Aagugjdtj5fl1egfph90

Ytterligare ett huvudkontor flyttar till Airport City Stockholm!

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 09:50 CEST

​Grönlunds Yrkesutbildningar har valt att flytta sitt huvudkontor, samt den stockholmsbaserade delen av deras utbildningsverksamhet till området DRIVELAB Center i Arlandastad. Hyresavtalet omfattar ca 3 000 m2 lokaler samt ett övningsområde i direkt anslutning till utbildningslokalerna.

Eseouwryxmngvtp0kwl7

Fredrik Jaresved ny VD för växande Airport City Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-02-18 13:00 CET

Styrelsen för Airport City Stockholm har beslutat att utse Fredrik Jaresved till ny VD för bolaget. Därigenom säkerställs en stark samverkan mellan Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB med syfte att skapa goda förutsättningar för långsiktig tillväxt i området.

H0g9sdk2ibblwjarikcn

​Arlandastad Holding AB och Frame Invest AB utvecklar nytt hotell vid Arlanda

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 16:45 CET

Arlandastad Holding AB fortsätter att expandera på området kring Arlanda flygplats – Airport City Stockholm – genom att genom bygga ett hotell. Det kommer att ingå i det fordonskluster som blir allt mer framträdande på Arlanda.

Hpemr9s7ktjbhz9ldlnz

DRIVELAB Stockholm fortsätter växa

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 13:00 CET

Arlandastad Holding AB och Sigtuna kommun har idag tagit första spadtaget för byggnation av en ny bilanläggning i Arlandastad, DRIVELAB Sales and service. Den nya anläggningen bidrar till att etablera området som en modern, tidsenlig och väl sammanhållen plats för handel inom fordonsindustrin och utgör ytterligare ett tillskott till den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm.

Media-no-image

Ny fas för Airport City Stockholm, VD Kristina Alvendal vidare till nya utmaningar

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 09:00 CEST

Under de gångna åren har grunden lagts för den framväxande flygplatsstaden kring Stockholm Arlanda Airport – Airport City Stockholm. Området växer med mer än 1 000 arbetstillfällen per år och under förra året gjordes investeringar motsvarande 4 miljarder kronor i området. Med anledning av att utvecklingen nu går in i en ny fas, där de tre samarbetsparterna i större utsträckning engageras operativt, avrundar VDn Kristina Alvendal sitt uppdrag inom Airport City Stockholm och går vidare mot nya utmaningar.

Utvecklingen av  Airport City Stockholm ser mycket  positiv ut de kommande åren. Den stadsbyggnadsstrategi som tagits fram för området, och som samarbetsparterna Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding arbetar efter, borgar för framväxten av en flygplatsstad som sätter människan i centrum. I kombination med en utökad kollektivtrafik till, från och inom området ökar tillgängligheten för de 50 000 människor som förväntas arbeta inom området vid år 2030.

-   Samarbetet mellan stat, kommun och det privata näringslivet runt flygplatsstaden är unikt och Kristina Alvendal har på ett imponerande snabbt och handfast sätt fått ihop de olika agendorna till en samlad strategi, säger Leif West, styrelseordförande i det gemensamma bolaget Airport City Stockholm. 

-  Att ha fått vara med och skapa grunden för  Sveriges första flygplatsstad har varit både spännande och givande. Airport City Stockholms vision och strategi ligger i framkant i en internationell jämförelse, något som jag fått bekräftat när jag deltagit på mässor och konferenser utanför Sverige. Det återstående arbetet är en långsiktig implementering där ansvaret ligger på parterna att hålla fast vid visionen över tid. Jag har varit med och lagt en stabil grund för uppbyggnaden av staden och känner mig därför trygg i att lämna över arbetet, säger Kristina Alvendal, avgående VD för Airport City Stockholm.

- Kristina Alvendal har varit en avgörande kraft i formandet av Airport City Stockholm, med ett unikt nätverk i regionen och en stark passion för stadsbyggnadsfrågorna. Utan hennes energi hade vi inte kommit så här långt så snabbt, säger Per Taube, en av initiativtagarna till Airport City Stockholm.

