Taggar

Chefsläkare

Rikssjukvård

Typ 1-diabetes

Organtransplantation och organdonation

akademiska sjukhuset 36 akademiska 14 typ 1-diabetes 12 organtransplantation och organdonation 11 rikssjukvård 10 stroke 8 vårdhygien 8 psykiatri 7 akutsjukvård 7 patientsäkerhet 6 vri 6 bup 6 vårdavtal 6 förlossning 6 uppsala care 5 vårdrelaterade infektioner 5 neonatalvård 5 parkinsons sjukdom 5 svåra brännskador 5 reproduktionscentrum 5 bröstcancer 5 vårdexport 5 innovation akademiska 5 akademiska barnsjukhuset 5 hälsofrämjande sjukhus 5 rökstopp inför operation 5 vinnova 4 samariterhemmet 4 handkirurgi 4 akuten 4 donationsvecka 4 överviktskirurgi 4 blodbrist 4 ivf 4 klinisk forskning 4 lustgas 4 lex maria 2014 4 kirurgveckan 2013 4 barnsjukhus 4 sjukhusbibliotek 4 strålbehandling 4 ire 4 smärta 4 barnmisshandel 4 cochleaimplantat 4 gastric bypass 4 njurtransplantation 4 ortogeriatrik 4 hjärtstopp 3 operation 3 lean sjukvård 3 imaging 3 luftburen intensivvård 3 metadon 3 smärtcentrum 3 betaceller 3 pulsåderbråck 3 barn- och ungdomspsykiatri 3 ryggkirurgi 3 positronemissionstomografi 3 prostatacancer 3 autism 3 uppsala universitet 3 endokrina tumörer 3 diabetes 3 artros 3 hjärtinfarkt 3 centre of excellence 3 depression 3 scilifelab 3 duodenal switch 3 vårdbyggnad 3 hjärtpump 3 screening 3 fallskador 3 brännskada 3 friskhuset 3 läkemedelsgenomgång 3 äggdonation 3 statiner 3 far 3 sömn- och andningscentrum 3 psykiatrivecka 3 ivf-behandling 3 värdebaserad vård 3 mammografi 3 parkinson 3 ablation 3 rehabiliteringsmedicin 3 blodgivning 3 patientflöde 3 geriatrik 3 adhd 3 otokirurgi 3 läkemedel 3 folke bernadotte regionhabilitering 3 akutmottagning 3 suicid 3 telemedicin 3 demens 3 Visa alla taggar
​Uppsala län har lägst självmord i landet

​Uppsala län har lägst självmord i landet

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 09:00 CEST

Uppsala är det län i landet där självmorden är lägst. Mellan 2013 och 2014 har antalet självmord minskat med 66 procent. Störst förändring har skett bland män i åldrarna 25-64 år. I åldersgruppen 65 år och äldre begick 5 per 100 000 invånare självmord i fjol jämfört med riksgenomsnittet 16. Detta enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Akademiska underlättar för patienter att söka specialistvård

Akademiska underlättar för patienter att söka specialistvård

Pressmeddelanden   •   2015-08-27 09:31 CEST

Den 1 september blir det enklare för patienter att själva söka vård på Akademiska sjukhuset. Då införs Egen vårdbegäran, en slags egenremiss, som skickas via en nedladdningsbar blankett på webben eller via e-tjänster på 1177 till någon av specialistmottagningarna inom öppenvården. Sjukhuset blir dessutom först i landet med att införa en central enhet som vid behov lotsar patienterna rätt.

Barnkirurgchef på Akademiska ny ordförande i Svensk barnkirurgisk förening

Barnkirurgchef på Akademiska ny ordförande i Svensk barnkirurgisk förening

Pressmeddelanden   •   2015-08-21 10:22 CEST

Erik Sköldenberg, chef för barnkirurgen på Akademiska sjukhuset, har utnämnts till ny ordförande i Svensk barnkirurgisk förening. Han utnämndes den 19 augusti och innehar ordförandeskapet under två år.

Akademiska först med ny antikropp mot lymfkörtelcancer

Akademiska först med ny antikropp mot lymfkörtelcancer

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 09:00 CEST

Akademiska sjukhuset är först i Sverige med en ny antikroppsbehandling mot återfall av Hodgkins lymfom, där kroppens eget immunförsvar bekämpar tumören. Detta inom ramen för en internationell patientstudie. Immunterapin har tidigare gett bra resultat mot exempelvis maligna melanom, men effekten bedöms ännu bättre för denna form av lymfkörtelcancer än för andra tumörer.

Elevers idéer kring psykisk hälsa ska tas till vara

Elevers idéer kring psykisk hälsa ska tas till vara

Pressmeddelanden   •   2015-08-17 09:00 CEST

​Barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset har beviljats tre års projektstöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet, som heter Skolan som arena för psykisk hälsa, syftar till att förbättra förutsättningarna för psykisk hälsa hos skolelever i Uppsala län. Arbetet sker i samarbete med elever, elevhälsoteam och föreningar som representerar personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Media-no-image
Fler hjärtsviktpatienter kan opereras med ny metod

Fler hjärtsviktpatienter kan opereras med ny metod

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 10:15 CEST

Akademiska sjukhuset har infört en ny sorts hjärtklaffsoperation med kateterteknik som innebär att patienter som inte lämpar sig för öppen kirurgi kan erbjudas behandling. Det kan till exempel röra sig om äldre och sköra patienter med svårt klaffläckage. Läckaget behandlas med hjälp av en eller flera klämmor som förs in med kateter via ljumsken.

Hörselimplantat fokus för internationellt symposium på Akademiska

Hörselimplantat fokus för internationellt symposium på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 14:25 CEST

Hörselbevarande kirurgi går snabbt framåt. Med cochleaimplantat (CI) kan numera döva och personer med kraftigt nedsatt hörsel uppfatta tal, även vuxna. Den 25-26 juni arrangeras ett internationellt symposium för öronkirurger på Akademiska sjukhuset, det första i sitt slag i Skandinavien.

Akademiska först med sladdlös pacemaker

Akademiska först med sladdlös pacemaker

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 09:47 CEST

​Snabbare återhämtning, lägre infektionsrisk och inga komplikationer med trasslande kablar. Det är några fördelar med den nya pacemakerteknik som Akademiska, som första sjukhus i Sverige, nu introducerar. Den lilla, sladdlösa apparaten placeras i hjärtat via ljumsken och väger bara två gram.

​Akademiska först med ny kombinationsbehandling mot svår Parkinson

​Akademiska först med ny kombinationsbehandling mot svår Parkinson

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 09:45 CEST

Som första sjukhus i världen testar Akademiska en ny kombinerad behandling mot Parkinsons sjukdom. Det handlar om en vidareutveckling av L-dopapump, där båda läkemedlen ges kontinuerligt direkt till tunntarmen. I en klinisk studie jämförs nu den nya metoden med den gamla.

Akademiska pionjär på ny antikroppsbehandling mot spridd cancer

Akademiska pionjär på ny antikroppsbehandling mot spridd cancer

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 08:42 CEST

Som första sjukhus i världen behandlar Akademiska patienter med en ny antikropp mot spridd cancer. Antikroppen, som stimulerar immunförsvaret, injiceras direkt i metastaserna, i stället för via blodet som tidigare behandlingar av detta slag. Behandlingen ges inom ramen för en klinisk studie.

Media-no-image

Övergrepp på barn fokus för unik utbildning i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 12:00 CEST

Kunskapen om medicinska aspekter kring barn som utsätts för våld, försummelse och andra övergrepp behöver öka. Den 1-5 juni anordnas en internationell kurs i barnskyddsmedicin i Uppsala. Det är första gången i Europa och arrangörerna räknar med över hundra deltagare från 16 länder, främst vårdpersonal som arbetar med barn som far illa.

Allergisk matstrupe i fokus under Gastrodagarna

Allergisk matstrupe i fokus under Gastrodagarna

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 09:00 CEST

​Patienter med allergisk matstrupe får ofta svåra sväljningssvårigheter. Nu går experter inom gastroenterologi på Akademiska sjukhuset i bräschen för ett utökat samarbete med öron-näs-hals-specialister och barnmedicinare för att förbättra diagnostik och behandling. Planerna presenteras under Gastrodagarna i Uppsala den 27-29 maj.

Psykiatrins hus på Akademiska en av världens mest imponerande sjukhusbyggnader

Psykiatrins hus på Akademiska en av världens mest imponerande sjukhusbyggnader

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 10:34 CEST

​Psykiatrins hus på Akademiska sjukhuset, som invigdes i februari 2013, har utnämnts till en av världens arkitektoniskt mest imponerande sjukhusbyggnader. Huset hamnar på nionde plats när nya byggnader på 30 internationella sjukhus rankas.

​Självregistrering i hemmet ska förbättra Parkinsonbehandling

​Självregistrering i hemmet ska förbättra Parkinsonbehandling

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 13:39 CEST

Patienter med diagnostiserad Parkinson ska själva kunna registrera sin hälsostatus i hemmet med täta intervaller. Det är målet med en pilotstudie som startar i slutet av maj på Akademiska sjukhuset. Syftet är att utveckla ny, avancerad mätteknik för bättre uppföljning och optimal läkemedelsbehandling.

Uppsala och Västmanland först med ambulansdirigering i egen regi

Uppsala och Västmanland först med ambulansdirigering i egen regi

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 10:50 CEST

​För första gången i Sverige tar två landsting över ambulansdirigeringen i egen regi från SOS Alarm. I Uppsala startar den nya verksamheten tisdagen den 26 maj. Den nya verksamheten, Sjukvårdens larmcentral, ingår i ambulanssjukvården knuten till Akademiska sjukhuset och bemannas av sjuksköterskor dygnet runt, året runt.

Handlingsplan ska minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska

Handlingsplan ska minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 08:33 CEST

Akademiska sjukhuset har lanserat en strategisk handlingsplan med tydliga mål för hur vårdrelaterade infektioner (VRI) ska minska. Ett viktigt syfte är att arbetet med vårdhygien och andra insatser ska bli mer strukturerat och proaktivt.

Media-no-image

Pressvisning av ny larmcentral för ambulansdirigering

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 09:00 CEST

För första gången i Sverige tar två landsting – Landstinget i Uppsala län och Landstinget Västmanland – över ambulansdirigeringen i egen regi. I Uppsala sker övergången tisdagen den 26 maj. Inför starten erbjuds media en unik chans att se lokaler och utrustning samt få en inblick i hur verksamheten kommer att fungera.

Cancer toppar klinisk forskning på Akademiska

Cancer toppar klinisk forskning på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 09:00 CEST

​Hälften av alla patientstudier på Akademiska sjukhuset berör cancer. Just nu pågår cirka hundra kliniska studier, bland annat nya behandlingar med biologiska läkemedel vid lymfom och malignt melanom. För första gången uppmärksammas betydelsen av patientstudier på internationella dagen för klinisk forskning den 20 maj med öppet hus och föredrag för personal och samarbetspartners.

Akademiska öppnar mottagning för utredning av fästingburna infektioner

Akademiska öppnar mottagning för utredning av fästingburna infektioner

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 08:30 CEST

Kroniska besvär orsakade av borrelia och andra fästingburna infektioner är ofta svåra att diagnostisera. För att erbjuda utredning och samlad bedömning öppnar Akademiska sjukhuset en ny mottagning till hösten.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.