Skip to main content

Taggar

Chefsläkare

Rikssjukvård

typ 1-diabetes

organtransplantation och organdonation

experter

Akademiska sjukhuset 38 akademiska 14 Rikssjukvård 12 typ 1-diabetes 12 organtransplantation och organdonation 11 stroke 10 akutsjukvård 9 vårdhygien 8 Akademiska barnsjukhuset 8 Innovation Akademiska 7 vårdavtal 7 patientsäkerhet 7 psykiatri 7 svåra brännskador 7 AKUTEN 7 BUP 7 neonatalvård 7 bröstcancer 7 brännskada 6 vri 6 luftburen intensivvård 6 förlossning 6 blodgivning 5 uppsala care 5 donationsvecka 5 vårdrelaterade infektioner 5 prostatacancer 5 reproduktionscentrum 5 rökstopp inför operation 5 vårdexport 5 hälsofrämjande sjukhus 5 blodbrist 5 värdebaserad vård 5 parkinsons sjukdom 5 cochleaimplantat 4 barnmisshandel 4 smärta 4 ire 4 handkirurgi 4 kirurgveckan 2013 4 ivf 4 skandionkliniken 4 barnakuten 4 barnsjukhus 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 geriatrik 4 lustgas 4 RYGGKIRURGI 4 protonstrålning 4 immunterapi 4 briva 4 samariterhemmet 4 lex maria 2014 4 onkologi 4 multiresistenta bakterier 4 Brännskadecentrum 4 sjukhusbibliotek 4 LIV 4 överviktskirurgi 4 ivf-behandling 4 klinisk forskning 4 ortogeriatrik 4 njurtransplantation 4 strålbehandling 4 gastric bypass 4 barn- och ungdomspsykiatri 4 Ge blod 4 sömn- och andningscentrum 4 läkemedel 4 vinnova 4 Kulturdygn 4 äggdonation 3 patientflöde 3 depression 3 statiner 3 kultur i länet 3 hjärtsvikt 3 biva 3 kbt 3 screening 3 duodenal switch 3 scilifelab 3 Multipel skleros 3 autism 3 barnskyddsteam 3 demens 3 ortopediveckan 2013 3 fetma 3 brännskador 3 operation 3 prematura 3 lymfkörtelcancer 3 imaging 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 artros 3 eksorobot 3 rehabiliteringsmedicin 3 snabbspår 3 antibiotikaresistens 3 metadon 3 pulsåderbråck 3 hjärtstopp 3 lean sjukvård 3 hjärtinfarkt 3 betaceller 3 akutmottagning 3 vårdbyggnad 3 parkinson 3 PET-scanning 3 internmedicin 3 uppsala universitet 3 far 3 barncancer 3 mammografi 3 läkemedelsgenomgång 3 fallskador 3 psykiatrivecka 3 telemedicin 3 suicid 3 väntetider 3 adhd 3 friskhuset 3 MS 3 positronemissionstomografi 3 protonterapi 3 ablation 3 ekonomi 3 endokrina tumörer 3 norrlandstingen 3 otokirurgi 3 forskningsbokslut 3 hiv 3 PET 3 smärtcentrum 3 diabetes 3 alkohol 3 centre of excellence 3 triage 3 CSD 3 hjärtpump 3 dövhet 2 socialpsykiatriska behandlingsteamet 2 pet-centrum 2 avloppsrening 2 självhjälp 2 transplantationskirurgi 2 transplantation 2 vårdplanering 2 operationsplanering 2 punktprevalensmätning 2 läkemedelsbiverkning 2 medicinska veckorna i uppsala 2 attityduppdraget 2 reflux 2 bild- och funktionsmedicin 2 vårdgaranti 2 uems 2 skelettröntgen 2 swecare 2 cancer 2 hematologi 2 blodfettssänkande 2 bilddiagnostik 2 rcc 2 hjärt-lungräddning 2 Chefsläkare 2 etik 2 epilepsi 2 akut-testet 2 medicinska veckor 2 afasi 2 klimatpåverkan 2 allmänpsykiatri 2 ada 2 LKG-team 2 logoped 2 länslogopedi 2 bröstmottagning 2 andiu 2 rehabilitering 2 nervsmärta 2 nsph 2 självmord 2 spridd cancer 2 posttraumatisk stress 2 barnhälsovård 2 amning 2 carf 2 t-celler 2 handkirurgen 2 DBS 2 smärtrehabilitering 2 videokonferens 2 hjärnstamsimplantat 2 psykisk ohälsa 2 barncancerdagen 2 Lungcancer 2 genombrottsprojekt 2 hjälpmedel 2 aneurysm 2 pxl01 2 enpatientrum 2 center of excellence 2 byggdamm 2 funktionsnedsättning 2 brachyterapi 2 psykisk hälsa 2 malnutrition 2 utländska patienter 2 skolios 2 allmänna arvsfonden 2 schizofreni 2 framtidens akademiska 2 pci 2 klinikapotekare 2 psykiatrins hus 2 bukaortaaneurysm 2 bukspottkörtelcancer 2 antikropp 2 njure 2 musyq 2 röntgenveckan 2013 2 amy diamond 2 testbädd 2 åland 2 miljögifter 2 uppsala bio 2 helikopterplatta 2 städrutiner 2 budget 2 blodbuss 2 barnonkologi 2 ballongvidgning 2 lean 2 hjälphjärta 2 barncancerfonden 2 njursvikt 2 social fobi 2 hjärtflimmer 2 ambulansdirigering 2 undernäring 2 barnonkologen 2 rökavvänjning 2 aktuellt 2 norrlandstingens regionförbund 2 mobila team 2 tonårsråd 2 äldre multisjuka 2 akut stroke 2 center of excellence diabetes 2 patientsäkerhetsronder 2 rökning 2 donator 2 sle 2 duodopa 2 u-care 2 hjärnkoll 2 pet/mr 2 innovationer 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 forskning 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 samtalsterapi 2 stamcellstransplantation 2 eBUP 2 bröstsjuksköterskor 2 fallprevention 2 återbesöksmottagning 2 vävnadsdonation 2 provrörsbefruktning 2 innocent 2 njurcancer 2 handsprit 2 röntgenveckan 2 trombolys 2 blodgrupper 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 ångest 2 barnfetma 2 suicidprevention 2 centraloperation 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 biologiska läkemedel 2 klimatsmart 2 ambulanssjukvård 2 bröstcancerkirurgi 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 bukspottkörteltransplantation 2 sjukhusbiblioteket 2 rädda hjärnan 2 radiofrekvensablation 2 prepreg network 2 prognos 2 fysisk aktivitet 2 spermiedonation 2 ändtarmscancer 2 CI 2 bättre flyt 2 felmedicinering 2 respiratorvård 2 embolisering 2 kortvårdskirurgi 2 smittskydd 2 smärtlindring 2 skl 2 onkologisk endokrinologi 2 exoskelett 2 mr-kamera 2 pet/mr-kamera 2 blodstamcellstransplantation 2 FAS 2 cosmic 2 nyfödda 2 värmebehandling 2 blodgivare 2 barnskyddsteamet 2 magnetkamera 2 kronisk smärta 2 mansgrupp 2 lvad 2 barnmedicin 2 ozonrening 2 bvc 2 genanalys 2 öceller 2 deep brain stimulation 2 internationella dagen mot tobak 2 ambulanshelikopter 2 nutritionsråd 2 läkemedelsfel 2 världsnjurdagen 2 barnbibliotek 2 vårdskador 2 kraniosynostos 2 sexuella övergrepp 2 titthålskirurgi 2 mögelsvamp 2 resistenta bakterier 2 ambassadör 2 barnmorskeavhopp 1 ferritinvärde 1 obstruktiv sömnapné 1 rättspsykiatri 1 bröstcanceroperationer 1 logopedisk behandling 1 andnöd 1 inläggning 1 kvinnors uppfinningar 1 kvalitetscertifiering 1 dag