Skip to main content

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

Experter och talespersoner

Akademiska sjukhuset 40 akademiska 14 Rikssjukvård 12 stroke 10 BUP 9 akutsjukvård 9 Akademiska barnsjukhuset 8 Psykiatri 8 bröstcancer 8 Innovation Akademiska 8 vårdhygien 8 förlossning 7 patientsäkerhet 7 neonatalvård 7 AKUTEN 7 vårdavtal 7 svåra brännskador 7 prostatacancer 6 blodgivning 6 vri 6 Värdebaserad vård 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 Luftburen intensivvård 6 brännskada 6 Njurtransplantation 5 donationsvecka 5 rökstopp inför operation 5 geriatrik 5 vårdexport 5 Brännskadecentrum 5 vårdrelaterade infektioner 5 Reproduktionscentrum 5 blodbrist 5 IRE 5 parkinsons sjukdom 5 uppsala care 5 hälsofrämjande sjukhus 5 strålbehandling 5 Samariterhemmet 5 barnmisshandel 4 ADHD 4 multiresistenta bakterier 4 lustgas 4 protonstrålning 4 sjukhusbibliotek 4 klinisk forskning 4 cochleaimplantat 4 Ge blod 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 barnsjukhus 4 RYGGKIRURGI 4 barnakuten 4 barncancer 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 skandionkliniken 4 immunterapi 4 lex maria 2014 4 LIV 4 ivf 4 ivf-behandling 4 läkemedel 4 brännskador 4 sömn- och andningscentrum 4 autism 4 PET 4 onkologi 4 PET-centrum 4 depression 4 överviktskirurgi 4 ortogeriatrik 4 briva 4 kirurgveckan 2013 4 gastric bypass 4 vinnova 4 Kulturdygn 4 smärta 4 handkirurgi 4 fallskador 3 avloppsrening 3 prematura 3 statiner 3 screening 3 Framtidens Akademiska 3 internmedicin 3 SciLifeLab 3 barnskyddsteam 3 hjärtsvikt 3 patientflöde 3 väntetider 3 artros 3 lymfkörtelcancer 3 duodenal switch 3 rehabiliteringsmedicin 3 parkinson 3 hjärtinfarkt 3 demens 3 ortopediveckan 2013 3 Multipel skleros 3 kbt 3 bukspottkörtelcancer 3 läkemedelsbiverkning 3 kultur i länet 3 eksorobot 3 biva 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 snabbspår 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 otokirurgi 3 hjärtstopp 3 triage 3 blodgivare 3 uppsala universitet 3 friskhuset 3 diabetes 3 alkohol 3 hiv 3 hjärtpump 3 protonterapi 3 läkemedelsgenomgång 3 mammografi 3 vårdbyggnad 3 betaceller 3 centre of excellence 3 PET-scanning 3 CSD 3 äggdonation 3 suicid 3 akutmottagning 3 far 3 lean sjukvård 3 positronemissionstomografi 3 ekonomi 3 imaging 3 antibiotikaresistens 3 operation 3 MS 3 pulsåderbråck 3 smärtcentrum 3 ablation 3 metadon 3 forskningsbokslut 3 norrlandstingen 3 testbädd 3 telemedicin 3 donator 3 endokrina tumörer 3 Blodstamcellstransplantation 3 psykiatrivecka 3 fetma 3 ada 2 psykisk hälsa 2 pci 2 operationsplanering 2 amning 2 njursvikt 2 transplantation 2 schizofreni 2 nervsmärta 2 rehabilitering 2 pet-ct-kamera 2 barnonkologi 2 smärtrehabilitering 2 reflux 2 attityduppdraget 2 FAS 2 t-celler 2 logoped 2 rädda hjärnan 2 psykosvård 2 barncancerdagen 2 spridd cancer 2 neuroendokrina tumörer 2 blodfettssänkande 2 BoT 2 allmänna arvsfonden 2 etik 2 utländska patienter 2 rcc 2 Chefsläkare 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 bättre flyt 2 radiofrekvensablation 2 klimatsmart 2 Psykiatriveckan 2 resistenta bakterier 2 hjälpmedel 2 cancer 2 gensekvensering 2 Lungcancer 2 allmänpsykiatri 2 skl 2 videokonferens 2 genombrottsprojekt 2 skolios 2 punktprevalensmätning 2 bröstmottagning 2 DBS 2 nsph 2 e-hälsa 2 medicinska veckorna i uppsala 2 Länslogopedi 2 klimatpåverkan 2 bukaortaaneurysm 2 aneurysm 2 pxl01 2 exoskelett 2 andiu 2 ändtarmscancer 2 prepreg network 2 kortvårdskirurgi 2 norrlandstingens regionförbund 2 biologiska läkemedel 2 hjärt-lungräddning 2 PCure 2 malnutrition 2 hematologi 2 bilddiagnostik 2 Forskning 2 smittskydd 2 posttraumatisk stress 2 amy diamond 2 barnhälsovård 2 barncancerfonden 2 brachyterapi 2 vårdplanering 2 carf 2 bild- och funktionsmedicin 2 hjälphjärta 2 borrelia 2 ambulansdirigering 2 pet-ct 2 budget 2 afasi 2 Downs syndrom 2 psykisk ohälsa 2 psykiatrins hus 2 undernäring 2 LKG-team 2 ambulans 2 antikropp 2 städrutiner 2 njure 2 MR 2 helikopterplatta 2 röntgenveckan 2013 2 ambassadör 2 uppsala bio 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 trycksår 2 hjärnstamsimplantat 2 åland 2 handkirurgen 2 musyq 2 social fobi 2 blodbuss 2 lean 2 tonårsråd 2 dövhet 2 ballongvidgning 2 Akademiska laboratoriet 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 rökavvänjning 2 aktuellt 2 mögelsvamp 2 barnonkologen 2 hjärtflimmer 2 äldre multisjuka 2 blodcentralen 2 barnbibliotek 2 handsprit 2 center of excellence diabetes 2 nutritionsråd 2 akut stroke 2 Innovationer 2 eBUP 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 Chrons sjukdom 2 spermiedonation 2 barnfetma 2 öceller 2 rökning 2 surfplatta 2 intensiv kontextuell behandling 2 pet/mr 2 hjärnkoll 2 knivsta 2 trombolys 2 stamcellstransplantation 2 återbesöksmottagning 2 innocent 2 bröstsjuksköterskor 2 pet/mr-kamera 2 provrörsbefruktning 2 vävnadsdonation 2 samtalsterapi 2 bvc 2 njurcancer 2 Blod- och tumörsjukdomar 2 magnetkameraundersökning 2 bukspottkörteltransplantation 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 blodgrupper 2 ångest 2 sjukhusbiblioteket 2 CI 2 mr-kamera 2 centraloperation 2 röntgenveckan 2 fallprevention 2 fysisk aktivitet 2 suicidprevention 2 barnskyddsteamet 2 prognos 2 bröstcancerkirurgi 2 kronisk smärta 2 mansgrupp 2 ambulanssjukvård 2 u-care 2 embolisering 2 IKB 2 felmedicinering 2 onkologisk endokrinologi 2 respiratorvård 2 världsnjurdagen 2 duodopa 2 Irreversibel Elektroporation 2 Magnetkamera 2 smärtlindring 2 CVI 2 patientsäkerhetsronder 2 Sjukhusskola 2 nyfödda 2 barnmedicin 2 cosmic 2 lvad 2 IRE-behandling 2 värmebehandling 2 mobila team 2 genanalys 2 ambulanshelikopter 2 centrum för vektorburna infektioner 2 vårdgaranti 2 ozonrening 2 enpatientrum 2 sle 2 deep brain stimulation 2 center of excellence 2 akut-testet 2 titthålskirurgi 2 medicinska veckor 2 vårdskador 2 internationella dagen mot tobak 2 miljögifter 2 läkemedelsfel 2 skelettröntgen 2 uems 2 kraniosynostos 2 Enzymrening 2 funktionsnedsättning 2 sexuella övergrepp 2 självmord 2 epilepsi 2 swecare 2 självhjälp 2 transplantationskirurgi 2 byggdamm 2 utryckning 2 antibiotika 2 klinikapotekare 2 rikssjukvårdsnämnden 1 alkistis skalkidou 1 NIPT 1 urologi 1 sjuka barn 1 Skållningsskador 1 allergisk matstrupe 1 biobank hjärntumörer 1 transplantationer 1 remisstvång 1 contigo care 1 överburenhet 1 akut- och rehabilitering 1 slco1b1 1 akutläkarsatsning 1 egfr-inhibitorer 1 ondines syndrom 1 brusten tarm 1 hudodling 1 lymfsystemet 1 kommunalförbundet för avancerad strålterapi 1 engångsdoser 1 neurologisk rehabilitering 1 vårdplatser 1 ätstörningsenheten 1 svenska lungkongressen 1 irreversibel elektroporering 1 missbruk 1 chefssjuksköterska 1 huvudstamsinsufficiens 1 krökta fingrar 1 successiv benförlängning 1 akutvårdsavdelning 1 tengbomgruppen 1 barnavårdscentraler 1 destruktion 1 skrumplever 1 samverkansavtal 1 kroniskt försenad dygnsrytm 1 schizofreniliknande tillstånd 1 njurinflammation 1 quality innovation of the year 1 mytobi 1 kroppspulsåderbråck 1 sekvensering 1 MYC 1 underbensamputation 1 psykosr 1 blodcancer 1 testbäddar 1 kängurumetoden 1 immunstimulerande läkemedel 1 medicinsk avbildningsteknik 1 kairo 1 OCT 1 kronisk njkursvikt 1 cdu 1 preconception health and care 1 amputation 1 kameraövervakning 1 snabbutredning 1 kyssjuka 1 elektrokonvulsiv behandling 1 analinkontinens 1 röntgen 1 bildteknik 1 belastning 1 SCAN-B 1 biverkningar 1 vakenkirurgi 1 sjukhuset 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 hjärnskada 1 iq-4 projektet 1 konsultsjuksköterskor 1 kvalitetsgranskning 1 epstein-barr-virus 1 klinisk fysiologi 1 kirurgiskt centrum 1 syrgastank 1 avvänjning 1 läkemedelsautomat 1 shunt 1 astrazeneca 1 åtgärdsprogram 1 als 1 malmö aviation 1 Strokewalk 1 regionala cancercentrum 1 insulinpumpar 1 steloperationer 1 sas-verktyget 1 e-tjänst 1 kontaktterapi 1 PET-diagnostik 1 ny organisation 1 regionvård 1 akut njursvikt 1 legionella 1 dbt 1 äggstocksvävnad 1 sbar 1 röntgengenomlysning 1 öronakupunktur 1 andningsbesvär 1 ssri 1 avancerad barnsjukvård 1 Environmental Health Perspectives 1 Flödesstyrning 1 narkos 1 svensk förening för diabetologi 1 protonstrålbehandling 1 regionalt onkologiskt centrum 1 logopedisk rehabilitering 1 autismspektrumstörning 1 Digital ankomstterminal 1 barnkirurgen 1 läsecirkel 1 bröstrekonstruktion 1 elektrisk ryggmärgsstimulering 1 kvalitetsarbete 1 uppsala ryggdagar 1 gruppboenden 1 spontan kranskärlsdissektion 1 aidsdagen 1 transapikalt 1 specialistsjuksköterska 1 midas 1 lågmaligna gliom 1 epigenetik 1 plastskena 1 Visa alla taggar
Ambulansen förstärks i Knivsta och Tierp

