Tags

Chefsläkare

Rikssjukvård

Typ 1-diabetes

Organtransplantation och organdonation

akademiska sjukhuset 36 akademiska 13 typ 1-diabetes 12 organtransplantation och organdonation 11 rikssjukvård 10 stroke 8 vårdhygien 8 akutsjukvård 7 förlossning 6 patientsäkerhet 6 vårdavtal 6 vri 5 svåra brännskador 5 uppsala care 5 akademiska barnsjukhuset 5 reproduktionscentrum 5 vårdexport 5 neonatalvård 5 innovation akademiska 5 bup 5 psykiatri 5 rökstopp inför operation 5 donationsvecka 4 njurtransplantation 4 lustgas 4 handkirurgi 4 ortogeriatrik 4 barnsjukhus 4 barnmisshandel 4 lex maria 2014 4 sjukhusbibliotek 4 blodbrist 4 kirurgveckan 2013 4 ire 4 ivf 4 bröstcancer 4 vinnova 4 strålbehandling 4 vårdrelaterade infektioner 4 smärta 4 samariterhemmet 3 prostatacancer 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 hjärtinfarkt 3 imaging 3 pulsåderbråck 3 cochleaimplantat 3 depression 3 barnskyddsteam 3 scilifelab 3 patientflöde 3 smärtcentrum 3 ryggkirurgi 3 artros 3 parkinsons sjukdom 3 biva 3 screening 3 hjärtstopp 3 överviktskirurgi 3 autism 3 luftburen intensivvård 3 uppsala universitet 3 diabetes 3 endokrina tumörer 3 lean sjukvård 3 fallskador 3 hjärtpump 3 vårdbyggnad 3 sömn- och andningscentrum 3 eksorobot 3 mammografi 3 brännskada 3 metadon 3 blodgivning 3 ivf-behandling 3 gastric bypass 3 adhd 3 läkemedel 3 folke bernadotte regionhabilitering 3 äggdonation 3 läkemedelsgenomgång 3 klinisk forskning 3 kbt 3 operation 3 barncancer 3 ortopediveckan 2013 3 rehabiliteringsmedicin 3 psykiatrivecka 3 centre of excellence 3 ablation 3 pet 3 hälsofrämjande sjukhus 3 betaceller 3 positronemissionstomografi 3 telemedicin 3 forskningsbokslut 3 far 3 nervsmärta 2 punktprevalensmätning 2 swecare 2 Visa alla taggar
Snabbare diagnos vid lungcancer målet med studie på Akademiska

Snabbare diagnos vid lungcancer målet med studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 08:10 CET

Lungcancer är fortfarande en tumörform med hög dödlighet. Men de senaste 10-15 åren har framsteg gjorts med cellgiftsbehandlingar, mer skräddarsydd kirurgi och ett antal nya biologiska läkemedel som ökat överlevnaden. Att snabbt kunna identifiera vilka patienter som har störst nytta av de nya, målinriktade behandlingarna är målet med en studie på Akademiska som startar i vår.

Kranskärlsdissektion bakom hjärtinfarkt fokus i ny studie på Akademiska

Kranskärlsdissektion bakom hjärtinfarkt fokus i ny studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 09:38 CET

Spontan kranskärlsdissektion är en ovanlig orsak till hjärtinfarkt som är överrepresenterad hos yngre kvinnor. Detta beror på flera faktorer men kvinnliga könshormoner anses spela in. I en fjärdedel av fallen uppstår tillståndet i anslutning till en graviditet. Inom kort inleds en studie på Akademiska sjukhuset om vanligt tillståndet är och hur prognosen ser ut för berörda kvinnor.

Media-no-image

​​Specialistmottagningar i Tierp flyttar till Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-02-11 08:25 CET

Sedan flera år har en ögonläkare och en öronläkare från Akademiska sjukhuset bedrivit mottagning vid Tierps vårdcentral några dagar i veckan. Verksamheten, som drivits på konsultbasis, flyttas den 30 mars till Akademiska sjukhuset. Berörda patienter kommer att kunna träffa samma specialister och erbjudas samma service.

Stärkt ECMO-vård på Akademiska kan rädda liv

Stärkt ECMO-vård på Akademiska kan rädda liv

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 08:40 CET

Inom den närmaste tiden väntas influensan kulminera. Varje år drabbas några patienter av svår andningssvikt där vanlig intensivvård inte räcker till. Thoraxkliniken på Akademiska har möjlighet att ge så kallad ECMO-vård där blodet syresätts utanför kroppen och ges tillbaka till patienten medan infektionen läker ut. För att kunna behandla fler patienter förändras nu organisationen.

​​Akademiska får förlängt vårdavtal med Sörmland och Västmanland

​​Akademiska får förlängt vårdavtal med Sörmland och Västmanland

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:42 CET

Nu står det klart att vårdavtalet mellan Akademiska sjukhuset och landstingen i Sörmland och Västmanland förlängs till årsskiftet 2015/2016. Det innebär att patienter från dessa län kan erbjudas fortsatt specialistsjukvård på Akademiska. I somras förlängdes vårdavtalen med övriga landsting i sjukvårdsregionen: Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro.

Media-no-image

Rödbetsjuice ges till hjärtsviktpatienter i unik studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 09:00 CET

Kan rödbetsjuice förbättra konditionen hos patienter med vissa former av hjärtsvikt? Det ska en studie på Akademiska sjukhuset utvärdera. Studien är den första i sitt slag på denna patientgrupp. Tidigare forskning har framförallt inriktats på friska personer.

Behandling vid förmaksflimmer utvärderas i patientstudie på Akademiska

Behandling vid förmaksflimmer utvärderas i patientstudie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 09:13 CET

​Är elkonvertering och ablation riskfritt och effektivast vid förmaksflimmer för att undvika återfall och komplikationer? Det ska en patientstudie på Akademiska sjukhuset ge svar på. Projektet beviljades nyligen 5,5 miljoner kronor i Vetenskapsrådets satsning på klinisk behandlingsforskning.

Media-no-image

Pressinbjudan: Sjukvårdspersonal på Akademiska övar ebolaberedskap

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 08:48 CET

Hur är beredskapen på Akademiska sjukhuset för att ta emot och vårda patienter med misstänkt ebola och andra högsmittsamma sjukdomar? Fredagen den 12 december kommer sjukvårdspersonal att öva på rutiner för mottagande, diagnostik, vård och transport inom sjukhuset. Media inbjuds att närvara när övningen inleds klockan 8.45.

Media-no-image

Miljonanslag till diabetesforskning på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 08:33 CET

Diabetesforskare på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet får 25 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet för forskning på ö-cellstransplantation och andra cellterapier vid typ 1-diabetes.

Media-no-image

Nya gentester av mutationer underlättar tidig diagnos av blodcancer

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 08:47 CET

Personer med mutationer i en vissa gener löper tio gånger större risk att insjukna i akut leukemi och andra blodcancersjukdomer senare i livet. Det framgår av en studie där forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset med avancerad genanalys analyserat blod- och benmärgsceller i kombination med data från patientregister.

​​Hematolog på Akademiska hedersmedlem i MS-sällskapet

​​Hematolog på Akademiska hedersmedlem i MS-sällskapet

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 10:00 CET

Hans Hägglund, överläkare i hematologi och verksamhetschef på Akademiska sjukhuset, har utnämnts till hedersmedlem i svenska MS-sällskapet. Det är andra året i rad som experter på Akademiska blir hedersmedlemmar.

Broskhinna från revben ny behandling av unga med handledsartros

Broskhinna från revben ny behandling av unga med handledsartros

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 09:15 CET

Akademiska sjukhuset är pionjär på en ny behandlingsmetod för unga med artros i handleden. Metoden, som tidigare framförallt används vid rekonstruktion av knogleder, innebär att broskhinna från revben transplanteras till den skadade leden för att återställa broskytan och bevara rörligheten. En annan fördel är att patienten kan slippa steloperation eller protes.

