Skip to main content

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2016 15:09 CEST

Miljardinvestering i campus Albano

Under årets andra kvartal har Akademiska Hus tagit ett av sina största investeringsbeslut hittills. Beslutet innebär att bolaget investerar 2,9 miljarder kronor i den första etappen av campus Albano. Området ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildnings- och forskningsmiljöer för över 15 000 studenter och forskare. Här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service. Planerad första inflyttning för både lokaler och bostäder är år 2020. Albano är ett unikt byggprojekt där hållbarhet i alla aspekter varit en central del i planeringen. Projektet har nyligen också utsetts till ”Stockholms studentvän 2016” av Stockholms studentkårers centralorganisation.

Andra viktiga händelser under perioden är investeringen om 320 miljoner kronor i ”Framtidens laboratorium” för Karolinska Institutet på Campus Flemingsberg. Akademiska Hus har även tagit det första spadtaget till ett nytt Medicinskt Biologiskt Centrum (MBC) vid Umeå universitet samt driftsatt en solcellsanläggning vid Umeå marina forskningscentrum. Solcellsanläggningen utgör den sista pusselbiten i ett energisparprojekt där de sammantagna åtgärderna resulterar i att energianvändningen vid forskningscentrat reduceras med hela 80 procent.

– Även på Campus Ultuna har vi installerat solceller, vår största anläggning hittills, med en beräknad produktion av 170 000 kWh per år. Satsningen är ett led i det strategiska arbete för ett hållbart campus som Akademiska Hus och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, gemensamt driver, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att Akademiska Hus är att betrakta som en upphandlande myndighet som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Domen innebär att bolagets anskaffningar ska upphandlas enligt LOU. Akademiska Hus välkomnar beskedet som ger efterlängtad klarhet i frågan. Bolaget arbetar kontinuerligt med sin inköpsprocess för att säkra högkvalitativa upphandlingar och övergången till det nya regelverket kommer därför att gå smidigt.

Delårsrapporten i sammandrag:

PERIODEN JANUARI – JUNI

 • Hyresintäkterna uppgick till 2 740 Mkr (2 722) ökningen är i huvudsak är hänförlig till driftsättningar.
 • Driftöverskottet uppgick till 1 905 Mkr (1 893), vilket är en ökning med 12 Mkr, huvudsakligen hänförligt till intäkterna.
 • Resultatpåverkande värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 2 058 Mkr (1 116).
 • Finansiellt netto för delårsperioden uppgick till –421 Mkr (–96). I finansiellt netto ingår värdeförändringar i finansiella derivatinstrument med –268 Mkr (66), varav –170 Mkr (123) är orealiserade.
 • Resultatet före skatt för delårsperioden uppgick till 3 504 Mkr (2 880) och periodens resultat blev 2 737 Mkr (2 246). Ökningen är hänförlig till de positiva värdeförändringarna i fastigheterna.
 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick under delårsperioden till 1 237 Mkr (1 284).
 • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgick till 6,0 procent (6,6) för rullande 12 månader. Nedgången förklaras av ökat fastighetsvärde medan driftöverskottet är i princip oförändrat.
 • Avkastning på operativt kapital uppgick till 6,5 procent (7,0) för rullande 12 månader.
 • Soliditeten vid delårsperiodens utgång uppgick till 39,7 procent (47,7).

 • ANDRA KVARTALET

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 358 Mkr (1 381), en minskning med 23 Mkr huvudsakligen hänförlig till engångsintäkter om 38 Mkr under andra kvartalet 2015.
 • Driftöverskottet minskade med 24 Mkr till 958 Mkr (982) som en följd av minskade intäkter.
 • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 1 750 Mkr (575) motsvarande 2,6 procent (0,9) av värdet på fastigheterna.
 • Finansiellt netto för rapportperioden uppgick till –175 Mkr (128). Värdeförändringar i finansiella derivatinstrument uppgick till –104 Mkr (197).

 • För mer information:

  Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus
  Tel: 070-891 61 10
  E-post: kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

  Anders Ruth, tf CFO Akademiska Hus
  Tel: 070-582 92 19
  E-post: anders.ruth@akademiskahus.se

  Om Akademiska Hus
  Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 69,9 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 17 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.