Yneuvhfq9cr32yckauaj

Handlingsplan ska minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 08:33 CEST

Akademiska sjukhuset har lanserat en strategisk handlingsplan med tydliga mål för hur vårdrelaterade infektioner (VRI) ska minska. Ett viktigt syfte är att arbetet med vårdhygien och andra insatser ska bli mer strukturerat och proaktivt.

Media-no-image

Pressvisning av ny larmcentral för ambulansdirigering

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 09:00 CEST

Tidigare har dirigeringen av länets ambulanser skötts från SOS Alarms larmcentral i Falun. Från slutet av maj kommer den som ringer efter ambulans i stället att få hjälp av Sjukvårdens larmcentral, som drivs i ett samarbete mellan de båda landstingen. Det kommer att finnas två larmcentraler, en i Uppsala och en i Västerås. Båda bemannas med sjukvårdsutbildad personal med god lokalkännedom.

I Uppsala sker övergången till den nya ambulansdirigeringen tisdagen den 26 maj klockan 05.00.

Inför starten erbjuds media en unik chans att se lokaler och utrustning samt få en inblick i hur verksamheten kommer att fungera, med bemanning, prioriteringar av larmsamtal, beslutsstöd och annan teknik. Av sekretesskäl är detta är svårgenomförbart när verksamheten är i drift.
Vid visningen är också ansvariga politiker på plats och kan redogöra för bakgrunden till övertagandet.

Tid och plats för pressvisningen:
Måndagen den 25 maj klockan 9-10
Lektionssalen, 1tr
Ambulansstationen, Akademiska sjukhuset

Ingen föranmälan.

Följande personer närvarar:
Per Andersson, verksamhetschef ambulanssjukvården Akademiska sjukhuset
Maria Hjelmstedt, avdelningschef ambulansdirigeringen Uppsala (Sjukvårdens larmcentral)
Bertil Kinnunen, landstingsråd (S), ledamot i ambulansdirigeringsnämnden
Nina Lagh, oppositionslandstingsråd (M) och ersättare i ambulansdirigeringsnämnden

Mer information:
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21
Jessica Elgenstierna, presschef Landstinget i Uppsala län, 070-611 39 51

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

För första gången i Sverige tar två landsting – Landstinget i Uppsala län och Landstinget Västmanland – över ambulansdirigeringen i egen regi. I Uppsala sker övergången tisdagen den 26 maj. Inför starten erbjuds media en unik chans att se lokaler och utrustning samt få en inblick i hur verksamheten kommer att fungera.

Läs vidare »
Qrze78xhzwhedquwq5it

Cancer toppar klinisk forskning på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 09:00 CEST

​Hälften av alla patientstudier på Akademiska sjukhuset berör cancer. Just nu pågår cirka hundra kliniska studier, bland annat nya behandlingar med biologiska läkemedel vid lymfom och malignt melanom. För första gången uppmärksammas betydelsen av patientstudier på internationella dagen för klinisk forskning den 20 maj med öppet hus och föredrag för personal och samarbetspartners.

Eiyxkrtvyry0aelfarxw

Akademiska öppnar mottagning för utredning av fästingburna infektioner

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 08:30 CEST

Kroniska besvär orsakade av borrelia och andra fästingburna infektioner är ofta svåra att diagnostisera. För att erbjuda utredning och samlad bedömning öppnar Akademiska sjukhuset en ny mottagning till hösten.

Rqax29adhdv69dyinaw0

​Ökad risk för blodsockerfall efter överviktsoperation

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 09:22 CEST

Hälften av de patienter som opererats för övervikt med gastric bypass löper förhöjd risk att drabbas av episoder med lågt blodsocker. För de som opererats med metoden duodenal switch är risken ännu högre. Det visar en studie på Akademiska sjukhuset där patienter följts upp ett till två år efter operation.

Jwql1zl4xrvzrwnaobxv

Akademiska först i Sverige med virtuella operationer i kirurgutbildning

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 11:06 CEST

​Akademiska är första sjukhuset i Sverige som inför virtuella operationer som ett led i utbildning/fortbildning av kirurger, ST-läkare och operationssjuksköterskor. Med hjälp av avancerad 3D-teknologi, liknande den som används för dataspel, kan man uppleva en filmad operation tredimensionellt och förbereda sig bättre innan man själv utför de olika momenten.

