Lvxtun8spoabvwc04kku

Ny monitoreringsenhet förbättrar utredning vid svår epilepsi

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 16:00 CET

Fredagen den 27 mars invigdes en ny avdelning för utredning av svår epilepsi på Akademiska sjukhuset. Här kommer patienter att kunna utredas med ny EEG- och kamerautrustning. Avdelningen bemannas dygnet runt fem dagar i veckan.

Media-no-image

Två allvarligt skadade i trafikolycka i Enköpingstrakten

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 12:53 CET

Efter en trafikolycka i Enköpingstrakten i morse fördes sju personer till Akademiska sjukhuset. Två patienter har allvarliga skador och opereras för närvarande. De kommer därefter att vårdas inom intensivvården. Fem patienter har lindriga skador.

Mer information:
Margareta Öhrvall, chefsläkare, 070-611 17 41

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Efter en trafikolycka i Enköpingstrakten i morse fördes sju personer till Akademiska sjukhuset. Två patienter har allvarliga skador och opereras för närvarande. De kommer därefter att vårdas inom intensivvården. Fem patienter har lindriga skador.

Läs vidare »
Media-no-image

Nio skadade i trafikolycka i Enköpingstrakten

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 11:50 CET

Vid 9.30 inträffade en större trafikolycka. i Enköpingstrakten. En lastbil krockade med en minibuss.Nio personer skadades. Sju har förts till Akademiska sjukhuset för vård, två har förts till Karolinska sjukhuset.


- De skadade har både frakturer och skallskador. Vi har gått in i förstärkningsläge och ökat resurserna för att emot de skadade, säger chefsläkare Margareta Öhrvall.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Nio svårt skadade i trafikolycka i Enköpingstrakten Vid 9.30 inträffade en större trafikolycka i Enköpingstrakten. En lastbil krockade med en minibuss. Nio personer skadades. Sju har förts till Akademiska sjukhuset för vård, två har förts till Karolinska sjukhuset.

Läs vidare »
Media-no-image

Akademiska öppnar ny avdelning för utredning av svår epilepsi

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 09:00 CET

Pressinbjudan
2015-03-24

Fredagen den 27 mars invigs en ny avdelning för utredning av svår epilepsi på Akademiska sjukhuset. Här kommer patienter att kunna utredas med ny EEG- och kamerautrustning och avdelningen bemannas dygnet runt fem dagar i veckan. Syftet med satsningen är förbättrad patientsäkerhet men också att patienter som genomgår utredning inför kirurgiska ingrepp ska kunna utredas på ett säkert sätt.

Vid invigningen medverkar personal från flera inblandade kliniker; neurologen, neurokirurgen, neurofysiologen, neuroröntgen och nuklearmedicin.


Media inbjuds närvara vid invigningen.

O.S.A. senast 26 mars till Elisabeth Tysk, presschef:
elisabeth.tysk@akademiska.se


Tid & Plats:

Fredagen den 27 mars klockan 15

Neurologavdelning 85D, Ingång 85, våning 6


 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Fredagen den 27 mars invigs en ny avdelning för utredning av svår epilepsi på Akademiska sjukhuset. Här kommer patienter att kunna utredas med ny EEG- och kamerautrustning. Avdelningen bemannas dygnet runt fem dagar i veckan.

Läs vidare »
Media-no-image

Akademiska startar operationsverksamhet på Samariterhemmet

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 12:30 CET

Akademiska sjukhuset öppnar en enhet för kortvårdskirurgi på Samariterhemmet där man räknar med att operera den första patienten 7 april. Främsta syftet är att kunna operera fler patienter genom ett bättre utnyttjande av de totala operationsresurserna.

Vid starten ligger tyngdpunkten på bröstcancerkirurgi, men även titthålskirurgi och andra mindre kirurgiska ingrepp. Mer komplicerade operationer, som kräver omedelbar närhet till intensiv- och akutvårdsresurser, ska även i fortsättningen utföras på Akademiska sjukhusets kärnområde.

– Mammografin finns redan på Samariterhemmet. Samtidigt som alla bröstcanceroperationer nu flyttas hit samlas all kirurgisk bröstmottagningsverksamhet till lokaler intill mammografin. Detta tror vi kommer att uppskattas mycket av patienterna, säger överläkare Fredrik Wärnberg.

Björn Lövgren Ekmehag, divisionschef för kirurg- och onkologdivisionen, framhåller att den nya kortvårdskirurgiska enheten blir ett välkommet tillskott för Akademiska sjukhuset:

– Trots att vi utförde fler operationer 2014 än någonsin behövs mer operationsresurser. Vi räknar med att behöva kunna ta emot fler riks- och regionpatienter i behov av mer komplicerade operationer på Akademiska sjukhuset. Dessutom finns behov av evakueringslokaler i samband med kommande ombyggnationer och när verksamheter ska flytta in den nya vård- och behandlingsbyggnaden.

