Skip to main content

Taggar

Chefsläkare

Rikssjukvård

typ 1-diabetes

organtransplantation och organdonation

experter

Akademiska sjukhuset 38 akademiska 14 typ 1-diabetes 12 Rikssjukvård 12 organtransplantation och organdonation 11 stroke 10 Akademiska barnsjukhuset 8 vårdhygien 8 akutsjukvård 7 bröstcancer 7 psykiatri 7 vårdavtal 7 neonatalvård 7 BUP 7 patientsäkerhet 7 svåra brännskador 7 innovation akademiska 6 vri 6 brännskada 6 förlossning 6 luftburen intensivvård 5 blodbrist 5 parkinsons sjukdom 5 AKUTEN 5 donationsvecka 5 reproduktionscentrum 5 vårdexport 5 vårdrelaterade infektioner 5 rökstopp inför operation 5 uppsala care 5 hälsofrämjande sjukhus 5 blodgivning 5 Brännskadecentrum 4 vinnova 4 Kulturdygn 4 samariterhemmet 4 handkirurgi 4 sjukhusbibliotek 4 multiresistenta bakterier 4 kirurgveckan 2013 4 ivf-behandling 4 lex maria 2014 4 överviktskirurgi 4 ire 4 lustgas 4 ivf 4 barnakuten 4 barnsjukhus 4 sömn- och andningscentrum 4 klinisk forskning 4 prostatacancer 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 strålbehandling 4 gastric bypass 4 skandionkliniken 4 cochleaimplantat 4 Ge blod 4 barn- och ungdomspsykiatri 4 RYGGKIRURGI 4 briva 4 protonstrålning 4 immunterapi 4 barnmisshandel 4 smärta 4 ortogeriatrik 4 geriatrik 4 njurtransplantation 4 operation 3 imaging 3 hjärtstopp 3 lean sjukvård 3 norrlandstingen 3 metadon 3 barnskyddsteam 3 positronemissionstomografi 3 rehabiliteringsmedicin 3 hjärtinfarkt 3 artros 3 hiv 3 autism 3 scilifelab 3 duodenal switch 3 screening 3 betaceller 3 ablation 3 diabetes 3 protonterapi 3 vårdbyggnad 3 fallskador 3 läkemedelsgenomgång 3 statiner 3 alkohol 3 värdebaserad vård 3 MS 3 psykiatrivecka 3 centre of excellence 3 friskhuset 3 fetma 3 AKUTMOTTAGNINGEN 3 mammografi 3 Visa alla taggar
Akademiska först med enzymrening av läkemedelsrester i toaletter

Akademiska först med enzymrening av läkemedelsrester i toaletter

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2016 09:34 CEST

Kan toalettblock som avger enzymer ta bort läkemedelsrester från avloppsvatten inom sjukvården? Akademiska ska som första sjukhus i Sverige testa denna reningsteknik inom ett pilotprojekt som startar i juni. Det är ett av tre pågående projekt för att hitta nya, effektiva sätt att rena vattnet, med speciellt fokus på antibiotika och resistenta bakterier.

Ryggkirurger får fortbildning i världsklass på Akademiska

Ryggkirurger får fortbildning i världsklass på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 08:18 CEST

Akademiska sjukhuset är ensamt i Norden som referenscenter för världens största ryggkirurgförening AOSpine. Här fortbildas kontinuerligt ryggkirurger både från Sverige och andra länder i avancerad kirurgi, bland annat i hur man rätar upp krokiga kotpelare och hanterar olika komplikationer under operationer.

Kvinnors hälsa efter bröstcancer fokus för nationell studie

Kvinnors hälsa efter bröstcancer fokus för nationell studie

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 09:00 CEST

​Hur mår egentligen kvinnor som diagnostiserats och opererats för bröstcancer när det gått några år? Är det någon skillnad om man genomgått bröstrekonstruktion eller inte? Det ska en nationell studie ledd från Akademiska sjukhuset ge svar på. Studien är den mest omfattande någonsin i Sverige av sitt slag.

​Blodstamcellstransplantation nytt hopp för MS-sjuka

​Blodstamcellstransplantation nytt hopp för MS-sjuka

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 08:30 CEST

MS sågs tidigare som en livslång obotlig sjukdom som ledde till ökande funktionshinder och en för tidig död. Men under de senaste tio åren har drygt hundra MS-sjuka framgångsrikt behandlats med blodstamcellstransplantation. Akademiska sjukhuset tillhör pionjärerna och genomförde den första transplantationen 2004. Framstegen uppmärksammas inför MS-dagen 25 maj med temat självständighet.

Barn får tycka till om vården på barnakuten

Barn får tycka till om vården på barnakuten

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 08:30 CEST

Vad tycker barn om vården och bemötandet på barnakuten vid Akademiska sjukhuset? Sedan i höstas får barn över fyra år svara på frågor via en pekskärm i väntrummet. Syftet är att fånga in synpunkter som kan bidra till att utveckla vården.

IT-lösningar skapar det digitala sjukhuset

IT-lösningar skapar det digitala sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2016 10:17 CEST

Terminaler där patienter registrerar sina mottagningsbesök och sändare/chip som gör det lätt att hitta medicinteknisk apparatur och veta exakt var personal och patienter befinner sig. Det är några exempel på ny informationsteknologi som radikalt kan förändra sjukvården på Akademiska.

Akademiska först med ny metod för undersökning och behandling av missbildningar och skador i lymfkärl

Akademiska först med ny metod för undersökning och behandling av missbildningar och skador i lymfkärl

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 08:30 CEST

​Akademiska är först i Sverige med en ny metod för undersökning och behandling av missbildningar och skador i lymfkärl. Fördelen med metoden är dels att man får information om lymfkärlsfunktion i realtid, dels att man mer träffsäkert kan behandla exempelvis läckage från lymfkärl.

Neonatalkliniken på Akademiska expanderar

Neonatalkliniken på Akademiska expanderar

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2016 13:32 CEST

​Nu utökas Neonatalkliniken på Akademiska sjukhuset med sex läkartjänster för att möta växande vårdbehov. På sikt finns även planer på fler vårdplatser. De senaste åren har efterfrågan på avancerad vård för mycket för tidigt födda barn ökat med fem till tio procent årligen.

Miljöforskare efterlyser åtgärder mot fetmaframkallande kemikalier

Miljöforskare efterlyser åtgärder mot fetmaframkallande kemikalier

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 08:30 CEST

​Flera studier, både experimentella och på människor, visar entydigt att miljöföroreningar kan bidra till uppkomst av fetma, troligen genom att förändra ”termostaten” som styr hur mycket fett som lagras upp för varje kalori som äts. I ett uttalande publicerat i tidskriften Environmental Health Perspectives den 2 maj efterlyser en grupp miljöforskare flera åtgärder för att bromsa utvecklingen.

Samsyn kring intensivvård för extremt tidigt födda barn

Samsyn kring intensivvård för extremt tidigt födda barn

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 08:10 CEST

​Fler barn som föds i vecka 22-23 kan komma att erbjudas livräddande intensivvård. Det är innebörden av nya riktlinjer för svensk neonatalvård. Tidigare har vården skilt sig mycket på landets kliniker som vårdar extremt för tidigt födda barn. Förhoppningen är vården ska bli mer likvärdig nationellt.

Ungas drogmissbruk fokus för årets BUP-kongress i Uppsala

Ungas drogmissbruk fokus för årets BUP-kongress i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2016 09:00 CEST

Fler unga med ADHD och andra psykiatriska diagnoser använder icke förskrivna läkemedel och missbrukar droger än man tidigare trott. Ungas missbruk är tema för årets BUP-kongress i Uppsala 20-21 april. Kongressen beräknas samla närmare 700 deltagare från hela landet.

​Fler unga med dystoni behandlas med djup hjärnstimulering

​Fler unga med dystoni behandlas med djup hjärnstimulering

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 08:08 CEST

Djup hjärnstimulering, DBS, har tidigare främst använts som alternativ till läkemedelsbehandling för vuxna med svår Parkinsons sjukdom, dystoni och tremor. På Akademiska behandlas numera även barn och ungdomar med ofrivilliga muskelsammandragningar. Sjukhuset har etablerat landets första multidisciplinära team för patienter med motorikstörningar.

Hjärnkirurger på Akademiska får miljonanslag till forskning

Hjärnkirurger på Akademiska får miljonanslag till forskning

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2016 11:09 CEST

Elisabeth Ronne Engström och Niklas Marklund, neurokirurger på Akademiska sjukhuset och professorer vid Uppsala universitet, får del av ett anslag på en miljon från insamlingsfonden Bissen Brainwalk. Deras forskning inriktas på en strokesjukdom som drabbar yngre personer, så kallad subarachnoidalblödning, samt långtidskonsekvenser av upprepade hjärnskakningar hos idrottare.

24 timmar kultur på Akademiska

24 timmar kultur på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2016 08:30 CEST

Kultur och hälsa är temat för årets Kulturdygn på Akademiska sjukhuset som äger rum onsdagen den 13 april. Evenemanget arrangeras för femte året i följd av SKA – Samverkan för Kultur på Akademiska sjukhuset.

 Strokepatienter ska motionera för bättre hälsa

Strokepatienter ska motionera för bättre hälsa

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 08:30 CET

​Kan regelbunden motion som promenader och lätt styrketräning förbättra hälsan för personer efter akut stroke och minska risken för återinsjuknande? Det ska en ny patientstudie på Akademiska sjukhuset ge svar på. I studien inkluderas även patienter som haft en ischemisk attack, så kallad TIA.

​Sjuksköterskor topprankar Akademiska

​Sjuksköterskor topprankar Akademiska

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2016 09:19 CET

Akademiska är det sjukhus svenska sjuksköterskor har mest positivt intryck av. I undersökningen Framtidens Karriär Sjuksköterska topprankar 22 procent sjukhuset. Totalt medverkade drygt 600 slumpmässigt utvalda sjuksköterskor runtom i landet.

Fler logopeder ska förbättra vården för spaltbarn

Fler logopeder ska förbättra vården för spaltbarn

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2016 10:15 CET

​Problem med artikulation och tal är vanligt hos barn med läpp-, käk- och gomspalt, även efter ett flertal operationer. Majoriteten följs upp av logoped fram tills 19 års ålder. För att förbättra tillgängligheten, utveckla vården och stärka forskningen utökas LKG-teamet på Akademiska sjukhuset med en hel logopedtjänst. Det är en av sjukhusets strategiska satsningar 2016.

​Allt fler kraftigt överviktiga kvinnor behöver hemrespirator

​Allt fler kraftigt överviktiga kvinnor behöver hemrespirator

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2016 09:00 CET

Kraftig övervikt och fetma ökar inte bara risken för sömnapné. Det förvärrar även besvären vid astma och försvårar behandlingen. En studie på Akademiska sjukhuset visar dessutom att allt fler patienter med fetma har problem med andningen under sömnen, så kallad underventilering, och behöver hemrespirator nattetid. Frågan lyfts med anledning av internationella sömndagen 18 mars.

Media-no-image

​Ny avdelning ska avlasta akuten på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2016 14:00 CET

En ny avdelning med tio vårdplatser har öppnats på Akademiska sjukhuset för att avlasta akuten. Målgruppen är patienter i behov av utredning och akutvård med en beräknad vårdtid under tre dygn. Förhoppningen är att satsningen ska bidra till ett förbättrat patientflöde till vårdavdelningar och förebygga långa vårdtider på akutmottagningen.

Åtgärdsprogram ska förbättra rehabiliteringen vid afasi

Åtgärdsprogram ska förbättra rehabiliteringen vid afasi

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2016 09:00 CET

​Vården för afasidrabbade i Uppsala län behöver förbättras. Betydligt fler behöver information och rehabilitering, samtidigt som logopedernas arbetssätt behöver bli mer likvärdigt. Det visar en kartläggning gjord av forskare inom paramedicin vid Akademiska sjukhuset. Frågan aktualiseras med anledning av europeiska logopeddagen 6 mars.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.