Skip to main content

Taggar

Chefsläkare

Rikssjukvård

typ 1-diabetes

organtransplantation och organdonation

experter

akademiska sjukhuset 37 akademiska 14 Rikssjukvård 12 typ 1-diabetes 12 organtransplantation och organdonation 11 stroke 10 vårdhygien 8 neonatalvård 7 patientsäkerhet 7 vårdavtal 7 svåra brännskador 7 akutsjukvård 7 Akademiska barnsjukhuset 7 BUP 7 psykiatri 7 innovation akademiska 6 förlossning 6 vri 6 bröstcancer 6 brännskada 6 donationsvecka 5 rökstopp inför operation 5 blodbrist 5 parkinsons sjukdom 5 AKUTEN 5 reproduktionscentrum 5 luftburen intensivvård 5 vårdrelaterade infektioner 5 vårdexport 5 uppsala care 5 hälsofrämjande sjukhus 5 blodgivning 5 barnmisshandel 4 Brännskadecentrum 4 vinnova 4 samariterhemmet 4 överviktskirurgi 4 barn- och ungdomspsykiatri 4 multiresistenta bakterier 4 ivf-behandling 4 kirurgveckan 2013 4 handkirurgi 4 ire 4 lustgas 4 barnsjukhus 4 lex maria 2014 4 sömn- och andningscentrum 4 klinisk forskning 4 prostatacancer 4 gastric bypass 4 protonstrålning 4 sjukhusbibliotek 4 skandionkliniken 4 briva 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 Ge blod 4 cochleaimplantat 4 smärta 4 njurtransplantation 4 immunterapi 4 strålbehandling 4 geriatrik 4 Kulturdygn 4 ortogeriatrik 4 ivf 4 norrlandstingen 3 imaging 3 hjärtstopp 3 operation 3 ryggkirurgi 3 lean sjukvård 3 metadon 3 hjärtinfarkt 3 autism 3 betaceller 3 rehabiliteringsmedicin 3 positronemissionstomografi 3 hiv 3 endokrina tumörer 3 barnskyddsteam 3 duodenal switch 3 artros 3 scilifelab 3 alkohol 3 statiner 3 diabetes 3 fetma 3 värdebaserad vård 3 hjärtpump 3 läkemedelsgenomgång 3 fallskador 3 vårdbyggnad 3 ablation 3 psykiatrivecka 3 protonterapi 3 mammografi 3 friskhuset 3 äggdonation 3 AKUTMOTTAGNINGEN 3 far 3 Visa alla taggar
Akademiska först med ny metod för undersökning och behandling av missbildningar och skador i lymfkärl

Akademiska först med ny metod för undersökning och behandling av missbildningar och skador i lymfkärl

Pressmeddelanden   •   2016-05-04 08:30 CEST

​Akademiska är först i Sverige med en ny metod för undersökning och behandling av missbildningar och skador i lymfkärl. Fördelen med metoden är dels att man får information om lymfkärlsfunktion i realtid, dels att man mer träffsäkert kan behandla exempelvis läckage från lymfkärl.

Neonatalkliniken på Akademiska expanderar

Neonatalkliniken på Akademiska expanderar

Pressmeddelanden   •   2016-05-03 13:32 CEST

​Nu utökas Neonatalkliniken på Akademiska sjukhuset med sex läkartjänster för att möta växande vårdbehov. På sikt finns även planer på fler vårdplatser. De senaste åren har efterfrågan på avancerad vård för mycket för tidigt födda barn ökat med fem till tio procent årligen.

Miljöforskare efterlyser åtgärder mot fetmaframkallande kemikalier

Miljöforskare efterlyser åtgärder mot fetmaframkallande kemikalier

Pressmeddelanden   •   2016-05-02 08:30 CEST

​Flera studier, både experimentella och på människor, visar entydigt att miljöföroreningar kan bidra till uppkomst av fetma, troligen genom att förändra ”termostaten” som styr hur mycket fett som lagras upp för varje kalori som äts. I ett uttalande publicerat i tidskriften Environmental Health Perspectives den 2 maj efterlyser en grupp miljöforskare flera åtgärder för att bromsa utvecklingen.

Samsyn kring intensivvård för extremt tidigt födda barn

Samsyn kring intensivvård för extremt tidigt födda barn

Pressmeddelanden   •   2016-04-22 08:10 CEST

​Fler barn som föds i vecka 22-23 kan komma att erbjudas livräddande intensivvård. Det är innebörden av nya riktlinjer för svensk neonatalvård. Tidigare har vården skilt sig mycket på landets kliniker som vårdar extremt för tidigt födda barn. Förhoppningen är vården ska bli mer likvärdig nationellt.

Ungas drogmissbruk fokus för årets BUP-kongress i Uppsala

Ungas drogmissbruk fokus för årets BUP-kongress i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 09:00 CEST

Fler unga med ADHD och andra psykiatriska diagnoser använder icke förskrivna läkemedel och missbrukar droger än man tidigare trott. Ungas missbruk är tema för årets BUP-kongress i Uppsala 20-21 april. Kongressen beräknas samla närmare 700 deltagare från hela landet.

​Fler unga med dystoni behandlas med djup hjärnstimulering

​Fler unga med dystoni behandlas med djup hjärnstimulering

Pressmeddelanden   •   2016-04-12 08:08 CEST

Djup hjärnstimulering, DBS, har tidigare främst använts som alternativ till läkemedelsbehandling för vuxna med svår Parkinsons sjukdom, dystoni och tremor. På Akademiska behandlas numera även barn och ungdomar med ofrivilliga muskelsammandragningar. Sjukhuset har etablerat landets första multidisciplinära team för patienter med motorikstörningar.

Hjärnkirurger på Akademiska får miljonanslag till forskning

Hjärnkirurger på Akademiska får miljonanslag till forskning

Pressmeddelanden   •   2016-04-11 11:09 CEST

Elisabeth Ronne Engström och Niklas Marklund, neurokirurger på Akademiska sjukhuset och professorer vid Uppsala universitet, får del av ett anslag på en miljon från insamlingsfonden Bissen Brainwalk. Deras forskning inriktas på en strokesjukdom som drabbar yngre personer, så kallad subarachnoidalblödning, samt långtidskonsekvenser av upprepade hjärnskakningar hos idrottare.

24 timmar kultur på Akademiska

24 timmar kultur på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2016-04-11 08:30 CEST

Kultur och hälsa är temat för årets Kulturdygn på Akademiska sjukhuset som äger rum onsdagen den 13 april. Evenemanget arrangeras för femte året i följd av SKA – Samverkan för Kultur på Akademiska sjukhuset.

 Strokepatienter ska motionera för bättre hälsa

Strokepatienter ska motionera för bättre hälsa

Pressmeddelanden   •   2016-03-21 08:30 CET

​Kan regelbunden motion som promenader och lätt styrketräning förbättra hälsan för personer efter akut stroke och minska risken för återinsjuknande? Det ska en ny patientstudie på Akademiska sjukhuset ge svar på. I studien inkluderas även patienter som haft en ischemisk attack, så kallad TIA.

​Sjuksköterskor topprankar Akademiska

​Sjuksköterskor topprankar Akademiska

Pressmeddelanden   •   2016-03-16 09:19 CET

Akademiska är det sjukhus svenska sjuksköterskor har mest positivt intryck av. I undersökningen Framtidens Karriär Sjuksköterska topprankar 22 procent sjukhuset. Totalt medverkade drygt 600 slumpmässigt utvalda sjuksköterskor runtom i landet.

Fler logopeder ska förbättra vården för spaltbarn

Fler logopeder ska förbättra vården för spaltbarn

Pressmeddelanden   •   2016-03-09 10:15 CET

​Problem med artikulation och tal är vanligt hos barn med läpp-, käk- och gomspalt, även efter ett flertal operationer. Majoriteten följs upp av logoped fram tills 19 års ålder. För att förbättra tillgängligheten, utveckla vården och stärka forskningen utökas LKG-teamet på Akademiska sjukhuset med en hel logopedtjänst. Det är en av sjukhusets strategiska satsningar 2016.

​Allt fler kraftigt överviktiga kvinnor behöver hemrespirator

​Allt fler kraftigt överviktiga kvinnor behöver hemrespirator

Pressmeddelanden   •   2016-03-09 09:00 CET

Kraftig övervikt och fetma ökar inte bara risken för sömnapné. Det förvärrar även besvären vid astma och försvårar behandlingen. En studie på Akademiska sjukhuset visar dessutom att allt fler patienter med fetma har problem med andningen under sömnen, så kallad underventilering, och behöver hemrespirator nattetid. Frågan lyfts med anledning av internationella sömndagen 18 mars.

Media-no-image

​Ny avdelning ska avlasta akuten på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2016-03-03 14:00 CET

En ny avdelning med tio vårdplatser har öppnats på Akademiska sjukhuset för att avlasta akuten. Målgruppen är patienter i behov av utredning och akutvård med en beräknad vårdtid under tre dygn. Förhoppningen är att satsningen ska bidra till ett förbättrat patientflöde till vårdavdelningar och förebygga långa vårdtider på akutmottagningen.

Åtgärdsprogram ska förbättra rehabiliteringen vid afasi

Åtgärdsprogram ska förbättra rehabiliteringen vid afasi

Pressmeddelanden   •   2016-03-03 09:00 CET

​Vården för afasidrabbade i Uppsala län behöver förbättras. Betydligt fler behöver information och rehabilitering, samtidigt som logopedernas arbetssätt behöver bli mer likvärdigt. Det visar en kartläggning gjord av forskare inom paramedicin vid Akademiska sjukhuset. Frågan aktualiseras med anledning av europeiska logopeddagen 6 mars.

Cytostatika och immunterapi jämförs i banbrytande lungcancerstudie

Cytostatika och immunterapi jämförs i banbrytande lungcancerstudie

Pressmeddelanden   •   2016-02-25 11:00 CET

Lungcancer är fortfarande den dödligaste cancerformen i Sverige. En orsak är att sjukdomen ofta upptäcks sent när den hunnit sprida sig. Tidigare har cytostatika varit förstahandsval vid icke-småcellig lungcancer, den vanligaste formen, men nu startar den första studien i sitt slag i världen där cytostatika jämförs med två sorters immunstimulerande läkemedel.

Busskampanj ska generera fler blodgivare

Busskampanj ska generera fler blodgivare

Pressmeddelanden   •   2016-02-23 10:00 CET

Under det senaste året har Blodcentralen på Akademiska sjukhuset vid ett flertal tillfällen haft akut blodbrist. För att minska risken för inställda operationer prövas nu en okonventionell metod för att rekrytera fler blodgivare i Uppsala. Under ett par dygn – från och med tisdagen den 23 februari – kommer illustrerade blodpåsar att hänga på utvalda stadsbussar och i Friskis & Svettis lokaler.

Tonåringar inbjuds till dialog på Barnsjukhuset

Tonåringar inbjuds till dialog på Barnsjukhuset

Pressmeddelanden   •   2016-02-18 08:20 CET

Akademiska barnsjukhuset har bildat tonårsråd för att öka dialogen med unga patienter. Syftet är att personer i åldern 13-18 ska bidra till förbättringar av bland annat information och omhändertagande. Satsningen görs i samarbete med Barnombudsmannen i Uppsala län.

KBT på nätet ska hjälpa unga med sömnproblem

KBT på nätet ska hjälpa unga med sömnproblem

Pressmeddelanden   •   2016-02-17 09:00 CET

​Sömnsvårigheter har ökat bland svenska ungdomar och är idag nästan tre gånger vanligare än på 1980-talet. Bland unga med psykiatriska tillstånd som ångest, depression, adhd och autism är förekomsten mycket vanlig. I en studie ledd av BUP vid Akademiska sjukhuset prövas nu KBT-behandling via internet, en sorts guidad självhjälp där patienten har stöd av behandlare via elektroniska meddelanden.

Effektivare screening ökar möjligheten att skräddarsy cancerbehandling

Effektivare screening ökar möjligheten att skräddarsy cancerbehandling

Pressmeddelanden   •   2016-02-16 09:00 CET

​Akademiska sjukhuset är först i landet med en ny metod för screening av cancerläkemedel, som ökar möjligheten att skräddarsy behandlingar för patienter med olika cancersjukdomar. Metoden innebär att man undersöker hur känsliga eller motståndskraftiga tumörceller är för olika cancerläkemedel.

Forskare efterlyser ökat fokus på livsstilsförändring inför IVF-behandling

Forskare efterlyser ökat fokus på livsstilsförändring inför IVF-behandling

Pressmeddelanden   •   2016-02-15 13:00 CET

Vården måste bli bättre på att upptäcka och stötta ofrivilligt barnlösa kvinnor att ändra livsstil innan de genomgår IVF-behandling. Att gå ned i vikt, ändra sina alkoholvanor och sluta röka påverkar fruktsamheten och resultaten av assisterad befruktning. Det framhåller Lana Salih Joelsson, läkare på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och expert på infertilitet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.