Skip to main content

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

Experter och talespersoner

Akademiska sjukhuset 52 akademiska 19 Rikssjukvård 18 Psykiatri 11 stroke 10 BUP 9 Akademiska barnsjukhuset 9 akutsjukvård 9 bröstcancer 9 patientsäkerhet 9 Innovation Akademiska 8 brännskada 8 Brännskadecentrum 8 vårdhygien 8 AKUTEN 8 svåra brännskador 8 Njurtransplantation 7 Värdebaserad vård 7 Blodstamcellstransplantation 7 vårdavtal 7 neonatalvård 7 parkinsons sjukdom 7 förlossning 7 Luftburen intensivvård 6 prostatacancer 6 cochleaimplantat 6 MS 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 strålbehandling 6 vri 6 Forskning 6 blodgivning 6 Multipel skleros 6 PET 6 barncancer 5 vårdexport 5 Reproduktionscentrum 5 IRE 5 handkirurgi 5 donationsvecka 5 cancer 5 hälsofrämjande sjukhus 5 skandionkliniken 5 immunterapi 5 brännskador 5 uppsala care 5 blodbrist 5 smärta 5 sömn- och andningscentrum 5 briva 5 vårdrelaterade infektioner 5 otokirurgi 5 Samariterhemmet 5 geriatrik 5 rökstopp inför operation 5 AKUTMOTTAGNINGEN 4 vinnova 4 lustgas 4 parkinson 4 protonterapi 4 multiresistenta bakterier 4 barnakuten 4 smittskydd 4 pulsåderbråck 4 kirurgveckan 2013 4 klinisk forskning 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 epilepsi 4 läkemedel 4 protonstrålning 4 gastric bypass 4 PET-centrum 4 CI 4 barnonkologi 4 fetma 4 positronemissionstomografi 4 stamcellstransplantation 4 överviktskirurgi 4 ivf-behandling 4 smärtcentrum 4 autism 4 LIV 4 antibiotikaresistens 4 telemedicin 4 akutmottagning 4 onkologi 4 diabetes 4 barnmisshandel 4 ortogeriatrik 4 ivf 4 RYGGKIRURGI 4 lex maria 2014 4 kbt 4 ADHD 4 barnsjukhus 4 sjukhusbibliotek 4 Ge blod 4 Kulturdygn 4 Alzheimers sjukdom 4 depression 4 En podd om cancer 3 uppsala universitet 3 centre of excellence 3 hiv 3 mobila team 3 duodenal switch 3 metadon 3 njurcancer 3 fallskador 3 barnskyddsteam 3 rehabiliteringsmedicin 3 SciLifeLab 3 väntetider 3 ortopediveckan 2013 3 betaceller 3 screening 3 imaging 3 artros 3 lymfkörtelcancer 3 DBS 3 operation 3 forskningsbokslut 3 prematura 3 Blod- och tumörsjukdomar 3 läkemedelsbiverkning 3 internmedicin 3 hjärnstamsimplantat 3 snabbspår 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 mammografi 3 trycksår 3 stefan james 3 barnonkologen 3 endokrina tumörer 3 läkemedelsgenomgång 3 logopedi 3 donator 3 alkohol 3 brachyterapi 3 sömnapné 3 hjärtstopp 3 Podcast 3 vårdbyggnad 3 PET-scanning 3 kronisk smärta 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 testbädd 3 ambulanssjukvård 3 far 3 psykiatrivecka 3 statiner 3 CSD 3 suicid 3 friskhuset 3 MR 3 blodgivare 3 triage 3 hjärtpump 3 monoklonal antikropp 3 rättspsykiatri 3 lean sjukvård 3 öceller 3 antibiotika 3 duodopa 3 psykiatrins hus 3 äggdonation 3 center of excellence 3 ulsam 3 bukspottkörtelcancer 3 sylf 3 eksorobot 3 ablation 