Skip to main content

Taggar

Chefsläkare

Rikssjukvård

typ 1-diabetes

organtransplantation och organdonation

experter

Akademiska sjukhuset 38 akademiska 14 Rikssjukvård 12 typ 1-diabetes 12 organtransplantation och organdonation 11 stroke 10 akutsjukvård 9 vårdhygien 8 Akademiska barnsjukhuset 8 BUP 8 patientsäkerhet 7 psykiatri 7 neonatalvård 7 svåra brännskador 7 AKUTEN 7 vårdavtal 7 bröstcancer 7 Innovation Akademiska 7 förlossning 6 vri 6 luftburen intensivvård 6 brännskada 6 parkinsons sjukdom 5 värdebaserad vård 5 vårdrelaterade infektioner 5 donationsvecka 5 hälsofrämjande sjukhus 5 uppsala care 5 prostatacancer 5 barn- och ungdomspsykiatri 5 rökstopp inför operation 5 vårdexport 5 blodgivning 5 blodbrist 5 reproduktionscentrum 5 briva 4 LIV 4 läkemedel 4 ire 4 barnmisshandel 4 strålbehandling 4 handkirurgi 4 protonstrålning 4 gastric bypass 4 geriatrik 4 RYGGKIRURGI 4 onkologi 4 ivf-behandling 4 kirurgveckan 2013 4 barnsjukhus 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 lustgas 4 skandionkliniken 4 smärta 4 lex maria 2014 4 ortogeriatrik 4 Brännskadecentrum 4 Samariterhemmet 4 Ge blod 4 cochleaimplantat 4 PET 4 Kulturdygn 4 njurtransplantation 4 klinisk forskning 4 barnakuten 4 sjukhusbibliotek 4 immunterapi 4 vinnova 4 sömn- och andningscentrum 4 multiresistenta bakterier 4 ivf 4 överviktskirurgi 4 PET-centrum 3 Multipel skleros 3 duodenal switch 3 scilifelab 3 barnskyddsteam 3 imaging 3 hjärtinfarkt 3 statiner 3 kbt 3 eksorobot 3 demens 3 rehabiliteringsmedicin 3 barncancer 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 biva 3 snabbspår 3 antibiotikaresistens 3 ortopediveckan 2013 3 patientflöde 3 adhd 3 hjärtsvikt 3 avloppsrening 3 kultur i länet 3 lean sjukvård 3 ekonomi 3 autism 3 MS 3 metadon 3 screening 3 lymfkörtelcancer 3 protonterapi 3 uppsala universitet 3 betaceller 3 alkohol 3 väntetider 3 endokrina tumörer 3 artros 3 fetma 3 vårdbyggnad 3 äggdonation 3 mammografi 3 PET-scanning 3 far 3 hjärtpump 3 CSD 3 friskhuset 3 suicid 3 diabetes 3 fallskador 3 internmedicin 3 centre of excellence 3 pulsåderbråck 3 hjärtstopp 3 ablation 3 depression 3 akutmottagning 3 norrlandstingen 3 forskningsbokslut 3 smärtcentrum 3 positronemissionstomografi 3 hiv 3 otokirurgi 3 operation 3 triage 3 psykiatrivecka 3 brännskador 3 läkemedelsgenomgång 3 parkinson 3 telemedicin 3 prematura 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 2 blodbuss 2 amy diamond 2 bukaortaaneurysm 2 psykiatrins hus 2 njure 2 genombrottsprojekt 2 psykisk ohälsa 2 skolios 2 norrlandstingens regionförbund 2 dövhet 2 amning 2 carf 2 punktprevalensmätning 2 läkemedelsbiverkning 2 barncancerfonden 2 barncancerdagen 2 reflux 2 attityduppdraget 2 etik 2 spridd cancer 2 aneurysm 2 t-celler 2 skelettröntgen 2 swecare 2 allmänna arvsfonden 2 Chefsläkare 2 rcc 2 självmord 2 psykisk hälsa 2 utländska patienter 2 blodfettssänkande 2 byggdamm 2 center of excellence 2 funktionsnedsättning 2 afasi 2 allmänpsykiatri 2 resistenta bakterier 2 Enzymrening 2 LKG-team 2 logoped 2 länslogopedi 2 nsph 2 DBS 2 andiu 2 rehabilitering 2 nervsmärta 2 epilepsi 2 FAS 2 bröstmottagning 2 videokonferens 2 operationsplanering 2 posttraumatisk stress 2 medicinska veckorna i uppsala 2 Lungcancer 2 klimatpåverkan 2 hjälpmedel 2 cancer 2 pxl01 2 enpatientrum 2 akut-testet 2 medicinska veckor 2 uems 2 hjärnstamsimplantat 2 ada 2 malnutrition 2 hjärt-lungräddning 2 bilddiagnostik 2 hematologi 2 njursvikt 2 barnhälsovård 2 klinikapotekare 2 pci 2 bild- och funktionsmedicin 2 vårdplanering 2 framtidens akademiska 2 schizofreni 2 transplantation 2 handkirurgen 2 PCure 2 bukspottkörtelcancer 2 transplantationskirurgi 2 musyq 2 självhjälp 2 antikropp 2 budget 2 testbädd 2 röntgenveckan 2013 2 städrutiner 2 helikopterplatta 2 smärtrehabilitering 2 uppsala bio 2 åland 2 ballongvidgning 2 barnonkologi 2 hjärtflimmer 2 brachyterapi 2 social fobi 2 hjälphjärta 2 lean 2 ambulansdirigering 2 vårdgaranti 2 tonårsråd 2 mögelsvamp 2 mobila team 2 aktuellt 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 äldre multisjuka 2 barnbibliotek 2 nutritionsråd 2 rökning 2 center of excellence diabetes 2 akut stroke 2 duodopa 2 donator 2 innovationer 2 u-care 2 bvc 2 miljögifter 2 forskning 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 trombolys 2 eBUP 2 fallprevention 2 samtalsterapi 2 innocent 2 mr-kamera 2 röntgenveckan 2 handsprit 2 njurcancer 2 provrörsbefruktning 2 bröstsjuksköterskor 2 ångest 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 centraloperation 2 CI 2 suicidprevention 2 sjukhusbiblioteket 2 ambulanssjukvård 2 bröstcancerkirurgi 2 klimatsmart 2 bukspottkörteltransplantation 2 fysisk aktivitet 2 pet/mr 2 prepreg network 2 rädda hjärnan 2 felmedicinering 2 bättre flyt 2 prognos 2 biologiska läkemedel 2 radiofrekvensablation 2 kortvårdskirurgi 2 spermiedonation 2 barnfetma 2 ändtarmscancer 2 onkologisk endokrinologi 2 embolisering 2 blodgrupper 2 skl 2 smärtlindring 2 smittskydd 2 blodstamcellstransplantation 2 exoskelett 2 respiratorvård 2 pet/mr-kamera 2 vävnadsdonation 2 barnmedicin 2 blodgivare 2 nyfödda 2 återbesöksmottagning 2 barnskyddsteamet 2 kronisk smärta 2 magnetkamera 2 stamcellstransplantation 2 cosmic 2 mansgrupp 2 lvad 2 läkemedelsfel 2 sle 2 värmebehandling 2 öceller 2 internationella dagen mot tobak 2 genanalys 2 ambulanshelikopter 2 världsnjurdagen 2 patientsäkerhetsronder 2 titthålskirurgi 2 ozonrening 2 sexuella övergrepp 2 kraniosynostos 2 vårdskador 2 deep brain stimulation 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 rökavvänjning 2 undernäring 2 barnonkologen 2 hjärnkoll 2 ambassadör 2 barnmorskeavhopp 1 specialpedagogik 1 ferritinvärde 1 obstruktiv sömnapné 1 rättspsykiatri 1 bröstcanceroperationer 1 logopedisk behandling 1 andnöd 1 dag nyholm 1 kvinnors uppfinningar 1 c-celler 1 misshandel 1 prostatacacancer 1 levande njurdonator 1 sten rubertsson 1 rotationsled 1 webbsida 1 säkerhet 1 Samverkan för kultur på Akademiska 1 söva 1 arbetstidsmodeleller 1 urologi 1 talsvårigheter 1 pseudobulbär pares 1 äggbank 1 pelle nilsson 1 at-ranking 2015 1 födelsefond 1 vitalis 1 hudodling 1 medicinska veckorna 1 rökfritt 1 cosmos 1 endokringruppen 1 alkomätare 1 rikssjukvårdsnämnden 1 allergisk matstrupe 1 svenska lungkongressen 1 alkistis skalkidou 1 njurdonator 1 contigo care 1 sjuka barn 1 biobank hjärntumörer 1 akutläkarsatsning 1 experter 1 irreversibel elektroporering 1 remisstvång 1 akut- och rehabilitering 1 brusten tarm 1 slco1b1 1 egfr-inhibitorer 1 engångsdoser 1 mytobi 1 barnkirurgen 1 lymfsystemet 1 ätstörningsenheten 1 regionalt onkologiskt centrum 1 protonstrålbehandling 1 neurologisk rehabilitering 1 barnavårdscentraler 1 psykiatriveckan 1 missbruk 1 fertilitetsbevarande behandling 1 vårdplatser 1 chefssjuksköterska 1 samverkansavtal 1 krökta fingrar 1 successiv benförlängning 1 quality innovation of the year 1 testbäddar 1 tengbomgruppen 1 destruktion 1 blodcancer 1 njurinflammation 1 PET-diagnostik 1 kroppspulsåderbråck 1 cdu 1 preconception health and care 1 sekvensering 1 sas-verktyget 1 steloperationer 1 underbensamputation 1 kronisk njkursvikt 1 insulinpumpar 1 regionala cancercentrum 1 psykosr 1 e-tjänst 1 schizofreniliknande tillstånd 1 malmö aviation 1 ny organisation 1 regionvård 1 akut njursvikt 1 legionella 1 kängurumetoden 1 elektrokonvulsiv behandling 1 åtgärdsprogram 1 akutvårdsavdelning 1 medicinsk avbildningsteknik 1 andningsbesvär 1 huvudstamsinsufficiens 1 avancerad barnsjukvård 1 Environmental Health Perspectives 1 Flödesstyrning 1 narkos 1 astrazeneca 1 shunt 1 kairo 1 kommunalförbundet för avancerad strålterapi 1 autismspektrumstörning 1 Digital ankomstterminal 1 immunstimulerande läkemedel 1 ondines syndrom 1 bröstrekonstruktion 1 avvänjning 1 kvalitetsarbete 1 psykosvård 1 snabbutredning 1 spontan kranskärlsdissektion 1 aidsdagen 1 transplantationer 1 specialistsjuksköterska 1 midas 1 syrgastank 1 levercancer 1 kirurgiskt centrum 1 kyssjuka 1 snabbtest 1 ny mottagning 1 transplantat 1 belastning 1 kvalitetsgranskning 1 omicsmetoder 1 äggstocksvävnad 1 Oslercentrum 1 klinisk fysiologi 1 utvecklingsstörning utvecklingsförsening array-cgh dna-test 1 epstein-barr-virus 1 hpv 1 konsultsjuksköterskor 1 vre 1 bildteknik 1 dbt 1 hjärnskada 1 vakenkirurgi 1 analinkontinens 1 röntgen 1 iq-4 projektet 1 strokedagen 1 frenikusstimulering 1 sällsynta diagnoser 1 svensk förening för diabetologi 1 rpo 1 antidepressiva 1 biverkningar 1 sjukhuset 1 pankreastransplantation 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 kontaktterapi 1 Visa alla taggar
Akademiska startar spårämnesproduktion för PET-diagnostik i egen regi

Akademiska startar spårämnesproduktion för PET-diagnostik i egen regi

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 09:00 CEST

​Från årsskiftet kommer Akademiska sjukhusets röntgenenhet att ta över produktionen av spårämnet fluordeoxiglukos, FDG, från GE Healthcare. Det radioaktiva ämnet används bland annat vid cancerdiagnostik med positronemissionstomografi (PET).

Akademiska startar podcast om cancer

Akademiska startar podcast om cancer

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 08:32 CEST

​Akademiska sjukhuset startar podcast om cancer. Den 25 augusti släpps det första avsnittet och därefter kommer ett nytt avsnitt per månad. Främsta syftet med ”En podd om cancer” är att ge stöd, råd och hjälp till personer som lever med cancer, som drabbade eller anhöriga. I varje avsnitt medverkar en patient som tillsammans med en expert pratar om olika aspekter av cancersjukdomen.

Akademiska först med enzymrening av avloppsvatten i toaletter

Akademiska först med enzymrening av avloppsvatten i toaletter

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 08:30 CEST

​I slutet av augusti startar ett projekt i skarpt läge på Akademiska sjukhuset där man testar enzymrening av avloppsvatten i toaletter. Sjukhuset är först i världen att testa metoden i en verklig miljö. I juni genomfördes en förberedande pilotomgång då man prövade rutiner, metoder för provtagning, informationskanaler och kalibrerade analysmetoden.

