The Swedish national healthcare region of Östergötland signs central agreement with Airsonett for treatment with TLA for patients with severe allergic asthma

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 08:45 CEST

The expert group for respiratory organs in the region of Östergötland has since 2016 recommended TLA as a complementary treatment for adults and children over 6 with severe asthma, who, despite optimal medication, have uncontrolled asthma.

Region Östergötland tecknar centralt avtal med Airsonett gällande behandling med TLA för patienter med svår allergisk astma

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 08:31 CEST

Region Östergötlands expertgrupp för andningsorgan har sedan 2016 rekommenderat Airsonett TLA som tilläggsbehandling för vuxna och barn från 6 år med svår allergisk astma, som trots optimal läkemedelsterapi inte fått kontroll över sin sjukdom.

Airsonett supports the Allergy Diary App – assists in the care of allergic asthma

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 09:30 CET

The new app Allergy Diary has been developed for IOS and Android in collaboration between MACVIA-LR and ARIAR, a European network for monitoring allergy. The app is an important tool for the effective treatment of severe allergic asthma as it assists patients in keeping track of their symptoms.

Airsonett stödjer appen Allergidagboken - underlättar vård av allergisk astma

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 09:22 CET

Den nya appen Allergidagboken har utvecklats för IOS och Android i samarbete mellan MACVIA-LR och ARIAR, ett övervakande europeiskt nätverk inom allergi. Appen är ett viktigt hjälpmedel för effektiv behandling av svår allergisk astma eftersom den underlättar för patienter att hålla reda på sina symptom.

Region Skåne inför Airsonetts teknik TLA som riktlinje för behandling av svår astma

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 08:30 CET

Region Skåne har uppdaterat sina riktlinjer för behandling av patienter med svår allergisk astma. Airsonett och behandling med TLA har tilldelats egna riktlinjer baserat på den primära indikation-en att förhindra så kallade astma-attacker (exacerbationer).

Airsonett's TLA technology is now included in the guidelines for treatment of severe asthma in the South Swedish national health care

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 08:30 CET

National health care in the South Swedish region of Skåne has updated its guidelines for treatment of patients with severe allergic asthma. Airsonett and the treatment with the TLA technology has been given its own guidelines based on the primary indication to prevent asthma attacks (exacerbations).

Airsonett Air4 provides a clinical improvement in Quality of Life for asthma patients within 3 months of treatment

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 08:30 CET

​A re-analysis of time to onset (TTO) from a previously published study by Boyle et al, using the Airsonett Air4 Temperature-controlled Laminar Airflow technology (TLA), by Professor Leif Bjermer, concludes that Nocturnal treatment with TLA provided a statistically significant and clinically relevant improvement in Quality of Life (AQLQ) within 3 months in patients with poorly controlled asthma.

Airsonett Air4 ger astmapatienter förbättrad livskvalitet efter 3 månaders behandling

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 08:30 CET

En återanalys av en studie av Boyle et al av användande av Airsonett Air4 och tekniken Temperature-controlled Laminar Airflow (TLA) sammanfattar att nattlig behandling med TLA ger statistiskt signifikant, och kliniskt relevant, förbättrat resultat i form av livskvalitet, beräknat enligt AQLQ. Förbättrad livskvalitet uppnås inom 3 månader och behandlingssvar på sömn erhålls redan efter en månad.

Airsonett hjälper Alexander till ett bättre liv

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 08:30 CET

Det svenska bolaget Airsonetts unika luftrenare hjälper allt fler att blir bättre i sin allergiska astma. För sjuårige Alexander Nyberg från Växjö förändrades livet helt.

Airsonett AIR4 (TLA) maintains good control of severe allergic asthma after withdrawal of Omalizumab

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 15:36 CEST

Presentation of new AIR-4 study at European Respiratory Society congress in Paris Sep 16, 2018
 

An independent study by Professor C. Wang concludes in the study title “A nocturnal temperature controlled laminar flow device (TLA) maintains good control of severe allergic asthma (SAA) after withdrawal of Omalizumab therapy”. The study was presented at ERS on an Asthma Management session on Sunday 16 September 2018.

“We are naturally very positive to these interesting data and look forward to feedback from the health care society,” says Anders Due-Boje, CEO at Airsonett AB.

Professor C. Wang concludes “Inhalant exposure reduction with TLA maintained a stable control of Severe Allergic Asthma (SAA) after Omalizumab withdrawal” and further states “TLA may be an alternative treatment option for patients with inadequately controlled SAA requiring add-on therapy”.