3 patientflöde 3 biva 3 Framtidens Akademiska 3 ekonomi 3 pet-ct 3 at-ranking 3 vårdskador 3 kultur i länet 3 lars lannfelt 3 Länslogopedi 3 allmänpsykiatri 3 bukspottkörteltransplantation 3 avloppsrening 3 norrlandstingen 3 hjärtinfarkt 3 pci 3 demens 3 hjärtsvikt 3 aktuellt 3 kroppspulsåderbråck 2 plastik- och käkkirurgi 2 bvc 2 nutritionsråd 2 akut stroke 2 trombolys 2 prepreg network 2 spridd cancer 2 sjukhuset 2 neuroendokrina tumörer 2 BoT 2 mögelsvamp 2 ö-cellstransplantation 2 syrgastank 2 barnbibliotek 2 hypoventilation 2 Innovationer 2 hjärnkoll 2 provrörsbefruktning 2 mr-kamera 2 sjukhusbiblioteket 2 nationell patientenkät 2 suicidprevention 2 kortvårdskirurgi 2 astma 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 centraloperation 2 bättre flyt 2 radiofrekvensablation 2 klimatsmart 2 biologiska läkemedel 2 bilddiagnostik 2 t-celler 2 logoped 2 medicinsk etik 2 intensiv kontextuell behandling 2 Irreversibel Elektroporation 2 patientsäkerhetsronder 2 blodcentralen 2 skl 2 rökavvänjning 2 avstötning 2 etik 2 rädda hjärnan 2 sveriges yngre läkares förening 2 stamceller 2 afasi 2 FAS 2 attityduppdraget 2 hjälpmedel 2 aneurysm 2 klimatpåverkan 2 skolios 2 gensekvensering 2 medicinska veckorna i uppsala 2 barncancerdagen 2 e-hälsa 2 Lungcancer 2 exoskelett 2 norrlandstingens regionförbund 2 smärtrehabilitering 2 bromsmedicin 2 videokonferens 2 nsph 2 internationella sömndagen 2 nervsmärta 2 malnutrition 2 punktprevalensmätning 2 videolänk 2 rehabilitering 2 bröstmottagning 2 djup hjärnstimulering 2 försvarsmakten 2 ambassadör 2 PCure 2 surfplatta 2 benbrott 2 andiu 2 amning 2 barnhälsovård 2 operationsplanering 2 barncancerfonden 2 vårdplanering 2 handkirurgen 2 carf 2 gunnar tufveson 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 ändtarmscancer 2 Downs syndrom 2 transplantation 2 musyq 2 ambulans 2 budget 2 bild- och funktionsmedicin 2 benskörhet 2 njure 2 transplantationskirurgi 2 Psykiatriveckan 2 sle 2 borrelia 2 röntgenveckan 2013 2 sömnstörning 2 swedeheart 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 uppsala bio 2 åland 2 helikopterplatta 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 monoklonala antikroppar 2 hjärtflimmer 2 blodbuss 2 social fobi 2 ballongvidgning 2 miljögifter 2 städrutiner 2 psykisk ohälsa 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 tonårsråd 2 lean 2 Akademiska laboratoriet 2 vårdgaranti 2 myasthenia gravis 2 dövhet 2 bröstcancerkirurgi 2 äldre multisjuka 2 CPAP 2 Alzheimer 2 center of excellence diabetes 2 rökning 2 blodfettssänkande 2 Chrons sjukdom 2 elektrisk stimulering 2 dödsorsaksregistret 2 u-care 2 pet/mr 2 minnesmottagning 2 samtalsterapi 2 återbesöksmottagning 2 ABI 2 fallprevention 2 bröstsjuksköterskor 2 innocent 2 eBUP 2 röntgenveckan 2 kombinationsbehandling 2 knivsta 2 athenapriset 2 