Yjkfsjofpvffzk9x7kud

​​Hematolog på Akademiska hedersmedlem i MS-sällskapet

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 10:00 CET

Hans Hägglund, överläkare i hematologi och verksamhetschef på Akademiska sjukhuset, har utnämnts till hedersmedlem i svenska MS-sällskapet. Det är andra året i rad som experter på Akademiska blir hedersmedlemmar.

Xq3vlnxjle6h4jysalyh

Broskhinna från revben ny behandling av unga med handledsartros

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 09:15 CET

Akademiska sjukhuset är pionjär på en ny behandlingsmetod för unga med artros i handleden. Metoden, som tidigare framförallt används vid rekonstruktion av knogleder, innebär att broskhinna från revben transplanteras till den skadade leden för att återställa broskytan och bevara rörligheten. En annan fördel är att patienten kan slippa steloperation eller protes.

Media-no-image

Landstinget döms till skadestånd för Sjukhuset

Nyheter   •   2014-11-26 13:39 CET

Idag offentliggjorde Svea hovrätt domen i skadeståndsprocessen mot landstinget gällande TV-serien Sjukhuset. Landstinget döms att betala 20 000 kronor vardera i skadestånd till de anhöriga.

– Vi har fått domen och ska nu analysera den närmare innan vi tar ställning till hur vi går vidare, säger landstingets chefsjurist Jens Larsson.

– Vi beklagar det lidande som de anhöriga har utstått, särskilt i och med att processen har varit så långdragen.

Akademiska sjukhuset har ändrat sina rutiner för fotografering och filmning sedan serien började spelades in 2007.

- Vi har gjort allt för att undvika att en sådan här situation skulle kunna uppstå igen, säger Henrik Pederby, kommunikationsdirektör vid Akademiska sjukhuset.

Frågor och Svar om Sjukhuset.

Ytterligare information:
Jens Larsson, chefsjurist, tel 070-611 01 79
Henrik Pederby, kommunikationsdirektör Akademiska sjukhuset, tel 070-611 05 94

Idag offentliggjorde Svea hovrätt domen i skadeståndsprocessen mot landstinget gällande TV-serien Sjukhuset. Landstinget döms att betala 20 000 kronor vardera i skadestånd till de anhöriga.

Läs vidare »
V94ajthtjnvaysglrmkj

Ökad rörlighet ska ge blodcancerpatienter snabbare tillfrisknande

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 09:50 CET

Patienter med leukemi och andra former av blodcancer mår bra av att snabbt komma på benen efter behandling. Ökad rörlighet bidrar både till snabbare tillfrisknande och färre komplikationer. Till våren startar ett projekt på hematologen, Akademiska sjukhuset, för att underlätta rehabilitering tidigt under vårdtiden.

Doe8j0zc68hi7ohlbs3q

Cancervaccinforskare på Akademiska belönas med Athenapriset

Nyheter   •   2014-11-26 09:12 CET

​Alex Karlsson-Parra, överläkare på Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet, tilldelas årets Athenapris. Han får priset för utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin som bygger på att främmande immunceller aktiverar patientens immunförsvar. Inom ramen för en studie på Akademiska har vaccinet testats på patienter med spridd njurcancer med lovande resultat.

Media-no-image

Parkinsonpatienter ska registrera hälsostatus i hemmet

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 08:10 CET

Akademiska sjukhuset medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny, avancerad mätteknik för bättre uppföljning av Parkinsonpatienters hälsa. Det nya är att patienterna själva regelbundet registrerar sin hälsostatus i hemmet. Syftet är att vårdpersonal snabbare ska kunna fånga in signaler på förbättring eller försämring och vid behov justera läkemedelsbehandlingen.

– En tätare uppföljning av Parkinsonpatienters motorik och hur de mår av sin medicin gör det lättare att anpassa doseringen av läkemedel. Förutom att patienternas vardag förbättras kan detta leda till att sjukvården kan bli mer effektiv, säger Dag Nyholm, läkare på neurologkliniken, Akademiska sjukhuset.