nyholm 1 pankreastransplantation 1 levande njurdonator 1 sten rubertsson 1 misshandel 1 webbsida 1 säkerhet 1 sällsynta diagnoser 1 strokedagen 1 arbetstidsmodeleller 1 urologi 1 Samverkan för kultur på Akademiska 1 talsvårigheter 1 enzymrening 1 pseudobulbär pares 1 vre 1 födelsefond 1 vitalis 1 hudodling 1 medicinska veckorna 1 rökfritt 1 utvecklingsstörning utvecklingsförsening array-cgh dna-test 1 endokringruppen 1 Oslercentrum 1 rikssjukvårdsnämnden 1 allergisk matstrupe 1 svenska lungkongressen 1 alkistis skalkidou 1 ny mottagning 1 contigo care 1 sjuka barn 1 biobank hjärntumörer 1 akutläkarsatsning 1 experter 1 irreversibel elektroporering 1 remisstvång 1 akut- och rehabilitering 1 brusten tarm 1 slco1b1 1 egfr-inhibitorer 1 engångsdoser 1 mytobi 1 kvalitetsarbete 1 lymfsystemet 1 ätstörningsenheten 1 Digital ankomstterminal 1 kommunalförbundet för avancerad strålterapi 1 neurologisk rehabilitering 1 barnavårdscentraler 1 psykiatriveckan 1 missbruk 1 fertilitetsbevarande behandling 1 vårdplatser 1 chefssjuksköterska 1 samverkansavtal 1 krökta fingrar 1 successiv benförlängning 1 quality innovation of the year 1 testbäddar 1 tengbomgruppen 1 destruktion 1 blodcancer 1 njurinflammation 1 akut njursvikt 1 kroppspulsåderbråck 1 cdu 1 preconception health and care 1 sekvensering 1 underbensamputation 1 kronisk njkursvikt 1 sas-verktyget 1 steloperationer 1 psykosr 1 insulinpumpar 1 regionala cancercentrum 1 kängurumetoden 1 e-tjänst 1 schizofreniliknande tillstånd 1 ny organisation 1 regionvård 1 elektrokonvulsiv behandling 1 legionella 1 malmö aviation 1 medicinsk avbildningsteknik 1 åtgärdsprogram 1 akutvårdsavdelning 1 kairo 1 andningsbesvär 1 huvudstamsinsufficiens 1 avancerad barnsjukvård 1 Environmental Health Perspectives 1 Flödesstyrning 1 narkos 1 astrazeneca 1 protonstrålbehandling 1 regionalt onkologiskt centrum 1 shunt 1 autismspektrumstörning 1 snabbutredning 1 barnkirurgen 1 ondines syndrom 1 bröstrekonstruktion 1 immunstimulerande läkemedel 1 avvänjning 1 psykosvård 1 kyssjuka 1 spontan kranskärlsdissektion 1 aidsdagen 1 transplantationer 1 specialistsjuksköterska 1 midas 1 belastning 1 levercancer 1 kvalitetsgranskning 1 njurdonator 1 snabbtest 1 äggstocksvävnad 1 transplantat 1 syrgastank 1 alkomätare 1 omicsmetoder 1 cosmos 1 kirurgiskt centrum 1 klinisk fysiologi 1 epstein-barr-virus 1 at-ranking 2015 1 hpv 1 pelle nilsson 1 bildteknik 1 äggbank 1 dbt 1 konsultsjuksköterskor 1 vakenkirurgi 1 söva 1 hjärnskada 1 iq-4 projektet 1 svensk förening för diabetologi 1 frenikusstimulering 1 antidepressiva 1 rotationsled 1 rpo 1 prostatacacancer 1 analinkontinens 1 c-celler 1 röntgen 1 biverkningar 1 kontaktterapi 1 transapikalt 1 sjukhuset 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 Visa alla taggar
Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska första svenska kirurgkliniken med kvalitetscertifiering enligt ny standard

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska första svenska kirurgkliniken med kvalitetscertifiering enligt ny standard

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 09:58 CEST

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska sjukhuset har som första kirurgiska verksamhet i Sverige erhållit en bred kvalitetscertifiering av sitt arbetssätt och kvalitetsledningssystem. Detta ökar möjligheten att hantera risker och fortsätta leverera god patientsäker vård som uppfyller patienternas krav.

​Värdebaserad vård kortar väntetider vid prostatacancer

​Värdebaserad vård kortar väntetider vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 10:20 CEST

Kortare väntan till provtagning och cancerbesked men också snabbare behandlingsstart. Det är några exempel på hur vården för patienter med prostatacancer förbättrats med införandet av värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset. Resultaten presenteras den 5 juli på ett seminarium i Almedalen tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Snabbspår ska påskynda utredning vid misstänkt cancer med ospecifika symtom

Snabbspår ska påskynda utredning vid misstänkt cancer med ospecifika symtom

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 09:21 CEST

​I september införs ett snabbspår vid Akademiska sjukhuset för patienter i Uppsala län med ospecifika symtom som kan bero på cancer. Primärvården ska kunna remittera direkt till medicinmottagningen för snabbutredning. Syftet är att minska patienternas väntan till diagnos och behandling.

Patienter med lymfom kan slippa intensiv cytostatikabehandling tack vare PET-scanning

Patienter med lymfom kan slippa intensiv cytostatikabehandling tack vare PET-scanning

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 09:05 CEST

​Med hjälp av PET-scanning kan patienter med vissa former av Hodgkin’s lymfom slippa de allvarliga biverkningar viss cytostatikabehandling ger. Detta genom att scanningen kan förutsäga utfallet av behandlingen. Det framgår av en patientstudie i Europa och Australien publicerad i den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine (NEJM) 23 juni.

Minskad överbehandling av prostatacancer målet för ny patientstudie

Minskad överbehandling av prostatacancer målet för ny patientstudie

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 14:09 CEST

​Över hälften av alla män med prostatacancer av lågrisktyp överbehandlas med operation eller strålning, med risk för svåra biverkningar. Att många väljer bort aktiv monitorering som alternativ beror på otydliga riktlinjer om uppföljning och när beslut ska tas om botande behandling. Inom kort startar en multicenterstudie ledd från Akademiska sjukhuset som syftar till att nå nationell samsyn.

Akutläkarsatsning ska öka kvaliteten och minska väntetiden på akuten

Akutläkarsatsning ska öka kvaliteten och minska väntetiden på akuten

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 09:00 CEST

​Fler akutläkare utbildas och nya arbetssätt införs på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Akutläkare ska möta patienten redan ”i dörren” för att påskynda handläggning, beslut om utredning, inläggning eller eventuell hänvisning till annan vårdinstans.

​Nybildad Oslerförening har uppstart på Akademiska

​Nybildad Oslerförening har uppstart på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 13:00 CEST

Återkommande blödningar från näsan och mag-tarmkanalen är de vanligaste symtomen vid den ovanliga och ärftliga sjukdomen Osler. Nyligen bildades en patientförening som har sitt första nationella möte på Akademiska sjukhuset den 17 juni. Här finns landets enda Oslercentrum där ett multidisciplinärt team tar ett helhetsgrepp om patienterna.

​Säkra datasystem och lärande mötesplatser avgörande för bättre vårdkvalitet

​Säkra datasystem och lärande mötesplatser avgörande för bättre vårdkvalitet

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 09:00 CEST

För att lyckas med kvalitetsförbättringar i vården behövs säkra och smidiga datasystem , men också mötesplatser som uppmuntrar till lärande. Det menar Morten Kildal, ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, som tillsammans med Annika Remaeus från Innovation Akademiska medverkar i ett seminarium i Uppsala idag om patientnära utveckling och medicinsk teknik i samarbete med STUNS.

Ökad automation ska ge säkrare läkemedelshantering på Akademiska

Ökad automation ska ge säkrare läkemedelshantering på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2016 08:30 CEST

Akademiska sjukhuset ska upphandla ett automatiserat system för ompackning, lagerhållning och distribution av läkemedel. För en säkrare och effektivare hantering ska ett robotsystem användas för ompaketering av läkemedel till dospåsar. Satsningen är ett led i moderniseringen av hela läkemedelshanteringen. På årsbasis hanteras cirka åtta miljoner läkemedelsdoser på Akademiska.

85-huset och helikopterplattan färdigrenoverade - milstolpe för ett moderniserat Akademiska

85-huset och helikopterplattan färdigrenoverade - milstolpe för ett moderniserat Akademiska

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2016 13:33 CEST

​Efter tre år av ombyggnation och modernisering kommer alla verksamheter inom kort att vara tillbaka i 85-huset på Akademiska sjukhuset. Samtidigt öppnas helikopterplattan högst upp i huset igen efter ett halvårs renovering vilket underlättar transport av svårt sjuka patienter i behov av exempelvis brännskadevård, neurokirurgi och neonatalvård. Detta firas med ett event på sjukhuset den 31 maj.

Akademiska först med enzymrening av läkemedelsrester i toaletter

Akademiska först med enzymrening av läkemedelsrester i toaletter

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2016 09:34 CEST

Kan toalettblock som avger enzymer ta bort läkemedelsrester från avloppsvatten inom sjukvården? Akademiska ska som första sjukhus i Sverige testa denna reningsteknik inom ett pilotprojekt som startar i juni. Det är ett av tre pågående projekt för att hitta nya, effektiva sätt att rena vattnet, med speciellt fokus på antibiotika och resistenta bakterier.

