Skip to main content

Akademiska Hus och Studentstaden skapar nya studentbostäder i Uppsala

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 11:13 CET

Akademiska Hus och Uppsalahem har under flera år gemensamt arbetat för att skapa fler studentbostäder i Uppsala. Det senaste samarbetet ledde till snart inflyttningsklara studentbostäder i Blåsenhusområdet. Nu säljer Akademiska Hus ytterligare mark till Uppsalahem för Studentstadens räkning, som är ett helägt dotterbolag till Uppsalahem helt inriktat på studentbostäder. Och i december 2013 påbörjas byggnationen på den aktuella marken.

På flera håll i landet råder det stor brist på studentbostäder, så även i Uppsala. Bostäder för studenter är en avgörande faktor för levande campusområden och för att universiteten ska kunna fortsätta locka studenter från Sverige och övriga världen.

Som ett led i att motverka bostadsbristen tecknar Akademiska Hus idag ett avtal med Uppsalahem för försäljning av mark i hörnet Dag Hammarskjölds väg och Döbelnsgatan. I ett första skede planeras 90 studentbostäder att byggas med inflyttning till årsskiftet 2015/2016. Och redan den 10 december tas det första spadtaget.

– Nya studentbostäder vid Dag Hammarskjölds väg underlättar inte bara bostadssituationen för studenter i Uppsala utan stärker också området som ett attraktivt campus, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus Region Uppsala.

– När Uppsalahem köpte Studentstaden var vi tydliga med att stort fokus låg på nyproduktion. Totalt har samarbetet med Akademiska Hus utmynnat i över 350 nya studentbostäder på mycket kort tid, säger Sara Westberg, vd Studentstaden.

För Akademiska Hus är projektet del i en övergripande målsättning att aktivt bidra till byggandet av studentbostäder över hela landet. Enbart i studentstäderna Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå och Luleå medverkar Akademiska Hus till att mer än 5 000 studentbostäder ska kunna byggas på campus.

För mer information:
David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus Region Uppsala
Tel: 0706-46 31 19
E-post: david.carlsson@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Sara Westberg, vd Studentstaden
Tel: 018-727 91 01
E-post: sara.westberg@studentstaden.se

Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem
Tel 018-727 34 22
E-post: linda.ryttlefors@uppsalahem.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 57 miljarder och en omsättning på fem, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 26 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Om Studentstaden
Studentstaden är ett helägt dotterbolag till Uppsalahem, helt inriktade på studentbostäder. Idag förvaltar Studentstaden ca 3 350 studentbostäder i attraktiva lägen som Kapellgärdet, Gamla Studentstaden, Rackarberget, Flogsta och Eriksberg i Uppsala. Studentstaden har en uttalad ambition att öka antalet studentbostäder i Uppsala genom nyproduktion.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera