Skip to main content

Taggar

Chefsläkare

Rikssjukvård

typ 1-diabetes

organtransplantation och organdonation

experter

Akademiska sjukhuset 38 akademiska 14 Rikssjukvård 12 typ 1-diabetes 12 organtransplantation och organdonation 11 stroke 10 akutsjukvård 9 vårdhygien 8 Akademiska barnsjukhuset 8 bröstcancer 8 BUP 8 svåra brännskador 7 neonatalvård 7 patientsäkerhet 7 psykiatri 7 AKUTEN 7 Innovation Akademiska 7 vårdavtal 7 vri 6 luftburen intensivvård 6 förlossning 6 brännskada 6 njurtransplantation 5 hälsofrämjande sjukhus 5 vårdrelaterade infektioner 5 rökstopp inför operation 5 prostatacancer 5 parkinsons sjukdom 5 barn- och ungdomspsykiatri 5 reproduktionscentrum 5 Samariterhemmet 5 blodbrist 5 uppsala care 5 värdebaserad vård 5 blodgivning 5 donationsvecka 5 vårdexport 5 immunterapi 4 strålbehandling 4 klinisk forskning 4 Ge blod 4 multiresistenta bakterier 4 barnsjukhus 4 barnakuten 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 lustgas 4 briva 4 handkirurgi 4 ortogeriatrik 4 sjukhusbibliotek 4 PET-centrum 4 smärta 4 geriatrik 4 protonstrålning 4 skandionkliniken 4 LIV 4 barnmisshandel 4 lex maria 2014 4 vinnova 4 kirurgveckan 2013 4 ivf-behandling 4 överviktskirurgi 4 cochleaimplantat 4 sömn- och andningscentrum 4 RYGGKIRURGI 4 ivf 4 PET 4 ire 4 Kulturdygn 4 onkologi 4 läkemedel 4 gastric bypass 4 Brännskadecentrum 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 mammografi 3 statiner 3 biva 3 scilifelab 3 prematura 3 adhd 3 PET-scanning 3 rehabiliteringsmedicin 3 hjärtinfarkt 3 avloppsrening 3 antibiotikaresistens 3 kbt 3 lymfkörtelcancer 3 artros 3 ortopediveckan 2013 3 vårdbyggnad 3 demens 3 duodenal switch 3 barncancer 3 Multipel skleros 3 barnskyddsteam 3 eksorobot 3 imaging 3 snabbspår 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 screening 3 kultur i länet 3 hjärtsvikt 3 smärtcentrum 3 akutmottagning 3 metadon 3 forskningsbokslut 3 triage 3 centre of excellence 3 far 3 läkemedelsgenomgång 3 psykiatrivecka 3 fallskador 3 telemedicin 3 friskhuset 3 hjärtpump 3 hiv 3 fetma 3 suicid 3 endokrina tumörer 3 diabetes 3 betaceller 3 CSD 3 otokirurgi 3 donator 3 ablation 3 pulsåderbråck 3 brännskador 3 lean sjukvård 3 ekonomi 3 patientflöde 3 norrlandstingen 3 äggdonation 3 operation 3 hjärtstopp 3 autism 3 depression 3 väntetider 3 positronemissionstomografi 3 parkinson 3 MS 3 uppsala universitet 3 protonterapi 3 alkohol 3 internmedicin 3 testbädd 2 antikropp 2 norrlandstingens regionförbund 2 bukaortaaneurysm 2 transplantation 2 borrelia 2 bild- och funktionsmedicin 2 t-celler 2 posttraumatisk stress 2 barnhälsovård 2 handkirurgen 2 rehabilitering 2 bröstmottagning 2 punktprevalensmätning 2 reflux 2 medicinska veckorna i uppsala 2 gensekvensering 2 neuroendokrina tumörer 2 attityduppdraget 2 spridd cancer 2 afasi 2 enpatientrum 2 etik 2 epilepsi 2 utländska patienter 2 bilddiagnostik 2 blodfettssänkande 