Skip to main content

Pressinbjudan - Miljöminister Lena Ek inviger Norlic - AGA:s och Lantmännen Agroetanols nya koldioxidanläggning i Norrköping

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 08:30 CEST

Koldioxid är inte bara ett miljöhot utan också en eftertraktad produkt med stor affärspotential både inom industri- och livsmedelssektorn. Idag är Sverige beroende av import av koldioxid för att tillgodose marknadens behov. Den nya koldioxidanläggningen i Norrköping kommer både att möjliggöra en mer kostnadseffektiv produktion samt bidra till stora miljövinster genom att koldioxiden som bildas i produktionsprocessen renas och tas tillvara.

Etanolen från Lantmännen Agroetanol kommer tack vare den nya produktionsprocessen att ge minskade växthusgasutsläpp med uppemot 95 procent jämfört med bensin, vilket gör etanolen till ett av de mest klimateffektiva biodrivmedlen i världen.

Anläggningen kommer att utgöra en del av det befintliga bioenergikombinatet på Händelö och innebär en investering på 150-200 miljoner kronor. Satsningen beräknas ge såväl nya jobb för driften av anläggningen som arbete till lokala entreprenörer inom underhåll och service.

Miljöminister Lena Ek inviger satsningen och kommer att hålla ett anförande på plats i fabriken. Möjlighet till enskilda intervjuer ges.

Välkommen!

Datum:  onsdag 10 september 2014 kl. 11:00-13:00

Plats:  Norlic, Hanholmsvägen 69, Händelö, Norrköping

Program:

  • Välkomsthälsning och invigningstal - Jan Bäckvall, VD AGA AB / Bengt Olof Johansson, VD Lantmännen Agroetanol AB / miljöminister Lena Ek, Miljödepartementet

  • Rundvandring på den nya koldioxidanläggningen

  • Möjlighet till enskilda intervjuer och fotografering

O.S.A. senast den 8 september 2014 till: susanne.e.andersson@se.aga.com

Vid frågor, kontakta:

Per Erlandsson, Chef Näringspolitik och FoU, Lantmännen, tfn: 0708-18 29 01 eller mail: per.erlandsson@lantmannen.com eller

Susanne E Andersson, informationschef, AGA Gas AB, tfn 076-7200917 eller mail: susanne.e.andersson@se.aga.com


Fakta om AGA:
AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA i Sverige ingår i Linde Group region Europe North där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Lindekoncernen är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka 63 500 anställda i omkring 100 länder. Läs mer på www.aga.se och www.linde.com

Om Lantmännen Energi:
Lantmännen Energi är en av fem divisioner i Lantmännen och ett av Sveriges största bioenergi-företag, med verksamhet inom bioenergi och gröna industriprodukter. Exempel på produkter som ingår i vår verksamhet är hållbar drivmedelsetanol, proteinfoder, glukossirap, stärkelse och alkylatbensin. Våra tre affärer inom Lantmännen Energi är Agroetanol, Reppe och Aspen.

Om Lantmännen:
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen



Bifogade filer

PDF-dokument