Skip to main content

Taggar

Luftburen intensivvård

Chefsläkare

Rikssjukvård

experter

Akademiska sjukhuset 39 akademiska 14 Rikssjukvård 12 stroke 10 akutsjukvård 9 BUP 9 bröstcancer 8 vårdhygien 8 Akademiska barnsjukhuset 8 Innovation Akademiska 8 Psykiatri 7 patientsäkerhet 7 neonatalvård 7 vårdavtal 7 AKUTEN 7 förlossning 7 svåra brännskador 7 prostatacancer 6 barn- och ungdomspsykiatri 6 blodgivning 6 Luftburen intensivvård 6 brännskada 6 värdebaserad vård 6 vri 6 vårdrelaterade infektioner 5 strålbehandling 5 rökstopp inför operation 5 donationsvecka 5 geriatrik 5 Reproduktionscentrum 5 parkinsons sjukdom 5 hälsofrämjande sjukhus 5 Samariterhemmet 5 IRE 5 uppsala care 5 blodbrist 5 njurtransplantation 5 Brännskadecentrum 5 vårdexport 5 Kulturdygn 4 PET 4 ortogeriatrik 4 PET-centrum 4 protonstrålning 4 ADHD 4 multiresistenta bakterier 4 lustgas 4 RYGGKIRURGI 4 sjukhusbibliotek 4 handkirurgi 4 kirurgveckan 2013 4 barnakuten 4 barnsjukhus 4 barncancer 4 Ge blod 4 cochleaimplantat 4 lex maria 2014 4 immunterapi 4 ivf 4 läkemedel 4 LIV 4 klinisk forskning 4 autism 4 skandionkliniken 4 barnmisshandel 4 briva 4 gastric bypass 4 depression 4 onkologi 4 folke bernadotte regionhabilitering 4 ivf-behandling 4 brännskador 4 överviktskirurgi 4 AKUTMOTTAGNINGEN 4 sömn- och andningscentrum 4 vinnova 4 smärta 4 biva 3 Multipel skleros 3 prematura 3 psykiatrivecka 3 demens 3 hjärtsvikt 3 rehabiliteringsmedicin 3 duodenal switch 3 SciLifeLab 3 artros 3 barnskyddsteam 3 screening 3 internmedicin 3 statiner 3 patientflöde 3 hjärtinfarkt 3 fetma 3 parkinson 3 väntetider 3 läkemedelsbiverkning 3 lymfkörtelcancer 3 ortopediveckan 2013 3 kbt 3 kultur i länet 3 avloppsrening 3 ablation 3 antibiotikaresistens 3 Framtidens Akademiska 3 smärtcentrum 3 MS 3 hjärtstopp 3 metadon 3 suicid 3 otokirurgi 3 mammografi 3 blodgivare 3 hiv 3 alkohol 3 uppsala universitet 3 PET-scanning 3 diabetes 3 läkemedelsgenomgång 3 centre of excellence 3 donator 3 betaceller 3 vårdbyggnad 3 protonterapi 3 CSD 3 pulsåderbråck 3 positronemissionstomografi 3 akutmottagning 3 forskningsbokslut 3 äggdonation 3 telemedicin 3 ekonomi 3 eksorobot 3 norrlandstingen 3 imaging 3 testbädd 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 socialpsykiatriska behandlingsteamet 3 operation 3 triage 3 bukspottkörtelcancer 3 lean sjukvård 3 far 3 snabbspår 3 friskhuset 3 endokrina tumörer 3 fallskador 3 Blodstamcellstransplantation 3 hjärtpump 3 bild- och funktionsmedicin 2 pci 2 Downs syndrom 2 hjärnstamsimplantat 2 amy diamond 2 barncancerfonden 2 bukaortaaneurysm 2 skolios 2 norrlandstingens regionförbund 2 genombrottsprojekt 2 pet-ct-kamera 2 länslogopedi 2 Psykiatriveckan 2 medicinska veckorna i uppsala 2 attityduppdraget 2 afasi 2 t-celler 2 bättre flyt 2 logoped 2 rädda hjärnan 2 barncancerdagen 2 etik 2 spridd cancer 2 bilddiagnostik 2 malnutrition 2 BoT 2 hematologi 2 hjärt-lungräddning 2 Centrum för sällsynta diagnoser 2 utländska patienter 2 kortvårdskirurgi 2 smittskydd 2 skl 2 ändtarmscancer 2 Chefsläkare 2 FAS 2 smärtrehabilitering 2 allmänpsykiatri 2 klimatpåverkan 2 reflux 2 gensekvensering 2 exoskelett 2 bröstmottagning 2 nsph 2 nervsmärta 2 schizofreni 2 punktprevalensmätning 2 andiu 2 videokonferens 2 Forskning 2 e-hälsa 2 Lungcancer 2 LKG-team 2 rehabilitering 2 hjälpmedel 2 cancer 2 resistenta bakterier 2 klinikapotekare 2 PCure 2 radiofrekvensablation 2 prepreg network 2 surfplatta 2 klimatsmart 2 biologiska läkemedel 2 psykosvård 2 DBS 2 allmänna arvsfonden 2 neuroendokrina tumörer 2 blodfettssänkande 2 ambulansdirigering 2 barnhälsovård 2 carf 2 operationsplanering 2 vårdplanering 2 psykisk ohälsa 2 handkirurgen 2 amning 2 barnonkologi 2 hjälphjärta 2 transplantation 2 budget 2 ambulans 2 musyq 2 pxl01 2 aneurysm 2 posttraumatisk stress 2 undernäring 2 njure 2 transplantationskirurgi 2 städrutiner 2 röntgenveckan 2013 2 helikopterplatta 2 uppsala bio 2 åland 2 trycksår 2 ballongvidgning 2 ambassadör 2 hjärtflimmer 2 miljögifter 2 MR 2 psykiatrins hus 2 njursvikt 2 psykisk hälsa 2 brachyterapi 2 borrelia 2 social fobi 2 sle 2 dövhet 2 tonårsråd 2 Akademiska laboratoriet 2 barnonkologen 2 mobila team 2 centrum för vektorburna infektioner 2 aktuellt 2 mögelsvamp 2 rökavvänjning 2 vårdgaranti 