Skip to main content

AGA:s bunkerbåt tas i drift i februari 2013

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2012 15:00 CET


AGA Gas AB och Viking Line Abp har tidigare tecknat avtal gällande leverans av LNG (flytande naturgas) till Viking Lines nya kryssningsfartyg M/S Viking Grace. Den specialbyggda bunkerbåten M/S Seagas, som kommer att förse kryssningsfartyget med LNG, tas i drift i februari 2013.

– Det här är ett långsiktigt samarbete med Viking Line som kommer att bidra till ett renare Östersjöområde, säger Jan Bäckvall, VD på AGA AB. Ombyggnationen av vår bunkerbåt är ett pilotprojekt där produktions- och utvecklingsarbetet pågått parallellt.

När den specialbyggda bunkerbåten tas i drift i februari nästa år, kommer den att vara stationerad vid Loudden i Stockholm.

– M/S Viking Grace levereras planenligt till Viking Line den 10 januari 2013 och har sin reguljära trafikstart den 15 januari 2013 som planerat, säger Tony Öhman, Direktör för Maritime Operations, Viking Line Abp. Under provturer och vid trafikstarten kommer fartyget att drivas med LNG för att därefter övergå till lågsvavlig marine diesel fram till M/S Seagas första leverans av LNG i Stockholm.

Enligt IMO:s (International Maritime Organisation) direktiv får svavelinnehållet i fartygsbränsle inte överstiga 0,1 viktprocent från och med 2015. Därtill kommer krav på minskade kväveoxidutsläpp. LNG innehåller varken svavel eller tungmetaller och minskar koldioxidutsläpp med 20-30 procent jämfört med olja. Utsläppen av kväveoxider och partiklar minskar med cirka 80-90 procent.

För mer information, kontakta:

Jonas Åkermark, Ansvarig LNG Sjöfart, AGA Gas AB

E-post: jonas.akermark@se.aga.com

Jan Bäckvall, VD AGA AB

E-post: jan.backvall@linde-gas.com

_____________________________________________________________________________________________________________

Fakta om AGA:

AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA i Sverige ingår i Linde Group region Europe North där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Lindekoncernen är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka 62 000 anställda i omkring 100 länder. Läs mer på www.aga.se och www.linde.com