Taggar

Chefsläkare

Rikssjukvård

Typ 1-diabetes

Organtransplantation och organdonation

akademiska sjukhuset 36 akademiska 14 typ 1-diabetes 12 organtransplantation och organdonation 11 rikssjukvård 10 vårdhygien 8 stroke 8 psykiatri 7 akutsjukvård 7 patientsäkerhet 6 vårdavtal 6 förlossning 6 vri 6 bröstcancer 6 bup 6 innovation akademiska 6 vårdrelaterade infektioner 5 neonatalvård 5 brännskada 5 parkinsons sjukdom 5 reproduktionscentrum 5 svåra brännskador 5 vårdexport 5 donationsvecka 5 rökstopp inför operation 5 uppsala care 5 hälsofrämjande sjukhus 5 akademiska barnsjukhuset 5 luftburen intensivvård 4 akuten 4 överviktskirurgi 4 ire 4 samariterhemmet 4 ortogeriatrik 4 barnsjukhus 4 handkirurgi 4 vinnova 4 klinisk forskning 4 strålbehandling 4 lex maria 2014 4 gastric bypass 4 blodbrist 4 sjukhusbibliotek 4 lustgas 4 skandionkliniken 4 kirurgveckan 2013 4 smärta 4 njurtransplantation 4 barnmisshandel 4 cochleaimplantat 4 ivf 4 protonstrålning 4 lean sjukvård 3 operation 3 hjärtstopp 3 imaging 3 ryggkirurgi 3 barn- och ungdomspsykiatri 3 prostatacancer 3 pulsåderbråck 3 autism 3 metadon 3 uppsala universitet 3 endokrina tumörer 3 betaceller 3 hjärtinfarkt 3 diabetes 3 protonterapi 3 geriatrik 3 alkohol 3 centre of excellence 3 positronemissionstomografi 3 barnskyddsteam 3 scilifelab 3 fallskador 3 ablation 3 rehabiliteringsmedicin 3 hjärtpump 3 vårdbyggnad 3 mammografi 3 statiner 3 friskhuset 3 äggdonation 3 värdebaserad vård 3 läkemedelsgenomgång 3 sömn- och andningscentrum 3 far 3 liv 3 läkemedel 3 artros 3 ivf-behandling 3 screening 3 akutmottagning 3 duodenal switch 3 kulturdygn 3 otokirurgi 3 folke bernadotte regionhabilitering 3 adhd 3 parkinson 3 suicid 3 Visa alla taggar
​Vart femte barn med reumatism behöver biologiska läkemedel

​Vart femte barn med reumatism behöver biologiska läkemedel

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 09:00 CEST

Vart femte barn med reumatisk ledsjukdom har periodvis nytta av behandling med moderna biologiska läkemedel, oftast så kallade TNF inhibitorer. Tack vare ny kunskap har valet av preparat och dosering förbättrats de senaste åren vilket har lett till mindre smärta och ökad livskvalitet. Men många läkemedel är inte godkända för användning till barn.

​Respiratorvård av svårt brännskadade fokus i ny studie på Akademiska

​Respiratorvård av svårt brännskadade fokus i ny studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 09:00 CEST

I vilken omfattning och hur länge har brännskadade patienter behov av respirator? Det ska en ny internationell forskningsstudie vid bland annat Akademiska sjukhuset ge svar på. Totalt ingår 300 kritiskt sjuka brännskadade patienter som vårdas inom intensivvården.

​Miljögifter och fetma fokus för internationellt symposium i Uppsala

​Miljögifter och fetma fokus för internationellt symposium i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 08:33 CEST

Kopplingen mellan hormonstörande miljögifter och fetma/metabola sjukdomar blir allt tydligare. Den 8-9 oktober samlas internationella experter för andra gången i Uppsala för att diskutera de senaste forskningsrönen.

Forsatt stort behov av donerade organ

Forsatt stort behov av donerade organ

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 11:09 CEST

Donationsviljan i landet har ökat något. Men behovet av organ är fortfarande större än tillgången. Den 5 oktober startar den nationella donationsveckan där uppmaningen är att göra sin vilja känd. På Akademiska sjukhuset sker 15 till 20 donatorer per år. Just nu väntar ett 20-tal uppländska patienter på organ.

Akademiska testbädd för ny alkomätare

Akademiska testbädd för ny alkomätare

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 08:45 CEST

​En trådlös alkomätare och mobilapp kan snart bli ett nytt hjälpmedel för personer med alkoholberoende att hålla sig nyktra. I oktober påbörjas en klinisk studie på Akademiska sjukhuset i syfte att utvärdera den nya tekniken. Det är ett exempel på hur sjukhuset fungerar som testbädd för ny medicinsk teknik.

​Ny biomarkör kan ge mer träffsäker diagnostik vid akut bakteriell infektion

​Ny biomarkör kan ge mer träffsäker diagnostik vid akut bakteriell infektion

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 09:00 CEST

En ny biomarkör för akut bakteriell infektion visar högre träffsäkerhet än andra klinisk kemiska analyser som idag används i sjukvården. Det framgår av en studie genomförd av forskare vid Centre of Excellence Inflammation på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. De lovande forskningsresultaten förväntas påskynda utvecklingen av ett snabbtest för kliniskt bruk.

​Akademiska först med ny märkning inför bröstcanceroperation

​Akademiska först med ny märkning inför bröstcanceroperation

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 09:00 CEST

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska infört ett skonsammare sätt att märka ut portvaktskörteln i armhålan i samband med bröstcanceroperation. Körteln undersöks för att se om cancern spridits till lymfkörtlarna. I stället för bläck och en radioaktiv substans används järnoxid vilket innebär att man slipper risken för allergisk chock.