2 barnbibliotek 2 patientsäkerhetsronder 2 akut stroke 2 center of excellence diabetes 2 rökning 2 nutritionsråd 2 äldre multisjuka 2 duodopa 2 öceller 2 Irreversibel Elektroporation 2 barnfetma 2 spermiedonation 2 antibiotika 2 Chrons sjukdom 2 innovationer 2 blodbuss 2 pet/mr 2 bröstcancerkirurgi 2 u-care 2 knivsta 2 samtalsterapi 2 trombolys 2 intensiv kontextuell behandling 2 fallprevention 2 pet/mr-kamera 2 innocent 2 provrörsbefruktning 2 mr-kamera 2 återbesöksmottagning 2 njurcancer 2 sjukhusbiblioteket 2 kolesterolsänkande läkemedel 2 Blod- och tumörsjukdomar 2 blodgrupper 2 ångest 2 bukspottkörteltransplantation 2 embolisering 2 magnetkameraundersökning 2 suicidprevention 2 fysisk aktivitet 2 CI 2 vävnadsdonation 2 röntgenveckan 2 bröstsjuksköterskor 2 ambulanssjukvård 2 barnskyddsteamet 2 stamcellstransplantation 2 kronisk smärta 2 mansgrupp 2 utryckning 2 prognos 2 hjärnkoll 2 centraloperation 2 felmedicinering 2 IKB 2 magnetkamera 2 onkologisk endokrinologi 2 Framtidens Akademiska sjukhus 2 världsnjurdagen 2 rcc 2 eBUP 2 smärtlindring 2 respiratorvård 2 handsprit 2 CVI 2 värmebehandling 2 cosmic 2 blodcentralen 2 Sjukhusskola 2 lvad 2 barnmedicin 2 ambulanshelikopter 2 IRE-behandling 2 nyfödda 2 genanalys 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 enpatientrum 2 center of excellence 2 akut-testet 2 ozonrening 2 vårdskador 2 lean 2 titthålskirurgi 2 medicinska veckor 2 skelettröntgen 2 internationella dagen mot tobak 2 deep brain stimulation 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 uems 2 Enzymrening 2 funktionsnedsättning 2 byggdamm 2 kraniosynostos 2 swecare 2 epilepsi 2 ada 2 självmord 2 antikropp 2 sexuella övergrepp 2 självhjälp 2 läkemedelsfel 2 bvc 2 pet-ct 2 rikssjukvårdsnämnden 1 alkistis skalkidou 1 NIPT 1 sjuka barn 1 allergisk matstrupe 1 överburenhet 1 Skållningsskador 1 biobank hjärntumörer 1 contigo care 1 remisstvång 1 aidsdagen 1 akut- och rehabilitering 1 akutläkarsatsning 1 hudodling 1 slco1b1 1 egfr-inhibitorer 1 brusten tarm 1 bröstrekonstruktion 1 lymfsystemet 1 engångsdoser 1 svenska lungkongressen 1 autismspektrumstörning 1 neurologisk rehabilitering 1 ätstörningsenheten 1 vårdplatser 1 chefssjuksköterska 1 barnavårdscentraler 1 experter 1 irreversibel elektroporering 1 missbruk 1 krökta fingrar 1 andningsbesvär 1 successiv benförlängning 1 tengbomgruppen 1 destruktion 1 samverkansavtal 1 skrumplever 1 kroniskt försenad dygnsrytm 1 quality innovation of the year 1 njurinflammation 1 e-tjänst 1 kroppspulsåderbråck 1 MYC 1 mytobi 1 sekvensering 1 underbensamputation 1 blodcancer 1 psykosr 1 åtgärdsprogram 1 kängurumetoden 1 testbäddar 1 medicinsk avbildningsteknik 1 kairo 1 kronisk njkursvikt 1 OCT 1 snabbutredning 1 elektrokonvulsiv behandling 1 cdu 1 preconception health and care 1 amputation 1 kameraövervakning 1 kyssjuka 1 hjärnskada 1 belastning 1 bildteknik 1 SCAN-B 1 vakenkirurgi 1 kvalitetsgranskning 1 biverkningar 1 sjukhuset 1 iq-4 projektet 1 röntgen 1 analinkontinens 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 dbt 1 konsultsjuksköterskor 1 läkemedelsautomat 1 epstein-barr-virus 1 klinisk fysiologi 1 kirurgiskt centrum 1 syrgastank 1 avvänjning 1 immunstimulerande läkemedel 1 shunt 1 astrazeneca 1 als 1 kontaktterapi 1 malmö aviation 1 Strokewalk 1 regionala cancercentrum 1 insulinpumpar 1 steloperationer 1 sas-verktyget 1 sbar 1 schizofreniliknande tillstånd 1 PET-diagnostik 1 ny organisation 1 regionvård 1 akut njursvikt 1 legionella 1 svensk förening för diabetologi 1 äggstocksvävnad 1 röntgengenomlysning 1 akutvårdsavdelning 1 ssri 1 öronakupunktur 1 huvudstamsinsufficiens 1 avancerad barnsjukvård 1 Environmental Health Perspectives 1 Flödesstyrning 1 narkos 1 logopedisk rehabilitering 1 protonstrålbehandling 1 regionalt onkologiskt centrum 1 kommunalförbundet för avancerad strålterapi 1 elektrisk ryggmärgsstimulering 1 Digital ankomstterminal 1 barnkirurgen 1 ondines syndrom 1 transapikalt 1 läsecirkel 1 kvalitetsarbete 1 gruppboenden 1 uppsala ryggdagar 1 spontan kranskärlsdissektion 1 lågmaligna gliom 1 transplantationer 1 specialistsjuksköterska 1 midas 1 plastskena 1 barn- och ungdomspsykiatrin 1 Visa alla taggar
Moderna hjärtpumpar ger ökad livskvalitet vid svår hjärtsvikt