hörselimplantat 2 blodstamceller 2 bukhinnecancer 2 barnfetma 2 barnskyddsteamet 2 centrum för vektorburna infektioner 2 ångest 2 magnetkameraundersökning 2 spermiedonation 2 senior alert 2 lex maria-anmälan 2 fysisk aktivitet 2 embolisering 2 mansgrupp 2 prognos 2 världsnjurdagen 2 utryckning 2 blodgrupper 2 handsprit 2 felmedicinering 2 IKB 2 onkologisk endokrinologi 2 mg 2 smärtlindring 2 lena kilander 2 respiratorvård 2 Sjukhusskola 2 patientinflytande 2 d-vitamin 2 CVI 2 sjögrens syndrom 2 cosmic 2 antikropp 2 enpatientrum 2 självhjälp 2 värmebehandling 2 nyfödda 2 pet/mr-kamera 2 lasarettet i enköping 2 hla-antikroppar 2 medicinska veckor 2 skelettröntgen 2 uems 2 lvad 2 Enzymrening 2 akut-testet 2 undernäring 2 njursvikt 2 läkemedelsfel 2 deep brain stimulation 2 IRE-behandling 2 posttraumatisk stress 2 schizofreni 2 internationella dagen mot tobak 2 klinikapotekare 2 Magnetkamera 2 funktionsnedsättning 2 mikrokirurgi 2 genanalys 2 genombrottsprojekt 2 levodopa 2 psykisk hälsa 2 Skållningsskador 2 podd 2 ambulansdirigering 2 spridd njurcancer 2 amy diamond 2 hjälphjärta 2 titthålskirurgi 2 ozonrening 2 barnmedicin 2 ada 2 byggdamm 2 kraniosynostos 2 självmord 2 utländska patienter 2 swecare 2 sexuella övergrepp 2 bukaortaaneurysm 2 reflux 2 psykosvård 2 LKG-team 2 varm cytostatika 2 kvalitetsarbete 2 hjärt-lungräddning 2 chefssjuksköterska 2 ambulanshelikopter 2 rcc 2 hematologi 2 pxl01 2 skallmissbildning 2 resistenta bakterier 2 allmänna arvsfonden 2 pet-ct-kamera 2 PET-diagnostik 2 Chefsläkare 2 äldrepsykiatri 2 vävnadsdonation 2 kroniskt försenad dygnsrytm 1 njurinflammation 1 brusten tarm 1 sekvensering 1 engångsdoser 1 anders jonzon 1 centrum för rättvisa 1 akk 1 ätstörningsenheten 1 underbensamputation 1 psykosr 1 barnavårdscentraler 1 logopedisk behandling 1 institutet för kvalitetsutveckling 1 multipel sclerosis 1 avvänjning 1 kängurumetoden 1 medicinsk avbildningsteknik 1 kairo 1 samverkansavtal 1 sten rubertsson 1 OCT 1 snabbutredning 1 quality innovation of the year 1 kyssjuka 1 SCAN-B 1 MYC 1 urologi 1 allmänna barnhus 1 personnummer 1 bildteknik 1 vakenkirurgi 1 blodcancer 1 läkemedelsautomat 1 als 1 iq-4 projektet 1 stora psykologpriset 1 Strokewalk 1 peritonealcancer 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 överburenhet 1 biverkningar 1 röntgengenomlysning 1 öronakupunktur 1 röntgen 1 analinkontinens 1 hjärnskada 1 kontaktterapi 1 konsultsjuksköterskor 1 kronisk njkursvikt 1 epstein-barr-virus 1 ny behandling 1 klinisk fysiologi 1 kirurgiskt centrum 1 logopedisk rehabilitering 1 läsecirkel 1 immunstimulerande läkemedel 1 shunt 1 astrazeneca 1 åtgärdsprogram 1 typ 2-diabetes 1 malmö aviation 1 uppsala ryggdagar 1 sbar 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Patientnyttan med pragmatiska kliniska studier fokus för nordisk konferens