Utökad BUP-satsning ska förbättra skolnärvaron

Utökad BUP-satsning ska förbättra skolnärvaron

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2016 08:30 CEST

Elever med låg närvaro i skolan ska få hjälp att inte hamna i ett hemmasittande beteende. Det är syftet med projektet ”Skolan som arena” som startade för ett år sedan inom elevhälsan i Enköping och Älvkarleby i samarbete med BUP i Uppsala län. Tack vare utökade anslag från Arvsfonden kan båda kommunerna anställa en socialpedagogisk resurs, något som testats i Älvkarleby.

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska första svenska kirurgkliniken med kvalitetscertifiering enligt ny standard

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska första svenska kirurgkliniken med kvalitetscertifiering enligt ny standard

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 09:58 CEST

Plastik- och käkkirurgi vid Akademiska sjukhuset har som första kirurgiska verksamhet i Sverige erhållit en bred kvalitetscertifiering av sitt arbetssätt och kvalitetsledningssystem. Detta ökar möjligheten att hantera risker och fortsätta leverera god patientsäker vård som uppfyller patienternas krav.

​Värdebaserad vård kortar väntetider vid prostatacancer

​Värdebaserad vård kortar väntetider vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 10:20 CEST

Kortare väntan till provtagning och cancerbesked men också snabbare behandlingsstart. Det är några exempel på hur vården för patienter med prostatacancer förbättrats med införandet av värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset. Resultaten presenteras den 5 juli på ett seminarium i Almedalen tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Snabbspår ska påskynda utredning vid misstänkt cancer med ospecifika symtom

Snabbspår ska påskynda utredning vid misstänkt cancer med ospecifika symtom

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 09:21 CEST

​I september införs ett snabbspår vid Akademiska sjukhuset för patienter i Uppsala län med ospecifika symtom som kan bero på cancer. Primärvården ska kunna remittera direkt till medicinmottagningen för snabbutredning. Syftet är att minska patienternas väntan till diagnos och behandling.

Patienter med lymfom kan slippa intensiv cytostatikabehandling tack vare PET-scanning

Patienter med lymfom kan slippa intensiv cytostatikabehandling tack vare PET-scanning

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 09:05 CEST

​Med hjälp av PET-scanning kan patienter med vissa former av Hodgkin’s lymfom slippa de allvarliga biverkningar viss cytostatikabehandling ger. Detta genom att scanningen kan förutsäga utfallet av behandlingen. Det framgår av en patientstudie i Europa och Australien publicerad i den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine (NEJM) 23 juni.

Minskad överbehandling av prostatacancer målet för ny patientstudie

Minskad överbehandling av prostatacancer målet för ny patientstudie

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 14:09 CEST

​Över hälften av alla män med prostatacancer av lågrisktyp överbehandlas med operation eller strålning, med risk för svåra biverkningar. Att många väljer bort aktiv monitorering som alternativ beror på otydliga riktlinjer om uppföljning och när beslut ska tas om botande behandling. Inom kort startar en multicenterstudie ledd från Akademiska sjukhuset som syftar till att nå nationell samsyn.

Akutläkarsatsning ska öka kvaliteten och minska väntetiden på akuten

Akutläkarsatsning ska öka kvaliteten och minska väntetiden på akuten

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 09:00 CEST

​Fler akutläkare utbildas och nya arbetssätt införs på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Akutläkare ska möta patienten redan ”i dörren” för att påskynda handläggning, beslut om utredning, inläggning eller eventuell hänvisning till annan vårdinstans.

​Nybildad Oslerförening har uppstart på Akademiska

​Nybildad Oslerförening har uppstart på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 13:00 CEST

Återkommande blödningar från näsan och mag-tarmkanalen är de vanligaste symtomen vid den ovanliga och ärftliga sjukdomen Osler. Nyligen bildades en patientförening som har sitt första nationella möte på Akademiska sjukhuset den 17 juni. Här finns landets enda Oslercentrum där ett multidisciplinärt team tar ett helhetsgrepp om patienterna.

