Nevj0rou5zc8pgzyxkhf

Lokala kollektivavtal klara och avsiktsförklaring om förbättrad arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 10:15 CEST

​Region Uppsala, Vårdförbundet och Kommunal har träffat en avsiktsförklaring för att tillsammans förbättra arbetsmiljön och göra vårdyrkena mer attraktiva. Samtidigt har man kommit överens om lokala kollektivavtal om arbetstider och ersättningar för vårdpersonal vid Akademiska sjukhuset.

T6nrdzrzub4fcerpjqzf

Förbättrad screening kan minska läkemedelsbiverkningar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 08:30 CEST

Med förbättrade metoder för automatisk screening i elektroniska journalsystem kan läkemedelsbiverkningar lättare upptäckas och förebyggas. Det skulle öka patientsäkerheten och minska vårdkostnaderna, enligt en rapport om läkemedelsbiverkningar hos äldre patienter som tagits fram vid Akademiska sjukhuset.

Iymiqdvyuexde8tspzkr

​Vassare diagnostik vid urinblåscancer med fotodynamisk metod

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 11:15 CEST

Urologimottagningen på Akademiska sjukhuset har som ett av få sjukhus i Norden infört en fotodynamisk metod för diagnostik och behandling av urinblåscancer. Fördelen är att man upptäcker mindre tumörer som kan behandlas på mottagningen vilket gör att färre patienter behöver komma till operationsavdelning.

Psccyghndthgfidp0eft

Kombinerad PET-MR-undersökning ger tidigare upptäckt av inflammationer vid mag-tarmsjukdom

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 08:30 CEST

​Akademiska sjukhuset har infört en ny metod för tidig upptäckt av inflammation i mag-tarmkanalen hos patienter med ulcerös colit och Crohns sjukdom. Med en kombinerad PET-MR-teknik fås mer exakt information om inflammatoriska förändringar som kan spåras i tarmen. Den nya tekniken för diagnostik lyfts fram med anledning av nationella mag-tarmdagen 19 maj.

Voktifs8tfoomqrfbuvc

Koppling mellan kronisk inflammation och fibromyalgi banar väg för bättre diagnostik och behandling

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 08:30 CEST

​Fibromyalgi har länge setts som ett psykosomatiskt tillstånd utan tydlig biologisk förklaring. Nya forskningsrön visar nu att drabbade kan ha en kronisk inflammation både i centrala nervsystemet och i övriga kroppen. Detta banar väg för bättre sätt att diagnostisera och på sikt även behandla sjukdomen vilket lyfts fram med anledning av internationella fibromyalgidagen 12 maj.

Xmgwyxmvzozpqqasad8l

Ungas synpunkter ska utveckla vården vid cystisk fibros

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 16:00 CEST

​Barns och ungdomars perspektiv och synpunkter på vården tas tillvara på ett nytt sätt vid Akademiska barnsjukhuset. Sedan 2013 har unga patienter med cystisk fibros eller PCD deltagit i projektet ”Vår framtid” och ingått i expertgrupper som återkommande haft kontakt med vårdpersonalen via videolänk. Projektet har resulterat i en bok med ungas berättelser som lanseras idag.

Apasgpmyj4mktzkdw0dh

Gruppbehandling ger bättre tidskoll vid adhd

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 08:30 CEST

​Personer med adhd har ofta svårt att passa tider, planera och komma igång med aktiviteter. Neuropsykiatriska vuxenmottagningen vid Akademiska sjukhuset är pionjär i Sverige med en amerikansk gruppbehandling, Ha koll, som ger deltagarna praktiska redskap att hantera tid. Den ses som ett komplement till läkemedelsbehandling och hjälpmedel i hemmet.

Hpbzw932bql0hecrakaz

​​Diabetesvården på Akademiska dubbelt prisad

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 14:23 CEST

Diabetesvården på Akademiska sjukhuset har fått två utmärkelser. I samband med Svensk förening för diabetologis årliga kongress 27-28 april utsågs Jarl Hellman, diabetesansvarig överläkare, till årets diabetolog. Dessutom tog Niclas Abrahamssons avhandling ”On the impact of bariatric surgery on glucose homeostasis” hem priset för årets avhandling.

Tcb8qoiq5j1axxbookqq

Vaccination allt vanligare vid svår allergi mot geting och pollen

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 08:41 CEST

​Snart drar pollensäsongen igång på allvar. De senaste åren har pollenallergi, eller hösnuva som det också kallas, blivit allt vanligare. Uppemot var tredje ung vuxen uppger sig ha besvär. För de hårdast drabbade kan vaccination vara ett alternativ. På Akademiska sjukhuset genomgår cirka 100 personer allergivaccination årligen.

U1zyqnsmorwoiptmolwa

Uppmaning från EU-projekt: Medicineringen av äldre måste bli mer effektiv och säker

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 14:09 CEST

​Akademiska sjukhuset deltar i EU-finansierade projektet SIMPATHY som arbetar för säkrare läkemedelsanvändning bland äldre som tar många läkemedel samtidigt. Vid en konferens i Bryssel idag har parterna lanserat en handbok med vägledning för personal inom hälso- och sjukvården i medlemsländerna som syftar till förbättringar.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

Akademiska sjukhuset har inte pressjour... Visa mer

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor.

2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket.

Sjukhuset har cirka 1000 vårdplatser. Drygt 660 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och ca 31 000 operationer genomförs varje år.