Qzjgy3wdpmohkawe9si7

Akademiska sjukhuset erbjuder studielön vid utbildning till specialistsjuksköterska

Nyheter   •   Feb 20, 2017 11:29 CET

Akademiska sjukhuset erbjuder platser med studielön för några utvalda vidareutbildningar för sjuksköterskor till hösten 2017. Inriktningarna det gäller är intensivvård, operation, anestesi, psykiatri och barn- och ungdom.

Xxunt4ml7padkec2ts8d

Akut sjuka erbjuds blodtransfusion redan i ambulans och helikopter

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 08:30 CET

​Från slutet av mars kommer akut sjuka patienter i Uppsala län att erbjudas blodtransfusioner redan på olycksplatsen, i ambulans och helikopter. Syftet är att förbättra vården av patienter i chock med stora blödningar. Ambulanssjukvården i länet är först i Sverige med att kunna ge blod redan i ambulansen.

Oea7ibtxqjflg9dlgi0m

Patienter med bipolärt syndrom erbjuds KBT-behandling i grupp

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 12:55 CET

​Från och med 21 mars erbjuder Akademiska sjukhuset gruppbehandling baserad på KBT för patienter med bipolärt syndrom. Behandlingen ges vid affektiva behandlingsenheten. Den blir ett komplement till medicinering och syftar till att ge patienterna verktyg att hantera och förebygga episoder av mani eller depression och att öka livskvalitet.

Ou56xukkrajmtpjel1a2

Ny mottagning ska ge cancerdrabbade barn bättre uppföljning

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 08:30 CET

Tack vare medicinska framsteg överlever numera cirka 8 av tio barn sin cancersjukdom. Men utvecklingen innebär också att fler drabbas av sena komplikationer som trötthet, koncentrationssvårigheter och påverkan på vissa organ, till exempel hjärta, njurar och bröstkörtlar. För att erbjuda överlevarna bättre uppföljning och behandling har Akademiska sjukhuset startat en ny mottagning.

Fkv7yebmk2djpcyfvb3d

Koppling mellan psoriasis och förändringar i tarmslemhinnan fokus för ny patientstudie

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 08:30 CET

​Kan psoriasis förvärras av förändringar i tarmslemhinnans barriärfunktion? Det ska en patientstudie på Akademiska sjukhuset utforska. Från att ha setts som hudsjukdom betraktas psoriasis alltmer som systemsjukdom, med kopplingar till sjukdomar i hjärta-kärl, leder och mage-tarm.

Media no image

Akademiska utökar operationskapaciteten

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 09:24 CET

Väntetiderna till operation ska minska på Akademiska sjukhuset. Det ska bland annat ske genom öppnande av en fjärde operationssal för dag- och kortvårdskirurgi på Samariterhemmet, där man förutom exempelvis övervikts- och bröstkirurgi kommer att operera gallor och bråck.

Akademiska sjukhuset började operera dagtid på Samariterhemmet under 2015. Under hösten 2016 har sjukhuset disponerat två operationssalar och utfört cirka 30 operationer i veckan. Ytterligare en sal öppnades i december och en ökning har skett under januari till 45 ingrepp per vecka.

Hittills har operationsverksamheten på Samariterhemmet varit fokuserad på övervikt, bröstcancer/bröstrekonstruktioner, men även smärtlindring vid kronisk smärta, anala ingrepp, viss plastikkirurgi och öronkirurgi och gynekologiska operationer av framfall och laparoskopier. Inom kort kommer man även att operera gallor och bråck här.

– Med öppnandet av en fjärde sal beräknas antalet operationer öka till cirka 60 ingrepp i veckan med nuvarande sammansättning av patienter. Det innebär att vi med dubbla antalet salar och ingrepp kommer förbättra väntetider och tillgänglighet under 2017, säger Kristina Larsson, avdelningschef för operationsverksamheten på Samariterhemmet.

– Att förbättra tillgänglighet och korta köerna till sjukvården är en av våra absolut viktigaste frågor. Genom att Akademiska sjukhuset utökar sin operationskapaciteten på Samariterhemmet så kommer vi att förbättra tillgängligheten, vilket är glädjande. Eftersom Samariterhemmet i huvudsak har planerade ingrepp så är även risken liten att operationen ställs in på grund av akuta operationer och det är en trygghet för den patient som ska opereras, säger Vivianne Macdisi, regionråd (S), ordförande i sjukhusstyrelsen.

För mer information, kontakta:
Kristina Larsson, avdelningschef för operationsverksamheten på Samariterhemmet,
Telefon: 018-611 15 85, e-post: Kristina.Larsson@Akademiska.se
Vivianne Macdisi, regionråd (S), ordförande i sjukhusstyrelsen,
Telefon: 070-890 81 55, e-post: vivianne.macdisi@regionuppsala.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

​Väntetiderna till operation ska minska på Akademiska sjukhuset. Det ska bland annat ske genom öppnande av en fjärde operationssal för dag- och kortvårdskirurgi på Samariterhemmet, där man förutom exempelvis övervikts- och bröstkirurgi kommer att operera gallor och bråck.

Läs vidare »
Ryu6t2salm758oqfcvtl

​Framgångsfaktorer för njurdonationer fokus för seminarium på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 08:30 CET

Uppsala-Örebro-regionen har högst donationsfrekvens per miljon invånare i Sverige. På Akademiska sjukhuset njurtransplanteras 100-120 patienter varje år, näst flest i landet. Arbetet med att öka donationsfrekvensen samt nya behandlingar är fokus för ett seminarium på sjukhuset idag, där Prins Daniel är gäst. Seminariet hålls för att uppmärksamma Världsnjurdagen 9 mars.

Lrzdoygdujeqmeugxlzy

Oroväckande lågt blodlager

Nyheter   •   Mar 06, 2017 13:38 CET

​Blodlagret på Akademiska sjukhuset är just nu oroväckande lågt. Blodcentralen uppmanar alla blodgivare som har fått kallelse och är mogna för blodgivning att ge blod under denna och nästkommande vecka.

Tuhlzqbuwb7hgdrnibrh

Försvarets Blackhawk övningslandar på helikopterplattan

Nyheter   •   Feb 22, 2017 16:09 CET

Torsdagen den 23 februari klockan 10.30-11 kommer en av Försvarsmaktens helikoptrar, en Blackhawk från HKP-flottiljen i Linköping, att övningslanda på Akademiska sjukhusets helikopterflygplats. Helikoptern kommer att landa vid ett par tillfällen.

Gxwnbhmhyvoesagcxxht

Snabb ökning av resistenta tarmbakterier bland förskolebarn i Uppsala

Nyheter   •   Feb 17, 2017 10:22 CET

​Vart femte friskt förskolebarn i Uppsala har antibiotikaresistenta tarmbakterier. Förekomsten av så kallade ESBL-bildande tarmbakterier har mer än sexdubblats från 3 procent 2010 till omkring 20 procent 2016. Det framgår av en forskningsstudie vid Uppsala universitet. På flera av de förskolor som ingått i studien förefaller även resistensen spridas mellan barnen.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

Akademiska sjukhuset har inte pressjour... Visa mer

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor.

2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket.

Sjukhuset har cirka 1000 vårdplatser. Drygt 660 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och ca 31 000 operationer genomförs varje år.