Media-no-image

Parkinsonpatienter ska registrera hälsostatus i hemmet

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 08:10 CET

Akademiska sjukhuset medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny, avancerad mätteknik för bättre uppföljning av Parkinsonpatienters hälsa. Det nya är att patienterna själva regelbundet registrerar sin hälsostatus i hemmet. Syftet är att vårdpersonal snabbare ska kunna fånga in signaler på förbättring eller försämring och vid behov justera läkemedelsbehandlingen.

– En tätare uppföljning av Parkinsonpatienters motorik och hur de mår av sin medicin gör det lättare att anpassa doseringen av läkemedel. Förutom att patienternas vardag förbättras kan detta leda till att sjukvården kan bli mer effektiv, säger Dag Nyholm, läkare på neurologkliniken, Akademiska sjukhuset.

Vinnova har beviljat tre miljoner kronor under två år till forskningsprojektet ”Musyq”
inom ramen för programmet ”Innovationer för framtidens hälsa”. I projektet, som koordineras av Acreo Swedish ICT, medverkar Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Uppsala universitet, Högskolan i Dalarna samt företagen Cenvigo och Sensidose.

Förutom en ny mätteknik (en sensorplattform för objektiv utvärdering av symtom vid Parkinsons sjukdom) ska aktörerna tillsammans utveckla en ny behandlingsprocess för läkemedelsinställning och dosjustering. Det övergripande målet är att patienterna ska få optimal medicinering. Med teknikens hjälp ska de från hemmet, med tätare intervaller än vad som görs idag, registrera sina symtom och hur de mår.

Akademiska sjukhusets roll blir att samla in och analysera data från såväl läkemedelskoncentrationer som olika objektiva mätmetoder, från patienter med Parkinsons sjukdom under individualiserad behandling.


Mer information:
Dag Nyholm, läkare och docent, 018-611 50 38
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny, avancerad mätteknik för bättre uppföljning av Parkinsonpatienters hälsa. Det nya är att patienterna själva regelbundet registrerar sin hälsostatus i hemmet. Syftet är att vårdpersonal snabbare ska kunna fånga in signaler på förbättring eller försämring och vid behov justera läkemedelsbehandlingen.

Läs vidare »
Hpengzsxj9sn4uimn5br

Ny inkapslingsmetod ska minska biverkningar vid öcellstransplantation

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 09:30 CET

Sedan början av 2000-talet kan patienter med svår typ 1-diabetes behandlas med insulinproducerande betaceller. En utmaning med transplantation är biverkningar av immundämpande läkemedel. För att slippa detta prövas nu en ny metod på Akademiska sjukhuset där ö-celler kapslas in och får syres genom en inbyggd syrgastank.

Kbxuz85ca62yp3b37bxk

Lex Maria-anmälan: Felaktig läkemedelsdos till barn

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 14:10 CET

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett litet barn fick en för hög dos lugnande medicin inför en undersökning. För att undvika upprepning har rutinerna setts över. Lugnande medicin av detta slag kommer nu alltid att ges under observation på sjukhuset.

Media-no-image

Räddad insulinproduktion efter behandling med egna stamceller

Nyheter   •   2014-11-10 16:13 CET

För första gången någonsin har nyinsjuknade typ 1-diabetiker framgångsrikt behandlats med egna stamceller. Behandlingen hejdade den fortlöpande nedbrytningen av insulinproducerande celler.

- Ett år efter behandlingen hade patienterna en bevarad och, i vissa fall, till och med bättre insulinsekretion, konstaterar Per-Ola Carlsson, diabetesläkare på Akademiska sjukhuset och professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

Vid typ 1 diabetes angriper och förstör det egna immunförsvaret de insulinproducerande betacellerna. Diagnosen ställs först när så många betaceller dukat under att blodsockret inte längre går att kontrollera. Men en del betaceller lever fortfarande ytterligare en tid och det är dem Per-Ola Carlsson och hans grupp lyckats rädda i en första, liten vetenskaplig undersökning.För första gången någonsin har nyinsjuknade typ 1-diabetiker framgångsrikt behandlats med egna stamceller. Behandlingen hejdade den fortlöpande nedbrytningen av insulinproducerande celler. Forskningsstudien har letts av Per-Ola Carlsson, diabetesläkare på Akademiska sjukhuset och professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

Läs vidare »
U78nilcwgiltnjea3hfd

Barn med sammanvuxna fingrar får bra funktion efter operation

Nyheter   •   2014-11-07 10:15 CET

Barn som föds med sammanvuxna fingrar eller tår kan behöva opereras upp till åtta gånger. Akademiska sjukhuset är center i sjukvårdsregionen för dessa komplexa ingrepp. De senaste tio åren har mellan 15 till 25 barn per år opererats på handkirurgiska kliniken. Syskonen Loke och Liv Stigson från Gävle har opererats totalt sju gånger. Båda föddes med sammanvuxna fingrar på båda händerna.

Ek3t2yje82ciey5hhigs

Patientnytta fokus i nytt kvalitetsbokslut från Akademiska

Nyheter   •   2014-11-04 09:56 CET

För första gången har Akademiska samlat information om sjukhusets förbättrings- och utvecklingsarbete i ett kvalitetsbokslut för 2013. Centralt är sjukhusets satsningar på värdebaserad vård med målet att om fyra år ha de bästa kliniska resultaten av vikt för patienten samt en sjukhusövergripande värdebaserad verksamhetsstyrning.

F9uz9xjwdf9eqtvk6jnu

Finmaskig diagnostik av genmutationer banar väg för effektivare cancerbehandling

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 09:52 CET

Läkemedelsbehandling av cancer behöver alltmer anpassas till tumörens unika genförändringar. På Akademiska sjukhuset kan nu mutationer i ett 30-tal cancergener analyseras i vävnadsprover med hjälp av modern sekvenseringsteknologi. En mer träffsäker diagnostik underlättar mer individuellt anpassade behandlingar vid bland annat tjocktarmscancer.

Kcdqxitis90uitxaw9km

Akademiska först med elektrisk stimulering vid Hortons huvudvärk

Nyheter   •   2014-10-31 11:00 CET

En av tusen svenskar har Hortons huvudvärk som kännetecknas av plötslig, mycket intensiv, skärande och pulserande värk bakom ena ögat. Som första sjukhus i Sverige har Akademiska introducerat en ny behandling med elektrisk nervstimulering, så kallad SPG-stimulering. Målgruppen är personer med svårt handikappande, kronisk huvudvärk där gängse läkemedel inte ger tillräcklig effekt.

Amfttvgrdvtscbbulku2

Syntetiskt peptid i hyaluronsyra förbättrar rörlighet och känsel efter svår handskada

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 11:33 CET

Sammanväxningar och ärrbildning är ett stort problem i samband med handkirurgiska operationer. En studie ledd från Akademiska sjukhuset visar att en ny syntetisk peptid i kombination med hyaluronsyra ger bättre rörlighet.

Ipuunsywwlcet3hlfqba

Akademiska barnsjukhuset först med vårdhund

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 09:00 CET

Inom kort kommer barn som vårdas på Akademiska barnsjukhuset förutom clowner och lekterapi att kunna möta vårdhunden Livia. Satsningen görs inom ramen för en forskningsstudie, den första i sitt slag inom svensk barnsjukvård.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 950 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.