Akademiska först med kontaktterapi vid ändtarmscancer

Akademiska först med kontaktterapi vid ändtarmscancer

Pressmeddelanden   •   2015-09-28 15:18 CEST

​Från oktober inför Akademiska som första sjukhus i Sverige en ny form av brachyterapi vid ändtarmscancer. Behandlingen innebär att strålkällan läggs nära tumören. Det nya är att patienterna strålas lokalt med fotoner med låg energi vilket ger högre precision på ytliga tumörer. Metoden är särskilt gynnsam för äldre som inte kan opereras eller patienter som inte önskar stomi.

Media-no-image
Skandionkliniken igång med protonstrålning

Skandionkliniken igång med protonstrålning

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 16:00 CEST

​Sedan månadsskiftet augusti-september behandlas patienter med protonstrålning på Skandionkliniken i Uppsala, den första i sitt slag i Norden. Bakom verksamheten står landets sju landsting med universitetssjukhus. Kliniken räknar med att behandla cirka 200 patienter första året, både vuxna och barn från hela landet.

Media-no-image

Skandionkliniken igång med protonstrålning

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 11:13 CEST

Sedan slutet av augusti behandlas patienter med protonstrålning på Skandionkliniken i Uppsala. Media inbjuds till en pressträff om verksamheten, med möjlighet att fotografera/filma i förberedelse-/datortomografirum, behandlingsrum samt entrén med konstinstallation och japansk trädgård: Torsdagen den 24 september kl 14-16 Skandionkliniken, von Kraemers Allé 26, Uppsala (föreläsningssalen)

Försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 15:00 CEST

Akademiska sjukhusets ekonomiska prognos har försämrats med 100 miljoner kronor jämfört med i våras. Enligt den ekonomiska rapporten för januari-augusti räknar sjukhuset nu med ett underskott på 200 miljoner för 2015.

Akademiska öppnar centrum för patienter med ovanlig blodsjukdom

Akademiska öppnar centrum för patienter med ovanlig blodsjukdom

Pressmeddelanden   •   2015-09-11 09:08 CEST

​Ett nytt centrum för blodsjukdomen mastocytos har bildats på Akademiska sjukhuset. Genom att samla kompetens inom ett så kallat center of excellence ska patienter med misstänkt eller konstaterad mastocytos få rätt diagnos och behandling snabbare. Mastocytos är en svårdiagnostiserad sjukdom som kan ge mycket varierande och svårtolkade symtom.

Smärtläkare på Akademiska ny ordförande för Läkarförbundets specialitetsföreningar

Smärtläkare på Akademiska ny ordförande för Läkarförbundets specialitetsföreningar

Pressmeddelanden   •   2015-09-09 16:03 CEST

Karin Rudling, överläkare på smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset, är ny ordförande för specialistföreningarna inom Läkarförbundet. En viktig funktion är att vara remisspart, en annan att ge råd i utbildningsfrågor.

Sjukgymnast på Akademiska Årets fysioterapeut

Sjukgymnast på Akademiska Årets fysioterapeut

Pressmeddelanden   •   2015-09-09 08:31 CEST

Margareta Emtner, fysioterapeut på Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet, är Årets fysioterapeut. Hon får utmärkelsen för att genom sitt engagerande och framåtblickande arbete bidragit till att förbättra hälsan och livskvaliteten för patienter med astma och KOL.

Fortsatt topplacering i AT-ranking

Fortsatt topplacering i AT-ranking

Pressmeddelanden   •   2015-09-08 15:13 CEST

​För andra året i rad hamnar Akademiska sjukhuset i topp bland universitetssjukhusen när läkare rankar sin allmäntjänstgöring (AT). Bland samtliga sjukhus hamnar Akademiska på 13:e plats. Bakom rankingen står Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

​Bakteriehalt i brännblåsor fokus för ny studie på Akademiska

​Bakteriehalt i brännblåsor fokus för ny studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 08:30 CEST

Finns det bakterier i brännblåsor hos brännskadade patienter eller är vätskan steril? Det ska en studie på Akademiska sjukhuset klarlägga. Resultaten kan leda till ändrade rutiner för om blåsor ska tas bort eller lämnas kvar. Ökad kunskap om bakteriefloran kan också underlätta valet av antibiotika.

​Helikopterplattan på Akademiska stängs för reparation

​Helikopterplattan på Akademiska stängs för reparation

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 08:30 CEST

I slutet av oktober stänger helikopterplattan på Akademiska sjukhuset för ombyggnad och renovering. Senast i juni nästa år ska arbetet vara avslutat. Under byggperioden kommer ambulanshelikoptern i stället att landa på Ärna eller Polacksbacken.

​Uppsala län har lägst självmord i landet

​Uppsala län har lägst självmord i landet

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 09:00 CEST

Uppsala är det län i landet där självmorden är lägst. Mellan 2013 och 2014 har antalet självmord minskat med 66 procent. Störst förändring har skett bland män i åldrarna 25-64 år. I åldersgruppen 65 år och äldre begick 5 per 100 000 invånare självmord i fjol jämfört med riksgenomsnittet 16. Detta enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Akademiska underlättar för patienter att söka specialistvård

Akademiska underlättar för patienter att söka specialistvård

Pressmeddelanden   •   2015-08-27 09:31 CEST

Den 1 september blir det enklare för patienter att själva söka vård på Akademiska sjukhuset. Då införs Egen vårdbegäran, en slags egenremiss, som skickas via en nedladdningsbar blankett på webben eller via e-tjänster på 1177 till någon av specialistmottagningarna inom öppenvården. Sjukhuset blir dessutom först i landet med att införa en central enhet som vid behov lotsar patienterna rätt.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.