Skip to main content

Akademiska Hus energieffektiviserar Frescati i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 08:25 CEST

Under hösten 2014 påbörjar Akademiska Hus ett stort energieffektiviseringsprojekt i Södra huset vid Stockholms universitet. Investeringar i bland annat solceller och åtgärder i kyl- och värmesystem väntas ge energibesparingar på ca 3 700 MWh/år vilket innebär en minskad energianvändning på 30-35%.

Det 66 000 kvadratmeter stora huset som färdigställdes 1971 innehåller kontor, föreläsningssalar, datasalar, caféer och restauranger och är en av universitetets mest besökta byggnader. En nyligen gjord energiutredning har visat på stora möjligheter att spara energi. Akademiska Hus investerar därför drygt 48 miljoner kronor i bland annat solceller, fönsterbyten och i kyl-, värme-, ventilations- och elinstallationer. Tillsammans förväntas de ge energibesparingar på cirka 3 700 MWh/år. Åtgärderna kommer att minska energianvändningen i Södra huset med 30-35 procent och koldioxidutsläppen med cirka 50 procent, vilket motsvarar närmare 200 ton per år.

-  För oss, som är ett miljöcertifierat universitet, är energieffektivitet en prioriterad fråga och därför ställer vi oss mycket positiva till projektet, säger Jenny Lilliehöök, miljökoordinator vid Stockholms universitet.

Projektet innebär inte bara stora energibesparingar, utan även en förbättring av inomhusklimatet. Eftersom Södra huset är en av Frescatis största byggnader och ligger i direkt anslutning till det välbesökta universitetsbiblioteket, har stort fokus legat på att åtgärda de brister som funnits i inomhusklimat och klimatskal.

-  Projektet innebär en betydande miljönytta för universitetsområdet och är ett viktigt led i Akademiska Hus hållbarhetsmål att minska mängden köpt energi med 50 procent från år 2000 fram till 2025, säger Johan Tjernström, energistrateg på Akademiska Hus region Stockholm.

Det pågår redan flera andra energisparprojekt på Frescati. Bland annat byggs ett marklager med 130 energiborrhål, vilket bedöms minska behovet av köpt fjärrvärme med 5 000 MWh per år. Byte av dragskåp vid Arrheniuslaboratoriet beräknas ge en årlig besparing på 1000 MWh.

Energiåtgärderna påbörjas under hösten 2014 och beräknas vara klara hösten 2017.

För mer information:
Johan Tjernström, energistrateg Akademiska Hus region Stockholm
Tel: 072-525 75 09
E-post: johan.tjernstrom@akademiskahus.se

Ulrika Håård, vik. pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-553 79 32
E-post: ulrika.haard@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 59,7 miljarder kronor och en omsättning på 5,6 miljarder. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 23 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy