Skip to main content

​Nu är AGAs nya vätgasanläggning i finska Borgå i drift

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 10:08 CET

AGAs nya vätgasanläggning i finska Borgå

AGAs nya vätgasanläggning vid Nestes raffinaderi i finska Borgå är nu i drift. Den moderna och energieffektiva anläggningen som ersätter Nestes äldre produktionsenhet i området, kommer svara för en femtedel av raffinaderiets vätgasbehov.

Vätgasanläggningen har byggts i samarbete med Neste där AGA och Linde Engineering ansvarat för själva vätgasanläggningen medan Neste stått för mark- och sprängarbeten samt rör- och elanslutningar mellan anläggningen och raffinaderiet.

- Jag är stolt över att Neste valde AGA som sin samarbetspartner. Vårt samarbete har fungerat mycket bra under byggtiden och jag ser fram emot att säkra långsiktiga leveranser av vätgas till Neste och att vidareutveckla vårt samarbete, säger Thomas Matson, Head of On-Site Account Management, på AGA Gas AB.

Den nya anläggningen, där vätgas framställs från naturgas via en ångreformeringsprocess, innebär att Neste kan öka raffinaderiets kapacitet och samtidigt minska produktionskostnaderna. Vätgasen ingår i många processer och produkter vid raffinaderiet i Borgå och bland annat används vätgas i Nestes produktion av svavelfria dieselprodukter och högkvalitativa oljor. Den moderna teknologin vid anläggningen möjliggör att den kan fjärrstyras och övervakas från Lindes kontrollrum i Tyskland.

För mer information, kontakta:

Thomas Matson, Head of On-Site Account Management, AGA Gas AB

Tfn: 08-706 95 79 eller 070-866 96 08

E-post: thomas.matson@se.aga.com

AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA tillverkar och tillhandahåller medicinska gaser, service, tjänster och sjukvård under namnet Linde Healthcare. AGA i Sverige ingår i Linde Group Regional Business Unit Northern Europe där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Linde Group är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka 65 000 anställda i omkring 100 länder. Läs mer på www.aga.se och www.linde.com