Skip to main content

Snabb ökning av resistenta tarmbakterier bland förskolebarn i Uppsala

Nyhet   •   Feb 17, 2017 10:22 CET

Johan Kaarme, chef för barnakuten på Akademiska barnsjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet

Vart femte friskt förskolebarn i Uppsala har antibiotikaresistenta tarmbakterier. Förekomsten av så kallade ESBL-bildande tarmbakterier har mer än sexdubblats från 3 procent 2010 till omkring 20 procent 2016. Det framgår av en forskningsstudie vid Uppsala universitet. På flera av de förskolor som ingått i studien förefaller även resistensen spridas mellan barnen.

Antibiotikaresistens är ett ökande problem i hela världen och betecknas av WHO som ett av de främsta hoten mot vår hälsa. Resistenta bakterier orsakar varje år miljontals dödsfall runtom i världen på grund av att infektioner inte går att behandla, de medför svårare sjukdomsförlopp och stigande sjukvårdskostnader.

Den aktuella studien har legat till grund för en avhandling av Johan Kaarme, chef för barnakuten vid Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet.

Johan Kaarme har undersökt hur vanligt det är att friska förskolebarn i Uppsala bär på antibiotikaresistenta bakterier,dels ESBL, dels vancomycin-resistenta enterokocker (VRE) som blivit resistenta mot vancomycin, ett antibiotikum som används vid flera allvarliga infektioner. I avhandlingen undersöks också hur vanligt det är att friska barn bär på potentiellt skadliga virus, bakterier och parasiter. Inga vancomycinresistenta enterokocker kunde påvisas bland barnen. Däremot visade sig omkring 20 procent av barnen bära ESBL-bildande tarmbakterier - en mer än sexfaldig ökning mellan 2010 och 2016.

ESBL är grupp enzymer som bildas av bakterier och bryter ner ett antal viktiga antibiotikatyper så att dessa blir verkningslösa. Att tarmbakterier är resistenta innebär emellertid ingen fara i sig för bäraren, men kan leda till problem om den resistenta bakterier ger upphov till en infektion.

Sedan tidigare är det känt att resor till andra länder medför en ökad risk att koloniseras av resistenta bakterier. En teori kan vara att ett ökat resande har bidragit till ökningen.

Föräldrar behöver således inte vara oroliga över resultaten, men fynden är av intresse för sjukvården.


Läs hela pressmeddelandet från Uppsala universitet