2 allmänna arvsfonden 2 psykisk hälsa 2 rcc 2 självmord 2 funktionsnedsättning 2 uems 2 Enzymrening 2 swecare 2 skl 2 exoskelett 2 byggdamm 2 cancer 2 klimatpåverkan 2 pxl01 2 medicinska veckor 2 LKG-team 2 nsph 2 länslogopedi 2 videokonferens 2 smärtrehabilitering 2 nervsmärta 2 andiu 2 DBS 2 forskning 2 logoped 2 barncancerdagen 2 Lungcancer 2 ambassadör 2 allmänpsykiatri 2 hjälpmedel 2 aneurysm 2 resistenta bakterier 2 FAS 2 läkemedelsbiverkning 2 center of excellence 2 skelettröntgen 2 amning 2 malnutrition 2 ada 2 hjärnstamsimplantat 2 hjärt-lungräddning 2 Chefsläkare 2 hematologi 2 operationsplanering 2 barncancerfonden 2 vårdplanering 2 njursvikt 2 carf 2 psykisk ohälsa 2 genombrottsprojekt 2 brachyterapi 2 skolios 2 pet-ct-kamera 2 schizofreni 2 framtidens akademiska 2 pci 2 bukspottkörtelcancer 2 psykiatrins hus 2 musyq 2 självhjälp 2 njure 2 transplantationskirurgi 2 budget 2 städrutiner 2 röntgenveckan 2013 2 helikopterplatta 2 uppsala bio 2 åland 2 klinikapotekare 2 ballongvidgning 2 socialpsykiatriska behandlingsteamet 2 hjärtflimmer 2 social fobi 2 ambulansdirigering 2 pet-ct 2 dövhet 2 undernäring 2 Akademiska laboratoriet 2 centrum för vektorburna infektioner 2 mobila team 2 vårdgaranti 2 lean 2 amy diamond 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 aktuellt 2 äldre multisjuka 2 barnbibliotek 2 patientsäkerhetsronder 2 nutritionsråd 2 mögelsvamp 2 rökning 2 duodopa 2 innovationer 2 akut-testet 2 bvc 2 öceller 2 center of excellence diabetes 2 rökavvänjning 2 miljögifter 2 PCure 2 pet/mr 2 trombolys 2 hjärnkoll 2 stamcellstransplantation 2 eBUP 2 samtalsterapi 2 fallprevention 2 pet/mr-kamera 2 innocent 2 handsprit 2 provrörsbefruktning 2 mr-kamera 2 återbesöksmottagning 2 u-care 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 barnfetma 2 sjukhusbiblioteket 2 blodgrupper 2 centraloperation 2 ångest 2 njurcancer 2 fysisk aktivitet 2 suicidprevention 2 bröstcancerkirurgi 2 biologiska läkemedel 2 embolisering 2 spermiedonation 2 ambulanssjukvård 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 CI 2 bukspottkörteltransplantation 2 klimatsmart 2 prognos 2 kortvårdskirurgi 2 prepreg network 2 rädda hjärnan 2 vävnadsdonation 2 röntgenveckan 2 bröstsjuksköterskor 2 felmedicinering 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 bättre flyt 2 ändtarmscancer 2 radiofrekvensablation 2 respiratorvård 2 onkologisk endokrinologi 2 blodstamcellstransplantation 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 smärtlindring 2 smittskydd 2 CVI 2 blodgivare 2 barnskyddsteamet 2 sle 2 magnetkamera 2 kronisk smärta 2 mansgrupp 2 akut stroke 2 nyfödda 2 cosmic 2 lvad 2 läkemedelsfel 2 barnmedicin 2 värmebehandling 2 internationella dagen mot tobak 2 genanalys 2 barnonkologen 2 världsnjurdagen 2 ambulanshelikopter 2 titthålskirurgi 2 tonårsråd 2 ozonrening 2 sexuella övergrepp 2 kraniosynostos 2 hjälphjärta 2 