“These comments made by Professor C. Wang are potentially opening up new treatment opportunities where AIR4 can both help patients and provide a more cost efficient solution for the health care society”, Anders Due-Boje, CEO,

Airsonett AB is a Swedish medical device company which leads the way in the development of non-pharmaceutical treatment for allergic asthma and eczema.The company is mainly active in Europe and currently evaluate other potential markets. The company’s product Airsonett AIR4 is a clinically validated, non-pharmaceutical treatment of allergic asthma and eczema, which reduces allergens and other airborne irritants from the patient’s breathing zone during the nightly sleep.

For more information about the ERS 2018: https://erscongress.org/programme-2018/access-the-programme-2018.html

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

FOR ACCESS TO HIGH-RESOLUTION PICTURES, PLEASE CONTACT:

Annica Anderberg
Tel: +44 7787 123 556
E-mail: annica.anderberg@airsonett.eu

About Airsonett

Airsonett AIR4 is a drug-free home based treatment option for patients with persistent allergic asthma who remain poorly controlled despite treatment with conventional pharmacological therapy. Airsonett uses the unique, patented Temperature controlled Laminar Airflow technology to significantly reduce allergens and other airborne irritants from the patient’s breathing zone during night.Airsonett AIR4 is a CE marked class 1 intended to be used for the alleviation of symptoms of allergy induced diseases such as allergic asthma. It adheres to relevant EU directives regarding design, function, safety and health requirements and has undergone rigorous clinical research as well as health economy studies. Airsonett AB is a Swedish-owned company. The main share owners are SEB Venture Capital, Industrifonden and Magnus Lundberg. For more information, visit www.airsonett.com

Scientific references:

Wang C, et al. A nocturnal temperature controlled laminar flow device (TLA) maintains good control of severe allergic asthma (SAA) after withdrawal of Omalizumab therapy. Abstract #10036 presented at the European Respiratory Society (ERS) meeting 2018

Boyle RJ, Pedroletti C, Wickman M, et al. Nocturnal temperature controlled laminar airflow for treating atopic asthma: a randomised controlled trial. Thorax 2012;67:215-221

Brazier P, SchauerU, Hamelmann E, Holmes S, Pritchard C and Warner JO. Economic analysis of temperature-controlled laminar airflow (TLA) for the treatment of patients with severe persistent allergic asthma.BMJ Open Resp Res 2016;3:e000117 doi:10.1136/bmjresp-2015-000117

Gore RB, Boyle RJ, Gore C, et al. Effect of a novel temperature-controlled laminar airflow device on personal breathing zone aeroallergen exposure. Indoor Air 2015;25:3644

Om Airsonett AB: 

Airsonett AIR4 är en icke-farmakologisk behandling för patienter med allergisk astma som trots konventionell läkemedelsbehandling inte uppnår symtomkontroll. Airsonett AIR4 använder den unika, patenterade teknologin Temperatur-reglerat Laminärt Luftflöde (TLA) för att drastiskt minska mängden allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under nattsömnen. Airsonett AIR4 är en CE märkt Klass 1 produkt. Den följer relevanta EU direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet och hälsokrav. Airsonett AIR4 har genomgått 

rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett AB är ett svenskägt företag. Bland
huvudägarna återfinns SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se

An independent study by Professor C. Wang concludes in the study title “A nocturnal temperature controlled laminar flow device (TLA) maintains good control of severe allergic asthma (SAA) after withdrawal of Omalizumab therapy”. The study was presented at ERS on an Asthma Management session on Sunday 16 September 2018.

Läs vidare »

Bilder & Videor 10 bilder

Om Airsonett

Airsonett är en biverkningsfri behandling för patienter som trots medicinering har svår, okontrollerad astma.

Airsonett AIR4 är en icke-farmakologisk hembehandling för patienter som trots konventionell läkemedelsbehandling har okontrollerad astma. Airsonett AIR4 använder en unik, patenterad Temperature Laminar Airflow (TLA) teknologi för att drastiskt minska allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett AIR4 är en CE märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1. Den följer relevanta EU direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet och hälsokrav. Airsonett AIR4 har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett AIR4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Airsonett AB är ett svenskägt företag. Bland huvudägarna återfinns SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se

Adress

  • Airsonett
  • Metallgatan 2E
  • 262 72 Ängelholm
  • Sweden
  • Vår hemsida

Länkar