Skip to main content

Akademiska Hus emitterar grön obligation

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 10:41 CEST

Akademiska Hus har nu emitterat sin första gröna obligation. Intresset för att investera i hållbara projekt som stärker Sverige som kunskapsnation var stort och emissionen omfattar totalt 1 500 Mkr.

Som ett av landets största fastighetsbolag har Akademiska Hus ett stort ansvar för att långsiktigt bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Som ett led i bolagets finansiella hållbarhetsarbete har Akademiska Hus emitterat sin första gröna obligation med en löptid om 5 år. Obligationen har emitterats under bolagets ordinarie EMTN-program och kommer att vara noterad på London Stock Exchange.

- Hållbarhet genomsyrar allt vi gör när vi tillsammans med våra kunder bygger och förvaltar kunskapsmiljöer för forskning, utbildning och innovation. Det är glädjande att notera ett betydande intresse på kapitalmarknaden för gröna investeringar i projekt som ska göra landets campusområden än mer hållbara, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd på Akademiska Hus.

Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Akademiska Hus gröna ramverk, som beskriver vilka satsningar som kan finansieras med gröna obligationer. Utformningen av ramverket bygger på Green Bond Principles (juni, 2018). Innehållet har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero (Centre for International Climate Research), som har gett ramverket den högsta möjliga ratingnivån - mörkgrön. 

Investerare som deltog i den första gröna emissionen var bland andra Swedbank Robur, Första AP-fonden, Andra AP-fonden, SPP Storebrand, Länsförsäkringar Västernorrland, Captor, Cliens Kapitalförvaltning, Skandia, Linköpings Kommun, Handelsbanken Fonder och SEB Investment Management däribland SEB Företagsobligationsfond Hållbar.

- Vi fortsätter vår ambition med att vara en ledande investerare inom hållbarhet och att vara med i finansieringen av framtidens kunskapsmiljöer ligger helt i linje med vår strategi. Vi uppskattar det starka ramverk som Akademiska Hus arbetat fram, säger Thomas Bäck, senior portföljförvaltare på Swedbank Robur. 

Handelsbanken har agerat rådgivare i arbetet med att utforma Akademiska Hus gröna ramverk och är även den bank som genomförde emissionen. Akademiska Hus kommer årligen att på sin webbplats publicera en rapport där allokeringen till projekt och efterlevnad av villkoren i det gröna ramverket redovisas.Läs Akademiska Hus ramverk för gröna obligationer här:
https://www.akademiskahus.se/globalassets/dokument/hallbarhet/grona_obligationer.pdf

Läs Ciceros granskning av ramverket här: 
https://www.akademiskahus.se/globalassets/dokument/hallbarhet/cicero_second_opinion.pdfFör mer information:
Karin Blomstrand, finanschef Akademiska Hus
Tel: 0730-26 20 97
E-post: karin.blomstrand@akademiskahus.se

Mia Edofsson, hållbarhetschef Akademiska Hus
Tel: 0725-88 24 21
E-post: mia.edofsson@akademiskahus.se

Malin Ferm, presschef Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 87 miljarder och en omsättning på 6,1 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 14 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.