Arbetet med Airport City Stockholm går nu in i nästa fas, där parterna kommer att ta mer operativt ansvar för helheten. Fokus kommer att ligga på att verkställa byggandet av den levande flygplatsstaden genom att skapa kreativa företagsmiljöer och utveckla väl fungerande transportsystem och därigenom stärka den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta samt bidra till en ännu mer konkurrenskraftig region. De tre parterna kommer att anpassa sina organisationer därefter. Kristina Alvendal står till styrelsens förfogande fram till årsskiftet.

För mer information:

Kristina Alvendal, 0733-508 918

Leif West, Styrelseordförande, Airport City Stockholm, 070-412 96 45


Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com

Under de gångna åren har grunden lagts för den framväxande flygplatsstaden kring Stockholm Arlanda Airport – Airport City Stockholm. Med anledning av att utvecklingen nu går in i en ny fas, där de tre samarbetsparterna i större utsträckning engageras operativt, avrundar VDn Kristina Alvendal sitt uppdrag inom Airport City Stockholm och går vidare mot nya utmaningar.

Läs vidare »
Media-no-image

Sigtuna Brygghus utökar verksamheten i tillväxtområdet Airport City Stockholm

Nyheter   •   2014-06-18 08:00 CEST

Det innovativa mikrobryggeriet Sigtuna Brygghus i Arlandastad, som är en del av den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm, satsar inför framtiden – en utbyggnad för tio miljoner kronor planeras mångdubbla kapaciteten inför en framtida internationell satsning.

På Sigtuna Brygghus utanför Stockholm pågår en satsning för att fyrdubbla bryggkapaciteten. Det sker både för att tillgodose den svenska marknaden samt för en planerad internationell expansion. Som ett led i arbetet genomför nu även Sigtuna Brygghus en uppdatering av sin design och byter till nya ölflaskor.

Sigtuna Brygghus i Arlandastad, som är en del av den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm, grundades 2005 och är idag ett av Sveriges mest innovativa mikrobryggerier. Lagom till midsommar sker en komplett uppdatering av mikrobryggeriets design. Flaskorna från Sigtuna Brygghus får därmed nya etiketter och blir kortare och bredare. Syftet med designen är att stödja en framtida internationell satsning samt att ge bryggteamet utrymme på flaskorna för att kunna göra sina öl mer personliga.

– Efter nästan tio år på marknaden var har vi valt att uppdatera utseendet för Sigtuna Brygghus, säger Marcus Friari som är Brand Manager för svenska varumärken på Galatea. Den nya designen är skapad för att fungera både på hemmaplan och på våra exportmarknader. Det viktigaste är dock att designen visar att Sigtuna Brygghus är ett lokalt svenskt mikrobryggeri som drivs av ett entusiastiskt bryggteam.

Idag delar Sigtuna Brygghus och S:t Eriks Bryggeri på en anläggning som klarar av 3 000 liter per bryggning. För att maximera den totala kapaciteten hos bryggverket pågår en succesiv utbyggnad genom en investering på tio miljoner kronor ifrån huvudägaren Galatea. Expansionen sker genom allt från nya lagringstankar till en ny tappningslinje. När hela utbyggnaden är klar inom tre år kommer kapaciteten att öka från dagens cirka 1,5 miljoner liter per år till 5 miljoner liter.

Först ut med den nya designen är Sigtuna East River Lager som landar på hyllorna i mitten på juni. I slutet på juni finns även bryggeriets East Coast Pale Ale och Organic Ale tillgängliga i de nya flaskorna.

För mer information vänligen kontakta:
Marcus Friari, Brand Manager Swedish Brands Galatea
Tel: 070 626 2866
E-post: marcus@galatea.se

Om Sigtuna Brygghus:
Sigtuna Brygghus är ett mikrobryggeri utanför Stockholm som grundades 2005 av ett antal ölentusiaster. Verksamheten tog fart på allvar 2009 och mikrobryggeriet har sedan dess byggts ut i etapper har under de senaste åren. Bryggeriet är certifierat för att klara av ekologisk produktion samt drivs av förnyelsebar el som skapas av vind- och vattenkraft.
www.sigtunabrygghus.se

Om Galatea:
Galatea är idag Skandinaviens ledande importör av öl och har ett brett sortiment där både starka varumärken och specialprodukter har en självklar plats. Galatea har också ett gediget utbud av sprit samt vin att erbjuda restaurangmarknaden. Galatea söker ständigt efter nya spännande produkter för den svenska marknaden.
www.galatea.se


Vid Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på Airport City Stockholms hemsida.

