D5ufrfrrhamqkuvwa352

Patientplattor ska underlätta vårdtiden på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 08:30 CET

I mitten av januari startar ett innovationsprojekt med patientplattor på två vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset. Förutom underhållning ska inneliggande patienter bland annat kunna få hjälp med översättning samt information om sjukhuset, avdelningens rutiner samt sin diagnos och behandling. Ett viktigt syfte är att underlätta kommunikation mellan patient och vårdpersonal.

Tok1zjbbkdcbgdtppd42

Kliniska utbildningsavdelningar ska stärka vårdstudenternas teamarbete

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 12:53 CET

Akademiska sjukhuset inrättar två kliniska utbildningsavdelningar där studenter på vårdprogram, till exempel blivande läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter, ska få bättre förutsättningar att träna teamarbete och få ökad kunskap om hur andra yrkesgrupper arbetar. Från och med 30 januari tar två geriatriska avdelningar emot studenter från grundutbildningar vid Uppsala universitet.

Klxt3xrzo3iujfn96zkd

Blodstamcellstransplantationer vid Akademiska kvalitetssäkrade

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 08:30 CET

Blodstamcellstransplantation blir allt vanligare som behandling vid cancersjukdomar som leukemi och lymfom, men även vid MS och vissa reumatologiska sjukdomar. Enheter på Akademiska sjukhuset som hanterar blodstamceller har fått en fyraårig ackreditering vilket borgar för en god och patientsäker vård.

Ok2ijwbgcr1ltjw7vwnv

Bästa tajmingen för igångsättning av förlossning fokus i ny patientstudie

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 08:30 CET

Cirka fem av hundra gravida kvinnor går över tiden och behöver hjälp med igångsättning av förlossningen. I Sverige är 42 fullgångna veckor vanligast, medan vecka 41 är praxis för igångsättning i många andra länder både i Europa och USA. För första gången görs nu en nationell, jämförande studie, bland annat vid Akademiska sjukhuset, om vad som är bäst för både barnet och modern.

Kpaeqmg3ucib6k85rlhn

Mellanvårdsavdelning inom psykosvården stängs i januari

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2017 16:26 CET

Psykiatrins ledningsgrupp har beslutat att ersätta mellanvårdsavdelning 114 inom psykosvården genom att förstärka öppenvården med ett mobilt mellanvårdsteam. Bakgrunden är framförallt att antalet patienter i behov av stöd och behandling inom psykiatrin ökar. För att nå fler patienter och förebygga inläggningar behöver man omdisponera resurser och utveckla vården.

Media no image

Stoppet för elektiv vård hävt på Akademiska

Nyheter   •   Jan 02, 2017 14:00 CET

Akademiska sjukhuset har fortsatt epidemiläge men stoppet för elektivt intag (planerade operationer) är hävt. Trycket är fortsatt hårt framförallt på grund av influensaläget.

- Läget är pressat men under kontroll. Vi har fortsatt epidemiläge och följer nogsamt utvecklingen dag för dag bland annat vad gäller platstillgång och risk för smittspridning, säger Göran Günther, chefsläkare i beredskap.

I Mellandagarna gick sjukhuset upp i epidemiläge. Bakgrunden är att säsongens influensaepidemi startat och att det fanns så många inneliggande patienter med influensa att sjukhuset i sin helhet påverkades.

Epidemiläge innebär att man höjer beredskapen och sjösätter särskilda rutiner. Vid behov omfördelas resurser internt för att kunna ta hand om inneliggande patienter. Det innebär också att det hålls rapporteringsmöten en gång om dagen där infektionsläkare, chefsläkare, personal från Akademiska laboratoriet och avdelningschefer går igenom läget. Omfördelning av resurser kan till exempel handla om att man går igenom antalet inneliggande patienter och påskyndar provtagning för att se om de har influensa.

Mer information:
Göran Günther, chefsläkare i beredskap,  070-645 08 54


Akademiska sjukhuset har fortsatt epidemiläge men stoppet för elektivt intag (patienter som tas in för planerade operationer) är hävt. Trycket är fortsatt hårt framförallt på grund av influensaläget.

Läs vidare »
Media no image

Fler sjuksköterskor får arbetstidsförkortning enligt lokal modell

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 14:55 CET

Även sjuksköterskor och barnmorskor på BB/Förlossning samt sjuksköterskor på Sjukvårdens larmcentral, som arbetar mycket rotation, omfattas från årsskiftet av arbetstidsförkortning och högre OB-tillägg enligt Akademiskamodellerna. Det beslutade sjukhusledningen på Akademiska den 21 december.

