Fxifrhpipajna8ykmgv1

Ny mottagning med bröstsjuksköterskor på Samariterhemmet

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 08:22 CEST

Akademiska sjukhuset har öppnat en ny mottagning på Samariterhemmet intill mammografin. Härigenom ska kvinnor med misstänkt bröstcancer få snabbare vård. Kvinnor som känner en knöl i bröstet kan numera själva ringa till en bröstsjuksköterska för råd, undersökning och bokning av mammografi. Satsningen uppmärksammas i samband med den nationella bröstcancerdagen 1 oktober.

Media-no-image

Försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 11:00 CEST

Akademiska sjukhusets ekonomiska prognos för 2014 har försämrats med 100 miljoner kronor. Främsta orsakerna är minskade intäkter för riks- och regionvård, ökade kostnader för personal och medicinskt material samt en svagare ekonomisk utveckling under sommaren än beräknat. 

– Akademiska har haft ett tufft ekonomiskt läge 2014 och har sedan början av året arbetat med resultatförbättrande åtgärder. Efter sommaren har ytterligare åtgärder startats som kommer att ge positiva effekter under hösten, men inte tillräckligt för att nå en ekonomi i balans. Vår målsättning är att fortsätta effektivisera verksamheten, säger Jan-Erik Sundquist, biträdande sjukhusdirektör med ansvar för ekonomi och produktion.

Akademiska sjukhusets ekonomiska rapport för januari-augusti är nu klar. Den nya prognosen pekar mot ett minusresultat på cirka 290 miljoner kronor. Landstingsfullmäktige har tidigare godkänt ett minusresultat på cirka 190 miljoner kronor under 2014. Det handlar alltså om en försämring på 100 miljoner kronor.

– En orsak till den försämrade prognosen är fortsatt brist på sjuksköterskor. Trots att sjukhuset rekryterat cirka 135 sjuksköterskor hittills i år saknas fortfarande drygt 60. Detta har medfört att vi har 71 fler vårdplatser stängda än planerat och svårt att öka den planerade, elektiva vården i den omfattning som är nödvändig, säger Jan-Erik Sundquist.

Han framhåller även ökade personalkostnader som en bidragande orsak, då framförallt effekter av löneöversynen och de strategiska lönesatsningar som gjorts under året på sjuksköterskor och vissa andra yrkesgrupper. Dessutom har sjukhuset haft ökade kostnader för medicinskt material vilket framförallt hänger samman med en ökning av laparoskopiska ingrepp och operationer med robot samt dyrare kostnader för hjärtklaffar och andra implantat.

Mer information:
Jan-Erik Sundquist, biträdande sjukhusdirektör med ansvar för ekonomi och produktion,
018-611 30 40 eller 0767-217287

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhusets ekonomiska prognos för 2014 har försämrats med 100 miljoner kronor. Främsta orsakerna är minskade intäkter för riks- och regionvård, ökade kostnader för personal och medicinskt material samt en svagare ekonomisk utveckling under sommaren än beräknat.

Läs vidare »
Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Andningsuppehåll vid hjärtoperation anmäls

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 08:17 CEST

Akademiska sjukhuset lex Mariaanmäler en händelse där en patient utsattes för ett oplanerat långt andningsuppehåll under en hjärtoperation. Orsaken var att respiratorn stängdes av på ett felaktigt sätt.

Vid operationer i brösthålan stängs andning med respirator kortvarigt av när bröstkorgen delas, detta för att minska risken för skador på lungorna. Vid den aktuella händelsen stängdes respiratorn av på ett sätt som gjorde att andningen inte återupptogs, och som också innebar att respiratorns larm inte aktiverades.

Felet uppdagades i samband med att man mätte syrgashalten i blodet, vilket görs standardmässigt vid hjärtoperationer. Redan efter en kort stund noterade personalen sjunkande värden kopplade till att respiratorn var avslagen. När denna slogs på återupptogs andningen direkt.

– Så vitt vi kan bedöma ledde inte händelsen till bestående men. Vi gör anmälan eftersom patienten behövde förlängd intensivvård, säger chefsläkare Bengt Sandén.

