Skip to main content

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

Experter och talespersoner

Akademiska sjukhuset 52 akademiska 19 Rikssjukvård 18 Psykiatri 11 stroke 10 BUP 9 Akademiska barnsjukhuset 9 akutsjukvård 9 bröstcancer 9 patientsäkerhet 9 Innovation Akademiska 8 brännskada 8 Brännskadecentrum 8 vårdhygien 8 AKUTEN 8 svåra brännskador 8 Njurtransplantation 7 Värdebaserad vård 7 Blodstamcellstransplantation 7 vårdavtal 7 neonatalvård 7 parkinsons sjukdom 7 förlossning 7 Luftburen intensivvård 6 prostatacancer 6 cochleaimplantat 6 MS 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 strålbehandling 6 vri 6 Forskning 6 blodgivning 6 Multipel skleros 6 PET 6 barncancer 5 vårdexport 5 Reproduktionscentrum 5 IRE 5 handkirurgi 5 donationsvecka 5 cancer 5 hälsofrämjande sjukhus 5 skandionkliniken 5 immunterapi 5 brännskador 5 uppsala care 5 blodbrist 5 smärta 5 sömn- och andningscentrum 5 briva 5 vårdrelaterade infektioner 5 otokirurgi 5 Samariterhemmet 5 geriatrik 5 rökstopp inför operation 5 AKUTMOTTAGNINGEN 4 vinnova 4 lustgas 4 parkinson 4 protonterapi 4 multiresistenta bakterier 4 barnakuten 4 smittskydd 4 pulsåderbråck 4 kirurgveckan 2013 4 klinisk forskning 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 epilepsi 4 läkemedel 4 protonstrålning 4 gastric bypass 4 PET-centrum 4 CI 4 barnonkologi 4 fetma 4 positronemissionstomografi 4 stamcellstransplantation 4 överviktskirurgi 4 ivf-behandling 4 smärtcentrum 4 autism 4 LIV 4 antibiotikaresistens 4 telemedicin 4 akutmottagning 4 onkologi 4 diabetes 4 barnmisshandel 4 ortogeriatrik 4 ivf 4 RYGGKIRURGI 4 lex maria 2014 4 kbt 4 ADHD 4 barnsjukhus 4 sjukhusbibliotek 4 Ge blod 4 Kulturdygn 4 Alzheimers sjukdom 4 depression 4 En podd om cancer 3 uppsala universitet 3 centre of excellence 3 hiv 3 mobila team 3 duodenal switch 3 metadon 3 njurcancer 3 fallskador 3 barnskyddsteam 3 rehabiliteringsmedicin 3 SciLifeLab 3 väntetider 3 ortopediveckan 2013 3 betaceller 3 screening 3 imaging 3 artros 3 lymfkörtelcancer 3 DBS 3 operation 3 forskningsbokslut 3 prematura 3 Blod- och tumörsjukdomar 3 läkemedelsbiverkning 3 internmedicin 3 hjärnstamsimplantat 3 snabbspår 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 mammografi 3 trycksår 3 stefan james 3 barnonkologen 3 endokrina tumörer 3 läkemedelsgenomgång 3 logopedi 3 donator 3 alkohol 3 brachyterapi 3 sömnapné 3 hjärtstopp 3 Podcast 3 vårdbyggnad 3 PET-scanning 3 kronisk smärta 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 testbädd 3 ambulanssjukvård 3 far 3 psykiatrivecka 3 statiner 3 CSD 3 suicid 3 friskhuset 3 MR 3 blodgivare 3 triage 3 hjärtpump 3 monoklonal antikropp 3 rättspsykiatri 3 lean sjukvård 3 öceller 3 antibiotika 3 duodopa 3 psykiatrins hus 3 äggdonation 3 center of excellence 3 ulsam 3 bukspottkörtelcancer 3 sylf 3 eksorobot 3 ablation 3 patientflöde 3 biva 3 Framtidens Akademiska 3 ekonomi 3 pet-ct 3 at-ranking 3 vårdskador 3 kultur i länet 3 lars lannfelt 3 Länslogopedi 3 allmänpsykiatri 3 bukspottkörteltransplantation 3 avloppsrening 3 norrlandstingen 3 hjärtinfarkt 3 pci 3 demens 3 hjärtsvikt 3 aktuellt 3 kroppspulsåderbråck 2 plastik- och käkkirurgi 2 bvc 2 nutritionsråd 2 akut stroke 2 trombolys 2 prepreg network 2 spridd cancer 2 sjukhuset 2 neuroendokrina tumörer 2 BoT 2 mögelsvamp 2 ö-cellstransplantation 2 syrgastank 2 barnbibliotek 2 hypoventilation 2 Innovationer 2 hjärnkoll 2 provrörsbefruktning 2 MR-kamera 2 sjukhusbiblioteket 2 nationell patientenkät 2 suicidprevention 2 kortvårdskirurgi 2 astma 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 centraloperation 2 bättre flyt 2 radiofrekvensablation 2 klimatsmart 2 biologiska läkemedel 2 bilddiagnostik 2 t-celler 2 logoped 2 medicinsk etik 2 intensiv kontextuell behandling 2 Irreversibel Elektroporation 2 patientsäkerhetsronder 2 blodcentralen 2 skl 2 rökavvänjning 2 avstötning 2 etik 2 rädda hjärnan 2 sveriges yngre läkares förening 2 stamceller 2 afasi 2 FAS 2 attityduppdraget 2 hjälpmedel 2 aneurysm 2 klimatpåverkan 2 skolios 2 gensekvensering 2 medicinska veckorna i uppsala 2 barncancerdagen 2 e-hälsa 2 Lungcancer 2 exoskelett 2 norrlandstingens regionförbund 2 smärtrehabilitering 2 bromsmedicin 2 videokonferens 2 nsph 2 internationella sömndagen 2 nervsmärta 2 malnutrition 2 punktprevalensmätning 2 videolänk 2 rehabilitering 2 bröstmottagning 2 djup hjärnstimulering 2 försvarsmakten 2 ambassadör 2 PCure 2 surfplatta 2 benbrott 2 andiu 2 amning 2 barnhälsovård 2 operationsplanering 2 barncancerfonden 2 vårdplanering 2 handkirurgen 2 carf 2 gunnar tufveson 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 ändtarmscancer 2 Downs syndrom 2 transplantation 2 musyq 2 ambulans 2 budget 2 bild- och funktionsmedicin 2 benskörhet 2 njure 2 transplantationskirurgi 2 Psykiatriveckan 2 sle 2 borrelia 2 röntgenveckan 2013 2 sömnstörning 2 swedeheart 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 uppsala bio 2 åland 2 helikopterplatta 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 monoklonala antikroppar 2 hjärtflimmer 2 blodbuss 2 social fobi 2 ballongvidgning 2 miljögifter 2 städrutiner 2 psykisk ohälsa 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 tonårsråd 2 lean 2 Akademiska laboratoriet 2 vårdgaranti 2 myasthenia gravis 2 dövhet 2 bröstcancerkirurgi 2 äldre multisjuka 2 CPAP 2 Alzheimer 2 center of excellence diabetes 2 rökning 2 blodfettssänkande 2 Chrons sjukdom 2 elektrisk stimulering 2 dödsorsaksregistret 2 u-care 2 pet/mr 2 minnesmottagning 2 samtalsterapi 2 återbesöksmottagning 2 ABI 2 fallprevention 2 bröstsjuksköterskor 2 innocent 2 eBUP 2 röntgenveckan 2 kombinationsbehandling 2 knivsta 2 athenapriset 2 hörselimplantat 2 blodstamceller 2 bukhinnecancer 2 barnfetma 2 barnskyddsteamet 2 centrum för vektorburna infektioner 2 ångest 2 magnetkameraundersökning 2 spermiedonation 2 senior alert 2 lex maria-anmälan 2 fysisk aktivitet 2 embolisering 2 mansgrupp 2 prognos 2 världsnjurdagen 2 utryckning 2 blodgrupper 2 handsprit 2 felmedicinering 2 IKB 2 onkologisk endokrinologi 2 mg 2 smärtlindring 2 lena kilander 2 respiratorvård 2 Sjukhusskola 2 patientinflytande 2 d-vitamin 2 CVI 2 sjögrens syndrom 2 cosmic 2 antikropp 2 enpatientrum 2 självhjälp 2 värmebehandling 2 nyfödda 2 pet/mr-kamera 2 lasarettet i enköping 2 hla-antikroppar 2 medicinska veckor 2 skelettröntgen 2 uems 2 lvad 2 Enzymrening 2 akut-testet 2 undernäring 2 njursvikt 2 läkemedelsfel 2 deep brain stimulation 2 IRE-behandling 2 posttraumatisk stress 2 schizofreni 2 internationella dagen mot tobak 2 klinikapotekare 2 Magnetkamera 2 funktionsnedsättning 2 mikrokirurgi 2 genanalys 2 genombrottsprojekt 2 levodopa 2 psykisk hälsa 2 Skållningsskador 2 podd 2 ambulansdirigering 2 spridd njurcancer 2 amy diamond 2 hjälphjärta 2 titthålskirurgi 2 ozonrening 2 barnmedicin 2 ada 2 byggdamm 2 kraniosynostos 2 självmord 2 utländska patienter 2 swecare 2 sexuella övergrepp 2 bukaortaaneurysm 2 reflux 2 psykosvård 2 LKG-team 2 varm cytostatika 2 kvalitetsarbete 2 hjärt-lungräddning 2 chefssjuksköterska 2 ambulanshelikopter 2 rcc 2 hematologi 2 pxl01 2 skallmissbildning 2 resistenta bakterier 2 allmänna arvsfonden 2 pet-ct-kamera 2 PET-diagnostik 2 Chefsläkare 2 äldrepsykiatri 2 vävnadsdonation 2 kroniskt försenad dygnsrytm 1 njurinflammation 1 brusten tarm 1 sekvensering 1 engångsdoser 1 anders jonzon 1 centrum för rättvisa 1 akk 1 ätstörningsenheten 1 underbensamputation 1 psykosr 1 barnavårdscentraler 1 logopedisk behandling 1 institutet för kvalitetsutveckling 1 multipel sclerosis 1 avvänjning 1 kängurumetoden 1 medicinsk avbildningsteknik 1 kairo 1 samverkansavtal 1 sten rubertsson 1 OCT 1 snabbutredning 1 quality innovation of the year 1 kyssjuka 1 SCAN-B 1 MYC 1 urologi 1 allmänna barnhus 1 personnummer 1 bildteknik 1 vakenkirurgi 1 blodcancer 1 läkemedelsautomat 1 als 1 iq-4 projektet 1 stora psykologpriset 1 Strokewalk 1 peritonealcancer 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 överburenhet 1 biverkningar 1 röntgengenomlysning 1 öronakupunktur 1 röntgen 1 analinkontinens 1 hjärnskada 1 kontaktterapi 1 konsultsjuksköterskor 1 kronisk njkursvikt 1 epstein-barr-virus 1 ny behandling 1 klinisk fysiologi 1 kirurgiskt centrum 1 logopedisk rehabilitering 1 läsecirkel 1 immunstimulerande läkemedel 1 shunt 1 astrazeneca 1 åtgärdsprogram 1 typ 2-diabetes 1 malmö aviation 1 uppsala ryggdagar 1 sbar 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Allt fler unga söker vård för könsutredning

Allt fler unga söker vård för könsutredning

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 08:30 CET

Allt fler barn och ungdomar söker psykiatrin för att de upplever sig leva i fel kropp och känner ett starkt lidande eller obehag av det, så kallad könsdysfori. På Akademiska sjukhuset har antalet könsutredningar av personer under 16 år nästan tredubblats sedan 2015. Den 23 mars arrangerar BUP en utbildning för vårdpersonal i Uppsala för att sprida kunskap om hur man arbetar.

Blodstamcellstransplantation effektivaste behandlingen vid skovvis MS

Blodstamcellstransplantation effektivaste behandlingen vid skovvis MS

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 08:30 CET

Nya forskningsrön har kunnat bekräfta att blodstamcellstransplantation är effektivare än traditionell bromsmedicin vid skovvis MS. Det framgår av preliminära resultat från den så kallade MIST-studien, den första randomiserade studien där transplantation jämförts med konventionell behandling. Akademiska är det enda svenska sjukhus som medverkat i den internationella multicenterstudien.

Akademiska bemöter inslag om psykiatrin

Akademiska bemöter inslag om psykiatrin

Nyheter   •   Mar 14, 2018 10:20 CET

TV4 har i en serie inslag skildrat några patienters upplevelser av psykiatriverksamheten vid Akademiska sjukhuset. I inslagen framförs kritik från patienter och anhörig om vården som ges. Här bemöts några av uppgifterna.

