Skip to main content

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

Experter och talespersoner

Akademiska sjukhuset 53 akademiska 19 Rikssjukvård 18 Psykiatri 11 stroke 10 bröstcancer 9 BUP 9 akutsjukvård 9 patientsäkerhet 9 Akademiska barnsjukhuset 9 Innovation Akademiska 8 AKUTEN 8 brännskada 8 Brännskadecentrum 8 svåra brännskador 8 vårdhygien 8 Njurtransplantation 7 förlossning 7 vårdavtal 7 Värdebaserad vård 7 Blodstamcellstransplantation 7 parkinsons sjukdom 7 strålbehandling 7 neonatalvård 7 cochleaimplantat 6 Forskning 6 MS 6 vri 6 prostatacancer 6 Luftburen intensivvård 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 PET 6 blodgivning 6 Multipel skleros 6 barncancer 5 rökstopp inför operation 5 blodbrist 5 uppsala care 5 brännskador 5 briva 5 hälsofrämjande sjukhus 5 smärta 5 geriatrik 5 vårdrelaterade infektioner 5 Reproduktionscentrum 5 IRE 5 Samariterhemmet 5 cancer 5 immunterapi 5 otokirurgi 5 sömn- och andningscentrum 5 donationsvecka 5 handkirurgi 5 vårdexport 5 skandionkliniken 5 överviktskirurgi 4 multiresistenta bakterier 4 barnsjukhus 4 lustgas 4 protonterapi 4 LIV 4 smittskydd 4 kbt 4 ivf-behandling 4 barnakuten 4 antibiotikaresistens 4 parkinson 4 onkologi 4 lex maria 2014 4 positronemissionstomografi 4 pulsåderbråck 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 gastric bypass 4 stamcellstransplantation 4 klinisk forskning 4 ivf 4 vinnova 4 Ge blod 4 akutmottagning 4 smärtcentrum 4 epilepsi 4 Alzheimers sjukdom 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 läkemedel 4 barnonkologi 4 ortogeriatrik 4 ADHD 4 PET-centrum 4 CI 4 RYGGKIRURGI 4 sjukhusbibliotek 4 protonstrålning 4 Kulturdygn 4 diabetes 4 autism 4 telemedicin 4 barnmisshandel 4 depression 4 fetma 4 kirurgveckan 2013 4 statiner 3 snabbspår 3 betaceller 3 antibiotika 3 hjärtsvikt 3 Blod- och tumörsjukdomar 3 eksorobot 3 imaging 3 En podd om cancer 3 donator 3 hiv 3 Länslogopedi 3 Framtidens Akademiska 3 hjärnstamsimplantat 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 triage 3 bukspottkörteltransplantation 3 duodenal switch 3 Podcast 3 DBS 3 avloppsrening 3 kronisk smärta 3 lean sjukvård 3 endokrina tumörer 3 alkohol 3 sömnapné 3 MR-kamera 3 hjärtinfarkt 3 lymfkörtelcancer 3 aktuellt 3 biva 3 väntetider 3 läkemedelsgenomgång 3 CSD 3 friskhuset 3 fallskador 3 brachyterapi 3 pci 3 ablation 3 logopedi 3 metadon 3 uppsala universitet 3 far 3 lars lannfelt 3 hjärtstopp 3 sylf 3 forskningsbokslut 3 patientflöde 3 vårdskador 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 njurcancer 3 trycksår 3 norrlandstingen 3 ulsam 3 at-ranking 3 demens 3 allmänpsykiatri 3 barnskyddsteam 3 mobila team 3 pet-ct 3 duodopa 3 center of excellence 3 blodgivare 3 artros 3 ambulanssjukvård 3 läkemedelsbiverkning 3 psykiatrins hus 3 internmedicin 3 hjärtpump 3 äggdonation 3 prematura 3 ekonomi 3 kultur i länet 3 centre of excellence 3 testbädd 3 SciLifeLab 3 screening 3 öceller 3 ortopediveckan 2013 3 bukspottkörtelcancer 3 vårdbyggnad 3 psykiatrivecka 3 suicid 3 monoklonal antikropp 3 mammografi 3 rehabiliteringsmedicin 3 rättspsykiatri 3 barnonkologen 3 MR 3 stefan james 3 operation 3 PET-scanning 3 bvc 2 eBUP 2 ö-cellstransplantation 2 e-hälsa 2 syrgastank 2 hörselimplantat 2 logoped 2 ozonrening 2 njursvikt 2 plastik- och käkkirurgi 2 Akademiska laboratoriet 2 spermiedonation 2 miljögifter 2 rehabilitering 2 etik 2 malnutrition 2 Downs syndrom 2 Enzymrening 2 Skållningsskador 2 prepreg network 2 centrum för vektorburna infektioner 2 bröstsjuksköterskor 2 bromsmedicin 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 genanalys 2 respiratorvård 2 Vivianne Macdisi 2 uppsala bio 2 exoskelett 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 byggdamm 2 pet/mr-kamera 2 musyq 2 kraniosynostos 2 klimatsmart 2 PET-diagnostik 2 tonårsråd 2 PCure 2 världsnjurdagen 2 avstötning 2 Chrons sjukdom 2 LKG-team 2 ambulansdirigering 2 hematologi 2 hypoventilation 2 antikropp 2 internationella sömndagen 2 minnesmottagning 2 Irreversibel Elektroporation 2 center of excellence diabetes 2 klinikapotekare 2 gensekvensering 2 benbrott 2 podd 2 pxl01 2 pet-ct-kamera 2 röntgenveckan 2013 2 mögelsvamp 2 lena kilander 2 sjögrens syndrom 2 medicinska veckorna i uppsala 2 äldrepsykiatri 2 rädda hjärnan 2 barnskyddsteamet 2 IRE-behandling 2 hla-antikroppar 2 återbesöksmottagning 2 skl 2 embolisering 2 smärtlindring 2 kroppspulsåderbråck 2 njure 2 enpatientrum 2 amning 2 myasthenia gravis 2 Alzheimer 2 swedeheart 2 dödsorsaksregistret 2 nyfödda 2 CVI 2 lvad 2 benskörhet 2 andiu 2 gunnar tufveson 2 hjälphjärta 2 sjukhusbiblioteket 2 patientsäkerhetsronder 2 skolios 2 pet/mr 2 nutritionsråd 2 radiofrekvensablation 2 sveriges yngre läkares förening 2 barncancerdagen 2 bröstcancerkirurgi 2 handsprit 2 transplantationskirurgi 2 bild- och funktionsmedicin 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 blodgrupper 2 vävnadsdonation 2 budget 2 athenapriset 2 bilddiagnostik 2 undernäring 2 intensiv kontextuell behandling 2 magnetkameraundersökning 2 trombolys 2 ada 2 psykosvård 2 Magnetkamera 2 cosmic 2 astma 2 psykisk hälsa 2 spridd cancer 2 hjärnkoll 2 suicidprevention 2 skallmissbildning 2 lex maria-anmälan 2 helikopterplatta 2 sjukhuset 2 mg 2 röntgenveckan 2 norrlandstingens regionförbund 2 ändtarmscancer 2 samtalsterapi 2 rökning 2 äldre multisjuka 2 fallprevention 2 IKB 2 skelettröntgen 2 blodstamceller 2 nervsmärta 2 transplantation 2 kortvårdskirurgi 2 spridd njurcancer 2 ballongvidgning 2 försvarsmakten 2 blodcentralen 2 värmebehandling 2 ambulans 2 d-vitamin 2 afasi 2 punktprevalensmätning 2 prognos 2 neuroendokrina tumörer 2 lean 2 rcc 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 ambulanshelikopter 2 bättre flyt 2 u-care 2 stamceller 2 sle 2 titthålskirurgi 2 kombinationsbehandling 2 lasarettet i enköping 2 akut-testet 2 blodbuss 2 läkemedelsfel 2 chefssjuksköterska 2 posttraumatisk stress 2 nationell patientenkät 2 utryckning 2 bukhinnecancer 2 barnmedicin 2 dövhet 2 sömnstörning 2 varm cytostatika 2 sexuella övergrepp 2 kvalitetsarbete 2 videokonferens 2 vårdgaranti 2 operationsplanering 2 centraloperation 2 innocent 2 monoklonala antikroppar 2 genombrottsprojekt 2 mikrokirurgi 2 t-celler 2 BoT 2 rökavvänjning 2 bröstmottagning 2 levodopa 2 knivsta 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 hjärt-lungräddning 2 hjälpmedel 2 djup hjärnstimulering 2 akut stroke 2 aneurysm 2 borrelia 2 Lungcancer 2 psykisk ohälsa 2 Sjukhusskola 2 swecare 2 blodfettssänkande 2 Chefsläkare 2 handkirurgen 2 utländska patienter 2 klimatpåverkan 2 amy diamond 2 Innovationer 2 internationella dagen mot tobak 2 deep brain stimulation 2 surfplatta 2 ABI 2 senior alert 2 ambassadör 2 uems 2 vårdplanering 2 reflux 2 medicinsk etik 2 ångest 2 barnhälsovård 2 provrörsbefruktning 2 funktionsnedsättning 2 videolänk 2 bukaortaaneurysm 2 barnfetma 2 schizofreni 2 hjärtflimmer 2 barnbibliotek 2 biologiska läkemedel 2 felmedicinering 2 FAS 2 attityduppdraget 2 mansgrupp 2 patientinflytande 2 CPAP 2 medicinska veckor 2 självmord 2 nsph 2 självhjälp 2 onkologisk endokrinologi 2 barncancerfonden 2 städrutiner 2 allmänna arvsfonden 2 fysisk aktivitet 2 social fobi 2 resistenta bakterier 2 Psykiatriveckan 2 smärtrehabilitering 2 elektrisk stimulering 2 carf 2 åland 2 miljökonferens 1 apoteket 1 björn eriksson 1 affärsplan 1 sveriges kommuner och landsting 1 trauma 1 dbt 1 kognitiv beteendeinriktad terapi 1 barnsjukvård 1 psykoterapi 1 fysisk aktivitet på recept 1 profil 1 lustgasrening 1 sos alarm 1 Positionering 1 barnreumatism 1 vre 1 nya cancerläkemedel 1 cancerstrategi 1 handhygien 1 käk- och gomspalt 1 leukemi 1 tvångsvård 1 metastaser 1 skrumplever 1 lymfom 1 Medicinteknik 1 kameraövervakning 1 sömnproblem 1 panikångest 1 ISO 9001 1 reproduktion 1 anhörigstöd 1 koldioxidutsläpp 1 vårdrelaterade sjukdomar 1 polisen 1 klebsiella 1 sjuksköterskor 1 studiecirklar 1 diagnostik 1 flykting 1 mrsa 1 kraniofacial kirurgi 1 cis 1 läpp- 1 ndr 1 fertilitetsbehandling 1 njurar 1 vinterkräksjuka 1 alkoholmissbruk 1 handikappförening 1 Uppsala 1 övervakning 1 blodcancerfonden 1 kostnadsbesparing 1 hälsouniversitetet 1 ozonskikt 1 cdu 1 organdonation 1 levercancer 1 respirator 1 missbruk 1 riskkonsumtion 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Antikropp mot Alzheimers sjukdom utvecklad av Uppsalaforskare inger framtidshopp