På Samariterhemmet disponerar Akademiska sjukhuset två operationssalar, en uppvakningsenhet och sex vårdplatser för framför allt dagkirurgiska ingrepp. I framtiden kan ytterligare två operationssalar komma att tas i bruk.

Lokalerna, som ägs av Diakonistiftelsen Samariterhemmet och hyrs av landstinget, har även tidigare använts för kortvårdskirurgisk verksamhet av Akademiska sjukhuset.

Samarbetet mellan Akademiska och Lasarettet i Enköping, som inleddes för drygt ett år sedan och omfattar kortvårdskirurgi, påverkas inte av den nya satsningen på Samariterhemmet.


Mer information:
Björn Lövgren Ekmehag, divisionschef kirurg- och onkologdivisionen, 018-611 55 74
Fredrik Wärnberg, överläkare med ansvar för bröstcancerkirurgi, 070-614 62 51
Gunilla Solander, avdelningschef dag-och kortvårdssektionen, Samariterhemmet,
018-611 15 85
Johan Ehrning, kommunikatör, 0738-670329

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset öppnar en enhet för kortvårdskirurgi på Samariterhemmet där man räknar med att operera den första patienten 7 april. Främsta syftet är att kunna operera fler patienter genom ett bättre utnyttjande av de totala operationsresurserna.

Läs vidare »
Hwhnsxnq5juk0icklrzr

Ny korttidsavdelning ska avlasta akuten på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 11:53 CET

Måndagen den 16 mars öppnar en ny korttidsavdelning knuten till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Syftet med satsningen är framförallt att avlasta akuten, bland annat genom att tid ges för bedömning/utredning av vissa patienter för att underlätta eventuellt beslut om inläggning. Avdelningen kommer att ha sex vårdplatser och vara öppen 20 timmar om dygnet.

Media-no-image

Pressinbjudan: Akuten på Akademiska får ny korttidsavdelning

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 09:00 CET

Pressinbjudan 2015-03-12
 
Måndagen den 16 mars invigs en ny korttidsavdelning knuten till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Syftet är framförallt att avlasta akuten bland annat genom förbättrat utflöde och snabbare diagnostisering av osäkra fall. Patienter i behov av bedömning/utredning ska slippa vänta lika länge på akuten inför beslut om eventuell inläggning. Avdelningen kommer att ha sex vårdplatser och vara öppen 20 timmar om dygnet.


Media inbjuds närvara vid invigningen. Ingen föranmälan krävs.


Vid invigningen medverkar:

Lennart Persson, sjukhusdirektör
Sören Bergqvist, landstingsråd och ordförande i Produktionsstyrelsen (V)
Charlotta Nordgren Thermaenius, tf verksamhetschef akutsjukvården
Charlotta Hagström, avdelningschef för akutsjukvårdens diagnostikavdelning 35C (ADA)
 

Tid & Plats:

Måndag 16 mars klockan 11-12
Lindebertsalen, ingång 35, Akademiska sjukhuset


Mer information:

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Måndagen den 16 mars invigs en ny korttidsavdelning knuten till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Syftet är framförallt att avlasta akuten bland annat genom förbättrat utflöde och snabbare diagnostisering av osäkra fall. Media inbjuds närvara vid invigningen klockan 11-12.

Läs vidare »
Nntbqovfutadvdxy9aq3

Bättre prognos med språktest under hjärntumöroperation

Pressmeddelanden   •   2015-03-05 11:29 CET

Operation av vissa hjärntumörer innebär en risk för att talet/språket påverkas. På Akademiska sjukhuset arbetar sedan årsskiftet en logoped tillsammans med neurokirurger för att testa tal och språkfunktion inte bara före och efter ingreppet, utan också under själva operationen då patienten är vaken. Detta uppmärksammas i samband med europeiska logopeddagen 6 mars.

Media-no-image

​Ny mottagning ska ge unga med tarmmissbildningar bättre vård

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 09:35 CET

Unga vuxna med medfödda missbildningar i nedre tarmen, så kallad analatresi, ska få en smidigare övergång till vuxenvården. Den 6 mars startar en ungdomsmottagning på Akademiska sjukhuset för att ge bättre stöd och uppföljning.

– Analatresi är en medfödd missbildning som innebär att analöppningen är sluten. Detta kräver upprepade operationer och påverkar hela livet. Med en samlad kompetens av barn- och vuxenkirurger kan unga vuxna i åldern 15-25 år erbjudas bättre vård och uppföljning, säger Erik Sköldenberg, verksamhetschef för barnkirurgen.

