Skip to main content

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

experter

Akademiska sjukhuset 39 akademiska 14 Rikssjukvård 12 stroke 10 akutsjukvård 9 BUP 9 bröstcancer 8 vårdhygien 8 Akademiska barnsjukhuset 8 Innovation Akademiska 8 Psykiatri 7 patientsäkerhet 7 neonatalvård 7 vårdavtal 7 AKUTEN 7 förlossning 7 svåra brännskador 7 prostatacancer 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 blodgivning 6 Luftburen intensivvård 6 brännskada 6 värdebaserad vård 6 vri 6 vårdrelaterade infektioner 5 strålbehandling 5 rökstopp inför operation 5 donationsvecka 5 geriatrik 5 Reproduktionscentrum 5 parkinsons sjukdom 5 hälsofrämjande sjukhus 5 Samariterhemmet 5 IRE 5 uppsala care 5 blodbrist 5 njurtransplantation 5 Brännskadecentrum 5 vårdexport 5 Kulturdygn 4 PET 4 ortogeriatrik 4 PET-centrum 4 protonstrålning 4 ADHD 4 multiresistenta bakterier 4 lustgas 4 RYGGKIRURGI 4 sjukhusbibliotek 4 handkirurgi 4 kirurgveckan 2013 4 barnakuten 4 barnsjukhus 4 barncancer 4 Ge blod 4 cochleaimplantat 4 lex maria 2014 4 immunterapi 4 ivf 4 läkemedel 4 LIV 4 klinisk forskning 4 autism 4 skandionkliniken 4 barnmisshandel 4 briva 4 gastric bypass 4 depression 4 onkologi 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 ivf-behandling 4 brännskador 4 överviktskirurgi 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 sömn- och andningscentrum 4 vinnova 4 smärta 4 biva 3 Multipel skleros 3 prematura 3 psykiatrivecka 3 demens 3 hjärtsvikt 3 rehabiliteringsmedicin 3 duodenal switch 3 SciLifeLab 3 artros 3 barnskyddsteam 3 screening 3 internmedicin 3 statiner 3 patientflöde 3 hjärtinfarkt 3 fetma 3 parkinson 3 väntetider 3 läkemedelsbiverkning 3 lymfkörtelcancer 3 ortopediveckan 2013 3 kbt 3 kultur i länet 3 avloppsrening 3 ablation 3 antibiotikaresistens 3 Framtidens Akademiska 3 smärtcentrum 3 MS 3 hjärtstopp 3 metadon 3 suicid 3 otokirurgi 3 mammografi 3 blodgivare 3 hiv 3 alkohol 3 uppsala universitet 3 PET-scanning 3 diabetes 3 läkemedelsgenomgång 3 centre of excellence 3 donator 3 betaceller 3 vårdbyggnad 3 protonterapi 3 CSD 3 pulsåderbråck 3 positronemissionstomografi 3 akutmottagning 3 forskningsbokslut 3 äggdonation 3 telemedicin 3 ekonomi 3 eksorobot 3 norrlandstingen 3 imaging 3 testbädd 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 operation 3 triage 3 bukspottkörtelcancer 3 lean sjukvård 3 far 3 snabbspår 3 friskhuset 3 endokrina tumörer 3 fallskador 3 Blodstamcellstransplantation 3 hjärtpump 3 bild- och funktionsmedicin 2 pci 2 Downs syndrom 2 hjärnstamsimplantat 2 amy diamond 2 barncancerfonden 2 bukaortaaneurysm 2 skolios 2 norrlandstingens regionförbund 2 genombrottsprojekt 2 pet-ct-kamera 2 länslogopedi 2 Psykiatriveckan 2 medicinska veckorna i uppsala 2 attityduppdraget 2 afasi 2 t-celler 2 bättre flyt 2 logoped 2 rädda hjärnan 2 barncancerdagen 2 etik 2 spridd cancer 2 bilddiagnostik 2 malnutrition 2 BoT 2 hematologi 2 hjärt-lungräddning 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 utländska patienter 2 kortvårdskirurgi 2 smittskydd 2 skl 2 ändtarmscancer 2 Chefsläkare 2 FAS 2 smärtrehabilitering 2 allmänpsykiatri 2 klimatpåverkan 2 reflux 2 gensekvensering 2 exoskelett 2 bröstmottagning 2 nsph 2 nervsmärta 2 schizofreni 2 punktprevalensmätning 2 andiu 2 videokonferens 2 Forskning 2 e-hälsa 2 Lungcancer 2 LKG-team 2 rehabilitering 2 hjälpmedel 2 cancer 2 resistenta bakterier 2 klinikapotekare 2 PCure 2 radiofrekvensablation 2 prepreg network 2 surfplatta 2 klimatsmart 2 biologiska läkemedel 2 psykosvård 2 DBS 2 allmänna arvsfonden 2 neuroendokrina tumörer 2 blodfettssänkande 2 ambulansdirigering 2 barnhälsovård 2 carf 2 operationsplanering 2 vårdplanering 2 psykisk ohälsa 2 handkirurgen 2 amning 2 barnonkologi 2 hjälphjärta 2 transplantation 2 budget 2 ambulans 2 musyq 2 pxl01 2 aneurysm 2 posttraumatisk stress 2 undernäring 2 njure 2 transplantationskirurgi 2 städrutiner 2 röntgenveckan 2013 2 helikopterplatta 2 uppsala bio 2 åland 2 trycksår 2 ballongvidgning 2 ambassadör 2 hjärtflimmer 2 miljögifter 2 MR 2 psykiatrins hus 2 njursvikt 2 psykisk hälsa 2 brachyterapi 2 borrelia 2 social fobi 2 sle 2 dövhet 2 tonårsråd 2 Akademiska laboratoriet 2 barnonkologen 2 mobila team 2 centrum för vektorburna infektioner 2 aktuellt 2 mögelsvamp 2 rökavvänjning 2 vårdgaranti 2 barnbibliotek 2 patientsäkerhetsronder 2 akut stroke 2 center of excellence diabetes 2 rökning 2 nutritionsråd 2 äldre multisjuka 2 duodopa 2 öceller 2 Irreversibel Elektroporation 2 barnfetma 2 spermiedonation 2 antibiotika 2 Chrons sjukdom 2 innovationer 2 blodbuss 2 pet/mr 2 bröstcancerkirurgi 2 u-care 2 knivsta 2 samtalsterapi 2 trombolys 2 intensiv kontextuell behandling 2 fallprevention 2 pet/mr-kamera 2 innocent 2 provrörsbefruktning 2 mr-kamera 2 återbesöksmottagning 2 njurcancer 2 sjukhusbiblioteket 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 Blod- och tumörsjukdomar 2 blodgrupper 2 ångest 2 bukspottkörteltransplantation 2 embolisering 2 magnetkameraundersökning 2 suicidprevention 2 fysisk aktivitet 2 CI 2 vävnadsdonation 2 röntgenveckan 2 bröstsjuksköterskor 2 ambulanssjukvård 2 barnskyddsteamet 2 stamcellstransplantation 2 kronisk smärta 2 mansgrupp 2 utryckning 2 prognos 2 hjärnkoll 2 centraloperation 2 felmedicinering 2 IKB 2 magnetkamera 2 onkologisk endokrinologi 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 världsnjurdagen 2 rcc 2 eBUP 2 smärtlindring 2 respiratorvård 2 handsprit 2 CVI 2 värmebehandling 2 cosmic 2 blodcentralen 2 Sjukhusskola 2 lvad 2 barnmedicin 2 ambulanshelikopter 2 IRE-behandling 2 nyfödda 2 genanalys 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 enpatientrum 2 center of excellence 2 akut-testet 2 ozonrening 2 vårdskador 2 lean 2 titthålskirurgi 2 medicinska veckor 2 skelettröntgen 2 internationella dagen mot tobak 2 deep brain stimulation 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 uems 2 Enzymrening 2 funktionsnedsättning 2 byggdamm 2 kraniosynostos 2 swecare 2 epilepsi 2 ada 2 självmord 2 antikropp 2 sexuella övergrepp 2 självhjälp 2 läkemedelsfel 2 bvc 2 pet-ct 2 rikssjukvårdsnämnden 1 alkistis skalkidou 1 NIPT 1 sjuka barn 1 allergisk matstrupe 1 överburenhet 1 Skållningsskador 1 biobank hjärntumörer 1 contigo care 1 remisstvång 1 aidsdagen 1 akut- och rehabilitering 1 akutläkarsatsning 1 hudodling 1 slco1b1 1 egfr-inhibitorer 1 brusten tarm 1 bröstrekonstruktion 1 lymfsystemet 1 engångsdoser 1 svenska lungkongressen 1 autismspektrumstörning 1 neurologisk rehabilitering 1 ätstörningsenheten 1 vårdplatser 1 chefssjuksköterska 1 barnavårdscentraler 1 experter 1 irreversibel elektroporering 1 missbruk 1 krökta fingrar 1 andningsbesvär 1 successiv benförlängning 1 tengbomgruppen 1 destruktion 1 samverkansavtal 1 skrumplever 1 kroniskt försenad dygnsrytm 1 quality innovation of the year 1 njurinflammation 1 e-tjänst 1 kroppspulsåderbråck 1 MYC 1 mytobi 1 sekvensering 1 underbensamputation 1 blodcancer 1 psykosr 1 åtgärdsprogram 1 kängurumetoden 1 testbäddar 1 medicinsk avbildningsteknik 1 kairo 1 kronisk njkursvikt 1 OCT 1 snabbutredning 1 elektrokonvulsiv behandling 1 cdu 1 preconception health and care 1 amputation 1 kameraövervakning 1 kyssjuka 1 hjärnskada 1 belastning 1 bildteknik 1 SCAN-B 1 vakenkirurgi 1 kvalitetsgranskning 1 biverkningar 1 sjukhuset 1 iq-4 projektet 1 röntgen 1 analinkontinens 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 dbt 1 konsultsjuksköterskor 1 läkemedelsautomat 1 epstein-barr-virus 1 klinisk fysiologi 1 kirurgiskt centrum 1 syrgastank 1 avvänjning 1 immunstimulerande läkemedel 1 shunt 1 astrazeneca 1 als 1 kontaktterapi 1 malmö aviation 1 Strokewalk 1 regionala cancercentrum 1 insulinpumpar 1 steloperationer 1 sas-verktyget 1 sbar 1 schizofreniliknande tillstånd 1 PET-diagnostik 1 ny organisation 1 regionvård 1 akut njursvikt 1 legionella 1 svensk förening för diabetologi 1 äggstocksvävnad 1 röntgengenomlysning 1 akutvårdsavdelning 1 ssri 1 öronakupunktur 1 huvudstamsinsufficiens 1 avancerad barnsjukvård 1 Environmental Health Perspectives 1 Flödesstyrning 1 narkos 1 logopedisk rehabilitering 1 protonstrålbehandling 1 regionalt onkologiskt centrum 1 kommunalförbundet för avancerad strålterapi 1 elektrisk ryggmärgsstimulering 1 Digital ankomstterminal 1 barnkirurgen 1 ondines syndrom 1 transapikalt 1 läsecirkel 1 kvalitetsarbete 1 gruppboenden 1 uppsala ryggdagar 1 spontan kranskärlsdissektion 1 lågmaligna gliom 1 transplantationer 1 specialistsjuksköterska 1 midas 1 plastskena 1 barn- och ungdomspsykiatrin 1 Visa alla taggar
Reproduktionscentrum värvar donatorer i Gränby Centrum

Reproduktionscentrum värvar donatorer i Gränby Centrum

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 08:30 CEST

​Brist på spermiedonatorer gör att väntetiderna till insemination och andra IVF-behandlingar är långa. Nu tar Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset till nya grepp. Onsdagen den 29 mars är medarbetare på plats i Gränby centrum för att informera, väcka intresse och rekrytera nya donatorer.

Akut sjuka erbjuds blodtransfusion redan i ambulans och helikopter

Akut sjuka erbjuds blodtransfusion redan i ambulans och helikopter

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 08:30 CET

​Från slutet av mars kommer akut sjuka patienter i Uppsala län att erbjudas blodtransfusioner redan på olycksplatsen, i ambulans och helikopter. Syftet är att förbättra vården av patienter i chock med stora blödningar. Ambulanssjukvården i länet är först i Sverige med att kunna ge blod redan i ambulansen.

Patienter med bipolärt syndrom erbjuds KBT-behandling i grupp

Patienter med bipolärt syndrom erbjuds KBT-behandling i grupp

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 12:55 CET

​Från och med 21 mars erbjuder Akademiska sjukhuset gruppbehandling baserad på KBT för patienter med bipolärt syndrom. Behandlingen ges vid affektiva behandlingsenheten. Den blir ett komplement till medicinering och syftar till att ge patienterna verktyg att hantera och förebygga episoder av mani eller depression och att öka livskvalitet.

Ny mottagning ska ge cancerdrabbade barn bättre uppföljning

Ny mottagning ska ge cancerdrabbade barn bättre uppföljning

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 08:30 CET

Tack vare medicinska framsteg överlever numera cirka 8 av tio barn sin cancersjukdom. Men utvecklingen innebär också att fler drabbas av sena komplikationer som trötthet, koncentrationssvårigheter och påverkan på vissa organ, till exempel hjärta, njurar och bröstkörtlar. För att erbjuda överlevarna bättre uppföljning och behandling har Akademiska sjukhuset startat en ny mottagning.

Koppling mellan psoriasis och förändringar i tarmslemhinnan fokus för ny patientstudie

Koppling mellan psoriasis och förändringar i tarmslemhinnan fokus för ny patientstudie

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 08:30 CET

​Kan psoriasis förvärras av förändringar i tarmslemhinnans barriärfunktion? Det ska en patientstudie på Akademiska sjukhuset utforska. Från att ha setts som hudsjukdom betraktas psoriasis alltmer som systemsjukdom, med kopplingar till sjukdomar i hjärta-kärl, leder och mage-tarm.

Media no image

Akademiska utökar operationskapaciteten

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 09:24 CET

​Väntetiderna till operation ska minska på Akademiska sjukhuset. Det ska bland annat ske genom öppnande av en fjärde operationssal för dag- och kortvårdskirurgi på Samariterhemmet, där man förutom exempelvis övervikts- och bröstkirurgi kommer att operera gallor och bråck.

​Framgångsfaktorer för njurdonationer fokus för seminarium på Akademiska

​Framgångsfaktorer för njurdonationer fokus för seminarium på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 08:30 CET

Uppsala-Örebro-regionen har högst donationsfrekvens per miljon invånare i Sverige. På Akademiska sjukhuset njurtransplanteras 100-120 patienter varje år, näst flest i landet. Arbetet med att öka donationsfrekvensen samt nya behandlingar är fokus för ett seminarium på sjukhuset idag, där Prins Daniel är gäst. Seminariet hålls för att uppmärksamma Världsnjurdagen 9 mars.

Ögonstyrning ska förbättra kommunikationen med brännskadade

Ögonstyrning ska förbättra kommunikationen med brännskadade

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 08:40 CET

Brännskadade som vårdas i respirator har ofta problem att tala och kan ofta inte använda händerna på grund av operationer eller smärta. På Akademiska sjukhusets brännskadecentrum testas nu ett nytt ögonstyrt kommunikationshjälpmedel, eyetracking, som man hoppas ska förbättra kommunikationen och minska rädsla och oro. Det är första gången i Sverige som tekniken testas på denna patientgrupp.

​Enzymrening av läkemedelsrester får hållbarhetspris

​Enzymrening av läkemedelsrester får hållbarhetspris

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 15:41 CET

Ett projekt för rening av läkemedelsrester på Akademiska sjukhuset får pris för Årets hållbarbara sjukvårdsinnovation. Sedan sommaren testar man en ny metod där avloppsvatten renas med enzymer direkt i toaletterna. Sjukhuset är först i världen att pröva metoden i verklig miljö. Priset delades ut 15 februari i samband med en Nordisk konferens om hållbarhet.

Bromsbehandling i sikte för elakartade hjärnstamstumörer hos barn

Bromsbehandling i sikte för elakartade hjärnstamstumörer hos barn

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 08:30 CET

Ponsgliom är sällsynta, men mycket elakartade hjärntumörer hos barn som är svåra att operera bort eftersom de sitter i hjärnstammen. Uppsalaforskare misstänker att tumörerna utvecklas från embryonala stamceller i hjärnstammen - tidigare än man hittills trott. Detta banar väg för nya läkemedelsbehandlingar som kan bromsa tumörens tillväxt.

Mer än vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD

Mer än vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 09:18 CET

​Drygt vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD. Det framgår av en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset. Enligt forskarna är många av dessa barn otillräckligt utredda och saknar rätt diagnos. De efterlyser screening i 3-5 årsåldern för autism och tidigt i grundskolan för ADHD. Detta för att tidigt kunna ge rätt stöd till familjen och rätt anpassning i förskola/skola.

Fler cancerpatienter föreslås få vård dagtid

Fler cancerpatienter föreslås få vård dagtid

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 13:12 CET

​Fler cancerpatienter på Akademiska sjukhuset ska erbjudas vård och behandling inom dagsjukvård. Enligt ett förslag ska en ny onkologisk dagvårdsavdelning inrättas i april genom att omvandla en slutenvårdsavdelning. Syftet är att kunna erbjuda en god och jämlik cancervård och en god arbetsmiljö med befintliga resurser och personal.

