Skip to main content

Akademiska Hus sänker energianvändningen med 80 procent vid Umeå marina forskningscentrum

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 10:14 CEST

Akademiska Hus har nu driftsatt sin första solcellsanläggning vid Umeå marina forskningscentrum. Solcellerna är den sista pusselbiten i ett omfattande energiprojekt, där samtliga sparåtgärder bidrar till en reducerad energianvändning med hela 80 procent och säkrar en miljövänlig elförsörjning under de kommande 30 åren.

Sedan 2013 har Akademiska Hus investerat 5, 3 miljoner kronor i energieffektiviserande åtgärder vid Umeå marina forskningscentrum. Detta har resulterat i att energianvändningen nu har minskat med 80 procent, från 720 000 kWh till 130 000 kWh. Reduceringen motsvarar energianvändningen för 29 villors årsförbrukning av el ner till endast 5 villor.

Åtgärderna som gjorts består bland annat av att Akademiska Hus har bytt ut all belysning och installerat en mer effektiv värmeåtervinning, nya högeffektiva cirkulationspumpar samt ny och energieffektiv styrutrustning för driften av byggnaderna. Den åtgärd som nu avslutar det långsiktiga energiarbetet vid Umeå marina forskningscentrum är en installation av en solcellsanläggning som kommer att leverera miljövänlig el under de närmsta 30 åren. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna har byggnaderna fått ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat.

– Åtgärderna vid Umeå marina forskningscentrum är en viktig del i Akademiska Hus långsiktiga hållbarhetsarbete. Dessa byggnader kommer nu att förbruka en femtedel av vad de tidigare har gjort och energianvändningen kommer därmed ligga under nybyggnadskraven – något som är extra glädjande med tanke på att husen rymmer energikrävande labb- och forskningsmiljöer, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus region Norr.


Om Akademiska Hus energiarbete
Akademiska Hus har som mål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med 2000. Arbetet pågår runt om i landet med många olika lösningar. I dagsläget får vi till exempel över 20 miljoner kWh värme och 17 miljoner kWh kyla från geoenergi, frikyla och återvinning. Våra solcellsinstallationer genererar över en miljon kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Vi verkar även för att eliminera CO2-avtryck från energianvändningen vid drift i våra byggnader och för att uppnå 100 procent förnybar energi inom bolaget. En förutsättning för att nå våra mål är att kontinuerligt sänka energianvändningen i våra befintliga fastigheter och bygga energieffektivt. Samtidigt stärker vi vårt samarbete med både kunder och leverantörer för att på bästa sätt nå resultat som ger Sverige än mer hållbara campus.


För mer information:
David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus region Norr 
Tel: 0706-46 31 19
E-post: david.carlsson@akademiskahus.se

Patrik Holmgren, energiingenjör Akademiska Hus
Tel: 0727-41 62 17
E-post: patrik.holmgren@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-616 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 67,3 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 18 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy