Skip to main content

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

typ 1-diabetes

organtransplantation och organdonation

experter

Akademiska sjukhuset 38 akademiska 14 Rikssjukvård 12 typ 1-diabetes 12 organtransplantation och organdonation 11 stroke 10 akutsjukvård 9 vårdhygien 8 BUP 8 Innovation Akademiska 8 Akademiska barnsjukhuset 8 bröstcancer 8 psykiatri 7 vårdavtal 7 neonatalvård 7 svåra brännskador 7 patientsäkerhet 7 AKUTEN 7 brännskada 6 Luftburen intensivvård 6 värdebaserad vård 6 förlossning 6 vri 6 uppsala care 5 prostatacancer 5 rökstopp inför operation 5 vårdexport 5 donationsvecka 5 hälsofrämjande sjukhus 5 Samariterhemmet 5 reproduktionscentrum 5 parkinsons sjukdom 5 njurtransplantation 5 blodgivning 5 blodbrist 5 barn- och ungdomspsykiatri 5 vårdrelaterade infektioner 5 ire 4 strålbehandling 4 ivf 4 Ge blod 4 multiresistenta bakterier 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 briva 4 PET 4 barnakuten 4 handkirurgi 4 ortogeriatrik 4 kirurgveckan 2013 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 protonstrålning 4 immunterapi 4 sjukhusbibliotek 4 RYGGKIRURGI 4 barnsjukhus 4 smärta 4 klinisk forskning 4 skandionkliniken 4 lex maria 2014 4 Kulturdygn 4 Brännskadecentrum 4 vinnova 4 ivf-behandling 4 gastric bypass 4 LIV 4 lustgas 4 PET-centrum 4 cochleaimplantat 4 läkemedel 4 onkologi 4 barnmisshandel 4 överviktskirurgi 4 sömn- och andningscentrum 4 geriatrik 4 testbädd 3 snabbspår 3 biva 3 hjärtpump 3 Multipel skleros 3 lymfkörtelcancer 3 kbt 3 demens 3 duodenal switch 3 SciLifeLab 3 väntetider 3 artros 3 barnskyddsteam 3 hjärtinfarkt 3 PET-scanning 3 imaging 3 ortopediveckan 2013 3 rehabiliteringsmedicin 3 kultur i länet 3 barncancer 3 adhd 3 prematura 3 patientflöde 3 avloppsrening 3 hjärtsvikt 3 statiner 3 antibiotikaresistens 3 brännskador 3 screening 3 hjärtstopp 3 metadon 3 eksorobot 3 far 3 MS 3 betaceller 3 fallskador 3 friskhuset 3 internmedicin 3 fetma 3 donator 3 mammografi 3 protonterapi 3 vårdbyggnad 3 centre of excellence 3 endokrina tumörer 3 diabetes 3 hiv 3 triage 3 autism 3 alkohol 3 akutmottagning 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 ablation 3 forskningsbokslut 3 pulsåderbråck 3 otokirurgi 3 ekonomi 3 depression 3 smärtcentrum 3 lean sjukvård 3 norrlandstingen 3 positronemissionstomografi 3 parkinson 3 CSD 3 uppsala universitet 3 suicid 3 läkemedelsgenomgång 3 äggdonation 3 operation 3 psykiatrivecka 3 telemedicin 3 akut-testet 2 budget 2 bukspottkörtelcancer 2 pet-ct-kamera 2 brachyterapi 2 bild- och funktionsmedicin 2 t-celler 2 hjärnstamsimplantat 2 barncancerfonden 2 njursvikt 2 smärtrehabilitering 2 punktprevalensmätning 2 medicinska veckorna i uppsala 2 LKG-team 2 cancer 2 neuroendokrina tumörer 2 pxl01 2 bilddiagnostik 2 blodfettssänkande 2 hjärt-lungräddning 2 Chefsläkare 2 swecare 2 funktionsnedsättning 2 epilepsi 2 psykisk hälsa 2 medicinska veckor 2 smittskydd 2 skl 2 skelettröntgen 2 resistenta bakterier 2 allmänpsykiatri 2 attityduppdraget 2 FAS 2 Lungcancer 2 barncancerdagen 2 klimatpåverkan 2 nsph 2 andiu 2 rehabilitering 2 nervsmärta 2 gensekvensering 2 uems 2 spridd cancer 2 amning 2 posttraumatisk stress 2 barnhälsovård 2 DBS 2 bröstmottagning 2 videokonferens 2 carf 2 logoped 2 reflux 2 länslogopedi 2 operationsplanering 2 hjälpmedel 2 aneurysm 2 afasi 2 etik 2 exoskelett 2 klinikapotekare 2 byggdamm 2 Enzymrening 2 självmord 2 malnutrition 2 ada 2 rcc 2 utländska patienter 2 hematologi 2 allmänna arvsfonden 2 pci 2 borrelia 2 vårdplanering 2 transplantation 2 schizofreni 2 handkirurgen 2 PCure 2 bukaortaaneurysm 2 norrlandstingens regionförbund 2 musyq 2 självhjälp 2 transplantationskirurgi 2 psykiatrins hus 2 amy diamond 2 städrutiner 2 antikropp 2 helikopterplatta 2 åland 2 röntgenveckan 2013 2 njure 2 framtidens akademiska 2 barnonkologi 2 ballongvidgning 2 läkemedelsbiverkning 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 pet-ct 2 social fobi 2 socialpsykiatriska behandlingsteamet 2 miljögifter 2 psykisk ohälsa 2 genombrottsprojekt 2 skolios 2 lean 2 tonårsråd 2 dövhet 2 enpatientrum 2 vårdgaranti 2 Akademiska laboratoriet 2 barnonkologen 2 centrum för vektorburna infektioner 2 mögelsvamp 2 rökavvänjning 2 äldre multisjuka 2 akut stroke 2 mobila team 2 center of excellence diabetes 2 rökning 2 nutritionsråd 2 öceller 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 Chrons sjukdom 2 duodopa 2 patientsäkerhetsronder 2 uppsala bio 2 forskning 2 u-care 2 hjärnkoll 2 pet/mr 2 trombolys 2 stamcellstransplantation 2 eBUP 2 bvc 2 återbesöksmottagning 2 fallprevention 2 samtalsterapi 2 innocent 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 mr-kamera 2 röntgenveckan 2 barnfetma 2 njurcancer 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 embolisering 2 ångest 2 provrörsbefruktning 2 bröstcancerkirurgi 2 centraloperation 2 suicidprevention 2 fysisk aktivitet 2 CI 2 biologiska läkemedel 2 blodgrupper 2 prognos 2 sjukhusbiblioteket 2 ambulanssjukvård 2 spermiedonation 2 bukspottkörteltransplantation 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 felmedicinering 2 rädda hjärnan 2 pet/mr-kamera 2 vävnadsdonation 2 bröstsjuksköterskor 2 handsprit 2 radiofrekvensablation 2 prepreg network 2 kortvårdskirurgi 2 ändtarmscancer 2 respiratorvård 2 blodstamcellstransplantation 2 smärtlindring 2 onkologisk endokrinologi 2 blodgivare 2 barnskyddsteamet 2 bättre flyt 2 klimatsmart 2 kronisk smärta 2 magnetkamera 2 innovationer 2 värmebehandling 2 sle 2 mansgrupp 2 cosmic 2 lvad 2 barnbibliotek 2 barnmedicin 2 läkemedelsfel 2 nyfödda 2 aktuellt 2 världsnjurdagen 2 genanalys 2 titthålskirurgi 2 ambulanshelikopter 2 internationella dagen mot tobak 2 ozonrening 2 sexuella övergrepp 2 undernäring 2 kraniosynostos 2 vårdskador 2 deep brain stimulation 2 CVI 2 ambulansdirigering 2 blodbuss 2 hjälphjärta 2 center of excellence 2 hjärtflimmer 2 ambassadör 2 rättspsykiatri 1 andnöd 1 bröstcanceroperationer 1 kvinnors uppfinningar 1 levande njurdonator 1 logopedisk behandling 1 frenikusstimulering 1 Samverkan för kultur på Akademiska 1 söva 1 webbsida 1 säkerhet 1 sten rubertsson 1 talsvårigheter 1 äggbank 1 arbetstidsmodeleller 1 pelle nilsson 1 at-ranking 2015 1 födelsefond 1 urologi 1 vitalis 1 cosmos 1 rökfritt 1 alkomätare 1 transplantat 1 endokringruppen 1 helkroppsscanning 1 hudodling 1 medicinska veckorna 1 rikssjukvårdsnämnden 1 njurdonator 1 alkistis skalkidou 1 levercancer 1 sjuka barn 1 allergisk matstrupe 1 svenska lungkongressen 1 biobank hjärntumörer 1 remisstvång 1 contigo care 1 akut- och rehabilitering 1 slco1b1 1 akutläkarsatsning 1 experter 1 irreversibel elektroporering 1 egfr-inhibitorer 1 Digital ankomstterminal 1 brusten tarm 1 lymfsystemet 1 protonstrålbehandling 1 engångsdoser 1 mytobi 1 neurologisk rehabilitering 1 vårdplatser 1 ätstörningsenheten 1 chefssjuksköterska 1 andningsbesvär 1 krökta fingrar 1 barnavårdscentraler 1 psykiatriveckan 1 missbruk 1 fertilitetsbevarande behandling 1 successiv benförlängning 1 tengbomgruppen 1 samverkansavtal 1 destruktion 1 skrumplever 1 quality innovation of the year 1 testbäddar 1 kroniskt försenad dygnsrytm 1 njurinflammation 1 blodcancer 1 kroppspulsåderbråck 1 regionala cancercentrum 1 sekvensering 1 cdu 1 preconception health and care 1 malmö aviation 1 underbensamputation 1 åtgärdsprogram 1 astrazeneca 1 psykosr 1 kronisk njkursvikt 1 insulinpumpar 1 steloperationer 1 sas-verktyget 1 e-tjänst 1 schizofreniliknande tillstånd 1 PET-diagnostik 1 ny organisation 1 regionvård 1 akut njursvikt 1 legionella 1 shunt 1 immunstimulerande läkemedel 1 kängurumetoden 1 akutvårdsavdelning 1 avvänjning 1 syrgastank 1 huvudstamsinsufficiens 1 avancerad barnsjukvård 1 Environmental Health Perspectives 1 Flödesstyrning 1 narkos 1 medicinsk avbildningsteknik 1 elektrokonvulsiv behandling 1 regionalt onkologiskt centrum 1 kommunalförbundet för avancerad strålterapi 1 autismspektrumstörning 1 kirurgiskt centrum 1 barnkirurgen 1 ondines syndrom 1 bröstrekonstruktion 1 klinisk fysiologi 1 kvalitetsarbete 1 psykosvård 1 kairo 1 spontan kranskärlsdissektion 1 aidsdagen 1 transplantationer 1 specialistsjuksköterska 1 midas 1 epstein-barr-virus 1 snabbutredning 1 konsultsjuksköterskor 1 hjärnskada 1 snabbtest 1 ny mottagning 1 försenat sömnfassyndrom 1 analinkontinens 1 kyssjuka 1 belastning 1 omicsmetoder 1 kvalitetsgranskning 1 Oslercentrum 1 äggstocksvävnad 1 utvecklingsstörning utvecklingsförsening array-cgh dna-test 1 röntgen 1 hpv 1 bildteknik 1 vre 1 SCAN-B 1 pseudobulbär pares 1 biverkningar 1 vakenkirurgi 1 dbt 1 sjukhuset 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 strokedagen 1 iq-4 projektet 1 läkemedelsautomat 1 Visa alla taggar
Sjuksköterskeledd mottagning ska förbättra vården vid skrumplever

Sjuksköterskeledd mottagning ska förbättra vården vid skrumplever

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 11:30 CEST

​I oktober öppnas en sjuksköterskeledd levermottagning Akademiska sjukhuset. Ett viktigt syfte är att erbjuda patienter med skrumplever (levercirros) bättre vård, med tätare uppföljningar och utökat stöd när det gäller kost och levnadsvanor. Satsningen görs inom ramen för en flerårig, randomiserad forskningsstudie, den första i sitt slag i Sverige.

Färre patienter med inflammatorisk tarmsjukdom behöver operera bort tjocktarmen

Färre patienter med inflammatorisk tarmsjukdom behöver operera bort tjocktarmen

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

​En ny Uppsalastudie ledd från Akademiska sjukhuset visar att behandlingsresultaten både vid Ulcerös colit och Crohns har förbättrats kraftigt de senaste decennierna. Betydligt färre patienter med inflammatorisk tarmsjukdom har behövt operera bort tjocktarmen fem år efter diagnos jämfört med slutet av 1980-talet. Detta lyfts fram med anledning av internationella mag-tarmdagen den 17 oktober.

Stöd och egen tid viktigt för anhöriga till afasidrabbade

Stöd och egen tid viktigt för anhöriga till afasidrabbade

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 08:30 CEST

Över hälften av närstående till afasidrabbade upplever att de själva fått sämre psykisk hälsa och 45 procent att den fysiska hälsan påverkats negativt. För att leva ett gott liv är stödgrupper och tid för egna aktiviteter viktigt, visar aktuell forskning vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Detta lyfts fram med anledning av nordiska afasidagen 10 oktober.

Patienter och anhöriga inbjuds att utveckla vården på Akademiska

Patienter och anhöriga inbjuds att utveckla vården på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 08:30 CEST

​Patienter och anhöriga är en outnyttjad resurs i vården. För att ändra på det startar inom kort ett pilotprojekt vid Akademiska sjukhuset. Syftet är att ta fram arbetssätt där patienters och anhörigas idéer kan fångas upp, utvecklas och spridas. Projektet, som kallas Idékraft, leds av Innovation Akademiska och stöds av Vinnova.

Ljusterapi i hemmet - effektiv behandling vid kroniskt försenad dygnsrytm

Ljusterapi i hemmet - effektiv behandling vid kroniskt försenad dygnsrytm

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 10:18 CEST

Ljusterapi med schemalagd uppstigning kan förbättra sömnrelaterade besvär för patienter med kroniskt försenad dygnsrytm. Mycket talar också för att kognitiv beteendeterapi fungerar bra som tilläggsbehandling. Det framgår av en ny patientstudie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Mer träffsäker behandling av bröstcancer målet med studie på Akademiska

Mer träffsäker behandling av bröstcancer målet med studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 08:30 CEST

Effekten av läkemedelsbehandling mot bröstcancer är väldigt olika. Eftersom vården saknar möjlighet att förutse resultatet erbjuds många patienter standardbehandling. Inom kort startas en studie på Akademiska sjukhuset, den första i sitt slag i världen, där man systematiskt testar hur känsliga samtliga bröstcancertumörer är för olika läkemedel. Målet är att kunna ge mer träffsäker behandling.

​PET-centrum på Akademiska blir internationellt referenscentrum för ny PET-CT-kamera

​PET-centrum på Akademiska blir internationellt referenscentrum för ny PET-CT-kamera

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 08:30 CEST

PET-centrum på Akademiska sjukhuset har av GE Healthcare utsetts till prioriterad referenssite i Europa. Tillsammans med ett centrum i USA ska sjukhuset kliniskt utvärdera en ny PET-CT kamera som bland annat används för helkroppsscanning för diagnostik av spridd cancersjukdom.

Akademiska först med genmodifierat virus mot neuroendokrina tumörer
Analys av alla gener i arvsmassan ger snabbare diagnostik vid sällsynta ärftliga sjukdomar

Analys av alla gener i arvsmassan ger snabbare diagnostik vid sällsynta ärftliga sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 11:00 CEST

Tack vare den snabba utvecklingen inom genetiken är det nu möjligt att analysera alla gener i arvsmassan med så kallad helexomsekvensering. Metoden är särskilt användbar vid diagnostik av sällsynta sjukdomar/syndrom hos barn där man tidigare inte har haft möjlighet att ställa en diagnos. Den används på Akademiska sjukhuset sedan i juni 2016.

Många vill utredas för misstänkt fästingburen infektion på Akademiska

Många vill utredas för misstänkt fästingburen infektion på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 08:30 CEST

​Hösten 2015 startade Akademiska sjukhuset Sveriges första mottagning för utredning av misstänkt borrelia och andra fästingburna infektioner. Sedan dess har cirka hundra patienter utretts på infektionskliniken. Flertalet har fått bekräftat att de inte har någon aktuell infektion.

Specialistvård för barn samlas på ny adress

Specialistvård för barn samlas på ny adress

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 08:30 CEST

Barnspecialistmottagningen i Uppsala lämnar Samariterhemmet. Från och med 12 september finns Akademiska barnsjukhusets mottagning i Muninhuset där man också etablerar ett barnallergicentrum. Främsta syftet är att samla multiprofessionell kompetens runt barn med långvariga hälsoproblem. Dessutom ska forskning och utbildning integreras med vården på ett nytt sätt.

Akademiska inför alkoholpaus innan operation

Akademiska inför alkoholpaus innan operation

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 08:30 CEST

​2009 införde Akademiska rökstopp inför planerade, ortopediska operationer, med gott gensvar. Nu tar sjukhuset nästa steg och inför även alkoholpaus en månad före operation inom ortopedi och handkirurgi. Syftet är detsamma, att patienterna ska slippa komplikationer, få snabbare läkning och återhämtning.

 Akademiska näst störst på njurtransplantationer – 3000 transplanterade hittills

Akademiska näst störst på njurtransplantationer – 3000 transplanterade hittills

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 15:45 CEST

På Akademiska görs 100-120 njurtransplantationer varje år. Det är näst flest i landet. Sedan sjukhuset startade verksamheten 1969 har 3 000 njurtransplanterats och numera får många organ från levande givare.

Akademiska startar spårämnesproduktion för PET-diagnostik i egen regi

Akademiska startar spårämnesproduktion för PET-diagnostik i egen regi

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 09:00 CEST

​Från årsskiftet kommer Akademiska sjukhusets röntgenenhet att ta över produktionen av spårämnet fluordeoxiglukos, FDG, från GE Healthcare. Det radioaktiva ämnet används bland annat vid cancerdiagnostik med positronemissionstomografi (PET).

Akademiska startar podcast om cancer

Akademiska startar podcast om cancer

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 08:32 CEST

​Akademiska sjukhuset startar podcast om cancer. Den 25 augusti släpps det första avsnittet och därefter kommer ett nytt avsnitt per månad. Främsta syftet med ”En podd om cancer” är att ge stöd, råd och hjälp till personer som lever med cancer, som drabbade eller anhöriga. I varje avsnitt medverkar en patient som tillsammans med en expert pratar om olika aspekter av cancersjukdomen.

Akademiska först med enzymrening av avloppsvatten i toaletter

Akademiska först med enzymrening av avloppsvatten i toaletter

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 08:30 CEST

​I slutet av augusti startar ett projekt i skarpt läge på Akademiska sjukhuset där man testar enzymrening av avloppsvatten i toaletter. Sjukhuset är först i världen att testa metoden i en verklig miljö. I juni genomfördes en förberedande pilotomgång då man prövade rutiner, metoder för provtagning, informationskanaler och kalibrerade analysmetoden.

Utökad BUP-satsning ska förbättra skolnärvaron

Utökad BUP-satsning ska förbättra skolnärvaron

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2016 08:30 CEST

Elever med låg närvaro i skolan ska få hjälp att inte hamna i ett hemmasittande beteende. Det är syftet med projektet ”Skolan som arena” som startade för ett år sedan inom elevhälsan i Enköping och Älvkarleby i samarbete med BUP i Uppsala län. Tack vare utökade anslag från Arvsfonden kan båda kommunerna anställa en socialpedagogisk resurs, något som testats i Älvkarleby.

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska första svenska kirurgkliniken med kvalitetscertifiering enligt ny standard

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska första svenska kirurgkliniken med kvalitetscertifiering enligt ny standard

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 09:58 CEST

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska sjukhuset har som första kirurgiska verksamhet i Sverige erhållit en bred kvalitetscertifiering av sitt arbetssätt och kvalitetsledningssystem. Detta ökar möjligheten att hantera risker och fortsätta leverera god patientsäker vård som uppfyller patienternas krav.

​Värdebaserad vård kortar väntetider vid prostatacancer

​Värdebaserad vård kortar väntetider vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 10:20 CEST

Kortare väntan till provtagning och cancerbesked men också snabbare behandlingsstart. Det är några exempel på hur vården för patienter med prostatacancer förbättrats med införandet av värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset. Resultaten presenteras den 5 juli på ett seminarium i Almedalen tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Snabbspår ska påskynda utredning vid misstänkt cancer med ospecifika symtom

Snabbspår ska påskynda utredning vid misstänkt cancer med ospecifika symtom

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 09:21 CEST

​I september införs ett snabbspår vid Akademiska sjukhuset för patienter i Uppsala län med ospecifika symtom som kan bero på cancer. Primärvården ska kunna remittera direkt till medicinmottagningen för snabbutredning. Syftet är att minska patienternas väntan till diagnos och behandling.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.