Skip to main content

Även Scana Steel i Söderfors väljer LNG från AGA

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 08:34 CEST

AGA Gas AB har tecknat ett avtal med Scana Steel Söderfors AB gällande leverans av flytande naturgas (LNG). Avtalet är flerårigt och kan värderas till cirka 100 miljoner kronor. Scana Steel Söderfors AB som i huvudsak tillverkar smidda och valsade nischprodukter till energi-, olje- och gasindustrin samt till stålindustrin, byter nu ut all eldningsolja i sin tillverkningsprocess samt all den gasol som används för energiändamål mot LNG och minskar i och med detta bland annat verksamhetens koldioxidutsläpp.

–  Bytet av eldningsolja och gasol mot LNG i vår tillverkningsprocess innebär att vi kommer att sänka våra tillverkningskostnader, minska miljöutsläppen och få en tillverkningsprocess som är lättare att styra, säger Per Jarbelius, VD på Scana Steel Söderfors AB. Vi är mycket glada över att denna långsiktiga satsning nu kan förverkligas.

AGA, som sedan tidigare levererar industrigaser till Scana Steel Söderfors AB, har tillsammans med företaget nu installerat en LNG-tankstation samt bistår Scana i arbetet med konvertering av ugnar och panncentral. Bränslebytet påbörjades i augusti och kommer vara helt genomfört under oktober. Systerföretaget Scana Steel i Björneborg använder sedan snart ett år LNG från AGA i sin tillverkningsprocess.

–  Det är glädjande att vårt långsiktiga och goda samarbete med Scana Steel i Söderfors nu också inbegriper LNG-leveranser, säger Jan Bäckvall, VD AGA AB och Head of region Europe North Linde group. Det känns positivt att nu även Söderfors får ta del av de goda effekter som en bränslekonvertering till LNG innebär.

Om LNG

Naturgas är en brännbar blandning av gasformiga kolväten. Huvudbeståndsdelen i naturgas är - liksom i biogas - metan. Naturgasen är färglös, gift- och luktfri och är lättare än luft. Förbränning av LNG jämfört med eldningsolja ger reducerade koldioxid- och kväveoxidutsläpp. Dessutom försvinner utsläppen av svavel och skadliga partiklar helt.

LNG-terminalen i Nynäshamn

Naturgasen som kommer att lagras i tankstationen hos Scana Steel Söderfors AB kommer från AGA:s LNG-terminal i Nynäshamn. Terminalen, som är Östersjöns första terminal för flytande naturgas, togs i drift för drygt tre år sedan och har en lagringskapacitet på 20 000 m3. LNG-terminalen är mellanlagring för den flytande naturgasen som fraktas vidare ut till kunderna med tankbil eller via rörledning.

För mer information, kontakta:

Jan Bäckvall, VD AGA AB och Head of Region Europe North Linde group.

Tfn: 08-731 11 14 eller 070-508 88 38, e-post: jan.backvall@linde-gas.com

Carl Petersohn, affärsutvecklare LNG, AGA Gas AB

Tfn: 08-706 95 52 eller 070-292 95 52, e-post: carl.petersohn@se.aga.com

Per Jarbelius, VD Scana Steel Söderfors AB

Tfn: 0293-177 00


AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA i Sverige ingår i Linde Group region Europe North där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Lindekoncernen är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka 63 500 anställda i omkring 100 länder. Läs mer på www.aga.se och www.linde.com

Bifogade filer

PDF-dokument