Patientnyttan med pragmatiska kliniska studier fokus för nordisk konferens

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 08:35 CET

​Uppsala Clinical Research Center (UCR) har rönt stor uppmärksamhet internationellt för pragmatiska, patientnära studier baserade på kvalitetsregister. Flera studier har lett till förändrade behandlingsrutiner och billigare, bättre sjukvård. Den 12-13 december arrangeras en nordisk konferens i Uppsala som samlar forskare, läkemedelsindustri, myndigheter och beslutsfattare från hela Norden.

Ökad samordning ska ge traumatiserade flyktingar bättre vård

Ökad samordning ska ge traumatiserade flyktingar bättre vård

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 13:01 CET

​Enheten för transkulturell psykiatri på Akademiska sjukhuset har fått ett treårigt statligt projektanslag för att förbättra och effektivisera vården för nyanlända flyktingar med trauman och annan psykisk ohälsa. Detta ska ske genom utökad samordning med andra aktörer i Uppsala län.

Ny rapport om värdebaserad vård ger stöd för Akademiskas förhållningssätt

Ny rapport om värdebaserad vård ger stöd för Akademiskas förhållningssätt

Nyheter   •   Dec 07, 2017 15:44 CET

Sahlgrenska universitetssjukhuset har som första vårdaktör i Sverige utvärderat och undersökt evidensen för värdebaserad vård. Utredningen föreslår ett antal åtgärder som i stort överensstämmer med vad som har genomförts på Akademiska. Medierapporteringen har dock inte speglat hela rapporten.

​Sambandet mellan sömnapné och hjärtkärlsjukdom kartläggs i studie

​Sambandet mellan sömnapné och hjärtkärlsjukdom kartläggs i studie

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 10:00 CET

Män med obehandlad allvarlig sömnapné har en ökad risk för hjärtkärlsjukdom och dödlighet. Kopplingen analyseras nu i den så kallade Mustaschstudien, ledd från Akademiska sjukhuset. Deltagarna kommer att genomgå fullständig sömnregistrering och ultraljudsundersökning av halskärlen.

Brännskadevården på Akademiska 50-årsjubilerar

Brännskadevården på Akademiska 50-årsjubilerar

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 08:30 CET

För 50 år sedan fick Akademiska sjukhuset landets första specialbyggda klinik för avancerad brännskadevård. Idag är brännskadecentrum en av landets två rikssjukvårdsenheter för svårt brännskadade patienter. Jubiléet uppmärksammas med öppet hus och föreläsningar av såväl svenska som internationella experter 6 december.

Akademiska sjukhuset utbildar all personal om våld mot kvinnor

Akademiska sjukhuset utbildar all personal om våld mot kvinnor

Nyheter   •   Nov 30, 2017 15:39 CET

Höstens metoo-upprop har satt strålkastarljuset på mäns våld och trakasserier mot kvinnor. Nu är det dags att ta nästa steg och lyfta fram hur vården kan ta sitt ansvar i frågan. Med en temavecka "Vårdens vecka mot våld" 4-8 december inleds en utbildningssatsning av Nationellt Centrum för Kvinnofrid och Akademiska sjukhuset som innebär att all vårdpersonal ska få ökad kunskap.

Ambulansen förstärks i Knivsta och Tierp

Ambulansen förstärks i Knivsta och Tierp

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 08:30 CET

Ambulanserna i Knivsta och Tierp, som tidigare använts dagtid, ska bemannas dygnet runt. Akademiska sjukhuset tillskjuter 8,4 miljoner kronor i budgeten 2018 för satsningen som syftar till att korta insatstiderna och öka tryggheten för länets medborgare.

 Akademiska får odla fram hud för transplantation av svårt brännskadade

Akademiska får odla fram hud för transplantation av svårt brännskadade

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 10:21 CET

​Som första sjukhus i Sverige har Akademiska fått tillstånd av Läkemedelsverket att odla fram hud för transplantation vid svåra brännskador. Målgruppen är patienter med mycket stora hudförluster där kvarvarande frisk hud inte räcker för gängse behandling.

Akademiska skärper rutiner för kontroll av skötbord

Akademiska skärper rutiner för kontroll av skötbord

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 13:17 CET

​Efter incidenten den 17 november, då ett spädbarn skadades när ett skötbord rasade ihop på en toalett, har Akademiska sjukhuset sett över rutinerna för besiktning av sådan utrustning och beslutat införa tätare kontroller. Tillståndet för barnet, som fortfarande vårdas på sjukhuset, är stabilt.

Läkare på Akademiska bland världens mest citerade forskare

Läkare på Akademiska bland världens mest citerade forskare

Nyheter   •   Nov 20, 2017 08:26 CET

​Stefan James, hjärtläkare på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR) och Uppsala universitet, finns med på listan över världens mest citerade forskare. På listan, som tagits fram av det amerikanska analysföretaget Clarivate Analytics, finns totalt drygt 3 000 forskare.

Miljonanslag till forskning på individanpassade läkemedel för barn

Miljonanslag till forskning på individanpassade läkemedel för barn

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 08:30 CET

Läkemedel för svårt sjuka barn med exempelvis cancer eller neurologisk sjukdom är ofta varken till dos eller utseende anpassade för unga. Med hjälp av ny teknik som tex 3D-skrivare och ett nytt bärarmaterial, Upsalite, ska en grupp forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utveckla individanpassade preparat.

