Media no image

Lättare flyga till USA

Nyheter   •   Jul 14, 2016 16:29 CEST

Senast sommaren 2018 kommer resenärer till USA att få göra inresekontrollen redan i Sverige. Regeringen har tillsatt en utredning som snabbt ska ta fram ett lagförslag. Det skriver Dagens Industri den 14 juli 2016.

Sverige och USA har förhandlat om att införa så kallad preclearance, vilket innebär att USA gör sin inrikeskontroll på svensk mark. Förhandlingarna är avklarade och en utredare ska nu föreslå hur avtalet ska genomföras i svensk rätt.

"Det här är viktigt för oss, för det stärker våra förbindelser med USA. Och efter brexit har det fått ytterligare en dimension", säger näringsminister Mikael Damberg (S).

Det skulle, enligt Damberg, göra Sverige mer attraktivt både för företags placering av sina huvudkontor och för besöksnäringen.

"Jag är övertygad om att ett attraktivt Arlanda lockar till sig nya utländska investeringar och företagsetableringar i Stockholmsregionen", säger Damberg,

Om detta genomförs till sommaren 2018, blir Sverige det andra land i Europa som har detta system. I dag är det bara Irland som har det.

Systemet innebär att amerikansk, beväpnad personal kommer att svara för gräns-, tull- och säkerhetskontroll på Arlanda för resande direkt till USA i stället för vid ankomsten till USA. Väl framme i USA, så anländer man då som inrikes resande.

Utredare blir polismästare Stefan Mann, som ska vara klar senast den 22 juni 2017.

Regeringen har tillsatt en utredning som snabbt ska ta fram ett lagförslag som möjliggör att resenärer till USA ska få göra inresekontroll redan i Sverige. (DI 20160714)

Läs vidare »
Hyug5mp5winvprgshwct

DRIVELAB fortsätter att expandera

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2016 10:31 CET

Nu öppnar en ny eventhall vid Arlanda – och till hösten öppnar DRIVELAB Hotel.

X9kffejbl0u1gdj80pbv

Swedavia etablerar SkyCity Office One inom Airport City Stockholm

Nyheter   •   Nov 03, 2015 10:57 CET

Swedavia har beslutat att etablera kontorsfastigheten SkyCity Office One vid Stockholm Arlanda Airport. De två byggnaderna skapar tillsammans 15 600 kvadratmeter ny kontorsyta vid flygplatsen och är ytterligare ett steg i utvecklingen mot att bli Skandinaviens ledande flygplats.

Vqcdoeay89cn6udf9iuf

Nytt företagarnätverk kring Arlanda

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2015 08:30 CEST

Idag lanseras affärsnätverket för Arlandaregionens utveckling. Nätverket, vilket är ett samarbete mellan Airport City Stockholm och Handelskammaren i Uppsala, syftar till att underlätta kunskapsöverföring och skapa ytterligare tillväxtmöjligheter bland de etablerade företagen i området. Därigenom stärks förutsättningarna inom Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

Media no image

Välkommen till seminarium och affärsnätverk för Arlandaregionens utveckling den 2 oktober!

Nyheter   •   Sep 08, 2015 11:44 CEST

Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att vara mitt i Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster. Stockholms Handelskammare arbetar för att öka Huvudstadsregionens attraktivitet både för människor och företag. Vårt nya gemensamma Affärsnätverk Airport City Stockholm är ett nätverk för dig som vill göra affärer och bidra till att stärka framtidens Arlandaregion.

Välkommen till vårt heldagsseminarium "Innovationsarenor och utvecklingskluster - strategier för Greentech och energi"!

När: 2 oktober 2015
Var: Quality Airport Hotel,
Eurostop, Arlandastad

Information och anmälan: www.chamber.se/airportcity

Program

09.00 Välkomstord och introduktion

Arlandaregionens utveckling och Affärsnätverket Airport City Stockholm

Fredrik Jaresved, VD, Airport City Stockholm

Göran Brocknäs, regionchef, Stockholms Handelskammare

Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun

Elfordon, elvägar och andra långsiktigt hållbara transportsystem

The art of thinking outside the box – on a global scale

Tesla Ltd beskriver sin vision med målet att accelerera en global övergång till långsiktigt hållbara transporter. Föredraget hålls på Engelska.

Peter Bardenfleth-Hansen, scandinavian director, TESLA Ltd.

Elvägar och andra långsiktigt hållbara transportsystem

Arlandaområdet som testlaboratorium för framtida kommunikation. Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Utvecklingskluster och innovationsarenor

Strategier för långsiktigt hållbara utvecklingskluster

Per Flink, projektledare, Sustainable Business Hub Skåne, SBHS

Strategier för en världsledande innovationsarena

Åke Lindström, director of development. Kista Science City, KSC

12.00 Lunch

Samverkansbehov mellan forskning och industri inom Greentech och energi

Göran Finnveden, professor och vicerektor för hållbar Utveckling. Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Mats Danielsson, professor och prorektor, Stockholms universitet
Marika Edoff, professor och stf vicerektor för Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet
Johan Schnürer, vicerektor med ansvar för samverkansbehov. Statens Lantbruksuniversitet, SLU

Presentationer, rundabordssamtal och interaktiv dialog med auditoriet

Summering och vägen framåt för Affärsnätverket Airport City Stockholm

Göran Brocknäs, regionchef, Stockholms Handelskammare

Fredrik Jaresved, VD, Airport City Stockholm

Internationella möjligheter - en utblick

15.40 Dagen avslutas med mingel och lättare förtäring

Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad. Stockholms Handelskammare arbetar för att öka Huvudstadsregionens attraktivitet. Vårt nya gemensamma Affärsnätverk Airport City Stockholm är ett nätverk för dig som vill göra affärer och bidra till att stärka Arlandaregionen. Välkommen till vårt seminarium "Innovationsarenor och utvecklingskluster - strategier för Greentech och energi"!

Läs vidare »
V7mh0aqeefqjaq0lbnbh

Innovationsarena och utvecklingskluster - Airport City Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2015 08:00 CEST

Agenda Block 1 Introduktion; keynote: Peter Bardenfleth-Hansen Scandinavian Director, Tesla Block 2 Hur har andra utvecklingskluster lyckats? Block 3 Airport City Stockholm – mitt emellan universiteten i Stockholm och Uppsala Block 4 Internationell utblick

Media no image

​Elväg vid Arlanda inom två år

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2015 13:46 CEST

Idag meddelade Trafikverket att elvägsprojektet vid Stockholm Arlanda Airport kommer att delfinansieras. Pengarna ska användas till fortsatt teknikutveckling och för att anlägga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde.

─ Det är ett riktigt glädjebesked att staten fortsätter satsa på elvägar. Vi kommer nu fortsätta utveckla detaljer inom tekniken vid vår testbana vid Arlanda och om ca två år anlägga en två kilometer lång sträcka mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg, säger Hans Säll, samordnare för affärsutveckling på NCC Roads och ordförande i konsortiebolaget

Projektet är del av Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling av elvägar. Av från början elva projekt är elvägen vid Arlanda ett av två som nu ges ytterligare finansiellt stöd. Tekniken som utvecklats de senaste fem åren bygger på en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan. Elvägen mellan Rosersberg och Arlanda, som blir två kilometer lång, är en viktig länk för att visa hur miljösmart distribution kan utformas. Sträckan kommer att trafikeras av bland annat PostNords lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret i Rosersberg.

─ Elvägar har flera fördelar. De minskar koldioxidutsläppen, tekniken vi har kan enkelt integreras i befintligt vägsystem och den är dessutom samhällsekonomiskt försvarbar och, säger Gunnar Asplund, vd Elways.

33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken, varav godstrafiken står för en tredjedel. Konsultföretaget WSP har gjort beräkningar som visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kan utföras på elvägar år 2030, vilket skulle reducera energianvändningen med ca 10 TWh.

Fotnot: Projektet stödjs av NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP Analys & Strategi,

Airport city Stockholm (samägt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad AB)

KTH, Gävle Container Terminal, e-Traction, ABT-bolagen och PostNord.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Säll, samordnare affärsutveckling, NCC Roads, Telefon 070-245 79 06

Gunnar Asplund, uppfinnare, Elways AB, Telefon 08-27 22 77 eller 070-593 29 39

Birgitta Norberg, pressansvarig, NCC Roads Sverige, Telefon 070-226 76 80

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.seNCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com

Idag meddelade Trafikverket att elvägsprojektet vid Stockholm Arlanda Airport kommer att delfinansieras. Pengarna ska användas till fortsatt teknikutveckling och för att anlägga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde.

Läs vidare »
Ed6ug7omninz9g24hbzo

​Arlandastad Holding AB förstärker för utvecklingen i Airport City Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2015 09:00 CEST

Som ett led i den pågående exploateringen av Airport City Stockholm, förstärker Arlandastad Holding AB sin organisation med Erik Nyberg. Arlandastad Holding AB har framgångsrikt utvecklat Arlandastadområdet med bland annat varumärket DRIVELAB, ett fordonsbaserat koncept med inriktning på utbildning, service och marknad.

Imybybsrj6vvcvfirtm4

PostNords lastbilar på elväg vid Airport City Stockholm

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2015 10:00 CEST

PostNord har anslutit sig till det konsortium som utvecklar en elvägslösning vid Arlanda. Ambitionen är att PostNords lastbilar ska trafikera en framtida elväg mellan Stockholm Arlanda Airport och Rosersbergs logistikområde. Konsortiet hoppas kunna börja bygga elvägen under 2016.

Aagugjdtj5fl1egfph90

Ytterligare ett huvudkontor flyttar till Airport City Stockholm!

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2015 09:50 CEST

​Grönlunds Yrkesutbildningar har valt att flytta sitt huvudkontor, samt den stockholmsbaserade delen av deras utbildningsverksamhet till området DRIVELAB Center i Arlandastad. Hyresavtalet omfattar ca 3 000 m2 lokaler samt ett övningsområde i direkt anslutning till utbildningslokalerna.

Om Airport City Stockholm

Airport City Stockholm skapar Sveriges första riktiga flygplatsstad

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

Adress

  • Airport City Stockholm
  • Box 55641
  • 102 14 Stockholm