Media-no-image

Första nätverksmötet om sällsynta diagnoser i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 08:00 CEST

Hösten 2014 startades ett centrum för sällsynta diagnoser, CSD, på Akademiska sjukhuset. Målet är att vara ett kunskapsnav i sjukvårdsregionen så att barn och vuxna kan få rätt och likvärdig vård. Måndagen den 4 maj samlas representanter för patientföreningar för första gången i Uppsala för att tillsammans med centret utstaka samarbetsformer inför framtiden.

– Vår roll är framförallt att samordna medicinska och psykosociala insatser, informera och utbilda personal, men också att stärka samarbetet mellan experter både nationellt och internationellt. Eftersom vi är under uppbyggnad är det viktigt att från starten inhämta synpunkter om hur verksamheten bör utformas för att möta patienternas behov. I januari hade vi en workshop med experter i regionen och nu samlas representanter för olika patientföreningar, säger Cecilia Soussi Zander, specialistläkare i klinisk genetik och projektledare för CSD på Akademiska sjukhuset.

Det finns ett flertal föreningar för sällsynta diagnoser. Många av dessa är samlade inom  Riksförbundet för sällsynta diagnoser.

– Patientföreningarna har stor kunskap och erfarenhet som vi i vården kan dra nytta av i vårt omhändertagande. I linje med att Akademiska ska vara ett framtidssjukhus kommer vi att utveckla ett gott samarbete med patientföreningarna i vår region, säger Cecilia Soussi Zander.

Mer information:

Cecilia Soussi Zander, projektledare för CSD på Akademiska sjukhuset och specialistläkare i klinisk genetik, 018-611 02 45
Aggeliki Savvidou Levinsson, specialistsjuksköterska och koordinator,
018-611 11 34 eller 073-866 72 44

Läs mer på webben: http://www.akademiska.se/sallsynta

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Hösten 2014 startades ett centrum för sällsynta diagnoser, CSD, på Akademiska sjukhuset. Målet är att vara ett kunskapsnav i sjukvårdsregionen så att barn och vuxna kan få rätt och likvärdig vård. Måndagen den 4 maj samlas representanter för patientföreningar för första gången i Uppsala för att tillsammans med centret utstaka samarbetsformer inför framtiden.

Läs vidare »
Media-no-image

Sjukvården och polisen tar gemensamma krafttag inför Valborg

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:09 CEST

Akutsjukvården på Akademiska sjukhuset, Primärvården och polisen stärker beredskapen inför årets Valborgsfirande. Akutmottagningen kommer även i år att ha en ökad kapacitet genom att öppna en särskild enhet för att ta hand om kraftigt berusade människor. Dessutom kommer ett ambulerande sjukvårdsteam från Primärvården att arbeta i Uppsalas centrala delar.

– Vi höjer beredskapen för att kunna ingripa och sätta in olika insatser snabbare. Akutmottagningen kommer till exempel att stå i direktkontakt med polisen under kvällen och natten, säger Charlotta Nordgren-Thermaenius, tf verksamhetschef för akutsjukvården.
Ett ambulerande sjukvårdsteam från Primärvården, med en sjuksköterska och läkare, kommer att röra sig till fots i Uppsalas centrala delar där det kan vara svårt för ambulans och polis att ta sig fram.

– Vi hoppas att det ambulerande teamet kan sprida trygghet. Genom vår närvaro kommer det att finnas kunnig personal på plats som kan ge sjukvårdsråd och stå för enklare omplåstring. Dessutom kan vi enkelt hänvisa vidare till Kungsgärdets vårdcentral som ligger centralt, säger Mats Gullikson, verksamhetschef för Kungsgärdets vårdcentral, som ökar sin bemanning under dagen för att kunna ta hand om lättare akuta olycksfall.

Valborg brukar vara stökigt i Uppsala med många berusade människor på gator och torg, varav många är yngre. Vissa år har det varit en del krogvåld, slagsmål, fyllebråk och många som omhändertagits för fylleri av polisen. Det är inte ovanligt att berusade personer skär sig och skadas när de ramlar omkull. Enligt Charlotta Nordgren-Thermaenius är många som omhändertas så alkoholförgiftade att de måste tas till akutmottagningen för vård, och en del riskerar bestående skador. Förra året hade akuten ett flertal fall av förgiftningar, sårskador och misshandel under Valborg. Hon betonar också att risken ökar att utsättas för både misshandel och våldtäkt när man är kraftigt berusad.

