Taggar

Chefsläkare

Rikssjukvård

Typ 1-diabetes

Organtransplantation och organdonation

akademiska sjukhuset 37 akademiska 14 typ 1-diabetes 12 rikssjukvård 11 organtransplantation och organdonation 11 stroke 9 vårdhygien 8 psykiatri 7 akutsjukvård 7 patientsäkerhet 6 brännskada 6 svåra brännskador 6 förlossning 6 innovation akademiska 6 bröstcancer 6 vårdavtal 6 vri 6 bup 6 neonatalvård 5 vårdrelaterade infektioner 5 donationsvecka 5 rökstopp inför operation 5 reproduktionscentrum 5 vårdexport 5 akademiska barnsjukhuset 5 parkinsons sjukdom 5 hälsofrämjande sjukhus 5 uppsala care 5 överviktskirurgi 4 akuten 4 vinnova 4 luftburen intensivvård 4 ire 4 samariterhemmet 4 kirurgveckan 2013 4 barnsjukhus 4 skandionkliniken 4 strålbehandling 4 klinisk forskning 4 blodbrist 4 gastric bypass 4 ivf 4 lex maria 2014 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 handkirurgi 4 protonstrålning 4 sjukhusbibliotek 4 cochleaimplantat 4 barnmisshandel 4 njurtransplantation 4 smärta 4 ortogeriatrik 4 lustgas 4 metadon 3 pulsåderbråck 3 operation 3 imaging 3 ryggkirurgi 3 positronemissionstomografi 3 hjärtstopp 3 barn- och ungdomspsykiatri 3 lean sjukvård 3 prostatacancer 3 endokrina tumörer 3 centre of excellence 3 uppsala universitet 3 autism 3 hjärtinfarkt 3 alkohol 3 diabetes 3 geriatrik 3 psykiatrivecka 3 protonterapi 3 betaceller 3 duodenal switch 3 screening 3 hjärtpump 3 barnskyddsteam 3 värdebaserad vård 3 rehabiliteringsmedicin 3 fallskador 3 läkemedelsgenomgång 3 sömn- och andningscentrum 3 statiner 3 far 3 mammografi 3 artros 3 äggdonation 3 friskhuset 3 ablation 3 vårdbyggnad 3 ivf-behandling 3 scilifelab 3 liv 3 parkinson 3 adhd 3 otokirurgi 3 läkemedel 3 kulturdygn 3 akutmottagning 3 Visa alla taggar
Reningsverk på Akademiska ska minska antibiotikaresistens

Reningsverk på Akademiska ska minska antibiotikaresistens

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 09:00 CET

Akademiska kan bli det första sjukhuset i Sverige som använder ozon för att rena avloppsvatten från antibiotika och multiresistenta bakterier. I december startar ett pilotprojekt för att testa den nya tekniken.

Handlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter

Handlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 08:20 CET

​Malnutrition bland inneliggande patienter är en utmaning inom slutenvården. En mätning tidigare i år visade att 44 procent av inneliggande patienter på Akademiska sjukhuset fick för lite näring. Nu inför sjukhuset en handlingsplan, som ska följas upp våren 2016.

Mobilapp ska göra vården mer tillgänglig för unga med diabetes

Mobilapp ska göra vården mer tillgänglig för unga med diabetes

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 09:00 CET

Akademiska sjukhuset har öppnat Sveriges första virtuella diabetesmottagning för unga med typ 1-diabetes. Syftet är att patienterna ska kunna ha tätare kontakt med vården på ett sätt och på tider som passar dem. Resultatet från en genomförd pilotstudie visar att patienterna upplever bättre hälsa och har större koll på sina blodsockervärden. Nu stärks online-mottagningen med en stödjande mobilapp.

Akademiska först med skonsammare operation av lungmetastaser

Akademiska först med skonsammare operation av lungmetastaser

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 10:00 CET

​Som första sjukhus i Sverige har Akademiska infört en ny, mer skonsam operationsmetod vid lungmetastaser där titthålskirurgi kombineras med laser. Fördelarna är att mer av lungan kan bevaras, mindre smärta för patienten efter operationen och snabbare återhämtning.

​Psykiatrivecka med fokus på brukarens perspektiv

​Psykiatrivecka med fokus på brukarens perspektiv

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 09:00 CET

Värdighet, återhämtning och brukarperspektiv är tema för årets Psykiatrivecka, som arrangeras 17-23 november på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Veckan har arrangerats sedan 2007. Nytt för i år är att brukarföreningarna själva står för regin. Media inbjuds att närvara och intervjua föreläsarna.

Allt fler barn med ätovilja behandlas på Akademiska

Allt fler barn med ätovilja behandlas på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 10:45 CET

Ätsvårigheter hos barn är tema för FBH-dagen den 6 november, en temadag som arrangeras årligen av Folke Bernadotte Regionhabilitering vid Akademiska barnsjukhuset. Här utreds och behandlas barn från hela landet. Via Matlaget får familjen ett helhetsgrepp och stöd samtidigt som barnet erbjuds träning.

Media-no-image

Biträdande sjukhusdirektör lämnar Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 10:59 CET

​Jan-Erik Sundquist lämnar sitt uppdrag som biträdande sjukhusdirektör med ansvar för ekonomi, produktion och marknad på Akademiska sjukhuset.

Media-no-image

Knivsta kommun får ambulansförstärkning dagtid

Pressmeddelanden   •   2015-10-30 09:00 CET

​Från och med 2 november kommer Knivsta kommun att ha en ambulans dagtid måndag till fredag. Satsningen görs på försök under en månad och ska därefter utvärderas. Syftet är att få bättre täckning och snabbare utryckningar i södra delen av Uppsala län.

Snabbspår för blodprover kan rädda fler hjärnor

Snabbspår för blodprover kan rädda fler hjärnor

Pressmeddelanden   •   2015-10-20 08:00 CEST

För patienter med akut stroke på grund av till exempel en propp i hjärnan är varje minut dyrbar. Samtidigt innebär propplösande behandling en ökad blödningsrisk. Därför har ett snabbspår för akuta Rädda hjärnan-prover skapats på Akademiska sjukhuset. Syftet är säkrare bedömning av blödningsbenägenhet inför eventuell propplösande behandling med trombolys.

Transplantation med muskelceller kan bli ny behandling vid fekal inkontinens

Transplantation med muskelceller kan bli ny behandling vid fekal inkontinens

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 08:00 CEST

​Muskelceller som injiceras i ändtarmens slutmuskler kan bli ett nytt sätt att behandla fekal inkontinens, som innebär att man inte kan styra när och hur ofta man går på toaletten. Transplantationsbehandlingen utvärderas nu i en internationell patientstudie där Akademiska sjukhuset ingår.

Ananasgel ska hjälpa svårt brännskadade barn

Ananasgel ska hjälpa svårt brännskadade barn

Pressmeddelanden   •   2015-10-13 12:08 CEST

​En kräm baserad på ananasextrakt ska utprovas på barn som vårdas för svåra brännskador på Akademiska sjukhuset. Metoden används sedan årsskiftet på vuxna patienter med positiva resultat. Fördelarna är att man slipper skära bort den brända huden före transplantation vilket sparar tid, men också att patienten får mindre ärrvävnad.

​Vart femte barn med reumatism behöver biologiska läkemedel

​Vart femte barn med reumatism behöver biologiska läkemedel

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 09:00 CEST

Vart femte barn med reumatisk ledsjukdom har periodvis nytta av behandling med moderna biologiska läkemedel, oftast så kallade TNF inhibitorer. Tack vare ny kunskap har valet av preparat och dosering förbättrats de senaste åren vilket har lett till mindre smärta och ökad livskvalitet. Men många läkemedel är inte godkända för användning till barn.

​Respiratorvård av svårt brännskadade fokus i ny studie på Akademiska

​Respiratorvård av svårt brännskadade fokus i ny studie på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 09:00 CEST

I vilken omfattning och hur länge har brännskadade patienter behov av respirator? Det ska en ny internationell forskningsstudie vid bland annat Akademiska sjukhuset ge svar på. Totalt ingår 300 kritiskt sjuka brännskadade patienter som vårdas inom intensivvården.

​Miljögifter och fetma fokus för internationellt symposium i Uppsala

​Miljögifter och fetma fokus för internationellt symposium i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 08:33 CEST

Kopplingen mellan hormonstörande miljögifter och fetma/metabola sjukdomar blir allt tydligare. Den 8-9 oktober samlas internationella experter för andra gången i Uppsala för att diskutera de senaste forskningsrönen.

Forsatt stort behov av donerade organ

Forsatt stort behov av donerade organ

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 11:09 CEST

Donationsviljan i landet har ökat något. Men behovet av organ är fortfarande större än tillgången. Den 5 oktober startar den nationella donationsveckan där uppmaningen är att göra sin vilja känd. På Akademiska sjukhuset sker 15 till 20 donatorer per år. Just nu väntar ett 20-tal uppländska patienter på organ.

Akademiska testbädd för ny alkomätare

Akademiska testbädd för ny alkomätare

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 08:45 CEST

​En trådlös alkomätare och mobilapp kan snart bli ett nytt hjälpmedel för personer med alkoholberoende att hålla sig nyktra. I oktober påbörjas en klinisk studie på Akademiska sjukhuset i syfte att utvärdera den nya tekniken. Det är ett exempel på hur sjukhuset fungerar som testbädd för ny medicinsk teknik.

​Ny biomarkör kan ge mer träffsäker diagnostik vid akut bakteriell infektion

​Ny biomarkör kan ge mer träffsäker diagnostik vid akut bakteriell infektion

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 09:00 CEST

En ny biomarkör för akut bakteriell infektion visar högre träffsäkerhet än andra klinisk kemiska analyser som idag används i sjukvården. Det framgår av en studie genomförd av forskare vid Centre of Excellence Inflammation på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. De lovande forskningsresultaten förväntas påskynda utvecklingen av ett snabbtest för kliniskt bruk.

​Akademiska först med ny märkning inför bröstcanceroperation

​Akademiska först med ny märkning inför bröstcanceroperation

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 09:00 CEST

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska infört ett skonsammare sätt att märka ut portvaktskörteln i armhålan i samband med bröstcanceroperation. Körteln undersöks för att se om cancern spridits till lymfkörtlarna. I stället för bläck och en radioaktiv substans används järnoxid vilket innebär att man slipper risken för allergisk chock.

Akademiska först med kontaktterapi vid ändtarmscancer

Akademiska först med kontaktterapi vid ändtarmscancer

Pressmeddelanden   •   2015-09-28 15:18 CEST

​Från oktober inför Akademiska som första sjukhus i Sverige en ny form av brachyterapi vid ändtarmscancer. Behandlingen innebär att strålkällan läggs nära tumören. Det nya är att patienterna strålas lokalt med fotoner med låg energi vilket ger högre precision på ytliga tumörer. Metoden är särskilt gynnsam för äldre som inte kan opereras eller patienter som inte önskar stomi.

Media-no-image

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.