Moderna hjärtpumpar ger ökad livskvalitet vid svår hjärtsvikt

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 13:23 CEST

​Mekaniska hjärtpumpar har utvecklats enormt under de senaste åren. Den nya generationens pumpar är betydligt mindre, operationstiden kortare och risken för komplikationer mycket lägre än tidigare. Dessutom drar de mycket mindre energi vilket gör att patienterna kan vara ute hela dagen utan att byta batterier, med ökad livskvalitet som följd.

Lokala kollektivavtal klara och avsiktsförklaring om förbättrad arbetsmiljö

Lokala kollektivavtal klara och avsiktsförklaring om förbättrad arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 10:15 CEST

​Region Uppsala, Vårdförbundet och Kommunal har träffat en avsiktsförklaring för att tillsammans förbättra arbetsmiljön och göra vårdyrkena mer attraktiva. Samtidigt har man kommit överens om lokala kollektivavtal om arbetstider och ersättningar för vårdpersonal vid Akademiska sjukhuset.

Förbättrad screening kan minska läkemedelsbiverkningar

Förbättrad screening kan minska läkemedelsbiverkningar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 08:30 CEST

Med förbättrade metoder för automatisk screening i elektroniska journalsystem kan läkemedelsbiverkningar lättare upptäckas och förebyggas. Det skulle öka patientsäkerheten och minska vårdkostnaderna, enligt en rapport om läkemedelsbiverkningar hos äldre patienter som tagits fram vid Akademiska sjukhuset.