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägarna Swedavia AB, som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, Sigtuna kommun – Airport City Stockholms hemkommun, samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com


Det innovativa mikrobryggeriet Sigtuna Brygghus i Arlandastad, som är en del av den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm, satsar inför framtiden – en utbyggnad för tio miljoner kronor ska mångdubbla kapaciteten inför en framtida internationell satsning.

Läs vidare »
Media-no-image

Elväg för tunga transporter i flygplatsstaden Airport City Stockholm får pengar av Trafikverket

Nyheter   •   2014-05-14 08:00 CEST

Trafikverket beviljade i fredags en miljon kronor till detaljprojektering för att bygga en elväg för lastbilstransporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde i den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm. I nästa steg ska Trafikverket besluta om att bevilja pengar till att också bygga själva demonstrationsanläggningen, som då skulle kunna börja testas år 2015.

Godstransporterna växer i omfattning i takt med Stockholmsregionens och flygplatsstadens snabba tillväxt. Arlandaregionen med Arlanda flygplats och omgivande logistikområden är ett viktigt nav för godstransporterna i norra Storstockholmsområdet. Ett stort logistikcentrum växer i snabb takt fram i Rosersberg med etablerade företag som DHL, Lidl, Dustin, Ericsson med flera. En ny postterminal samt en rikskombiterminal, som kommer att skapa möjlighet att omlasta gods mellan väg och järnväg, byggs också just nu i området.

- Vi är jätteglada att Trafikverket väljer att satsa på detta spännande framtidsprojekt i den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm. Området är en betydelsefull logistisk knutpunkt med oerhört stor tillväxtpotential framöver och elvägen spelar en viktig roll för att skapa en hållbar flygplatsstad, säger Kristina Alvendal, VD för Airport City Stockholm.

Området är beläget i den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta, som i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) är utpekad som en av regionens åtta yttre regionala stadskärnor av strategisk betydelse i den flerkärniga Stockholmsregionen. Både flygets och marktransporternas utsläpp behöver långsiktigt minskas – behovet av hållbara transportsystem är därmed stort i Arlandaområdet.

På initiativ av Kilenkrysset, som är huvudägare till Rosersbergs logistikområde, har bildats ett konsortium som vill bygga en demonstrationsanläggning med en elväg för tunga transporter. Fördelen med just elväg är att den enkelt kan integreras i befintligt vägsystem och att den kan utvidgas till att omfatta fler transportintensiva områden i Arlandas närhet. Därmed skulle denna elväg kunna vara en effektiv lösning för att skapa hållbara transporter i Stockholmregionens starkaste tillväxtområde som leder mot målet om att skapa ett fossiloberoende transportsystem.

Trafikverket beviljade i fredags en miljon kronor till detaljprojektering.

- Sigtuna kommun har höga ambitioner när det gäller ekologisk hållbarhet. För oss är det angeläget att lägga grunden för ett mer klimatsmart samhälle och en hållbar tillväxt för framtiden. Ett led i det är att utveckla transportsätt som inte är beroende av fossila bränslen. Det är glädjande att Trafikverket valt att skjuta till medel till denna satsning, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (s) och miljökommunalrådet Pierre Cengiz-Edstrand (Mp) i en gemensam kommentar.


Vid Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på Airport City Stockholms hemsida.

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägarna Swedavia AB som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, Sigtuna kommun – Airport City Stockholms hemkommun, samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com


Trafikverket beviljade i fredags en miljon kronor till detaljprojektering för att bygga en elväg för lastbilstransporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde i den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm. I nästa steg ska Trafikverket besluta om att bevilja pengar till att också bygga själva demonstrationsanläggningen, som då skulle kunna börja testas år 2015.

Läs vidare »
W1zfusvjnzzxqan9mebq

Airport City Stockholm ännu närmare världen med ny direktlinje till USA

Nyheter   •   2014-05-12 08:00 CEST

Förra lördagen lyfte det första direktflyget från Stockholm Arlanda Airport till Oakland San Francisco i Kalifornien. Det är första gången någonsin som Sverige får en direktlinje till San Francisco. Den nya flyglinjen ökar tillgängligheten ytterligare för den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm.