Ryggkirurger får fortbildning i världsklass på Akademiska

Ryggkirurger får fortbildning i världsklass på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 08:18 CEST

Akademiska sjukhuset är ensamt i Norden som referenscenter för världens största ryggkirurgförening AOSpine. Här fortbildas kontinuerligt ryggkirurger både från Sverige och andra länder i avancerad kirurgi, bland annat i hur man rätar upp krokiga kotpelare och hanterar olika komplikationer under operationer.

Kvinnors hälsa efter bröstcancer fokus för nationell studie

Kvinnors hälsa efter bröstcancer fokus för nationell studie

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 09:00 CEST

​Hur mår egentligen kvinnor som diagnostiserats och opererats för bröstcancer när det gått några år? Är det någon skillnad om man genomgått bröstrekonstruktion eller inte? Det ska en nationell studie ledd från Akademiska sjukhuset ge svar på. Studien är den mest omfattande någonsin i Sverige av sitt slag.

​Blodstamcellstransplantation nytt hopp för MS-sjuka

​Blodstamcellstransplantation nytt hopp för MS-sjuka

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 08:30 CEST

MS sågs tidigare som en livslång obotlig sjukdom som ledde till ökande funktionshinder och en för tidig död. Men under de senaste tio åren har drygt hundra MS-sjuka framgångsrikt behandlats med blodstamcellstransplantation. Akademiska sjukhuset tillhör pionjärerna och genomförde den första transplantationen 2004. Framstegen uppmärksammas inför MS-dagen 25 maj med temat självständighet.

Barn får tycka till om vården på barnakuten

Barn får tycka till om vården på barnakuten

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 08:30 CEST

Vad tycker barn om vården och bemötandet på barnakuten vid Akademiska sjukhuset? Sedan i höstas får barn över fyra år svara på frågor via en pekskärm i väntrummet. Syftet är att fånga in synpunkter som kan bidra till att utveckla vården.

IT-lösningar skapar det digitala sjukhuset

IT-lösningar skapar det digitala sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2016 10:17 CEST

Terminaler där patienter registrerar sina mottagningsbesök och sändare/chip som gör det lätt att hitta medicinteknisk apparatur och veta exakt var personal och patienter befinner sig. Det är några exempel på ny informationsteknologi som radikalt kan förändra sjukvården på Akademiska.

Akademiska först med ny metod för undersökning och behandling av missbildningar och skador i lymfkärl

Akademiska först med ny metod för undersökning och behandling av missbildningar och skador i lymfkärl

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 08:30 CEST

​Akademiska är först i Sverige med en ny metod för undersökning och behandling av missbildningar och skador i lymfkärl. Fördelen med metoden är dels att man får information om lymfkärlsfunktion i realtid, dels att man mer träffsäkert kan behandla exempelvis läckage från lymfkärl.

Neonatalkliniken på Akademiska expanderar

Neonatalkliniken på Akademiska expanderar

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2016 13:32 CEST

​Nu utökas Neonatalkliniken på Akademiska sjukhuset med sex läkartjänster för att möta växande vårdbehov. På sikt finns även planer på fler vårdplatser. De senaste åren har efterfrågan på avancerad vård för mycket för tidigt födda barn ökat med fem till tio procent årligen.

Miljöforskare efterlyser åtgärder mot fetmaframkallande kemikalier

Miljöforskare efterlyser åtgärder mot fetmaframkallande kemikalier

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 08:30 CEST

​Flera studier, både experimentella och på människor, visar entydigt att miljöföroreningar kan bidra till uppkomst av fetma, troligen genom att förändra ”termostaten” som styr hur mycket fett som lagras upp för varje kalori som äts. I ett uttalande publicerat i tidskriften Environmental Health Perspectives den 2 maj efterlyser en grupp miljöforskare flera åtgärder för att bromsa utvecklingen.

Samsyn kring intensivvård för extremt tidigt födda barn

Samsyn kring intensivvård för extremt tidigt födda barn

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 08:10 CEST

​Fler barn som föds i vecka 22-23 kan komma att erbjudas livräddande intensivvård. Det är innebörden av nya riktlinjer för svensk neonatalvård. Tidigare har vården skilt sig mycket på landets kliniker som vårdar extremt för tidigt födda barn. Förhoppningen är vården ska bli mer likvärdig nationellt.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.