Skip to main content

Nu lanseras OXYSENSOR - genomarbetade och högkvalitativa syresonder från AGA

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2015 08:32 CET

Lanseringen av Oxysensor syresonder innebär att AGA nu även erbjuder ett enklare mätinstrument som komplement till sina mer avancerade atmosfärkontrollsystem (CARBOFLEX ACS, SINTERFLEX ACS, HYDROFLEX ACS) . Syresonder, som används för att mäta restsyre, finns i flera tillämpningar och används av många industrier - allt ifrån livsmedel förpackad under skyddande atmosfär till styrningen av bränsleluftblandning i motorer.

I AGA:s verksamhet används syresonder främst till att mäta restsyret i gasprocesser, som exempelvis inertering, kontroll av mixgas eller kontroll av syret i reducerande/oxiderande processer.

– Oxysensor passar väl in AGA:s produktsortiment. Det finns få jämförbara produkter på marknaden som håller så hög kvalitet till denna kostnad. Konstruktion, tillverkning och kvalitetssäkring har nu ytterligare förfinats för att leva upp till våra kunders höga förväntningar, säger Anders Åström, Applikationsingenjör – Värmebehandling på AGA Gas AB och ansvarig för vidareutvecklingen av Oxysensor.

AGA har en mångårig erfarenhet av restsyremätning i skyddsgasprocesser och har sedan mitten av 1990-talet byggt styr- och reglersystem baserade på restsyresmätning. Under 2000-talet etablerades ett samarbete med Henning Jensen, utvecklare av Oxysensor. Utvecklingen och produktionen har nu tagits över av AGA.

Oxysensor bygger på lambdasond-teknik och är ett instrument för extraktiv mätning. Den finns både som portabel modell och för fast montage. Tekniken är densamma som den som återfinns i många bilmodeller för injustering av luftbränsleblandningen med Bosch lambdasonder. För att kunna genomföra en mätning i ett så vitt intervall som från 100 procent syre ned till 10-25 pO2 utförs en noggrann selektering av sonderna som sedan monteras i Oxysensor.

Oxysensor kan användas för att mäta mängden fritt syre i bland annat följande processer; anlöpning, glödning och härdning. Syresonder används bland annat inom fordonsindustrin, semi-finished, OEMs och av legotillverkare. Det finns även andra användningsområden där kännedom om mängden restsyre är väsentligt, t.ex. i svets och inerterande miljöer. Även Ferronova, AGA:s ackrediterade* servicegrupp för gasanalys, har sedan länge använt sig av Oxysensor mot bakgrund av dess höga kvalitet och stabilitet.

* Ferronova är ackrediterat av Swedac.

För mer information, kontakta:

Anders Åström, Applikationsingenjör – Värmebehandling, AGA Gas AB

Tfn: 08-706 96 18 eller 0733-38 62 42

E-post: anders.astrom@se.aga.com

AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA i Sverige ingår i Linde Group region Europe North där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Lindekoncernen är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka 63 500 anställda i omkring 100 länder. Läs mer på www.aga.se och www.linde.com