Taggar

Chefsläkare

rikssjukvård

typ 1-diabetes

organtransplantation och organdonation

akademiska sjukhuset 37 akademiska 14 rikssjukvård 12 typ 1-diabetes 12 organtransplantation och organdonation 11 stroke 9 vårdhygien 8 vårdavtal 7 psykiatri 7 svåra brännskador 7 akutsjukvård 7 patientsäkerhet 7 bup 6 bröstcancer 6 brännskada 6 innovation akademiska 6 förlossning 6 vri 6 uppsala care 5 neonatalvård 5 vårdrelaterade infektioner 5 vårdexport 5 parkinsons sjukdom 5 donationsvecka 5 rökstopp inför operation 5 reproduktionscentrum 5 akademiska barnsjukhuset 5 hälsofrämjande sjukhus 5 luftburen intensivvård 4 barnsjukhus 4 överviktskirurgi 4 sjukhusbibliotek 4 ire 4 briva 4 akuten 4 njurtransplantation 4 klinisk forskning 4 kirurgveckan 2013 4 lustgas 4 ivf 4 strålbehandling 4 blodbrist 4 lex maria 2014 4 gastric bypass 4 skandionkliniken 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 geriatrik 4 cochleaimplantat 4 blodgivning 4 protonstrålning 4 barnmisshandel 4 handkirurgi 4 smärta 4 samariterhemmet 4 brännskadecentrum 4 multiresistenta bakterier 4 vinnova 4 ortogeriatrik 4 prostatacancer 4 barncancer 3 pulsåderbråck 3 barnakuten 3 barn- och ungdomspsykiatri 3 operation 3 imaging 3 lymfkörtelcancer 3 ryggkirurgi 3 lean sjukvård 3 autism 3 betaceller 3 hiv 3 positronemissionstomografi 3 centre of excellence 3 protonterapi 3 uppsala universitet 3 hjärtinfarkt 3 artros 3 diabetes 3 endokrina tumörer 3 metadon 3 scilifelab 3 fallskador 3 vårdbyggnad 3 värdebaserad vård 3 ablation 3 rehabiliteringsmedicin 3 duodenal switch 3 hjärtpump 3 läkemedelsgenomgång 3 mammografi 3 statiner 3 sömn- och andningscentrum 3 friskhuset 3 screening 3 äggdonation 3 far 3 psykiatrivecka 3 ivf-behandling 3 parkinson 3 ge blod 3 Visa alla taggar
​Fusionsteknik ger mer träffsäker diagnos vid prostatacancer

​Fusionsteknik ger mer träffsäker diagnos vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   2016-01-19 11:20 CET

Tack vare ny, mer träffsäker bilddiagnostik som kombinerar ultraljud och magnetkamera kan svåråtkomliga former av prostatacancer diagnostiseras effektivt. Som första sjukhus i Skandinavien använder Akademiska sedan ett år den nya fusionsmetoden i bred skala. Drygt 80 män har undersökts hittills och under 2016 kommer fler att omfattas.

Akademiska startar veteranmottagning för soldater med krigstrauman

Akademiska startar veteranmottagning för soldater med krigstrauman

Pressmeddelanden   •   2016-01-14 13:24 CET

​Soldater som deltagit i konflikter och krig kan drabbas av posttraumatisk stress och depression. I takt med Sveriges ökade engagemang i krigsområden har alltfler personer behov av vård och stöd för sina trauman. Den 15 januari öppnar Akademiska sjukhuset en veteranmottagning, den första i sitt slag i Sverige.

Avföringstransplantation prövas på brännskadade i världsunik studie på Akademiska

Avföringstransplantation prövas på brännskadade i världsunik studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 08:30 CET

Svårt brännskadade som vårdas på sjukhus behöver ofta starka, breda antibiotika som förändrar tarmfloran och ökar risken att drabbas av infektioner orsakade av resistenta bakterier. I en ny studie på Akademiska sjukhuset ska sambandet mellan antibiotika, resistenta bakterier och tarmflora undersökas. Dessutom ska man för första gången utvärdera effekten av avföringstransplantation.

Media-no-image

Akademiska får fortsatt rikssjukvårdsansvar för svåra brännskador

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 13:54 CET

Akademiska sjukhuset får fortsatt rikssjukvårdsansvar för behandling av svåra brännskador. Socialstyrelsen har beslutat att förnya tillståndet. Det nya avtalet gäller för perioden 1 juli 2016 – 31 december 2021.

Mer flexibel blodgivning när trailer ersätter buss

Mer flexibel blodgivning när trailer ersätter buss

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 08:40 CET

​40 procent av blodgivningen vid Akademiska sjukhuset sker mobilt via Blodbussen. Med start i februari ersätts bussen med en trailer på större tappningsställen i Uppland, Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Förutom att trailern kan placeras på fler platser får blodgivare och personal en trevligare miljö.

Akademiska storsatsar på patientsäkerhetsutbildning

Akademiska storsatsar på patientsäkerhetsutbildning

Pressmeddelanden   •   2015-12-14 09:00 CET

Med start i januari lanserar Akademiska sjukhuset en bred patientsäkerhetsutbildning för alla medarbetare och chefer. Ambitionen är att ökad kunskap och medvetenhet ska minska vårdskadorna och göra vården ännu säkrare.

Akademiska inför snabbspår för äldre multisjuka

Akademiska inför snabbspår för äldre multisjuka

Pressmeddelanden   •   2015-12-11 09:00 CET

Från och med 28 december kan äldre multisjuka läggas in direkt på en geriatrisk vårdavdelning på Akademiska utan att gå via akuten. Främsta syftet är att patienterna ska få rätt specialistvård snabbare. Dessutom räknar man med att snabbspåret ska korta vårdtiden och minska risken för återinläggning samtidigt som trycket minskar på akutmottagningen.

Akademiska först med sammanhållet IT-system för patientdata inom anestesi och intensivvård

Akademiska först med sammanhållet IT-system för patientdata inom anestesi och intensivvård

Pressmeddelanden   •   2015-12-10 08:29 CET

​Som första universitetssjukhus i Sverige inför Akademiska ett gemensamt IT-stöd för hantering av patientdata inom anestesi och intensivvård. Systemet ersätter pappersdokumentation och främsta syftet är att höja patientsäkerheten, bland annat genom att läkemedelsordinationer och annan data blir korrekt när patienter överförs mellan olika enheter.

​Norrlänningar får fortsatt vård på Akademiska

​Norrlänningar får fortsatt vård på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-12-02 13:27 CET

Norrlänningar i behov av högspecialiserad vård kommer även fortsättningsvis kunna remitteras till Akademiska, både för akut vård och planerade operationer. Ett nytt vårdavtal för perioden 2016-2018 har tecknats mellan sjukhuset och Norrlandstingens regionförbund. Jämfört med tidigare sätts ett tydligare fokus på samarbete kring telemedicin och distansvård.

Media-no-image

Ökat söktryck på barnakuten vid Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 09:18 CET

​De senaste månaderna har söktrycket ökat på Akademiska sjukhusets barnakut, vilket lett till längre väntetider. En orsak är att infektionssäsongen startat tidigt. – I många fall skulle de få bättre och snabbare vård genom rådgivning från 1177 eller genom att ta kontakt med en vårdcentral, säger Johan Wrammert, sektionschef för barnakuten.

​Avancerat dataprogram ger hopp om effektivare bromsmediciner mot HIV

​Avancerat dataprogram ger hopp om effektivare bromsmediciner mot HIV

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 13:30 CET

En svensk forskargrupp med anknytning till bland annat Uppsala har lyckats skapa ett dataprogram som i nio fall av tio kan förutsäga om virusenzymet HIV-1 proteas kan klyva ett peptidsubstrat eller inte. Förhoppningen är att forskningsresultaten ska underlätta utveckling av nya bromsmediciner, så kallade proteashämmare, mot HIV i framtiden.

