Ygmhjj0yeigtfg24nnmw

Epidemiläge på Akademiska på grund av influensan

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2018 08:59 CET

Akademiska sjukhuset har beslutat gå upp i epidemiläge på grund av den tilltagande influensaepidemin. Epidemiläge innebär framförallt interna förändringar beträffande var patienter med influensa bäst ska vårdas. Det kan även behöva göras begränsningar av den planerade sjukvården.

Jgo3mky3ijkmbhej4mnn

Nytt inloggningssystem ger snabbare access till patientinformation

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 08:30 CET

​Ett nytt inloggningssystem, Tap and Go, har införts på Akademiska sjukhuset som ger vårdpersonalen snabbare åtkomst till samtliga it-system. Det gör vården mer patientsäker och underlättar arbetet för dem som rör sig mycket och flyttar sig mellan olika arbetsplatser. Systemet används idag av drygt 1000 användare inom barnakutsektionen, barnintensiven, centralintensiven och ambulansintaget.

Fa6nkudp0svgcemrwwqk

​Nya arbetssätt ger färre bristningar vid förlossning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:30 CET

Allt färre kvinnor som föder barn vaginalt på Akademiska sjukhuset drabbas av bristningar. Över tre fjärdedelar får inga eller lindriga besvär. Främsta förklaringen är förebyggande insatser av ett nystartat bäckenbottenteam, utbildning av barnmorskor och tydligare information till gravida och nyförlösta om hur de bör träna.

Gn40g6nh1gyugtmi5o2j

Patienter med ​handledsartros slipper stelopereras med unik metod

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 09:14 CET

Patienter med kronisk smärta på grund av artros i handleden brukar ofta stelopereras, med förlorad rörlighet i handen som följd. Som enda klinik i landet erbjuder handkirurgen på Akademiska sjukhuset så kallad handledsdenervation som kan minska smärtan utan att försämra rörligheten.

Mqzlxcskiujfgf12szvk

Äldre ska få snabbare akutsjukvård med ny screening

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:30 CET

Äldre, sköra patienter som söker vård akut har ofta en komplex sjukdomsbild. Med ett nytt screeningverktyg ska de upptäckas och få vård snabbare. Under hösten har metoden testats i ett pilotprojekt på vuxenakuten vid Akademiska sjukhuset med positivt resultat. 2018 inleds flera studier där metoden ska utvärderas på Akademiska sjukhuset och Falu lasarett.

Xhca9m6rzdx87gcccrdp

Patientnyttan med pragmatiska kliniska studier fokus för nordisk konferens

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 08:35 CET

​Uppsala Clinical Research Center (UCR) har rönt stor uppmärksamhet internationellt för pragmatiska, patientnära studier baserade på kvalitetsregister. Flera studier har lett till förändrade behandlingsrutiner och billigare, bättre sjukvård. Den 12-13 december arrangeras en nordisk konferens i Uppsala som samlar forskare, läkemedelsindustri, myndigheter och beslutsfattare från hela Norden.

C48crltare7jpfe2wpdp

Ökad samordning ska ge traumatiserade flyktingar bättre vård

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 13:01 CET

​Enheten för transkulturell psykiatri på Akademiska sjukhuset har fått ett treårigt statligt projektanslag för att förbättra och effektivisera vården för nyanlända flyktingar med trauman och annan psykisk ohälsa. Detta ska ske genom utökad samordning med andra aktörer i Uppsala län.

G1goyaaxynn0dka7hasj

Ny rapport om värdebaserad vård ger stöd för Akademiskas förhållningssätt

Nyheter   •   Dec 07, 2017 15:44 CET

Sahlgrenska universitetssjukhuset har som första vårdaktör i Sverige utvärderat och undersökt evidensen för värdebaserad vård. Utredningen föreslår ett antal åtgärder som i stort överensstämmer med vad som har genomförts på Akademiska. Medierapporteringen har dock inte speglat hela rapporten.

Zabcs1v3bscx8rwj1soh

​Sambandet mellan sömnapné och hjärtkärlsjukdom kartläggs i studie

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 10:00 CET

Män med obehandlad allvarlig sömnapné har en ökad risk för hjärtkärlsjukdom och dödlighet. Kopplingen analyseras nu i den så kallade Mustaschstudien, ledd från Akademiska sjukhuset. Deltagarna kommer att genomgå fullständig sömnregistrering och ultraljudsundersökning av halskärlen.

Ox0wzj2sstdgr9lxyyw0

Brännskadevården på Akademiska 50-årsjubilerar

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 08:30 CET

För 50 år sedan fick Akademiska sjukhuset landets första specialbyggda klinik för avancerad brännskadevård. Idag är brännskadecentrum en av landets två rikssjukvårdsenheter för svårt brännskadade patienter. Jubiléet uppmärksammas med öppet hus och föreläsningar av såväl svenska som internationella experter 6 december.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

Akademiska sjukhuset har inte pressjour... Visa mer

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor.

2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket.

Sjukhuset har cirka 1000 vårdplatser. Drygt 660 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och ca 31 000 operationer genomförs varje år.