Media-no-image

Misstänkt ebolafall i Uppsala avblåst

Nyheter   •   2014-10-20 16:12 CEST

Tidigare i eftermiddags fördes en person till Akademiska sjukhuset med misstänkt ebolasmitta. Fallet är nu avblåst och alla extra säkerhetsåtgärder borttagna.

– Vi har gjort en bedömning utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Det föreligger ingen risk för ebolasmitta. Patienten har en vanlig infektion, säger Fredrik Sund, verksamhetschef för infektionskliniken på Akademiska sjukhuset.

Läs mer:

Landstingets beredskap för ebolasmitta

Tidigare i eftermiddags fördes en person till Akademiska sjukhuset med misstänkt ebolasmitta. Fallet är nu avblåst och alla extra säkerhetsåtgärder borttagna.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Akademiska och Uppsala universitet först i Sverige med integrerad PET/MR-kamera

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 10:18 CEST

Pressinbjudan 2014-10-20

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är först i Sverige med en integrerad PET/MR-kamera som avbildar kroppen på olika sätt. Att kunna samla in data från båda teknikerna samtidigt underlättar diagnostik och ger mer kunskap om effekten av olika behandlingar vid till exempel hjärt- kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

I samband med invigningen av den nya, kombinerade kameran den 23 oktober inbjuds media till en pressträff på Akademiska sjukhuset om hur den skiljer sig från tidigare avbildningstekniker och hur utrustningen kommer att användas kliniskt och inom ramen för forskningsstudier. Personal från leverantören GE Healthcare finns på plats för att besvara frågor av teknisk karaktär. Pressträffen avrundas med en demonstration av kameran då möjlighet finns att ta bilder.

Följande personer medverkar:
Håkan Ahlström, överläkare på Akademiska sjukhuset och professor i radiologi, Uppsala universitet
Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör, Akademiska sjukhuset/Landstinget i Uppsala län samt professor i ortopedi, Uppsala universitet
Gunnar Antoni, docent i positronemissionstomografi och chef för PET-centrum, Akademiska sjukhuset


Tid & Plats:

Torsdag 23 oktober
11-12
Akademiska sjukhuset
Ingång 85, våning 2, Konferensrummet i MR-huset
Se skylt om pressträff!

Ingen föranmälan krävs.

Media välkomnas även till invigningsceremonin:
Torsdag 23 oktober 13-16
Grönwallsalen, ingång 70, Akademiska sjukhuset
Se bifogat program!  Ingen föranmälan.

Mer information:
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset
Tfn 018-611 96 11 eller 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är först i Sverige med en integrerad PET/MR-kamera som avbildar kroppen på olika sätt. I samband med invigningen av den nya, kombinerade kameran den 23 oktober inbjuds media till en pressträff om hur den skiljer sig från tidigare avbildningstekniker och hur utrustningen kommer att användas kliniskt och inom ramen för forskningsstudier

Läs vidare »
Hpbzw932bql0hecrakaz

Diabetespatienter på Akademiska medverkar i vårdutveckling

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 09:15 CEST

Trots att en patient med diabetes har bra värden är det inte alls säkert att personen upplever sig må bra. Från hösten får vuxna patienter med diabetes typ 1 på Akademiska sjukhuset regelbundet skatta sin livskvalitet. Det är ett led i sjukhusets arbete mot ett mer värdebaserat arbetssätt. Idag omfattas sex patientgrupper, senare i höst tillkommer ytterligare tre.

Xxxkglaz8ixyexpddo8k

Lex-Maria-anmälan: Försenad transport av neonatalteam

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 10:40 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria som rör en försenad ambulanstransport av ett neonatalteam till en annan stad. Förseningen innebar att barnet föddes innan teamet hann fram.

Uoa0vmlzp58nwzybj66i

Akademiska öppnar centrum för sällsynta diagnoser

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 09:00 CEST

Ett Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, har startats på Akademiska sjukhuset. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med en projektgrupp vid Örebro universitetssjukhus med Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som primärt arbetsfält. Syftet är att barn och vuxna med sällsynta diagnoser ska få en likvärdig vård.

M9t1gntvg0wc2hpuz2ts

Frågor och svar om Sjukhuset

Nyheter   •   2014-10-15 09:07 CEST

Under åren 2007-2009 medverkade Akademiska sjukhuset i tv-serien Sjukhuset. Anhöriga till en patient, som förekom i serien, har stämt landstinget på skadestånd. Domen kommer inom kort att prövas av hovrätten.

Tf8oc3mkizgfttl0qq05

Barn med Downs syndrom och autism ska få bättre stöd

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 09:00 CEST

Autism är vanligare än man tidigare trott hos barn med Downs syndrom. I mitten av oktober startar ett utvecklingsprojekt på Akademiska barnsjukhuset/Hälsa och habilitering som innebär att berörda familjer och personal inom förskola/skola ska få utbildning och stöd att hitta rätt strategier och hjälpmedel samt vid behov medicinering.

Media-no-image

Beslut om verksamhetsflytt till nya vårdbyggnaden på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 09:07 CEST

Onkologi, operationsverksamhet, kirurgisk vård och hematologi. Det är några verksamheter som kommer att flytta till den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska, som ska vara klar i slutet av 2016. Beslutet fattades nyligen av styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus.

- En viktig utgångspunkt i planeringen är att skapa så bra flöden som möjligt. Vi är ute efter den lösning som är bäst för patienterna och är mest kostnadseffektiv, säger Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör, som leder styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus.

