Skip to main content

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

experter

Akademiska sjukhuset 39 akademiska 14 Rikssjukvård 12 stroke 10 akutsjukvård 9 BUP 9 bröstcancer 8 Akademiska barnsjukhuset 8 Innovation Akademiska 8 vårdhygien 8 Psykiatri 7 neonatalvård 7 patientsäkerhet 7 svåra brännskador 7 AKUTEN 7 vårdavtal 7 förlossning 7 blodgivning 6 prostatacancer 6 värdebaserad vård 6 Luftburen intensivvård 6 vri 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 brännskada 6 strålbehandling 5 uppsala care 5 Samariterhemmet 5 geriatrik 5 donationsvecka 5 IRE 5 njurtransplantation 5 vårdexport 5 reproduktionscentrum 5 parkinsons sjukdom 5 vårdrelaterade infektioner 5 rökstopp inför operation 5 blodbrist 5 hälsofrämjande sjukhus 5 Brännskadecentrum 5 sömn- och andningscentrum 4 läkemedel 4 barnsjukhus 4 protonstrålning 4 depression 4 ivf-behandling 4 handkirurgi 4 barnakuten 4 multiresistenta bakterier 4 Ge blod 4 lustgas 4 skandionkliniken 4 briva 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 PET-centrum 4 RYGGKIRURGI 4 immunterapi 4 ortogeriatrik 4 lex maria 2014 4 vinnova 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 sjukhusbibliotek 4 klinisk forskning 4 PET 4 LIV 4 kirurgveckan 2013 4 barnmisshandel 4 smärta 4 överviktskirurgi 4 onkologi 4 ivf 4 Kulturdygn 4 cochleaimplantat 4 gastric bypass 4 brännskador 4 snabbspår 3 centre of excellence 3 hjärtsvikt 3 Multipel skleros 3 avloppsrening 3 eksorobot 3 screening 3 internmedicin 3 duodenal switch 3 SciLifeLab 3 biva 3 artros 3 väntetider 3 barncancer 3 hjärtinfarkt 3 parkinson 3 hjärtpump 3 rehabiliteringsmedicin 3 adhd 3 ortopediveckan 2013 3 kbt 3 lymfkörtelcancer 3 prematura 3 demens 3 Framtidens Akademiska 3 patientflöde 3 smärtcentrum 3 kultur i länet 3 ekonomi 3 otokirurgi 3 triage 3 donator 3 pulsåderbråck 3 autism 3 blodgivare 3 mammografi 3 protonterapi 3 friskhuset 3 fetma 3 psykiatrivecka 3 PET-scanning 3 alkohol 3 vårdbyggnad 3 betaceller 3 uppsala universitet 3 fallskador 3 läkemedelsbiverkning 3 statiner 3 positronemissionstomografi 3 hjärtstopp 3 telemedicin 3 lean sjukvård 3 far 3 metadon 3 forskningsbokslut 3 MS 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 imaging 3 ablation 3 antibiotikaresistens 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 testbädd 3 akutmottagning 3 suicid 3 CSD 3 äggdonation 3 norrlandstingen 3 operation 3 bukspottkörtelcancer 3 hiv 3 endokrina tumörer 3 diabetes 3 Blodstamcellstransplantation 3 läkemedelsgenomgång 3 barnskyddsteam 3 ada 2 borrelia 2 bild- och funktionsmedicin 2 amy diamond 2 operationsplanering 2 handkirurgen 2 rehabilitering 2 videokonferens 2 medicinska veckorna i uppsala 2 Lungcancer 2 smärtrehabilitering 2 FAS 2 cancer 2 allmänpsykiatri 2 kortvårdskirurgi 2 bättre flyt 2 malnutrition 2 blodfettssänkande 2 neuroendokrina tumörer 2 allmänna arvsfonden 2 utländska patienter 2 Psykiatriveckan 2 swecare 2 hjärt-lungräddning 2 klimatsmart 2 radiofrekvensablation 2 ändtarmscancer 2 rädda hjärnan 2 hematologi 2 skl 2 afasi 2 smittskydd 2 hjälpmedel 2 t-celler 2 reflux 2 länslogopedi 2 genombrottsprojekt 2 pet-ct-kamera 2 punktprevalensmätning 2 skolios 2 andiu 2 DBS 2 bukaortaaneurysm 2 Forskning 2 norrlandstingens regionförbund 2 schizofreni 2 bröstmottagning 2 nsph 2 ambassadör 2 e-hälsa 2 LKG-team 2 klimatpåverkan 2 gensekvensering 2 attityduppdraget 2 pxl01 2 resistenta bakterier 2 exoskelett 2 nervsmärta 2 logoped 2 prepreg network 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 barncancerdagen 2 rcc 2 psykosvård 2 Chefsläkare 2 etik 2 bilddiagnostik 2 spridd cancer 2 posttraumatisk stress 2 barnhälsovård 2 amning 2 carf 2 vårdplanering 2 njursvikt 2 hjärnstamsimplantat 2 psykisk ohälsa 2 transplantation 2 brachyterapi 2 barnonkologi 2 hjälphjärta 2 musyq 2 budget 2 pci 2 aneurysm 2 pet-ct 2 transplantationskirurgi 2 psykiatrins hus 2 antikropp 2 städrutiner 2 njure 2 ambulans 2 MR 2 helikopterplatta 2 röntgenveckan 2013 2 uppsala bio 2 åland 2 trycksår 2 miljögifter 2 surfplatta 2 barncancerfonden 2 psykisk hälsa 2 blodbuss 2 social fobi 2 ballongvidgning 2 dövhet 2 tonårsråd 2 hjärtflimmer 2 Akademiska laboratoriet 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 barnonkologen 2 rökavvänjning 2 mobila team 2 aktuellt 2 mögelsvamp 2 äldre multisjuka 2 barnbibliotek 2 blodcentralen 2 akut stroke 2 center of excellence diabetes 2 eBUP 2 nutritionsråd 2 innovationer 2 Irreversibel Elektroporation 2 rökning 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 Chrons sjukdom 2 barnfetma 2 öceller 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 klinikapotekare 2 intensiv kontextuell behandling 2 hjärnkoll 2 pet/mr 2 knivsta 2 bröstcancerkirurgi 2 stamcellstransplantation 2 återbesöksmottagning 2 fallprevention 2 samtalsterapi 2 vävnadsdonation 2 provrörsbefruktning 2 innocent 2 bvc 2 njurcancer 2 magnetkameraundersökning 2 bukspottkörteltransplantation 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 blodgrupper 2 ångest 2 sjukhusbiblioteket 2 CI 2 centraloperation 2 fysisk aktivitet 2 suicidprevention 2 prognos 2 mr-kamera 2 pet/mr-kamera 2 röntgenveckan 2 bröstsjuksköterskor 2 biologiska läkemedel 2 barnskyddsteamet 2 mansgrupp 2 ambulanssjukvård 2 embolisering 2 trombolys 2 kronisk smärta 2 IKB 2 u-care 2 spermiedonation 2 magnetkamera 2 felmedicinering 2 respiratorvård 2 onkologisk endokrinologi 2 världsnjurdagen 2 duodopa 2 Sjukhusskola 2 handsprit 2 CVI 2 nyfödda 2 patientsäkerhetsronder 2 cosmic 2 ambulanshelikopter 2 barnmedicin 2 värmebehandling 2 smärtlindring 2 deep brain stimulation 2 ozonrening 2 läkemedelsfel 2 genanalys 2 akut-testet 2 enpatientrum 2 centrum för vektorburna infektioner 2 vårdgaranti 2 titthålskirurgi 2 center of excellence 2 sle 2 lean 2 vårdskador 2 internationella dagen mot tobak 2 IRE-behandling 2 medicinska veckor 2 skelettröntgen 2 kraniosynostos 2 uems 2 Enzymrening 2 funktionsnedsättning 2 sexuella övergrepp 2 epilepsi 2 byggdamm 2 självmord 2 lvad 2 undernäring 2 utryckning 2 självhjälp 2 antibiotika 2 PCure 2 ambulansdirigering 2 endokringruppen 1 rikssjukvårdsnämnden 1 alkistis skalkidou 1 NIPT 1 överburenhet 1 sjuka barn 1 allergisk matstrupe 1 Skållningsskador 1 levercancer 1 biobank hjärntumörer 1 contigo care 1 hudodling 1 remisstvång 1 akut- och rehabilitering 1 akutläkarsatsning 1 slco1b1 1 egfr-inhibitorer 1 brusten tarm 1 svenska lungkongressen 1 bröstrekonstruktion 1 lymfsystemet 1 engångsdoser 1 autismspektrumstörning 1 neurologisk rehabilitering 1 ätstörningsenheten 1 experter 1 irreversibel elektroporering 1 missbruk 1 vårdplatser 1 chefssjuksköterska 1 barnavårdscentraler 1 krökta fingrar 1 andningsbesvär 1 successiv benförlängning 1 BOT 1 tengbomgruppen 1 destruktion 1 samverkansavtal 1 skrumplever 1 regionvård 1 kroniskt försenad dygnsrytm 1 quality innovation of the year 1 mytobi 1 njurinflammation 1 kroppspulsåderbråck 1 blodcancer 1 sekvensering 1 regionala cancercentrum 1 underbensamputation 1 testbäddar 1 psykosr 1 kängurumetoden 1 kronisk njkursvikt 1 medicinsk avbildningsteknik 1 kairo 1 elektrokonvulsiv behandling 1 cdu 1 preconception health and care 1 amputation 1 kameraövervakning 1 OCT 1 snabbutredning 1 belastning 1 konsultsjuksköterskor 1 hjärnskada 1 kyssjuka 1 kvalitetsgranskning 1 analinkontinens 1 röntgen 1 bildteknik 1 SCAN-B 1 vakenkirurgi 1 dbt 1 biverkningar 1 sjukhuset 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 epstein-barr-virus 1 klinisk fysiologi 1 kirurgiskt centrum 1 syrgastank 1 avvänjning 1 immunstimulerande läkemedel 1 shunt 1 astrazeneca 1 åtgärdsprogram 1 iq-4 projektet 1 malmö aviation 1 svensk förening för diabetologi 1 äggstocksvävnad 1 insulinpumpar 1 steloperationer 1 sas-verktyget 1 e-tjänst 1 schizofreniliknande tillstånd 1 PET-diagnostik 1 ny organisation 1 läkemedelsautomat 1 akut njursvikt 1 legionella 1 als 1 kontaktterapi 1 Strokewalk 1 akutvårdsavdelning 1 sbar 1 transapikalt 1 huvudstamsinsufficiens 1 avancerad barnsjukvård 1 Environmental Health Perspectives 1 Flödesstyrning 1 narkos 1 röntgengenomlysning 1 protonstrålbehandling 1 regionalt onkologiskt centrum 1 kommunalförbundet för avancerad strålterapi 1 ssri 1 Digital ankomstterminal 1 barnkirurgen 1 ondines syndrom 1 öronakupunktur 1 logopedisk rehabilitering 1 kvalitetsarbete 1 elektrisk ryggmärgsstimulering 1 barn- och ungdomspsykiatrin 1 spontan kranskärlsdissektion 1 aidsdagen 1 transplantationer 1 specialistsjuksköterska 1 midas 1 läsecirkel 1 gruppboenden 1 uppsala ryggdagar 1 njurdonator 1 lågmaligna gliom 1 plastskena 1 Visa alla taggar
 Patientplattor ska underlätta vårdtiden på Akademiska

Patientplattor ska underlätta vårdtiden på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 08:30 CET

I mitten av januari startar ett innovationsprojekt med patientplattor på två vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset. Förutom underhållning ska inneliggande patienter bland annat kunna få hjälp med översättning samt information om sjukhuset, avdelningens rutiner samt sin diagnos och behandling. Ett viktigt syfte är att underlätta kommunikation mellan patient och vårdpersonal.

Kliniska utbildningsavdelningar ska stärka vårdstudenternas teamarbete

Kliniska utbildningsavdelningar ska stärka vårdstudenternas teamarbete

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 12:53 CET

Akademiska sjukhuset inrättar två kliniska utbildningsavdelningar där studenter på vårdprogram, till exempel blivande läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter, ska få bättre förutsättningar att träna teamarbete och få ökad kunskap om hur andra yrkesgrupper arbetar. Från och med 30 januari tar två geriatriska avdelningar emot studenter från grundutbildningar vid Uppsala universitet.

Blodstamcellstransplantationer vid Akademiska kvalitetssäkrade

Blodstamcellstransplantationer vid Akademiska kvalitetssäkrade

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 08:30 CET

Blodstamcellstransplantation blir allt vanligare som behandling vid cancersjukdomar som leukemi och lymfom, men även vid MS och vissa reumatologiska sjukdomar. Enheter på Akademiska sjukhuset som hanterar blodstamceller har fått en fyraårig ackreditering vilket borgar för en god och patientsäker vård.

Bästa tajmingen för igångsättning av förlossning fokus i ny patientstudie

Bästa tajmingen för igångsättning av förlossning fokus i ny patientstudie

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 08:30 CET

Cirka fem av hundra gravida kvinnor går över tiden och behöver hjälp med igångsättning av förlossningen. I Sverige är 42 fullgångna veckor vanligast, medan vecka 41 är praxis för igångsättning i många andra länder både i Europa och USA. För första gången görs nu en nationell, jämförande studie, bland annat vid Akademiska sjukhuset, om vad som är bäst för både barnet och modern.

Mellanvårdsavdelning inom psykosvården stängs i januari

Mellanvårdsavdelning inom psykosvården stängs i januari

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2017 16:26 CET

Psykiatrins ledningsgrupp har beslutat att ersätta mellanvårdsavdelning 114 inom psykosvården genom att förstärka öppenvården med ett mobilt mellanvårdsteam. Bakgrunden är framförallt att antalet patienter i behov av stöd och behandling inom psykiatrin ökar. För att nå fler patienter och förebygga inläggningar behöver man omdisponera resurser och utveckla vården.

Media no image

Fler sjuksköterskor får arbetstidsförkortning enligt lokal modell

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 14:55 CET

​Även sjuksköterskor och barnmorskor på BB/Förlossning samt sjuksköterskor på Sjukvårdens larmcentral, som arbetar mycket rotation, omfattas från årsskiftet av arbetstidsförkortning och högre OB-tillägg enligt Akademiskamodellerna. Det beslutade sjukhusledningen på Akademiska den 21 december.

Strålbehandling med rektalstav skonsamt alternativ vid prostatacancer

Strålbehandling med rektalstav skonsamt alternativ vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 08:30 CET

​2005 var Akademiska pionjär i Sverige med strålbehandling med rektalstav mot prostatacancer. Sjukhuset är fortfarande ensamt om att erbjuda denna form av strålbehandling som ger färre biverkningar än andra jämförbara metoder. Metoden gör det möjligt att ge högre dos i prostata och skona frisk vävnad/intilliggande organ.

Magnetstimulering ny behandling vid depression

Magnetstimulering ny behandling vid depression

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 13:00 CET

​Fler patienter med medelsvår depression ska kunna erbjudas behandling med magnetströmmar, så kallad repetitiv transkraniell magnetstimulering, rTMS. Det framgår av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Tidigare har behandlingen endast varit rekommenderad inom ramen för forskningsprojekt.

Stråldosen kan halveras vid PET-undersökning av patienter med misstänkt demenssjukdom

Stråldosen kan halveras vid PET-undersökning av patienter med misstänkt demenssjukdom

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 08:30 CET

​Avancerad hjärnavbildning blir allt vanligare vid demensdiagnostik. Ny forskning vid Akademiska sjukhuset visar att det går att minska stråldosen avsevärt vid PET-undersökning med likvärdigt resultat och att MR med perfusionsmätning kan bli en alternativ metod för att påvisa demenssjukdom.

Fler sjuka barn får undervisning på Akademiska

Fler sjuka barn får undervisning på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 08:30 CET

Antalet barn som vårdas inneliggande på Akademiska sjukhuset och får hjälp med skolgången via Sjukhusskolan ökar. Förklaringen är bland annat att fler barn från Uppsala och andra delar av landet numera får strålbehandling vid Skandionkliniken, men också nya regler som innebär att sjukhusvistelsens längd har mindre betydelse, att behovet styr i högre grad.

Nya möjligheter till tidig diagnos av barn med oklar synnedsättning

Nya möjligheter till tidig diagnos av barn med oklar synnedsättning

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 10:06 CET

​Allt fler barn med oklar synnedsättning får diagnos på Akademiska sjukhuset och slipper remitteras till andra sjukhus. Detta tack vare modern medicinteknisk utrustning samt ett välfungerande teamarbete som inkluderar barnögonläkare, näthinnekirurg, barnneurolog och biomedicinska analytiker från neurofysiologiska kliniken.

Brännskadeexperter på Akademiska: Skållningsskador på småbarn kan undvikas

Brännskadeexperter på Akademiska: Skållningsskador på småbarn kan undvikas

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2016 09:00 CET

​I Sverige drabbas runt 2 600 barn av brännskador varje år. Flertalet är under tre år och den vanligaste orsaken är heta vätskor. Brännskadeexperter på Akademiska sjukhuset menar att i princip alla skållningsskador kan undvikas. I dag finns de på IKEA-varuhuset i Uppsala för att informera föräldrar om risker och vad man bör tänka på i hemmet.

Gynekologiska operationer på mottagning kortar väntetider

Gynekologiska operationer på mottagning kortar väntetider

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 08:30 CET

Tidigare fick kvinnor med blödningsbesvär vänta upp till fem månader på inre undersökning av livmodern (hysteroskopi) eller värmebehandling av livmoderslemhinna vid Akademiska sjukhuset. Tack vare ändrat arbetssätt med operationer på mottagning i stället för traditionell operationsavdelning har väntetiderna sedan i mars minskats till endast en månad.

Antibiotika och andra läkemedel – tveeggade svärd med sällsynta biverkningar

Antibiotika och andra läkemedel – tveeggade svärd med sällsynta biverkningar

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 10:19 CET

Agranulocytos är en sällsynt form av läkemedelsbiverkning med svår brist på neutrofila granulocyter, en typ av bakteriedödande vita blodkroppar. Flera vanliga läkemedel, däribland vissa antibiotika, kan utlösa agranulocytos. Snabb diagnostik och adekvat behandling kan rädda livet på patienten, framhåller experter på Akademiska i samband med Europeiska antibiotikadagen 18 november.

Trycksår ska minska genom coachning och ökad patientmedverkan

Trycksår ska minska genom coachning och ökad patientmedverkan

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 09:37 CET

​Från 2014 till 2016 minskade trycksår hos inneliggande patienter på en geriatrisk vårdavdelning vid Akademiska från 45 till 15 procent. Främsta förklaringen anses vara ökat fokus på trycksår och satsningar på hjälpmedel som tryckavlastande madrasser. Nästa steg blir att förbättra informationen till patienter om hur de själva kan se risker och bidra förebyggande.

Akademiska utökar studie med strömbehandling vid bukspottkörtelcancer

Akademiska utökar studie med strömbehandling vid bukspottkörtelcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 08:20 CET

​Tumörer i eller runt bukspottkörteln är ofta omöjliga att operera. Som första sjukhus i norra Europa införde Akademiska hösten 2011 en ny behandling med elektriska strömstötar, IRE. Hittills har ett sextiotal patienter fått strömbehandling inom ramen för kliniska studier. Inom kort utvidgas en studie med patienter som redan genomgått behandling med cytostatika.

Akademiska gör fyraårig kompetenssatsning på cancersjuksköterskor

Akademiska gör fyraårig kompetenssatsning på cancersjuksköterskor

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 12:50 CET

​I likhet med andra delar av sjukvården har cancerområdet sedan länge haft brist på specialistsjuksköterskor. Nu tar Akademiska sjukhuset ett nytt grepp för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta sjuksköterskor. Från och med våren 2017 görs en riktad fyraårig rekryterings- och fortbildningssatsning som både ska göra arbetet attraktivare och trygga bemanningen.

Blodcentralen på Akademiska inför tack-sms

Blodcentralen på Akademiska inför tack-sms

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 08:20 CET

När donerat blod kommit till nytta för en patient får blodgivarna i Uppsalaregionen från och med 14 november ett tack-sms från blodcentralen på Akademiska sjukhuset.

​Mindre risk för missfall med ny fosterdiagnostik

​Mindre risk för missfall med ny fosterdiagnostik

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 08:30 CET

Under hösten har en mer skonsam metod för fosterdiagnostik, så kallad NIPT (Non invasive Prenatal Testing), införts på Akademiska sjukhuset. Målgruppen är gravida kvinnor med hög risk för kromosomavvikelser. Metoden innebär att man analyserar fostrets DNA via ett blodprov från den gravida kvinnan. Detta räknar man med leder till att färre behöver ta fostervattenprov som är mer riskfyllt.

 E-hälsa – ett verktyg att utveckla vården vid psykisk ohälsa

E-hälsa – ett verktyg att utveckla vården vid psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 08:30 CET

Internetbehandling för barn och ungdomar med sömnproblem och för vuxna med social fobi eller depression. Det är några exempel på e-hälsosatsningar inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset där man i en pilot börjat använda den nationella internetplattformen Stöd och behandling för att utveckla vården. Ämnet lyfts idag under Psykiatriveckan som pågår 7-10 november.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.