Skip to main content

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

Experter och talespersoner

Akademiska sjukhuset 53 akademiska 19 Rikssjukvård 18 Psykiatri 11 stroke 10 bröstcancer 9 BUP 9 akutsjukvård 9 patientsäkerhet 9 Akademiska barnsjukhuset 9 Innovation Akademiska 8 AKUTEN 8 brännskada 8 Brännskadecentrum 8 svåra brännskador 8 vårdhygien 8 Njurtransplantation 7 förlossning 7 vårdavtal 7 Värdebaserad vård 7 Blodstamcellstransplantation 7 parkinsons sjukdom 7 strålbehandling 7 neonatalvård 7 cochleaimplantat 6 Forskning 6 MS 6 vri 6 prostatacancer 6 Luftburen intensivvård 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 PET 6 blodgivning 6 Multipel skleros 6 barncancer 5 rökstopp inför operation 5 blodbrist 5 uppsala care 5 brännskador 5 briva 5 hälsofrämjande sjukhus 5 smärta 5 geriatrik 5 vårdrelaterade infektioner 5 Reproduktionscentrum 5 IRE 5 Samariterhemmet 5 cancer 5 immunterapi 5 otokirurgi 5 sömn- och andningscentrum 5 donationsvecka 5 handkirurgi 5 vårdexport 5 skandionkliniken 5 överviktskirurgi 4 multiresistenta bakterier 4 barnsjukhus 4 lustgas 4 protonterapi 4 LIV 4 smittskydd 4 kbt 4 ivf-behandling 4 barnakuten 4 antibiotikaresistens 4 parkinson 4 onkologi 4 lex maria 2014 4 positronemissionstomografi 4 pulsåderbråck 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 gastric bypass 4 stamcellstransplantation 4 klinisk forskning 4 ivf 4 vinnova 4 Ge blod 4 akutmottagning 4 smärtcentrum 4 epilepsi 4 Alzheimers sjukdom 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 läkemedel 4 barnonkologi 4 ortogeriatrik 4 ADHD 4 PET-centrum 4 CI 4 RYGGKIRURGI 4 sjukhusbibliotek 4 protonstrålning 4 Kulturdygn 4 diabetes 4 autism 4 telemedicin 4 barnmisshandel 4 depression 4 fetma 4 kirurgveckan 2013 4 statiner 3 snabbspår 3 betaceller 3 antibiotika 3 hjärtsvikt 3 Blod- och tumörsjukdomar 3 eksorobot 3 imaging 3 En podd om cancer 3 donator 3 hiv 3 Länslogopedi 3 Framtidens Akademiska 3 hjärnstamsimplantat 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 triage 3 bukspottkörteltransplantation 3 duodenal switch 3 Podcast 3 DBS 3 avloppsrening 3 kronisk smärta 3 lean sjukvård 3 endokrina tumörer 3 alkohol 3 sömnapné 3 MR-kamera 3 hjärtinfarkt 3 lymfkörtelcancer 3 aktuellt 3 biva 3 väntetider 3 läkemedelsgenomgång 3 CSD 3 friskhuset 3 fallskador 3 brachyterapi 3 pci 3 ablation 3 logopedi 3 metadon 3 uppsala universitet 3 far 3 lars lannfelt 3 hjärtstopp 3 sylf 3 forskningsbokslut 3 patientflöde 3 vårdskador 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 njurcancer 3 trycksår 3 norrlandstingen 3 ulsam 3 at-ranking 3 demens 3 allmänpsykiatri 3 barnskyddsteam 3 mobila team 3 pet-ct 3 duodopa 3 center of excellence 3 blodgivare 3 artros 3 ambulanssjukvård 3 läkemedelsbiverkning 