Skip to main content

AGA investerar 45 miljoner euro i en ny produktionsanläggning i danska Vejle

Nyhet   •   Feb 28, 2019 16:04 CET

Ole Kronborg, marknadschef på AGA A/S

Idag togs första spadtaget till AGAs nya luftgasanläggning (ASU) i danska Vejle. Företaget investerar 45 miljoner euro i den nya anläggningen som kommer ge en tredubblad produktionskapacitet och möta efterfrågan på industrigaser från ett stadigt ökande antal kunder i området.

- Den nya fabriken innebär att vi kommer kunna tredubbla vår produktionskapacitet för att möta både vår nuvarande och framtida tillväxt, säger Ole Kronborg, marknadschef på AGA A/S.

Den nya anläggningen ska producera syrgas och kvävgas som används bland annat inom: frysning och kylning vid livsmedelsproduktion, medicinsk syrgas vid sjukvård, inom läkemedels-, elektronik-och stålproduktion, rening av avloppsvatten och förorenade marker samt inom svetsning- och skärning.

- Den nya anläggningen kommer även innebära att vi får en mer hållbar profil med en minskad energiförbrukning - samtidigt som våra transportbehov kommer att minska, vilket i sin tur ger en lägre påverkan på miljön, säger Ole Kronborg.

Läs mer på:
www.aga.se/en