Vinnova har beviljat tre miljoner kronor under två år till forskningsprojektet ”Musyq”
inom ramen för programmet ”Innovationer för framtidens hälsa”. I projektet, som koordineras av Acreo Swedish ICT, medverkar Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Uppsala universitet, Högskolan i Dalarna samt företagen Cenvigo och Sensidose.

Förutom en ny mätteknik (en sensorplattform för objektiv utvärdering av symtom vid Parkinsons sjukdom) ska aktörerna tillsammans utveckla en ny behandlingsprocess för läkemedelsinställning och dosjustering. Det övergripande målet är att patienterna ska få optimal medicinering. Med teknikens hjälp ska de från hemmet, med tätare intervaller än vad som görs idag, registrera sina symtom och hur de mår.

Akademiska sjukhusets roll blir att samla in och analysera data från såväl läkemedelskoncentrationer som olika objektiva mätmetoder, från patienter med Parkinsons sjukdom under individualiserad behandling.


Mer information:
Dag Nyholm, läkare och docent, 018-611 50 38
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny, avancerad mätteknik för bättre uppföljning av Parkinsonpatienters hälsa. Det nya är att patienterna själva regelbundet registrerar sin hälsostatus i hemmet. Syftet är att vårdpersonal snabbare ska kunna fånga in signaler på förbättring eller försämring och vid behov justera läkemedelsbehandlingen.

Läs vidare »
Hpengzsxj9sn4uimn5br

Ny inkapslingsmetod ska minska biverkningar vid öcellstransplantation

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 09:30 CET

Sedan början av 2000-talet kan patienter med svår typ 1-diabetes behandlas med insulinproducerande betaceller. En utmaning med transplantation är biverkningar av immundämpande läkemedel. För att slippa detta prövas nu en ny metod på Akademiska sjukhuset där ö-celler kapslas in och får syres genom en inbyggd syrgastank.

Kbxuz85ca62yp3b37bxk

Lex Maria-anmälan: Felaktig läkemedelsdos till barn

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 14:10 CET

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett litet barn fick en för hög dos lugnande medicin inför en undersökning. För att undvika upprepning har rutinerna setts över. Lugnande medicin av detta slag kommer nu alltid att ges under observation på sjukhuset.

Media-no-image

Räddad insulinproduktion efter behandling med egna stamceller

Nyheter   •   2014-11-10 16:13 CET

För första gången någonsin har nyinsjuknade typ 1-diabetiker framgångsrikt behandlats med egna stamceller. Behandlingen hejdade den fortlöpande nedbrytningen av insulinproducerande celler.

- Ett år efter behandlingen hade patienterna en bevarad och, i vissa fall, till och med bättre insulinsekretion, konstaterar Per-Ola Carlsson, diabetesläkare på Akademiska sjukhuset och professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

Vid typ 1 diabetes angriper och förstör det egna immunförsvaret de insulinproducerande betacellerna. Diagnosen ställs först när så många betaceller dukat under att blodsockret inte längre går att kontrollera. Men en del betaceller lever fortfarande ytterligare en tid och det är dem Per-Ola Carlsson och hans grupp lyckats rädda i en första, liten vetenskaplig undersökning.För första gången någonsin har nyinsjuknade typ 1-diabetiker framgångsrikt behandlats med egna stamceller. Behandlingen hejdade den fortlöpande nedbrytningen av insulinproducerande celler. Forskningsstudien har letts av Per-Ola Carlsson, diabetesläkare på Akademiska sjukhuset och professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

Läs vidare »
U78nilcwgiltnjea3hfd

Barn med sammanvuxna fingrar får bra funktion efter operation

Nyheter   •   2014-11-07 10:15 CET

Barn som föds med sammanvuxna fingrar eller tår kan behöva opereras upp till åtta gånger. Akademiska sjukhuset är center i sjukvårdsregionen för dessa komplexa ingrepp. De senaste tio åren har mellan 15 till 25 barn per år opererats på handkirurgiska kliniken. Syskonen Loke och Liv Stigson från Gävle har opererats totalt sju gånger. Båda föddes med sammanvuxna fingrar på båda händerna.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 950 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.