- Det är en mycket positiv utveckling för oss att medarbetare på förlossning och BB får bättre arbetsvillkor och bättre tid för återhämtning. Kvinnosjukvården har i flera år velat ha samma schemamodell som övriga liknande verksamheter som arbetar dygnet runt, på sjukhuset, men det fanns tidigare inte ekonomisk möjlighet att genomföra det. Nu sker detta genom Akademiskamodellen, och det är vi mycket tacksamma för, säger Masoumeh Rezapour, verksamhetschef kvinnosjukvård.

Beslutet innebär att nya scheman kommer att rullas ut efter årsskiftet på BB/förlossning och larmcentralen, avdelningar som hittills inte omfattats av Akademiskamodellerna. Den modell som införs, Akademiskamodell 1, är anpassad för avdelningar med jämn bemanning dygnet runt, året runt, där skillnaden i bemanning mellan dag och natt är under 20 procent. Den gäller framförallt för intensivvårdsavdelningar och akutmottagningen, men nu alltså även BB/Förlossning och Sjukvårdens larmcentral.

- I arbetet med Akademiskamodellerna, sjukhusets ensidiga arbetsgivarbeslut gällande arbetstider och ersättningar, har vi sett att även sjuksköterskor på dessa avdelningar bör omfattas av arbetstidsförkortning och extra OB-tillägg. Det är ett led i vår strävan att jämna ut skillnader och skapa mer lika villkor på sjukhuset, säger HR-direktör Lena Hadad.

Att Akademiska valt att införa egna modifierade modeller av det centrala kollektivavtalet, de så kallade Akademiskamodellerna, hänger samman med att Vårdförbundet sade upp det lokala kollektivavtalet 2015. Förhandlingarna om ett nytt avtal strandade före sommaren och sjukhuset införde då en egen variant med mer förmånliga villkor än det centrala avtalet.
 
 
Mer information:
Lena Hadad, HR-direktör, 018-611 31 07, e-post: lena.hadad@akademiska.se


FAKTA om Akademiskamodellerna
* Tre modeller som reglerar arbetstidsförkortning och OB-tillägg för sjuksköterskor som arbetar skift (har mycket rotationstjänstgöring). Ersätter tidigare poängmodell där arbetstid kväll, natt och helg gav poäng som kunde omvandlas till arbetstidsförkortning.
* Har börjat fasas in under hösten och ska vara införd sjukhusövergripande senast 9 januari 2017.

Modellerna i korthet:

Modell 1: Är anpassad för avdelningar med jämn bemanning dygnet runt, året runt, där skillnaden i bemanning mellan dag och natt är under 20 procent. Innebär förstärkt OB-tillägg samt att den som tar minst elva nattpass på tio veckor som lägst arbetar 32,33 timmar per vecka.

Modell 2: Gäller avdelningar med minskad bemanning på nätter och helger, företrädesvis vårdavdelningar. Innebär förstärkt OB-tillägg och att man som lägst arbetar 36,33 timmar/vecka i genomsnitt.

Modell 3: Riktar sig specifikt mot sjukhusets operationsavdelningar samt anestesi, där arbetar dag, kväll natt 24/7 årets alla dagar. Innebär förstärkt OB-tillägg och att man som lägst arbetar 34,33 timmar/vecka.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

​Även sjuksköterskor och barnmorskor på BB/Förlossning samt sjuksköterskor på Sjukvårdens larmcentral, som arbetar mycket rotation, omfattas från årsskiftet av arbetstidsförkortning och högre OB-tillägg enligt Akademiskamodellerna. Det beslutade sjukhusledningen på Akademiska den 21 december.

Läs vidare »
Wnfc6pkidoegvbutvpt2

"Ung med cancer" - nytt avsnitt av Akademiskas podcast

Nyheter   •   Dec 16, 2016 10:16 CET

Nytt avsnitt av En podd om cancer: Michael Jestin gick på gymnasiet och hade siktet inställt på en karriär som professionell volleybollspelare när han drabbades av cancer. Medverkar gör även Nina Cavalli-Björkman, överläkare i onkologi på Akademiska sjukhuset.

