Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Nya riktlinjer för afasi kräver fler logopeder

Nya riktlinjer för afasi kräver fler logopeder

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 05:05 CEST

Afasipatienter har sällan fått den kommunikativa rehabilitering som behövs för att kunna vara delaktiga i samhället. Nu finns nya nationella riktlinjer för intensiv kommunikativ rehabilitering, men var finns logopederna som jobbar med afasigruppen?

Undantag urholkar webbtillgänglighet

Undantag urholkar webbtillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 10:39 CET

De många undantag som görs i det nya Webbtillgänglighetsdirektivet kommer att förhindra att personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar kan använda offentliga webbplatser.

Dags att bryta tystnaden

Dags att bryta tystnaden

Nyheter   •   Dec 28, 2017 19:09 CET

Många kvinnor har svårt att kommunicera, förstå och bli trodda när de försöker uttrycka sina erfarenheter av förtryck och sexuellt våld. Dessutom är kunskapen hos olika myndigheter om hur dessa kvinnor ska kunna göra sig hörda och anmäla våld skrämmande låg. Ändå är många flickor och kvinnor med kognitiva-, psykiska och kommunikativa funktionsnedsättningar mer utsatta för brott än andra.

Vården vid afasi och stroke är allt ojämlikare

Vården vid afasi och stroke är allt ojämlikare

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 05:00 CEST

Den 10 oktober uppmärksammas afasi runt om i Europa. En dryg tredjedel får bestående afasi efter en stroke. Men vården vid afasi och stroke är allt ojämlikare i Sverige. I en region erbjuds specialiserad strokevård. I en annan läggs strokeenheten ned.

Låt fler elever med språkstörning få stöd!

Låt fler elever med språkstörning få stöd!

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:34 CEST

Afasiförbundet/Talknuten menar att fler elever med språkstörning kan få adekvat stöd i skolan genom att regionala nav med specialkompetens kring språkstörning bildas.

Nordiska afasirådet skriver brev till ministrar

Nordiska afasirådet skriver brev till ministrar

Blogginlägg   •   Apr 06, 2017 12:41 CEST

Den kommunikativa rehabiliteringen av afasipatienter är eftersatt i hela norden. Det konstaterade Afasiorganisationerna i Island, Finland, Norge, Danmark och Sverige vid ett möte i Stockholm.

Afasiförbundet: Assistans är frihet. Rädda LSS!

Afasiförbundet: Assistans är frihet. Rädda LSS!

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 12:27 CET

Den 3 december firas den internationella funktionsrättsdagen. I år har Afasiförbundet tillsammans med Handikappförbunden/ Funktionsrätt Sverige valt att ställa oss bakom den riksomfattande manifestationen ”Assistans är frihet – Rädda LSS!”.

Sluta pruta på delaktigheten!

Sluta pruta på delaktigheten!

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 05:00 CEST

Varje år får 8000-10 000 personer afasi i Sverige. Den 10 oktober firas den internationella afasidagen. I år uppmärksammas svårigheterna för personer med afasi att vara delaktiga i samhället.

Stärkt stöd till elever med språkstörning ger ekonomisk vinst

Stärkt stöd till elever med språkstörning ger ekonomisk vinst

Blogginlägg   •   Jun 30, 2016 13:39 CEST

Jan Sydhoff, särskild utredare kring elever med grav språkstörning, dövhet och hörselnedsättning, överlämnade idag sitt betänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin. - Det är särskilt värdefullt att utredaren har lyft fram de samhällsekonomiska vinster som finns att göra genom att ge elever med språkstörning rätt stöd i skolan, Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande.

Obegriplig spara på specialpedagogik

Obegriplig spara på specialpedagogik

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2016 10:17 CEST

Vårbudgetens stora neddragning på specialpedagogik möter kraftig kritik av skolvärlden och oppositionen. Ann Ander, Talknutens ordförande är också kritisk. - Det är en obegriplig prioritering att spara in på de minsta barnen som har behov av specialpedagogisk stöd. Barn med språkstörning har stort behov av specialpedagogik för att klara av skolgången, säger hon.

Bristande delaktighet med kontroversiell kommunikationsmetod

Bristande delaktighet med kontroversiell kommunikationsmetod

Blogginlägg   •   Mar 14, 2016 09:58 CET

En kontroversiell kommunikationsmetod för personer med funktionsnedsättning används i hela landet, trots att myndigheter menar att metoden saknar vetenskapligt belägg. – Det är en metod som står i bjärt kontrast till tanken om att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga på sina egna villkor i samhället, säger Ann Ander legitimerad logoped och ledamot i Afasiförbundets styrelse.

