Skip to main content

Vårbergs IP kan bli idrotts- och kulturcentrum med fokus på flickor

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 14:27 CET

Utvecklingen av Vårbergs IP. Illustration: AIX Arkitekter.

Idag presenterar Klas Eriksson, AIX och Sophie Dahlberg, Stockholms Stad, utvecklingen av Vårbergs IP på konferensen Framtidens Idrotts- & Fritidsanläggningar. Målet är att skapa ett idrotts- och kulturcentrum som aktiverar närboende med särskilt fokus på flickor. Projektet ingår i stadens satsning Fokus Skärholmen om 4000 nya bostäder, skolor, förskolor, service, mötesplatser och grönområden.

Klas Eriksson från AIX och Sophie Dahlberg från Stockholms stad berättar om utvecklingen av Vårbergs IP på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar den 31/1 i Stockholm. Målet är att utveckla den befintliga idrottsplatsen till ett inkluderande idrotts- och kulturcentrum som aktiverar alla närboende, såväl flickor som pojkar, unga som gamla. Projektet har som mål att nå de som inte är fysiskt aktiva med särskilt fokus på flickor.

Förutom en multihall för idrott planeras ett kulturcentrum med scen för musik och teater, fritidsgård och café. Istället för den sedvanliga inhägnade idrottsplatsen planläggs en mer öppen parkmiljö med både sociala ytor och fotbollsplan, ytor för spontanidrott, boule och upplyst löparbana.

Vårbergs IP ingår i stadens initiativ Fokus Skärholmen med målet att utveckla området med social hållbarhet i fokus. Skärholmen har ett levande centrum och natursköna omgivningar men det har knappt byggts här sedan miljonprogrammets tid. Nu planerar staden 4000 nya bostäder, förskolor, skolor, närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden.

Vi gestaltar rumsupplevelser där funktion och skönhet samspelar och förstärker varandra. På så sätt utmanar vi oss till att skapa rum som väcker känslor, är föränderliga med tiden och som ger människor de bästa förutsättningarna för att leva och mötas. Vi kallar det levande rum.