Skip to main content

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

Experter och talespersoner

Akademiska sjukhuset 39 akademiska 14 Rikssjukvård 12 stroke 10 BUP 9 akutsjukvård 9 Akademiska barnsjukhuset 8 bröstcancer 8 Innovation Akademiska 8 vårdhygien 8 Psykiatri 7 förlossning 7 patientsäkerhet 7 neonatalvård 7 AKUTEN 7 vårdavtal 7 svåra brännskador 7 prostatacancer 6 blodgivning 6 vri 6 Värdebaserad vård 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 Luftburen intensivvård 6 brännskada 6 Njurtransplantation 5 donationsvecka 5 rökstopp inför operation 5 geriatrik 5 vårdexport 5 Brännskadecentrum 5 vårdrelaterade infektioner 5 Reproduktionscentrum 5 blodbrist 5 IRE 5 parkinsons sjukdom 5 uppsala care 5 hälsofrämjande sjukhus 5 strålbehandling 5 Samariterhemmet 5 barnmisshandel 4 ADHD 4 multiresistenta bakterier 4 lustgas 4 protonstrålning 4 sjukhusbibliotek 4 klinisk forskning 4 cochleaimplantat 4 Ge blod 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 barnsjukhus 4 RYGGKIRURGI 4 barnakuten 4 barncancer 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 skandionkliniken 4 immunterapi 4 lex maria 2014 4 LIV 4 ivf 4 ivf-behandling 4 läkemedel 4 brännskador 4 sömn- och andningscentrum 4 autism 4 PET 4 onkologi 4 PET-centrum 4 depression 4 överviktskirurgi 4 ortogeriatrik 4 briva 4 kirurgveckan 2013 4 gastric bypass 4 vinnova 4 Kulturdygn 4 smärta 4 handkirurgi 4 fallskador 3 avloppsrening 3 prematura 3 statiner 3 screening 3 Framtidens Akademiska 3 internmedicin 3 SciLifeLab 3 barnskyddsteam 3 hjärtsvikt 3 patientflöde 3 väntetider 3 artros 3 lymfkörtelcancer 3 duodenal switch 3 rehabiliteringsmedicin 3 parkinson 3 hjärtinfarkt 3 demens 3 ortopediveckan 2013 3 Multipel skleros 3 kbt 3 bukspottkörtelcancer 3 läkemedelsbiverkning 3 kultur i länet 3 eksorobot 3 biva 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 snabbspår 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 otokirurgi 3 hjärtstopp 3 triage 3 blodgivare 3 uppsala universitet 3 friskhuset 3 diabetes 3 alkohol 3 hiv 3 hjärtpump 3 protonterapi 3 läkemedelsgenomgång 3 mammografi 3 vårdbyggnad 3 betaceller 3 centre of excellence 3 PET-scanning 3 CSD 3 äggdonation 3 suicid 3 akutmottagning 3 far 3 lean sjukvård 3 positronemissionstomografi 3 ekonomi 3 imaging 3 antibiotikaresistens 3 operation 3 MS 3 pulsåderbråck 3 smärtcentrum 3 ablation 3 metadon 3 forskningsbokslut 3 norrlandstingen 3 testbädd 3 telemedicin 3 donator 3 endokrina tumörer 3 Blodstamcellstransplantation 3 psykiatrivecka 3 fetma 3 ada 2 psykisk hälsa 2 pci 2 operationsplanering 2 amning 2 njursvikt 2 transplantation 2 schizofreni 2 nervsmärta 2 rehabilitering 2 pet-ct-kamera 2 barnonkologi 2 smärtrehabilitering 2 reflux 2 attityduppdraget 2 FAS 2 t-celler 2 logoped 2 rädda hjärnan 2 psykosvård 2 barncancerdagen 2 spridd cancer 2 neuroendokrina tumörer 2 blodfettssänkande 2 BoT 2 allmänna arvsfonden 2 etik 2 utländska patienter 2 rcc 2 Chefsläkare 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 bättre flyt 2 radiofrekvensablation 2 klimatsmart 2 Psykiatriveckan 2 resistenta bakterier 2 hjälpmedel 2 cancer 2 gensekvensering 2 Lungcancer 2 allmänpsykiatri 2 skl 2 videokonferens 2 genombrottsprojekt 2 skolios 2 punktprevalensmätning 2 bröstmottagning 2 DBS 2 nsph 2 e-hälsa 2 medicinska veckorna i uppsala 2 länslogopedi 2 klimatpåverkan 2 bukaortaaneurysm 2 aneurysm 2 pxl01 2 exoskelett 2 andiu 2 ändtarmscancer 2 prepreg network 2 kortvårdskirurgi 2 norrlandstingens regionförbund 2 biologiska läkemedel 2 hjärt-lungräddning 2 PCure 2 malnutrition 2 hematologi 2 bilddiagnostik 2 Forskning 2 smittskydd 2 posttraumatisk stress 2 amy diamond 2 barnhälsovård 2 barncancerfonden 2 brachyterapi 2 vårdplanering 2 carf 2 bild- och funktionsmedicin 2 hjälphjärta 2 borrelia 2 ambulansdirigering 2 pet-ct 2 budget 2 afasi 2 Downs syndrom 2 psykisk ohälsa 2 psykiatrins hus 2 undernäring 2 LKG-team 2 ambulans 2 antikropp 2 städrutiner 2 njure 2 MR 2 helikopterplatta 2 röntgenveckan 2013 2 ambassadör 2 uppsala bio 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 trycksår 2 hjärnstamsimplantat 2 åland 2 handkirurgen 2 musyq 2 social fobi 2 blodbuss 2 lean 2 tonårsråd 2 dövhet 2 ballongvidgning 2 Akademiska laboratoriet 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 rökavvänjning 