Skip to main content

Nu lanserar AGA ett grönare gasolalternativ

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2018 11:04 CEST

AGA ECOBLEND - ett grönare gasolalternativ Foto: AGA:s bildarkiv

AGA Ecoblend består till 20 procent av förnybara råvaror som utvinns delvis av vegetabiliska oljor och animaliskt fett - och är en biprodukt från biodieselproduktion (HVO). Gasolen, som produceras i Sverige och säljs enligt massbalansprincipen, minskar koldioxidutsläppen med 19 procent jämfört med konventionell gasol. Produkten lanseras nu i Sverige och kommer därefter att introduceras i Norge.

- Lanseringen av AGA Ecoblend innebär att det nu finns ett grönare gasolalternativ på den svenska marknaden. Gasolen ger klara miljöfördelar och vi har redan märkt ett stort intresse för produkten både bland större och mindre svenska företag - vilket känns mycket glädjande, säger Niklas Månsson, ansvarig för AGA:s gasolförsäljning Norden.

AGA Ecoblends kemiska sammansättning är identisk med konventionell gasol och säljs enligt massbalansprincipen, vilket innebär att när en kund/återförsäljare köper produkten så garanterar AGA att motsvarande mängd grön gasol produceras och allokeras återförsäljaren. En oberoende tredje part övervakar både själva raffineringsprocessen och slutproduktens miljöpåverkan – och återförsäljaren får ett certifikat som dokumenterar den minskade miljöpåverkan.

Läs mer om AGA Ecoblend på: 

http://my.aga.se/ecoblend/


För mer information, kontakta:

Niklas Månsson, Head of Sales Channels, Regional BU Northern Europe, AGA Gas AB

Tfn: +46 70 606 46 50 eller e-post: niklas.mansson@se.aga.com

AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA tillverkar och tillhandahåller medicinska gaser, service, tjänster och sjukvård under namnet Linde Healthcare. AGA i Sverige ingår i Linde Group Regional Business Unit Northern Europe där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Linde Group är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka 58 000 anställda i omkring 100 länder. Läs mer på www.aga.se och www.linde.com