Uppsala förbättrar afasirehabilitering

Uppsala förbättrar afasirehabilitering

Blogginlägg   •   Mar 07, 2016 08:48 CET

Uppsala län satsar på bättre rehabilitering av personer med afasi genom att införa ett åtgärdsprogram. Snabbare och säkrare bedömningar ska göras av personer som fått afasi. - Rehabiliteringen av personer med afasi är eftersatt i hela landet. Samtidigt visar forskningen att tidiga insatser är viktiga. Uppsala läns satsning är därför ett steg i rätt riktning, säger Lars Berge-Kleber.

Utbilda vårdpersonal i kommunikation

Utbilda vårdpersonal i kommunikation

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2015 05:00 CEST

Den 10 oktober är det internationella Afasidagen. För att anhöriga till personer med afasi ska orka i längden är det viktigt att få egen tid. Anhöriga kan få stöd av kommunen med hemtjänst, anhörigstöd och avlastningsplats där den med afasi kan bo under ett kortare tag. En förutsättning för att detta ska fungera är att personal har kunskap i bemötande, samtalsteknik och alternativ kommunikation.

Afasiförbundet diskuterar med Public Service

Afasiförbundet diskuterar med Public Service

Blogginlägg   •   Okt 01, 2015 14:40 CEST

Idag träffar Afasiförbundet Public Service-företagen tillsammans med representanter från övriga funktionshindersrörelsen. - I år lägger vi ribban högre och kämpar för programidéer med fokus på idéer med och för personer med funktionsnedsättning, säger Magnus Gustafsson i Afasiförbundets styrelse. Handikappförbunden är vård för årets konferens som har temat "En av oss".

Stöd Afasiförbundet

Stöd Afasiförbundet

Blogginlägg   •   Okt 01, 2015 13:40 CEST

Stöd Afasiförbundet genom att köpa vår nya t-shirt för 125 kronor plus porto. - Jag har använt mig av min egen erfarenhet av afasi när jag tog fram bilden. När du får afasi är det som att befinna dig i en labyrint som du långsamt får lära dig att hitta i och kanske finna din väg ut ur, berättar designern Mathilda Cederlund.

Rollspel ökar läkares förståelse

Rollspel ökar läkares förståelse

Blogginlägg   •   Sep 09, 2015 10:25 CEST

Charlotta Saldert, docent i logopedi, har utvecklat ett kursmoment för läkarstudenter där de genom rollspel och en film får leva sig in hur det är för patienter med afasi och andra kommunikationssvårigheter. - Utbildning av blivande läkare är ett första steg för att i framtiden öka delaktigheten för personer med afasi inom vården, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande.

Anhöriga behöver bättre stöd

Anhöriga behöver bättre stöd

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2015 05:00 CEST

​Många anhöriga till personer med afasi går på knäna och behöver få avlastning genom kommunens försorg. De utgör en riskgrupp för att drabbas av egen ohälsa, visar en ny undersökning från Sahlgrenska Akademin.

Personer med afasi och nysvenskar lär varandra

Personer med afasi och nysvenskar lär varandra

Blogginlägg   •   Maj 06, 2015 13:33 CEST

Afasiföreningen i Skellefteå driver projektet ”Så ska det låta” där personer med afasi och nysvenskar kommunicerar och stöttar varandra.

Se över ersättningsystemet för logopedin

Se över ersättningsystemet för logopedin

Blogginlägg   •   Mar 19, 2015 07:56 CET

Den 16 mars beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms län att kostnaderna för bland annat logopedin ska minska med i genomsnitt fem procent. Beslutet innefattar även ändringar i förfrågningsunderlag. - De ökade kostnaderna har sin grund i ersättningsystemet inom det fria vårdvalet, menar Lars Berge-Kleber Afasiförbundets ordförande.

Använd logopedin på rätt sätt

Använd logopedin på rätt sätt

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2015 12:59 CET

Kostnaderna för logopedi har ökat kraftigt inom länet sedan det fria vårdvalet infördes. Det visar en revision av det fria vårdvalet inom logopedin som Stockholms läns landsting genomfört. - Ett problem är att det fria vårdvalets ersättningssystem inom logopedin gynnar de vårdgivare som behandlar barn och vuxna med mindre omfattande språkliga svårigheter, säger Lena Ringstedt.