Media-no-image

​Fler hivpositiva kvinnor kan föda vaginalt på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 09:30 CET

Tack vare tätare samarbete mellan specialister inom infektion, obstetrik och barnmedicin kan fler kvinnor med hiv numera föda vaginalt på Akademiska sjukhuset. Risken att smittan överförs till barnet är under en halv procent, vilket uppmärksammas med anledning av internationella AIDS-dagen 1 december.

Reningsverk på Akademiska ska minska antibiotikaresistens

Reningsverk på Akademiska ska minska antibiotikaresistens

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 09:00 CET

Akademiska kan bli det första sjukhuset i Sverige som använder ozon för att rena avloppsvatten från antibiotika och multiresistenta bakterier. I december startar ett pilotprojekt för att testa den nya tekniken.

Handlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter

Handlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 08:20 CET

​Malnutrition bland inneliggande patienter är en utmaning inom slutenvården. En mätning tidigare i år visade att 44 procent av inneliggande patienter på Akademiska sjukhuset fick för lite näring. Nu inför sjukhuset en handlingsplan, som ska följas upp våren 2016.

Mobilapp ska göra vården mer tillgänglig för unga med diabetes

Mobilapp ska göra vården mer tillgänglig för unga med diabetes

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 09:00 CET

Akademiska sjukhuset har öppnat Sveriges första virtuella diabetesmottagning för unga med typ 1-diabetes. Syftet är att patienterna ska kunna ha tätare kontakt med vården på ett sätt och på tider som passar dem. Resultatet från en genomförd pilotstudie visar att patienterna upplever bättre hälsa och har större koll på sina blodsockervärden. Nu stärks online-mottagningen med en stödjande mobilapp.

Akademiska först med skonsammare operation av lungmetastaser

Akademiska först med skonsammare operation av lungmetastaser

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 10:00 CET

​Som första sjukhus i Sverige har Akademiska infört en ny, mer skonsam operationsmetod vid lungmetastaser där titthålskirurgi kombineras med laser. Fördelarna är att mer av lungan kan bevaras, mindre smärta för patienten efter operationen och snabbare återhämtning.

​Psykiatrivecka med fokus på brukarens perspektiv

​Psykiatrivecka med fokus på brukarens perspektiv

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 09:00 CET

Värdighet, återhämtning och brukarperspektiv är tema för årets Psykiatrivecka, som arrangeras 17-23 november på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Veckan har arrangerats sedan 2007. Nytt för i år är att brukarföreningarna själva står för regin. Media inbjuds att närvara och intervjua föreläsarna.

Allt fler barn med ätovilja behandlas på Akademiska

Allt fler barn med ätovilja behandlas på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 10:45 CET

Ätsvårigheter hos barn är tema för FBH-dagen den 6 november, en temadag som arrangeras årligen av Folke Bernadotte Regionhabilitering vid Akademiska barnsjukhuset. Här utreds och behandlas barn från hela landet. Via Matlaget får familjen ett helhetsgrepp och stöd samtidigt som barnet erbjuds träning.

Media-no-image

Biträdande sjukhusdirektör lämnar Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 10:59 CET

​Jan-Erik Sundquist lämnar sitt uppdrag som biträdande sjukhusdirektör med ansvar för ekonomi, produktion och marknad på Akademiska sjukhuset.

Media-no-image

Knivsta kommun får ambulansförstärkning dagtid

Pressmeddelanden   •   2015-10-30 09:00 CET

​Från och med 2 november kommer Knivsta kommun att ha en ambulans dagtid måndag till fredag. Satsningen görs på försök under en månad och ska därefter utvärderas. Syftet är att få bättre täckning och snabbare utryckningar i södra delen av Uppsala län.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.