Mqp6250d2cxqdg51gpk6

Videomöte effektivt för inställning av medicinering vid Parkinson ​

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 08:15 CEST

Utprovning av duodopabehandling med pump hemifrån har flera fördelar för personer med svår Parkinson. En studie vid bland annat Akademiska sjukhuset visar att patienter som samtidigt haft kontakt med vårdpersonal via videosamtal kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Utprovningen går betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar resurser

Ociydfnnwfg7rxf90p84

​Stomipris till barnkirurgmottagningen på Akademiska

Nyheter   •   Okt 16, 2017 13:31 CEST

Barnkirurgmottagningen på Akademiska barnsjukhuset är en av fyra kliniker som får Stomipriset 2017. Övriga mottagningar är Barn- och ungdomssjukhuset i Lund, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna samt Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Wwdqljxlt1gchrcljvdz

Kuratorer ska stötta föräldrar att prata med barnen om sin sjukdom

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 10:00 CEST

Att ha en förälder med allvarlig fysisk sjukdom påverkar ett barns livssituation på många sätt. Nu ska kuratorer på Akademiska sjukhuset utbildas i en strukturerad metod om hur man pratar med barnen som ett led i behandlingsprocessen och stöttar patienterna i föräldraskapet för att förebygga problem.

Pyokf2fqwfmgui38hpmf

​Brännskadecentrum på Akademiska kvalitetsverifierat

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 08:30 CEST

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset, ett av landets två enheter för avancerad brännskadevård, har blivit verifierat av den europeiska brännskadeorganisationen EBA. Det innebär att centret bedöms ha kapacitet att omhänderta svårt brännskadade patienter under hela vårdförloppet, från skadetillfället till avslutad rehabilitering.

Ijbuphmo8vkw59icpiwp

Belastningsskador hos violinister fokus för ny forskningsstudie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 08:30 CEST

​Belastningsbesvär är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i arbetslivet. Besvär i nacke/skuldror och hand/handled är särskilt vanligt bland stråkmusiker. I en ny studie, ledd från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, vill forskarna öka kunskapen om hur sådana skador kan förebyggas och se om det finns skillnader mellan kvinnor och män.

Nngfz7yb3y5aqp2ipt3v

Läkare på Akademiska: ”Fredspriset är ett viktigt steg mot en kärnvapenfri värld”

Nyheter   •   Okt 11, 2017 15:18 CEST

​Nobels Fredspris tillfaller i år ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons för sitt arbete för en kärnvapenfri värld. Kampanjen startades 2007 av den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, där Andreas Tolf, ST-läkare i neurologi på Akademiska sjukhuset, är ordförande i den svenska sektionen.

Svvjvud8wlsm2u4lmjgm

​Psykiatriledningen positiv till ökat brukarinflytande

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 16:00 CEST

Psykiatrin vid Akademiska sjukhuset får både ris och ros från patienter/brukare när det gäller information, delaktighet och kontinuitet. Det framgår av en rapport som idag överlämnas från Forum för brukarinflytande till verksamhetsledningen.

Brxpkl3p4yxxeevx6joa

Nu görs en kraftsamling för afasivården i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 08:30 CEST

​Under hösten startar kommunikationsträning i grupp för närstående till personer med afasi i Uppsala län. Syftet är att underlätta kommunikationen både för personer med afasi och deras närstående. Satsningen är ett led i ett åtgärdsprogram inom afasivården som uppmärksammas med anledning av nordiska afasidagen 10 oktober.

Rcmcomymv7wckbb3ku06

Akutpatienter på Akademiska ska själva skatta sin smärta

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 08:30 CEST

​Patienter som söker vård på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset ska själva kunna skatta sin smärta via en app. I slutet av oktober påbörjas en pilotstudie med syftet att göra patienterna mer delaktiga i sin vård och snabba upp diagnostik och mest lämplig smärtbehandling.

Rhiq2tfybgecf2ouun0p

​Forskning om metoder för demensutredning prisas

Nyheter   •   Sep 20, 2017 12:45 CEST

Avancerad hjärnavbildning blir allt vanligare vid demensdiagnostik. Ny forskning vid Akademiska sjukhuset visar att MR med perfusionsmätning, då man mäter hjärnans blodgenomströmning, kan bli en alternativ metod till PET. Forskningsresultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften European Radiology och har nu fått pris på en internationell kongress för bästa diagnostiska artikel.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

Akademiska sjukhuset har inte pressjour... Visa mer

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor.

2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket.

Sjukhuset har cirka 1000 vårdplatser. Drygt 660 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och ca 31 000 operationer genomförs varje år.