Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

 Airsonett signs a new agreement: patients with severe allergic asthma in Region Västra Götaland can now receive treatment with TLA via public healthcare

Airsonett signs a new agreement: patients with severe allergic asthma in Region Västra Götaland can now receive treatment with TLA via public healthcare

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2019 08:53 CEST

Region Västra Götaland is the latest in a line of Swedish regions to sign an agreement with Air-sonett for TLA treatment. The regions Stockholm and Östergötland have previously signed similar agreements. The agreement is for prescription of the company’s unique treatment, Temperature controlled Laminar Airflow (TLA), that treats severe allergic asthma patients with particle-free air.

Nytt avtal för Airsonett: patienter med svår allergisk astma i Västra Götalandsregionen kan nu få behandling med TLA via landstinget

Nytt avtal för Airsonett: patienter med svår allergisk astma i Västra Götalandsregionen kan nu få behandling med TLA via landstinget

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2019 08:39 CEST

​Västra Götalandsregionen är den senaste i raden av regioner i Sverige att teckna avtal med Airsonett gällande behandling med TLA. Stockholms Läns Landsting och Region Östergötland har sedan tidigare avtal på plats. Avtalet gäller förskrivning av företagets unika behandling, Temperatur-reglerat laminärt luftflöde, som bygger på att patienter med svår allergisk astma behandlas med partikelfri luft.

The Swedish national healthcare region of Östergötland signs central agreement with Airsonett for treatment with TLA for patients with severe allergic asthma

The Swedish national healthcare region of Östergötland signs central agreement with Airsonett for treatment with TLA for patients with severe allergic asthma

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 08:45 CEST

The expert group for respiratory organs in the region of Östergötland has since 2016 recommended TLA as a complementary treatment for adults and children over 6 with severe asthma, who, despite optimal medication, have uncontrolled asthma.

Region Östergötland tecknar centralt avtal med Airsonett gällande behandling med TLA för patienter med svår allergisk astma

Region Östergötland tecknar centralt avtal med Airsonett gällande behandling med TLA för patienter med svår allergisk astma

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 08:31 CEST

Region Östergötlands expertgrupp för andningsorgan har sedan 2016 rekommenderat Airsonett TLA som tilläggsbehandling för vuxna och barn från 6 år med svår allergisk astma, som trots optimal läkemedelsterapi inte fått kontroll över sin sjukdom.

Airsonett supports the Allergy Diary App – assists in the care of allergic asthma

Airsonett supports the Allergy Diary App – assists in the care of allergic asthma

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 09:30 CET

The new app Allergy Diary has been developed for IOS and Android in collaboration between MACVIA-LR and ARIAR, a European network for monitoring allergy. The app is an important tool for the effective treatment of severe allergic asthma as it assists patients in keeping track of their symptoms.

Airsonett stödjer appen Allergidagboken - underlättar vård av allergisk astma

Airsonett stödjer appen Allergidagboken - underlättar vård av allergisk astma

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 09:22 CET

Den nya appen Allergidagboken har utvecklats för IOS och Android i samarbete mellan MACVIA-LR och ARIAR, ett övervakande europeiskt nätverk inom allergi. Appen är ett viktigt hjälpmedel för effektiv behandling av svår allergisk astma eftersom den underlättar för patienter att hålla reda på sina symptom.

Region Skåne inför Airsonetts teknik TLA som riktlinje för behandling av svår astma

Region Skåne inför Airsonetts teknik TLA som riktlinje för behandling av svår astma

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 08:30 CET

Region Skåne har uppdaterat sina riktlinjer för behandling av patienter med svår allergisk astma. Airsonett och behandling med TLA har tilldelats egna riktlinjer baserat på den primära indikation-en att förhindra så kallade astma-attacker (exacerbationer).

Airsonett's TLA technology is now included in the guidelines for treatment of severe asthma in the South Swedish national health care

Airsonett's TLA technology is now included in the guidelines for treatment of severe asthma in the South Swedish national health care

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 08:30 CET

National health care in the South Swedish region of Skåne has updated its guidelines for treatment of patients with severe allergic asthma. Airsonett and the treatment with the TLA technology has been given its own guidelines based on the primary indication to prevent asthma attacks (exacerbations).

Airsonett Air4 provides a clinical improvement in Quality of Life for asthma patients within 3 months of treatment

Airsonett Air4 provides a clinical improvement in Quality of Life for asthma patients within 3 months of treatment

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 08:30 CET

​A re-analysis of time to onset (TTO) from a previously published study by Boyle et al, using the Airsonett Air4 Temperature-controlled Laminar Airflow technology (TLA), by Professor Leif Bjermer, concludes that Nocturnal treatment with TLA provided a statistically significant and clinically relevant improvement in Quality of Life (AQLQ) within 3 months in patients with poorly controlled asthma.

