Skip to main content

Taggar

Berit Robrandt Ahlberg – ny ordförande

Berit Robrandt Ahlberg – ny ordförande

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2018 11:49 CEST

Afasiförbundet har hållit kongress i Gävle den 19-21 oktober. Berit Robrandt Ahlberg valdes till ny ordförande efter Lars Berge-Kleber som varit ordförande sedan 1997.

Nya riktlinjer för afasi kräver fler logopeder

Nya riktlinjer för afasi kräver fler logopeder

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 05:05 CEST

Afasipatienter har sällan fått den kommunikativa rehabilitering som behövs för att kunna vara delaktiga i samhället. Nu finns nya nationella riktlinjer för intensiv kommunikativ rehabilitering, men var finns logopederna som jobbar med afasigruppen?

Undantag urholkar webbtillgänglighet

Undantag urholkar webbtillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 10:39 CET

De många undantag som görs i det nya Webbtillgänglighetsdirektivet kommer att förhindra att personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar kan använda offentliga webbplatser.

Vården vid afasi och stroke är allt ojämlikare

Vården vid afasi och stroke är allt ojämlikare

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 05:00 CEST

Den 10 oktober uppmärksammas afasi runt om i Europa. En dryg tredjedel får bestående afasi efter en stroke. Men vården vid afasi och stroke är allt ojämlikare i Sverige. I en region erbjuds specialiserad strokevård. I en annan läggs strokeenheten ned.

Låt fler elever med språkstörning få stöd!

Låt fler elever med språkstörning få stöd!

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:34 CEST

Afasiförbundet/Talknuten menar att fler elever med språkstörning kan få adekvat stöd i skolan genom att regionala nav med specialkompetens kring språkstörning bildas.

Afasiförbundet: Assistans är frihet. Rädda LSS!

Afasiförbundet: Assistans är frihet. Rädda LSS!

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 12:27 CET

Den 3 december firas den internationella funktionsrättsdagen. I år har Afasiförbundet tillsammans med Handikappförbunden/ Funktionsrätt Sverige valt att ställa oss bakom den riksomfattande manifestationen ”Assistans är frihet – Rädda LSS!”.

Sluta pruta på delaktigheten!

Sluta pruta på delaktigheten!

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 05:00 CEST

Varje år får 8000-10 000 personer afasi i Sverige. Den 10 oktober firas den internationella afasidagen. I år uppmärksammas svårigheterna för personer med afasi att vara delaktiga i samhället.

Obegriplig spara på specialpedagogik

Obegriplig spara på specialpedagogik

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2016 10:17 CEST

Vårbudgetens stora neddragning på specialpedagogik möter kraftig kritik av skolvärlden och oppositionen. Ann Ander, Talknutens ordförande är också kritisk. - Det är en obegriplig prioritering att spara in på de minsta barnen som har behov av specialpedagogisk stöd. Barn med språkstörning har stort behov av specialpedagogik för att klara av skolgången, säger hon.

Utbilda vårdpersonal i kommunikation

Utbilda vårdpersonal i kommunikation

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2015 05:00 CEST

Den 10 oktober är det internationella Afasidagen. För att anhöriga till personer med afasi ska orka i längden är det viktigt att få egen tid. Anhöriga kan få stöd av kommunen med hemtjänst, anhörigstöd och avlastningsplats där den med afasi kan bo under ett kortare tag. En förutsättning för att detta ska fungera är att personal har kunskap i bemötande, samtalsteknik och alternativ kommunikation.

Anhöriga behöver bättre stöd

Anhöriga behöver bättre stöd

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2015 05:00 CEST

​Många anhöriga till personer med afasi går på knäna och behöver få avlastning genom kommunens försorg. De utgör en riskgrupp för att drabbas av egen ohälsa, visar en ny undersökning från Sahlgrenska Akademin.

Använd logopedin på rätt sätt

Använd logopedin på rätt sätt

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2015 12:59 CET

Kostnaderna för logopedi har ökat kraftigt inom länet sedan det fria vårdvalet infördes. Det visar en revision av det fria vårdvalet inom logopedin som Stockholms läns landsting genomfört. - Ett problem är att det fria vårdvalets ersättningssystem inom logopedin gynnar de vårdgivare som behandlar barn och vuxna med mindre omfattande språkliga svårigheter, säger Lena Ringstedt.

Regler sätter stopp för två jobb

Regler sätter stopp för två jobb

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2015 05:00 CET

Mathilda Cederlund har afasi och en lönebidragsanställning på deltid. Hon vill jobba mer och ordnade därför själv ytterligare ett jobb med lönebidrag. Men Arbetsförmedlingen sa nej - den som har lönebidrag kan inte ha två arbetsgivare.

Nytt forskningsnätverk översätter Afasitest

Nytt forskningsnätverk översätter Afasitest

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2015 05:00 CET

Idag finns flera olika tester i Sverige för att bedöma och fastställa brister och svagheter i en persons språkliga förmåga. Det nybildade svenska afasiforskningsnätverket får 100 000 kronor i bidrag av Afasifonden för att ta fram ett afasitest som alla ska använda. Bakom fonden står Afasiförbundet.

Tufft för afasilinjerna

Tufft för afasilinjerna

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2014 05:00 CET

För många personer med afasi är folkhögskolornas afasilinjer en väg för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, kunna delta på lika villkor i samhällslivet och komma tillbaka till arbetslivet. Men en rad olika omständigheter har gjort det svårt att delta på utbildningarna.

Nordiska länder i gemensam afasi-manifestation

Nordiska länder i gemensam afasi-manifestation

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2014 05:00 CEST

Den 10 oktober klockan 14-16 genomför Afasiorganisationerna i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island en gemensam aktion för att uppmärksamma afasi. Afasiförbundet i Sverige kommer att stå på Sergels Torg i Stockholm och dela ut information om afasi.

Personer med afasi får inte kommunikativ rehabilitering

Personer med afasi får inte kommunikativ rehabilitering

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2014 05:00 CEST

Bristerna inom den kommunikativa rehabiliteringen av personer med afasi är stora i hela landet. Med eller utan fritt vårdval fortsätter afasipatienter att vara en lågprioriterad patientgrupp. Konsekvensen blir ett utanförskap och en tystnad som är mycket svår att bryta.

Anställ fler logopeder i landsting och kommuner

Anställ fler logopeder i landsting och kommuner

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2014 15:27 CEST

Onsdagen den 10 september klockan 14.00 kommer Afasiförbundets styrelse att överlämna resultatet av namninsamlingar från hela landet till ledningen för Sveriges Kommuner och Landsting. Totalt har 6272 namn samtalts in för att fler logopeder som arbetar med afasi ska anställas i landsting och kommuner.