Nu lanseras den första långsamma talsyntesrösten

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 05:00 CEST

För att kunna lyssna på en text på till exempel dator och läsplatta behövs en talsyntesröst som förvandlar text till tal. Många med funktionsnedsättning tycker att de talsyntesröster som idag finns på marknaden talar för fort. Företaget ReadSpeaker har med hjälp av AI-teknik byggt en ny talsyntes där rösten från början är inspelat i ett långsammare tempo.

Backlash att dra ned på Arbetsförmedlingen

Blogginlägg   •   Apr 03, 2019 17:56 CEST

-Vi befinner oss i en backlash kring en rad områden som rör personer med funktionsnedsättning. Neddragningarna inom LSS, det bristande stödet till barn med kognitiva funktionsnedsättningar i skolan och nu Arbetsförmedlingen. Var ska det sluta? undrar Berit Robrandt Ahlberg, Afasiförbundets ordförande.

Film Mathilda om afasi

Blogginlägg   •   Mar 18, 2019 10:27 CET

”Mathilda om afasi” är en film om att få afasi mitt i livet och vägen tillbaka.

Film Albert om språkstörning/DLD

Blogginlägg   •   Mar 12, 2019 10:56 CET

Alla har rätt till utbildning. Albert berättar målande om sin språkstörning och lite om sin skolgång. Albert liknar människors hjärnor vid bibliotek och berättar om hur hans bibliotek fungerar. Se filmen https://vimeo.com/322801283

Film om digital delaktighet

Blogginlägg   •   Mar 05, 2019 11:04 CET

Vad gör du för att skapa digital delaktighet? Afasiförbundet har tagit fram en film om digitaliseringen och dess konsekvenser för många med afasi och språkstörning. Huvudperson i filmen är Moritz Kirchmeier som har afasi. Länk till filmen: https://vimeo.com/321437308

Berit Robrandt Ahlberg – ny ordförande

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2018 11:49 CEST

Afasiförbundet har hållit kongress i Gävle den 19-21 oktober. Berit Robrandt Ahlberg valdes till ny ordförande efter Lars Berge-Kleber som varit ordförande sedan 1997.

Nya riktlinjer för afasi kräver fler logopeder

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 05:05 CEST

Afasipatienter har sällan fått den kommunikativa rehabilitering som behövs för att kunna vara delaktiga i samhället. Nu finns nya nationella riktlinjer för intensiv kommunikativ rehabilitering, men var finns logopederna som jobbar med afasigruppen?

Undantag urholkar webbtillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 10:39 CET

De många undantag som görs i det nya Webbtillgänglighetsdirektivet kommer att förhindra att personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar kan använda offentliga webbplatser.

Dags att bryta tystnaden

Nyheter   •   Dec 28, 2017 19:09 CET

Debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning (UNT) den 27 december 2017, www.unt.se/asikt: 

Många kvinnor har svårt att kommunicera, förstå och bli trodda när de försöker uttrycka sina erfarenheter av förtryck och sexuellt våld. Dessutom är kunskapen hos olika myndigheter om hur dessa kvinnor ska kunna göra sig hörda och anmäla våld skrämmande låg. Ändå är många flickor och kvinnor med kognitiva-, psykiska och kommunikativa funktionsnedsättningar mer utsatta för brott än andra.

Metoo-uppropet i Sverige bygger på slutna Facebook-grupper med flickor och kvinnor som delger varandra sina erfarenheter av förtryck och sexuellt våld. Hur gör de grupper som har svårt att skriva, läsa och använda digital teknik men ändå har en historia att berätta? Hur kan de grupper som använder alternativ kommunikation få stöd att uttrycka sig? Vi vill uppmärksamma rätten att få stöd att kommunicera och uttrycka sig på sina egna villkor.

Brotten är många mot flickor och kvinnor i våra grupper. Det handlar både om ett utbrett förminskande av personer där många behandlas som mindre värda och blir pratade över huvudet på. Inte blir lyssnade på. Och det handlar om våld, sexuellt våld och utsatthet. Flickor och kvinnor i våra grupper utsätts i skolan, på arbetsplatsen, i skolskjutsar, i färdtjänstbilar, inom vården, inom psykiatrin, av personliga assistenter, av hemtjänstpersonal, på krogen, i boendet, i familjer och nära relationer.

