Tags

Chefsläkare

Rikssjukvård

Typ 1-diabetes

Organtransplantation och organdonation

Rökstopp inför operation

Lex maria-anmälningar

akademiska sjukhuset 36 lex maria-anmälningar 23 akademiska 11 organtransplantation och organdonation 11 typ 1-diabetes 10 rikssjukvård 9 vårdhygien 8 stroke 8 akutsjukvård 7 patientsäkerhet 6 förlossning 6 svåra brännskador 5 reproduktionscentrum 5 uppsala care 5 vårdexport 5 vri 5 psykiatri 5 rökstopp inför operation 5 neonatalvård 5 bup 5 vårdavtal 4 lustgas 4 donationsvecka 4 smärta 4 ivf 4 kirurgveckan 2013 4 njurtransplantation 4 barnsjukhus 4 strålbehandling 4 sjukhusbibliotek 4 akademiska barnsjukhuset 4 vårdrelaterade infektioner 4 ire 4 ortogeriatrik 4 blodbrist 4 barnmisshandel 4 innovation akademiska 4 eksorobot 3 folke bernadotte regionhabilitering 3 läkemedelsgenomgång 3 prostatacancer 3 psykiatrivecka 3 centre of excellence 3 cochleaimplantat 3 handkirurgi 3 ortopediveckan 2013 3 smärtcentrum 3 telemedicin 3 metadon 3 depression 3 överviktskirurgi 3 forskningsbokslut 3 screening 3 uppsala universitet 3 endokrina tumörer 3 ivf-behandling 3 vinnova 3 hjärtpump 3 blodgivning 3 kbt 3 operation 3 hjärtstopp 3 patientflöde 3 ryggkirurgi 3 gastric bypass 3 fallskador 3 pulsåderbråck 3 äggdonation 3 far 3 lean sjukvård 3 biva 3 betaceller 3 bröstcancer 3 klinisk forskning 3 läkemedel 3 barnskyddsteam 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 barncancer 3 adhd 3 luftburen intensivvård 3 rehabiliteringsmedicin 3 sömn- och andningscentrum 3 dövhet 2 barnhälsovård 2 internationella dagen mot tobak 2 hjärnstamsimplantat 2 radiofrekvensablation 2 bättre flyt 2 rcc 2 klimatpåverkan 2 social fobi 2 alkohol 2 duodenal switch 2 onkologi 2 etik 2 återbesöksmottagning 2 mansgrupp 2 socialpsykiatriska behandlingsteamet 2 swecare 2 diabetes 2 samtalsterapi 2 amning 2 ballongvidgning 2 nsph 2 allmänpsykiatri 2 bilddiagnostik 2 skandionkliniken 2 psykisk hälsa 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 nervsmärta 2 handsprit 2 trombolys 2 läkemedelsfel 2 samariterhemmet 2 pet-centrum 2 uppsala bio 2 åland 2 protonstrålning 2 ambassadör 2 punktprevalensmätning 2 hjälpmedel 2 kronisk smärta 2 sle 2 demens 2 multiresistenta bakterier 2 hjärnkoll 2 videokonferens 2 u-care 2 multipel skleros 2 geriatrik 2 schizofreni 2 genombrottsprojekt 2 röntgenveckan 2013 2 autism 2 klinikapotekare 2 bvc 2 klimatsmart 2 lvad 2 donator 2 internmedicin 2 smärtrehabilitering 2 städrutiner 2 antibiotikaresistens 2 positronemissionstomografi 2 öceller 2 artros 2 kulturdygn 2 attityduppdraget 2 framtidens akademiska 2 innovationer 2 barnmedicin 2 njure 2 byggdamm 2 prognos 2 uems 2 självhjälp 2 bild- och funktionsmedicin 2 andiu 2 skelettröntgen 2 nyfödda 2 psykisk ohälsa 2 felmedicinering 2 cancer 2 akuten 2 cosmic 2 värmebehandling 2 rökning 2 barnonkologi 2 mammografi 2 fysisk aktivitet 2 barnakuten 2 ms 2 center of excellence diabetes 2 akutmottagning 2 otokirurgi 2 friskhuset 2 hälsofrämjande sjukhus 2 amy diamond 2 centraloperation 2 bukspottkörtelcancer 2 barn- och ungdomspsykiatri 2 medicinska veckor 2 funktionsnedsättning 2 barnbibliotek 2 bukaortaaneurysm 2 skolios 2 akut-testet 2 embolisering 2 blodgrupper 2 lymfkörtelcancer 2 ångest 2 pci 2 aktuellt 2 transplantationskirurgi 2 prematura 2 hjärtinfarkt 2 barnfetma 2 sexuella övergrepp 2 exoskelett 2 kultur i länet 2 ge blod 2 liv 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 mögelsvamp 2 reflux 2 medicinska veckorna i uppsala 2 pet-scanning 2 vårdplanering 2 norrlandstingen 2 smärtlindring 2 transplantation 2 pet 2 fetma 2 parkinsons sjukdom 2 rökavvänjning 2 mobila team 2 skl 2 smittskydd 2 bukspottkörteltransplantation 2 utländska patienter 2 ablation 2 vårdgaranti 2 onkologisk