Skip to main content

Dialog utvecklar Campus Näckrosen i Göteborg

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2015 14:24 CET

Idag presenterar Akademiska Hus och Göteborgs universitet resultatet av en dialog med närboende och verksamheter om utvecklingen av området kring Näckrosdammen. Därmed tas ytterligare ett steg för att skapa en unik och gränsöverskridande mötesplats mitt i staden.

– Arbetet med Campus Näckrosen har sin grund i universitetets behov av verksamhetsutveckling och nya lokaler. Här vill vi också tillsammans med staden skapa en kunskapspark för humaniora, kultur och konst dit alla ska känna sig välkomna, säger Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet.

Universitetets ambition är att samla verksamheterna för den Humanistiska fakulteten, den Konstnärliga fakulteten och Universitetsbiblioteket. Göteborgs universitet, Akademiska Hus och Göteborgs Stad har tillsammans tagit fram den utvecklingsplan som nu används som en del av stadens fortsatta arbete med detaljplaner för området.

Under hösten 2014 har Akademiska Hus och Göteborgs universitet haft en omfattande dialog med berörda parter om utvecklingen kring Näckrosdammen. Boende, studenter, universitetet, kulturinstitutioner, staden, barn och ungdomar, fastighetsägare med flera har deltagit i workshops och/eller intervjuer.

Av rapporten som sammanfattar dialogen framgår att närboende och verksamma i området framförallt värnar om parken och det intilliggande skogsområdet, då det är en ”oas i staden”. Lekplatsen är viktig som samlingspunkt och utflyktsmål för familjer runt om i Göteborg. Några nämner gamla Hovrätten som viktig att bevara. Man vill också se fler sittplatser och bättre belysning.

– Dialogprocessen har varit givande ur flera aspekter. Vi har fått värdefull kunskap om hur olika användare uppfattar parken och den har även gett oss ytterligare perspektiv på hur Hovrätten kan utvecklas framöver, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

All kunskap från dialogerna kommer nu de parter till godo som är involverade i utvecklingen av Campus Näckrosen. Nästa steg i projektet är att låta flera arkitektkontor komma in med skisser på hur man kan utveckla gamla Hovrätten och Universitetsbiblioteket. Senare under året planerar Göteborgs Stad att påbörja detaljplaneprocessen för Campus Näckrosen.

– Vi ser utvecklingen av hela området runt Korsvägen som mycket betydelsefull för staden och för dem som verkar och bor här. Därför arbetar vi inför detaljplanearbetet med ett stadsutvecklingsprogram som tar ett brett grepp för att se hur området kan utvecklas vidare. Vi har med oss information från genomförda dialoger in i vårt arbete och vi kommer att fortsätta föra dialog med boende, näringsidkare och andra intressenter, säger Birgitta Lööf, planchef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.


För mer information:
Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst
Tel:0702-59 24 53
E-post: birgitta.hohltfaltvandalen@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post:malin.ferm@akademiskahus.se

Ann-Charlotte Hansson Schützer, pressansvarig Göteborgs universitet
Tel: 0766-18 63 90
E-post: ann-charlotte.schutzer@gu.se

Anette Palle, Kommunikationsstrateg Göteborg Stad
Tel: 031-368 15 46
E-post: anette.palle@sbk.goteborg.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 61,4 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 21 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Om Göteborgs universitet
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.