Media-no-image

Verksamhetsområden nav i Akademiskas nya organisation

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 13:30 CEST

Nu börjar strukturen för Akademiska sjukhusets nya organisation att ta form. Från och med 1 maj försvinner divisionsnivån och 26 verksamhetsområden blir navet för vård, forskning och utveckling. Ett viktigt syfte är att skapa ett sammanhållet sjukhus, med större närhet mellan ledning och verksamhet, för att möta framtidens utmaningar.

– Akademiska måste kraftsamla för att fortsätta vara ett ledande universitetssjukhus. Med den nya organisationen får vi ett sammanhållet sjukhus med en innovativ och flexibel miljö som kännetecknas av professionalism, samarbete mellan verksamheter och professioner. Detta gör oss bättre rustade att möta framtidens utmaningar och ökad konkurrens, säger sjukhusdirektör Lennart Persson.

Han framhåller att ett viktigt syfte med organisationsförändringen att sjukhuset ska kunna möta patienternas behov på ett bättre sätt. Det ska bli lättare att få information och orientera sig samtidigt som ambitionen är att korta tiden från diagnos till behandling.

Behovet av förändring hänger även samman med den medicintekniska utvecklingen som möjliggjort att allt fler och allt äldre patienter kan erbjudas allt bättre vård. Likaså sjukhusets ansträngda ekonomiska situation och väntetider till behandling/operation för vissa patienter.

I och med att divisionsnivån försvinner den 1 maj får sjukhuset 26 verksamhetsområden med större ansvar och befogenheter jämfört med drygt 40 tidigare. Viktiga förändringar är att hela psykiatrin blir ett verksamhetsområde. Detsamma gäller barnsjukhuset. Några verksamhetsområden slås samman. Det gäller hematologi och onkologisk endokrinologi som blir ett verksamhetsområde tillsammans med onkologi, men även rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum samt specialmedicin, hud och reumatologi. Andra sammanslagningar är länslogopedi, fysioterapi och arbetsterapi som blir ett verksamhetsområde tillsammans med psykosocialt behandlingsarbete samt neurokirurgi som slås samman med klinisk neurofysiologi och neurologi.

Två modeller för samverkan mellan verksamhetsområden införs; tema/program och vårdproduktion. Fram till årsskiftet arbetar olika projektgrupper med att utveckla/samordna detta.

I korthet innebär teman att man samordnar planering, uppföljning, klinisk forskning, information och kontakt med remittenter för större patientgrupper, exempelvis cancer, inflammation, trauma och hjärtkärlsjukdom. Inom varje tema samordnas vården i program för enskilda diagnoser/sjukdomstillstånd, till exempel diabetes, hjärtsvikt eller epilepsi.

Lennart Persson betonar att mycket förändringsarbete redan är sjösatt; värdebaserad vård införs inom allt fler verksamheter och arbetssätt har förnyats inom flera områden. Ett exempel är att man inrättat sjukhusövergripande operationsråd och slutenvårdsråd där berörda verksamhetsområden samarbetar för att skapa ett bättre patientflöde och resursutnyttjande.

Mer information:
Lennart Persson, sjukhusdirektör, 018-611 34 01
Henrik Pederby, kommunikationsdirektör, 070-611 05 94FAKTA: Akademiska sjukhusets nya organisation i korthet

* Den 1 maj upphör sjukhusets divisionsnivåer. (Undantaget är diagnostik-, akut-, anestesi- och teknikdivisionen (DAT) som upphör 1 oktober.) 26 verksamhetsområden blir navet för vård, forskning och utveckling.

* I den nya sjukhusledningen kommer samtliga verksamhetschefer att ingå jämte chefsläkare, chefssjuksköterska och direktörer med ansvar för ekonomi, produktion, kommunikation, HR och Framtidens Akademiska med mera.

* Divisionsstabernas stödfunktioner: administration, vård, ekonomi och HR sorterar nu under den centrala sjukhusadministrationen. Förutom att sjukhuset får en mer samlad specialistkompetens, är syftet att effektivare kunna avlasta vårdpersonal onödig administration och få en mer enhetlig tillämpning av regler och avtal.

* Till årsskiftet ska den nya organisationen träda i kraft fullt ut.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Nu börjar strukturen för Akademiska sjukhusets nya organisation att ta form. Från och med 1 maj försvinner divisionsnivån och 26 verksamhetsområden blir navet för vård, forskning och utveckling. Ett viktigt syfte är att skapa ett sammanhållet sjukhus, med större närhet mellan ledning och verksamhet, för att möta framtidens utmaningar.

Läs vidare »
Media-no-image

Fjärde gången gillt för kulturdygn på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 09:01 CEST

För fjärde året i rad arrangeras ett kulturdygn på Akademiska sjukhuset. Onsdagen den 15 april kan patienter, besökare och personal under 24 timmar kostnadsfritt ta del av olika aktiviteter, exempelvis konstvandring i psykiatrihuset, allsång, filmvisningar och föreläsningar om kulturhälsa, olika konstprojekt, sjukhusområdets arkitektur och betydelsen av läsecirklar inom rättspsykiatrin.