vårdskador 2 deep brain stimulation 2 barnonkologi 2 blodbuss 2 specialpedagogik 1 obstruktiv sömnapné 1 bröstcanceroperationer 1 rättspsykiatri 1 andnöd 1 logopedisk behandling 1 kvinnors uppfinningar 1 prostatacacancer 1 levande njurdonator 1 rotationsled 1 sällsynta diagnoser 1 frenikusstimulering 1 säkerhet 1 sten rubertsson 1 webbsida 1 söva 1 arbetstidsmodeleller 1 talsvårigheter 1 pseudobulbär pares 1 äggbank 1 urologi 1 pelle nilsson 1 at-ranking 2015 1 födelsefond 1 vitalis 1 cosmos 1 rökfritt 1 helkroppsscanning 1 hudodling 1 medicinska veckorna 1 alkomätare 1 transplantat 1 endokringruppen 1 rikssjukvårdsnämnden 1 alkistis skalkidou 1 allergisk matstrupe 1 svenska lungkongressen 1 levercancer 1 sjuka barn 1 contigo care 1 biobank hjärntumörer 1 remisstvång 1 akutläkarsatsning 1 experter 1 irreversibel elektroporering 1 akut- och rehabilitering 1 slco1b1 1 brusten tarm 1 egfr-inhibitorer 1 autismspektrumstörning 1 engångsdoser 1 mytobi 1 lymfsystemet 1 protonstrålbehandling 1 ätstörningsenheten 1 neurologisk rehabilitering 1 avancerad barnsjukvård 1 vårdplatser 1 barnavårdscentraler 1 psykiatriveckan 1 missbruk 1 fertilitetsbevarande behandling 1 chefssjuksköterska 1 krökta fingrar 1 samverkansavtal 1 successiv benförlängning 1 tengbomgruppen 1 quality innovation of the year 1 testbäddar 1 destruktion 1 njurinflammation 1 blodcancer 1 kroppspulsåderbråck 1 steloperationer 1 sekvensering 1 cdu 1 preconception health and care 1 insulinpumpar 1 regionala cancercentrum 1 underbensamputation 1 malmö aviation 1 sas-verktyget 1 e-tjänst 1 schizofreniliknande tillstånd 1 PET-diagnostik 1 ny organisation 1 regionvård 1 akut njursvikt 1 legionella 1 psykosr 1 kronisk njkursvikt 1 åtgärdsprogram 1 akutvårdsavdelning 1 kängurumetoden 1 andningsbesvär 1 huvudstamsinsufficiens 1 astrazeneca 1 Environmental Health Perspectives 1 Flödesstyrning 1 narkos 1 shunt 1 medicinsk avbildningsteknik 1 regionalt onkologiskt centrum 1 kommunalförbundet för avancerad strålterapi 1 elektrokonvulsiv behandling 1 Digital ankomstterminal 1 barnkirurgen 1 ondines syndrom 1 bröstrekonstruktion 1 immunstimulerande läkemedel 1 kvalitetsarbete 1 psykosvård 1 avvänjning 1 spontan kranskärlsdissektion 1 aidsdagen 1 transplantationer 1 specialistsjuksköterska 1 midas 1 kairo 1 syrgastank 1 kirurgiskt centrum 1 njurdonator 1 snabbtest 1 ny mottagning 1 snabbutredning 1 klinisk fysiologi 1 epstein-barr-virus 1 omicsmetoder 1 konsultsjuksköterskor 1 Oslercentrum 1 kyssjuka 1 utvecklingsstörning utvecklingsförsening array-cgh dna-test 1 belastning 1 hpv 1 kvalitetsgranskning 1 vre 1 äggstocksvävnad 1 hjärnskada 1 bildteknik 1 analinkontinens 1 röntgen 1 vakenkirurgi 1 Samverkan för kultur på Akademiska 1 strokedagen 1 dbt 1 SCAN-B 1 iq-4 projektet 1 rpo 1 biverkningar 1 sjukhuset 1 Visa alla taggar
Mer träffsäker behandling av bröstcancer målet med studie på Akademiska