Till Akademiska remitteras sammanlagt 20-30 nya patienter per år från sjukvårdsregionen, för utredning, diagnostik och behandling av medfödda missbildningar i nedre tarmen.

– I dag följs patienterna upp inom barnkirurgen av ett stort antal olika specialister tills de fyllt 15 år. Det behövs särskild vård och stöd för dem innan de är fullvuxna, framhåller Erik Sköldenberg.

Missbildningar i nedre tarmen uppstår utan känd orsak under graviditetens två första månader när organen/kroppsdelarna bildas. Analatresi innebär att ändtarmsöppningen är sluten.Ett annat exempel på medfödd missbildning är esofagusatresi, då förbindelsen mellan matstrupen och magsäcken är avbruten. Båda förekommer relativt ofta i kombination med andra missbildningar, framför allt i hjärta, urinvägar, ryggmärg och skelett. Om en patient har minst tre missbildningar i nedre delen av tarmen benämns diagnosen VACTERL.
Behovet av samlad kompetens på Akademiska uppdagades när man drog igång arbetet med värdebaserad vård under hösten just inom VACTERL-området.

– Centralt i ett värdebaserat arbetssätt är att fråga sig hur patienterna mår, men också hur deras livssituation ser ut. Många anpassar sig och accepterar många problem som de egentligen inte skulle behöva ha, säger Erik Sköldenberg.

Under processen arbetade en tvärprofessionell arbetsgrupp med vad som ska mätas, hur och när mätningen ska göras för att vara till största nytta för patienterna. I gruppen ingick företrädare för barnkirurgi, pediatrik, neonatologi, klinisk genetik, öron-näsa-hals, neurokirurgi, anestesi- och intensivvård, handkirurgi och klinisk fysiologi.

Exempel på vad som mäts är tillväxt, om patienterna kan äta normal kost för sin ålder, men också hur vanligt det är med kräkningar och uppstötningar, kronisk hosta, andningsproblem, förstoppning, gasinkontinens, livskvalitet och patientens upplevelse av vården. Även representanter från VACTERL-föreningen har involverats för att få in ett tydligt patientperspektiv.

När vårdkedjan analyserades fann man att det fanns behov av en kontaktsjuksköterska som kan sköta samordning och logistik, och en ny mottagning för unga med tarmmissbildningar i åldern 15-25 år. 
 
Mer information:
Erik Sköldenberg, verksamhetschef barnkirurgen, 018-611 59 02 eller 070-611 29 24
Claes Juhlin, verksamhetschef kirurgen, 018-611 46 27
Helén Engstrand Lilja, överläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare, 018-611 59 01
Urban Karlbom, överläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare, 018-611 46 15
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: Värdebaserad vård på Akademiska

  • Enligt de långsiktiga målen ska hela sjukhuset 2018 ha implementerat en värdebaserad verksamhetsstyrning där man kontinuerligt mäter, analyserar och samarbetar för att förbättra kliniska resultat.
  • Ett värdebaserat arbetssätt handlar om att i vardagen utveckla och styra vården utifrån de hälsoutfall som är viktigast för patienterna.
  • I dag omfattas tio patientgrupper: diabetes, esofaguscancer, ortogeriatrik, alkohol och drogmissbruk hos unga vuxna, brännskador, esofagusatresi/analatresi/VACTERL, prostatacancer, lungcancer, Ehlers Danlos syndrom och trauma.
  • Teamen runt patienterna arbetar med förbättringar utifrån förutbestämda mål och rutiner som både är tydliga och mätbara. Dessa tas fram av en tvärprofessionell arbetsgrupp för varje patientgrupp.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Unga vuxna med medfödda missbildningar i nedre tarmen (analatresi), som innebär att analöppningen är sluten, ska få en smidigare övergång till vuxenvården. Den 6 mars startar en ungdomsmottagning på Akademiska sjukhuset för att ge bättre stöd och uppföljning. Närmare 20-30 nya patienter remitteras till sjukhuset varje år från sjukvårdsregionen, för utredning, diagnostik och behandling.

Läs vidare »
Dqcvktycuht4am14zis4

Snabbare diagnos vid lungcancer målet med studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 08:10 CET

Lungcancer är fortfarande en tumörform med hög dödlighet. Men de senaste 10-15 åren har framsteg gjorts med cellgiftsbehandlingar, mer skräddarsydd kirurgi och ett antal nya biologiska läkemedel som ökat överlevnaden. Att snabbt kunna identifiera vilka patienter som har störst nytta av de nya, målinriktade behandlingarna är målet med en studie på Akademiska som startar i vår.

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 950 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.