För att undvika liknande incidenter i framtiden har flera förändringar gjorts. Förutom utbildningssatsningar har en ny metod införts för avstängning av respiratorn, så att larm alltid aktiveras om andningen inte snabbt återupptas.

Mer information:

Bengt Sandén, chefsläkare, 070-650 15 22
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset lex Mariaanmäler en händelse där en patient utsattes för ett oplanerat långt andningsuppehåll under en hjärtoperation. Orsaken var att respiratorn stängdes av på ett felaktigt sätt.

Läs vidare »
Vmwk5zmzqgolkqfuyl7i

Ambulansöverläkare prisas för innovativt beslutsstöd

Nyheter   •   2014-09-12 10:31 CEST

Hans Blomberg, ambulansöverläkare i Landstinget i Uppsala län, tilldelas Det Svenska Prehospitala Priset för 2014. Han delar priset med Björn Ahlstedt och Stig Lindberg, ambulansöverläkare i Västmanland och Sörmland. Tillsammans har de utvecklat ett medicinskt beslutsstöd för larmcentraler som bedömer medicinska behov och larmar ut ambulanser.

Vkqlvzrahabp6dwnhjnb

Akademiska pionjär på ny behandling för barn som glömmer att andas

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 09:00 CEST

På grund av en genetisk mutation slutar vissa barn att andas när de somnar. De senaste åren har nervstimulering seglat upp som ett alternativ till hemrespirator. Akademiska sjukhuset är nationellt centrum för Frenikusstimulering, som behandlingen kallas, och opererar sedan 2005 allt fler barn från övriga Norden, men även från Ryssland och Polen med flera länder.

Tblduu4arc9k8qttpg67

Venereologmottagningen på Akademiska först med tidbokning på webben

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 08:33 CEST

Nu kan patienter med misstänkt klamydia, gonorré eller andra sexuellt överförbara infektioner själva boka sin första tid med e-tjänsten Mina vårdkontakter på 1177.se. Venereologmottagningen på Akademiska sjukhuset är först ut som pilotmottagning med tidbokning via webben inom landstinget.

Oncji1dlai1d5anrffm4

Akademiska bästa universitetssjukhuset för AT-läkare

Nyheter   •   2014-09-02 15:39 CEST

I den årliga ranking av AT-orter som görs av Sylf, Sveriges yngre läkares förening, hamnar Akademiska sjukhuset i år överst av landets universitetssjukhus. - Det är fantastiskt roligt. Vi är många på Akademiska som har arbetat målmedvetet med detta under en längre tid. Nu ser vi att det har gett tydliga resultat, säger Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör.

D8qkqwopt8r3djohnkfj

Läsecirklar öppnar vyer för patienter inom rättspsykiatrin

Nyheter   •   2014-09-01 10:06 CEST

Att läsa dramatik, poesi och skönlitteratur kan både ge nya perspektiv och hjälpa patienter i rättspsykiatrisk vård att må bättre. 2011 inleddes en satsning på läsecirklar vid Akademiska sjukhuset som under våren utvidgats till två vårdavdelningar.

Tuyyjhbiscmd4feezbga

Akademiska först med ny metod som minskar avstötningsrisk vid transplantation

Nyheter   •   2014-08-21 13:24 CEST

Akademiska sjukhuset är först i världen med att introducera en ny behandling som eliminerar akut avstötningsrisk vid njurtransplantation genom att inaktivera så kallade HLA-antikroppar, något som tidigare utgjort ett direkt hinder för transplantation. I Sverige berörs ungefär en tredjedel av drygt 600 patienter som väntar på njurtransplantation.

Y2xhhczfqeg6lo7fkx7e

Bättre sommar än befarat inom förlossningsvården

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 13:40 CEST

Inför sommaren saknades ett tjugotal barnmorskor på Akademiska sjukhuset. Kvinnokliniken räknade med att hänvisa var tredje kvinna till sjukhus i andra län, 130-200 förlossningar per månad, en situation man befarade skulle skapa oro bland både gravida och personalen. Dessbättre behövde endast 55 kvinnor hänvisas under sommaren, mindre än tio procent, och inga allvarliga incidenter inträffade.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 950 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.