Skip to main content

​​Patientkontakt stänger sin besöksverksamhet

Nyhet   •   Aug 10, 2017 16:11 CEST

Patientkontakt (tidigare Blå rummet) stänger sin besöksverksamhet på Akademiska sjukhuset.

- De senaste åren har det varit allt färre som har besökt Patientkontakt på plats. Detta hänger samman med framväxten av nya kommunikationsvägar via 1177 och med nya arbetssätt inom vården, där kontaktsjuksköterskor har tagit ett allt större ansvar för fortlöpande information till patienter och anhöriga, säger Anette Gehrman Tallroth, chef för vårdadministrativ service på Akademiska sjukhuset.

Patienter vid Akademiska sjukhuset kan fortsatt höra av sig till Patientkontakt via telefon eller e-post vid frågor och funderingar. Patientkontakt är dock i första hand en vägledande funktion och kan inte gå in i enskilda medicinska ärenden eller hjälpa till med tidsbokningar eller remissfrågor.

Kontakta alltid berörd mottagning eller avdelning med frågor som rör hälsotillstånd, remisser och tider. De flesta av sjukhusets mottagningar är även anslutna till e-tjänster på 1177.se.


Patientkontakt
Telefon: 018-611 30 33
E-post: patientkontakt@akademiska.se
Telefontider: Varje vardag klockan 8.00 - 15.45