Ddcxkzsfiep6p0eowpgd

​Vart femte barn med reumatism behöver biologiska läkemedel

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 09:00 CEST

Vart femte barn med reumatisk ledsjukdom har periodvis nytta av behandling med moderna biologiska läkemedel, oftast så kallade TNF inhibitorer. Tack vare ny kunskap har valet av preparat och dosering förbättrats de senaste åren vilket har lett till mindre smärta och ökad livskvalitet. Men många läkemedel är inte godkända för användning till barn.

Yxzaqqodikitfwblorn0

​Respiratorvård av svårt brännskadade fokus i ny studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 09:00 CEST

I vilken omfattning och hur länge har brännskadade patienter behov av respirator? Det ska en ny internationell forskningsstudie vid bland annat Akademiska sjukhuset ge svar på. Totalt ingår 300 kritiskt sjuka brännskadade patienter som vårdas inom intensivvården.

Dvivxcdkoj5jybfqc9ee

​Miljögifter och fetma fokus för internationellt symposium i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 08:33 CEST

Kopplingen mellan hormonstörande miljögifter och fetma/metabola sjukdomar blir allt tydligare. Den 8-9 oktober samlas internationella experter för andra gången i Uppsala för att diskutera de senaste forskningsrönen.

Sozwvnm8s9ruqid0wqzd

Forsatt stort behov av donerade organ

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 11:09 CEST

Donationsviljan i landet har ökat något. Men behovet av organ är fortfarande större än tillgången. Den 5 oktober startar den nationella donationsveckan där uppmaningen är att göra sin vilja känd. På Akademiska sjukhuset sker 15 till 20 donatorer per år. Just nu väntar ett 20-tal uppländska patienter på organ.

Media-no-image

Ingen Lex Maria-anmälan från Akademiska om Bålstafallet

Nyheter   •   2015-10-05 09:00 CEST

Det uppmärksammade fallet med en man i Bålsta som åtalats för mord på sin dotter har utretts av Akademiska sjukhuset. Bakgrunden är att mannen innan händelsen hade haft kontakt med sjukhuset. Efter analysen, som nu är klar, gör sjukhuset bedömningen att handläggningen vid besöket var adekvat utifrån det underlag som fanns vid den tidpunkten.

– Vi beklagar djupt den mycket tragiska händelsen. Efter att noggrant ha granskat förloppet finner vi inte att det framkom något vid besöket som borde ha lett till att man agerat annorlunda. Akademiska sjukhuset kommer således inte att göra en Lex Maria-anmälan, säger chefsläkare Bengt Sandén.

Fallet gäller en man från Bålsta, som i somras sökte vård inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset. Det beslutades att mannen skulle följas upp inom öppenvården. Kort efter sjukhusbesöket mördades mannens dotter i hemmet. Mannen är nu åtalad för mord.

Mer information:

Bengt Sandén, chefsläkare, 070-650 15 22
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Det uppmärksammade fallet med en man i Bålsta som åtalats för mord på sin dotter har utretts av Akademiska sjukhuset. Bakgrunden är att mannen innan händelsen hade haft kontakt med sjukhuset. Efter analysen, som nu är klar, gör sjukhuset bedömningen att handläggningen vid besöket var adekvat utifrån det underlag som fanns vid den tidpunkten.

Läs vidare »
S9vpmsdikmzevupdaak2

Akademiska testbädd för ny alkomätare

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 08:45 CEST

​En trådlös alkomätare och mobilapp kan snart bli ett nytt hjälpmedel för personer med alkoholberoende att hålla sig nyktra. I oktober påbörjas en klinisk studie på Akademiska sjukhuset i syfte att utvärdera den nya tekniken. Det är ett exempel på hur sjukhuset fungerar som testbädd för ny medicinsk teknik.

Eutquoxn7cnehkrviyyx

​Ny biomarkör kan ge mer träffsäker diagnostik vid akut bakteriell infektion

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 09:00 CEST

En ny biomarkör för akut bakteriell infektion visar högre träffsäkerhet än andra klinisk kemiska analyser som idag används i sjukvården. Det framgår av en studie genomförd av forskare vid Centre of Excellence Inflammation på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. De lovande forskningsresultaten förväntas påskynda utvecklingen av ett snabbtest för kliniskt bruk.

Vspuuyrhzqlr6f0dcpvw

​Akademiska först med ny märkning inför bröstcanceroperation

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 09:00 CEST

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska infört ett skonsammare sätt att märka ut portvaktskörteln i armhålan i samband med bröstcanceroperation. Körteln undersöks för att se om cancern spridits till lymfkörtlarna. I stället för bläck och en radioaktiv substans används järnoxid vilket innebär att man slipper risken för allergisk chock.

Sjvsrvkmnwoj9kb8z7dj

Akademiska först med kontaktterapi vid ändtarmscancer

Pressmeddelanden   •   2015-09-28 15:18 CEST

​Från oktober inför Akademiska som första sjukhus i Sverige en ny form av brachyterapi vid ändtarmscancer. Behandlingen innebär att strålkällan läggs nära tumören. Det nya är att patienterna strålas lokalt med fotoner med låg energi vilket ger högre precision på ytliga tumörer. Metoden är särskilt gynnsam för äldre som inte kan opereras eller patienter som inte önskar stomi.

Media-no-image

Akademiska kraftsamlar för en ekonomi i balans

Pressmeddelanden   •   2015-09-28 10:00 CEST

Akademiska sjukhuset räknar med ett underskott på 200 miljoner kronor 2015. För att vända utvecklingen och få en ekonomi i balans på sikt vidtas nu flera åtgärder. En viktig del blir att minska personalkostnaderna, bland annat genom tuffare anställningsstopp, bättre bemanningsplanering och ökat uttag av läkares ALF-medel för forskning.

– Det ekonomiska läget är bekymmersamt och kräver krafttag. Vi har överskattat möjligheten till intäkter trots att vi totalt sett ökat vår produktion. En orsak är att vi inte kan vårda så många patienter som vi önskar eftersom sjukhuset saknar vissa nyckelpersoner, exempelvis operationssjuksköterskor. Detta gör att vi tvingas stänga vårdplatser och förlorar intäkter, säger tf sjukhusdirektör Eva Telne.

Sedan i våras har sjukhuset arbetat intensivt med olika åtgärder för en ekonomi i balans. Bland annat har en operationsavdelning öppnats på Samariterhemmet och samarbetet med Lasarettet i Enköping stärkts för att kunna ta emot fler patienter från regionen vilket ger högre intäkter. Man har även expanderat dagkirurgin på barnsjukhuset.

Kostnadsutvecklingen har dessutom varit högre än planerat bland annat när det gäller personal och medicinskt material. I början av september stod det klart att prognosen för 2015 blir minus 200 miljoner kronor. Därför sjösätts nu kompletterande insatser.

Exempel på åtgärder kommande 12 månader:


* Minskning av personalkostnaderna med 200 miljoner kronor, bland annat genom bättre bemanningsplanering, förstärkt anställningsstopp (undantag ges endast för bristyrken) och ökat ALF-uttag (forskningsmedel för läkare).

* Övriga kostnadsminskningar på totalt cirka 60 miljoner kronor. Här ingår upphandlingar, men också skärpta rutiner för införande/utfasning av nytt medicinskt material och minskade konsultkostnader.

– Vi lägger nu starkt fokus på att minska kostnaderna och kommer att vara restriktiva med inköp. Samtidigt måste vi arbeta intensivt för att upprätthålla god vård till våra patienter, avrundar Eva Telne.


Information om åtgärdsprogrammet på Akademiska sjukhuset:
Eva Telne, tf sjukhusdirektör, 018-611 42 50
Kommentarer från den politiska ledningen i landstinget:
Börje Wennberg, landstingsstyrelsens ordförande (S), 070-634 82 14

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 950 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.