Skip to main content

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

experter

Akademiska sjukhuset 39 akademiska 14 Rikssjukvård 12 stroke 10 BUP 9 akutsjukvård 9 Akademiska barnsjukhuset 8 bröstcancer 8 vårdhygien 8 Innovation Akademiska 8 AKUTEN 7 neonatalvård 7 patientsäkerhet 7 Psykiatri 7 svåra brännskador 7 vårdavtal 7 förlossning 6 vri 6 blodgivning 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 värdebaserad vård 6 brännskada 6 Luftburen intensivvård 6 uppsala care 5 vårdexport 5 reproduktionscentrum 5 vårdrelaterade infektioner 5 Samariterhemmet 5 njurtransplantation 5 prostatacancer 5 rökstopp inför operation 5 Brännskadecentrum 5 donationsvecka 5 parkinsons sjukdom 5 IRE 5 hälsofrämjande sjukhus 5 blodbrist 5 multiresistenta bakterier 4 klinisk forskning 4 smärta 4 Kulturdygn 4 barnakuten 4 sjukhusbibliotek 4 handkirurgi 4 geriatrik 4 Ge blod 4 lustgas 4 RYGGKIRURGI 4 protonstrålning 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 kirurgveckan 2013 4 barnsjukhus 4 immunterapi 4 skandionkliniken 4 lex maria 2014 4 brännskador 4 strålbehandling 4 onkologi 4 ivf-behandling 4 gastric bypass 4 cochleaimplantat 4 PET 4 barnmisshandel 4 LIV 4 läkemedel 4 överviktskirurgi 4 sömn- och andningscentrum 4 depression 4 ortogeriatrik 4 PET-centrum 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 briva 4 vinnova 4 ivf 4 autism 3 mammografi 3 lymfkörtelcancer 3 demens 3 SciLifeLab 3 duodenal switch 3 rehabiliteringsmedicin 3 Multipel skleros 3 barnskyddsteam 3 hjärtinfarkt 3 barncancer 3 parkinson 3 artros 3 statiner 3 antibiotikaresistens 3 väntetider 3 adhd 3 kultur i länet 3 screening 3 kbt 3 läkemedelsbiverkning 3 biva 3 prematura 3 ortopediveckan 2013 3 patientflöde 3 ablation 3 avloppsrening 3 hjärtsvikt 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 bukspottkörtelcancer 3 hjärtstopp 3 MS 3 metadon 3 betaceller 3 snabbspår 3 endokrina tumörer 3 CSD 3 triage 3 internmedicin 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 alkohol 3 vårdbyggnad 3 hjärtpump 3 fetma 3 friskhuset 3 fallskador 3 diabetes 3 far 3 äggdonation 3 läkemedelsgenomgång 3 uppsala universitet 3 donator 3 centre of excellence 3 pulsåderbråck 3 lean sjukvård 3 otokirurgi 3 telemedicin 3 smärtcentrum 3 forskningsbokslut 3 ekonomi 3 imaging 3 akutmottagning 3 testbädd 3 operation 3 suicid 3 positronemissionstomografi 3 hiv 3 blodgivare 3 eksorobot 3 norrlandstingen 3 psykiatrivecka 3 PET-scanning 3 protonterapi 3 epilepsi 2 ada 2 ambulans 2 borrelia 2 norrlandstingens regionförbund 2 bukaortaaneurysm 2 framtidens akademiska 2 barncancerfonden 2 schizofreni 2 njursvikt 2 Forskning 2 t-celler 2 klinikapotekare 2 vårdplanering 2 transplantationskirurgi 2 e-hälsa 2 smärtrehabilitering 2 länslogopedi 2 attityduppdraget 2 Lungcancer 2 FAS 2 pxl01 2 rädda hjärnan 2 logoped 2 spridd cancer 2 blodfettssänkande 2 malnutrition 2 hematologi 2 hjärt-lungräddning 2 Psykiatriveckan 2 swecare 2 Chefsläkare 2 radiofrekvensablation 2 kortvårdskirurgi 2 ändtarmscancer 2 smittskydd 2 exoskelett 2 hjälpmedel 2 cancer 2 gensekvensering 2 reflux 2 medicinska veckorna i uppsala 2 allmänpsykiatri 2 bröstmottagning 2 nervsmärta 2 DBS 2 genombrottsprojekt 2 punktprevalensmätning 2 ambassadör 2 videokonferens 2 nsph 2 PCure 2 barncancerdagen 2 LKG-team 2 klimatpåverkan 2 andiu 2 aneurysm 2 afasi 2 resistenta bakterier 2 skolios 2 pet-ct-kamera 2 bättre flyt 2 prepreg network 2 psykisk hälsa 2 neuroendokrina tumörer 2 rcc 2 utländska patienter 2 bilddiagnostik 2 allmänna arvsfonden 2 rehabilitering 2 skl 2 etik 2 carf 2 handkirurgen 2 hjärnstamsimplantat 2 brachyterapi 2 psykisk ohälsa 2 pci 2 barnhälsovård 2 transplantation 2 amy diamond 2 musyq 2 psykiatrins hus 2 budget 2 bild- och funktionsmedicin 2 operationsplanering 2 antikropp 2 städrutiner 2 njure 2 ambulansdirigering 2 pet-ct 2 MR 2 självhjälp 2 åland 2 uppsala bio 2 helikopterplatta 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 trycksår 2 hjärtflimmer 2 miljögifter 2 amning 2 social fobi 2 dövhet 2 lean 2 tonårsråd 2 Akademiska laboratoriet 2 vårdgaranti 2 rökavvänjning 2 mögelsvamp 2 barnonkologen 2 äldre multisjuka 2 centrum för vektorburna infektioner 2 blodbuss 2 akut stroke 2 patientsäkerhetsronder 2 center of excellence diabetes 2 innovationer 2 nutritionsråd 2 blodcentralen 2 Chrons sjukdom 2 eBUP 2 duodopa 2 bvc 2 intensiv kontextuell behandling 2 Irreversibel Elektroporation 2 barnbibliotek 2 ballongvidgning 2 posttraumatisk stress 2 knivsta 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 spermiedonation 2 samtalsterapi 2 stamcellstransplantation 2 pet/mr 2 bröstsjuksköterskor 2 vävnadsdonation 2 fallprevention 2 provrörsbefruktning 2 mr-kamera 2 hjärnkoll 2 sjukhusbiblioteket 2 embolisering 2 ångest 2 bukspottkörteltransplantation 2 centraloperation 2 ambulanssjukvård 2 fysisk aktivitet 2 prognos 2 biologiska läkemedel 2 suicidprevention 2 blodstamcellstransplantation 2 klimatsmart 2 blodgrupper 2 magnetkameraundersökning 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 utryckning 2 CI 2 njurcancer 2 felmedicinering 2 bröstcancerkirurgi 2 pet/mr-kamera 2 innocent 2 röntgenveckan 2 återbesöksmottagning 2 barnskyddsteamet 2 kronisk smärta 2 barnfetma 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 mansgrupp 2 magnetkamera 2 trombolys 2 respiratorvård 2 IKB 2 handsprit 2 Sjukhusskola 2 världsnjurdagen 2 antibiotika 2 CVI 2 öceller 2 smärtlindring 2 värmebehandling 2 rökning 2 cosmic 2 barnmedicin 2 nyfödda 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 onkologisk endokrinologi 2 läkemedelsfel 2 deep brain stimulation 2 genanalys 2 ambulanshelikopter 2 sle 2 aktuellt 2 ozonrening 2 mobila team 2 IRE-behandling 2 titthålskirurgi 2 internationella dagen mot tobak 2 akut-testet 2 vårdskador 2 lvad 2 enpatientrum 2 center of excellence 2 kraniosynostos 2 byggdamm 2 medicinska veckor 2 sexuella övergrepp 2 undernäring 2 skelettröntgen 2 uems 2 funktionsnedsättning 2 Enzymrening 2 självmord 2 u-care 2 röntgenveckan 2013 2 hjälphjärta 2 barnonkologi 2 elektrofysiologiska utredningar 1 vitalis 1 rökfritt 1 endokringruppen 1 urologi 1 rikssjukvårdsnämnden 1 NIPT 1 alkomätare 1 försenat sömnfassyndrom 1 alkistis skalkidou 1 allergisk matstrupe 1 hudodling 1 sjuka barn 1 Skållningsskador 1 contigo care 1 biobank hjärntumörer 1 remisstvång 1 akutläkarsatsning 1 svenska lungkongressen 1 akut- och rehabilitering 1 slco1b1 1 brusten tarm 1 egfr-inhibitorer 1 bröstrekonstruktion 1 engångsdoser 1 experter 1 irreversibel elektroporering 1 missbruk 1 lymfsystemet 1 autismspektrumstörning 1 ätstörningsenheten 1 neurologisk rehabilitering 1 protonstrålbehandling 1 vårdplatser 1 barnavårdscentraler 1 chefssjuksköterska 1 krökta fingrar 1 BOT 1 successiv benförlängning 1 akutvårdsavdelning 1 tengbomgruppen 1 samverkansavtal 1 mytobi 1 destruktion 1 skrumplever 1 quality innovation of the year 1 kroniskt försenad dygnsrytm 1 njurinflammation 1 blodcancer 1 testbäddar 1 kroppspulsåderbråck 1 steloperationer 1 sekvensering 1 underbensamputation 1 psykosr 1 kronisk njkursvikt 1 cdu 1 preconception health and care 1 amputation 1 kameraövervakning 1 kängurumetoden 1 medicinsk avbildningsteknik 1 elektrokonvulsiv behandling 1 kairo 1 kirurgiskt centrum 1 OCT 1 belastning 1 klinisk fysiologi 1 epstein-barr-virus 1 snabbutredning 1 konsultsjuksköterskor 1 kyssjuka 1 kvalitetsgranskning 1 hjärnskada 1 analinkontinens 1 syrgastank 1 avvänjning 1 immunstimulerande läkemedel 1 shunt 1 astrazeneca 1 åtgärdsprogram 1 röntgen 1 malmö aviation 1 bildteknik 1 regionala cancercentrum 1 insulinpumpar 1 dbt 1 sas-verktyget 1 e-tjänst 1 schizofreniliknande tillstånd 1 PET-diagnostik 1 ny organisation 1 regionvård 1 akut njursvikt 1 legionella 1 äggstocksvävnad 1 SCAN-B 1 vakenkirurgi 1 biverkningar 1 sjukhuset 1 andningsbesvär 1 huvudstamsinsufficiens 1 avancerad barnsjukvård 1 Environmental Health Perspectives 1 Flödesstyrning 1 narkos 1 iq-4 projektet 1 svensk förening för diabetologi 1 regionalt onkologiskt centrum 1 kommunalförbundet för avancerad strålterapi 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 Digital ankomstterminal 1 barnkirurgen 1 ondines syndrom 1 läkemedelsautomat 1 als 1 kvalitetsarbete 1 psykosvård 1 kontaktterapi 1 spontan kranskärlsdissektion 1 aidsdagen 1 transplantationer 1 specialistsjuksköterska 1 midas 1 transapikalt 1 levercancer 1 Strokewalk 1 njurdonator 1 snabbtest 1 ny mottagning 1 sbar 1 transplantat 1 röntgengenomlysning 1 ssri 1 barn- och ungdomspsykiatrin 1 öronakupunktur 1 Visa alla taggar
Magnetstimulering ny behandling vid depression

Magnetstimulering ny behandling vid depression

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 13:00 CET

​Fler patienter med medelsvår depression ska kunna erbjudas behandling med magnetströmmar, så kallad repetitiv transkraniell magnetstimulering, rTMS. Det framgår av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Tidigare har behandlingen endast varit rekommenderad inom ramen för forskningsprojekt.

Stråldosen kan halveras vid PET-undersökning av patienter med misstänkt demenssjukdom

Stråldosen kan halveras vid PET-undersökning av patienter med misstänkt demenssjukdom

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 08:30 CET

​Avancerad hjärnavbildning blir allt vanligare vid demensdiagnostik. Ny forskning vid Akademiska sjukhuset visar att det går att minska stråldosen avsevärt vid PET-undersökning med likvärdigt resultat och att MR med perfusionsmätning kan bli en alternativ metod för att påvisa demenssjukdom.

Fler sjuka barn får undervisning på Akademiska

Fler sjuka barn får undervisning på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 08:30 CET

Antalet barn som vårdas inneliggande på Akademiska sjukhuset och får hjälp med skolgången via Sjukhusskolan ökar. Förklaringen är bland annat att fler barn från Uppsala och andra delar av landet numera får strålbehandling vid Skandionkliniken, men också nya regler som innebär att sjukhusvistelsens längd har mindre betydelse, att behovet styr i högre grad.