Kan skonsammare behandling av nya blodkärl minska återfall efter kranskärlsoperation?

Kan skonsammare behandling av nya blodkärl minska återfall efter kranskärlsoperation?

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 08:30 CET

Kranskärlskirurgi är fortfarande den vanligaste hjärtoperationen i Sverige. I en nordisk studie ledd från Akademiska sjukhuset ska en ny så kallad no-touch-metod utvärderas, där de kroppsegna blodkärlen handhas med en skonsammare teknik vid kranskärlsoperationer. Förhoppningen är att betydligt färre patienter ska få återfall och drabbas av förträngningar och blockering i de nya kärlen.

​Kvinnor i topp som levande njurdonatorer på Akademiska

​Kvinnor i topp som levande njurdonatorer på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 08:30 CET

I fjol genomfördes 110 njurtransplantationer på Akademiska sjukhuset, betydligt fler än 2007 då 65 patienter fick en ny njure. Antalet njurtransplantationer har ökat sedan millenieskiftet. Kvinnor utgör numera närmare 60 procent av de levande njurdonatorerna, vilket uppmärksammas inför internationella kvinnodagen och världsnjurdagen 8 mars.

​Mikael Köhler ny chefsläkare på Akademiska sjukhuset

​Mikael Köhler ny chefsläkare på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 10:12 CET

Mikael Köhler är utsedd till ny chefsläkare på Akademiska sjukhuset. Han tillträder den 28 maj och kommer närmast från en tjänst som chef för geriatrik på Akademiska. Han har tidigare även varit chef för dåvarande medicin- och thoraxdivisionen och verksamhetschef för intern- och lungmedicin.

Kliniköverskridande ST-läkarutbildning ska öka patientsäkerheten på akuten

Kliniköverskridande ST-läkarutbildning ska öka patientsäkerheten på akuten

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 08:30 CET

Idag ligger patienter längre på akuten än önskvärt. För ett år sedan inleddes ett försök med kliniköverskridande utbildning för ST-läkare på Akademiska sjukhuset. Syftet är att stärka patientsäkerheten genom förbättrad kommunikation och samarbete mellan läkare från olika kliniker.

Barnsjukvården storsatsar på kreativa idéer från patienter, närstående och personal

Barnsjukvården storsatsar på kreativa idéer från patienter, närstående och personal

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 13:30 CET

Både patienter, deras närstående och personal har ofta goda idéer som kan förbättra vården. Under våren tar Akademiska barnsjukhuset och dess verksamheter ute i länet krafttag för att tillvarata idékraften på ett mer strukturerat sätt.

Nya behandlingar i sikte mot biverkningar av cytostatika vid barnleukemi

Nya behandlingar i sikte mot biverkningar av cytostatika vid barnleukemi

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 08:30 CET

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste cancerformen hos barn. Idag överlever nio av tio, men över hälften av drabbas av svåra biverkningar av cytostatikabehandlingen. Flera studier på Akademiska sjukhuset syftar till att utveckla effektivare terapier och rätt stöd, vilket lyfts fram med anledning av internationella barncancerdagen 14 februari.

Ny podd ska slå hål på fördomar om psykiska sjukdomar

Ny podd ska slå hål på fördomar om psykiska sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 08:30 CET

Fredagen den 9 februari sänds första avsnittet av Hjärnspöken, Akademiska sjukhusets nya podcast om psykiska sjukdomar. Främsta syftet är att slå hål på myter och fördomar, men också att sprida kunskap om vården och den snabba utvecklingen på området.

Akademiska först i landet med Car-T-cell-behandling mot barnleukemi

Akademiska först i landet med Car-T-cell-behandling mot barnleukemi

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 11:26 CET

För första gången i Sverige kommer inom kort barn med leukemi behandlas med Car-T-celler på Akademiska sjukhuset. Det är en ny form av genterapi som utgår från celler i kroppens immunförsvar. Målgruppen är patienter som inte svarat tillräckligt bra på gängse botande behandling med cytostatika. Behandlingen ges inom ramen för en klinisk studie.

Akademiska startar livesändning med experter på Facebook

Akademiska startar livesändning med experter på Facebook

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 08:30 CET

Onsdagen den 7 februari startar Akademiska, som första universitetssjukhus i landet, med livesändningar på Facebook från olika delar av verksamheten. Först ut är akutmottagningen för vuxna och tanken är att experter ska svara på frågor från både allmänheten och vårdpersonal.

Onkologchef på Akademiska: ”Cancervården gynnas av ökad patientmedverkan i forskning och kvalitetsförbättringar"ar”

Onkologchef på Akademiska: ”Cancervården gynnas av ökad patientmedverkan i forskning och kvalitetsförbättringar"ar”

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 08:29 CET

Mer än häften av läkemedelsstudierna på Akademiska sjukhuset berör blod- och tumörsjukdomar. Forskningen bidrar till att fler patienter får tillgång till nya behandlingar samtidigt som sjukhuset kan ligga i framkant och utveckla nya arbetssätt och metoder. Det menar Hans Hägglund, verksamhetschef på Akademiska som medverkar i Nätverk mot cancers symposium på Världscancerdagen 4 februari.

​Unga med sömnproblem erbjuds internetbehandling

​Unga med sömnproblem erbjuds internetbehandling

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 08:30 CET

Sömnsvårigheter har ökat bland svenska ungdomar och är idag nästan tre gånger vanligare än på 1980-talet. Bland unga med psykiatriska tillstånd som ångest, depression, adhd och autism är förekomsten mycket vanlig. Nu inför barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset en internetbaserad KBT-behandling.

​Brist på donerad vävnad fokus för nationellt möte i Uppsala

​Brist på donerad vävnad fokus för nationellt möte i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 08:30 CET

Inte bara organ utan även vävnader från avlidna kan doneras och rädda liv, men idag råder brist på alla typer av donerad vävnad i Sverige. Den 25-26 januari arrangeras det årliga nationella donationsmötet i Uppsala med Akademiska sjukhuset som värd. Mötet samlar över 200 deltagare från hela landet och flera internationella föreläsare.

 Larmoperatörer ska få effektivare beslutsstöd för ambulansutlarmning

Larmoperatörer ska få effektivare beslutsstöd för ambulansutlarmning

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 09:35 CET

Sjuksköterskor vid Sjukvårdens Larmcentral i Uppsala, Sörmland och Västmanland hanterar cirka 100 000 112-samtal årligen. Nu ska ett bedömningsverktyg tas fram som kompletterar det befintliga beslutsstödet med information i realtid. Detta för att underlätta bedömningar av en patients prognos och vårdbehov med målet att göra de prehospitala vårdinsatserna effektivare.

Epidemiläge på Akademiska på grund av influensan

Epidemiläge på Akademiska på grund av influensan

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2018 08:59 CET

Akademiska sjukhuset har beslutat gå upp i epidemiläge på grund av den tilltagande influensaepidemin. Epidemiläge innebär framförallt interna förändringar beträffande var patienter med influensa bäst ska vårdas. Det kan även behöva göras begränsningar av den planerade sjukvården.

Nytt inloggningssystem ger snabbare access till patientinformation

Nytt inloggningssystem ger snabbare access till patientinformation

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 08:30 CET

​Ett nytt inloggningssystem, Tap and Go, har införts på Akademiska sjukhuset som ger vårdpersonalen snabbare åtkomst till samtliga it-system. Det gör vården mer patientsäker och underlättar arbetet för dem som rör sig mycket och flyttar sig mellan olika arbetsplatser. Systemet används idag av drygt 1000 användare inom barnakutsektionen, barnintensiven, centralintensiven och ambulansintaget.

​Nya arbetssätt ger färre bristningar vid förlossning

​Nya arbetssätt ger färre bristningar vid förlossning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:30 CET

Allt färre kvinnor som föder barn vaginalt på Akademiska sjukhuset drabbas av bristningar. Över tre fjärdedelar får inga eller lindriga besvär. Främsta förklaringen är förebyggande insatser av ett nystartat bäckenbottenteam, utbildning av barnmorskor och tydligare information till gravida och nyförlösta om hur de bör träna.

Patienter med ​handledsartros slipper stelopereras med unik metod

Patienter med ​handledsartros slipper stelopereras med unik metod

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 09:14 CET

Patienter med kronisk smärta på grund av artros i handleden brukar ofta stelopereras, med förlorad rörlighet i handen som följd. Som enda klinik i landet erbjuder handkirurgen på Akademiska sjukhuset så kallad handledsdenervation som kan minska smärtan utan att försämra rörligheten.