Ambulansen förstärks i Knivsta och Tierp

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 08:30 CET

Ambulanserna i Knivsta och Tierp, som tidigare använts dagtid, ska bemannas dygnet runt. Akademiska sjukhuset tillskjuter 8,4 miljoner kronor i budgeten 2018 för satsningen som syftar till att korta insatstiderna och öka tryggheten för länets medborgare.

 Akademiska får odla fram hud för transplantation av svårt brännskadade

Akademiska får odla fram hud för transplantation av svårt brännskadade

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 10:21 CET

​Som första sjukhus i Sverige har Akademiska fått tillstånd av Läkemedelsverket att odla fram hud för transplantation vid svåra brännskador. Målgruppen är patienter med mycket stora hudförluster där kvarvarande frisk hud inte räcker för gängse behandling.

Akademiska skärper rutiner för kontroll av skötbord

Akademiska skärper rutiner för kontroll av skötbord

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 13:17 CET

​Efter incidenten den 17 november, då ett spädbarn skadades när ett skötbord rasade ihop på en toalett, har Akademiska sjukhuset sett över rutinerna för besiktning av sådan utrustning och beslutat införa tätare kontroller. Tillståndet för barnet, som fortfarande vårdas på sjukhuset, är stabilt.

Miljonanslag till forskning på individanpassade läkemedel för barn

Miljonanslag till forskning på individanpassade läkemedel för barn

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 08:30 CET

Läkemedel för svårt sjuka barn med exempelvis cancer eller neurologisk sjukdom är ofta varken till dos eller utseende anpassade för unga. Med hjälp av ny teknik som tex 3D-skrivare och ett nytt bärarmaterial, Upsalite, ska en grupp forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utveckla individanpassade preparat.

Akademiska sjukhuset försämrar sin ekonomiska prognos

Akademiska sjukhuset försämrar sin ekonomiska prognos

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 11:00 CET

​Akademiska sjukhusets månadsrapport för januari-oktober 2017 visar ett prognostiserat årsresultat på minus 150 miljoner kronor. Det är 125 miljoner kronor sämre än föregående månad. Förklaringen är till stor del system- och registreringsfel vilket medfört felaktig fakturering till kunder som nu rättas. Händelsen ska ses som en engångshändelse och bedöms inte påverka kommande budgetår.

Nya diabetesläkemedel kan minska risk för tidig hjärtdöd

Nya diabetesläkemedel kan minska risk för tidig hjärtdöd

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 08:30 CET

​Tack vare nya glukossänkande läkemedel kan hjärtkärlsjukdom förebyggas och risken att dö i förtid minskas hos patienter med typ 2-diabetes. Detta stöds av en stor nordisk registerstudie där bland annat Akademiska sjukhuset medverkat. Rönen lyfts fram med anledning av världsdiabetesdagen 14 november.

Allt fler stockholmare vill vårdas på Akademiska

Allt fler stockholmare vill vårdas på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 08:30 CET

​Antalet människor som skulle välja Akademiska sjukhuset vid behov av vård ökar runt om i Mellansverige och framförallt i Stockholm sedan 2014. Sjukhuset får även mycket goda betyg av patienter och anhöriga när det gäller personalens engagemang, patientmat och medicinsk standard. Det framgår av en attitydmätning våren 2017 genomförd av Provos Research.

Effekten av blodstamcellstransplantation vid MS ska utvärderas på Akademiska

Effekten av blodstamcellstransplantation vid MS ska utvärderas på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 09:16 CET

​Multipel skleros (MS) sågs tidigare som en livslång obotlig sjukdom. Sedan 2004 har cirka 150 MS-sjuka i Sverige framgångsrikt behandlats med cytostatika i kombination med blodstamcellstransplantation. Nu ska forskare på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvärdera effekten av denna relativt nya metod tack vare forskningsanslag på 3,8 miljoner kronor från Svenska Läkaresällskapet.

Media no image

​Miljonanslag till SLE-forskning på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 08:01 CEST

Personer med SLE drabbas inte bara av smärta och ledinflammation. De löper även ökad risk för organskador. Nya forskningsrön har lett till effektivare behandling med biologiska läkemedel och ökad kunskap om ärftliga faktorer. Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet har länge legat i frontlinjen och nu har en forskargrupp tilldelats anslag på 4,2 miljoner kronor från Svenska Läkaresällskapet.

Videomöte effektivt för inställning av medicinering vid Parkinson ​

Videomöte effektivt för inställning av medicinering vid Parkinson ​

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 08:15 CEST

Utprovning av duodopabehandling med pump hemifrån har flera fördelar för personer med svår Parkinson. En studie vid bland annat Akademiska sjukhuset visar att patienter som samtidigt haft kontakt med vårdpersonal via videosamtal kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Utprovningen går betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar resurser

Kuratorer ska stötta föräldrar att prata med barnen om sin sjukdom

Kuratorer ska stötta föräldrar att prata med barnen om sin sjukdom

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 10:00 CEST

Att ha en förälder med allvarlig fysisk sjukdom påverkar ett barns livssituation på många sätt. Nu ska kuratorer på Akademiska sjukhuset utbildas i en strukturerad metod om hur man pratar med barnen som ett led i behandlingsprocessen och stöttar patienterna i föräldraskapet för att förebygga problem.