endokrinologi 2 vårdskador 2 suicid 2 triage 2 spermiedonation 2 världsnjurdagen 2 vårdbyggnad 2 brännskada 2 provrörsbefruktning 2 barncancerfonden 2 hjälphjärta 2 magnetkamera 2 njursvikt 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 vävnadsdonation 2 carf 2 statiner 2 lean 2 röntgenveckan 2 operationsplanering 2 fallprevention 2 spinal stenos 1 knäleder 1 sena komplikationer 1 svår brännskada 1 diabetes tools sweden ab 1 psykiatrichef 1 värdebaserad vård 1 jet-plan 1 sterila instrument 1 multidisciplinär bedömning och behandling 1 trauma 1 met-mr-kamera 1 celiaki 1 europeiskt träningscenter 1 kirurgpriset 1 världsdiabetesdagen 2013 1 andningsutlöst förträngning 1 hälsoekonomi 1 jämlik vård 1 brachyterapi 1 reumatologiska systemsjukdomar 1 hjärnskador 1 autolog stamcellstransplantation 1 motion mot depression 1 da vinci 1 infektionsmedicin 1 nationella stödstyrkan 1 dialyspatienter 1 health optimum 1 tvärvetenskaplig 1 spinal cord stimulation 1 handkirurgen 1 regionmöte 1 akutmedicin 1 bridgebehandling 1 distansuppföljning 1 pet-ct 1 strukturprotein 1 uppsala musik och kongress 1 kalicivirus 1 posttraumatisk stress 1 barnintensiv 1 john belling 1 cancercentrum 1 act 1 massuppsägning 1 donationsveckan 1 european paediatric ophtalmological society 1 tomas lorant 1 mässlingen 1 handhygien 1 hälsosamt åldrande 1 snus 1 blodplasma 1 livskris 1 surfplatta 1 skyltning 1 pet-ct-kamera 1 biobank barnleukemi 1 hudbank 1 lena gunningberg 1 beta-judo 1 patientnytta 1 almedalsveckan 1 aortaklaffprotes 1 vitrifiering 1 farmakogenetik 1 kvinnoklinik 1 dialys 1 icsi 1 vänsterkammarassist 1 pase 1 almtuna is 1 hydrocefalus 1 benbrott 1 kbt på internet 1 allergenfri zon 1 spårsubstans 1 motion 1 barnmorska 1 skandinaviska diabetessällskapet 1 peter holm 1 försvarsmakten 1 cp-skada 1 barnsjukvård 1 diagnosverktyg 1 brännskadeintensivvård 1 plötslig spädbarnsdöd 1 forskning 1 operationsteam 1 rehabiliteringsgaranti 1 utlokaliserade patienter 1 mestanon 1 akut hjärtinfarkt 1 rlp 1 epigenetik 1 kortvårdskirurgen 1 uppsala ryggdagar 1 scilifelab 1 antiinflammatoriskt läkemedel 1 kvinno- och barndivisionen 1 läsecirkel 1 neuropsykiatriska funktionshinder 1 kranskärlssjukdom 1 embryoskop 1 logopedisk rehabilitering 1 öronakupunktur 1 svensk lungmedicinsk förening 1 promenadslingor 1 farmakogenetiska analyser 1 hjärtsviktsteam 1 sjukhuslaboratorium 1 als 1 akutsjukvårdsavdelning 1 försvaret 1 värkarbete 1 neuroendokrina tumörer 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 handelsminister 1 perichondriet 1 biverkningar 1 sjukhuset 1 löv-projektet 1 spårämne 1 spridd cancer 1 knubbar 1 röntgen 1 crestor 1 näthinna 1 hjärnskada 1 konsultsjuksköterskor 1 epstein-barr-virus 1 klinisk fysiologi 1 kirurgiskt centrum 1 ögonskador 1 avvänjning 1 astrazeneca 1 shunt 1 malmö aviation 1 steloperationer 1 insulinpumpar 1 insulin 1 regionala cancercentrum 1 blodfettssänkande 1 gunnar tufveson 1 e-tjänst 1 rehabilitering 1 pump 1 schizofreniliknande tillstånd 1 magnetkameraavbildning 1 apodos 1 regionvård 1 galenfestivalen 1 extern revision 1 hörselnerv 1 akut njursvikt 1 vikingasjukan 1 legionella 1 andningsbesvär 1 huvudstamsinsufficiens 1 avancerad barnsjukvård 1 aortaneurysm 1 ssri-preparat 1 blomkålsöron 1 neuropyskiatrisk funktionsnedsättning 1 innovationsklimat 1 bank för obefrukatde ägg 1 narkos 1 protonstrålbehandling 1 Chefsläkare 1 regionalt onkologiskt centrum 1 autismspektrumstörning 1 handisam 1 röntgendiagnostik 1 ondines syndrom 1 barnkirurgen 1 videolänk 1 hjärt-lungräddning 1 psykosvård 1 åderbråck 1 hsct 1 transplantationer 1 midas 1 barnwebb 1 levercancer 1 magnetresonanstomografi) 1 autoimmun 1 njurdonator 1 läkemedelsbiverkning 1 njurar 1 donationsråd 1 tidig upptäckt 1 mirtazapin 1 transplantat 1 vävnadstransplantation 1 blödningschock 1 bröstmottagning 1 da vincirobot 1 självmord 1 belastningsskador 1 utvecklingsstörning utvecklingsförsening array-cgh dna-test 1 öcellstransplantation 1 blod 1 pelle nilsson 1 hpv 1 missbildningssyndrom 1 groth-priset 1 utvecklingsstörda 1 äggbank 1 barnintensivvårdsavdelning 1 vre 1 pseudobulbär pares 1 talsvårigheter 1 söva 1 strokedagen 1 frenikusstimulering 1 rpo 1 rotationsled 1 misshandel 1 psykiatridivision 1 dag nyholm 1 pankreastransplantation 1 inläggning 1 sjukgymnastik 1 stora forskarpriset 1 skaderegistrering 1 elektroniska tjänstekort 1 talböcker 1 reproduktiv livsplan 1 sårläkning 1 självprovtagning 1 vattenskalle 1 höftleder 1 sårvård 1 akuta buksmärtor 1 sklerosering 1 internationella tobaksfria dagen 1 ozonskikt 1 guiness rekordbok 1 drg 1 sfd 1 anhöriga 1 barncancerdagen 1 nationell cancerstrategi 1 spineacademy 1 mögelsporer 1 nutritionsmätning 1 riskavfall 1 läkemedelsgenomgångar 1 martin björck 1 mellanöreimplantat 1 levodopa 1 bipolär sjukdom 1 perichondrietransplantation 1 lkg-team 1 operationskö 1 itkyos 1 titthålskirurgi 1 hörselnedsättning 1 länslogopedi 1 målinriktad strålbehandling 1 varm cytostatika 1 mikrokirurgi 1 patientdokumentation 1 depuytréns kontraktur 1 tobacco endgame 1 galenfestival 1 mews 1 mad pride 1 ekonomi 1 neuroblastom 1 rf-ablation 1 neuro-critical care 1 gästnät 1 avancerad specialistsjuksköterska 1 parkeringsplatser 1 egypten 1 målrelaterad ersättning 1 samtal och yoga 1 tanja tydén 1 min stora dag 1 minstoradag 1 handmassage 1 klebsiella 1 aortaklaff 1 robotassisterad titthålskirurgi 1 självhjälpsprogram 1 burst 1 personskada 1 ire-behandling 1 och HFS (Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer). 1 minnes-och geriatrikmottagningen 1 tänk hjärna 1 dialektisk beteendeterapi 1 celltransplantation 1 andningsproblem 1 ätproblem 1 claes juhlin 1 neurointensvivård 1 patentsökning 1 folke bernadotte 1 teknik 1 neurology 1 jnnp 1 följsamhet 1 mth 1 bioetik 1 aneurysm 1 barnavård 1 äldrepsykiatri 1 otago 1 neuroradiologi 1 serotoninåterupptagshämmare 1 ebv 1 isloering 1 neuromuskulär 1 pxl01 1 afasi 1 malaria 1 ipad 1 nordic gas cleaning 1 hjärtsjuklighet 1 d-vitamin 1 logopedi i öppna vårdformer 1 sjuksköterskebrist 1 bemanning på akuten 1 miljörelaterad hälsa 1 sjukhusskola 1 standardvårdplan 1 övergångar 1 patientinflytande 1 hjärtkompression 1 renal denervering 1 resistenta bakterier 1 familjecentrerad vård 1 stroketeam 1 rbh-dagen 1 hfs 1 physical activity scale for the elderly 1 mdt 1 landstinget i uppsala län. friskhuset 1 förflyttningsteknik 1 kostnadsanpassningsprogram 1 sjögrens syndrom 1 stress 1 sexuella övergrepp på barn 1 fertilitetsbehandling 1 beroendepsykiatri 1 kärltumör 1 läkemedelsinformation 1 höftspåret 1 hjärnstamstumörer 1 kbt på nätet 1 regionförbundet i uppsala län 1 sömnproblem 1 lena kilander 1 michael hultström 1 calicivirus 1 unga med psykisk sjukdom 1 alla nya diabetiker i uppsala län 1 ronald mc donald 1 karolina sidwall 1 neuropsykiatriskt funktionshinder 1 ansiktskirurgi 1 väntetider 1 amyotrofisk lateralskleros 1 syrebrist 1 ukk 1 internationella astmadagen 1 falsk läkare 1 världsrekord 1 mg 1 utskrivningshjälp 1 vävnadsinrättning 1 ansträngningsutlöst astma 1 otostem 1 medicinteknik 1 nationellt centrum 1 ändtarmscancer 1 anhöriggrupp 1 thomas fogdö 1 rädda hjärnan 1 ögonklinik 1 parkinson 1 hälsosamtal 1 pannlobsdemens 1 livmoderhalscancer 1 vattenläckage 1 världsautismdagen 1 gabriel otterman 1 hematologisk patologi 1 astma 1 sida 1 sveriges kommuner och landsting 1 sågningsolycka 1 kortvårdskirurgi 1 abcde 1 mrt 1 saudiarabien 1 embryoövervakning 1 nobos 1 käk- och gomspalt 1 3 tesla 1 epigenetisk modifiering 1 vårdrelaterad infektion 1 ambulanssjukvården 1 profil 1 laparaskopi 1 d-vitaminbrist 1 smärtstillande 1 webbtidbokning 1 dupuytren´s kontraktur 1 brottsoffermyndigheten 1 radioaktiva substanser 1 ceos 1 anhöriga till dementa 1 ikb 1 regionhabilitering 1 distansmöten 1 pseudomonas aeruginosa 1 barnallergologi 1 bröstcancerprocess 1 maskinperfusion 1 samverkan för kultur på akademiska sjukhuset 1 copingstudie 1 112 på liv och död 1 dubbelmask 1 lärandespel 1 höftfraktur 1 kväveoxidmätning 1 miljökonferens 1 basala hygienrutiner 1 anorexi 1 nervstimulering 1 uppsala län 1 deflux 1 katastrofmedicin 1 fortbildning ryggkirurger 1 blodbussen 1 barnleukemi 1 lars bäckman 1 congenitalt centralt hypoventilations syndrom 1 biobankning 1 kirurgi 1 dupuytren´s 1 kemiskt avfall 1 sågar 1 dosförpackade läkemedel 1 sårkateter 1 bråck på stora kroppspulsådern 1 suicidprevention 1 ci 1 apotekare i vården 1 drop in-röntgen 1 vårdkö 1 ögonstyrd dator 1 endokrinkirurgi 1 nationella riktlinjer 1 gu-alf 1 isotopbehandling 1 tourettes syndrom 1 kvalitetsstjärnan 1 skelettundersökning 1 neuroangiografi 1 lustgasrening 1 snusstopp 1 attention 1 donationern 1 kultur i länet och sjukhusbiblioteket 1 blod blodtransfusion fn-trupp somalia pirater blodkomponenter 1 vikingasjuka 1 trombocyter 1 pressinbjudan 1 matvägran 1 sjukvård 1 internet 1 progressiv spinal muskelatrofi 1 polysomnografi 1 kulturrådet 1 strålterapi 1 krokig rygg 1 magnetkameraundersökning 1 cytostatika 1 affärsplan 1 mödravård 1 svensk kirurgisk förening 1 sjukhusbiblioteket 1 irreversible electroporation 1 senior alert 1 fysisk aktivitet på recept 1 allergisk inflammation 1 europeiskt träningscentrum 1 i-pad 1 bukhinnecancer 1 njurcancer 1 sjukhusstädning 1 unga missbrukare 1 basic studien 1 diabetescenter 1 datortomografi 1 margareta öhrvall 1 medicinsk-geriatrisk akutvårdsavdelning 1 elektroniska aktivitetsmätare 1 growing rods 1 stefan james 1 hygienrutiner 1 korttidsboende 1 växthusgas 1 blodcentral 1 antiepileptika 1 ryggmärgsbråck 1 tertialrapport 1 inger dahlén 1 mr-kamera 1 iga nefrit 1 hälsoundersökning 1 innocent 1 inidvidanpassad behandling 1 dna-test 1 forte 1 övervakning 1 bröstsjuksköterskor 1 helge rask andersen 1 bemanning 1 seniorkort 1 barnortopedi 1 studenthälsan 1 elekta 1 kateterbehandling 1 aspergers syndrom 1 kombinationsbehandling 1 centre of excellence endokrina tumörer 1 fiberendoskopi 1 internationella njurdagen 1 protonterapi 1 stamcellstransplantation 1 ärna 1 vävnadskoordinator 1 slaganfall 1 webbokning 1 benförlängning 1 tidig hemgång 1 proteinplack 1 öar 1 medicinsk etik 1 tumörkirurgi 1 barnahus 1 videoendoskopi 1 metastaser 1 klimat 1 fingerskador 1 luftrenare 1 undernäring. malnutrition 1 utlandsstyrkan 1 riks-stroke 1 snusavvänjning 1 vårdplatsbrist 1 bukfetma 1 ect 1 utsläpp 1 björn eriksson 1 ätstörning 1 e-tjänstekort 1 wifi 1 barn och ungdomspsykiatrin 1 förträngning i struphuvudet 1 intensiv kontextuell behandling 1 bukhålecancer 1 kvalitetsregistret för psykosvård 1 hiv 1 klinisk farmaci 1 trafikförsäkring 1 genombrottsmetoden 1 folkhälsopris 1 swedish spine masters 1 frenikusnerven 1 fotledsbrott 1 tidig diagnostik 1 whiplash 1 ansträngningsastma 1 neonatalklinik 1 bäcken 1 chrons sjukdom 1 njursjukom 1 logopedi 1 vedklyvar 1 kognitiv beteendeinriktad terapi 1 irreversibel elektroporation 1 kärlmissbildning 1 duodopa 1 sjuksköterskelön 1 datorhjälpmedel 1 diafragmabråck 1 gångstavar 1 tillgänglighet 1 robot 1 hjärtklaff 1 sömnapné 1 fysisk aktivitet på recep 1 hormonbehandling 1 linköpings universitet 1 böcker 1 irf8 1 pet/ct 1 blodbank 1 hans hedenström 1 snorkel 1 monica wiig 1 jo-anmälan 1 ögonstyrning 1 internationella strokedagen 1 p-avgifter 1 neuropsykiatrisk utredning 1 nutritionsråd 1 patientsäkerhetsronder 1 1177.se 1 alkoholprevention 1 endokrinologi 1 atopiskt eksem 1 ögonmottagning 1 otago-metoden 1 dorsal root ganglion stimulation 1 akut stroke 1 ryggmärgsstimulering 1 överviktsoperationer 1 blodcentralen 1 laryngeal obstruktion 1 sjuksköterskor akademiska 1 stent 1 transplantationsteknik 1 stora kirurgpriset 1 the svedberglaboratoriet 1 äldre multisjuka 1 provrörsbehandling 1 handikappförening 1 höftproteser 1 bilolycka 1 myosit 1 koldioxidutsläpp 1 vits-team 1 ö-cellstransplantation 1 retinopati 1 hembesök 1 hjälpmedelscentralen 1 margareta emtner 1 diskbråck 1 drop-in-mottagning 1 tjuvaklo 1 patientjournal 1 3-tesla 1 fri surf 1 fiskfjällsjuka 1 endovaskulär trombektomi 1 hjärttransplantation 1 tarmbakterie 1 european society of cardiology 1 regenerativ medicin 1 emotionell insabilitet 1 åsa hagberg 1 avfallshantering 1 terapeutisk peptid 1 endometrios 1 ny cancerbehandling 1 brukarföreningar 1 ortoped 1 steroidsulfatas 1 britt-marie frost 1 primär lateral skleros 1 cpap 1 uppföljning 1 barnonkologen 1 vedklyvare 1 lsa 1 vinterkräksjuka 1 blodtappen 1 patientnära arbetssätt 1 ätstörningar 1 regionalt onkologisk centrum 1 ect-behandling 1 autismspektrumtillstånd 1 eldsvåda 1 lars rönnblom 1 lårbensamputation 1 medipal ab 1 ålands hälso- och sjukvård 1 andningsstudie 1 brännskador 1 jämlik cancervård 1 myasthenia gravis 1 closed loop system 1 drop in 1 anestesi- och intensivvård 1 carl gustav groth scandinavian transplantation prize 1 amputationsskador 1 anhörigstöd 1 sexualitet 1 drickande 1 njurmedicin 1 nollvision 1 barn-iva 1 musik och massage 1 lung- och allergikliniken 1 ruda 1 filaggrin 1 cushings syndrom 1 intensivvårdsavdelning för barn 1 produktionsstyrning 1 akutvårdavdelning 1 ryggdeformitet 1 jenny stern 1 vocal chord dysfunction 1 vattenläcka 1 yogagrupp 1 handikapp 1 reproduktion 1 geriatrik + multisjuk 1 mava 1 biobank 1 nikotintabletter 1 medicin- och thoraxdivisionen 1 internetstöd 1 lesbisk 1 bästa sjukhus 2012 1 multiresistent bakterie 1 studentgyn 1 health impact bonds 1 utrymning 1 hemoglobin 1 vårdcentral 1 trycksår 1 splinteez 1 aospine center 1 döva 1 sjukhussjuka 1 ryggmärgsskadade 1 värkstilmulering 1 ansiktsrekonstruktion 1 kylbehandling 1 immunterapi 1 åsa muntlin athlin 1 vcd 1 handson biobanks 1 pet-mr 1 sppb 1 målsökande läkemedel 1 dna-sekvensering 1 strokeenhet 1 yoga 1 sömnstörning 1 sterila förpackningar 1 barnakut 1 cancerstrategi 1 vårdrelaterade sjukdomar 1 barnahus i uppsala 1 rakit 1 skelettkorrigering 1 riskpatienter 1 translationell forskning 1 nya cancerläkemedel 1 panikångest 1 cchs 1 bindvävssjukdom 1 briva 1 tub 1 swedeheart 1 psma 1 short physical performance battery 1 nackskada 1 testbädd 1 kängurumodellen 1 flg 1 intensiv familjebehandling 1 friskvårdslots 1 bedrägeriförsök 1 ryggmärgsrehabilitering 1 bröstcancersjuksköterskor 1 sjuksköterskebemanning 1 kampanj mot fördomar 1 palliativresgistret 1 insulinpump 1 biologiskt läkemedel 1 aorta 1 miljöarbete 1 muskelförtvining 1 bukaortaneurysm 1 rehabiliteringssatsning 1 vriss 1 ifb 1 langerhanska 1 polisutredning 1 logopedträning 1 biverkning 1 urologisk cancersjukdom 1 mrsa 1 benskörhet 1 eva jangland 1 bukspottkörtel 1 parkering 1 kameraövervakning 1 fertilitetsbevarande behandling 1 barnmorskekris 1 avstötning 1 embyroskop 1 sle-patienter 1 amputation 1 missbruk 1 medicinska veckorna 1 patienthotell 1 sömnvanor 1 sydöstra sjukvårdsregionen 1 lex maria 2014 1 personnummer 1 esc 1 hjärntumörer 1 artros i höftled 1 mikroinjektion 1 äggstocksvävnad 1 psykiatriveckan 1 irreversibel elektroporering 1 bukspottskörtel 1 institutet för kvalitetsutveckling 1 allmänna barnhus 1 saga uppsala län 1 ulsam 1 epilepsiläkemedel 1 uppsat-studien 1 venerologmottagningen 1 nsaid 1 oxytocin 1 antidepressiva 1 levande donator 1 malnutrition 1 mytobi 1 svenska lungkongressen 1 hudodling 1 sten rubertsson 1 urologi 1 anders jonzon 1 logopedisk behandling 1 ambulanshelikopter 1 nedfrysning 1 systemisk lupus erythematosus 1 frontallobsdemens 1 roc 1 ebup 1 vårdmiljard 1 egyptier 1 gunnar bjursell 1 hörselhjälpmedel 1 lukas 1 ambulansflyg 1 spinecenter 1 life science 1 transportstyrelsen 1 sväljningsförmåga 1 utbildningsakut 1 barn- och ungdomspsykiatrin 1 njurdonation 1 transapikalt 1 svensk förening för diabetologi 1 dbt 1 kvalitetsgranskning 1 belastning 1 elektrokonvulsiv behandling 1 kronisk njkursvikt 1 quality innovation of the year 1 ätstörningsenheten 1 barnavårdscentraler 1 brusten tarm 1 epilepsi 1 säkerhet 1 arbetstidsmodeleller 1 bröstcanceroperationer 1 ferritinvärde 1 cellö-transplantation 1 kärlröntgen 1 läkemedelsmodul 1 uppsala longitudinal study of adult men 1 radiofrequency ablation (rf) 1 spårämnet c-pib 1 blodstamcellstransplantation 1 nationella diabetesregistret 1 uppsala biobank 1 kontaktsjuksköterskor 1 gåskolan 1 kokleaimplantat 1 röda blodkroppar 1 avlastning 1 krosskador 1 brå 1 spårämnet c-acetat 1 etikprövningsnämnden 1 observationsformulär 1 barnkonvention 1 sabotage 1 robotiserat hjälpmedel 1 contiuous positivie airway pressure 1 maligna lymfom 1 prkaca 1 l-dopa 1 ulrika holmström 1 singelfiber emg 1 peter svensson 1 undernäring 1 astmadagen 1 swedrop 1 norrlandstingens regionförbund 1 apotekare 1 t-celler 1 mina vårdkontakter 1 skräp-dna 1 parkinsondagen 1 operationssamarbete 1 nationella strokekampanjen 1 plastskena 1 ssri 1 elektrisk ryggmärgsstimulering 1 gruppboenden 1 sbar 1 iq-4 projektet 1 bildteknik 1 kyssjuka 1 kairo 1 kängurumetoden 1 ventriculoperitoneal shunt 1 psykosr 1 ryggdeformiteter 1 underbensamputation 1 rektalcancer 1 bra flyt 1 tbc 1 sekvensering 1 njurinflammation 1 kroppspulsåderbråck 1 destruktion 1 successiv benförlängning 1 krökta fingrar 1 chefssjuksköterska 1 sts 1 isolering 1 vårdplatser 1 neurologisk rehabilitering 1 utanpåskelett 1 mdpv 1 hjärtamyloidos 1 slco1b1 1 akutläkarprojekt 1 långvarig smärta 1 remisstvång 1 akut- och rehabilitering 1 biobank hjärntumörer 1 sjuka barn 1 alkistis skalkidou 1 psykiatrins hus 1 hälsouniversitetet 1 acceptance commitment therapy 1 ryggoperationer 1 endokringruppen 1 akutmottagningen 1 vitalis 1 födelsefond 1 lasarettet i enköping 1 ledförslitning 1 bb 1 signalsubstans 1 slu 1 allmäna barnhuset 1 webbsida 1 enpatientrum 1 center of excellence 1 budget 1 levande njurdonator 1 kvinnors uppfinningar 1 andnöd 1 kortare väntetider 1 rättspsykiatri 1 kultur i vården 1 obstruktiv sömnapné 1 barnmorskeavhopp 1 arbetsrehab 1 traumavård 1 downssyndrom 1 kuvöstransport 1 fingersenor 1 njurtransplanterad 1 trådlös uppkoppling 1 msb 1 hjärtsvikt 1 geriatrisk ortopedavdelning 1 barnskyddsteamet 1 kronisk obstruktiv lungsjukdom 1 blodgivare 1 supported employment 1 strokeavdelning 1 cochraneinstitutet 1 höftledsoperation 1 hyperventilation 1 typ 1 diabetes 1 energiintag 1 minnesmottagning 1 protesinfektioner 1 hypotermi 1 lungtuberkulos 1 socialpsykiatri 1 vårdskada 1 kol 1 innovationsslussar 1 väntetid 1 riskkonsumtion 1 kronisk depression 1 nopho 1 burundi 1 stelopereration 1 hjärtlungräddning 1 smittspårning 1 siq 1 narkotika 1 parkeringstid 1 ndr 1 epos 1 bäckenskada 1 posttraumatisk stress syndrom 1 medfödd kärlmissbildning 1 borderline personlighetsstörning 1 patientnära forskning 1 barnlöshet 1 hygien 1 njurablation 1 multisjuk 1 arthrogryphos 1 kristina nilsson 1 kontaktsjuksköterska 1 riksförbundet attention 1 psykos 1 hänvisade förlossningar 1 hälsoekonomisk 1 läpp- 1 svår förlossning 1 stroketeamkonferens 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Operation av fel ryggkota

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 13:04 CEST

Akademiska sjukhuset lex Mariaanmäler en händelse där misstag gjordes vid röntgengenomlysning och fel ryggkota opererades. Patienten fick därefter genomgå ytterligare två operationer.

Ny mottagning med bröstsjuksköterskor på Samariterhemmet

Ny mottagning med bröstsjuksköterskor på Samariterhemmet

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 08:22 CEST

Akademiska sjukhuset har öppnat en ny mottagning på Samariterhemmet intill mammografin. Härigenom ska kvinnor med misstänkt bröstcancer få snabbare vård. Kvinnor som känner en knöl i bröstet kan numera själva ringa till en bröstsjuksköterska för råd, undersökning och bokning av mammografi. Satsningen uppmärksammas i samband med den nationella bröstcancerdagen 1 oktober.

Media-no-image

Försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 11:00 CEST

Akademiska sjukhusets ekonomiska prognos för 2014 har försämrats med 100 miljoner kronor. Främsta orsakerna är minskade intäkter för riks- och regionvård, ökade kostnader för personal och medicinskt material samt en svagare ekonomisk utveckling under sommaren än beräknat.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Andningsuppehåll vid hjärtoperation

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 08:17 CEST

Akademiska sjukhuset lex Mariaanmäler en händelse där en patient utsattes för ett oplanerat långt andningsuppehåll under en hjärtoperation. Orsaken var att respiratorn stängdes av på ett felaktigt sätt.

Akademiska pionjär på ny behandling för barn som glömmer att andas

Akademiska pionjär på ny behandling för barn som glömmer att andas

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 09:00 CEST

På grund av en genetisk mutation slutar vissa barn att andas när de somnar. De senaste åren har nervstimulering seglat upp som ett alternativ till hemrespirator. Akademiska sjukhuset är nationellt centrum för Frenikusstimulering, som behandlingen kallas, och opererar sedan 2005 allt fler barn från övriga Norden, men även från Ryssland och Polen med flera länder.

Venereologmottagningen på Akademiska först med tidbokning på webben

Venereologmottagningen på Akademiska först med tidbokning på webben

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 08:33 CEST

Nu kan patienter med misstänkt klamydia, gonorré eller andra sexuellt överförbara infektioner själva boka sin första tid med e-tjänsten Mina vårdkontakter på 1177.se. Venereologmottagningen på Akademiska sjukhuset är först ut som pilotmottagning med tidbokning via webben inom landstinget.

Bättre sommar än befarat inom förlossningsvården

Bättre sommar än befarat inom förlossningsvården

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 13:40 CEST

Inför sommaren saknades ett tjugotal barnmorskor på Akademiska sjukhuset. Kvinnokliniken räknade med att hänvisa var tredje kvinna till sjukhus i andra län, 130-200 förlossningar per månad, en situation man befarade skulle skapa oro bland både gravida och personalen. Dessbättre behövde endast 55 kvinnor hänvisas under sommaren, mindre än tio procent, och inga allvarliga incidenter inträffade.

Media-no-image

Pressinbjudan: Barnmorskebristen på Akademiska i sommar – hur gick det?

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 09:38 CEST

Media välkomnas till en pressträff på Akademiska sjukhuset om utfallet inom förlossningsvården i sommar och hur bemanningsläget ser ut inför hösten: Onsdagen den 20 augusti 13-14.30 Akademiska sjukhuset Styrelserummet, Ing 61, 8 trappor

Transplantationskirurg på Akademiska får prestigefyllt forskarpris

Transplantationskirurg på Akademiska får prestigefyllt forskarpris

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 08:59 CEST

Tomas Lorant, transplantationskirurg på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, får Svensk kirurgisk förenings stora forskarpris 2014. Han får priset för sin mångåriga translationella forskning inom transplantationsområdet som omfattar allt ifrån experimentella immunologiska studier till kliniska studier på patienter.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Sårinfektion på ett hjärtopererat spädbarn upptäcktes för sent

Pressmeddelanden   •   2014-07-23 11:30 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en djupare sårinfektion på ett hjärtopererat spädbarn upptäcktes för sent. Upptäckten gjordes först tre dagar efter återinläggning och en förnyad operation genomfördes.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Man hemskickad med oupptäckt stroke

Pressmeddelanden   •   2014-07-18 11:07 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler ett ärende enligt lex Maria där en man sänts hem från akutmottagningen med oupptäckt stroke. Vid en undersökning dagen efter ställdes diagnosen och mannen lades in för vård. Den försenade behandlingen ledde inte till några bestående men för patienten, men kunde ha medfört allvarliga konsekvenser.

Pressmeddelande: Akademiska och Elekta inleder samarbete om teknik som kombinerar magnetkamera och strålterapi

Pressmeddelande: Akademiska och Elekta inleder samarbete om teknik som kombinerar magnetkamera och strålterapi

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 08:00 CEST

Akademiska sjukhuset har tecknat ett flerårigt forsknings- och utvecklingsavtal med Elekta. Inriktningen är att utveckla teknik som möjliggör magnetkameraavbildning i realtid inom strålterapi. På sikt kan tekniken bidra till mer exakt och individuellt anpassad strålbehandling. Akademiska har för avsikt att bli det första sjukhuset i Sverige som inför tekniken kliniskt.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Missad uppföljning av gulsot

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 10:31 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där uppföljningen av ett nyfött barn med gulsot inte gjordes enligt rutinerna. Barnet utsattes för ökad risk men fick inga komplikationer.

Pressmeddelande: Norrlänningar får fortsatt vård på Akademiska

Pressmeddelande: Norrlänningar får fortsatt vård på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-07-04 14:39 CEST

Norrlänningar i behov av högspecialiserad vård kommer även fortsättningsvis kunna remitteras till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vårdavtalet med landstingen i Norrbotten, Jämtland och Västerbotten har förlängts till årsskiftet 2015/2016.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Skadlig läkemedelsbehandling och förlängd vårdtid

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 09:57 CEST

Akademiska sjukhuset lex Mariaanmäler en händelse där ett provsvar fördröjdes, vilket ledde till skadlig läkemedelsbehandling och förlängd sjukhusvistelse för patienten.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Missat provsvar vid hjärtinfarkt

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 13:22 CEST

Akademiska sjukhuset lex Mariaanmäler en händelse där en man gått hem från akutmottagningen med en pågående hjärtinfarkt. En orsak var att personalen förbisåg ett provsvar.

Akademiska först med ny internetbehandling för unga med svår psykisk ohälsa

Akademiska först med ny internetbehandling för unga med svår psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 08:20 CEST

Barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset är först i landet med att introducera en ny internetbehandling för unga med komplicerad psykiatrisk problematik. Syftet med eBUP är att komplettera traditionell vård på mottagning och ge patienterna nya möjligheter att kommunicera med behandlare och utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Dödsfall efter stroke

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 12:50 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler ett ärende enligt lex Maria där en äldre man, som fått sväljningssvårigheter efter stroke, satte mat i halsen och avled. Trots snabba insatser gick hans liv inte att rädda.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Felaktig bedömning av värkar

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 09:08 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där icke fullgången, gravid kvinna sänts hem från förlossningen trots värkar. Barnen föddes senare samma dag i ambulansen på väg tillbaka till sjukhuset. På grund av syrebrist fick barnet bestående hjärnskador.

Pressmeddelande: Akademiska inför skonsam metod för hjärtklaffsbyte

Pressmeddelande: Akademiska inför skonsam metod för hjärtklaffsbyte

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 09:15 CEST

Akademiska sjukhuset inför en ny metod för hjärtklaffbyte som innebär att en ny sorts aortaklaffprotes sätts in i hjärtat via hjärtspetsen utan hjärt-lungmaskin. Målgruppen är patienter som är alltför sköra för öppen kirurgi och där kärlsjukdom försvårar klaffinläggning via ljumsken.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.