Akademiska sjukhuset försämrar sin ekonomiska prognos

Akademiska sjukhuset försämrar sin ekonomiska prognos

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 11:00 CET

​Akademiska sjukhusets månadsrapport för januari-oktober 2017 visar ett prognostiserat årsresultat på minus 150 miljoner kronor. Det är 125 miljoner kronor sämre än föregående månad. Förklaringen är till stor del system- och registreringsfel vilket medfört felaktig fakturering till kunder som nu rättas. Händelsen ska ses som en engångshändelse och bedöms inte påverka kommande budgetår.

Insulinproducerande stamceller kan ersätta cellöar vid svår typ 1-diabetes

Insulinproducerande stamceller kan ersätta cellöar vid svår typ 1-diabetes

Nyheter   •   Nov 13, 2017 08:30 CET

Transplantation med insulinproducerande celler vid svårbehandlad typ 1-diabetes görs idag med celler från bukspottkörtlar hos avlidna donatorer. Men inom några år hoppas forskare vid Akademiska/Uppsala universitet starta kliniska studier med insulinproducerande celler framodlade ur patientens egna stamceller.

Nya diabetesläkemedel kan minska risk för tidig hjärtdöd

Nya diabetesläkemedel kan minska risk för tidig hjärtdöd

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 08:30 CET

​Tack vare nya glukossänkande läkemedel kan hjärtkärlsjukdom förebyggas och risken att dö i förtid minskas hos patienter med typ 2-diabetes. Detta stöds av en stor nordisk registerstudie där bland annat Akademiska sjukhuset medverkat. Rönen lyfts fram med anledning av världsdiabetesdagen 14 november.

Allt fler stockholmare vill vårdas på Akademiska

Allt fler stockholmare vill vårdas på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 08:30 CET

​Antalet människor som skulle välja Akademiska sjukhuset vid behov av vård ökar runt om i Mellansverige och framförallt i Stockholm sedan 2014. Sjukhuset får även mycket goda betyg av patienter och anhöriga när det gäller personalens engagemang, patientmat och medicinsk standard. Det framgår av en attitydmätning våren 2017 genomförd av Provos Research.

Effekten av blodstamcellstransplantation vid MS ska utvärderas på Akademiska

Effekten av blodstamcellstransplantation vid MS ska utvärderas på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 09:16 CET

​Multipel skleros (MS) sågs tidigare som en livslång obotlig sjukdom. Sedan 2004 har cirka 150 MS-sjuka i Sverige framgångsrikt behandlats med cytostatika i kombination med blodstamcellstransplantation. Nu ska forskare på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvärdera effekten av denna relativt nya metod tack vare forskningsanslag på 3,8 miljoner kronor från Svenska Läkaresällskapet.

Media no image

​Miljonanslag till SLE-forskning på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 08:01 CEST

Personer med SLE drabbas inte bara av smärta och ledinflammation. De löper även ökad risk för organskador. Nya forskningsrön har lett till effektivare behandling med biologiska läkemedel och ökad kunskap om ärftliga faktorer. Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet har länge legat i frontlinjen och nu har en forskargrupp tilldelats anslag på 4,2 miljoner kronor från Svenska Läkaresällskapet.

Media no image

Nya forskningsrön kan förbättra behandlingen av neuroendokrina tumörer

Nyheter   •   Okt 24, 2017 09:13 CEST

Patienter med neuroendokrina tumörer som spridit sig utanför tarmen bör inte opereras innan de uppvisar bukrelaterade sjukdomssymptom. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset som publiceras i JAMA Oncology.

Videomöte effektivt för inställning av medicinering vid Parkinson ​

Videomöte effektivt för inställning av medicinering vid Parkinson ​

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 08:15 CEST

Utprovning av duodopabehandling med pump hemifrån har flera fördelar för personer med svår Parkinson. En studie vid bland annat Akademiska sjukhuset visar att patienter som samtidigt haft kontakt med vårdpersonal via videosamtal kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Utprovningen går betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar resurser

​Stomipris till barnkirurgmottagningen på Akademiska

​Stomipris till barnkirurgmottagningen på Akademiska

Nyheter   •   Okt 16, 2017 13:31 CEST

Barnkirurgmottagningen på Akademiska barnsjukhuset är en av fyra kliniker som får Stomipriset 2017. Övriga mottagningar är Barn- och ungdomssjukhuset i Lund, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna samt Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.