Nytt Barngastrocentrum på Akademiska ska ge mer jämlik vård

Nytt Barngastrocentrum på Akademiska ska ge mer jämlik vård

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 13:26 CET

​Med ett nytt Barngastrocentrum ska vården av barn med medfödda, komplexa sjukdomar i mage-tarm stärkas på Akademiska barnsjukhuset. Ett multidisciplinärt och tematiskt arbetssätt i kombination med telemedicinska lösningar borgar för att alla barn ska kunna erbjudas lika god vård och uppföljning oavsett om man bor i Uppsala eller Norrland.

 Patientplattor ska underlätta vårdtiden på Akademiska

Patientplattor ska underlätta vårdtiden på Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 08:30 CET

I mitten av januari startar ett innovationsprojekt med patientplattor på två vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset. Förutom underhållning ska inneliggande patienter bland annat kunna få hjälp med översättning samt information om sjukhuset, avdelningens rutiner samt sin diagnos och behandling. Ett viktigt syfte är att underlätta kommunikation mellan patient och vårdpersonal.

Kliniska utbildningsavdelningar ska stärka vårdstudenternas teamarbete

Kliniska utbildningsavdelningar ska stärka vårdstudenternas teamarbete

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 12:53 CET

Akademiska sjukhuset inrättar två kliniska utbildningsavdelningar där studenter på vårdprogram, till exempel blivande läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter, ska få bättre förutsättningar att träna teamarbete och få ökad kunskap om hur andra yrkesgrupper arbetar. Från och med 30 januari tar två geriatriska avdelningar emot studenter från grundutbildningar vid Uppsala universitet.

Blodstamcellstransplantationer vid Akademiska kvalitetssäkrade

Blodstamcellstransplantationer vid Akademiska kvalitetssäkrade

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 08:30 CET

Blodstamcellstransplantation blir allt vanligare som behandling vid cancersjukdomar som leukemi och lymfom, men även vid MS och vissa reumatologiska sjukdomar. Enheter på Akademiska sjukhuset som hanterar blodstamceller har fått en fyraårig ackreditering vilket borgar för en god och patientsäker vård.

Bästa tajmingen för igångsättning av förlossning fokus i ny patientstudie

Bästa tajmingen för igångsättning av förlossning fokus i ny patientstudie

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 08:30 CET

Cirka fem av hundra gravida kvinnor går över tiden och behöver hjälp med igångsättning av förlossningen. I Sverige är 42 fullgångna veckor vanligast, medan vecka 41 är praxis för igångsättning i många andra länder både i Europa och USA. För första gången görs nu en nationell, jämförande studie, bland annat vid Akademiska sjukhuset, om vad som är bäst för både barnet och modern.

Mellanvårdsavdelning inom psykosvården stängs i januari

Mellanvårdsavdelning inom psykosvården stängs i januari

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2017 16:26 CET

Psykiatrins ledningsgrupp har beslutat att ersätta mellanvårdsavdelning 114 inom psykosvården genom att förstärka öppenvården med ett mobilt mellanvårdsteam. Bakgrunden är framförallt att antalet patienter i behov av stöd och behandling inom psykiatrin ökar. För att nå fler patienter och förebygga inläggningar behöver man omdisponera resurser och utveckla vården.

Media no image

Fler sjuksköterskor får arbetstidsförkortning enligt lokal modell

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 14:55 CET

​Även sjuksköterskor och barnmorskor på BB/Förlossning samt sjuksköterskor på Sjukvårdens larmcentral, som arbetar mycket rotation, omfattas från årsskiftet av arbetstidsförkortning och högre OB-tillägg enligt Akademiskamodellerna. Det beslutade sjukhusledningen på Akademiska den 21 december.

Strålbehandling med rektalstav skonsamt alternativ vid prostatacancer

Strålbehandling med rektalstav skonsamt alternativ vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 08:30 CET

​2005 var Akademiska pionjär i Sverige med strålbehandling med rektalstav mot prostatacancer. Sjukhuset är fortfarande ensamt om att erbjuda denna form av strålbehandling som ger färre biverkningar än andra jämförbara metoder. Metoden gör det möjligt att ge högre dos i prostata och skona frisk vävnad/intilliggande organ.