3 psykiatrins hus 3 internmedicin 3 hjärtpump 3 äggdonation 3 prematura 3 ekonomi 3 kultur i länet 3 centre of excellence 3 testbädd 3 SciLifeLab 3 screening 3 öceller 3 ortopediveckan 2013 3 bukspottkörtelcancer 3 vårdbyggnad 3 psykiatrivecka 3 suicid 3 monoklonal antikropp 3 mammografi 3 rehabiliteringsmedicin 3 rättspsykiatri 3 barnonkologen 3 MR 3 stefan james 3 operation 3 PET-scanning 3 bvc 2 eBUP 2 ö-cellstransplantation 2 e-hälsa 2 syrgastank 2 hörselimplantat 2 logoped 2 ozonrening 2 njursvikt 2 plastik- och käkkirurgi 2 Akademiska laboratoriet 2 spermiedonation 2 miljögifter 2 rehabilitering 2 etik 2 malnutrition 2 Downs syndrom 2 Enzymrening 2 Skållningsskador 2 prepreg network 2 centrum för vektorburna infektioner 2 bröstsjuksköterskor 2 bromsmedicin 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 genanalys 2 respiratorvård 2 Vivianne Macdisi 2 uppsala bio 2 exoskelett 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 byggdamm 2 pet/mr-kamera 2 musyq 2 kraniosynostos 2 klimatsmart 2 PET-diagnostik 2 tonårsråd 2 PCure 2 världsnjurdagen 2 avstötning 2 Chrons sjukdom 2 LKG-team 2 ambulansdirigering 2 hematologi 2 hypoventilation 2 antikropp 2 internationella sömndagen 2 minnesmottagning 2 Irreversibel Elektroporation 2 center of excellence diabetes 2 klinikapotekare 2 gensekvensering 2 benbrott 2 podd 2 pxl01 2 pet-ct-kamera 2 röntgenveckan 2013 2 mögelsvamp 2 lena kilander 2 sjögrens syndrom 2 medicinska veckorna i uppsala 2 äldrepsykiatri 2 rädda hjärnan 2 barnskyddsteamet 2 IRE-behandling 2 hla-antikroppar 2 återbesöksmottagning 2 skl 2 embolisering 2 smärtlindring 2 kroppspulsåderbråck 2 njure 2 enpatientrum 2 amning 2 myasthenia gravis 2 Alzheimer 2 swedeheart 2 dödsorsaksregistret 2 nyfödda 2 CVI 2 lvad 2 benskörhet 2 andiu 2 gunnar tufveson 2 hjälphjärta 2 sjukhusbiblioteket 2 patientsäkerhetsronder 2 skolios 2 pet/mr 2 nutritionsråd 2 radiofrekvensablation 2 sveriges yngre läkares förening 2 barncancerdagen 2 bröstcancerkirurgi 2 handsprit 2 transplantationskirurgi 2 bild- och funktionsmedicin 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 blodgrupper 2 vävnadsdonation 2 budget 2 athenapriset 2 bilddiagnostik 2 undernäring 2 intensiv kontextuell behandling 2 magnetkameraundersökning 2 trombolys 2 ada 2 psykosvård 2 Magnetkamera 2 cosmic 2 astma 2 psykisk hälsa 2 spridd cancer 2 hjärnkoll 2 suicidprevention 2 skallmissbildning 2 lex maria-anmälan 2 helikopterplatta 2 sjukhuset 2 mg 2 röntgenveckan 2 norrlandstingens regionförbund 2 ändtarmscancer 2 samtalsterapi 2 rökning 2 äldre multisjuka 2 fallprevention 2 IKB 2 skelettröntgen 2 blodstamceller 2 nervsmärta 2 transplantation 2 kortvårdskirurgi 2 spridd njurcancer 2 ballongvidgning 2 försvarsmakten 2 blodcentralen 2 värmebehandling 2 ambulans 2 d-vitamin 2 afasi 2 punktprevalensmätning 2 prognos 2 neuroendokrina tumörer 2 lean 2 rcc 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 ambulanshelikopter 2 bättre flyt 2 u-care 2 stamceller 2 sle 2 titthålskirurgi 2 kombinationsbehandling 2 lasarettet i enköping 2 akut-testet 2 blodbuss 2 läkemedelsfel 2 chefssjuksköterska 2 posttraumatisk stress 2 nationell patientenkät 2 utryckning 2 bukhinnecancer 2 barnmedicin 2 dövhet 2 sömnstörning 2 varm cytostatika 2 sexuella övergrepp 2 kvalitetsarbete 2 videokonferens 2 vårdgaranti 2 operationsplanering 2 centraloperation 2 innocent 2 monoklonala antikroppar 2 genombrottsprojekt 2 mikrokirurgi 2 t-celler 2 BoT 2 rökavvänjning 2 bröstmottagning 2 levodopa 2 knivsta 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 hjärt-lungräddning 2 hjälpmedel 2 djup hjärnstimulering 2 akut stroke 2 aneurysm 2 borrelia 2 Lungcancer 2 psykisk ohälsa 2 Sjukhusskola 2 swecare 2 blodfettssänkande 2 Chefsläkare 2 handkirurgen 2 utländska patienter 2 klimatpåverkan 2 amy diamond 2 Innovationer 2 internationella dagen mot tobak 2 deep brain stimulation 2 surfplatta 2 ABI 2 senior alert 2 ambassadör 2 uems 2 vårdplanering 2 reflux 2 medicinsk etik 2 ångest 2 barnhälsovård 2 provrörsbefruktning 2 funktionsnedsättning 2 videolänk 2 bukaortaaneurysm 2 barnfetma 2 schizofreni 2 hjärtflimmer 2 barnbibliotek 2 biologiska läkemedel 2 felmedicinering 2 FAS 2 attityduppdraget 2 mansgrupp 2 patientinflytande 2 CPAP 2 medicinska veckor 2 självmord 2 nsph 2 självhjälp 2 onkologisk endokrinologi 2 barncancerfonden 2 städrutiner 2 allmänna arvsfonden 2 fysisk aktivitet 2 social fobi 2 resistenta bakterier 2 Psykiatriveckan 2 smärtrehabilitering 2 elektrisk stimulering 2 carf 2 åland 2 miljökonferens 1 apoteket 1 björn eriksson 1 affärsplan 1 sveriges kommuner och landsting 1 trauma 1 dbt 1 kognitiv beteendeinriktad terapi 1 barnsjukvård 1 psykoterapi 1 fysisk aktivitet på recept 1 profil 1 lustgasrening 1 sos alarm 1 Positionering 1 barnreumatism 1 vre 1 nya cancerläkemedel 1 cancerstrategi 1 handhygien 1 käk- och gomspalt 1 leukemi 1 tvångsvård 1 metastaser 1 skrumplever 1 lymfom 1 Medicinteknik 1 kameraövervakning 1 sömnproblem 1 panikångest 1 ISO 9001 1 reproduktion 1 anhörigstöd 1 koldioxidutsläpp 1 vårdrelaterade sjukdomar 1 polisen 1 klebsiella 1 sjuksköterskor 1 studiecirklar 1 diagnostik 1 flykting 1 mrsa 1 kraniofacial kirurgi 1 cis 1 läpp- 1 ndr 1 fertilitetsbehandling 1 njurar 1 vinterkräksjuka 1 alkoholmissbruk 1 handikappförening 1 Uppsala 1 övervakning 1 blodcancerfonden 1 kostnadsbesparing 1 hälsouniversitetet 1 ozonskikt 1 cdu 1 organdonation 1 levercancer 1 respirator 1 missbruk 1 riskkonsumtion 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

​Störningar i Region Uppsalas journalsystem helt avhjälpta

Nyheter   •   Nov 10, 2018 14:18 CET

De problem som Region Uppsala har haft med journalsystemet är nu helt lösta och vården har gått tillbaka till att arbeta enligt ordinarie rutiner. Samtliga e-tjänster via 1177 är tillgängliga.

​Störningar i Region Uppsalas journalsystem avhjälpta

Nyheter   •   Nov 09, 2018 22:54 CET

De problem som Region Uppsala har haft med journalsystemet är nu till största delen lösta och vården har gått tillbaka till att arbeta enligt ordinarie rutiner.

Störningar i Region Uppsalas journalsystem

Nyheter   •   Nov 09, 2018 10:46 CET

Region Uppsala har för närvarande problem med journalsystemet Cosmic som används inom all hälso- och sjukvård, inklusive sjukhus och vårdcentraler, även privata.

Onkologisk endokrinologi får förlängt förtroende som Center of Excellence

Nyheter   •   Nov 08, 2018 13:48 CET

​Onkologisk endokrinologi vid Akademiska sjukhuset har granskats av ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society), som rekommenderar att onkologisk endokrinologis Center of Excellence-certifikat förlängs med fem år.

Forskningsstudie ska förbättra tidig upptäckt av förlossningsdepression

Forskningsstudie ska förbättra tidig upptäckt av förlossningsdepression

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 08:30 CET

​Mer än var tionde nybliven mamma drabbas av förlossningsdepression, men långtifrån alla fångas in av vården och får rätt stöd. Förutom att själv må dåligt får många svårt att knyta an till barnet. Som resultat av en forskningsstudie i Uppsala utvecklar kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset en multiprofessionell stödgrupp. Samtidigt tas en manual fram för screening vid utskrivning från BB.

Akademiska lanserar nytt professionssteg för sjuksköterskor

Akademiska lanserar nytt professionssteg för sjuksköterskor

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 08:30 CET

Den 6 november går startskottet för en ny satsning på kompetensutveckling för sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset, Professionssteget. Målgruppen är dels erfarna sjuksköterskor som får utbildning och coachning i att handleda, dels nyutexaminerade sjuksköterskor som får kompetensutveckling.

​Akademiska öppnar lättvårdsverksamhet på Uppsalahotell

​Akademiska öppnar lättvårdsverksamhet på Uppsalahotell

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 12:15 CET

Akademiska sjukhuset har beslutat att öppna verksamhet i ny tappning på Hotell von Kraemer vid Skandionkliniken. Det blir en kombination av patienthotell och lättvård, som innebär att sjukhuset disponerar 50 förbokade platser för patienter som ska förberedas inför operation eller annan behandling alternativt behöver efterkontroll. Hotellplatserna ska bemannas dygnet runt av undersköterskor.

Medarbetare testar ny teknik för framtidens vård på Akademiska

Medarbetare testar ny teknik för framtidens vård på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 09:52 CEST

Takbelysning som efterliknar naturligt dagsljus och separata ljudrum som gör att patienter inte störs när flera vårdas på samma sal. Det är några exempel på ny teknik som just nu testas på Akademiska sjukhuset. Avsikten är att hitta nya, innovativa lösningar till den nya barnintensiven som ska öppnas 2020, men lösningarna kan även komma att användas på övriga sjukhuset.

Ökad kunskap om proteiner i innerörat banar väg för säkrare diagnostik

Ökad kunskap om proteiner i innerörat banar väg för säkrare diagnostik

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 08:30 CEST

Nästan var tionde person i Sverige lider av hörselnedsättning. Stora framsteg har gjorts som möjliggör för gravt hörselskadade och döva att uppfatta ljud med cochleaimplantat. Men när det gäller hörselnedsättning orsakad av sjukdomar i innerörat behövs bättre diagnostik och behandlingar, menar forskare på Akademiska sjukhuset vilket uppmärksammas i samband med Hörselveckan 15-21 oktober.

Totalstoppet hävs för intag av patienter till planerade åtgärder

Totalstoppet hävs för intag av patienter till planerade åtgärder

Nyheter   •   Okt 15, 2018 16:27 CEST

Från och med tisdag 16 oktober hävs det totala stoppet för intag av patienter till planerade åtgärder på Akademiska sjukhuset. Stoppet, som infördes 9 oktober på grund av sjukhusets mycket besvärliga platsläge, ersätts med ett selektivt intag av patienter per verksamhetsområde och vecka. Alla intag därutöver ska beslutas i samråd med chefsläkare.

Lovande immunterapi mot allvarlig njurinflammation prövas i internationell studie

Lovande immunterapi mot allvarlig njurinflammation prövas i internationell studie

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 08:30 CEST

Var tionde njursjuk som går i dialys i västvärlden har en bakomliggande njurinflammation av typen IgA-nefrit. Härom året visade forskning att en ny sorts immunterapi kan stabilisera njurfunktionen. Före årets slut är en större internationell studie planerad att inledas vid 150 sjukhus, en så kallad FAS III-studie, där Akademiska sjukhuset koordinerar svensk medverkan.

Koll på statistiken gav färre komplikationer på förlossningen

Koll på statistiken gav färre komplikationer på förlossningen

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 08:30 CEST

Bristningar, akuta kejsarsnitt, blödningar och infektioner. Det är några exempel på komplikationer som förlossningsvården på Akademiska sjukhuset har lyckats få ner på senare tid. En förklaring är mer systematiskt arbete med patientdata och snabba åtgärder vid behov.

Fler logopeder borgar för bättre språkträning vid afasi

Fler logopeder borgar för bättre språkträning vid afasi

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 08:30 CEST

​Ungefär en tredjedel av alla strokedrabbade får också afasi. Men nedsatt språkförmåga kan även uppstå av ett kraftigt slag mot huvudet eller sjukdom som lett till en hjärnskada. För att möta behovet av strokerehabilitering har fyra nya logopedtjänster inrättats inom Rehabilitering och Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset vilket uppmärksammas med anledning av europeiska afasidagen 10 oktober.

Donationsansvarig läkare efterlyser ökad nationell samordning av vävnadsdonation

Donationsansvarig läkare efterlyser ökad nationell samordning av vävnadsdonation

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 08:30 CEST

Både i regionen och nationellt behövs ökad samordning av vävnadsdonation. Det skulle göra arbetet mer effektivt och göra Sverige mindre beroende av importerad vävnad, anser Helena Almén, donationsansvarig läkare i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Frågor om donation av vävnad och organ är på agendan under den nationella donationsveckan 8-14 oktober.

Rödbetsjuice har positiv effekt vid svår hjärt-lungsjukdom

Rödbetsjuice har positiv effekt vid svår hjärt-lungsjukdom

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 08:30 CEST

​Ett regelbundet intag av rödbetsjuice har positiv effekt på hälsan hos patienter med den svåra hjärt-lungsjukdomen PAH (pulmonell arteriell hypertension). Det framgår av en patientstudie på Akademiska sjukhuset. Orsaken är att rödbetor är rika på nitrat, som i kroppen kan omvandlas till nitrit och kväveoxid som i sin tur vidgar kärlen.

Neurobiologin bakom extas/eufori utforskas i epilepsistudie på Akademiska

Neurobiologin bakom extas/eufori utforskas i epilepsistudie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 08:30 CEST

Hur upplevs epileptiska anfall? Det utforskas just nu i en studie på Akademiska sjukhuset. Ett sidospår i studien är mer ovanliga anfall med extatiska, ibland andliga upplevelser. En fråga som intresserar forskarna är var hjärnskadan är lokaliserad hos dessa patienter.

Rehabiliteringskoordinator testas inom specialistpsykiatrin på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 08:30 CEST

Kan rehabiliteringskoordinatorer bidra till att patienter inom specialistpsykiatrin som är sjukskrivna för bland annat svår ångest och depression snabbare kan återgå till studier eller arbete? Funktionen inrättas i höst på affektiva mottagningen vid Akademiska sjukhuset och ska utvärderas i en forskningsstudie.

 Mer individanpassad behandling av bröstcancer målet för ny studie på Akademiska

Mer individanpassad behandling av bröstcancer målet för ny studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 13:00 CEST

I september inleds en stor nordisk studie vars främsta mål är att med hjälp av pet-kamera se vilken typ av bröstcancer patienten har och därmed kunna anpassa behandlingen mer individuellt. Forskarna använder en metod som utvecklats vid Uppsala universitet och pet-centrum på Akademiska sjukhuset som gör det möjligt att upptäcka om kvinnan har så kallade HER2-positiva metastaser.

Antikropp mot Alzheimers sjukdom utvecklad av Uppsalaforskare inger framtidshopp

Antikropp mot Alzheimers sjukdom utvecklad av Uppsalaforskare inger framtidshopp

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 08:30 CEST

​21 september infaller internationella Alzheimerdagen. Ännu finns ingen bot mot sjukdomen, men pågående forskning inger hopp. Ett svenskt läkemedel framtaget vid Uppsala universitet testas i en internationell studie. Det handlar om en antikropp som motverkar plackbildning i hjärnan hos patienter med sjukdomen i tidigt skede.

Bättre prevention, behandling och samlad vård för patienter med lymfödem

Bättre prevention, behandling och samlad vård för patienter med lymfödem

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 13:30 CEST

Från och med i höst tar Akademiska sjukhuset ett samlat grepp om patienter med lymfödem. I satsningen ingår bland annat screening av riskgrupper och tydlig information tidigt om symtom och vart man ska vända sig vid känningar. Likaså att patienterna erbjuds bedömning och råd om behandlingsalternativ av multidisciplinära team.