Media-no-image

Burger King etablerar sig i flygplatsstaden Airport City Stockholm

Nyheter   •   2014-05-09 08:00 CEST

Lördagen den 3 maj invigde hamburgerkedjan Burger King sin nya restaurang i höjd med avfarten från E4 i Rosersberg, som är en del av den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm. Restaurangen invigdes med pompa och ståt när ordförande för kommunfullmäktige i Sigtuna kommun, Gun Eriksson (s), och Rosersbergs IK:s marknadsansvarige, Robert Zetterquist, fick uppdraget att klippa invigningsbandet.

- Som ordförande för Sigtuna kommunfullmäktige hälsar jag Burger King varmt välkomna till Sigtuna kommun, sade Gun Eriksson inför ca 200 inbjudna gäster.

Arbetet med att färdigställa Burger Kings lokaler har pågått ett tag, men nu står restaurangen klar för att ta emot sina gäster. Rosersberg har blivit ett expansivt område och utvecklingen av Rosersbergs industriområde, som är en del av den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm, går i raskt tempo.

Ett 60-tal anställda under ledning av restaurangchefen Jesper Skullman kommer arbeta på Burger King i Rosersberg. De flesta anställda kommer från Sigtuna kommun och ett par stycken från Rosersberg. Restaurangen blir med sina 200 sittplatser en av kedjans större i Sverige.

 - Det här är en av de största restaurangerna i Sverige, och den har en strategisk placering där den nu ligger på vägen till Arlanda och Sigtuna från Stockholm, berättar restaurangchef Jesper Skullman.

 - Vi är såklart jätteglada att kunna erbjuda grillade hamburgare av högsta kvalitet men även för de nya arbetstillfällen som restaurangen skapar, framförallt för ungdomar där Burger King i många fall är det första riktiga jobbet och första smaken på arbetslivet, fortsätter han.

Burger King blir en viktig samarbetspartner till den lokala idrottsklubben, Rosersbergs IK.


Vid Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på Airport City Stockholms hemsida.

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägarna Swedavia AB som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, Sigtuna kommun – Airport City Stockholms hemkommun, samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com


Lördagen den 3 maj invigde hamburgerkedjan Burger King sin nya restaurang i Rosersberg, som är en del av den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm. Restaurangen invigdes med pompa och ståt när ordförande för kommunfullmäktige i Sigtuna kommun, Gun Eriksson (s), och Rosersbergs IK:s marknadsansvarige, Robert Zetterquist, fick uppdraget att klippa invigningsbandet.

Läs vidare »
Media-no-image

Ungdomar lockar ungdomar till Sigtuna på workshop i Airport City Stockholm

Nyheter   •   2014-05-06 08:00 CEST

Innovation Camp – en dygnslång workshop för gymnasieungdomar med utmaningen att få fler ungdomar och unga vuxna att bosätta sig eller stanna kvar i Sigtuna kommun – genomfördes nyligen på husutställningen Nybygget i Airport City Stockholm, den flygplatsstad som växer fram kring Stockholm Arlanda Airport. Det vinnande laget skapade en konkret kampanj med fokus på närheten till världen för de boende i kommunen.

Nu har den första Innovation Camp i Sigtuna kommun genomförts. Den 24–25 april arbetade 35 elever från de lokala gymnasierna i Nybyggets visningshus med utmaningen att skapa en konkret kampanj som skulle svara på frågan hur man kan väcka intresset hos unga vuxna att flytta till Sigtuna kommun.

- Innovation Camp har varit jättekul! Uppgiften var utmanande eftersom det var svårt att hitta en konkret lösning och använda det som redan finns i kommunen, men det var en kul utmaning. Vi trodde dessutom att vi skulle övernatta i en gymnastiksal så att få vara i ett eget hus var jättebra! berättar deltagaren John Crafoord. 

 Vinnare blev grupp Faluhuset, som bestod av Sofia Kantari, Åsa Brengdahl, Olle Nordlander och Andreas Söderman. Deras idé gick ut på att genom fem olika strategier nå ut till unga vuxna med slogan: ”Varför inte både och?”