Ökad rörlighet ska ge blodcancerpatienter snabbare tillfrisknande

Ökad rörlighet ska ge blodcancerpatienter snabbare tillfrisknande

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 09:50 CET

Patienter med leukemi och andra former av blodcancer mår bra av att snabbt komma på benen efter behandling. Ökad rörlighet bidrar både till snabbare tillfrisknande och färre komplikationer. Till våren startar ett projekt på hematologen, Akademiska sjukhuset, för att underlätta rehabilitering tidigt under vårdtiden.

Media-no-image

Parkinsonpatienter ska registrera hälsostatus i hemmet

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 08:10 CET

Akademiska sjukhuset medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny, avancerad mätteknik för bättre uppföljning av Parkinsonpatienters hälsa. Det nya är att patienterna själva regelbundet registrerar sin hälsostatus i hemmet. Syftet är att vårdpersonal snabbare ska kunna fånga in signaler på förbättring eller försämring och vid behov justera läkemedelsbehandlingen.

Ny inkapslingsmetod ska minska biverkningar vid öcellstransplantation

Ny inkapslingsmetod ska minska biverkningar vid öcellstransplantation

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 09:30 CET

Sedan början av 2000-talet kan patienter med svår typ 1-diabetes behandlas med insulinproducerande betaceller. En utmaning med transplantation är biverkningar av immundämpande läkemedel. För att slippa detta prövas nu en ny metod på Akademiska sjukhuset där ö-celler kapslas in och får syres genom en inbyggd syrgastank.

Lex Maria-anmälan: Felaktig läkemedelsdos till barn

Lex Maria-anmälan: Felaktig läkemedelsdos till barn

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 14:10 CET

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett litet barn fick en för hög dos lugnande medicin inför en undersökning. För att undvika upprepning har rutinerna setts över. Lugnande medicin av detta slag kommer nu alltid att ges under observation på sjukhuset.

Finmaskig diagnostik av genmutationer banar väg för effektivare cancerbehandling

Finmaskig diagnostik av genmutationer banar väg för effektivare cancerbehandling

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 09:52 CET

Läkemedelsbehandling av cancer behöver alltmer anpassas till tumörens unika genförändringar. På Akademiska sjukhuset kan nu mutationer i ett 30-tal cancergener analyseras i vävnadsprover med hjälp av modern sekvenseringsteknologi. En mer träffsäker diagnostik underlättar mer individuellt anpassade behandlingar vid bland annat tjocktarmscancer.

Syntetiskt peptid i hyaluronsyra förbättrar rörlighet och känsel efter svår handskada

Syntetiskt peptid i hyaluronsyra förbättrar rörlighet och känsel efter svår handskada

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 11:33 CET

Sammanväxningar och ärrbildning är ett stort problem i samband med handkirurgiska operationer. En studie ledd från Akademiska sjukhuset visar att en ny syntetisk peptid i kombination med hyaluronsyra ger bättre rörlighet.

Akademiska barnsjukhuset först med vårdhund

Akademiska barnsjukhuset först med vårdhund

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 09:00 CET

Inom kort kommer barn som vårdas på Akademiska barnsjukhuset förutom clowner och lekterapi att kunna möta vårdhunden Livia. Satsningen görs inom ramen för en forskningsstudie, den första i sitt slag inom svensk barnsjukvård.

Lex Maria-anmälan: Missat pulsåderbråck

Lex Maria-anmälan: Missat pulsåderbråck

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 10:27 CET

Akademiska sjukhuset gör en anmälan enligt lex Maria av en händelse där en äldre man som besökt akutmottagningen, och bedömts ha njursten, avled i hemmet några timmar senare. Efter händelsen har rutinerna ändrats. Äldre patienter med nytillkomna njurstensbesvär ska genomgå en röntgenundersökning innan de skrivs ut från akuten.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.