​Säkra datasystem och lärande mötesplatser avgörande för bättre vårdkvalitet

​Säkra datasystem och lärande mötesplatser avgörande för bättre vårdkvalitet

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 09:00 CEST

För att lyckas med kvalitetsförbättringar i vården behövs säkra och smidiga datasystem , men också mötesplatser som uppmuntrar till lärande. Det menar Morten Kildal, ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, som tillsammans med Annika Remaeus från Innovation Akademiska medverkar i ett seminarium i Uppsala idag om patientnära utveckling och medicinsk teknik i samarbete med STUNS.

Ökad automation ska ge säkrare läkemedelshantering på Akademiska

Ökad automation ska ge säkrare läkemedelshantering på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2016 08:30 CEST

Akademiska sjukhuset ska upphandla ett automatiserat system för ompackning, lagerhållning och distribution av läkemedel. För en säkrare och effektivare hantering ska ett robotsystem användas för ompaketering av läkemedel till dospåsar. Satsningen är ett led i moderniseringen av hela läkemedelshanteringen. På årsbasis hanteras cirka åtta miljoner läkemedelsdoser på Akademiska.

85-huset och helikopterplattan färdigrenoverade - milstolpe för ett moderniserat Akademiska

85-huset och helikopterplattan färdigrenoverade - milstolpe för ett moderniserat Akademiska

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2016 13:33 CEST

​Efter tre år av ombyggnation och modernisering kommer alla verksamheter inom kort att vara tillbaka i 85-huset på Akademiska sjukhuset. Samtidigt öppnas helikopterplattan högst upp i huset igen efter ett halvårs renovering vilket underlättar transport av svårt sjuka patienter i behov av exempelvis brännskadevård, neurokirurgi och neonatalvård. Detta firas med ett event på sjukhuset den 31 maj.

Akademiska först med enzymrening av läkemedelsrester i toaletter

Akademiska först med enzymrening av läkemedelsrester i toaletter

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2016 09:34 CEST

Kan toalettblock som avger enzymer ta bort läkemedelsrester från avloppsvatten inom sjukvården? Akademiska ska som första sjukhus i Sverige testa denna reningsteknik inom ett pilotprojekt som startar i juni. Det är ett av tre pågående projekt för att hitta nya, effektiva sätt att rena vattnet, med speciellt fokus på antibiotika och resistenta bakterier.

Ryggkirurger får fortbildning i världsklass på Akademiska

Ryggkirurger får fortbildning i världsklass på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 08:18 CEST

Akademiska sjukhuset är ensamt i Norden som referenscenter för världens största ryggkirurgförening AOSpine. Här fortbildas kontinuerligt ryggkirurger både från Sverige och andra länder i avancerad kirurgi, bland annat i hur man rätar upp krokiga kotpelare och hanterar olika komplikationer under operationer.

Kvinnors hälsa efter bröstcancer fokus för nationell studie

Kvinnors hälsa efter bröstcancer fokus för nationell studie

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 09:00 CEST

​Hur mår egentligen kvinnor som diagnostiserats och opererats för bröstcancer när det gått några år? Är det någon skillnad om man genomgått bröstrekonstruktion eller inte? Det ska en nationell studie ledd från Akademiska sjukhuset ge svar på. Studien är den mest omfattande någonsin i Sverige av sitt slag.

​Blodstamcellstransplantation nytt hopp för MS-sjuka

​Blodstamcellstransplantation nytt hopp för MS-sjuka

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 08:30 CEST

MS sågs tidigare som en livslång obotlig sjukdom som ledde till ökande funktionshinder och en för tidig död. Men under de senaste tio åren har drygt hundra MS-sjuka framgångsrikt behandlats med blodstamcellstransplantation. Akademiska sjukhuset tillhör pionjärerna och genomförde den första transplantationen 2004. Framstegen uppmärksammas inför MS-dagen 25 maj med temat självständighet.

Barn får tycka till om vården på barnakuten

Barn får tycka till om vården på barnakuten

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 08:30 CEST

Vad tycker barn om vården och bemötandet på barnakuten vid Akademiska sjukhuset? Sedan i höstas får barn över fyra år svara på frågor via en pekskärm i väntrummet. Syftet är att fånga in synpunkter som kan bidra till att utveckla vården.

IT-lösningar skapar det digitala sjukhuset

IT-lösningar skapar det digitala sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2016 10:17 CEST

Terminaler där patienter registrerar sina mottagningsbesök och sändare/chip som gör det lätt att hitta medicinteknisk apparatur och veta exakt var personal och patienter befinner sig. Det är några exempel på ny informationsteknologi som radikalt kan förändra sjukvården på Akademiska.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.