Em8hpzwvlsyf08f9blna

Kraftigt förbättrad tillgänglighet till allmänpsykiatrin

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 13:00 CEST

Väntetiden till första läkarbesök inom allmänpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset har kortats avsevärt det senaste året. Idag får nio av tio patienter besökstid inom tre månader jämfört med 67 procent för cirka ett år sedan. Förutom att man lyckats rekrytera personal anses arbetsmiljöförbättringar och satsningar på vidareutbildning ha bidragit till den positiva utvecklingen.

Pnuurflwwli3gnd1qmzr

Telemedicin komplement vid behandling av patienter med sömnapné

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 08:30 CEST

​Från och med maj kommer patienter med sömnapné, som ska behandlas med andningsmask (CPAP) nattetid, att kunna följas upp via telemonitorering från Akademiska sjukhuset. Syftet med telemedicinprojektet är framförallt att förbättra vården och underlätta patienternas vårdkontakter, bland annat genom färre resor för mottagningsbesök.

Z06xpz0btpewsdik9alt

Mer individanpassad strålning ska ge skonsammare cancervård

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 08:30 CEST

​Akademiska sjukhuset medverkar i en ny nationell satsning på mer skonsam strålbehandling. Tillsammans med industrin arbetar fyra universitetssjukhus för att integrera magnetresonanstomografi, MRI, i rutinvård och möjliggöra mer skräddarsydda och effektivare behandlingar.

Sgf4ruwo9rjpcctunzge

Mer individanpassad Levodopabehandling ökar livskvaliteten vid Parkinson

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 08:30 CEST

Det mest effektiva läkemedlet mot symtom vid Parkinson, Levodopa, introducerades för 50 år sedan. Behandlingen blir alltmer individualiserad och sedan 2015 har tre nya varianter av läkemedlet haft världspremiär på Akademiska sjukhuset. Framstegen uppmärksammas med anledning av Internationella Parkinsondagen 11 april.

Ekww5qxhwaeopan6wshp

​​Kan röntgenundersökningar under uppföljningsperioden förbättra överlevnaden vid malignt melanom?

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 08:30 CEST

Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. Närmare 4 000 personer diagnostiseras varje år. I en ny patientstudie, som Akademiska sjukhuset leder, ska forskarna undersöka om utökad uppföljning med röntgenundersökningar och blodprovskontroller medför förbättrad prognos genom tidigare upptäckt av återfall.

Lghhzkimicwcur8ujuig

Andningsbesvär hos ungdomar som tränar förväxlas ofta med astma

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 08:30 CEST

​Närmare 14 procent av tonåringarna i Uppsala har andningsbesvär vid träning. Orsaken kan vara en förträngning i struphuvudet. Tillståndet är vanligast hos unga kvinnor och förväxlas ofta med astma. Ny forskning vid Akademiska sjukhuset visar att operation är effektivt vid kraftig förträngning och att det är viktigt att patienter med långvariga besvär undersöks noga så att de får rätt behandling.

Media no image

Problem med betalning i p-automater

Nyheter   •   Mar 30, 2017 10:54 CEST

Idag, torsdag 30 mars, råder det problem med betalning i alla p-automater på parkeringar som tillhör Region Uppsala (Akademiska sjukhuset och Kungsgärdet).

Av den anledningen kommer det inte att tas ut några kontrolluppgifter under torsdagen och den som inte kunnat betala riskerar därmed ingen p-bot.

Just nu råder problem med betalning i alla p-automater på parkeringar som tillhör Region Uppsala (Akademiska sjukhuset och Kungsgärdet). Av den anledningen kommer det inte att tas ut några kontrolluppgifter under torsdagen och den som inte kunnat betala riskerar ingen p-bot.

Läs vidare »
Eiflz3yhygcyc2algvsq

Ny immunterapi kan motverka kronisk njursvikt

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 08:30 CEST

Njurinflammation är orsak till ungefär en fjärdedel av alla fall av kronisk njursvikt i Sverige, då patienten ofta behöver dialys eller transplantation. En europeisk patientstudie, där Akademiska sjukhuset deltagit, visar att en ny sorts immunterapi kan minska äggviteutsöndringen i urin, dämpa aktiviteten hos antikropparna och stabilisera njurfunktionen. Resultaten har publicerats i The Lancet.

U8jvwikvx7px340mnj4n

Reproduktionscentrum värvar donatorer i Gränby Centrum

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 08:30 CEST

​Brist på spermiedonatorer gör att väntetiderna till insemination och andra IVF-behandlingar är långa. Nu tar Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset till nya grepp. Onsdagen den 29 mars är medarbetare på plats i Gränby centrum för att informera, väcka intresse och rekrytera nya donatorer.

Xxunt4ml7padkec2ts8d

Akut sjuka erbjuds blodtransfusion redan i ambulans och helikopter

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 08:30 CET

​Från slutet av mars kommer akut sjuka patienter i Uppsala län att erbjudas blodtransfusioner redan på olycksplatsen, i ambulans och helikopter. Syftet är att förbättra vården av patienter i chock med stora blödningar. Ambulanssjukvården i länet är först i Sverige med att kunna ge blod redan i ambulansen.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

Akademiska sjukhuset har inte pressjour... Visa mer

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor.

2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket.

Sjukhuset har cirka 1000 vårdplatser. Drygt 660 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och ca 31 000 operationer genomförs varje år.