Media no image

​”Innovation Race” i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

Nyheter   •   Dec 15, 2016 12:58 CET

Innovation och samarbete är två nyckelord för det unika ”innovation race” som äger rum den 19 till 21 december i Uppsala. Personal från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft kommer att arbeta tillsammans under 52 timmar för att utveckla och testa nya idéer och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer, med tydligt fokus på patientnytta.

Det är första gången ett ”innovation race” genomförs i Sverige, med syftet att utveckla och förbättra vården för cancerpatienter. Under 52 timmar kommer drygt 50 personer att delta i detta ”innovation race”, på plats i Uppsala, och dessutom finns det ett antal personer från de tre medverkande bolagens globala arbetsplatser som står beredda att dela med sig av kompetens och erfarenhet.

”Innovation race” kommer att genomföras under ledning av erfarna projektledare från företaget Innovation Plant. De har stor erfarenhet av olika så kallade innovationsmöten där företag och organisationer under en begränsad tid stimuleras till innovationstankar på ett effektivt sätt, och detta blir företagets 50:e ”innovation race”.

Här är en kort beskrivning av hur ”innovation race” kommer att gå till:

  • Två kreativa grupper med representanter från alla aktörer. Dessa gruppers huvuduppgift är problemlösning. De identifierar olika problem inom olika tumörtyper och utarbetar förslag på möjliga lösningar. En processledare styr respektive grupp och varje grupp kommer också att ha en dedikerad designer för att hjälpa dem att visualisera och skapa presentationsmaterial.
  • Gemensam expertgrupp. Expertgruppens huvuduppgift är att ta emot frågor från de kreativa grupperna och snabbt leverera svar och fakta. Personerna i expertgruppen är de två kreativa gruppernas kunskapskälla.
  • Extra kompetensgrupp. Denna grupp består av personer med expertkunskap inom något specifikt område. De är baserade på annan plats, men är beredda att hjälpa till om det behövs.

Den 21 december kommer de två grupperna presentera sina förslag och idéer på Clarion Hotel Gillet i Uppsala klockan 13:00-15:00.

Om Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset har drygt 8 000 medarbetare och omsätter 8,4 mdr. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. För mer information http://www.akademiska.se/eller följ Akademiska sjukhuset på Twitter @Akademiska_Nytt

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar vi för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. För mer information om företaget besök www.abbvie.se eller följ AbbVie på Twitter @abbvie_se

Om Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. För mer information besök www.bms.se eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Om Microsoft
Microsoft grundades 1975 och är ett världsledande teknikföretag som vill hjälpa företag och privatpersoner att nå sin fulla potential. På Microsoft Sverige leder vi marknaden genom våra drygt 600 medarbetare som dagligen arbetar för att göra livet enklare för alla. För mer information besök www.news.microsoft.com/sv-se/

För ytterligare information, kontakta:
Elisabeth Tysk, presschef, Akademiska sjukhuset, +46 18 611 96 11 or + 46 706-22 24 21, elisabeth.tysk@akademiska.se

Elisabet Roslund, kommunikationschef immunologi, AbbVie Sverige, +46 8 684 44 600 eller +46 73 979 69 71, elisabet.roslund@abbvie.com

Annica Holmberg, kommunikationsansvarig, Bristol-Myers Squibb Sverige, +46 8 704 72 55 eller +46 72 443 98 07, annica.holmberg@bms.com

Johanna Snickars, PR-ansvarig på Microsoft Sverige, Microsoft,+46 8 410 455 56 eller +46 73 408 31 09, Johanna.snickars@microsoft.com

Innovation och samarbete är två nyckelord för det unika ”innovation race” som äger rum den 19 till 21 december i Uppsala. Personal från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft kommer att arbeta tillsammans under 52 timmar för att utveckla och testa nya idéer och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer, med tydligt fokus på patientnytta.

Läs vidare »
Pwqd6knrxkxj9nrwlhix

Strålbehandling med rektalstav skonsamt alternativ vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 08:30 CET

​2005 var Akademiska pionjär i Sverige med strålbehandling med rektalstav mot prostatacancer. Sjukhuset är fortfarande ensamt om att erbjuda denna form av strålbehandling som ger färre biverkningar än andra jämförbara metoder. Metoden gör det möjligt att ge högre dos i prostata och skona frisk vävnad/intilliggande organ.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

Akademiska sjukhuset har inte pressjour... Visa mer

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor.

2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket.

Sjukhuset har cirka 1000 vårdplatser. Drygt 660 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och ca 31 000 operationer genomförs varje år.