Airsonett Air4 ger astmapatienter förbättrad livskvalitet efter 3 månaders behandling

Airsonett Air4 ger astmapatienter förbättrad livskvalitet efter 3 månaders behandling

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 08:30 CET

En återanalys av en studie av Boyle et al av användande av Airsonett Air4 och tekniken Temperature-controlled Laminar Airflow (TLA) sammanfattar att nattlig behandling med TLA ger statistiskt signifikant, och kliniskt relevant, förbättrat resultat i form av livskvalitet, beräknat enligt AQLQ. Förbättrad livskvalitet uppnås inom 3 månader och behandlingssvar på sömn erhålls redan efter en månad.

Airsonett hjälper Alexander till ett bättre liv

Airsonett hjälper Alexander till ett bättre liv

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 08:30 CET

Det svenska bolaget Airsonetts unika luftrenare hjälper allt fler att blir bättre i sin allergiska astma. För sjuårige Alexander Nyberg från Växjö förändrades livet helt.

Airsonett AIR4 (TLA) maintains good control of severe allergic asthma after withdrawal of Omalizumab

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 15:36 CEST

An independent study by Professor C. Wang concludes in the study title “A nocturnal temperature controlled laminar flow device (TLA) maintains good control of severe allergic asthma (SAA) after withdrawal of Omalizumab therapy”. The study was presented at ERS on an Asthma Management session on Sunday 16 September 2018.

Airsonett AIR4 bibehåller god kontroll av allvarlig allergisk astma efter avslutad omalizumab behandling

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 09:20 CEST

En oberoende studie av Professor C. Wang drar den slutsatsen i studiens titel “A nocturnal temperature controlled laminar flow device (TLA) maintains good control of severe allergic asthma (SAA) after withdrawal of Omalizumab therapy”. Studien kommer att presenteras i en postersession på ERS Asthma Management session söndagen 16 september 2018.

Airsonett har signerat samarbetsavtal med distributör i Tyskland

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2018 13:47 CEST

Som ett led i den internationella lanseringen av AIR-4 så har Airsonett AB tecknat ett sam-arbetsavtal med det tyska medicintekniska företaget OxyCare GmbH.

Ny eksemstudie med Airsonett AIR4 har publicerats

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 11:58 CET

Lovande resultat från en oberoende prospektiv pilotstudie ledd av Dr Claudia Gore, Imperial College, London har idag publicerats. Studien visar att behandling med Temperature controlled Laminar Airflow (TLA; Airsonett AIR4) kan ge signifikant klinisk för-bättring för barn och ungdomar med allvarligt allergiskt eksem samt minskad medicinförbrukning.

Airsonett har utsett ny VD

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 11:09 CEST

Airsonett AB meddelar idag att bolaget har utsett Per Persson till företagets nya VD. Airsonett AB är ett medicintekniskt företag med en unik teknologi utvecklad för patienter med svår astma. Företaget har verksamhet i Europa, USA och tecknade nyligen ett större samarbetsavtal för distribution i Kina.

Lovande resultat för Airsonett AIR4 vid behandling av barn med svårt allergiskt eksem presenterade på EAACI

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 15:05 CEST

Promising results from an independent prospective study lead by Dr. Claudia Gore, Imperial College, London, was presented at the ongoing EAACI congress. The study showed that treatment with Temperature controlled Laminar Airflow (TLA; Airsonett) can lead to a significant clinical improvement in children and adolescents with severe allergic eczema, with accompanying reduction in medication usage.

Airsonett finns med på Region Östergötlands rekommendationslista för astmabehandling

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2016 14:02 CET

I linje med Läkemedelsverkets nya rekommendationer för behandling av astma så rekommenderar Region Östergötlands expertgrupp för andningsorganen Airsonett som tilläggsbehandling för vuxna och barn från 6 år med svår allergisk astma som trots optimal läkemedelsterapi inte fått kontroll över sin sjukdom.

Socialstyrelsen rekommenderar behandling med temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA; Airsonett) som en del av den moderna astmavården

Socialstyrelsen rekommenderar behandling med temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA; Airsonett) som en del av den moderna astmavården

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2015 17:51 CET

TLA är en effektiv behandling som landstingen nu kan börja implementera för att förbättra livskvaliteten hos patienter som trots läkemedelsbehandling lider av svår okontrollerad allergisk astma. Det konstateras i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, vilka publicerades den 24 november 2015.