Skip to main content

AGAs LINDOFLAMM® nu tillgänglig på den svenska marknaden

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 07:30 CEST

Att upprätthålla optimal produktion med bibehållen kostnadseffektivitet, har nu blivit enklare, när AGAs LINDOFLAMM lösningar finns tillgängliga för den svenska marknaden. Det nya LINDOFLAMM programmet omfattar brännarteknologi, gasförsörjningslösningar för acetylen och oxygen samt ett utbud av konsulttjänster för att hjälpa dig uppnå högsta kvalitet i alla processer.

Det unika LINDOFLAMM programmet, ger en helhetslösning för de flesta typer av värmningsapplikationer på den svenska marknaden. Programmet inkluderar ett brett utbud av alternativ, vilket gör det lätt att anpassa gas och brännarteknologi efter din produktionssituation. LINDOFLAMM programmet erbjuder högkvalitativa gaser, brännarteknik, automationssystem och support för flamvärmning, riktning, förvärmning (före svetsning och skärning), eftervärmning, varmformning, hårdlödning och försegling av flamsprutande skikt.

AGAs LINDOFLAMM erbjuder högeffektiva lösningar som förbättrar produktiviteten till en låg investeringskostnad. Genom att anpassa teknik och gas för uppgiften, optimerar LINDOFLAMM värmeöverföringen till arbetsstycket, vilket garanterar en högre effekt och effektivare gasanvändning. LINDOFLAMM brännare finns tillgängliga för två olika gaskombinationer: acetylen / oxygen för hög produktivitet, och acetylen / luft för maximal säkerhet och bekvämlighet. ODOROX -luktsatt oxygen kan ersätta oxygenet i acetylen/oxygen-brännarna vilket ger maximal säkerhet. Brännarna finns i såväl manuella som mekaniserade versioner.

En av de viktigaste faktorerna hos AGAs LINDOFLAMM brännare är den enkla hanteringen vilket ger en säkrare process jämfört med traditionell utrustning.

- Säkerheten har varit en viktig prioritering för AGA vid utveckling av LINDOFLAMM sortimentet. LINDOFLAMM brännarna innehåller modern teknologi, och konstruktionen av brännarna har optimerats för att garantera maximal säkerhet och minimera risken för bakeld. Brännarna tillverkas med våra användare i fokus och är enkla att hantera. Resultatet är ett produktsortiment som sätter säkerheten först, samtidigt som våra kunder får större flexibilitet utan ytterligare investeringar. LINDOFLAMM skapar förutsättningar för en perfekt lösning för varje tänjbar värmningsapplikation, säger Bo Williamsson, Application Manager, AGA Gas AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Bo Williamsson, Application Manager, AGA Gas AB

Mobil +46 70 322 7442

E-mail: bo.williamsson@se.aga.com

Stefan Peterson, Marketing Director, AGA Gas AB

Mobil: +46 70 517 7495

E-mail: stefan.peterson@se.aga.com


AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA i Sverige ingår i Linde Group region Europe North där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Lindekoncernen är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka 63 500 anställda i omkring 100 länder. Läs mer på www.aga.se och www.linde.com