Pressmeddelanden Visa alla 8 träffar

Media-no-image

Bättre beredd än rädd - seminarium om hot och våld

Pressmeddelanden   •   2012-05-02 10:30 CEST

AFA Försäkring bjuder in till ett avslutande seminarium för preventionsprojektet Hot och Våld den 9 maj på Högloftet, Skansen. Hur ska vi skapa tryggare arbetsplatser inom kommuner och landsting? Vad säger forskningen om hot och våld i arbetslivet?

Bättre beredd än rädd

Bättre beredd än rädd

Pressmeddelanden   •   2012-04-23 08:01 CEST

Nya metoder och verktyg som förebygger hot och våld på jobbet redovisas i det nya magasinet "Lugn i stormen". Magasinet ska bidra till att lyfta frågan om Hot och våld på arbetsplatsen samtidigt som fler medarbetare får möjlighet att påverka och förbättra sin arbetsmiljö.

Media-no-image

Utbildningsinsatser mot hot och våld i Angered

Pressmeddelanden   •   2012-04-23 08:00 CEST

På individ- och familjeomsorgen i Angered ökade arbetsskadeanmälningarna tidigare på grund av hot och våld. Genom att gå med i det nationella preventionsprojektet Hot och våld har man med olika aktiviteter lyckats skapa en tryggare arbetsplats.

Media-no-image

Samarbete och utbildning mot hot och våld

Pressmeddelanden   •   2012-04-23 08:00 CEST

Tidigare förekom svåra problem med hot och våld, inklusive allvarliga incidenter, inom grupp- och servicebostäder för funktionshindrade i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen. Efter att ha deltagit i det nationella preventionsprojektet Hot och våld har incidenterna minskat. Målet för projektet har varit att skapa en trygg arbetsmiljö där hot och våld minimeras.

Dokument 1 träff

Magasinet "Lugn i stormen"

Magasinet "Lugn i stormen"

Dokument   •   2012-04-23 08:00 CEST

Magasinet ”Lugn i stormen” redovisar erfarenheter från projektet Hot och våld med beskrivningar på såväl tillvägagångssätt som verktyg för att minimera hot och våldsincidenter på arbetsplatsen. Magasinet ska bidra till att lyfta frågan om Hot och våld på arbetsplatsen samtidigt som fler medarbetare får möjlighet att påverka och förbättra sin arbetsmiljö.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.