​Brännskadecentrum på Akademiska kvalitetsverifierat

​Brännskadecentrum på Akademiska kvalitetsverifierat

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 08:30 CEST

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset, ett av landets två enheter för avancerad brännskadevård, har blivit verifierat av den europeiska brännskadeorganisationen EBA. Det innebär att centret bedöms ha kapacitet att omhänderta svårt brännskadade patienter under hela vårdförloppet, från skadetillfället till avslutad rehabilitering.

Belastningsskador hos violinister fokus för ny forskningsstudie på Akademiska

Belastningsskador hos violinister fokus för ny forskningsstudie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 08:30 CEST

​Belastningsbesvär är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i arbetslivet. Besvär i nacke/skuldror och hand/handled är särskilt vanligt bland stråkmusiker. I en ny studie, ledd från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, vill forskarna öka kunskapen om hur sådana skador kan förebyggas och se om det finns skillnader mellan kvinnor och män.

​Psykiatriledningen positiv till ökat brukarinflytande

​Psykiatriledningen positiv till ökat brukarinflytande

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 16:00 CEST

Psykiatrin vid Akademiska sjukhuset får både ris och ros från patienter/brukare när det gäller information, delaktighet och kontinuitet. Det framgår av en rapport som idag överlämnas från Forum för brukarinflytande till verksamhetsledningen.

Nu görs en kraftsamling för afasivården i Uppsala

Nu görs en kraftsamling för afasivården i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 08:30 CEST

​Under hösten startar kommunikationsträning i grupp för närstående till personer med afasi i Uppsala län. Syftet är att underlätta kommunikationen både för personer med afasi och deras närstående. Satsningen är ett led i ett åtgärdsprogram inom afasivården som uppmärksammas med anledning av nordiska afasidagen 10 oktober.

Akutpatienter på Akademiska ska själva skatta sin smärta

Akutpatienter på Akademiska ska själva skatta sin smärta

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 08:30 CEST

​Patienter som söker vård på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset ska själva kunna skatta sin smärta via en app. I slutet av oktober påbörjas en pilotstudie med syftet att göra patienterna mer delaktiga i sin vård och snabba upp diagnostik och mest lämplig smärtbehandling.

Framsteg för nya immunstärkande terapier mot lymfom

Framsteg för nya immunstärkande terapier mot lymfom

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 08:30 CEST

​Närmare 2 000 personer i Sverige insjuknar varje år i lymfom, tumörer i lymfkörtlar och blod. Tack vare ny immunstärkande terapi kan fler patienter erbjudas effektiv behandling, även de som haft återfall. På Akademiska sjukhuset har flera patientstudier genomförts de senaste åren, som bidragit till framstegen. Detta uppmärksammas inför internationella lymfomdagen 15 september.

​Patienter på Akademiska mer nöjda med smärtlindring

​Patienter på Akademiska mer nöjda med smärtlindring

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 08:30 CEST

Allt fler patienter på Akademiska sjukhuset är nöjda med sin smärtlindring. Fjolårets mätning visar att 76 procent av inneliggande patienter upplevde att de fick bra smärtbehandling, jämfört med 71 procent 2014. En förklaring anses vara införandet av smärtskattning av patienterna själva, men även timsrundor och ökade satsningar på utbildning.

Barnläkare ny chef för Innovation Akademiska

Barnläkare ny chef för Innovation Akademiska

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 11:20 CEST

Johan Kaarme, tidigare chef för barnakuten, blir ny chef för Innovation Akademiska. Enheten stöttar sjukvårdspersonal att utveckla produkter och tjänster. Dessutom erbjuder man test- och utvecklingsmöjligheter åt företag och innovatörer.

Psykiatrin i Enköping samlas i ny mottagning

Psykiatrin i Enköping samlas i ny mottagning

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 08:30 CEST

En samlad psykiatrisk mottagning för både barn och vuxna ska öppnas i Enköping. Det innebär att barn- och ungdomspsykiatrins mottagning, som sedan hösten 2016 ersatts av ett mobilt team, kan öppnas igen. En annan förändring blir att beroendevården och övrig vuxenpsykiatri samlokaliseras, något man har goda erfarenheter av i Bålsta.