– Vårt samarbete med sjukvården är särskilt viktigt just en sådan helg som Valborg. Polis och sjukvård arbetar intensivt för att förebygga och mildra effekterna av främst alkoholpåverkan. Det bästa sättet att undvika risken för att råka illa ut och hamna på sjukhus eller i våra arrester är att minska berusningsgraden. Där har alla vuxna ett särskilt stort ansvar för våra barn och ungdomar säger Andrew Tomkinson, en av Valborgshelgens kommenderingschefer vid Uppsalapolisen.

Polismyndigheten har sedan en längre tid arbetat med att minska alkoholförtäringen på gator och torg i länets tätorter. De kommunala förbuden att förtära alkohol i tätorternas centrala delar används som ett verktyg för att bl.a. minska våldet i offentlig miljö. Den som dricker alkohol inom de aktuella zonerna riskerar böter med 500 kronor och att alkoholen direktförverkas.

Sjukvården och Polisen riktar en uppmaning till föräldrar att ha koll på sina barn och ungdomar samt att själva vara Nyktra, Nära och Nåbara under Valborg.

Mer information:

Charlotta Nordgren-Thermaenius, tf verksamhetschef akutsjukvården, 0706-49 95 99
Mats Gulliksson, verksamhetschef för Kungsgärdets vårdcentral, 076-721 94 73
Andrew Tomkinson, en av Valborgshelgens kommenderingschefer vid Uppsalapolisen,
076-112 95 70
Hannes Ljunghall, kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset,
018-611 32 27, 0707-81 34 50

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akutsjukvården på Akademiska sjukhuset, Primärvården och polisen stärker beredskapen inför årets Valborgsfirande. Akutmottagningen kommer även i år att ha en ökad kapacitet genom att öppna en särskild enhet för att ta hand om kraftigt berusade människor. Dessutom kommer ett ambulerande sjukvårdsteam från Primärvården att arbeta i Uppsalas centrala delar.

Läs vidare »
Xczqchgp0burdj6neudo

Genanalys viktig pusselbit vid utredning av allvarliga muskelbiverkningar av statiner

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 11:45 CEST

​Små skillnader i arvsmassan, DNA, kan leda till att vissa människor har större risk att drabbas av allvarliga läkemedelsbiverkningar. Detta gäller bland annat för vissa patienter som behandlas med blodfettssänkande läkemedel, så kallade statiner.

Media-no-image

Psykiatrin på Akademiska ska bli rökfri

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 10:00 CEST

I likhet med övriga sjukhuset ska psykiatrin på Akademiska bli rökfri. De rökrum som funnits på vårdavdelningar avvecklas under maj. Syftet är framförallt att ingen patient, besökare eller medarbetare ska behöva utsättas för lukt eller rök från tobak inomhus. Det kommer endast att bli tillåtet att röka på två angivna platser utomhus. Rökande patienter, som läggs in för heldygnsvård, kommer att erbjudas nikotinersättning.

– Akademiska är sedan flera år ett rökfritt sjukhus. Därför är det naturligt att undantaget för psykiatrin tas bort, inte minst nu när vi blivit en integrerad del. Psykiatriska kliniker både utomlands och i Sverige, som infört en rökfri miljö, har mycket goda erfarenheter. Bland annat har man sett en lugnande effekt på patienterna, att de sover bättre på natten när de inte kan röka, vilket gynnar tillfrisknandet. Med rökförbud inomhus kan vi både behandla den psykiska sjukdomen och bidra till förbättrad hälsa på sikt, säger Åsa Hagberg, chef för psykiatridivisionen.

Rökning är i dag den enskilt största hälsorisken i världen och ett av WHO:s mest prioriterade områden. Rökare löper 20 gånger högre risk att få ett fyrtiotal sjukdomar och minskad livslängd med upp till tio år. Skadeeffekterna minskar redan från första rökfria dygnet.

Åsa Hagberg betonar att förändringen hänger samman med sjukhusets systematiska hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Akademiska ingår i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Health Promoting Hospitals) med över 650 sjukhus i 30 länder som alla sätter fokus på god behandling och omvårdnad för patienterna.


Mer information:
Åsa Hagberg, chef psykiatridivisionen, 018-611 20 01
Liselotte Nordness, handläggare, 076-724 89 10
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

I likhet med övriga sjukhuset ska psykiatrin på Akademiska bli rökfri. De rökrum som funnits på vårdavdelningar avvecklas under maj. Syftet är framförallt att ingen patient, besökare eller medarbetare ska behöva utsättas för lukt eller rök från tobak inomhus.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 950 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.