Ökad kunskap om proteiner i innerörat banar väg för säkrare diagnostik

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 08:30 CEST

Nästan var tionde person i Sverige lider av hörselnedsättning. Stora framsteg har gjorts som möjliggör för gravt hörselskadade och döva att uppfatta ljud med cochleaimplantat. Men när det gäller hörselnedsättning orsakad av sjukdomar i innerörat behövs bättre diagnostik och behandlingar, menar forskare på Akademiska sjukhuset vilket uppmärksammas i samband med Hörselveckan 15-21 oktober.

Totalstoppet hävs för intag av patienter till planerade åtgärder

Nyheter   •   Okt 15, 2018 16:27 CEST

Från och med tisdag 16 oktober hävs det totala stoppet för intag av patienter till planerade åtgärder på Akademiska sjukhuset. Stoppet, som infördes 9 oktober på grund av sjukhusets mycket besvärliga platsläge, ersätts med ett selektivt intag av patienter per verksamhetsområde och vecka. Alla intag därutöver ska beslutas i samråd med chefsläkare.

Lovande immunterapi mot allvarlig njurinflammation prövas i internationell studie

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 08:30 CEST

Var tionde njursjuk som går i dialys i västvärlden har en bakomliggande njurinflammation av typen IgA-nefrit. Härom året visade forskning att en ny sorts immunterapi kan stabilisera njurfunktionen. Före årets slut är en större internationell studie planerad att inledas vid 150 sjukhus, en så kallad FAS III-studie, där Akademiska sjukhuset koordinerar svensk medverkan.

Koll på statistiken gav färre komplikationer på förlossningen

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 08:30 CEST

Bristningar, akuta kejsarsnitt, blödningar och infektioner. Det är några exempel på komplikationer som förlossningsvården på Akademiska sjukhuset har lyckats få ner på senare tid. En förklaring är mer systematiskt arbete med patientdata och snabba åtgärder vid behov.

Fler logopeder borgar för bättre språkträning vid afasi

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 08:30 CEST

​Ungefär en tredjedel av alla strokedrabbade får också afasi. Men nedsatt språkförmåga kan även uppstå av ett kraftigt slag mot huvudet eller sjukdom som lett till en hjärnskada. För att möta behovet av strokerehabilitering har fyra nya logopedtjänster inrättats inom Rehabilitering och Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset vilket uppmärksammas med anledning av europeiska afasidagen 10 oktober.

Donationsansvarig läkare efterlyser ökad nationell samordning av vävnadsdonation

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 08:30 CEST

Både i regionen och nationellt behövs ökad samordning av vävnadsdonation. Det skulle göra arbetet mer effektivt och göra Sverige mindre beroende av importerad vävnad, anser Helena Almén, donationsansvarig läkare i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Frågor om donation av vävnad och organ är på agendan under den nationella donationsveckan 8-14 oktober.

Rödbetsjuice har positiv effekt vid svår hjärt-lungsjukdom

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 08:30 CEST

​Ett regelbundet intag av rödbetsjuice har positiv effekt på hälsan hos patienter med den svåra hjärt-lungsjukdomen PAH (pulmonell arteriell hypertension). Det framgår av en patientstudie på Akademiska sjukhuset. Orsaken är att rödbetor är rika på nitrat, som i kroppen kan omvandlas till nitrit och kväveoxid som i sin tur vidgar kärlen.

Neurobiologin bakom extas/eufori utforskas i epilepsistudie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 08:30 CEST

Hur upplevs epileptiska anfall? Det utforskas just nu i en studie på Akademiska sjukhuset. Ett sidospår i studien är mer ovanliga anfall med extatiska, ibland andliga upplevelser. En fråga som intresserar forskarna är var hjärnskadan är lokaliserad hos dessa patienter.

Rehabiliteringskoordinator testas inom specialistpsykiatrin på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 08:30 CEST

Kan rehabiliteringskoordinatorer bidra till att patienter inom specialistpsykiatrin som är sjukskrivna för bland annat svår ångest och depression snabbare kan återgå till studier eller arbete? Funktionen inrättas i höst på affektiva mottagningen vid Akademiska sjukhuset och ska utvärderas i en forskningsstudie vid institutionen för Folkhälso-och vårdvetenskap vid Uppsala universitet med finansiering från forskningsfonden FORTE.

Rehabiliteringskoordinatorer är allt vanligare inom primärvården där arbetssättet utvecklats och utvärderats. Rollen innebär framförallt att göra en kartläggning utifrån förmåga att arbeta, ge stöd och samordna insatser inom vården och samverka utanför vården med till exempel arbetsgivare för personer som är långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, stress eller har flera olika diagnoser. Inom den psykiatriska specialistvården är funktionen mer ovanlig.

– Till hösten börjar en rehabiliteringskoordinator arbeta på affektiva mottagningen. Parallellt pågår en forskningsstudie för att undersöka om insatserna leder till minskad sjukskrivning, snabbare återgång i arbete/studier och minskad vårdkonsumtion för våra patienter, säger Maria Stenström, tf avdelningschef på affektiva mottagningen.

Studien startar inom specialistpsykiatrin under hösten och kommer att pågå i två år. Deltagande är frivilligt. I studien kommer ett antal patienter på affektiva mottagningen slumpmässigt delas in i två grupper där den ena får insatser av en rehabiliteringskoordinator och den andra sedvanliga insatser. Rehabiliteringskoordinatorn kommer att samordna olika insatser för att rehabiliteringen ska bli så effektiv som möjligt för patienten.

Bakgrunden till införandet av funktionen för koordinering inom vården är bland annat en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att skapa en mer effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

– Idag finns det evidens för att vissa patienter inom primärvården har nytta av rehabiliteringskoordinatorer, till exempel genom kortare sjukskrivningar och mindre risk för ny sjukskrivning. Nu blir Uppsala först med att göra motsvarande utvärdering inom specialistvården, säger Mikael Bramfors, avdelningschef för affektiva behandlingsenheten.

Mer information om rehabiliteringskoordinator inom specialistpsykiatrin, Akademiska sjukhuset:
Maria Stenström, tf avdelningschef, affektiv mottagning 3, tel: 018 - 611 20 13, e-post: maria.stenstrom@akademiska.se

Mikael Bramfors, avdelningschef affektiva behandlingsenheten, DBT-teamet & ätstörningsenheten, tel: 018 - 611 88 19 eller 076 - 105 00 42, e-post: mikael.bramfors@akademiska.se

Åsa Andersén, forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, tel: 018 - 471 65 75, e-post. asa.andersen@pubcare.uu.se

Mer information om rehabiliteringskoordinatorers insatser och funktion i Region Uppsalas primärvård: Birgitta Rosberg, processledare Försäkringsmedicin, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret, tel: 018-617 02 55, e-post: birgitta.rosberg@regionuppsala.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Kan rehabiliteringskoordinatorer bidra till att patienter inom specialistpsykiatrin som är sjukskrivna för bland annat svår ångest och depression snabbare kan återgå till studier eller arbete? Funktionen inrättas i höst på affektiva mottagningen vid Akademiska sjukhuset och ska utvärderas i en forskningsstudie.

Läs vidare »

Mer individanpassad behandling av bröstcancer målet för ny studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 13:00 CEST

I september inleds en stor nordisk studie vars främsta mål är att med hjälp av pet-kamera se vilken typ av bröstcancer patienten har och därmed kunna anpassa behandlingen mer individuellt. Forskarna använder en metod som utvecklats vid Uppsala universitet och pet-centrum på Akademiska sjukhuset som gör det möjligt att upptäcka om kvinnan har så kallade HER2-positiva metastaser.

Kommande evenemang 1 evenemang

30 Okt 13:00

Att känna igen sig i varandra - träffar för föräldrar till barn med sällsynt diagnos

2018-10-30 - 2018-11-27
Rudbecklaboratoriet, Science park, Uppsala Träff 1: Tisdagen den 30 oktober kl 13-16,Uppsala, Rudbecklaboratoriet, plan 2, sal Getrud Bell- Elion. Träff 2: Tisdagen den 27 november kl 13-16, Uppsala, Rudbecklaboratoriet plan 3, sal Rita Levi-Montalcini.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid. Vid förfrågningar kvällar och helger, till exempel gällande... Visa mer

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor.

2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket.

Sjukhuset har cirka 1000 vårdplatser. Drygt 660 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och ca 31 000 operationer genomförs varje år.