Skip to main content

Mona Lantzourakis

Arkitekt - Husarkitekt Uppsala universitetshus

Kontaktperson

  • moqxnapw.lsnanndtzfgouomraqgkikws@chaivwx.pfseso
  • 08-690 29 49

Ansvarig arkitekt specialicerad på ombyggnad och renovering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Till exempel Uppsala universitetshus, Gustaf Vasa kyrka, domkyrkan i Bergen mm.