​Vassare diagnostik vid urinblåscancer med fotodynamisk metod

​Vassare diagnostik vid urinblåscancer med fotodynamisk metod

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 11:15 CEST

Urologimottagningen på Akademiska sjukhuset har som ett av få sjukhus i Norden infört en fotodynamisk metod för diagnostik och behandling av urinblåscancer. Fördelen är att man upptäcker mindre tumörer som kan behandlas på mottagningen vilket gör att färre patienter behöver komma till operationsavdelning.

Kombinerad PET-MR-undersökning ger tidigare upptäckt av inflammationer vid mag-tarmsjukdom

Kombinerad PET-MR-undersökning ger tidigare upptäckt av inflammationer vid mag-tarmsjukdom

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 08:30 CEST

​Akademiska sjukhuset har infört en ny metod för tidig upptäckt av inflammation i mag-tarmkanalen hos patienter med ulcerös colit och Crohns sjukdom. Med en kombinerad PET-MR-teknik fås mer exakt information om inflammatoriska förändringar som kan spåras i tarmen. Den nya tekniken för diagnostik lyfts fram med anledning av nationella mag-tarmdagen 19 maj.

Koppling mellan kronisk inflammation och fibromyalgi banar väg för bättre diagnostik och behandling

Koppling mellan kronisk inflammation och fibromyalgi banar väg för bättre diagnostik och behandling

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 08:30 CEST

​Fibromyalgi har länge setts som ett psykosomatiskt tillstånd utan tydlig biologisk förklaring. Nya forskningsrön visar nu att drabbade kan ha en kronisk inflammation både i centrala nervsystemet och i övriga kroppen. Detta banar väg för bättre sätt att diagnostisera och på sikt även behandla sjukdomen vilket lyfts fram med anledning av internationella fibromyalgidagen 12 maj.

Ungas synpunkter ska utveckla vården vid cystisk fibros

Ungas synpunkter ska utveckla vården vid cystisk fibros

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 16:00 CEST

​Barns och ungdomars perspektiv och synpunkter på vården tas tillvara på ett nytt sätt vid Akademiska barnsjukhuset. Sedan 2013 har unga patienter med cystisk fibros eller PCD deltagit i projektet ”Vår framtid” och ingått i expertgrupper som återkommande haft kontakt med vårdpersonalen via videolänk. Projektet har resulterat i en bok med ungas berättelser som lanseras idag.

Gruppbehandling ger bättre tidskoll vid adhd

Gruppbehandling ger bättre tidskoll vid adhd

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 08:30 CEST

​Personer med adhd har ofta svårt att passa tider, planera och komma igång med aktiviteter. Neuropsykiatriska vuxenmottagningen vid Akademiska sjukhuset är pionjär i Sverige med en amerikansk gruppbehandling, Ha koll, som ger deltagarna praktiska redskap att hantera tid. Den ses som ett komplement till läkemedelsbehandling och hjälpmedel i hemmet.

​​Diabetesvården på Akademiska dubbelt prisad

​​Diabetesvården på Akademiska dubbelt prisad

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 14:23 CEST

Diabetesvården på Akademiska sjukhuset har fått två utmärkelser. I samband med Svensk förening för diabetologis årliga kongress 27-28 april utsågs Jarl Hellman, diabetesansvarig överläkare, till årets diabetolog. Dessutom tog Niclas Abrahamssons avhandling ”On the impact of bariatric surgery on glucose homeostasis” hem priset för årets avhandling.

Vaccination allt vanligare vid svår allergi mot geting och pollen

Vaccination allt vanligare vid svår allergi mot geting och pollen

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 08:41 CEST

​Snart drar pollensäsongen igång på allvar. De senaste åren har pollenallergi, eller hösnuva som det också kallas, blivit allt vanligare. Uppemot var tredje ung vuxen uppger sig ha besvär. För de hårdast drabbade kan vaccination vara ett alternativ. På Akademiska sjukhuset genomgår cirka 100 personer allergivaccination årligen.

Uppmaning från EU-projekt: Medicineringen av äldre måste bli mer effektiv och säker

Uppmaning från EU-projekt: Medicineringen av äldre måste bli mer effektiv och säker

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 14:09 CEST

​Akademiska sjukhuset deltar i EU-finansierade projektet SIMPATHY som arbetar för säkrare läkemedelsanvändning bland äldre som tar många läkemedel samtidigt. Vid en konferens i Bryssel idag har parterna lanserat en handbok med vägledning för personal inom hälso- och sjukvården i medlemsländerna som syftar till förbättringar.

