digital. Omröstning startar den 8 september på Svenska Designpriset webb och vinnare utses den 2 oktober på Moderna Muséet. Ersättningskollen har även nominerats till Digital Communication Awards i kategorin mikrosajt, där prisutdelning sker den 19 september i Berlin.

Media-no-image

Hjärtsäker turné kommer till Stockholm

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 11:50 CEST

Under Prins Daniels lopp den 7 september får alla som vill möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare, när Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige gästar Idrottens dag i Hagaparken. Stockholms län ligger på delad sista plats av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nationella rankning av hjärtsäkerhet.

– Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju fler hjärtstartare som finns i samhället, desto fler liv kan vi rädda, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige är ute på en landsomfattande turné för att öka kunskapen om hjärtstartare och hjärt-lungräddning. I Hjärtsäkra Sveriges turnévagn finns möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare.

I Sverige finns i dag nästan 9 000 registrerade hjärtstartare, varav 1 429 i Stockholms län, enligt Sveriges Hjärtstartarregister. Det innebär att det finns 0,66 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare i länet, vilket placerar Stockholm på delad sista plats i Hjärt-Lungfondens rankning. I riket som helhet finns 0,92 hjärtstartare per 1 000 invånare.

– Med Hjärtsäkra Sverige-turnén vill Hjärt-Lungfonden uppmuntra fler arbetsplatser att installera hjärtstartare och utbilda sin personal. Företagen i Stockholm kan göra en stor insats för länets invånare genom att installera hjärtstartare och utbilda sin personal, säger Staffan Josephson.

För att få igång ett hjärta som har stannat behövs hjärt-lungräddning och en hjärtstartare, helst under de första tre minuterna efter hjärtstoppet. Därför är det viktigt att alla har nära till en hjärtstartare.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat helt oväntat stannar. Man blir medvetslös och slutar andas. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, varav cirka 500 överlever. Sedan 2005 har antalet överlevande ökat från 200 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se
Morgan Segerberg, utbildningschef, Minerva Academy, 076-114 46 31, morgan.segerberg@minervaacademy.se

Pressbilder:
- Hjärtstartare
- Hjärt-lungräddning på docka
- Turnévagn Hjärtsäkra Sverige

Hjärtsäker rankning
Placering Län Hjärtstartare per 1 000 invånare
1 Jämtland 1,78
2 Gotland 1,73
3 Jönköpings län 1,66
3 Västernorrland 1,66
5 Kronoberg 1,58
6 Dalarna 1,22
6 Västmanland 1,22
8 Blekinge 1,16
9 Kalmar län 1,07
10 Sörmland 1,05
11 Östergötland 0,95
12 Gävleborg 0,90
13 Västerbotten 0,88
13 Västra Götaland 0,88
15 Norrbotten 0,84
16 Halland 0,83
17 Skåne 0,79
17 Örebro län 0,79
19 Värmland 0,73
20 Stockholms län 0,66
20 Uppsala län 0,66
Hela riket 0,92

Källa: Sveriges Hjärtstartarregister

Om kampanjen Hjärtsäkra Sverige
Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att:
- dubblera antalet hjärtstartare i samhället
- utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning
- genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Läs mer på hjart-lungfonden.se/180sekunder

Turnéplan för Hjärtsäkra Sverige 2014

17 juli: Östersjöfestivalen, Karlshamn
2 augusti: Tough Race, Borlänge
12 augusti: Göteborgs kulturkalas
23 augusti: Sävsjö Celebration
4–6 september: Entreprenad Live – mässan för entreprenad, bygg- och anläggningsbranschen, Göteborg
7 september: Prins Daniels lopp, Stockholm
28 september: Lidingöloppet
22–23 oktober: Gilla jobbet-mässan, Stockholm
22 november: Stockholm Tunnel Run

Fler turnédatum tillkommer.

Fakta om plötsligt hjärtstopp
500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. Antalet överlevande har sedan 2005 ökat från 200 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas. Forskningens mål inom 10 år är att öka antalet överlevande genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, förebygga insjuknande och utveckla ny behandling.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Så använder du en hjärtstartare
1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen, tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Under Prins Daniels lopp den 7 september får alla som vill möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare, när Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige gästar Idrottens dag i Hagaparken. Stockholms län ligger på delad sista plats av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nationella rankning av hjärtsäkerhet.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium: Trygghetssystemen ur ett internationellt perspektiv

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 09:00 CEST

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 11 september presenterar utredare Per Åkesson regeringsuppdraget att göra en bred översyn av de svenska trygghetssystemen ur ett internationellt perspektiv.

De senaste årens ökade globalisering och förändrade migrations- och rörlighetsmönster inom EU ställer nya krav på samordningen av trygghetssystemen. För att möta de nya förutsättningarna och motverka att enskilda individer och länder inte drabbas negativt behöver Sverige ett trygghetssystem med klara och tydliga regler.

Regeringen har därför beslutat att med en enmansutredning göra en bred översyn av de svenska trygghetssystemen ur ett internationellt perspektiv. Utredningen ska redovisas senast 1 mars 2016.

Utredaren ska bland annat:
-kartlägga och redogöra för europeiska regelverk som är av betydelse för trygghetssystemen, liksom de svenska reglernas förenlighet med dessa,
-analysera hur försäkringsvillkoren i de svenska trygghetssystemen förhåller sig till EU-rätten och internationella förhållanden i övrigt,
-lämna förslag på vilka principer som ska gälla, främst avseende försäkringstillhörighet.

Medverkande: Per Åkesson, utredare

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast 10 september.

Tid: Torsdagen den 11 september kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt: Camilla Arvenberg, Pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070 814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

 


 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 11 september presenterar utredare Per Åkesson regeringsuppdraget att göra en bred översyn av de svenska trygghetssystemen ur ett internationellt perspektiv.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • Pressinformation
  • cadbverodgygline.rdnrkylandecwvctir@afaforyvsakrinoag.oese
  • 08-696 42 63
  • 0708-15 49 05
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring

Om AFA Försäkring

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.