Wfhwdetop7jr3yenmfog

Brännskadeexperter på Akademiska: Skållningsskador på småbarn kan undvikas

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2016 09:00 CET

​I Sverige drabbas runt 2 600 barn av brännskador varje år. Flertalet är under tre år och den vanligaste orsaken är heta vätskor. Brännskadeexperter på Akademiska sjukhuset menar att i princip alla skållningsskador kan undvikas. I dag finns de på IKEA-varuhuset i Uppsala för att informera föräldrar om risker och vad man bör tänka på i hemmet.

M1xbwxrmlpfjybdjrrup

Gynekologiska operationer på mottagning kortar väntetider

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 08:30 CET

Tidigare fick kvinnor med blödningsbesvär vänta upp till fem månader på inre undersökning av livmodern (hysteroskopi) eller värmebehandling av livmoderslemhinna vid Akademiska sjukhuset. Tack vare ändrat arbetssätt med operationer på mottagning i stället för traditionell operationsavdelning har väntetiderna sedan i mars minskats till endast en månad.

Msrdwutjfenipl36zjqm

Thoraxchef på Akademiska kan bli framtidens ledare i sjukvården

Nyheter   •   Nov 30, 2016 14:29 CET

​Fredrik Lennmyr, verksamhetschef för thoraxkirurgi på Akademiska sjukhuset, är en av fyra finalister som tävlar om titeln Framtidens ledare i sjukvården 2016. Priset utdelas 6 december på Sjukvårdens ledarskapsdag i Stockholm.

Rcjol72efoezqdfgzwa6

Stort forskningsanslag till studie om bröstcancerkirurgi

Nyheter   •   Nov 30, 2016 09:53 CET

Maria Mani, överläkare på plastikkirurgen vid Akademiska sjukhuset, har fått ett forskningsanslag på 875 000 kr från Bröstcancerfonden för forskning på kvinnor som opererat bort hela bröstet i samband med bröstcancer, så kallad mastektomi. I forskningsstudien utvärderas livskvalitet och hälsoekonomi i ett långtidsperspektiv.

Rwr6opnkepilgg86wgwt

Nytt avsnitt: "Jag var som gladast de dagar jag hade tränat"

Nyheter   •   Nov 18, 2016 12:35 CET

Jujfmdqfwlrrz6myux82

Antibiotika och andra läkemedel – tveeggade svärd med sällsynta biverkningar

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 10:19 CET

Agranulocytos är en sällsynt form av läkemedelsbiverkning med svår brist på neutrofila granulocyter, en typ av bakteriedödande vita blodkroppar. Flera vanliga läkemedel, däribland vissa antibiotika, kan utlösa agranulocytos. Snabb diagnostik och adekvat behandling kan rädda livet på patienten, framhåller experter på Akademiska i samband med Europeiska antibiotikadagen 18 november.

Vtp5ghdm7oem0uzdfpkd

Trycksår ska minska genom coachning och ökad patientmedverkan

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 09:37 CET

​Från 2014 till 2016 minskade trycksår hos inneliggande patienter på en geriatrisk vårdavdelning vid Akademiska från 45 till 15 procent. Främsta förklaringen anses vara ökat fokus på trycksår och satsningar på hjälpmedel som tryckavlastande madrasser. Nästa steg blir att förbättra informationen till patienter om hur de själva kan se risker och bidra förebyggande.

U47dmlecideivk4cgerq

Akademiska utökar studie med strömbehandling vid bukspottkörtelcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 08:20 CET

​Tumörer i eller runt bukspottkörteln är ofta omöjliga att operera. Som första sjukhus i norra Europa införde Akademiska hösten 2011 en ny behandling med elektriska strömstötar, IRE. Hittills har ett sextiotal patienter fått strömbehandling inom ramen för kliniska studier. Inom kort utvidgas en studie med patienter som redan genomgått behandling med cytostatika.

Wfq2nv0pl5304rmdywzp

Akademiska gör fyraårig kompetenssatsning på cancersjuksköterskor

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 12:50 CET

​I likhet med andra delar av sjukvården har cancerområdet sedan länge haft brist på specialistsjuksköterskor. Nu tar Akademiska sjukhuset ett nytt grepp för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta sjuksköterskor. Från och med våren 2017 görs en riktad fyraårig rekryterings- och fortbildningssatsning som både ska göra arbetet attraktivare och trygga bemanningen.

Zxsc1kovese0m0vspqa1

Blodcentralen på Akademiska inför tack-sms

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 08:20 CET

När donerat blod kommit till nytta för en patient får blodgivarna i Uppsalaregionen från och med 14 november ett tack-sms från blodcentralen på Akademiska sjukhuset.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

Akademiska sjukhuset har inte pressjour... Visa mer

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 940 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 55 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.