Nya möjligheter till tidig diagnos av barn med oklar synnedsättning

Nya möjligheter till tidig diagnos av barn med oklar synnedsättning

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 10:06 CET

​Allt fler barn med oklar synnedsättning får diagnos på Akademiska sjukhuset och slipper remitteras till andra sjukhus. Detta tack vare modern medicinteknisk utrustning samt ett välfungerande teamarbete som inkluderar barnögonläkare, näthinnekirurg, barnneurolog och biomedicinska analytiker från neurofysiologiska kliniken.

Brännskadeexperter på Akademiska: Skållningsskador på småbarn kan undvikas

Brännskadeexperter på Akademiska: Skållningsskador på småbarn kan undvikas

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2016 09:00 CET

​I Sverige drabbas runt 2 600 barn av brännskador varje år. Flertalet är under tre år och den vanligaste orsaken är heta vätskor. Brännskadeexperter på Akademiska sjukhuset menar att i princip alla skållningsskador kan undvikas. I dag finns de på IKEA-varuhuset i Uppsala för att informera föräldrar om risker och vad man bör tänka på i hemmet.

Gynekologiska operationer på mottagning kortar väntetider

Gynekologiska operationer på mottagning kortar väntetider

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 08:30 CET

Tidigare fick kvinnor med blödningsbesvär vänta upp till fem månader på inre undersökning av livmodern (hysteroskopi) eller värmebehandling av livmoderslemhinna vid Akademiska sjukhuset. Tack vare ändrat arbetssätt med operationer på mottagning i stället för traditionell operationsavdelning har väntetiderna sedan i mars minskats till endast en månad.

Antibiotika och andra läkemedel – tveeggade svärd med sällsynta biverkningar

Antibiotika och andra läkemedel – tveeggade svärd med sällsynta biverkningar

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 10:19 CET

Agranulocytos är en sällsynt form av läkemedelsbiverkning med svår brist på neutrofila granulocyter, en typ av bakteriedödande vita blodkroppar. Flera vanliga läkemedel, däribland vissa antibiotika, kan utlösa agranulocytos. Snabb diagnostik och adekvat behandling kan rädda livet på patienten, framhåller experter på Akademiska i samband med Europeiska antibiotikadagen 18 november.

Trycksår ska minska genom coachning och ökad patientmedverkan

Trycksår ska minska genom coachning och ökad patientmedverkan

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 09:37 CET

​Från 2014 till 2016 minskade trycksår hos inneliggande patienter på en geriatrisk vårdavdelning vid Akademiska från 45 till 15 procent. Främsta förklaringen anses vara ökat fokus på trycksår och satsningar på hjälpmedel som tryckavlastande madrasser. Nästa steg blir att förbättra informationen till patienter om hur de själva kan se risker och bidra förebyggande.

Akademiska utökar studie med strömbehandling vid bukspottkörtelcancer

Akademiska utökar studie med strömbehandling vid bukspottkörtelcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 08:20 CET

​Tumörer i eller runt bukspottkörteln är ofta omöjliga att operera. Som första sjukhus i norra Europa införde Akademiska hösten 2011 en ny behandling med elektriska strömstötar, IRE. Hittills har ett sextiotal patienter fått strömbehandling inom ramen för kliniska studier. Inom kort utvidgas en studie med patienter som redan genomgått behandling med cytostatika.

Akademiska gör fyraårig kompetenssatsning på cancersjuksköterskor

Akademiska gör fyraårig kompetenssatsning på cancersjuksköterskor

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 12:50 CET

​I likhet med andra delar av sjukvården har cancerområdet sedan länge haft brist på specialistsjuksköterskor. Nu tar Akademiska sjukhuset ett nytt grepp för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta sjuksköterskor. Från och med våren 2017 görs en riktad fyraårig rekryterings- och fortbildningssatsning som både ska göra arbetet attraktivare och trygga bemanningen.

Blodcentralen på Akademiska inför tack-sms

Blodcentralen på Akademiska inför tack-sms

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 08:20 CET

När donerat blod kommit till nytta för en patient får blodgivarna i Uppsalaregionen från och med 14 november ett tack-sms från blodcentralen på Akademiska sjukhuset.