Flera kartläggningar och projekt har lyft fram fakta utan att det händer just någonting. Några exempel:

  • Jur. dok. Katrin Lainpelto visade i sin forskning om rättsväsendet att barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte anses vara lika trovärdiga som andra barn. Färre gärningspersoner döms när det handlar om brott mot barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som språkstörning, autismspektrumdiagnoser, ADHD/ADD och Tourettes (Brottsoffermyndigheten).
  • ”Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning” (Myndigheten för delaktighet), ”När samhället inte ser, hör eller förstår” (Nordens välfärdscenter), ”Dubbelt utsatt” (Bräcke diakoni) och ”Våldsamt osynlig” (Brottsofferjouren och Funktionsrätt Sverige) visade att flickor och kvinnor med funktionsnedsättning oftare utsätts för våld än andra. De visade också på vägar och möjligheter att bryta tystnaden.

Det är dags för en ordentlig kompetenshöjning hos rättsväsendet, socialtjänsten, polisen och andra myndigheter så att det blir möjligt att prata om och anmäla brott med alternativ kommunikation och kognitivt stöd. Att brottsoffer ges tid att uttrycka sig och bli förstådda. Att brottsoffer med olika funktionsnedsättningar blir behandlade med respekt och blir trodda när de berättar. Det är hög tid att det rensas upp bland våld och utsatthet också bland de grupper som har svårt att kommunicera kring vad de har varit med om.

Berit Robrandt Ahlberg, vice ordförande Afasiförbundet
Maria Lundqvist-Brömster, ordförande Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Anne Lönnemark, ordförande Autism – och Aspergerförbundet
Lillemor Holgersson, förste vice ordförande FUB, För barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning

Länkar till i artikeln omnämnda rapporter:

”Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning” (Myndigheten för delaktighet)http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2017/2017-29-mans-vald-mot-kvinnor-med-funktionsnedsattning.pdf

”När samhället inte ser, hör eller förstår” (Nordens välfärdscenter)https://issuu.com/nordicwelfare/docs/na_cc_88r_20samha_cc_88llet_20inte_?e=30952623/55147038

”Dubbelt utsatt” (Bräcke diakoni)https://www.brackediakoni.se/sites/default/files/attachments/dubbelt_utsatt_om_vald_mot_kvinnor_med_funktionsnedsattning.pdf

”Våldsamt osynlig” (Brottsofferjouren och Funktionsrätt Sverige) http://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2014/12/bok-osynlig1.pdf

Katrin Lainpelto: https://www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/samre-rattstrygghet-for-barn-med-funktionsnedsattning

Många kvinnor har svårt att kommunicera, förstå och bli trodda när de försöker uttrycka sina erfarenheter av förtryck och sexuellt våld. Dessutom är kunskapen hos olika myndigheter om hur dessa kvinnor ska kunna göra sig hörda och anmäla våld skrämmande låg. Ändå är många flickor och kvinnor med kognitiva-, psykiska och kommunikativa funktionsnedsättningar mer utsatta för brott än andra.

Läs vidare »

Vården vid afasi och stroke är allt ojämlikare

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 05:00 CEST

Den 10 oktober uppmärksammas afasi runt om i Europa. En dryg tredjedel får bestående afasi efter en stroke. Men vården vid afasi och stroke är allt ojämlikare i Sverige. I en region erbjuds specialiserad strokevård. I en annan läggs strokeenheten ned.

Bilder & Videor 1 bild, 3 videor

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Förbundsordförande Afasiförbundet
  • orgudfvvorowanzrdekh@aocfasgsiyk.szle fk
  • 072-512 75 59

Om Afasiförbundet i Sverige

Vi vägrar vara tysta!

Afasiförbundet är en intresseorganisation för barn, unga och vuxna med afasi eller språkstörning och deras anhöriga. Vi arbetar intressepolitiskt på riks-, läns- och lokalnivå för att förbättra situationen för personer med afasi och språkstörning.

Läns och lokalföreningarna ordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter. På Mötesplats Afasi tränar personer med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten arbetar för barn och ungdomar med språkstörning och deras föräldrar.

Afasifonden samlar in bidrag till stöd för personer afasi och språkstörning. Fonden ger även mindre bidrag till forskning. Ge en gåva till Afasifonden bankgiro 5666-8726.

Bli medlem på www.afasi.se eller telefon 08-545 663 60.

Adress

  • Afasiförbundet i Sverige
  • Kampementsgatan 14
  • 115 38 Stockholm
  • Sweden