Skip to main content

Unik kunskapspark för konst, humaniora och kultur stärker attraktionskraften för Göteborg

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2013 12:00 CET

Göteborgs universitet samlar sina konstnärliga och humanistiska fakulteter samt Universitetsbiblioteket till området kring Näckrosdammen i centrala Göteborg. Därigenom läggs grunden för en världsunik kunskapspark för konst, humaniora och kultur. Ett förslag som nu läggs fram av universitetet ihop med Göteborgs Stad och Akademiska Hus, bereder även plats för näringsliv, bostäder och turism.

- Förslaget visar på en viktig möjlighet att vitalisera området och att knyta samman staden från Korsvägen via Götaplatsen, Avenyn och hela vägen ner till Operan och de planerade nya områdena vid Frihamnen, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborgs stad.

Bakom initiativet står Göteborgs universitet. Bakgrunden är universitetets behov av verksamhetsutveckling och nya lokaler. Men tanken att samla de konstnärliga och humanistiska verksamheterna tillsammans med Universitetsbiblioteket har också andra syften. Genom möten över de egna verksamhetsgränserna men också med stadens konstinstitutioner, skapas samarbeten och nya perspektiv. Det föder nya tankar och ny kunskap.

- Med det här initiativet lyfter vi fram betydelsen av humaniora och konst i samhället. Det är också en möjlighet att stärka Göteborg som kultur- och kunskapsstad, vilket kan bidra till att utveckla attraktionskraften för såväl universitetet som för Göteborg, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Förslaget har arbetats fram gemensamt av fastighetsägarna Göteborgs Stad och Akademiska Hus i samarbete med universitetet. Det rymmer många idéer om hur området kring Näckrosdammen ska kunna utvecklas till en öppen mötesplats och ett sjudande kulturnav för studenter, forskare, besökare och alla göteborgare. Hit ska alla kunna komma för att utbyta idéer, arbeta, studera, läsa, gå på konserter och utställningar. Här ska även finnas plats för nya bostäder, restauranger och kreativa näringar.

Tanken är också att knyta samman Göteborgs kulturstråk – från operahuset vid hamnen, via Kungsportsavenyn och Götaplatsen - med det evenemangsstråk som tar sin början vid Korsvägen.

För parken kring Näckrosdammen, som redan idag är en oas i Göteborgs centrum, ser de fyra samarbetsparterna stora förädlingsmöjligheter. Det kan exempelvis vara att utveckla barnens lekmiljöer, att skapa nya gångstråk och attraktiva rekreationsplatser samt ge utrymme för nya bostäder.

- Genom byggnader och den fysiska miljön vill vi skapa en större attraktionskraft där parken har en central betydelse. Inte minst handlar det om att göra parken trygg och tillgänglig, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus Region Väst.


Bilder, fria för användning och nedladdning, finns att hämta på följande länk:
bildbank.gu.se , gå vidare till Pressbilder, kategori ”Näckrosen”.


Följande dokument finns att tillgå på länk:
http://www.campusnackrosen.gu.se/dokument/ :

  • Campus Näckrosen - analys av ett stadsrum 1901 - 2013, Hans Bjur
  • Utvecklingsplan Campus Näckrosen, arbetsgruppens rapport
  • Utvecklingsplan Campus Näckrosen, kortversion


För mer information:
Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet, 0766-18 63 90
Peter Junker, biträdande direktör, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, 031-368 10 74
Mikael Blom, fastighetsutvecklingschef, Higab, 031-368 53 11
Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus, Region Väst, 031-63 24 53

Fastighetskontoret har stadens mark- och bostadsförsörjningsuppdrag och Higab förvaltar Göteborgs stads kulturfastigheter.

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 57 miljarder och en omsättning på fem, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 26 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy