Media-no-image

​Akademiska utreder händelse på psykiatrin

Pressmeddelanden   •   2015-07-10 12:43 CEST

Information med anledning av det uppmärksammande fallet kring en ung flickas död i Bålsta igår 2015-07-09:

- Vi bekräftar att mannen sökte vård på Akademiska sjukhuset i går, med planerad uppföljning i öppenvård, säger Tobias Eriksson, chefsöverläkare psykiatri, Akademiska sjukhuset.

Mannen vårdas just nu för psykiatrisk vård på sjukhuset. Kvinnan vårdas också på sjukhuset för lindriga skador.

– Vi kommer nu att tillsätta en intern utredning för att bedöma handläggningen av mannen som sökte vård på sjukhuset, säger Göran Angergård, tf chefsläkare Akademiska sjukhuset.

Mer information:

Tobias Eriksson, chefsöverläkare psykiatri, 018-611 21 72
Göran Angergård, tf chefsläkare, 018-611 37 61

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Läs vidare »
Msrdwutjfenipl36zjqm

Fler hjärtsviktpatienter kan opereras med ny metod

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 10:15 CEST

Akademiska sjukhuset har infört en ny sorts hjärtklaffsoperation med kateterteknik som innebär att patienter som inte lämpar sig för öppen kirurgi kan erbjudas behandling. Det kan till exempel röra sig om äldre och sköra patienter med svårt klaffläckage. Läckaget behandlas med hjälp av en eller flera klämmor som förs in med kateter via ljumsken.

Bvqlic6kvroqeh58fvja

Hörselimplantat fokus för internationellt symposium på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 14:25 CEST

Hörselbevarande kirurgi går snabbt framåt. Med cochleaimplantat (CI) kan numera döva och personer med kraftigt nedsatt hörsel uppfatta tal, även vuxna. Den 25-26 juni arrangeras ett internationellt symposium för öronkirurger på Akademiska sjukhuset, det första i sitt slag i Skandinavien.

Stzozeauroeodymlyece

Akademiska först med sladdlös pacemaker

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 09:47 CEST

​Snabbare återhämtning, lägre infektionsrisk och inga komplikationer med trasslande kablar. Det är några fördelar med den nya pacemakerteknik som Akademiska, som första sjukhus i Sverige, nu introducerar. Den lilla, sladdlösa apparaten placeras i hjärtat via ljumsken och väger bara två gram.

Eeqrdlwiphz9yumyxgv1

​Akademiska först med ny kombinationsbehandling mot svår Parkinson

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 09:45 CEST

Som första sjukhus i världen testar Akademiska en ny kombinerad behandling mot Parkinsons sjukdom. Det handlar om en vidareutveckling av L-dopapump, där båda läkemedlen ges kontinuerligt direkt till tunntarmen. I en klinisk studie jämförs nu den nya metoden med den gamla.

Spiu46o0wqlaeenl7zuz

Akademiska pionjär på ny antikroppsbehandling mot spridd cancer

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 08:42 CEST

Som första sjukhus i världen behandlar Akademiska patienter med en ny antikropp mot spridd cancer. Antikroppen, som stimulerar immunförsvaret, injiceras direkt i metastaserna, i stället för via blodet som tidigare behandlingar av detta slag. Behandlingen ges inom ramen för en klinisk studie.

Media-no-image

Toppmöte om antibiotikaresistens i Uppsala

Nyheter   •   2015-06-01 09:43 CEST

Den 2 och 3 juni träffas experter, beslutsfattare och opinionsbildare från hela världen i Uppsala vid mötet ”Uppsala Health Summit” för att diskutera konkreta frågor kring en av vår tids största globala hälsoutmaningar – antibiotikaresistens.

Uppsala Health Summit är ett forum där experter tillsammans med beslutsfattare och opinionsbildare får möjlighet att mötas i en öppen dialog om hur innovationer och forskningsresultat kan användas för att förbättra global hälsa och sjukvård. Landstinget i Uppsala län är en av åtta medarrangörer.

Läs mer.

​Den 2 och 3 juni träffas experter, beslutsfattare och opinionsbildare från hela världen i Uppsala vid mötet ”Uppsala Health Summit” för att diskutera konkreta frågor kring en av vår tids största globala hälsoutmaningar – antibiotikaresistens.

Läs vidare »
Media-no-image

Övergrepp på barn fokus för unik utbildning i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 12:00 CEST

Kunskapen om medicinska aspekter kring barn som utsätts för våld, försummelse och andra övergrepp behöver öka. Den 1-5 juni anordnas en internationell kurs i barnskyddsmedicin i Uppsala. Det är första gången i Europa och arrangörerna räknar med över hundra deltagare från 16 länder, främst vårdpersonal som arbetar med barn som far illa.

– Barn som utsätts för våld, försummelse eller andra övergrepp kan inte föra sin egen talan. De har rätt till ett kompetent omhändertagande var de än befinner sig geografiskt eller samhällsekonomiskt. Kursen är ett steg i att höja den kompetensen, framförallt hos personal inom sjukvården, men även inom socialtjänsten, skolan och andra myndigheter, säger Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare inom Landstinget i Uppsala län och medicinskt ledningsansvarig för barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset.

I kursen medverkar ett 20-tal experter från Storbritannien, USA, Nederländerna, Nya Zeeland och Sverige som kursledare och föreläsare. Kursen, InterCAP: An international Course on Child Abuse, Pediatrics, arrangeras av barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset i samarbete med Uppsala universitet, Svenska barnläkarföreningens delförening för barn som far illa och amerikanska barnläkarföreningen American Academy of Pediatrics.

– Vi kommer bland annat att diskutera hur vi kan förebygga att barn far illa, hur benbrott hos barn kan utredas på bästa sätt och vilka utredningar som bör göras vid misstanke om att ett barn har utsatts för våld, säger Steven Lucas.

Tidigare i våras beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset, som drivits som projekt, ska permanentas.

Steven Lucas betonar att ett viktigt uppdrag för barnskyddsteamet är att öka kunskapen hos vårdpersonal om orosanmälningar till Socialtjänsten vid misstanke om misshandel. En webbaserad utbildning har tagits fram och den internationella kursen i barnskyddsmedicin är ytterligare en satsning för att höja kompetensen.

Mer information:
Christophe Pedroletti, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset (organisatoriska frågor), 018-611 57 88
Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare och medicinskt ledningsansvarig för barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset, 070-611 15 74Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Kunskapen om medicinska aspekter kring barn som utsätts för våld, försummelse och andra övergrepp behöver öka. Den 1-5 juni anordnas en internationell kurs i barnskyddsmedicin i Uppsala. Det är första gången i Europa och arrangörerna räknar med över hundra deltagare från 16 länder, främst vårdpersonal som arbetar med barn som far illa.

Läs vidare »
Tq5dlh0hcldxq35cddj6

Allergisk matstrupe i fokus under Gastrodagarna

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 09:00 CEST

​Patienter med allergisk matstrupe får ofta svåra sväljningssvårigheter. Nu går experter inom gastroenterologi på Akademiska sjukhuset i bräschen för ett utökat samarbete med öron-näs-hals-specialister och barnmedicinare för att förbättra diagnostik och behandling. Planerna presenteras under Gastrodagarna i Uppsala den 27-29 maj.

Taluw6k8xirctyvqa5rl

Psykiatrins hus på Akademiska en av världens mest imponerande sjukhusbyggnader

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 10:34 CEST

​Psykiatrins hus på Akademiska sjukhuset, som invigdes i februari 2013, har utnämnts till en av världens arkitektoniskt mest imponerande sjukhusbyggnader. Huset hamnar på nionde plats när nya byggnader på 30 internationella sjukhus rankas.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 950 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.