​Mindre risk för missfall med ny fosterdiagnostik

​Mindre risk för missfall med ny fosterdiagnostik

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 08:30 CET

Under hösten har en mer skonsam metod för fosterdiagnostik, så kallad NIPT (Non invasive Prenatal Testing), införts på Akademiska sjukhuset. Målgruppen är gravida kvinnor med hög risk för kromosomavvikelser. Metoden innebär att man analyserar fostrets DNA via ett blodprov från den gravida kvinnan. Detta räknar man med leder till att färre behöver ta fostervattenprov som är mer riskfyllt.

 E-hälsa – ett verktyg att utveckla vården vid psykisk ohälsa

E-hälsa – ett verktyg att utveckla vården vid psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 08:30 CET

Internetbehandling för barn och ungdomar med sömnproblem och för vuxna med social fobi eller depression. Det är några exempel på e-hälsosatsningar inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset där man i en pilot börjat använda den nationella internetplattformen Stöd och behandling för att utveckla vården. Ämnet lyfts idag under Psykiatriveckan som pågår 7-10 november.

Patienter inom psykiatrin har fått nytt dialogforum

Patienter inom psykiatrin har fått nytt dialogforum

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2016 08:30 CET

Sedan början av september kan patienter inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset tycka till om vården direkt på plats. Bakom satsningen står Forum för brukarinflytande som verkar för att patienter och anhöriga ska bli mer delaktiga i vården. Verksamheten presenteras idag under Psykiatriveckan som pågår 7-10 november – i år med temat Patientens återhämtning och delaktighet.

Miljonanslag till forskning om kronisk smärta på Akademiska

Miljonanslag till forskning om kronisk smärta på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 12:55 CET

​Vilka risker finns med morfinbehandling vid kronisk smärta och kan fler komma tillbaka i arbete om opioidbehandling kompletteras med fysisk träning och annan arbetsinriktad rehabilitering? Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi och fysioterapeut på Akademiska sjukhuset, har beviljats drygt 7,6 miljoner kronor till forskningsstudier om detta.

​Intensiv familjebehandling effektiv vid självskadebeteende

​Intensiv familjebehandling effektiv vid självskadebeteende

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 10:47 CET

2008 var Akademiska sjukhuset först i landet med att införa intensiv familjebehandling som alternativ för tonåringar med självskadebeteende. Sedan starten har drygt 200 familjer varit i behandling med goda resultat. Mycket av vården ges av mobila team i hemmet. Modellen sprids nu både nationellt och internationellt.

Knivsta får egen ambulans

Knivsta får egen ambulans

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2016 10:00 CET

Från och med den 7 november kommer en ambulans finnas tillgänglig för utryckning från brandstationen i Knivsta, varje vardag klockan 8.30-17. Tidigare har utryckningarna till Knivsta kommun främst utgått ifrån Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu minskar insatstiden till Knivstas tätort med minst tio minuter.

Sjuksköterskeledd mottagning ska förbättra vården vid skrumplever

Sjuksköterskeledd mottagning ska förbättra vården vid skrumplever

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 11:30 CEST

​I oktober öppnas en sjuksköterskeledd levermottagning Akademiska sjukhuset. Ett viktigt syfte är att erbjuda patienter med skrumplever (levercirros) bättre vård, med tätare uppföljningar och utökat stöd när det gäller kost och levnadsvanor. Satsningen görs inom ramen för en flerårig, randomiserad forskningsstudie, den första i sitt slag i Sverige.

Färre patienter med inflammatorisk tarmsjukdom behöver operera bort tjocktarmen

Färre patienter med inflammatorisk tarmsjukdom behöver operera bort tjocktarmen

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

​En ny Uppsalastudie ledd från Akademiska sjukhuset visar att behandlingsresultaten både vid Ulcerös colit och Crohns har förbättrats kraftigt de senaste decennierna. Betydligt färre patienter med inflammatorisk tarmsjukdom har behövt operera bort tjocktarmen fem år efter diagnos jämfört med slutet av 1980-talet. Detta lyfts fram med anledning av internationella mag-tarmdagen den 17 oktober.

Stöd och egen tid viktigt för anhöriga till afasidrabbade

Stöd och egen tid viktigt för anhöriga till afasidrabbade

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 08:30 CEST

Över hälften av närstående till afasidrabbade upplever att de själva fått sämre psykisk hälsa och 45 procent att den fysiska hälsan påverkats negativt. För att leva ett gott liv är stödgrupper och tid för egna aktiviteter viktigt, visar aktuell forskning vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Detta lyfts fram med anledning av nordiska afasidagen 10 oktober.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.