– Kultur är en mänsklig rättighet och en friskfaktor. Kulturdygnet arrangeras för att uppmärksamma kopplingen mellan kultur och hälsa och lyfta fram olika satsningar inom landstinget och Akademiska sjukhuset. Att satsningen görs under ett dygn hänger samman med att sjukhuset är öppet dygnet runt, säger Erik Klang, chef för sjukhusbiblioteket.

Bakom satsningen står SKA (Samverkan för kultur på Akademiska sjukhuset), där Friskhuset, Kultur och bildning, Sjukhusbiblioteket och Hälsofrämjande sjukhus (HFS) ingår.

Ett axplock ur programmet:

11.00-11.40
Akademiska sjukhuset – en arkitekturhistorisk berättelse, Per Lundgren, Upplandsmuseet, Sjukhusbiblioteket, Ingång 85.

11.00-11.30
Läsecirkel inom rättspsykiatrin sedan 2011. Gunnar Wall berättar om effekter,
val av litteratur och hur deltagarna involveras, Sjukhusbiblioteket, Ingång 10. (även 14.30-15.00)

12.30
Invigningstal av landstingsrådet Börje Wennberg (S), huvudentrén, Ingång 70.


13.30-14.00
Nya konstprojekt på Akademiska, Andreas Bjersby, kulturenheten, Sjukhusbiblioteket, Ingång 85

15.00-16.30
Kulturhälsa – Praktiska tips och workshops om hur kultur kan användas i i läkande syfte, Studieförbundet Vuxenskolan, Grönwallsalen, Ingång 70.
 
  
Se bifogat komplett program för Kulturdygnet 2015!

Mer information:

Erik Klang, chef Sjukhusbiblioteket, 070-695 58 74 eller 018-611 30 29
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

För fjärde året i rad arrangeras ett kulturdygn på Akademiska sjukhuset. Onsdagen den 15 april kan patienter, besökare och personal under 24 timmar kostnadsfritt ta del av olika aktiviteter, exempelvis konstvandring i psykiatrihuset, allsång, filmvisningar och föreläsningar om kulturhälsa, olika konstprojekt, sjukhusområdets arkitektur och betydelsen av läsecirklar inom rättspsykiatrin.

Läs vidare »
Wuuefop3uxhmrvxrjntw

​​Mer träffsäker Parkinsondiagnos med ny PET-teknik

Nyheter   •   2015-04-10 16:06 CEST

Parkinsons sjukdom kan vara svårdiagnostiserad med symtom liknande dem vid Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar. Som första sjukhus i Europa använder Akademiska rutinmässigt en ny diagnosmetod där man mäter blodflöde och dopamin i hjärnan med hjälp av ett nytt spårämne och PET/CT-kamera. Detta uppmärksammas med anledning av internationella Parkinsondagen 11 april.

Ffazwe4srbku96ultl2d

Ny inkapslingsmetod ska minska biverkningar vid ö-cellstransplantation

Nyheter   •   2015-04-10 08:38 CEST

Sedan början av 2000-talet kan patienter med svår typ 1-diabetes behandlas med insulinproducerande betaceller. En utmaning med transplantation är biverkningar av immundämpande läkemedel. För att slippa detta och minska risken för celldöd prövas nu en ny metod på Akademiska sjukhuset där ö-celler kapslas in och får syre genom en inbyggd syrgastank.

Efbs0xy0019aqxqouimd

Nytt gångtest ska underlätta tidig upptäckt av demens

Pressmeddelanden   •   2015-04-08 08:15 CEST

Försämrad gång kan vara ett tidigt tecken på demens. I mitten av april startar en studie på minnesmottagningarna vid Akademiska sjukhuset och Falu lasarett som syftar till att utvärdera om ett nytt sorts gångtest kan bli ett effektivt komplement till minnesutredning för att fånga in fler patienter med begynnande demens tidigt.

Lvxtun8spoabvwc04kku

Ny monitoreringsenhet förbättrar utredning vid svår epilepsi

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 16:00 CET

Fredagen den 27 mars invigdes en ny avdelning för utredning av svår epilepsi på Akademiska sjukhuset. Här kommer patienter att kunna utredas med ny EEG- och kamerautrustning. Avdelningen bemannas dygnet runt fem dagar i veckan.

Media-no-image

Två allvarligt skadade i trafikolycka i Enköpingstrakten

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 12:53 CET

Efter en trafikolycka i Enköpingstrakten i morse fördes sju personer till Akademiska sjukhuset. Två patienter har allvarliga skador och opereras för närvarande. De kommer därefter att vårdas inom intensivvården. Fem patienter har lindriga skador.

Mer information:
Margareta Öhrvall, chefsläkare, 070-611 17 41

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Efter en trafikolycka i Enköpingstrakten i morse fördes sju personer till Akademiska sjukhuset. Två patienter har allvarliga skador och opereras för närvarande. De kommer därefter att vårdas inom intensivvården. Fem patienter har lindriga skador.