2 aktuellt 2 mögelsvamp 2 barnonkologen 2 hjärtflimmer 2 äldre multisjuka 2 blodcentralen 2 barnbibliotek 2 handsprit 2 center of excellence diabetes 2 nutritionsråd 2 akut stroke 2 Innovationer 2 eBUP 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 Chrons sjukdom 2 spermiedonation 2 barnfetma 2 öceller 2 rökning 2 surfplatta 2 intensiv kontextuell behandling 2 pet/mr 2 hjärnkoll 2 knivsta 2 trombolys 2 stamcellstransplantation 2 återbesöksmottagning 2 innocent 2 bröstsjuksköterskor 2 pet/mr-kamera 2 provrörsbefruktning 2 vävnadsdonation 2 samtalsterapi 2 bvc 2 njurcancer 2 Blod- och tumörsjukdomar 2 magnetkameraundersökning 2 bukspottkörteltransplantation 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 blodgrupper 2 ångest 2 sjukhusbiblioteket 2 CI 2 mr-kamera 2 centraloperation 2 röntgenveckan 2 fallprevention 2 fysisk aktivitet 2 suicidprevention 2 barnskyddsteamet 2 prognos 2 bröstcancerkirurgi 2 kronisk smärta 2 mansgrupp 2 ambulanssjukvård 2 u-care 2 embolisering 2 IKB 2 felmedicinering 2 onkologisk endokrinologi 2 respiratorvård 2 världsnjurdagen 2 duodopa 2 Irreversibel Elektroporation 2 Magnetkamera 2 smärtlindring 2 CVI 2 patientsäkerhetsronder 2 Sjukhusskola 2 nyfödda 2 barnmedicin 2 cosmic 2 lvad 2 IRE-behandling 2 värmebehandling 2 mobila team 2 genanalys 2 ambulanshelikopter 2 centrum för vektorburna infektioner 2 vårdgaranti 2 ozonrening 2 enpatientrum 2 sle 2 deep brain stimulation 2 center of excellence 2 akut-testet 2 titthålskirurgi 2 medicinska veckor 2 vårdskador 2 internationella dagen mot tobak 2 miljögifter 2 läkemedelsfel 2 skelettröntgen 2 uems 2 kraniosynostos 2 Enzymrening 2 funktionsnedsättning 2 sexuella övergrepp 2 självmord 2 epilepsi 2 swecare 2 självhjälp 2 transplantationskirurgi 2 byggdamm 2 utryckning 2 antibiotika 2 klinikapotekare 2 rikssjukvårdsnämnden 1 alkistis skalkidou 1 NIPT 1 urologi 1 sjuka barn 1 Skållningsskador 1 allergisk matstrupe 1 biobank hjärntumörer 1 transplantationer 1 remisstvång 1 contigo care 1 överburenhet 1 akut- och rehabilitering 1 slco1b1 1 akutläkarsatsning 1 egfr-inhibitorer 1 ondines syndrom 1 brusten tarm 1 hudodling 1 lymfsystemet 1 kommunalförbundet för avancerad strålterapi 1 engångsdoser 1 neurologisk rehabilitering 1 vårdplatser 1 ätstörningsenheten 1 svenska lungkongressen 1 irreversibel elektroporering 1 missbruk 1 chefssjuksköterska 1 huvudstamsinsufficiens 1 krökta fingrar 1 successiv benförlängning 1 akutvårdsavdelning 1 tengbomgruppen 1 barnavårdscentraler 1 destruktion 1 skrumplever 1 samverkansavtal 1 kroniskt försenad dygnsrytm 1 schizofreniliknande tillstånd 1 njurinflammation 1 quality innovation of the year 1 mytobi 1 kroppspulsåderbråck 1 sekvensering 1 MYC 1 underbensamputation 1 psykosr 1 blodcancer 1 testbäddar 1 kängurumetoden 1 immunstimulerande läkemedel 1 medicinsk avbildningsteknik 1 kairo 1 OCT 1 kronisk njkursvikt 1 cdu 1 preconception health and care 1 amputation 1 kameraövervakning 1 snabbutredning 1 kyssjuka 1 elektrokonvulsiv behandling 1 analinkontinens 1 röntgen 1 bildteknik 1 belastning 1 SCAN-B 1 biverkningar 1 vakenkirurgi 1 sjukhuset 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 hjärnskada 1 iq-4 projektet 1 konsultsjuksköterskor 1 kvalitetsgranskning 1 epstein-barr-virus 1 klinisk fysiologi 1 kirurgiskt centrum 1 syrgastank 1 avvänjning 1 läkemedelsautomat 1 shunt 1 astrazeneca 1 åtgärdsprogram 1 als 1 malmö aviation 1 Strokewalk 1 regionala cancercentrum 1 insulinpumpar 1 steloperationer 1 sas-verktyget 1 e-tjänst 1 kontaktterapi 1 PET-diagnostik 1 ny organisation 1 regionvård 1 akut njursvikt 1 legionella 1 dbt 1 äggstocksvävnad 1 sbar 1 röntgengenomlysning 1 öronakupunktur 1 andningsbesvär 1 ssri 1 avancerad barnsjukvård 1 Environmental Health Perspectives 1 Flödesstyrning 1 narkos 1 svensk förening för diabetologi 1 protonstrålbehandling 1 regionalt onkologiskt centrum 1 logopedisk rehabilitering 1 autismspektrumstörning 1 Digital ankomstterminal 1 barnkirurgen 1 läsecirkel 1 bröstrekonstruktion 1 elektrisk ryggmärgsstimulering 1 kvalitetsarbete 1 uppsala ryggdagar 1 gruppboenden 1 spontan kranskärlsdissektion 1 aidsdagen 1 transapikalt 1 specialistsjuksköterska 1 midas 1 lågmaligna gliom 1 epigenetik 1 plastskena 1 Visa alla taggar
Unikt innovationssamarbete för mer patientcentrerad vård

Unikt innovationssamarbete för mer patientcentrerad vård

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 10:30 CEST

​Tio projekt för bättre cancervård med avstamp i patienternas behov. Det blev resultatet av ett innovationssamarbete, innovation race, i december 2016. Under 52 timmar testade medarbetare från Akademiska sjukhuset, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft nya idéer och modeller tillsammans med patientrepresentanter. Resultaten presenteras vid två seminarier den 4 juli under Almedalsveckan.

Screening ska hitta barn som riskerar undernäring

Screening ska hitta barn som riskerar undernäring

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 08:30 CEST

Inte bara äldre som vårdas på sjukhus riskerar att få i sig för lite näring. Även barn riskerar att försämras i sin nutritionsstatus under vårdtiden. Som ett av få sjukhus i landet har Akademiska barnsjukhuset infört nutritionsscreening för att upptäcka risk för undernäring.

Film om neonatalvård på Akademiska internationellt prisad

Film om neonatalvård på Akademiska internationellt prisad

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 12:44 CEST

​En rekryteringsfilm som belyser arbetet med för tidigt födda, intensivvårdsbehövande barn på Akademiska sjukhuset har fått pris i en av världens största filmfestivaler för beställningsfilm, Telly Awards i New York, USA. Filmen kom på andra plats i kategorin ”allmän rekrytering för icke TV-produktion” i konkurrens med närmare 13 000 bidrag från hela världen.

Akademiska pionjär på frysbehandling av njurtumörer

Akademiska pionjär på frysbehandling av njurtumörer

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 11:52 CEST

Akademiska har som första sjukhus i Sverige infört frysbehandling mot njurtumörer. Det är en slags ablation där en tunn nål förs in i tumören via huden och fryses ned till minus 40 grader. Detta gör att cancercellerna dör. Behandlingen lämpar sig även för mindre tumörer på svåråtkomliga ställen. Den kan också erbjudas äldre patienter med större tumörer som inte klarar sedvanlig operation.

Europeiskt nätverk ska förbättra vården vid sällsynta diagnoser

Europeiskt nätverk ska förbättra vården vid sällsynta diagnoser

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 09:24 CEST

​Kraniofacial kirurgi är ett av tre områden vid Akademiska sjukhuset som nyligen ackrediterats av de europeiska referensnätverken (ERNs). Det virtuella samarbetet syftar till att förbättra vården för patienter inom EU med komplexa eller sällsynta sjukdomar, bland annat via gemensamma kvalitetsmått och benchmarking, dvs att specialisterna delar med sig av sin kompetens och lär av varandra.

Flyttning av lymfkörtlar prövas mot lymfödem

Flyttning av lymfkörtlar prövas mot lymfödem

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:30 CEST

Kan förflyttning av lymfkörtlar blir ett alternativ till kompressionsbehandling med strumpa vid lymfödem? Det ska en ny patientstudie vid Akademiska sjukhuset utvärdera. Målgruppen är kvinnor med lymfödem som opererat bort ett bröst på grund av bröstcancer och ska genomgå bröstrekonstruktion med vävnad från magen.

Akademiska får fördubblad kapacitet på MR-undersökningar

Akademiska får fördubblad kapacitet på MR-undersökningar

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 08:30 CEST

När den nya vårdbyggnaden tas i bruk vid årsskiftet 2018/2019 kommer Akademiska sjukhuset att ha Skandinaviens första kombinerade magnetkamera och strålbehandlingsapparat. Detta i kombination med tre nya MR-kameror med högfältsteknik ger sjukhuset förutsättningar att vara ledande inom modern strålbehandling.

Stor gemensam satsning på medicinsk teknik invigs

Stor gemensam satsning på medicinsk teknik invigs

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 13:00 CEST

​Tekniskt kunnande blir allt viktigare inom sjukvården. Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet blir nu först i landet med att göra en gemensam fakultetsövergripande satsning på ledande medicinsk teknik. Idag invigs ett nytt centrum, Medtech Science and Innovation, med målsättningen att effektivisera vägen från forskning till innovation och patientnytta.

Ny interventionssal ökar operationskapaciteten på Akademiska

Ny interventionssal ökar operationskapaciteten på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:28 CEST

Allt fler sjukdomar kan diagnostiseras och behandlas med interventionell radiologi, som innebär att man under röntgenledning behandlar olika organ med metoder som minskar risken för skador. En nyöppnad interventionssal på Akademiska sjukhuset möjliggör ökad kapacitet för att bland annat behandla blodproppar vid stroke med så kallad trombektomi.

​Ökad patientdelaktighet  – fokus för internationell vårdkonferens på Akademiska

​Ökad patientdelaktighet – fokus för internationell vårdkonferens på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 08:30 CEST

Bedside-rapportering och appar där patienterna skattar sin smärta. Det är två exempel på hur patienter kan bli mer delaktiga i vården, tema för en internationell konferens på Akademiska sjukhuset 12-14 juni. Då samlas sjukvårdspersonal, forskare och ledare från 11 länder för att diskutera och sprida de senaste forskningsrönen om hur vården kan optimeras utifrån patientens behov.

Moderna hjärtpumpar ger ökad livskvalitet vid svår hjärtsvikt

Moderna hjärtpumpar ger ökad livskvalitet vid svår hjärtsvikt

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 13:23 CEST

​Mekaniska hjärtpumpar har utvecklats enormt under de senaste åren. Den nya generationens pumpar är betydligt mindre, operationstiden kortare och risken för komplikationer mycket lägre än tidigare. Dessutom drar de mycket mindre energi vilket gör att patienterna kan vara ute hela dagen utan att byta batterier, med ökad livskvalitet som följd.

Lokala kollektivavtal klara och avsiktsförklaring om förbättrad arbetsmiljö

Lokala kollektivavtal klara och avsiktsförklaring om förbättrad arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 10:15 CEST

​Region Uppsala, Vårdförbundet och Kommunal har träffat en avsiktsförklaring för att tillsammans förbättra arbetsmiljön och göra vårdyrkena mer attraktiva. Samtidigt har man kommit överens om lokala kollektivavtal om arbetstider och ersättningar för vårdpersonal vid Akademiska sjukhuset.

Förbättrad screening kan minska läkemedelsbiverkningar

Förbättrad screening kan minska läkemedelsbiverkningar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 08:30 CEST

Med förbättrade metoder för automatisk screening i elektroniska journalsystem kan läkemedelsbiverkningar lättare upptäckas och förebyggas. Det skulle öka patientsäkerheten och minska vårdkostnaderna, enligt en rapport om läkemedelsbiverkningar hos äldre patienter som tagits fram vid Akademiska sjukhuset.

​Vassare diagnostik vid urinblåscancer med fotodynamisk metod

​Vassare diagnostik vid urinblåscancer med fotodynamisk metod

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 11:15 CEST

Urologimottagningen på Akademiska sjukhuset har som ett av få sjukhus i Norden infört en fotodynamisk metod för diagnostik och behandling av urinblåscancer. Fördelen är att man upptäcker mindre tumörer som kan behandlas på mottagningen vilket gör att färre patienter behöver komma till operationsavdelning.

Kombinerad PET-MR-undersökning ger tidigare upptäckt av inflammationer vid mag-tarmsjukdom

Kombinerad PET-MR-undersökning ger tidigare upptäckt av inflammationer vid mag-tarmsjukdom

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 08:30 CEST

​Akademiska sjukhuset har infört en ny metod för tidig upptäckt av inflammation i mag-tarmkanalen hos patienter med ulcerös colit och Crohns sjukdom. Med en kombinerad PET-MR-teknik fås mer exakt information om inflammatoriska förändringar som kan spåras i tarmen. Den nya tekniken för diagnostik lyfts fram med anledning av nationella mag-tarmdagen 19 maj.

Koppling mellan kronisk inflammation och fibromyalgi banar väg för bättre diagnostik och behandling

Koppling mellan kronisk inflammation och fibromyalgi banar väg för bättre diagnostik och behandling

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 08:30 CEST

​Fibromyalgi har länge setts som ett psykosomatiskt tillstånd utan tydlig biologisk förklaring. Nya forskningsrön visar nu att drabbade kan ha en kronisk inflammation både i centrala nervsystemet och i övriga kroppen. Detta banar väg för bättre sätt att diagnostisera och på sikt även behandla sjukdomen vilket lyfts fram med anledning av internationella fibromyalgidagen 12 maj.

Ungas synpunkter ska utveckla vården vid cystisk fibros

Ungas synpunkter ska utveckla vården vid cystisk fibros

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 16:00 CEST

​Barns och ungdomars perspektiv och synpunkter på vården tas tillvara på ett nytt sätt vid Akademiska barnsjukhuset. Sedan 2013 har unga patienter med cystisk fibros eller PCD deltagit i projektet ”Vår framtid” och ingått i expertgrupper som återkommande haft kontakt med vårdpersonalen via videolänk. Projektet har resulterat i en bok med ungas berättelser som lanseras idag.

Gruppbehandling ger bättre tidskoll vid adhd

Gruppbehandling ger bättre tidskoll vid adhd

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 08:30 CEST

​Personer med adhd har ofta svårt att passa tider, planera och komma igång med aktiviteter. Neuropsykiatriska vuxenmottagningen vid Akademiska sjukhuset är pionjär i Sverige med en amerikansk gruppbehandling, Ha koll, som ger deltagarna praktiska redskap att hantera tid. Den ses som ett komplement till läkemedelsbehandling och hjälpmedel i hemmet.

​​Diabetesvården på Akademiska dubbelt prisad

​​Diabetesvården på Akademiska dubbelt prisad

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 14:23 CEST

Diabetesvården på Akademiska sjukhuset har fått två utmärkelser. I samband med Svensk förening för diabetologis årliga kongress 27-28 april utsågs Jarl Hellman, diabetesansvarig överläkare, till årets diabetolog. Dessutom tog Niclas Abrahamssons avhandling ”On the impact of bariatric surgery on glucose homeostasis” hem priset för årets avhandling.

Vaccination allt vanligare vid svår allergi mot geting och pollen

Vaccination allt vanligare vid svår allergi mot geting och pollen

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 08:41 CEST

​Snart drar pollensäsongen igång på allvar. De senaste åren har pollenallergi, eller hösnuva som det också kallas, blivit allt vanligare. Uppemot var tredje ung vuxen uppger sig ha besvär. För de hårdast drabbade kan vaccination vara ett alternativ. På Akademiska sjukhuset genomgår cirka 100 personer allergivaccination årligen.