Skip to main content

Universitetsbiblioteket i Karlstad hållbarhetscertifieras enligt Miljöbyggnad Guld

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 08:28 CET

Det 15-åriga universitetsbiblioteket vid Karlstads universitet har idag mottagit hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad nivå Guld. Certifieringen är resultatet av ett långsiktigt målinriktat samarbete mellan Universitetsbiblioteket, Karlstads universitet och Akademiska Hus som startade redan innan byggnationen.

Akademiska Hus har länge haft fokus på hållbar utveckling och miljöcertifierade byggnader men Universitetsbiblioteket i Karlstad är den hittills äldsta byggnaden som har kunnat certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld.

Certifieringen ställer höga krav på allt ifrån materialval i produktionen till energiförbrukning och god innemiljö, i form av exempelvis ljusinsläpp. Arbetet med att certifiera biblioteket startade 2014 och efter en precertifiering enligt Miljöbyggnad Silver blev det tydligt att guldnivån var inom räckhåll.

– Redan i Karlstads universitets beställning av biblioteket för drygt 15 år sedan gavs förutsättningar för oss att skapa en miljöbyggnad, men då fanns inte den svenska certifieringen Miljöbyggnad. Universitetet gav både tydliga miljömål och ställde tuffa energikrav. Utan deras framsynthet hade certifieringen inte varit möjlig idag, säger Birgitta van Dalen Marknadsdirektör Akademiska Hus.

I samband med byggstart arbetade Akademiska Hus och Karlstads universitet fram ett Miljöprogram med en gemensam målbild för Universitetsbiblioteket, där även Karlstads kommuns miljömål vägdes in. Målsättningarna att skapa en så kallad Miljöbyggnad integrerades i miljöplanerna för projektering, entreprenad och förvaltning. Ett långsiktigt förvaltningsarbete i dialog och ett målinriktat uppgraderingsarbete har möjliggjort hållbarhetscertifieringen.

– Ett väl fungerande bibliotek, en inspirerande kunskapsmiljö och trivsam arbetsplats är det yttersta målet för oss, säger Jakob Harnesk biblioteksdirektör vid Karlstads universitet. Certifieringen har varit ett sätt att säkerställa det fotsatta arbetet med hållbar utveckling av både byggnaden och arbetsmiljön.

Idag den 16 februari 2017 firar universitetsbiblioteket både 15 år, nyinvigning efter en uppgradering av bland annat inredningen och hållbarhetscertifieringen enligt Miljöbyggnad nivå Guld.

Fakta:

Akademiska Hus syn på hållbarhet: http://www.akademiskahus.se/hallbarhet/var-syn-pa-hallbarhet/

Miljöbyggnad är ett system klassning och certifiering av byggnader för, både i nyproduktion och i befintlig bebyggelse. Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler. Indikatorerna täcker tre områden: innemiljö, energi och material/kemikalier. Systemet möjliggör jämförelser mellan byggnader och godkända byggnader klassas i tre nivåer brons, silver eller guld. SGBC, Sweden Green Building Council, är huvudman för Miljöbyggnad.

För ytterligare information:

Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus
Tel: 0702-59 24 53
E-post: birgitta.van.dalen@akademiskahus.se

Jakob Harnesk, biblioteksdirektör Universitetsbiblioteket Karlstads universitet
Tel: 0701-86 00 57
E-post: jakob.harnesk@kau.se

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 73 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16,7 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy