Gwky0fhb5egapzcnhoj1

​Avancerat dataprogram ger hopp om effektivare bromsmediciner mot HIV

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 13:30 CET

En svensk forskargrupp med anknytning till bland annat Uppsala har lyckats skapa ett dataprogram som i nio fall av tio kan förutsäga om virusenzymet HIV-1 proteas kan klyva ett peptidsubstrat eller inte. Förhoppningen är att forskningsresultaten ska underlätta utveckling av nya bromsmediciner, så kallade proteashämmare, mot HIV i framtiden.

Media-no-image

​Fler hivpositiva kvinnor kan föda vaginalt på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 09:30 CET

Tack vare tätare samarbete mellan specialister inom infektion, obstetrik och barnmedicin kan fler kvinnor med hiv numera föda vaginalt på Akademiska sjukhuset. Risken att smittan överförs till barnet är under en halv procent, vilket uppmärksammas med anledning av internationella AIDS-dagen 1 december.

– Fram till år 2013 var rekommendationen att hivpositiva kvinnor skulle förlösas med kejsarsnitt, men i dag förordar vi vaginal förlossning till kvinnor som är välbehandlade, vilket är fallet för 95 procent av alla hivpositiva i Sverige. Kvinnorna följs upp noggrant före och efter förlossningen och de nyfödda barnen behandlas med bromsmedicin under fyra veckor, säger Helena Berggren, infektionsläkare på Akademiska sjukhuset.

Globalt sett är Sverige bäst på att följa upp och behandla de patienter som diagnosticeras med hiv, men det finns fortfarande ett stort mörkertal. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att endast 53 procent av de 37 miljoner som lever med hiv i världen känner till sin smitta. Att fånga upp dessa individer är oerhört viktigt. Idag finns effektiva bromsmediciner som gör att man kan leva ett normalt liv, och i Sverige är både bromsmediciner och vård kostnadsfria för hivpositiva. Givet detta understryker Helena Berggren att sjukvårdspersonal måste bli ännu duktigare på att tänka på diagnosen, våga fråga patienter om riskbeteende och erbjuda hivtester.

I Sverige upptäcks 4-500 nya fall per år och en trend, här som i övriga världen, är att alltfler unga smittas och i hälften av fallen har man smittats i heterosexuella relationer. Ett stort hinder både för patienter och för sjukvårdspersonal att prata om hiv är stigma. Vidden av detta problem har gjort att WHO har satt upp tre mål till år 2030 där minskning av stigmat kring hiv/AIDS anses lika viktigt som att minska antalet nya hivinfektioner och dödligheten i AIDS.

– I låg- och medelinkomstländer är 40 procent av alla nysmittade i 15-24 årsåldern och i denna grupp är det dubbelt så många kvinnor som män som smittas av hiv. Därför är unga kvinnor en extra viktig grupp att nå ut till med information om vikten av att skydda sig när man har sex, säger Helena Berggren.

Mer information:

Helena Berggren, infektionsläkare, 0764-963673
Gunilla Hallberg, gynekolog, 018-611 57 81
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Tack vare tätare samarbete mellan specialister inom infektion, obstetrik och barnmedicin kan fler kvinnor med hiv numera föda vaginalt på Akademiska sjukhuset. Risken att smittan överförs till barnet är under en halv procent, vilket uppmärksammas med anledning av internationella AIDS-dagen 1 december.

Läs vidare »
N08hkcyfa2uwek1d0fyh

​Hjärtspecialist på Akademiska får Athenapriset

Nyheter   •   2015-11-25 10:36 CET

Årets Athenapris tilldelas Stefan James, kardiolog och överläkare på Akademiska sjukhuset samt forskningsansvarig vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Uppsala universitet. Han och forskarkollegor bakom den så kallade Taste-studien, bland andra överläkare Bo Lagerkvist, får priset för att ha utvecklat en modell som möjliggör stora, randomiserade kliniska studier till en mycket låg kostnad.

Xcjj85jek6cylbeyjyhz

Reningsverk på Akademiska ska minska antibiotikaresistens

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 09:00 CET

Akademiska kan bli det första sjukhuset i Sverige som använder ozon för att rena avloppsvatten från antibiotika och multiresistenta bakterier. I december startar ett pilotprojekt för att testa den nya tekniken.

Ssibcy7aipw9owdwdkmc

Handlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 08:20 CET

​Malnutrition bland inneliggande patienter är en utmaning inom slutenvården. En mätning tidigare i år visade att 44 procent av inneliggande patienter på Akademiska sjukhuset fick för lite näring. Nu inför sjukhuset en handlingsplan, som ska följas upp våren 2016.

Fwimczg1nrt7ru8su51e

Mobilapp ska göra vården mer tillgänglig för unga med diabetes

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 09:00 CET

Akademiska sjukhuset har öppnat Sveriges första virtuella diabetesmottagning för unga med typ 1-diabetes. Syftet är att patienterna ska kunna ha tätare kontakt med vården på ett sätt och på tider som passar dem. Resultatet från en genomförd pilotstudie visar att patienterna upplever bättre hälsa och har större koll på sina blodsockervärden. Nu stärks online-mottagningen med en stödjande mobilapp.

H6kso4vq5k9nj2remt8j

Akademiska först med skonsammare operation av lungmetastaser

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 10:00 CET

​Som första sjukhus i Sverige har Akademiska infört en ny, mer skonsam operationsmetod vid lungmetastaser där titthålskirurgi kombineras med laser. Fördelarna är att mer av lungan kan bevaras, mindre smärta för patienten efter operationen och snabbare återhämtning.

Xt45o7acrcbgv2royogz

​Psykiatrivecka med fokus på brukarens perspektiv

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 09:00 CET

Värdighet, återhämtning och brukarperspektiv är tema för årets Psykiatrivecka, som arrangeras 17-23 november på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Veckan har arrangerats sedan 2007. Nytt för i år är att brukarföreningarna själva står för regin. Media inbjuds att närvara och intervjua föreläsarna.

L9edg7edlvazx7hvknhr

Allt fler barn med ätovilja behandlas på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 10:45 CET

Ätsvårigheter hos barn är tema för FBH-dagen den 6 november, en temadag som arrangeras årligen av Folke Bernadotte Regionhabilitering vid Akademiska barnsjukhuset. Här utreds och behandlas barn från hela landet. Via Matlaget får familjen ett helhetsgrepp och stöd samtidigt som barnet erbjuds träning.

Media-no-image

Hungerstrejkande asylsökande utskrivna från akuten

Nyheter   •   2015-11-04 10:12 CET

De fyra hungerstrejkande asylsökande palestinier som sedan i tisdags kväll befunnit sig på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset har nu skrivits ut. Socialtjänsten i Uppsala kommun är underrättad.

Palestinierna som är i 23-35-årsåldern väntar på asylbesked från Migrationsverket och har hungerstrejkat på Vaksala Torg sedan i lördags.

- Som brukligt har samtliga genomgått en individuell medicinsk undersökning men vi har inte funnit att de är i behov av vård. Sjukhuset har haft kontakt med Socialtjänsten och de är beredda att erbjuda personerna boende, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Mer information:

Mikael Köhler, chefsläkare, 018-611 43 74

De fyra hungerstrejkande asylsökande palestinier som sedan i tisdags kväll befunnit sig på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset har nu skrivits ut. Socialtjänsten i Uppsala kommun är underrättad.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Sjukhusets kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Sjukhusledningen verkar för att att Akademiska ska vara konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare, att sjukhuset alltid ska ge det bästa bemötandet och den mest intressanta samarbetsformen, samt vara det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 247 läkare och 2 697 sjuksköterskor och barnmorskor.

2013 var omsättningen 7,4 miljarder kronor, varav 1,85 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket, vilket motsvarar drygt 25 procent av alla vårdtillfällen.

Sjukhuset har cirka 950 vårdplatser. Här registreras årligen cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 600 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och drygt 30 000 operationer genomförs varje år.