Nytt team ska stärka nutritionsbehandlingen av svårt sjuka patienter

Nytt team ska stärka nutritionsbehandlingen av svårt sjuka patienter

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 08:40 CEST

​Ett nytt nutritionsteam kommer att bildas på Akademiska sjukhuset för att stärka nutritionsbehandlingen av svårt sjuka vuxna patienter. Enligt nationella studier förekommer malnutrition hos cirka 40 procent av alla patienter som vårdas inneliggande på sjukhus. Vikten av matvanor och nutrition uppmärksammas också under temadagar på sjukhuset 2-5 maj.

Kraftigt förbättrad tillgänglighet till allmänpsykiatrin

Kraftigt förbättrad tillgänglighet till allmänpsykiatrin

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 13:00 CEST

Väntetiden till första läkarbesök inom allmänpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset har kortats avsevärt det senaste året. Idag får nio av tio patienter besökstid inom tre månader jämfört med 67 procent för cirka ett år sedan. Förutom att man lyckats rekrytera personal anses arbetsmiljöförbättringar och satsningar på vidareutbildning ha bidragit till den positiva utvecklingen.

Telemedicin komplement vid behandling av patienter med sömnapné

Telemedicin komplement vid behandling av patienter med sömnapné

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 08:30 CEST

​Från och med maj kommer patienter med sömnapné, som ska behandlas med andningsmask (CPAP) nattetid, att kunna följas upp via telemonitorering från Akademiska sjukhuset. Syftet med telemedicinprojektet är framförallt att förbättra vården och underlätta patienternas vårdkontakter, bland annat genom färre resor för mottagningsbesök.

Mer individanpassad strålning ska ge skonsammare cancervård

Mer individanpassad strålning ska ge skonsammare cancervård

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 08:30 CEST

​Akademiska sjukhuset medverkar i en ny nationell satsning på mer skonsam strålbehandling. Tillsammans med industrin arbetar fyra universitetssjukhus för att integrera magnetresonanstomografi, MRI, i rutinvård och möjliggöra mer skräddarsydda och effektivare behandlingar.

Mer individanpassad Levodopabehandling ökar livskvaliteten vid Parkinson

Mer individanpassad Levodopabehandling ökar livskvaliteten vid Parkinson

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 08:30 CEST

Det mest effektiva läkemedlet mot symtom vid Parkinson, Levodopa, introducerades för 50 år sedan. Behandlingen blir alltmer individualiserad och sedan 2015 har tre nya varianter av läkemedlet haft världspremiär på Akademiska sjukhuset. Framstegen uppmärksammas med anledning av Internationella Parkinsondagen 11 april.

​​Kan röntgenundersökningar under uppföljningsperioden förbättra överlevnaden vid malignt melanom?

​​Kan röntgenundersökningar under uppföljningsperioden förbättra överlevnaden vid malignt melanom?

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 08:30 CEST

Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. Närmare 4 000 personer diagnostiseras varje år. I en ny patientstudie, som Akademiska sjukhuset leder, ska forskarna undersöka om utökad uppföljning med röntgenundersökningar och blodprovskontroller medför förbättrad prognos genom tidigare upptäckt av återfall.

Andningsbesvär hos ungdomar som tränar förväxlas ofta med astma

Andningsbesvär hos ungdomar som tränar förväxlas ofta med astma

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 08:30 CEST

​Närmare 14 procent av tonåringarna i Uppsala har andningsbesvär vid träning. Orsaken kan vara en förträngning i struphuvudet. Tillståndet är vanligast hos unga kvinnor och förväxlas ofta med astma. Ny forskning vid Akademiska sjukhuset visar att operation är effektivt vid kraftig förträngning och att det är viktigt att patienter med långvariga besvär undersöks noga så att de får rätt behandling.

Ny immunterapi kan motverka kronisk njursvikt

Ny immunterapi kan motverka kronisk njursvikt

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 08:30 CEST

Njurinflammation är orsak till ungefär en fjärdedel av alla fall av kronisk njursvikt i Sverige, då patienten ofta behöver dialys eller transplantation. En europeisk patientstudie, där Akademiska sjukhuset deltagit, visar att en ny sorts immunterapi kan minska äggviteutsöndringen i urin, dämpa aktiviteten hos antikropparna och stabilisera njurfunktionen. Resultaten har publicerats i The Lancet.

Reproduktionscentrum värvar donatorer i Gränby Centrum

Reproduktionscentrum värvar donatorer i Gränby Centrum

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 08:30 CEST

​Brist på spermiedonatorer gör att väntetiderna till insemination och andra IVF-behandlingar är långa. Nu tar Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset till nya grepp. Onsdagen den 29 mars är medarbetare på plats i Gränby centrum för att informera, väcka intresse och rekrytera nya donatorer.