Skip to main content

Kaustiks kunder nöjdare än Sveriges snitt och långt nöjdare än branschkollegorna i genomsnitt

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 17:28 CET

På uppdrag av Kaustik genomför Svenskt Kvalitetsindex (SKI) en årlig studie bland de kunder som nyttjar webbtjänsten Aiai. Detta görs som ett led i Kaustiks strävan att förbättra den totala upplevelsen för användarna.

Svenskt Kvalitetsindex ansvarade för sammanställningen av data och har gett Kaustik värdefull information för att styra och prioritera verksamhetens aktiviteter.

Sammantaget är Kaustiks kunder nöjdare än Sveriges snitt och långt nöjdare än branschkollegorna i genomsnitt. Det är både produkterna i sig som uppfattas vara väldigt värdefulla och ger positiva nyttoeffekter men också att Kundsupport lyfts fram i så positiva ordalag. -Det är tveklöst en bekräftelse på att Kaustiks arbetssätt och kundfokus ger resultat, säger Johan Parmler, vd på SKI.

–Undersökningen är av central betydelse för vår verksamhet. Resultatet innebar massor av värdefull information åt oss. Det är ytterst viktigt att se att vi hela tiden håller rätt fokus där kundnöjdheten är den viktigaste av alla våra mål, berättar Kaustiks vd Oskar Svarfvar. 

– Det finns flera områden som vi kommer jobba med under 2016 för att stärka upplevelsen av Aiai och Omsorg24. Om jag ska lyfta tre viktiga områden hämtade från kundundersökningen skulle jag säga, användarvänlighet, mobil enhet och ännu bättre kundservice. Vi ser möjligheter att förbättra användarvänligheten ytterligare genom att minimera antalet klick för användaren och göra tjänsterna mer flödesstyrda, säger Oskar Svarfvar.

Kundsupport får generellt sätt väldigt högt betyg. Det är vi naturligtvis väldigt glada över. Vi behöver dock ständigt förbättra oss ytterligare för att uppnå vårt mål – att ha nöjdare kunder imorgon än idag. Vi ser klara förbättringsmöjligheter att förenkla processen för hur klagomål framförs samt hur återkoppling av dessa ska ske, säger Oskar Svarfvar. 

Kaustik utvecklar verksamhetsstödet Aiai (Administrativ Interaktiv Assistans över Internet) som effektiviserar administrationen och säkrar kontrollen av personlig assistans. Det webbaserade systemet har skräddarsytts för den som arbetar med eller brukar assistans. Aiai underlättar och automatiserar den omfattande administration som personlig assistans kräver, vilket innebär att användarna i högre grad kan fokusera på själva utförandet av assistansen. Med drygt 40 000 användare är Kaustik marknadsledande i Sverige vad gäller verksamhetssystem för personlig assistans.

Kaustik är ett IT-företag, men också ett kunskapsföretag som med ett genuint engagemang förmedlar kompetens och bidrar i angelägna frågeställningar inom området personlig assistans. Kaustik publicerar Aiai-magasinet, anordnar Akademi samt arrangerar en viktig mötesplats under Almedalsveckan kring ämnena personlig assistans och tillgänglighet. Kaustik har även utvecklat produkten Omsorg24 som är ett skräddarsytt verksamhetsstöd åt HVB-hem och LSS-boenden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.