Antikropp mot Alzheimers sjukdom utvecklad av Uppsalaforskare inger framtidshopp

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 08:30 CEST

​21 september infaller internationella Alzheimerdagen. Ännu finns ingen bot mot sjukdomen, men pågående forskning inger hopp. Ett svenskt läkemedel framtaget vid Uppsala universitet testas i en internationell studie. Det handlar om en antikropp som motverkar plackbildning i hjärnan hos patienter med sjukdomen i tidigt skede.

Bättre prevention, behandling och samlad vård för patienter med lymfödem

Bättre prevention, behandling och samlad vård för patienter med lymfödem

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 13:30 CEST

Från och med i höst tar Akademiska sjukhuset ett samlat grepp om patienter med lymfödem. I satsningen ingår bland annat screening av riskgrupper och tydlig information tidigt om symtom och vart man ska vända sig vid känningar. Likaså att patienterna erbjuds bedömning och råd om behandlingsalternativ av multidisciplinära team.

Akademiska öppnar en ny kirurgisk utvecklingsavdelning

Akademiska öppnar en ny kirurgisk utvecklingsavdelning

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 11:00 CEST

Måndagen den 17 september öppnar Akademiska sjukhuset en ny kirurgisk utvecklingsavdelning. Förutom att vårda patienter med sjukdomar i tjock- och ändtarm har avdelningen i uppdrag att utveckla vården, exempelvis genom att testa och utvärdera nya arbetssätt.

Protonstrålning av cancersjuka barn fokus för nordiskt symposium i Uppsala

Protonstrålning av cancersjuka barn fokus för nordiskt symposium i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 08:00 CEST

Sedan Skandionkliniken i Uppsala startade 2015 har 89 barn behandlats med protonstrålning, framförallt barn med hjärntumör. I fjol fick nästan hälften av alla barn med cancer i Sverige sådan strålbehandling. Under ett nordiskt symposium i Uppsala 10-11 september summeras utvecklingen.

Knivsta får ambulans dygnet runt

Knivsta får ambulans dygnet runt

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 08:30 CEST

I Knivsta finns sedan ett par år en ambulans dagtid, i drift måndag-fredag. Från och med nästa helg kommer en ambulans att vara stationerad där även helger och sedan bemannas dygnet runt. Den utökade ambulanstäckningen syftar framförallt till snabbare utryckningar och ökad trygghet för invånare i de södra delarna av Uppsala län.

Vassare bildteknik kan förbättra behandling vid matstrupscancer

Vassare bildteknik kan förbättra behandling vid matstrupscancer

Nyheter   •   Aug 24, 2018 08:31 CEST

För att bota patienter med cancer i matstrupen eller övre magmunnen krävs oftast en omfattande operation där delar av matstrupe och magsäck tas bort. Jakob Hedberg, överläkare i kirurgi vid Akademiska sjukhuset, forskar bland annat på förbättrad diagnostik med PET-MR-teknik och har tilldelats en halvtidstjänst av Cancerfonden under sex år för forskning kring denna allvarliga sjukdom.

Ambulanshelikoptern visas på Flygets dag 25 augusti

Ambulanshelikoptern visas på Flygets dag 25 augusti

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 08:30 CEST

​Lördagen den 25 augusti arrangerar Försvarsmakten Flygets dag på Ärna med olika evenemang både i luften och på marken. Akademiska sjukhuset är på plats med sin ambulanshelikopter som är med i flyguppvisningar och visas för allmänheten.

Kärlkirurg på Akademiska får Stora forskarpriset

Kärlkirurg på Akademiska får Stora forskarpriset

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 12:30 CEST

​Kevin Mani, kärlkirurg på Akademiska sjukhuset, har tilldelats Stora forskarpriset 2018 av Svensk kirurgisk förening. Han får priset för sin forskning på pulsåderbråck, ett allvarligt tillstånd som oftast drabbar äldre män. Sprucken pulsåder är ett livshotande tillstånd som kräver akut operation.

Barnintensiven på Akademiska öppen igen

Barnintensiven på Akademiska öppen igen

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 13:04 CEST

Akademiska sjukhusets intensivvårdsavdelning för barn har återöppnats. I somras fick avdelningen hålla stängt under fyra veckor på grund av personalbrist, men nu har bemanningsfrågan löst sig. Till en början har avdelningen två vårdplatser och planen är att kunna vårda fem barn vid årsskiftet.

Mätningar av pälsdjurs- och kvalsterallergen i hem och skola har dubblerats på tre år

Mätningar av pälsdjurs- och kvalsterallergen i hem och skola har dubblerats på tre år

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 08:30 CEST

​I Sverige har omkring 13 procent av alla 4-12 åringar någon form av allergi, oftast mot pälsdjur eller kvalster, och nästan vart tionde barn i årskurs sex har diagnostiserad astma. På arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, har efterfrågan på mätningar av pälsdjurs- eller kvalsterallergen i hem eller skola/förskola dubblerats de senaste tre åren.

Kommentar med anledning av UNTs uppgifter om Akademiska sjukhusets bårhus

Nyheter   •   Aug 03, 2018 13:20 CEST

​Upsala Nya Tidning publicerade den 3 augusti en artikel om Akademiska sjukhusets bårhus. Av artikeln går det att få uppfattningen att bårhuset förvarar avlidna på ett ovärdigt sätt och det påstås att förvaring av avlidna sker "utomhus" och "under ett enkelt tak", vilket är helt felaktigt.