Mer träffsäker behandling av bröstcancer målet med studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 08:30 CEST

Effekten av läkemedelsbehandling mot bröstcancer är väldigt olika. Eftersom vården saknar möjlighet att förutse resultatet erbjuds många patienter standardbehandling. Inom kort startas en studie på Akademiska sjukhuset, den första i sitt slag i världen, där man systematiskt testar hur känsliga samtliga bröstcancertumörer är för olika läkemedel. Målet är att kunna ge mer träffsäker behandling.

​PET-centrum på Akademiska blir internationellt referenscentrum för ny PET-CT-kamera

​PET-centrum på Akademiska blir internationellt referenscentrum för ny PET-CT-kamera

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 08:30 CEST

PET-centrum på Akademiska sjukhuset har av GE Healthcare utsetts till prioriterad referenssite i Europa. Tillsammans med ett centrum i USA ska sjukhuset kliniskt utvärdera en ny PET-CT kamera som bland annat används för helkroppsscanning för diagnostik av spridd cancersjukdom.

Akademiska först med genmodifierat virus mot neuroendokrina tumörer
Analys av alla gener i arvsmassan ger snabbare diagnostik vid sällsynta ärftliga sjukdomar

Analys av alla gener i arvsmassan ger snabbare diagnostik vid sällsynta ärftliga sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 11:00 CEST

Tack vare den snabba utvecklingen inom genetiken är det nu möjligt att analysera alla gener i arvsmassan med så kallad helexomsekvensering. Metoden är särskilt användbar vid diagnostik av sällsynta sjukdomar/syndrom hos barn där man tidigare inte har haft möjlighet att ställa en diagnos. Den används på Akademiska sjukhuset sedan i juni 2016.

Många vill utredas för misstänkt fästingburen infektion på Akademiska

Många vill utredas för misstänkt fästingburen infektion på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 08:30 CEST

​Hösten 2015 startade Akademiska sjukhuset Sveriges första mottagning för utredning av misstänkt borrelia och andra fästingburna infektioner. Sedan dess har cirka hundra patienter utretts på infektionskliniken. Flertalet har fått bekräftat att de inte har någon aktuell infektion.

Specialistvård för barn samlas på ny adress

Specialistvård för barn samlas på ny adress

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 08:30 CEST

Barnspecialistmottagningen i Uppsala lämnar Samariterhemmet. Från och med 12 september finns Akademiska barnsjukhusets mottagning i Muninhuset där man också etablerar ett barnallergicentrum. Främsta syftet är att samla multiprofessionell kompetens runt barn med långvariga hälsoproblem. Dessutom ska forskning och utbildning integreras med vården på ett nytt sätt.

Akademiska inför alkoholpaus innan operation

Akademiska inför alkoholpaus innan operation

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 08:30 CEST

​2009 införde Akademiska rökstopp inför planerade, ortopediska operationer, med gott gensvar. Nu tar sjukhuset nästa steg och inför även alkoholpaus en månad före operation inom ortopedi och handkirurgi. Syftet är detsamma, att patienterna ska slippa komplikationer, få snabbare läkning och återhämtning.

 Akademiska näst störst på njurtransplantationer – 3000 transplanterade hittills

Akademiska näst störst på njurtransplantationer – 3000 transplanterade hittills

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 15:45 CEST

På Akademiska görs 100-120 njurtransplantationer varje år. Det är näst flest i landet. Sedan sjukhuset startade verksamheten 1969 har 3 000 njurtransplanterats och numera får många organ från levande givare.

Akademiska startar spårämnesproduktion för PET-diagnostik i egen regi

Akademiska startar spårämnesproduktion för PET-diagnostik i egen regi

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 09:00 CEST

​Från årsskiftet kommer Akademiska sjukhusets röntgenenhet att ta över produktionen av spårämnet fluordeoxiglukos, FDG, från GE Healthcare. Det radioaktiva ämnet används bland annat vid cancerdiagnostik med positronemissionstomografi (PET).

Akademiska startar podcast om cancer

Akademiska startar podcast om cancer

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 08:32 CEST

​Akademiska sjukhuset startar podcast om cancer. Den 25 augusti släpps det första avsnittet och därefter kommer ett nytt avsnitt per månad. Främsta syftet med ”En podd om cancer” är att ge stöd, råd och hjälp till personer som lever med cancer, som drabbade eller anhöriga. I varje avsnitt medverkar en patient som tillsammans med en expert pratar om olika aspekter av cancersjukdomen.

Akademiska först med enzymrening av avloppsvatten i toaletter

Akademiska först med enzymrening av avloppsvatten i toaletter

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 08:30 CEST

​I slutet av augusti startar ett projekt i skarpt läge på Akademiska sjukhuset där man testar enzymrening av avloppsvatten i toaletter. Sjukhuset är först i världen att testa metoden i en verklig miljö. I juni genomfördes en förberedande pilotomgång då man prövade rutiner, metoder för provtagning, informationskanaler och kalibrerade analysmetoden.