Läs vidare »
Media-no-image

Nio skadade i trafikolycka i Enköpingstrakten

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 11:50 CET

Vid 9.30 inträffade en större trafikolycka. i Enköpingstrakten. En lastbil krockade med en minibuss.Nio personer skadades. Sju har förts till Akademiska sjukhuset för vård, två har förts till Karolinska sjukhuset.


- De skadade har både frakturer och skallskador. Vi har gått in i förstärkningsläge och ökat resurserna för att emot de skadade, säger chefsläkare Margareta Öhrvall.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Nio svårt skadade i trafikolycka i Enköpingstrakten Vid 9.30 inträffade en större trafikolycka i Enköpingstrakten. En lastbil krockade med en minibuss. Nio personer skadades. Sju har förts till Akademiska sjukhuset för vård, två har förts till Karolinska sjukhuset.

Läs vidare »
Media-no-image

Akademiska öppnar ny avdelning för utredning av svår epilepsi

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 09:00 CET

Pressinbjudan
2015-03-24

Fredagen den 27 mars invigs en ny avdelning för utredning av svår epilepsi på Akademiska sjukhuset. Här kommer patienter att kunna utredas med ny EEG- och kamerautrustning och avdelningen bemannas dygnet runt fem dagar i veckan. Syftet med satsningen är förbättrad patientsäkerhet men också att patienter som genomgår utredning inför kirurgiska ingrepp ska kunna utredas på ett säkert sätt.

Vid invigningen medverkar personal från flera inblandade kliniker; neurologen, neurokirurgen, neurofysiologen, neuroröntgen och nuklearmedicin.


Media inbjuds närvara vid invigningen.

O.S.A. senast 26 mars till Elisabeth Tysk, presschef:
elisabeth.tysk@akademiska.se


Tid & Plats:

Fredagen den 27 mars klockan 15

Neurologavdelning 85D, Ingång 85, våning 6


 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Fredagen den 27 mars invigs en ny avdelning för utredning av svår epilepsi på Akademiska sjukhuset. Här kommer patienter att kunna utredas med ny EEG- och kamerautrustning. Avdelningen bemannas dygnet runt fem dagar i veckan.

Läs vidare »
Media-no-image

Akademiska startar operationsverksamhet på Samariterhemmet

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 12:30 CET

Akademiska sjukhuset öppnar en enhet för kortvårdskirurgi på Samariterhemmet där man räknar med att operera den första patienten 7 april. Främsta syftet är att kunna operera fler patienter genom ett bättre utnyttjande av de totala operationsresurserna.

Vid starten ligger tyngdpunkten på bröstcancerkirurgi, men även titthålskirurgi och andra mindre kirurgiska ingrepp. Mer komplicerade operationer, som kräver omedelbar närhet till intensiv- och akutvårdsresurser, ska även i fortsättningen utföras på Akademiska sjukhusets kärnområde.

– Mammografin finns redan på Samariterhemmet. Samtidigt som alla bröstcanceroperationer nu flyttas hit samlas all kirurgisk bröstmottagningsverksamhet till lokaler intill mammografin. Detta tror vi kommer att uppskattas mycket av patienterna, säger överläkare Fredrik Wärnberg.

Björn Lövgren Ekmehag, divisionschef för kirurg- och onkologdivisionen, framhåller att den nya kortvårdskirurgiska enheten blir ett välkommet tillskott för Akademiska sjukhuset:

– Trots att vi utförde fler operationer 2014 än någonsin behövs mer operationsresurser. Vi räknar med att behöva kunna ta emot fler riks- och regionpatienter i behov av mer komplicerade operationer på Akademiska sjukhuset. Dessutom finns behov av evakueringslokaler i samband med kommande ombyggnationer och när verksamheter ska flytta in den nya vård- och behandlingsbyggnaden.

På Samariterhemmet disponerar Akademiska sjukhuset två operationssalar, en uppvakningsenhet och sex vårdplatser för framför allt dagkirurgiska ingrepp. I framtiden kan ytterligare två operationssalar komma att tas i bruk.

Lokalerna, som ägs av Diakonistiftelsen Samariterhemmet och hyrs av landstinget, har även tidigare använts för kortvårdskirurgisk verksamhet av Akademiska sjukhuset.

Samarbetet mellan Akademiska och Lasarettet i Enköping, som inleddes för drygt ett år sedan och omfattar kortvårdskirurgi, påverkas inte av den nya satsningen på Samariterhemmet.


Mer information:
Björn Lövgren Ekmehag, divisionschef kirurg- och onkologdivisionen, 018-611 55 74
Fredrik Wärnberg, överläkare med ansvar för bröstcancerkirurgi, 070-614 62 51
Gunilla Solander, avdelningschef dag-och kortvårdssektionen, Samariterhemmet,
018-611 15 85
Johan Ehrning, kommunikatör, 0738-670329

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Akademiska sjukhuset öppnar en enhet för kortvårdskirurgi på Samariterhemmet där man räknar med att operera den första patienten 7 april. Främsta syftet är att kunna operera fler patienter genom ett bättre utnyttjande av de totala operationsresurserna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 950 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.