Kommentar med anledning av UNTs uppgifter om Akademiska sjukhusets bårhus

Nyheter   •   Aug 03, 2018 13:20 CEST

Upsala Nya Tidning publicerade den 3 augusti en artikel om Akademiska sjukhusets bårhus. Av artikeln går det att få uppfattningen att bårhuset förvarar avlidna på ett ovärdigt sätt och det påstås att förvaring av avlidna sker "utomhus" och "under ett enkelt tak", vilket är helt felaktigt.

Artikelbilden visar en lastkaj utanför byggnaden. De vita lådor som syns på bilden är inte kylcontainrar utan katafalker, som används till att ställa kistor på vid visning av avlidna för anhöriga i bårhusets avskedsrum. Bilden har ingen som helst koppling till hur förvaringen av de avlidna sker.

Verksamheten har under ombyggnation efter vattenskada i bårhuset ett stort provisoriskt kylrum, med kapacitet för ca 80 avlidna, som ligger intill det ordinarie bårhuset. Det provisoriska kylrummet är låst och av mycket god kvalitet, som säkerställer en värdig hantering av de avlidna.

I och med ombyggnationen moderniseras bårhuset med kylceller istället för kylrum, för att förbättra arbetsmiljön för personalen och ytterligare stärka etik och integritet för de avlidna. Ombyggnationen förväntas vara klar senare denna höst.


Vid frågor eller för mer information, kontakta:

Helena Olofsson
Sektionschef Klinisk patologi
Tf verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Tel: 018-611 38 39

​Upsala Nya Tidning publicerade den 3 augusti en artikel om Akademiska sjukhusets bårhus. Av artikeln går det att få uppfattningen att bårhuset förvarar avlidna på ett ovärdigt sätt och det påstås att förvaring av avlidna sker "utomhus" och "under ett enkelt tak", vilket är helt felaktigt.

Läs vidare »

Översvämning på Akademiska sjukhuset

Nyheter   •   Jul 29, 2018 18:38 CEST

Det kraftiga skyfallet som drabbade Uppsala under söndagen har lett till översvämning på vissa delar av Akademiska sjukhuset. Översvämningen har drabbat sterilcentralen hårdast och arbetet med att få undan vattnet pågår för fullt.

Den planerade operationsverksamheten på Akademiska sjukhuset förväntas fortlöpa som planerat under måndagen.

Kontaktperson

Claes Juhlin, chefsläkare i beredskap
Telefonnummer: 018 - 611 46 27

Läs vidare »

Färre missade tider för MR-undersökning – målet med SMS-påminnelser

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 13:15 CEST

Patienter med bokad tid för undersökning med MR-kamera på Akademiska sjukhuset får numera påminnelser via SMS. Syftet med satsningen är framförallt att undvika att patienter glömmer bort att komma och att utrustning och salar kan utnyttjas optimalt. Till hösten ska även DT- och ultraljudsundersökningar omfattas.

Ökad tillgång på nässprayen Nyxoid ska minska dödsfall vid överdos av opioider

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 12:00 CEST

​​Allt fler dör av narkotika och dödliga drogkombinationer. För att rädda liv krävs tidiga, förebyggande insatser. Inom ramen för ett pilotprojekt inför Akademiska sjukhuset ökad tillgång till Nyxoid, ett läkemedel som fungerar som motgift mot överdos av heroin och andra opioider och ges i form av nässpray. Satsningen presenteras vid ett seminarium i Almedalen 4 juli.

Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet - fokus för seminarier i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 11:40 CEST

Har värdebaserad vård någon framtid och hur kan sjukhus tillsammans med patienter, andra hälso- och sjukvårdsverksamheter och företag öka patientdelaktigheten och förbättra vården? Det är tema för tre seminarier i Almedalen idag, tisdagen den 3 juli. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med Dagens Medicin och företagen AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.

Forskare på Akademiska belönas för framsteg inom bilddiagnostik

Nyheter   •   Jun 28, 2018 12:38 CEST

Elna-Marie Larsson, överläkare och professor vid röntgenavdelningen på Akademiska sjukhuset, har av Svenska Läkaresällskapet tilldelats Tage Sjögrens pris 2018 för att på ett unikt sätt ha kombinerat neuroradiologiska frågeställningar med användande av modern medicinsk bilddiagnostik, så kallad imaging.