Utökad BUP-satsning ska förbättra skolnärvaron

Utökad BUP-satsning ska förbättra skolnärvaron

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2016 08:30 CEST

Elever med låg närvaro i skolan ska få hjälp att inte hamna i ett hemmasittande beteende. Det är syftet med projektet ”Skolan som arena” som startade för ett år sedan inom elevhälsan i Enköping och Älvkarleby i samarbete med BUP i Uppsala län. Tack vare utökade anslag från Arvsfonden kan båda kommunerna anställa en socialpedagogisk resurs, något som testats i Älvkarleby.

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska första svenska kirurgkliniken med kvalitetscertifiering enligt ny standard

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska första svenska kirurgkliniken med kvalitetscertifiering enligt ny standard

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 09:58 CEST

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska sjukhuset har som första kirurgiska verksamhet i Sverige erhållit en bred kvalitetscertifiering av sitt arbetssätt och kvalitetsledningssystem. Detta ökar möjligheten att hantera risker och fortsätta leverera god patientsäker vård som uppfyller patienternas krav.

​Värdebaserad vård kortar väntetider vid prostatacancer

​Värdebaserad vård kortar väntetider vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 10:20 CEST

Kortare väntan till provtagning och cancerbesked men också snabbare behandlingsstart. Det är några exempel på hur vården för patienter med prostatacancer förbättrats med införandet av värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset. Resultaten presenteras den 5 juli på ett seminarium i Almedalen tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Snabbspår ska påskynda utredning vid misstänkt cancer med ospecifika symtom

Snabbspår ska påskynda utredning vid misstänkt cancer med ospecifika symtom

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 09:21 CEST

​I september införs ett snabbspår vid Akademiska sjukhuset för patienter i Uppsala län med ospecifika symtom som kan bero på cancer. Primärvården ska kunna remittera direkt till medicinmottagningen för snabbutredning. Syftet är att minska patienternas väntan till diagnos och behandling.

Patienter med lymfom kan slippa intensiv cytostatikabehandling tack vare PET-scanning

Patienter med lymfom kan slippa intensiv cytostatikabehandling tack vare PET-scanning

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 09:05 CEST

​Med hjälp av PET-scanning kan patienter med vissa former av Hodgkin’s lymfom slippa de allvarliga biverkningar viss cytostatikabehandling ger. Detta genom att scanningen kan förutsäga utfallet av behandlingen. Det framgår av en patientstudie i Europa och Australien publicerad i den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine (NEJM) 23 juni.

Minskad överbehandling av prostatacancer målet för ny patientstudie

Minskad överbehandling av prostatacancer målet för ny patientstudie

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 14:09 CEST

​Över hälften av alla män med prostatacancer av lågrisktyp överbehandlas med operation eller strålning, med risk för svåra biverkningar. Att många väljer bort aktiv monitorering som alternativ beror på otydliga riktlinjer om uppföljning och när beslut ska tas om botande behandling. Inom kort startar en multicenterstudie ledd från Akademiska sjukhuset som syftar till att nå nationell samsyn.

Akutläkarsatsning ska öka kvaliteten och minska väntetiden på akuten

Akutläkarsatsning ska öka kvaliteten och minska väntetiden på akuten

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 09:00 CEST

​Fler akutläkare utbildas och nya arbetssätt införs på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Akutläkare ska möta patienten redan ”i dörren” för att påskynda handläggning, beslut om utredning, inläggning eller eventuell hänvisning till annan vårdinstans.

​Nybildad Oslerförening har uppstart på Akademiska

​Nybildad Oslerförening har uppstart på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 13:00 CEST

Återkommande blödningar från näsan och mag-tarmkanalen är de vanligaste symtomen vid den ovanliga och ärftliga sjukdomen Osler. Nyligen bildades en patientförening som har sitt första nationella möte på Akademiska sjukhuset den 17 juni. Här finns landets enda Oslercentrum där ett multidisciplinärt team tar ett helhetsgrepp om patienterna.

​Säkra datasystem och lärande mötesplatser avgörande för bättre vårdkvalitet

​Säkra datasystem och lärande mötesplatser avgörande för bättre vårdkvalitet

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 09:00 CEST

För att lyckas med kvalitetsförbättringar i vården behövs säkra och smidiga datasystem , men också mötesplatser som uppmuntrar till lärande. Det menar Morten Kildal, ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, som tillsammans med Annika Remaeus från Innovation Akademiska medverkar i ett seminarium i Uppsala idag om patientnära utveckling och medicinsk teknik i samarbete med STUNS.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.