G8jfmcppxpnbemntzygk

Nytt avsnitt av En podd om cancer

Nyheter   •   Okt 20, 2016 10:53 CEST

Den 20 oktober släpps det tredje avsnittet av sjukhusets egen podcast om cancer. Gäst denna gång är Lisa Larsson, som fick livmoderhalscancer under sin graviditet. Medverkar i avsnittet gör även Karin Stålberg, som är gynekologisk tumörkirurg på Akademiska sjukhuset.

Tv8nin8wgdjmb8bzrqsx

Sjuksköterskeledd mottagning ska förbättra vården vid skrumplever

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 11:30 CEST

​I oktober öppnas en sjuksköterskeledd levermottagning Akademiska sjukhuset. Ett viktigt syfte är att erbjuda patienter med skrumplever (levercirros) bättre vård, med tätare uppföljningar och utökat stöd när det gäller kost och levnadsvanor. Satsningen görs inom ramen för en flerårig, randomiserad forskningsstudie, den första i sitt slag i Sverige.

Fq5uvm7foawmk3yyfepd

Färre patienter med inflammatorisk tarmsjukdom behöver operera bort tjocktarmen

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

​En ny Uppsalastudie ledd från Akademiska sjukhuset visar att behandlingsresultaten både vid Ulcerös colit och Crohns har förbättrats kraftigt de senaste decennierna. Betydligt färre patienter med inflammatorisk tarmsjukdom har behövt operera bort tjocktarmen fem år efter diagnos jämfört med slutet av 1980-talet. Detta lyfts fram med anledning av internationella mag-tarmdagen den 17 oktober.

Media no image

Film för blivande föräldrar som ska föda på Akademiska

Nyheter   •   Okt 11, 2016 09:35 CEST

Välkommen till förlossningsavdelningen på Akademiska!

Barnmorskan Sara tar med dig på en rundtur i lokalerna och visar hur vi kommer att ta hand om dig när det är dags att föda.


Tips: Mer för dig som ska föda barn på www.akademiska.se/gravid

Nu finns en film för alla blivande föräldrar som ska föda barn på Akademiska sjukhuset. I filmen tar barnmorskan Sara tar med oss på en rundtur i lokalerna och visar hur det går till när det är dags att föda.

Läs vidare »
Pt2ahw1p4oeabbabisvl

Hans Hägglund ny ordförande i Svensk förening för hematologi

Nyheter   •   Okt 06, 2016 10:10 CEST

Hans Hägglund, verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset, blir ny ordförande i Svensk förening för hematologi. Utnämningen sker i samband med föreningens fortbildningsdagar i Uppsala 6-7 oktober.

Khsuc2ysspxkf1d6vawk

Stöd och egen tid viktigt för anhöriga till afasidrabbade

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 08:30 CEST

Över hälften av närstående till afasidrabbade upplever att de själva fått sämre psykisk hälsa och 45 procent att den fysiska hälsan påverkats negativt. För att leva ett gott liv är stödgrupper och tid för egna aktiviteter viktigt, visar aktuell forskning vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Detta lyfts fram med anledning av nordiska afasidagen 10 oktober.

Jbr9y8pedw30vuilm8ar

Enkelriktning av väg framför psykiatrins hus

Nyheter   •   Okt 05, 2016 11:07 CEST

Vägen som går framför ingång 10 vid Psykiatrins hus, kommer att enkelriktas. Förändringen sker i början av vecka 41, då nya trafikskyltar sätts upp.

Eyyn1olqwlmdxj8bydad

Patienter och anhöriga inbjuds att utveckla vården på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 08:30 CEST

​Patienter och anhöriga är en outnyttjad resurs i vården. För att ändra på det startar inom kort ett pilotprojekt vid Akademiska sjukhuset. Syftet är att ta fram arbetssätt där patienters och anhörigas idéer kan fångas upp, utvecklas och spridas. Projektet, som kallas Idékraft, leds av Innovation Akademiska och stöds av Vinnova.

Srdoxdndy918wpdwvdon

Ljusterapi i hemmet - effektiv behandling vid kroniskt försenad dygnsrytm

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 10:18 CEST

Ljusterapi med schemalagd uppstigning kan förbättra sömnrelaterade besvär för patienter med kroniskt försenad dygnsrytm. Mycket talar också för att kognitiv beteendeterapi fungerar bra som tilläggsbehandling. Det framgår av en ny patientstudie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Qrze78xhzwhedquwq5it

Mer träffsäker behandling av bröstcancer målet med studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 08:30 CEST

Effekten av läkemedelsbehandling mot bröstcancer är väldigt olika. Eftersom vården saknar möjlighet att förutse resultatet erbjuds många patienter standardbehandling. Inom kort startas en studie på Akademiska sjukhuset, den första i sitt slag i världen, där man systematiskt testar hur känsliga samtliga bröstcancertumörer är för olika läkemedel. Målet är att kunna ge mer träffsäker behandling.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

Akademiska sjukhuset har inte pressjour... Visa mer

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 940 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 55 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.