- Det känns fantastiskt att få detta pris efter att ha arbetat med forskning och utveckling av MR (magnetresonans)-avbildning av nervsystemet i 35 år, säger Elna-Marie Larsson.

Svenska Läkaresällskapet delar i år ut en halv miljon kronor till tio olika pristagare som belönas för värdefull medicinsk forskning. Tage Sjögrens pris inom radiologi uppgår till 75 000 kronor.

I motiveringen framhålls att Elna-Marie Larssons forskningsresultat lett till stora diagnostiska förbättringar och behandlingsresultat för patienter inom ett brett spektrum av sjukdomar inom nervsystemet. Likaså att forskningen är i den internationella forskningsfronten och har lett till ett stort antal publikationer och disputationer.

Elna-Marie Larsson, överläkare och professor vid röntgenavdelningen på Akademiska sjukhuset, har av Svenska Läkaresällskapet tilldelats Tage Sjögrens pris 2018 för att på ett unikt sätt ha kombinerat neuroradiologiska frågeställningar med användande av modern medicinsk bilddiagnostik, så kallad imaging.

Läs vidare »

En mix av antikroppar driver på inflammation vid ledgångsreumatism

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:30 CEST

En bred mix av antikroppar mot olika proteinfragment som innehåller aminsyran citrullin i lederna har koppling till graden av inflammation och ledskada vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Det visar en ny forskningsstudie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Akademiska inför en ny skonsammare behandling av lymfödem

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:30 CEST

Akademiska sjukhuset har infört en ny, mer skonsam behandling av lymfödem som innebär att man gör en koppling från de skadade lymfbanorna till mycket små vener så att lymfan kan passera förbi stoppet. Man gör en så kallad lymfaticovenös bypass. Ingreppet kan göras i dagkirurgi och innebär förutom potentiell lindring av besvär en chans att patienterna botas från sin sjukdom.

D-vitaminbrist hos barn med cancer - fokus för flera studier på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 08:30 CEST

Barn med cancer kan ha svårt att få i sig allsidig kost. De rör sig ofta mindre än friska barn och ska undvika direkt solljus under strålbehandling och efter blodstamcellstransplantation - faktorer som sannolikt kan öka risken för D-vitaminbrist. I två pågående studier undersöker forskare på Akademiska sjukhuset hur vanligt det är med sådan brist och vilka halter som är optimala för hälsan.

Sjukhuset har fått en ny extern webbplats

Nyheter   •   Jun 14, 2018 14:30 CEST

En ny version av Akademiska sjukhusets externa webbplats www.akademiska.se. har lanserats. Den nya webbplatsen är bättre anpassad till besökarnas beteenden och behov, ett ökat antal besök från mobila enheter, samt att publiceringsverktyget var föråldrat och behövde uppdateras.

– Det ska vara lättare att hitta sjukhusets mottagningar och avdelningar, läsa förberedande information inför sitt sjukhusbesök och hitta kontaktvägar till sjukhuset, säger Pia Olave, webbansvarig på Akademiska sjukhuset. Även den som är arbetssökande ska enkelt kunna hitta lediga tjänster och läsa mer om sjukhuset som arbetsplats.

Nu fortsätter arbetet med förbättring av innehållet. Synpunkter och frågor får gärna lämnas till webbenhetens brevlåda: webb@akademiska.se

​En ny version av Akademiska sjukhusets externa webbplats www.akademiska.se. har lanserats. Den nya webbplatsen är bättre anpassad till besökarnas beteenden och behov, ett ökat antal besök från mobila enheter, samt att publiceringsverktyget var föråldrat och behövde uppdateras.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid. Vid förfrågningar kvällar och helger, till exempel gällande... Visa mer

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor.

2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket.

Sjukhuset har cirka 1000 vårdplatser. Drygt 660 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och ca 31 000 operationer genomförs varje år.