Mtxpkaap5cu80fdgjcdl

Akademiska underlättar för patienter att söka specialistvård

Pressmeddelanden   •   2015-08-27 09:31 CEST

Den 1 september blir det enklare för patienter att själva söka vård på Akademiska sjukhuset. Då införs Egen vårdbegäran, en slags egenremiss, som skickas via en nedladdningsbar blankett på webben eller via e-tjänster på 1177 till någon av specialistmottagningarna inom öppenvården. Sjukhuset blir dessutom först i landet med att införa en central enhet som vid behov lotsar patienterna rätt.

Arg8has2zjl92chgdjyh

Barnkirurgchef på Akademiska ny ordförande i Svensk barnkirurgisk förening

Pressmeddelanden   •   2015-08-21 10:22 CEST

Erik Sköldenberg, chef för barnkirurgen på Akademiska sjukhuset, har utnämnts till ny ordförande i Svensk barnkirurgisk förening. Han utnämndes den 19 augusti och innehar ordförandeskapet under två år.

Sjzi8fzhlzrxmppsllak

Akademiska först med ny antikropp mot lymfkörtelcancer

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 09:00 CEST

Akademiska sjukhuset är först i Sverige med en ny antikroppsbehandling mot återfall av Hodgkins lymfom, där kroppens eget immunförsvar bekämpar tumören. Detta inom ramen för en internationell patientstudie. Immunterapin har tidigare gett bra resultat mot exempelvis maligna melanom, men effekten bedöms ännu bättre för denna form av lymfkörtelcancer än för andra tumörer.

Vchgs3gbmniehqz5utux

Elevers idéer kring psykisk hälsa ska tas till vara

Pressmeddelanden   •   2015-08-17 09:00 CEST

​Barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset har beviljats tre års projektstöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet, som heter Skolan som arena för psykisk hälsa, syftar till att förbättra förutsättningarna för psykisk hälsa hos skolelever i Uppsala län. Arbetet sker i samarbete med elever, elevhälsoteam och föreningar som representerar personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Media-no-image

​Akademiska utreder händelse på psykiatrin

Pressmeddelanden   •   2015-07-10 12:43 CEST

Information med anledning av det uppmärksammande fallet kring en ung flickas död i Bålsta igår 2015-07-09:

- Vi bekräftar att mannen sökte vård på Akademiska sjukhuset i går, med planerad uppföljning i öppenvård, säger Tobias Eriksson, chefsöverläkare psykiatri, Akademiska sjukhuset.

Mannen vårdas just nu för psykiatrisk vård på sjukhuset. Kvinnan vårdas också på sjukhuset för lindriga skador.

– Vi kommer nu att tillsätta en intern utredning för att bedöma handläggningen av mannen som sökte vård på sjukhuset, säger Göran Angergård, tf chefsläkare Akademiska sjukhuset.

Mer information:

Tobias Eriksson, chefsöverläkare psykiatri, 018-611 21 72
Göran Angergård, tf chefsläkare, 018-611 37 61

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Läs vidare »
Msrdwutjfenipl36zjqm

Fler hjärtsviktpatienter kan opereras med ny metod

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 10:15 CEST

Akademiska sjukhuset har infört en ny sorts hjärtklaffsoperation med kateterteknik som innebär att patienter som inte lämpar sig för öppen kirurgi kan erbjudas behandling. Det kan till exempel röra sig om äldre och sköra patienter med svårt klaffläckage. Läckaget behandlas med hjälp av en eller flera klämmor som förs in med kateter via ljumsken.

Bvqlic6kvroqeh58fvja

Hörselimplantat fokus för internationellt symposium på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 14:25 CEST

Hörselbevarande kirurgi går snabbt framåt. Med cochleaimplantat (CI) kan numera döva och personer med kraftigt nedsatt hörsel uppfatta tal, även vuxna. Den 25-26 juni arrangeras ett internationellt symposium för öronkirurger på Akademiska sjukhuset, det första i sitt slag i Skandinavien.

Stzozeauroeodymlyece

Akademiska först med sladdlös pacemaker

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 09:47 CEST

​Snabbare återhämtning, lägre infektionsrisk och inga komplikationer med trasslande kablar. Det är några fördelar med den nya pacemakerteknik som Akademiska, som första sjukhus i Sverige, nu introducerar. Den lilla, sladdlösa apparaten placeras i hjärtat via ljumsken och väger bara två gram.

Eeqrdlwiphz9yumyxgv1

​Akademiska först med ny kombinationsbehandling mot svår Parkinson

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 09:45 CEST

Som första sjukhus i världen testar Akademiska en ny kombinerad behandling mot Parkinsons sjukdom. Det handlar om en vidareutveckling av L-dopapump, där båda läkemedlen ges kontinuerligt direkt till tunntarmen. I en klinisk studie jämförs nu den nya metoden med den gamla.

Spiu46o0wqlaeenl7zuz

Akademiska pionjär på ny antikroppsbehandling mot spridd cancer

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 08:42 CEST

Som första sjukhus i världen behandlar Akademiska patienter med en ny antikropp mot spridd cancer. Antikroppen, som stimulerar immunförsvaret, injiceras direkt i metastaserna, i stället för via blodet som tidigare behandlingar av detta slag. Behandlingen ges inom ramen för en klinisk studie.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 950 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.