Rhiq2tfybgecf2ouun0p

​Forskning om metoder för demensutredning prisas

Nyheter   •   Sep 20, 2017 12:45 CEST

Avancerad hjärnavbildning blir allt vanligare vid demensdiagnostik. Ny forskning vid Akademiska sjukhuset visar att MR med perfusionsmätning, då man mäter hjärnans blodgenomströmning, kan bli en alternativ metod till PET. Forskningsresultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften European Radiology och har nu fått pris på en internationell kongress för bästa diagnostiska artikel.

Umth4hrizbao7jwgbfqw

Övning på Akademiska sjukhuset

Nyheter   •   Sep 19, 2017 15:52 CEST

Zdodefrlosfnhrmcqa7r

Nytt vaccin kan förlänga överlevnaden vid spridd njurcancer

Nyheter   •   Sep 14, 2017 08:30 CEST

​En ny typ av vaccinationsbehandling, utvecklad vid bland annat Akademiska sjukhuset, kan förlänga livet för patienter med obotlig spridd njurcancer. Vaccinet består av en sorts immunceller, dendritceller, som utvunnits ur blodet från friska blodgivare.

Gzqeq042mtlgnpahrov8

Framsteg för nya immunstärkande terapier mot lymfom

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 08:30 CEST

​Närmare 2 000 personer i Sverige insjuknar varje år i lymfom, tumörer i lymfkörtlar och blod. Tack vare ny immunstärkande terapi kan fler patienter erbjudas effektiv behandling, även de som haft återfall. På Akademiska sjukhuset har flera patientstudier genomförts de senaste åren, som bidragit till framstegen. Detta uppmärksammas inför internationella lymfomdagen 15 september.

Ivhfpsulhpbstcuguvlx

Experter på ansiktsförlamning ger kurs i Wien

Nyheter   •   Sep 06, 2017 13:14 CEST

​Inte bara strokepatienter kan drabbas av ansiktsförlamning. Svåra trauman, borrelia, och bältros är andra orsaker, men även plötslig ansiktsförlamning, Bells pares, där orsaken inte alltid är känd. Nu i veckan ger fem experter inom plastikkirurgi och öron-näsa-hals från Akademiska sjukhuset en kurs tillsammans med plastikkirurger på universitetssjukhuset i Wien.

Httodch8qkhcnzixg91r

​Patienter på Akademiska mer nöjda med smärtlindring

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 08:30 CEST

Allt fler patienter på Akademiska sjukhuset är nöjda med sin smärtlindring. Fjolårets mätning visar att 76 procent av inneliggande patienter upplevde att de fick bra smärtbehandling, jämfört med 71 procent 2014. En förklaring anses vara införandet av smärtskattning av patienterna själva, men även timsrundor och ökade satsningar på utbildning.

Xndnezmzzflyt6wkpje7

Barnläkare ny chef för Innovation Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 11:20 CEST

Johan Kaarme, tidigare chef för barnakuten, blir ny chef för Innovation Akademiska. Enheten stöttar sjukvårdspersonal att utveckla produkter och tjänster. Dessutom erbjuder man test- och utvecklingsmöjligheter åt företag och innovatörer.

Zyflnpagdclt8mjktktv

Psykiatrin i Enköping samlas i ny mottagning

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 08:30 CEST

En samlad psykiatrisk mottagning för både barn och vuxna ska öppnas i Enköping. Det innebär att barn- och ungdomspsykiatrins mottagning, som sedan hösten 2016 ersatts av ett mobilt team, kan öppnas igen. En annan förändring blir att beroendevården och övrig vuxenpsykiatri samlokaliseras, något man har goda erfarenheter av i Bålsta.

Media no image

Forskning om kopplingen immunförsvar-psykisk sjukdom prisas

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 16:16 CEST

Vid vissa psykiska sjukdomar som till exempel depression, tvångssyndrom och psykossjukdomar finns subgrupper av patienter där immunförsvaret aktiveras på ett missriktat sätt. Ökad kunskap om inflammatoriska markörer kan både leda till förbättrad diagnostik och behandling. Janet Cunningham, läkare och forskare inom allmänpsykiatri på Akademiska sjukhuset, har tilldelats Svenska Läkaresällskapets translationella pris på 100 000SEK, för sin forskning som anses ha hög och omedelbar nytta för sjukvården.

Fokus för Janet Cunninghams forskning är patienter med allvarlig psykisk sjuklighet i ung ålder. Det handlar om att förstå komplexiteten i immunförsvaret och hur det hos vissa patientgrupper aktiveras på ett missriktat sätt. Forskningen har genomförts i nära samarbete mellan verksamhetsområde psykiatri vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

– Genom att göra upprepade undersökningar över tid av inflammatoriska markörer hoppas vi kunna identifiera sjukdomsmarkörer och på så vis förbättra diagnostiken och i förlängningen kunna välja rätt typ av immunoterapi. Detta gynnar inte minst de patienter som är resistenta mot dagens läkemedel, säger Janet Cunningham.

De senaste åren har diagnostik och behandling av psykiska sjukdomar till stor del baserats på observation och utfrågning av patient och närstående. Men de senaste tio årens forskning indikerar tydligt att det finns skillnader i immunförsvarets reaktion mellan olika undergrupper av patienter.

Det translationella priset är ett exempel på hur Läkaresällskapet uppmärksammar och belönar medicinsk forskning av klinisk karaktär som har stor betydelse för utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Mer information:
Janet Cunningham, läkare inom affektiva enheten (allmänpsykiatri), Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 21 42, e-post: janet.cunningham@neuro.uu.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

​Vid vissa psykiska sjukdomar finns subgrupper av patienter där immunförsvaret aktiveras på ett missriktat sätt. Ökad kunskap kan både leda till förbättrad diagnostik och behandling. Janet Cunningham, läkare och forskare på Akademiska sjukhuset, har tilldelats Svenska Läkaresällskapets translationella pris för sin forskning, som anses ha hög och omedelbar nytta för sjukvården.

Läs vidare »
Media no image

​​Patientkontakt stänger sin besöksverksamhet

Nyheter   •   Aug 10, 2017 16:11 CEST

Patientkontakt (tidigare Blå rummet) stänger sin besöksverksamhet på Akademiska sjukhuset.

- De senaste åren har det varit allt färre som har besökt Patientkontakt på plats. Detta hänger samman med framväxten av nya kommunikationsvägar via 1177 och med nya arbetssätt inom vården, där kontaktsjuksköterskor har tagit ett allt större ansvar för fortlöpande information till patienter och anhöriga, säger Anette Gehrman Tallroth, chef för vårdadministrativ service på Akademiska sjukhuset.

Patienter vid Akademiska sjukhuset kan fortsatt höra av sig till Patientkontakt via telefon eller e-post vid frågor och funderingar. Patientkontakt är dock i första hand en vägledande funktion och kan inte gå in i enskilda medicinska ärenden eller hjälpa till med tidsbokningar eller remissfrågor.

Kontakta alltid berörd mottagning eller avdelning med frågor som rör hälsotillstånd, remisser och tider. De flesta av sjukhusets mottagningar är även anslutna till e-tjänster på 1177.se.


Patientkontakt
Telefon: 018-611 30 33
E-post: patientkontakt@akademiska.se
Telefontider: Varje vardag klockan 8.00 - 15.45

Patientkontakt (tidigare Blå rummet) stänger sin besöksverksamhet på Akademiska sjukhuset. Patienter vid Akademiska sjukhuset kan fortsatt höra av sig till Patientkontakt via telefon eller e-post vid frågor och funderingar. Patientkontakt är dock i första hand en vägledande funktion och kan inte gå in i enskilda medicinska ärenden eller hjälpa till med tidsbokningar eller remissfrågor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

Akademiska sjukhuset har inte pressjour... Visa mer

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor.

2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket.

Sjukhuset har cirka 1000 vårdplatser. Drygt 660 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och ca 31 000 operationer genomförs varje år.