Skip to main content

Ny Byggnad på KTH Campus

Nyhet   •   Mar 03, 2015 09:16 CET

Campusområdet utgör en unik stadsenklav med historiskt och arkitektoniskt intressanta institutionsmiljöer där byggnader och parker tillsammans skapar en tydlig och vacker helhet. Alldeles intill Erik Lallerstedts äldre campusbyggnader har vi ritat en ny byggnad som uppförs i fem våningar plus källare under marknivå. Byggnaden skall innehålla flexibla kontorslokaler med en extra flexibel bottenvåning som skall kunna användas för speciella evenemang mm. Den nya byggnadsvolymen passar väl in bland de närliggande byggnaderna, såväl de äldre som de senare byggda husen. Husdjupet på 17-22 m med 5 våningar ger flexibilitet i utnyttjandet och passar väl in i den levande miljö som KTH Campus är.

Den nya byggnaden utförs återhållsamt med en välstuderad detaljering. Fasaderna utförs i tegel för att harmonisera huset till den befintliga miljön. Byggnadens rationella uppbyggnad kontrasterar mot fasadmurens livförskjutningar och fönstersättningen, vilket ger byggnaden ett eget och samtida uttryck.

Hela ytan söder om nya byggnaden, som tidigare varit en parkeringsplats, får en rejäl ansiktslyftning. Parken som planeras innanför gaturummet låter marknivån mjukt följa terrängen. Samtidigt öppnas ytan upp mot den befintliga 43:10 och tillåter byggnaden att få framhäva sin arkitektur. Den friliggande karaktären och kulturringar mot det inre rummet förstärks.

Målet är att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld eller Silver,

Fakta:
År: 2011 - pågående
Ort: Stockholm
Kund: Akademiska Hus
Omfattning: 5650 kvm
Kontaktperson: Sven Ahlénius