Szzd0mehzc6oimqvy7qa

Aitellu's Insights Cloud takes big data analytics to next level

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2015 11:05 CEST

Big Data Analytics company Aitellu Technologies releases its new platform - Insights Cloud. Since the release of AI ACT™ the purpose has been to simplify the listening to a variety of sources, reporting back anomalies and trends. Insights Cloud enables Aitellu customers to collaborate on insights identified from the constanlty growing amount of data in real time.

Jhfesiyiwpswjo1m1vfi

Mediekademins Twitterbarometer 2015 presenteras i samarbete med Aitellu och Welcom

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2015 12:50 CET

För tredje året i rad presenteras Medieakademins Twitterbarometern av svenska twittrare på Mediedagarna, baserad på information som Aitellu producerar och Welcom mediterar och presenterar.

Jhfesiyiwpswjo1m1vfi

Swedis Media Academy Twitter Barometer 2015 in collaboration with Welcom and Aitellu

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2015 12:50 CET

For the fourth year in a row, the Swedish Media Academy, presents Medieakademins Twitter barometer of swedish twitterers, for which Aitellu has produced the information and edits done by Welcom. Social media affects society in a greater measure.

Media no image

Going West - Aitellu Technologies Partners with BlueCircle Advisors, LLC (USA)

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2014 09:52 CET

Gothenburg, Sweden – Local business Aitellu announces a partnership with U.S. Company, BlueCircle Advisors, LLC for big data software and services focused on Corporate Social Responsibility, Risk and Brand Management, beginning November 1st, 2014.

 “A system by itself won’t give enough insight. It needs to be implemented and used in the right way, by the right people and in the right processes. For many organizations this is a problem. Having a partner like BlueCircle Advisors to support our customers and be a vital part in developing our offerings is a welcome addition to our business and credibility,” says Daniel di Benedetto, Vice President and Head of Sales at Aitellu.

Together, Aitellu and BlueCircle Advisors provide tools and technologies that help companies protect their brands, understand what is being said about their products, and position themselves strongly against the competition, all through the power of artificial intelligence, big data, and industry experience.

 “Working with Aitellu gives our customers an essential tool for checking the global pulse, whether it be staying ahead of the curve on environmental compliance regulations, monitoring worker rights in the many tiers of the supply chain, or moving ahead of the competition with sustainability innovations. With a partner like Aitellu, we look forward to staying in the forefront of this strategically disruptive change,” says Kelly Eisenhardt, Managing Director at BlueCircle Advisors

Aitellu and BlueCircle Advisors will have a complete offer for turning complex data into business insights to help customers solidify and continually strengthen their market position.

Back in 2003, Aitellu came out of the work of technologists from Chalmers, one of the top two technology universities in Sweden. Artificial Intelligence was their way of perfecting the technology behind Business Analytics. Aitellu provides Insight Analytics Solutions for Big Data as well as Insight to Digital and Social Media. It is based on Artificial Intelligence with unique text-mining capabilities including real sentiment analysis to understand positive and negative tendency of the content as well as spotting early trends. 

BlueCircle Advisors, LLC is a social good consultancy in CSR Risk Management focused on helping companies make environmentally safe products, reduce carbon footprint by using less energy, and implement safe and fair working conditions in the supply chain. More information can be found at: www.bluecircleadvisors.com, @OurBlueCircle, BlueCircle Advisors on LinkedIn

Gothenburg, Sweden – Local business Aitellu announces a partnership with U.S. Company BlueCircle Advisors, LLC, based on the East Coast, for big data software and services focused on Corporate Social Responsibility, Risk and Brand Management, beginning November 1st, 2014.

Läs vidare »
F54doohsyqohu4c4ofux

Aitellu and Resultatfabriken Consulting Signs Strategic Partnership Agreement

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2014 13:32 CEST

Aitellu is very pleased to announce a partnership agreement between Resultatfabriken Consulting and Aitellu. Together Aitellu and Resultatfabriken Consulting builds a market unique platform for Customer Experience, Consumer-, Quality- and CSR-Insights. Based on Aitellu real-time analytics tools and Resultatfabriken unmatched business experience a unique package is formed.

Media no image

Aitellu signs commercial partnership agreement with Hive

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2014 19:42 CEST

Aitellu signs partnership agreement with Hive for reselling Aitellu Media Monitoring products to start up companies and other customers in their Business Center network.
We are very excited to start working with the Aitellu News products. We are very convinced that these products will represent a very good benefit for these start ups in understanding their competitiveness and the buzz around their subjects in social and digital media, says Luigi Tramontana, co-owner at Hive. 
This agreement continue to prove Aitellu products are very competitive and are far more than just an advanced search for Social Media, says Joakim Bladh, Partnership Manager at Aitellu
We’re looking forward to this partnership as we believe it is the right business approach as well as it can help us to improve our packaging of the product for this customer segments, Daniel di Benedetto, Head of Operations at Aitellu continues.