Översvämning på Akademiska sjukhuset

Nyheter   •   Jul 29, 2018 18:38 CEST

 Färre missade tider för MR-undersökning – målet med SMS-påminnelser

Färre missade tider för MR-undersökning – målet med SMS-påminnelser

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 13:15 CEST

Patienter med bokad tid för undersökning med MR-kamera på Akademiska sjukhuset får numera påminnelser via SMS. Syftet med satsningen är framförallt att undvika att patienter glömmer bort att komma och att utrustning och salar kan utnyttjas optimalt. Till hösten ska även DT- och ultraljudsundersökningar omfattas.

Ökad tillgång på nässprayen Nyxoid ska minska dödsfall vid överdos av opioider

Ökad tillgång på nässprayen Nyxoid ska minska dödsfall vid överdos av opioider

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 12:00 CEST

​​Allt fler dör av narkotika och dödliga drogkombinationer. För att rädda liv krävs tidiga, förebyggande insatser. Inom ramen för ett pilotprojekt inför Akademiska sjukhuset ökad tillgång till Nyxoid, ett läkemedel som fungerar som motgift mot överdos av heroin och andra opioider och ges i form av nässpray. Satsningen presenteras vid ett seminarium i Almedalen 4 juli.

Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet - fokus för seminarier i Almedalen

Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet - fokus för seminarier i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 11:40 CEST

Har värdebaserad vård någon framtid och hur kan sjukhus tillsammans med patienter, andra hälso- och sjukvårdsverksamheter och företag öka patientdelaktigheten och förbättra vården? Det är tema för tre seminarier i Almedalen idag, tisdagen den 3 juli. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med Dagens Medicin och företagen AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.

Forskare på Akademiska belönas för framsteg inom bilddiagnostik

Nyheter   •   Jun 28, 2018 12:38 CEST

Elna-Marie Larsson, överläkare och professor vid röntgenavdelningen på Akademiska sjukhuset, har av Svenska Läkaresällskapet tilldelats Tage Sjögrens pris 2018 för att på ett unikt sätt ha kombinerat neuroradiologiska frågeställningar med användande av modern medicinsk bilddiagnostik, så kallad imaging.

En mix av antikroppar driver på inflammation vid ledgångsreumatism

En mix av antikroppar driver på inflammation vid ledgångsreumatism

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:30 CEST

En bred mix av antikroppar mot olika proteinfragment som innehåller aminsyran citrullin i lederna har koppling till graden av inflammation och ledskada vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Det visar en ny forskningsstudie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Akademiska inför en ny skonsammare behandling av lymfödem

Akademiska inför en ny skonsammare behandling av lymfödem

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:30 CEST

Akademiska sjukhuset har infört en ny, mer skonsam behandling av lymfödem som innebär att man gör en koppling från de skadade lymfbanorna till mycket små vener så att lymfan kan passera förbi stoppet. Man gör en så kallad lymfaticovenös bypass. Ingreppet kan göras i dagkirurgi och innebär förutom potentiell lindring av besvär en chans att patienterna botas från sin sjukdom.

D-vitaminbrist hos barn med cancer - fokus för flera studier på Akademiska

D-vitaminbrist hos barn med cancer - fokus för flera studier på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 08:30 CEST

Barn med cancer kan ha svårt att få i sig allsidig kost. De rör sig ofta mindre än friska barn och ska undvika direkt solljus under strålbehandling och efter blodstamcellstransplantation - faktorer som sannolikt kan öka risken för D-vitaminbrist. I två pågående studier undersöker forskare på Akademiska sjukhuset hur vanligt det är med sådan brist och vilka halter som är optimala för hälsan.

Sjukhuset har fått en ny extern webbplats

Nyheter   •   Jun 14, 2018 14:30 CEST

​En ny version av Akademiska sjukhusets externa webbplats www.akademiska.se. har lanserats. Den nya webbplatsen är bättre anpassad till besökarnas beteenden och behov, ett ökat antal besök från mobila enheter, samt att publiceringsverktyget var föråldrat och behövde uppdateras.