Juryns motivering lydde: Med ett enkelt och tydligt budskap och med utgångspunkt i allt Sigtuna har att erbjuda förklarar gruppen genom kampanjen att om man bor här behöver man inte välja – här finns allt och lite till. Kampanjens budskap tar utgångspunkt i vad dagens ungdomar vill ha och utifrån den kunskapen har man tagit fram ett komplett kampanjpaket. Gruppen har skapat en modell för medskapande innehållande ett härligt mått av kaxighet.

- Det känns bra! Det känns värt allt slit och vi trodde inte vi skulle vinna. Vi hade inte lika mycket siffror och statistik som de andra grupperna utan fokuserade mer på budskapet. Samarbetet i gruppen fungerade bra trots att det var en utmanande uppgift. Vi hade ju inte tänkt bo kvar här senare men nu kanske vi har övertalat oss själva! berättar laget efter vinsten.

Tvåa i tävlingen blev grupp Hudikhus Grå, bestående av John Crafoord, Dennis Anacker och Liam Brännlund, vars idé var att skapa en tävling på sociala medier där man ska svara på frågan: Vad hinner du göra på 20 minuter? Ett års gratis boende stod på spel som pris. Juryn motiverade gruppens andraplats med att det fanns en repetitiv enkelhet i budskapet. Det jämförande anslaget placerar elegant Sigtuna på kartan; på 20 minuter är man i Uppsala, Stockholm och på 20 minuter tar man sig till Arlanda. Valet av tävlingspris är lockande och relevant för målgruppen.

På tredje plats hittas gruppen X-House, där Pontus Johansson, Jesper Hagman, Ylva Siggelin, Rebecca Granlund och Mattias Esatsson ingick. De ville utveckla planscher med en komisk nisch som exemplifierar de ekonomiska fördelarna med boende i Sigtuna i jämförelse med andra universitetsstäder. De kom på tredje plats med motiveringen att det var en modig, retro kampanj med konkreta exempel och ett bildmanér som man redan nu kan se framför sig. 

Camilla Yngfalk, platschef på Nybygget, ser fram emot liknade upplägg där Nybygget kan fungera som en plattform för möten av olika slag där platsens unicitet tas till vara.

- Nybygget är en speciell plats. Här kan besökare som ska bygga hus eller går i renoveringstankar få inspiration och kunskap om nybyggnation och vilket utbud som finns vad gäller hus och inredning, men våra 20 000 m² är också en plats där möten sker och idéer föds – det visar inte minst de kreativa kampanjer ungdomarna lyckats frambringa under ett hektiskt dygn hos oss, säger Camilla Yngfalk.


Ett stort tack riktas till alla som medverkat i Innovation Camp:

Arriva, Nybygget och husleverantörerna X-House, Hudikhus, A-hus, Hjältevadshus, Faluhuset och Mjöbäck.

Experterna: Julian Stubbs, UP there everywhere; Jonathan Forster, Spotify; Anja Alenberg, Rikshem; Ulrika Wedén, PEAB; Lars Svensson, Sigtuna Kommun; Anna Forster, Destination Sigtuna.

Jurymedlemmmarna: Kicki Björklund, SigtunaHem; Dieter Sand, Arlandastad Holding; Erik Gustaf Ageberg, Ung Företagsamhet; Ibrahim Khalifa, Sigtuna kommun; Camilla Zedendahl, Destination Sigtuna; Kim Hultén, NCC; Nike Lundgren, Sigtuna kommun.


Vid Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på Airport City Stockholms hemsida.

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägarna Swedavia AB som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, Sigtuna kommun – Airport City Stockholms hemkommun, samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com


Innovation Camp – en dygnslång workshop för gymnasieungdomar med utmaningen att få fler unga vuxna att bosätta sig eller stanna kvar i Sigtuna kommun – genomfördes nyligen på husutställningen Nybygget i Airport City Stockholm, den flygplatsstad som växer fram kring Stockholm Arlanda Airport. Det vinnande laget skapade en konkret kampanj med fokus på närheten till världen för de boende i kommunen.

Läs vidare »

Om Airport City Stockholm

Airport City Stockholm skapar Sveriges första riktiga flygplatsstad

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

Adress

  • Airport City Stockholm
  • Box 55641
  • 102 14 Stockholm