Aitellu signs partnership agreement with Hive for reselling Aitellu Media Monitoring products to start up companies and other customers in their Business Center network.

Läs vidare »
Media no image

Aitellu vinner VG regions upphandling för internet klipp och social media bevakning

Pressmeddelanden   •   Jul 28, 2014 14:01 CEST

I konkurrens med de andra större aktörerna på digital och social mediabevakning, vinner Aitellu upphandlingen kring Digitala Klipp från internet samt Social mediabevakning hos VG region. Avtalet med Västra Götalandsregionen är på två år. Att Aitellu ligger bra till både vad gäller teknologi och pris, gör oss konkurrenskraftiga, säger Daniel di Benedetto, Operativ Chef på Aitellu. Vi hoppas och tror att detta kommer fylla på våra senaste framgångar, där vi även börjat få igång försäljningen av våra Big Data-lösningar. Produktbolag fokuserar på att snabba upp processerna med att "lyssna" på marknaden och agera, vilket gör att Aitellus paketeringar inom Big Data Analys, som också innehåller social mediebevakning, är riktigt attraktiva. Med Aitellus media bevakning, Aitellu News och Big Data Analysprogramvara, AI ACT™, kommer produkt och brand bolag mycket snabbare fram till insikt om datan som omger dem. 

I konkurrens med de andra större aktörerna på digital och social mediabevakning, vinner Aitellu upphandlingen kring Digitala Klipp från internet samt Social mediabevakning hos VG region. Avtalet med Västra Götalandsregionen är på två år, och visar att Aitellu är fortsatt mycket konkurrenskraftiga, säger Daniel di Benedetto, Operativ Chef på Aitellu.

Läs vidare »
Aicudjslzb2kpzrkh8fy

Aitellu tecknar avtal med ytterligare en partner, nu i Storbritannien

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2014 08:00 CET

Intresset för Aitellus produkt AI ACT™ är globalt. Inom löpet av två månader har man tecknat avtal och skaffat sig samarbete med ledande aktörer både i Italien och Storbritannien. I förra månaden slöts avtal med Italienska Manticle och nu tecknas avtal med Bolaget Light & Motion LTD.

Aicudjslzb2kpzrkh8fy

Aitellu signs yet an agreement with a partner, this time in UK

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2014 08:00 CET

The interest in Aitellu's product AI ACT ™ is global. Within two months, Aitellu has signed agreements and started collaboration with leading companies both in Italy and the UK. Last month, an agreement was signed with the Italian company Manticle and now an agreement is signed with the UK based company Light & Motion LTD.

Jhfesiyiwpswjo1m1vfi

Medieakademins Twitter Barometer 2014 launched in cooperation with Aitellu at Meg 14

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2014 12:30 CET

For the third year in a row, the Swedish Media Academy, presents Medieakademins Twitter barometer of swedish twitterers, for which Aitellu has produced the information. Social media affects society in a greater measure. The public is becoming more aware of how important it is to take advantage of these quick channels to get information to form opinions or create buzz about various topics.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Leder verksamheten med teknik, sälj och marknadsföring. Utvecklar organisationen till att möta "nya... Visa mer

Om Aitellu Technologies AB

Aitellu - Insight Analytics made Brilliantly Simple

2003 grundades Aitellu ur arbete och forskning från några tekniska fysiker från Chalmers Tekniska Högskola. Artificiell Intelligens var deras sätt att förfina och automatisera teknologin bakom Business Analytics. Aitellu utvecklar Analys verktyg för Big Data, såväl strukturerad som ostrukturerad text från interna som externa källor. Bland annat har man förmågan att analysera sammanhörande information i både Social som Digital Media. Den unika text-mining funktionaliteten, inkluderar möjligheten att på digital väg får positiv och negativ tendensanalys av informationen.

Back in 2003, Aitellu came out of the work of technologists from Chalmers, one of the top two technology universities in Sweden. Artificial Intelligence was their way of perfecting the technology behind Business Analytics. Aitellu provides Analytics Solutions for Big Data as well as Insight to Digital Media and Social Media. It is based on Artificial Intelligence with unique text-mining capabilities including real sentiment analysis to understan positive and negative tendency of the content.

Adress

  • Aitellu Technologies AB
  • Basargatan 10A
  • 411 10 Göteborg
  • Vår hemsida

Länkar