Skip to main content

Akademiska Hus och Vattenfall inleder energisnålt samarbete på Campus Ultuna i Uppsala

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 09:00 CET

När Akademiska Hus bygger det nya Campus Ultuna i södra Uppsala kommer energiförsörjningen att vara i fokus. Ett energisnålt samarbete har inletts med Vattenfall för att hela kedjan från produktion till slutanvändning ska vara så resurseffektiv som möjligt.

Avtalet mellan Vattenfall AB Heat Nordic och Akademiska Hus Uppsala AB gällande Campus Ultuna löper till år 2024 och innefattar en årlig leverans av 20 GWh värme och 8 GWh kyla från Vattenfalls anläggning i Boländerna. De båda bolagen kommer att arbeta sida vid sida under avtalsperioden för att optimera hela kedjan från produktion till slutanvändning och säkerställa att värmen och kylan framställs och används så resurseffektivt som möjligt.

Inom Campus Ultuna pågår en genomgripande omvandling av SLU:s lokalbestånd. Här investerar Akademiska Hus under en femårsperiod ca 2,5 miljarder i nya kunskapsmiljöer för Sveriges lantbruksuniversitet. De nya fastigheterna byggs för att ha ett så lågt behov av värme och kyla som möjligt. Inom Ultunaområdet bygger Akademiska hus även ett eget system för distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.

– Fastigheter som till största delen är självförsörjande är ett prioriterat område inom Akademiska Hus och vårt mål är att minska andelen köpt energi med 40 procent till år 2025. Inför varje byggprocess väljer vi de lösningar som är mest energieffektiva för just det projektet. För Campus Ultuna är fjärrvärme och fjärrkyla det optimala valet, säger Hans Antonsson, regiondirektör för Akademiska Hus i Uppsala.

– Fjärrvärme och fjärrkyla är ett miljömedvetet sätt att få ett bra inneklimat. Nu kommer vi att arbeta nära vår kund vid utformningen av system och byggnader och därmed skapa lösningar som ytterligare stärker miljöprofilen på Campus Ultuna, säger Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Heat i Uppsala.

Energiförsörjningssystemet vid Campus Ultuna medför att fjärrkylan till exempel kommer att produceras lokalt, dels med hjälp av kyla från kall uteluft och dels genom nyttjande av fjärrvärme med så kallad absorptionsteknik. Det är första gången som denna teknik används ute i fjärrvärmenätet i Uppsala. I och med att fjärrkyla behövs på sommaren när behovet av fjärrvärme normalt är lågt, kommer avfallsförbränningsanläggningen att kunna utnyttjas mer än vanligt. Med den nya turbinen innebär det en ökad produktion av el baserad på återvunnen energi från avfall.


För mer information:
Hans Antonsson, regiondirektör Akademiska Hus
Tel: 0703-26 92 08
E-post: hans.antonsson@akademiskahus.se

Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Heat Uppsala
Tel: 0702-46 71 49
E-post: a.bergvonlinde@vattenfall.com

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Therése Sandström, medieansvarig Vattenfall Heat Nordic
Tel: 0702-82 16 70
E-post: therese.sandstrom@vattenfall.com

Om Akademiska Hus
Med cirka 3,2 miljoner kvm uthyrningsbar yta, 4,8 miljarder i hyresintäkter och 46,3 miljarder i fastighetstillgångar 2008 är Akademiska Hus Sveriges andra största fastighetsbolag. Med årliga investeringar i ny- och ombyggnationer om cirka två miljarder är Akademiska Hus också landets största byggherre. Akademiska Hus är ledande på lokaler för högre utbildning och forskning och har fastigheter på 32 orter över hela landet, fördelat på sex regionbolag. Koncernkontoret ligger i Göteborg. Bolaget bildades 1993 då marknaden för statens fastigheter reformerades.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy