Tags

akademiska sjukhuset 34 akademiska 9 vårdhygien 8 akutsjukvård 7 lex maria 7 patientsäkerhet 6 organtransplantation 6 typ 1-diabetes 6 stroke 6 organdonation 6 förlossning 5 psykiatri 5 svåra brännskador 5 vri 5 reproduktionscentrum 5 donation 5 bup 5 uppsala care 5 vårdexport 5 rikssjukvård 5 neonatalvård 5 smärta 4 lustgas 4 vårdrelaterade infektioner 4 ivf 4 blodbrist 4 ortogeriatrik 4 kirurgveckan 2013 4 donationsvecka 4 sjukhusbibliotek 4 innovation akademiska 4 barnmisshandel 4 barnsjukhus 4 ire 4 kraniofacial kirurgi 4 akademiska barnsjukhuset 4 cellöar 3 telemedicin 3 gastric bypass 3 strålbehandling 3 betaceller 3 äggdonation 3 far 3 klinisk forskning 3 sömn- och andningscentrum 3 rökstopp 3 överviktskirurgi 3 luftburen intensivvård 3 njurtransplantationer 3 barnskyddsteam 3 lean sjukvård 3 operation 3 metadon 3 biva 3 vinnova 3 hjärtstopp 3 brännskadecentrum 3 en rökfri operation 3 adhd 3 barncancer 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 folke bernadotte regionhabilitering 3 läkemedel 3 hjärtpump 3 screening 3 patientflöde 3 fallskador 3 cochleaimplantat 3 smärtcentrum 3 depression 3 pulsåderbråck 3 psykiatrivecka 3 läkemedelsgenomgång 3 ryggkirurgi 3 njurtransplantation 3 ivf-behandling 3 rehabiliteringsmedicin 3 kbt 3 handkirurgi 3 centre of excellence 3 langerhanska öar 3 endokrina tumörer 3 ortopediveckan 2013 3 prostatacancer 3 blodgivning 3 forskningsbokslut 3 suicid 2 u-care 2 njure 2 smärtrehabilitering 2 ambassadör 2 lvad 2 vårdavtal 2 etik 2 städrutiner 2 felmedicinering 2 innovationer 2 embolisering 2 blodgrupper 2 självhjälp 2 ångest 2 mögelsvamp 2 skolios 2 kronisk smärta 2 punktprevalensmätning 2 bild- och funktionsmedicin 2 multipel skleros 2 rcc 2 psykisk ohälsa 2 lymfkörtelcancer 2 bröstcancer 2 psykisk hälsa 2 rökavvänjning 2 mobila team 2 ms 2 pet 2 prematura 2 antibiotikaresistens 2 pet-scanning 2 ge blod 2 barnonkologi 2 liv 2 bukspottkörteltransplantation 2 sexuella övergrepp 2 multiresistenta bakterier 2 vårdgaranti 2 fetma 2 operationsplanering 2 reflux 2 smärtlindring 2 uppsala universitet 2 medicinska veckorna i uppsala 2 skl 2 nervsmärta 2 smittskydd 2 autism 2 internmedicin 2 amning 2 amy diamond 2 allmänpsykiatri 2 hjärtinfarkt 2 ortogeriatrisk vårdavdelning 2 swecare 2 onkologisk endokrinologi 2 barnfetma 2 barncancerfonden 2 vårdbyggnad 2 klimatsmart 2 brännskada 2 lean 2 provrörsbefruktning 2 bilddiagnostik 2 hjälphjärta 2 triage 2 dövhet 2 öceller 2 positronemissionstomografi 2 demens 2 vårdskador 2 spermiedonation 2 vävnadsdonation 2 uems 2 social fobi 2 skelettröntgen 2 videokonferens 2 pci 2 röntgenveckan 2013 2 onkologi 2 röntgenveckan 2 fallprevention 2 donator 2 hjälpmedel 2 socialpsykiatriska behandlingsteamet 2 läkemedelsfel 2 bukaortaaneurysm 2 sle 2 vårdplanering 2 ballongvidgning 2 funktionsnedsättning 2 alkohol 2 carf 2 njursvikt 2 radiofrekvensablation 2 återbesöksmottagning 2 bättre flyt 2 hjärnkoll 2 hjärnstamsimplantat 2 diabetes 2 samtalsterapi 2 bukspottkörtelcancer 2 akademiska sjukhusets barnfond 2 världsnjurdagen 2 rökning 2 internationella dagen mot tobak 2 geriatrik 2 barnmedicin 2 mansgrupp 2 schizofreni 2 attityduppdraget 2 akuten 2 byggdamm 2 nyfödda 2 utländska patienter 2 kulturdygn 2 medicinska veckor 2 cancer 2 cosmic 2 fysisk aktivitet 2 barnhälsovård 2 klimatpåverkan 2 värmebehandling 2 nsph 2 handsprit 2 friskhuset 2 kultur i länet 2 barnbibliotek 2 artros 2 pet-centrum 2 akutmottagning 2 barnakuten 2 centraloperation 2 otokirurgi 2 genombrottsprojekt 2 hälsofrämjande sjukhus 2 klinikapotekare 2 uppsala bio 2 andiu 2 duodenal switch 2 transplantation 2 ablation 2 bvc 2 stelopereration 1 hjärtlungräddning 1 smittspårning 1 siq 1 narkotika 1 parkeringstid 1 ndr 1 epos 1 bäckenskada 1 posttraumatisk stress syndrom 1 medfödd kärlmissbildning 1 borderline personlighetsstörning 1 patientnära forskning 1 barnlöshet 1 hygien 1 njurablation 1 multisjuk 1 arthrogryphos 1 kontaktsjuksköterska 1 riksförbundet attention 1 psykos 1 hälsoekonomisk 1 läpp- 1 svår förlossning 1 stroketeamkonferens 1 spinal stenos 1 knäleder 1 sena komplikationer 1 svår brännskada 1 diabetes tools sweden ab 1 psykiatrichef 1 jet-plan 1 sterila instrument 1 multidisciplinär bedömning och behandling 1 trauma 1 met-mr-kamera 1 celiaki 1 europeiskt träningscenter 1 världsdiabetesdagen 2013 1 andningsutlöst förträngning 1 hälsoekonomi 1 jämlik vård 1 brachyterapi 1 reumatologiska systemsjukdomar 1 hjärnskador 1 autolog stamcellstransplantation 1 motion mot depression 1 da vinci 1 infektionsmedicin 1 nationella stödstyrkan 1 dialyspatienter 1 health optimum 1 tvärvetenskaplig 1 spinal cord stimulation 1 handkirurgen 1 regionmöte 1 akutmedicin 1 bridgebehandling 1 distansuppföljning 1 pet-ct 1 strukturprotein 1 uppsala musik och kongress 1 kalicivirus 1 posttraumatisk stress 1 barnintensiv 1 john belling 1 cancercentrum 1 act 1 massuppsägning 1 donationsveckan 1 european paediatric ophtalmological society 1 mässlingen 1 handhygien 1 hälsosamt åldrande 1 snus 1 blodplasma 1 livskris 1 surfplatta 1 skyltning 1 pet-ct-kamera 1 biobank barnleukemi 1 hudbank 1 lena gunningberg 1 beta-judo 1 patientnytta 1 almedalsveckan 1 vitrifiering 1 kvinnoklinik 1 dialys 1 icsi 1 vänsterkammarassist 1 pase 1 almtuna is 1 hydrocefalus 1 benbrott 1 kbt på internet 1 allergenfri zon 1 spårsubstans 1 motion 1 peter holm 1 försvarsmakten 1 cp-skada 1 barnsjukvård 1 diagnosverktyg 1 brännskadeintensivvård 1 plötslig spädbarnsdöd 1 forskning 1 operationsteam 1 rehabiliteringsgaranti 1 utlokaliserade patienter 1 mestanon 1 akut hjärtinfarkt 1 rlp 1 epigenetik 1 kortvårdskirurgen 1 uppsala ryggdagar 1 scilifelab 1 antiinflammatoriskt läkemedel 1 kvinno- och barndivisionen 1 läsecirkel 1 neuropsykiatriska funktionshinder 1 kranskärlssjukdom 1 embryoskop 1 logopedisk rehabilitering 1 öronakupunktur 1 svensk lungmedicinsk förening 1 promenadslingor 1 hjärtsviktsteam 1 sjukhuslaboratorium 1 als 1 akutsjukvårdsavdelning 1 försvaret 1 värkarbete 1 neuroendokrina tumörer 1 svenska sällskapet för medicinsk forskning 1 handelsminister 1 perichondriet 1 sjukhuset 1 löv-projektet 1 spårämne 1 spridd cancer 1 knubbar 1 röntgen 1 crestor 1 näthinna 1 hjärnskada 1 konsultsjuksköterskor 1 epstein-barr-virus 1 kirurgiskt centrum 1 ögonskador 1 avvänjning 1 astrazeneca 1 shunt 1 malmö aviation 1 steloperationer 1 insulinpumpar 1 insulin 1 regionala cancercentrum 1 blodfettssänkande 1 gunnar tufveson 1 rehabilitering 1 pump 1 schizofreniliknande tillstånd 1 apodos 1 regionvård 1 galenfestivalen 1 extern revision 1 hörselnerv 1 akut njursvikt 1 vikingasjukan 1 legionella 1 andningsbesvär 1 huvudstamsinsufficiens 1 avancerad barnsjukvård 1 aortaneurysm 1 ssri-preparat 1 blomkålsöron 1 neuropyskiatrisk funktionsnedsättning 1 innovationsklimat 1 bank för obefrukatde ägg 1 narkos 1 Chefsläkare 1 regionalt onkologiskt centrum 1 autismspektrumstörning 1 handisam 1 röntgendiagnostik 1 barnkirurgen 1 videolänk 1 hjärt-lungräddning 1 psykosvård 1 åderbråck 1 hsct 1 transplantationer 1 midas 1 barnwebb 1 levercancer 1 autoimmun 1 njurdonator 1 läkemedelsbiverkning 1 njurar 1 donationsråd 1 tidig upptäckt 1 mirtazapin 1 transplantat 1 vävnadstransplantation 1 blödningschock 1 samariterhemmet 1 da vincirobot 1 självmord 1 belastningsskador 1 utvecklingsstörning utvecklingsförsening array-cgh dna-test 1 öcellstransplantation 1 blod 1 hpv 1 missbildningssyndrom 1 groth-priset 1 utvecklingsstörda 1 äggbank 1 barnintensivvårdsavdelning 1 vre 1 pseudobulbär pares 1 talsvårigheter 1 söva 1 rpo 1 rotationsled 1 misshandel 1 psykiatridivision 1 pankreastransplantation 1 inläggning 1 sjukgymnastik 1 stora forskarpriset 1 skaderegistrering 1 elektroniska tjänstekort 1 talböcker 1 reproduktiv livsplan 1 sårläkning 1 självprovtagning 1 vattenskalle 1 höftleder 1 sårvård 1 akuta buksmärtor 1 sklerosering 1 internationella tobaksfria dagen 1 ozonskikt 1 guiness rekordbok 1 drg 1 sfd 1 anhöriga 1 barncancerdagen 1 nationell cancerstrategi 1 spineacademy 1 mögelsporer 1 nutritionsmätning 1 norrlandstingen 1 riskavfall 1 läkemedelsgenomgångar 1 martin björck 1 mellanöreimplantat 1 levodopa 1 bipolär sjukdom 1 perichondrietransplantation 1 lkg-team 1 operationskö 1 itkyos 1 titthålskirurgi 1 hörselnedsättning 1 länslogopedi 1 målinriktad strålbehandling 1 varm cytostatika 1 mikrokirurgi 1 patientdokumentation 1 depuytréns kontraktur 1 galenfestival 1 mews 1 mad pride 1 neuroblastom 1 rf-ablation 1 neuro-critical care 1 gästnät 1 avancerad specialistsjuksköterska 1 parkeringsplatser 1 egypten 1 målrelaterad ersättning 1 samtal och yoga 1 tanja tydén 1 min stora dag 1 minstoradag 1 handmassage 1 klebsiella 1 robotassisterad titthålskirurgi 1 självhjälpsprogram 1 burst 1 personskada 1 ire-behandling 1 och HFS (Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer). 1 minnes-och geriatrikmottagningen 1 tänk hjärna 1 dialektisk beteendeterapi 1 celltransplantation 1 andningsproblem 1 ätproblem 1 claes juhlin 1 neurointensvivård 1 patentsökning 1 folke bernadotte 1 teknik 1 neurology 1 jnnp 1 följsamhet 1 mth 1 bioetik 1 aneurysm 1 barnavård 1 äldrepsykiatri 1 otago 1 neuroradiologi 1 serotoninåterupptagshämmare 1 ebv 1 isloering 1 neuromuskulär 1 pxl01 1 afasi 1 malaria 1 ipad 1 nordic gas cleaning 1 hjärtsjuklighet 1 d-vitamin 1 logopedi i öppna vårdformer 1 sjuksköterskebrist 1 bemanning på akuten 1 miljörelaterad hälsa 1 sjukhusskola 1 övergångar 1 patientinflytande 1 hjärtkompression 1 renal denervering 1 resistenta bakterier 1 familjecentrerad vård 1 stroketeam 1 rbh-dagen 1 hfs 1 physical activity scale for the elderly 1 mdt 1 landstinget i uppsala län. friskhuset 1 förflyttningsteknik 1 kostnadsanpassningsprogram 1 sjögrens syndrom 1 stress 1 sexuella övergrepp på barn 1 fertilitetsbehandling 1 beroendepsykiatri 1 kärltumör 1 läkemedelsinformation 1 höftspåret 1 hjärnstamstumörer 1 kbt på nätet 1 regionförbundet i uppsala län 1 sömnproblem 1 lena kilander 1 michael hultström 1 calicivirus 1 unga med psykisk sjukdom 1 alla nya diabetiker i uppsala län 1 ronald mc donald 1 neuropsykiatriskt funktionshinder 1 ansiktskirurgi 1 väntetider 1 amyotrofisk lateralskleros 1 syrebrist 1 ukk 1 internationella astmadagen 1 falsk läkare 1 världsrekord 1 mg 1 utskrivningshjälp 1 vävnadsinrättning 1 otostem 1 medicinteknik 1 nationellt centrum 1 ändtarmscancer 1 anhöriggrupp 1 thomas fogdö 1 rädda hjärnan 1 ögonklinik 1 parkinson 1 pannlobsdemens 1 livmoderhalscancer 1 vattenläckage 1 världsautismdagen 1 gabriel otterman 1 hematologisk patologi 1 astma 1 sida 1 sveriges kommuner och landsting 1 sågningsolycka 1 kortvårdskirurgi 1 abcde 1 saudiarabien 1 embryoövervakning 1 nobos 1 käk- och gomspalt 1 3 tesla 1 epigenetisk modifiering 1 vårdrelaterad infektion 1 ambulanssjukvården 1 profil 1 laparaskopi 1 d-vitaminbrist 1 smärtstillande 1 dupuytren´s kontraktur 1 brottsoffermyndigheten 1 radioaktiva substanser 1 ceos 1 anhöriga till dementa 1 ikb 1 regionhabilitering 1 distansmöten 1 pseudomonas aeruginosa 1 barnallergologi 1 bröstcancerprocess 1 samverkan för kultur på akademiska sjukhuset 1 copingstudie 1 112 på liv och död 1 dubbelmask 1 lärandespel 1 höftfraktur 1 kväveoxidmätning 1 miljökonferens 1 basala hygienrutiner 1 anorexi 1 uppsala län 1 prognos 1 deflux 1 katastrofmedicin 1 fortbildning ryggkirurger 1 blodbussen 1 barnleukemi 1 lars bäckman 1 biobankning 1 kirurgi 1 dupuytren´s 1 kemiskt avfall 1 sågar 1 dosförpackade läkemedel 1 sårkateter 1 lex maria-anmälan 1 mammografi 1 bråck på stora kroppspulsådern 1 suicidprevention 1 ci 1 apotekare i vården 1 drop in-röntgen 1 vårdkö 1 ögonstyrd dator 1 endokrinkirurgi 1 nationella riktlinjer 1 gu-alf 1 isotopbehandling 1 tourettes syndrom 1 kvalitetsstjärnan 1 skelettundersökning 1 neuroangiografi 1 lustgasrening 1 snusstopp 1 attention 1 donationern 1 kultur i länet och sjukhusbiblioteket 1 blod blodtransfusion fn-trupp somalia pirater blodkomponenter 1 vikingasjuka 1 trombocyter 1 matvägran 1 sjukvård 1 internet 1 progressiv spinal muskelatrofi 1 polysomnografi 1 kulturrådet 1 krokig rygg 1 magnetkameraundersökning 1 cytostatika 1 affärsplan 1 mödravård 1 sjukhusbiblioteket 1 kolesterolsänkande läkemedel 1 irreversible electroporation 1 senior alert 1 fysisk aktivitet på recept 1 allergisk inflammation 1 europeiskt träningscentrum 1 i-pad 1 bukhinnecancer 1 njurcancer 1 sjukhusstädning 1 unga missbrukare 1 basic studien 1 diabetescenter 1 datortomografi 1 margareta öhrvall 1 medicinsk-geriatrisk akutvårdsavdelning 1 elektroniska aktivitetsmätare 1 growing rods 1 stefan james 1 hygienrutiner 1 korttidsboende 1 växthusgas 1 blodcentral 1 antiepileptika 1 ryggmärgsbråck 1 inger dahlén 1 mr-kamera 1 iga nefrit 1 hälsoundersökning 1 innocent 1 inidvidanpassad behandling 1 dna-test 1 forte 1 övervakning 1 helge rask andersen 1 bemanning 1 seniorkort 1 barnortopedi 1 studenthälsan 1 kateterbehandling 1 aspergers syndrom 1 kombinationsbehandling 1 centre of excellence endokrina tumörer 1 fiberendoskopi 1 internationella njurdagen 1 protonterapi 1 stamcellstransplantation 1 ärna 1 vävnadskoordinator 1 slaganfall 1 benförlängning 1 tidig hemgång 1 proteinplack 1 öar 1 medicinsk etik 1 tumörkirurgi 1 barnahus 1 videoendoskopi 1 trombolys 1 metastaser 1 klimat 1 fingerskador 1 luftrenare 1 undernäring. malnutrition 1 utlandsstyrkan 1 riks-stroke 1 snusavvänjning 1 vårdplatsbrist 1 bukfetma 1 ect 1 utsläpp 1 björn eriksson 1 ätstörning 1 e-tjänstekort 1 wifi 1 barn och ungdomspsykiatrin 1 förträngning i struphuvudet 1 intensiv kontextuell behandling 1 bukhålecancer 1 kvalitetsregistret för psykosvård 1 hiv 1 klinisk farmaci 1 trafikförsäkring 1 genombrottsmetoden 1 folkhälsopris 1 swedish spine masters 1 fotledsbrott 1 tidig diagnostik 1 whiplash 1 neonatalklinik 1 bäcken 1 chrons sjukdom 1 njursjukom 1 logopedi 1 vedklyvar 1 kognitiv beteendeinriktad terapi 1 irreversibel elektroporation 1 kärlmissbildning 1 duodopa 1 sjuksköterskelön 1 datorhjälpmedel 1 diafragmabråck 1 gångstavar 1 tillgänglighet 1 sömnapné 1 fysisk aktivitet på recep 1 hormonbehandling 1 linköpings universitet 1 böcker 1 irf8 1 pet/ct 1 blodbank 1 monica wiig 1 jo-anmälan 1 ögonstyrning 1 center of excellence diabetes 1 p-avgifter 1 neuropsykiatrisk utredning 1 nutritionsråd 1 patientsäkerhetsronder 1 alkoholprevention 1 endokrinologi 1 atopiskt eksem 1 otago-metoden 1 dorsal root ganglion stimulation 1 akut stroke 1 ryggmärgsstimulering 1 överviktsoperationer 1 barn- och ungdomspsykiatri 1 blodcentralen 1 laryngeal obstruktion 1 sjuksköterskor akademiska 1 stent 1 transplantationsteknik 1 äldre multisjuka 1 provrörsbehandling 1 handikappförening 1 höftproteser 1 bilolycka 1 myosit 1 koldioxidutsläpp 1 vits-team 1 retinopati 1 hembesök 1 hjälpmedelscentralen 1 diskbråck 1 drop-in-mottagning 1 tjuvaklo 1 patientjournal 1 3-tesla 1 fri surf 1 fiskfjällsjuka 1 endovaskulär trombektomi 1 hjärttransplantation 1 tarmbakterie 1 european society of cardiology 1 regenerativ medicin 1 emotionell insabilitet 1 åsa hagberg 1 avfallshantering 1 terapeutisk peptid 1 endometrios 1 ny cancerbehandling 1 brukarföreningar 1 ortoped 1 steroidsulfatas 1 parkinsons sjukdom 1 britt-marie frost 1 primär lateral skleros 1 cpap 1 uppföljning 1 barnonkologen 1 vedklyvare 1 lsa 1 vinterkräksjuka 1 blodtappen 1 ätstörningar 1 regionalt onkologisk centrum 1 ect-behandling 1 autismspektrumtillstånd 1 eldsvåda 1 lars rönnblom 1 lårbensamputation 1 medipal ab 1 ålands hälso- och sjukvård 1 andningsstudie 1 brännskador 1 jämlik cancervård 1 myasthenia gravis 1 drop in 1 anestesi- och intensivvård 1 carl gustav groth scandinavian transplantation prize 1 amputationsskador 1 anhörigstöd 1 sexualitet 1 drickande 1 njurmedicin 1 nollvision 1 barn-iva 1 musik och massage 1 ruda 1 filaggrin 1 cushings syndrom 1 intensivvårdsavdelning för barn 1 produktionsstyrning 1 akutvårdavdelning 1 ryggdeformitet 1 jenny stern 1 vocal chord dysfunction 1 vattenläcka 1 yogagrupp 1 handikapp 1 reproduktion 1 geriatrik + multisjuk 1 mava 1 biobank 1 nikotintabletter 1 medicin- och thoraxdivisionen 1 internetstöd 1 lesbisk 1 bästa sjukhus 2012 1 multiresistent bakterie 1 studentgyn 1 health impact bonds 1 utrymning 1 hemoglobin 1 vårdcentral 1 trycksår 1 splinteez 1 aospine center 1 döva 1 sjukhussjuka 1 värkstilmulering 1 ansiktsrekonstruktion 1 åland 1 kylbehandling 1 immunterapi 1 åsa muntlin athlin 1 vcd 1 handson biobanks 1 pet-mr 1 sppb 1 målsökande läkemedel 1 dna-sekvensering 1 strokeenhet 1 yoga 1 sömnstörning 1 sterila förpackningar 1 barnakut 1 cancerstrategi 1 vårdrelaterade sjukdomar 1 barnahus i uppsala 1 rakit 1 skelettkorrigering 1 riskpatienter 1 nya cancerläkemedel 1 rikssjukvård svåra brännskador 1 panikångest 1 bindvävssjukdom 1 briva 1 eva jangland 1 tub 1 parkering 1 kameraövervakning 1 fertilitetsbevarande behandling 1 embyroskop 1 sle-patienter 1 amputation 1 missbruk 1 medicinska veckorna 1 patienthotell 1 sömnvanor 1 sydöstra sjukvårdsregionen 1 personnummer 1 esc 1 hjärntumörer 1 artros i höftled 1 mikroinjektion 1 äggstocksvävnad 1 psykiatriveckan 1 irreversibel elektroporering 1 bukspottskörtel 1 institutet för kvalitetsutveckling 1 allmänna barnhus 1 ulsam 1 epilepsiläkemedel 1 uppsat-studien 1 statiner 1 nsaid 1 oxytocin 1 antidepressiva 1 levande donator 1 malnutrition 1 mytobi 1 svenska lungkongressen 1 hudodling 1 sten rubertsson 1 urologi 1 logopedisk behandling 1 ambulanshelikopter 1 nedfrysning 1 magnetkamera 1 systemisk lupus erythematosus 1 frontallobsdemens 1 roc 1 vårdmiljard 1 egyptier 1 gunnar bjursell 1 hörselhjälpmedel 1 lukas 1 ambulansflyg 1 spinecenter 1 life science 1 transportstyrelsen 1 sväljningsförmåga 1 utbildningsakut 1 barn- och ungdomspsykiatrin 1 njurdonation 1 svensk förening för diabetologi 1 dbt 1 kvalitetsgranskning 1 belastning 1 elektrokonvulsiv behandling 1 kronisk njkursvikt 1 quality innovation of the year 1 ätstörningsenheten 1 barnavårdscentraler 1 brusten tarm 1 epilepsi 1 säkerhet 1 arbetstidsmodeleller 1 akut-testet 1 bröstcanceroperationer 1 ferritinvärde 1 cellö-transplantation 1 kärlröntgen 1 läkemedelsmodul 1 uppsala longitudinal study of adult men 1 radiofrequency ablation (rf) 1 spårämnet c-pib 1 blodstamcellstransplantation 1 nationella diabetesregistret 1 uppsala biobank 1 kontaktsjuksköterskor 1 gåskolan 1 kokleaimplantat 1 röda blodkroppar 1 avlastning 1 krosskador 1 brå 1 spårämnet c-acetat 1 etikprövningsnämnden 1 swedeheart 1 observationsformulär 1 barnkonvention 1 psma 1 sabotage 1 short physical performance battery 1 nackskada 1 contiuous positivie airway pressure 1 maligna lymfom 1 prkaca 1 testbädd 1 kängurumodellen 1 singelfiber emg 1 flg 1 intensiv familjebehandling 1 undernäring 1 friskvårdslots 1 astmadagen 1 swedrop 1 bedrägeriförsök 1 ryggmärgsrehabilitering 1 bröstcancersjuksköterskor 1 sjuksköterskebemanning 1 kampanj mot fördomar 1 palliativresgistret 1 aorta 1 miljöarbete 1 muskelförtvining 1 norrlandstingens regionförbund 1 lex maria-anmälningar 1 bukaortaneurysm 1 apotekare 1 rehabiliteringssatsning 1 vriss 1 t-celler 1 skräp-dna 1 parkinsondagen 1 ifb 1 operationssamarbete 1 nationella strokekampanjen 1 plastskena 1 ssri 1 elektrisk ryggmärgsstimulering 1 langerhanska 1 gruppboenden 1 sbar 1 polisutredning 1 logopedträning 1 iq-4 projektet 1 bildteknik 1 kyssjuka 1 biverkning 1 kairo 1 urologisk cancersjukdom 1 mrsa 1 benskörhet 1 bukspottkörtel 1 kängurumetoden 1 ventriculoperitoneal shunt 1 psykosr 1 ryggdeformiteter 1 underbensamputation 1 rektalcancer 1 bra flyt 1 tbc 1 sekvensering 1 njurinflammation 1 kroppspulsåderbråck 1 destruktion 1 successiv benförlängning 1 krökta fingrar 1 chefssjuksköterska 1 sts 1 isolering 1 vårdplatser 1 transplantationskirurgi 1 mdpv 1 hjärtamyloidos 1 akutläkarprojekt 1 långvarig smärta 1 remisstvång 1 akut- och rehabilitering 1 biobank hjärntumörer 1 sjuka barn 1 alkistis skalkidou 1 psykiatrins hus 1 protonstrålning 1 hälsouniversitetet 1 acceptance commitment therapy 1 ryggoperationer 1 endokringruppen 1 akutmottagningen 1 vitalis 1 födelsefond 1 lasarettet i enköping 1 ledförslitning 1 bb 1 signalsubstans 1 slu 1 allmäna barnhuset 1 webbsida 1 center of excellence 1 budget 1 levande njurdonator 1 kvinnors uppfinningar 1 andnöd 1 kortare väntetider 1 rättspsykiatri 1 kultur i vården 1 obstruktiv sömnapné 1 arbetsrehab 1 traumavård 1 downssyndrom 1 kuvöstransport 1 fingersenor 1 njurtransplanterad 1 trådlös uppkoppling 1 msb 1 hjärtsvikt 1 geriatrisk ortopedavdelning 1 skandionkliniken 1 barnskyddsteamet 1 blodgivare 1 supported employment 1 cochraneinstitutet 1 höftledsoperation 1 typ 1 diabetes 1 energiintag 1 minnesmottagning 1 protesinfektioner 1 hypotermi 1 lungtuberkulos 1 socialpsykiatri 1 vårdskada 1 innovationsslussar 1 väntetid 1 riskkonsumtion 1 kronisk depression 1 nopho 1 burundi 1 Visa alla taggar
Pressmeddelande: Uppsalaforskare bakom upptäckt av mutation som orsak till Cushings syndrom

Pressmeddelande: Uppsalaforskare bakom upptäckt av mutation som orsak till Cushings syndrom

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 08:23 CEST

Forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala har identifierat en mutation i binjuren som orsakar Cushings syndrom, en ovanlig sjukdom som kännetecknas av för höga halter av det kroppsegna hormonet kortisol. Upptäckten kan bana väg för behandling med läkemedel som hämmar hormonproduktionen och celltillväxten.

Pressmeddelande: Projekt på Akademiska ska gynna distansvård för unga diabetiker

Pressmeddelande: Projekt på Akademiska ska gynna distansvård för unga diabetiker

Pressmeddelanden   •   2014-04-17 09:30 CEST

Ökad användning av distansvård, som appar och andra smarta IT-lösningar, gör det lättare för unga med diabetes att ha koll på sina blodsockervärden, men underlättar också tätare kontakt med sjukvården. Med stöd av Vinnova ska Innovation Akademiska under ett år testa en ny ersättningsmodell, Health Impact Bonds, som stimulerar användningen av ny teknik och förebyggande insatser.

Media-no-image

Pressmeddelande: Infektionskänsliga barn flyttas temporärt från barnsjukhuset

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 15:38 CEST

Barn som vårdas för cancer och andra barn med kraftigt nedsatt immunförsvar kommer tillfälligt att flyttas från barnsjukhuset till annan vårdavdelning på Akademiska. Orsaken är att mögelsvamp kan följa med byggdamm vid sista delen av rivningen av BuP:s gamla hus och orsaka infektioner hos dessa patienter.

Pressmeddelande: Äggbank ger fler ofrivilligt barnlösa hopp om barn

Pressmeddelande: Äggbank ger fler ofrivilligt barnlösa hopp om barn

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 09:29 CEST

För första gången har ett barn fötts efter IVF-behandling på Akademiska sjukhuset med ett donerat ägg som varit nedfryst. Den nya tekniken gör det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Även kvinnor med olika cancersjukdomar som riskerar att bli sterila av cytostatikabehandling kan dra nytta av framstegen.

Pressmeddelande: Antidepressiva till äldre kartläggs på Akademiska

Pressmeddelande: Antidepressiva till äldre kartläggs på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 10:02 CEST

Mer än var tionde person över 65 år lider av depression. De senaste åren har förskrivningen av antidepressiva ökat kraftigt. Tidigare studier har visat att äldre inte är tillräckligt utredda och att uppföljningen brister. En kartläggning på Akademiska sjukhuset syftar till att öka kunskapen.

Media-no-image

Pressmeddelande: Förberedelserna inför nybygge på Akademiska stoppas tillfälligt på grund av byggdamm

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 15:47 CEST

Pressmeddelande 2014-04-10 De sista delen i rivningen av BuP:s gamla hus på Akademiska sjukhusets kärnområde, där den nya vårdbyggnaden ska byggas, stoppas tillfälligt. Orsaken är att spridningen av damm är mer omfattande än man tidigare trott. Mögelsvamp som kan följa med dammet anses utgöra en hälsorisk för barn med nedsatt immunförsvar som vårdas på barnsjukhuset alldeles intill.

Utskrivningshjälp på Akademiska minskar felmedicinering hos äldre

Utskrivningshjälp på Akademiska minskar felmedicinering hos äldre

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 10:26 CEST

Systematiska genomgångar av äldres läkemedelslistor i samband med utskrivning från sjukhus till korttidsboenden minskar felmedicinering och återinläggningar. Nu permanentar Akademiska sjukhuset Utskrivningshjälpen, en satsning som pågått som pilotprojekt sedan förra sommaren, och innebär att klinikapotekare gör extra avstämningar i samarbete med läkare och ibland annan vårdpersonal.

Media-no-image

Tredje gången gillt för kulturdygn på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 12:52 CEST

För tredje året i rad arrangeras ett kulturdygn på Akademiska sjukhuset. Onsdagen den 2 april kan patienter, närstående, besökare och personal under 24 timmar kostnadsfritt ta del av olika aktiviteter, exempelvis konstvandringar, föreläsning om kultur och hälsa, latinamerikansk dans, allsång och filmvisningar.

Media-no-image

Mobilt behandlingsteam stöttar unga med autism

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 10:00 CEST

Unga personer med autism har ofta svårigheter med det sociala samspelet. Kommunikationssvårigheter leder inte sällan till social isolering och ryckig/avbruten skolgång vilket påverkar hela familjen. Sedan ett halvår finns ett nytt stöd - intensiv familjebehandling (IFB) - i hemmet. Bakom satsningen står barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget och Uppsala kommun.

Media-no-image

Akademiska och Lasarettet i Enköping utökar operationssamarbetet

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 09:00 CEST

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping utökar operationssamarbetet. Från och med 7 april kommer en grupp ortopeder från Akademiska att operera olika ryggbesvär som diskbråck, spinal stenos och vissa steloperationer i Enköping. Främsta syftet är att korta väntetider till operation och minska behovet att remittera ryggpatienter till kliniker i Stockholm.

Överläkare på Akademiska ny ordförande i Svensk Lungmedicinsk Förening

Överläkare på Akademiska ny ordförande i Svensk Lungmedicinsk Förening

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 10:54 CET

Inger Dahlén, överläkare och sektionschef för lung-och allergisjukdomar på Akademiska sjukhuset, blir ny ordförande i Svensk Lungmedicinsk Förening. Utnämningen sker i samband med Svenska Lungkongressen i Malmö den 26 mars och ordförandeskapet löper på två år.

Akupunktur mot sömnstörningar prövas i ny studie

Akupunktur mot sömnstörningar prövas i ny studie

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 09:18 CET

Kan öronakupunktur vara ett alternativ till KBT vid långvariga sömnstörningar som hjälp att ändra sömnbeteende? Det ska en studie på sömn- och andningscentrum, Akademiska sjukhuset, utreda.

Media-no-image

Försenad tarmoperation lex Mariaanmäls

Pressmeddelanden   •   2014-03-21 10:50 CET

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria, där en patient opererades alltför sent för tarmvred. Blodcirkulationen i tarmen upphörde och större delen av tunntarmen fick tas bort. Efter händelsen har flera åtgärder vidtagits som syftar till att förhindra en upprepning.

Media-no-image

Allt fler njurtransplantationer genomförs på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-03-12 16:50 CET

Allt fler patienter njurtransplanteras på Akademiska sjukhuset. Sedan 2003 har antalet ökat med 60 procent. Tillgången till levande donatorer har starkt bidragit till den positiva utvecklingen, som uppmärksammas med anledning av världsnjurdagen den 13 mars.

Blodstamcellstransplantation potentiellt botande behandling av MS

Blodstamcellstransplantation potentiellt botande behandling av MS

Pressmeddelanden   •   2014-02-26 14:25 CET

Blodstamcellstransplantation är den effektivaste behandlingen mot inflammatoriskt aggressiv MS. Behandlingen minskar långsiktigt risken för återfall och kan vara botande. Det visar en rikstäckande, Uppsalaledd studie, publicerad i nätversionen av den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (JNNP).

Studie på Akademiska ska minska trycksår

Studie på Akademiska ska minska trycksår

Pressmeddelanden   •   2014-02-17 10:15 CET

SKL:s återkommande mätningar visar att i genomsnitt 14 procent av inneliggande patienter har trycksår, en av de vanligaste vårdskadorna. Nu görs en satsning på Akademiska sjukhuset för att öka kunskapen om förebyggande insatser och öka användningen av olika hjälpmedel, men också göra patienterna mer delaktiga.

Media-no-image

Ny Uppsalaledd studie kartlägger D-vitaminbrist vid barncancer

Pressmeddelanden   •   2014-02-13 09:20 CET

D-vitaminbrist är vanligt hos barn som behandlas för och som överlevt en cancersjukdom. Detta kan både leda till benskörhet och ökad infektionskänslighet. En ny Uppsalaledd studie ska öka kunskapen om hur vanlig vitaminbristen är, vilka konsekvenser detta får samt behovet av extra tillskott. Detta uppmärksammas med anledning av internationella barncancerdagen 15 februari.

Media-no-image

Brandkår larmas samtidigt med ambulans vid hjärtstopp

Pressmeddelanden   •   2014-02-07 13:08 CET

Vid hjärtstopp i Uppsala tätort kommer ambulans och brandkår att larmas samtidigt. Syftet med projektet, som initierats av Ambulanssjukvården i Uppsala län, är att se om tiden kan kortas till hjärt-lungräddning.

Media-no-image

Diabetesvården på Akademiska får nationellt kvalitetspris

Pressmeddelanden   •   2014-02-04 10:19 CET

Diabetesvården på Akademiska sjukhuset belönas för sitt systematiska kvalitetsarbete. Det är första gången sjukhuset får det prestigefulla priset som delas ut årligen av Svensk förening för diabetologi i samarbete med Nationella diabetesregistret, NDR. Bland annat uppmärksammas att patienter med typ 1-diabetes fått betydligt bättre blodsockerkontroll.

Barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska får internationellt innovationspris

Barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska får internationellt innovationspris

Pressmeddelanden   •   2014-01-20 14:49 CET

Barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska sjukhuset är en av fem svenska organisationer som får det internationella priset Quality innovation of the year 2013, ett pris som årligen delas ut av Institutet för Kvalitetsutveckling. Det som belönas är socialpsykiatriska behandlingsteamets mobila arbete i hemmet med ungdomar som har självskadebeteende och deras familjer.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.