Skip to main content

AGA lanserar nu världens första hybridregulator med högre säkerhet och prestanda

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 08:33 CEST

SMOOTHFLO® är en helt ny teknologiskt avancerad regulator. Den nya enstegsregulatorn har fått namnet ”hybrid” och ger liknande prestanda som en flerstegsregulator. Kombinationen av integrerad teknik och nya säkerhetsfunktioner gör SMOOTHFLO till den första i sitt slag bland gasregulatorer för industribruk.

SMOOTHFLO-regulatorn ger ett mycket jämnt flöde och tryck under hela dagen och kräver inga justeringar till skillnad från konventionella regulatorer som kräver löpande justeringar för att hålla önskat flöde och tryck. Regulatorratten behöver bara vridas tre varv för att gå från minimum- till maximumtryck. Den höga tryckstabiliteten och genomströmningsflödet i kombination med låga invändiga krafter ger betydande fördelar för gasförbrukaren i form av högre effektivitet, prestanda och längre produktlivslängd.

–  AGA har alltid varit en pionjär inom trycksatta gaser och vi fortsätter oavbrutet vårt innovationsarbete för att kunna erbjuda kunderna de mest effektiva och säkra lösningarna som finns på gashanteringsområdet, säger Mikael Glenndahl, regional produktchef hos AGA.

Att förbättra säkerheten har varit en viktig faktor i konstruktionsarbetet med den nya hybridgeneratorn. SMOOTHFLO-produkterna är patenterade på flera områden och tillhör de allra säkraste gasregulatorerna i sin klass. Bland annat har en ny typ av avbrottsventil konstruerats, vilket innebär att om gasflaskan skulle välta med öppen flaskventil så bryts anslutningsröret på regulatorn och gasflödet stängs på ett säkert och kontrollerat sätt. Dessutom ger SMOOTHFLO en förbättrad säkerhet eftersom det damm, vatten och slagtåliga höljet skyddar de inbyggda manometrarna.


SMOOTHFLO-regulatorerna, som lanseras i september, har utvecklats och anpassats för följande gaser: Acetylen, ODOROX®/oxygen och MISON®/argon. Mer information hittar du på

AGAs hemsida, www.aga.se/smoothflo


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Glenndahl
Regional produktchef för utrustning, AGA Gas AB
Mobil: +46 (0)706 23 73 87
E-post: mikael.glenndahl@se.aga.com


AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA i Sverige ingår i Linde Group region Europe North där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Lindekoncernen är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka 63 500 anställda i omkring 100 länder. Läs mer på www.aga.se och www.linde.com