Vårdens behov förändras ständigt och den nya byggnaden har därför utformats som en generell vårdbyggnad som går att ställa om från en verksamhet till en annan med ett minimum av dyra och tidskrävande ombyggnader. Vilka verksamheter som hamnar i den nya byggnaden styrs till en del av byggnadstekniska skäl, där det inte finns några alternativ för placeringen av vissa tunga eller vibrationskänsliga apparater.

Hans-Olov Hellström betonar att mycket återstår att avgöra. Men i och med det nya beslutet står det klart att de som kommer att samsas i den nya byggnaden från starten blir onkologi, kirurgisk vård, operationsverksamhet, hematologi, onkologisk endokrinologi, delar av bild- och funktionsmedicin, och delar av medicinsk teknik, sjukhusfysik och IT (MSI).  Vilka ytterligare verksamheter som eventuellt kan komma att flytta ska utredas.

- Vi har fattat det här delbeslutet för att de berörda redan nu ska kunna börja planera för flytten och utveckla nya arbetssätt för de nya lokalerna. Man ska även komma ihåg att delar av huset ska fungera som evakueringslokaler medan vi bygger om röntgen- och operationsblocket, säger Hans-Olov Hellström.

Hans Hägglund, verksamhetschef för bland annat hematologi, framhåller att flytten blir ett fantastiskt lyft för den hematologiska vården, både för patienterna, anhöriga och personalen.

-Den största fördelen är enpatientrum. Våra patienter genomgår vanligtvis cellgiftsbehandlingar och/eller stamcellstransplantation vilket innebär att de är extremt infektionskänsliga. Nu minskar vi risken för smittspridning och allvarliga infektioner.  Vi får dessutom bättre förutsättningar att erbjuda anhöriga övernattningar.  En annan fördel är att det  blir mer lättjobbat kring patienten.

Han ser även fördelar med att verksamheten kommer närmare cancervården, inte minst när det gäller omhändertagandet av patienter med lymfom, den största patientgruppen inom hematologin. De nya lokalerna ger också ökade möjligheter att utveckla stamcellstransplantationsverksamheten och vården av leukemipatienterna.

Mer information:

Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör, som leder styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus, 070-336 66 02
Hans Hägglund, verksamhetschef hematologi, dermatologi, venereologi och reumatologi, 076-721 20 20
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Onkologi, operationsverksamhet, kirurgisk vård och hematologi. Det är några verksamheter som kommer att flytta till den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska, som ska vara klar i slutet av 2016. Beslutet fattades nyligen av styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus.

Läs vidare »
Media-no-image

Akademiska samlar bröstcancervård på Samariterhemmet

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 11:26 CEST

Genom ett samlat omhändertagande ska Akademiska förbättra vården av kvinnor med bröstcancer. Nyligen startade en öppen bröstmottagning på Samariterhemmet, i lokaler med närhet till mammografin. Nästa steg blir flytt av hela bröstmottagningen och bröstkirurgin.

- Detta kommer att möjliggöra ett integrerat arbetssätt, med ett närmare samarbete mellan
mammografiläkare och kirurger. Det ger möjlighet till mer precisa och detaljerade operationsförberedelser, som i sin tur innebär att kirurgerna inte behöver operera bort mer än det som är absolut nödvändigt. Dessutom slipper våra patienter åka mellan Samariterhemmet och Akademiska sjukhusets kärnområde i samband med undersökning och operation, säger Fredrik Wärnberg, överläkare och ansvarig för bröstcancerkirurgi på Akademiska.

Den nya mottagningen på Samariterhemmet intill mammografin, som öppnades i september,
ska ge kvinnor med misstänkt bröstcancer snabbare vård. Kvinnor som känner en knöl i bröstet kan nu själva ringa till en bröstsjuksköterska för råd, undersökning och bokning av mammografi, utan remiss från husläkare. Om bröstsymptom upptäcks vid mammografiundersökning, kan kvinnan bli direkt kontaktad av en bröstsjuksköterska som bokar tid på kirurgmottagningen på sjukhuset och lotsar vidare i utredningsprocessen.

Mer information:
Fredrik Wärnberg, överläkare och ansvarig för bröstcancerkirurgi, 018-611 39 76, 070-614 62 51
Ola Hessman, överläkare och sektionschef bröst och endokrinkirurgi, 018- 611 46 13, 070-588 86 29
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: Bröstcancer
* Den vanligaste cancerformen hos kvinnor och antalet fall förväntas att öka med cirka 1,5 procent per år.
* I Sverige får närmare 8 000 kvinnor varje år en bröstcancerdiagnos.
* Av de 353 kvinnor i Uppsala län som fick en sådan diagnos 2012 upptäcktes nästan hälften via screening (mammografiundersökning).

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Genom ett samlat omhändertagande ska Akademiska förbättra vården av kvinnor med bröstcancer. Nyligen startade en öppen bröstmottagning på Samariterhemmet, i lokaler med närhet till mammografin. Nästa steg blir flytt av hela bröstmottagningen och bröstkirurgin.

Läs vidare »
N5uq93t4cuznxdem5ggw

Lex Maria-anmälan: För hög läkemedelsdos

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 13:02 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett läkemedel getts i alltför hög dos. Orsaken var felläsning i läkemedelslistan.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 950 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.