Tags

Chefsläkare

Rikssjukvård

Typ 1-diabetes

Organtransplantation och organdonation

Rökstopp inför operation

akademiska sjukhuset 36 akademiska 12 typ 1-diabetes 12 organtransplantation och organdonation 11 rikssjukvård 10 vårdhygien 8 stroke 8 akutsjukvård 7 patientsäkerhet 6 förlossning 6 uppsala care 5 vri 5 akademiska barnsjukhuset 5 svåra brännskador 5 innovation akademiska 5 rökstopp inför operation 5 bup 5 psykiatri 5 vårdexport 5 neonatalvård 5 reproduktionscentrum 5 ortogeriatrik 4 handkirurgi 4 lustgas 4 barnmisshandel 4 smärta 4 njurtransplantation 4 donationsvecka 4 vårdrelaterade infektioner 4 blodbrist 4 ivf 4 sjukhusbibliotek 4 bröstcancer 4 barnsjukhus 4 kirurgveckan 2013 4 strålbehandling 4 lex maria 2014 4 vinnova 4 ire 4 vårdavtal 4 samariterhemmet 3 prostatacancer 3 cochleaimplantat 3 imaging 3 pulsåderbråck 3 ryggkirurgi 3 artros 3 screening 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 depression 3 pet 3 biva 3 patientflöde 3 barnskyddsteam 3 metadon 3 lean sjukvård 3 luftburen intensivvård 3 hjärtstopp 3 betaceller 3 rehabiliteringsmedicin 3 endokrina tumörer 3 positronemissionstomografi 3 brännskada 3 vårdbyggnad 3 psykiatrivecka 3 läkemedelsgenomgång 3 klinisk forskning 3 sömn- och andningscentrum 3 centre of excellence 3 parkinsons sjukdom 3 blodgivning 3 ivf-behandling 3 gastric bypass 3 läkemedel 3 adhd 3 folke bernadotte regionhabilitering 3 äggdonation 3 kbt 3 ortopediveckan 2013 3 barncancer 3 forskningsbokslut 3 mammografi 3 hjärtpump 3 fallskador 3 telemedicin 3 hälsofrämjande sjukhus 3 eksorobot 3 uppsala universitet 3 operation 3 autism 3 far 3 överviktskirurgi 3 smärtcentrum 3 nervsmärta 2 punktprevalensmätning 2 swecare 2 rcc 2 bröstmottagning 2 hjärtinfarkt 2 magnetkamera 2 Visa alla taggar
​​Hematolog på Akademiska hedersmedlem i MS-sällskapet

​​Hematolog på Akademiska hedersmedlem i MS-sällskapet

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 10:00 CET

Hans Hägglund, överläkare i hematologi och verksamhetschef på Akademiska sjukhuset, har utnämnts till hedersmedlem i svenska MS-sällskapet. Det är andra året i rad som experter på Akademiska blir hedersmedlemmar.

Broskhinna från revben ny behandling av unga med handledsartros

Broskhinna från revben ny behandling av unga med handledsartros

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 09:15 CET

Akademiska sjukhuset är pionjär på en ny behandlingsmetod för unga med artros i handleden. Metoden, som tidigare framförallt används vid rekonstruktion av knogleder, innebär att broskhinna från revben transplanteras till den skadade leden för att återställa broskytan och bevara rörligheten. En annan fördel är att patienten kan slippa steloperation eller protes.

Ökad rörlighet ska ge blodcancerpatienter snabbare tillfrisknande

Ökad rörlighet ska ge blodcancerpatienter snabbare tillfrisknande

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 09:50 CET

Patienter med leukemi och andra former av blodcancer mår bra av att snabbt komma på benen efter behandling. Ökad rörlighet bidrar både till snabbare tillfrisknande och färre komplikationer. Till våren startar ett projekt på hematologen, Akademiska sjukhuset, för att underlätta rehabilitering tidigt under vårdtiden.

Media-no-image

Parkinsonpatienter ska registrera hälsostatus i hemmet

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 08:10 CET

Akademiska sjukhuset medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny, avancerad mätteknik för bättre uppföljning av Parkinsonpatienters hälsa. Det nya är att patienterna själva regelbundet registrerar sin hälsostatus i hemmet. Syftet är att vårdpersonal snabbare ska kunna fånga in signaler på förbättring eller försämring och vid behov justera läkemedelsbehandlingen.

Ny inkapslingsmetod ska minska biverkningar vid öcellstransplantation

Ny inkapslingsmetod ska minska biverkningar vid öcellstransplantation

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 09:30 CET

Sedan början av 2000-talet kan patienter med svår typ 1-diabetes behandlas med insulinproducerande betaceller. En utmaning med transplantation är biverkningar av immundämpande läkemedel. För att slippa detta prövas nu en ny metod på Akademiska sjukhuset där ö-celler kapslas in och får syres genom en inbyggd syrgastank.

Lex Maria-anmälan: Felaktig läkemedelsdos till barn

Lex Maria-anmälan: Felaktig läkemedelsdos till barn

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 14:10 CET

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett litet barn fick en för hög dos lugnande medicin inför en undersökning. För att undvika upprepning har rutinerna setts över. Lugnande medicin av detta slag kommer nu alltid att ges under observation på sjukhuset.

Finmaskig diagnostik av genmutationer banar väg för effektivare cancerbehandling

Finmaskig diagnostik av genmutationer banar väg för effektivare cancerbehandling

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 09:52 CET

Läkemedelsbehandling av cancer behöver alltmer anpassas till tumörens unika genförändringar. På Akademiska sjukhuset kan nu mutationer i ett 30-tal cancergener analyseras i vävnadsprover med hjälp av modern sekvenseringsteknologi. En mer träffsäker diagnostik underlättar mer individuellt anpassade behandlingar vid bland annat tjocktarmscancer.

Syntetiskt peptid i hyaluronsyra förbättrar rörlighet och känsel efter svår handskada

Syntetiskt peptid i hyaluronsyra förbättrar rörlighet och känsel efter svår handskada

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 11:33 CET

Sammanväxningar och ärrbildning är ett stort problem i samband med handkirurgiska operationer. En studie ledd från Akademiska sjukhuset visar att en ny syntetisk peptid i kombination med hyaluronsyra ger bättre rörlighet.

Akademiska barnsjukhuset först med vårdhund

Akademiska barnsjukhuset först med vårdhund

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 09:00 CET

Inom kort kommer barn som vårdas på Akademiska barnsjukhuset förutom clowner och lekterapi att kunna möta vårdhunden Livia. Satsningen görs inom ramen för en forskningsstudie, den första i sitt slag inom svensk barnsjukvård.

Lex Maria-anmälan: Missat pulsåderbråck

Lex Maria-anmälan: Missat pulsåderbråck

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 10:27 CET

Akademiska sjukhuset gör en anmälan enligt lex Maria av en händelse där en äldre man som besökt akutmottagningen, och bedömts ha njursten, avled i hemmet några timmar senare. Efter händelsen har rutinerna ändrats. Äldre patienter med nytillkomna njurstensbesvär ska genomgå en röntgenundersökning innan de skrivs ut från akuten.

Ny metod ska säkerställa rätt vätskemängd vid svåra brännskador

Ny metod ska säkerställa rätt vätskemängd vid svåra brännskador

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 09:00 CEST

Patienter med svåra brännskador får ofta för mycket vätska det första dygnet vilket ökar risken för vätskeansamlingar, så kallade ödem. Både lungfunktionen och blodcirkulationen riskerar att påverkas och personen tvingas ligga i respirator med längre vårdtid som följd. På brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset prövas nu ett nytt sätt att styra vätsketillförseln och få bättre vätskekontroll.

Akademiska och Uppsala universitet först med integrerad PET/MR-kamera

Akademiska och Uppsala universitet först med integrerad PET/MR-kamera

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 13:08 CEST

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är först i Sverige med en integrerad PET/MR-kamera som avbildar kroppen på olika sätt. Att kunna samla in data från båda teknikerna samtidigt underlättar diagnostik och ger mer kunskap om effekten av olika behandlingar vid exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Lex Maria-anmälan: Brister i journalrutiner

Lex Maria-anmälan: Brister i journalrutiner

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 09:00 CEST

Akademiska sjukhuset gör en anmälan enligt lex Maria av en händelse där en äldre patient, som genomgått en höftoperation, fick opereras akut i buken och senare avled. Efter händelsen har rutiner för dokumentation i patientjournalen skärpts för patienter som behandlas med smärtstillande läkemedel.

Media-no-image

Påminnelse/Pressinbjudan: Akademiska och Uppsala universitet först med en integrerad PET/MR-kamera

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 14:38 CEST

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är först i Sverige med en integrerad PET/MR-kamera som avbildar kroppen på olika sätt. I samband med invigningen den 23 oktober inbjuds media till en pressträff på Akademiska sjukhuset om hur den skiljer sig från tidigare avbildningstekniker och hur utrustningen kommer att användas kliniskt och inom ramen för forskningsstudier

Media-no-image

Pressinbjudan: Akademiska och Uppsala universitet först i Sverige med integrerad PET/MR-kamera

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 10:18 CEST

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är först i Sverige med en integrerad PET/MR-kamera som avbildar kroppen på olika sätt. I samband med invigningen av den nya, kombinerade kameran den 23 oktober inbjuds media till en pressträff om hur den skiljer sig från tidigare avbildningstekniker och hur utrustningen kommer att användas kliniskt och inom ramen för forskningsstudier

Diabetespatienter på Akademiska medverkar i vårdutveckling

Diabetespatienter på Akademiska medverkar i vårdutveckling

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 09:15 CEST

Trots att en patient med diabetes har bra värden är det inte alls säkert att personen upplever sig må bra. Från hösten får vuxna patienter med diabetes typ 1 på Akademiska sjukhuset regelbundet skatta sin livskvalitet. Det är ett led i sjukhusets arbete mot ett mer värdebaserat arbetssätt. Idag omfattas sex patientgrupper, senare i höst tillkommer ytterligare tre.

Lex-Maria-anmälan: Försenad transport av neonatalteam

Lex-Maria-anmälan: Försenad transport av neonatalteam

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 10:40 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria som rör en försenad ambulanstransport av ett neonatalteam till en annan stad. Förseningen innebar att barnet föddes innan teamet hann fram.

Akademiska öppnar centrum för sällsynta diagnoser

Akademiska öppnar centrum för sällsynta diagnoser

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 09:00 CEST

Ett Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, har startats på Akademiska sjukhuset. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med en projektgrupp vid Örebro universitetssjukhus med Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som primärt arbetsfält. Syftet är att barn och vuxna med sällsynta diagnoser ska få en likvärdig vård.

Barn med Downs syndrom och autism ska få bättre stöd

Barn med Downs syndrom och autism ska få bättre stöd

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 09:00 CEST

Autism är vanligare än man tidigare trott hos barn med Downs syndrom. I mitten av oktober startar ett utvecklingsprojekt på Akademiska barnsjukhuset/Hälsa och habilitering som innebär att berörda familjer och personal inom förskola/skola ska få utbildning och stöd att hitta rätt strategier och hjälpmedel samt vid behov medicinering.

Media-no-image

Beslut om verksamhetsflytt till nya vårdbyggnaden på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 09:07 CEST

Onkologi, operationsverksamhet, kirurgisk vård och hematologi. Det är några verksamheter som kommer att flytta till den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska, som ska vara klar i slutet av 2016. Beslutet fattades nyligen av styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.