Tags

Chefsläkare

Rikssjukvård

Typ 1-diabetes

Organtransplantation och organdonation

Rökstopp inför operation

Lex maria-anmälningar

akademiska sjukhuset 36 lex maria-anmälningar 27 akademiska 12 typ 1-diabetes 11 organtransplantation och organdonation 11 rikssjukvård 10 stroke 8 vårdhygien 8 akutsjukvård 7 förlossning 6 patientsäkerhet 6 vri 5 svåra brännskador 5 akademiska barnsjukhuset 5 reproduktionscentrum 5 neonatalvård 5 bup 5 vårdexport 5 rökstopp inför operation 5 uppsala care 5 innovation akademiska 5 psykiatri 5 donationsvecka 4 njurtransplantation 4 lustgas 4 barnmisshandel 4 vårdrelaterade infektioner 4 handkirurgi 4 blodbrist 4 vårdavtal 4 smärta 4 sjukhusbibliotek 4 ivf 4 bröstcancer 4 ire 4 barnsjukhus 4 kirurgveckan 2013 4 strålbehandling 4 ortogeriatrik 4 prostatacancer 3 hjärtstopp 3 ryggkirurgi 3 imaging 3 biva 3 barnskyddsteam 3 cochleaimplantat 3 centre of excellence typ 1-diabetes 3 screening 3 pet 3 lean sjukvård 3 vinnova 3 patientflöde 3 metadon 3 pulsåderbråck 3 smärtcentrum 3 positronemissionstomografi 3 autism 3 överviktskirurgi 3 depression 3 samariterhemmet 3 centre of excellence 3 vårdbyggnad 3 uppsala universitet 3 läkemedelsgenomgång 3 mammografi 3 endokrina tumörer 3 äggdonation 3 blodgivning 3 far 3 läkemedel 3 folke bernadotte regionhabilitering 3 lex maria 2014 3 klinisk forskning 3 ortopediveckan 2013 3 forskningsbokslut 3 ivf-behandling 3 barncancer 3 gastric bypass 3 kbt 3 telemedicin 3 operation 3 eksorobot 3 hjärtpump 3 fallskador 3 brännskada 3 psykiatrivecka 3 adhd 3 sömn- och andningscentrum 3 rehabiliteringsmedicin 3 betaceller 3 luftburen intensivvård 3 punktprevalensmätning 2 bröstmottagning 2 videokonferens 2 nervsmärta 2 multipel skleros 2 hjärtinfarkt 2 rcc 2 magnetkamera 2 swecare 2 Visa alla taggar
Syntetiskt peptid i hyaluronsyra förbättrar rörlighet och känsel efter svår handskada

Syntetiskt peptid i hyaluronsyra förbättrar rörlighet och känsel efter svår handskada

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 11:33 CET

Sammanväxningar och ärrbildning är ett stort problem i samband med handkirurgiska operationer. En studie ledd från Akademiska sjukhuset visar att en ny syntetisk peptid i kombination med hyaluronsyra ger bättre rörlighet.

Akademiska barnsjukhuset först med vårdhund

Akademiska barnsjukhuset först med vårdhund

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 09:00 CET

Inom kort kommer barn som vårdas på Akademiska barnsjukhuset förutom clowner och lekterapi att kunna möta vårdhunden Livia. Satsningen görs inom ramen för en forskningsstudie, den första i sitt slag inom svensk barnsjukvård.

Lex Maria-anmälan: Missat pulsåderbråck

Lex Maria-anmälan: Missat pulsåderbråck

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 10:27 CET

Akademiska sjukhuset gör en anmälan enligt lex Maria av en händelse där en äldre man som besökt akutmottagningen, och bedömts ha njursten, avled i hemmet några timmar senare. Efter händelsen har rutinerna ändrats. Äldre patienter med nytillkomna njurstensbesvär ska genomgå en röntgenundersökning innan de skrivs ut från akuten.

Ny metod ska säkerställa rätt vätskemängd vid svåra brännskador

Ny metod ska säkerställa rätt vätskemängd vid svåra brännskador

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 09:00 CEST

Patienter med svåra brännskador får ofta för mycket vätska det första dygnet vilket ökar risken för vätskeansamlingar, så kallade ödem. Både lungfunktionen och blodcirkulationen riskerar att påverkas och personen tvingas ligga i respirator med längre vårdtid som följd. På brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset prövas nu ett nytt sätt att styra vätsketillförseln och få bättre vätskekontroll.

Akademiska och Uppsala universitet först med integrerad PET/MR-kamera

Akademiska och Uppsala universitet först med integrerad PET/MR-kamera

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 13:08 CEST

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är först i Sverige med en integrerad PET/MR-kamera som avbildar kroppen på olika sätt. Att kunna samla in data från båda teknikerna samtidigt underlättar diagnostik och ger mer kunskap om effekten av olika behandlingar vid exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

Lex Maria-anmälan: Brister i journalrutiner

Lex Maria-anmälan: Brister i journalrutiner

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 09:00 CEST

Akademiska sjukhuset gör en anmälan enligt lex Maria av en händelse där en äldre patient, som genomgått en höftoperation, fick opereras akut i buken och senare avled. Efter händelsen har rutiner för dokumentation i patientjournalen skärpts för patienter som behandlas med smärtstillande läkemedel.

Media-no-image

Påminnelse/Pressinbjudan: Akademiska och Uppsala universitet först med en integrerad PET/MR-kamera

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 14:38 CEST

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är först i Sverige med en integrerad PET/MR-kamera som avbildar kroppen på olika sätt. I samband med invigningen den 23 oktober inbjuds media till en pressträff på Akademiska sjukhuset om hur den skiljer sig från tidigare avbildningstekniker och hur utrustningen kommer att användas kliniskt och inom ramen för forskningsstudier

Media-no-image

Pressinbjudan: Akademiska och Uppsala universitet först i Sverige med integrerad PET/MR-kamera

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 10:18 CEST

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är först i Sverige med en integrerad PET/MR-kamera som avbildar kroppen på olika sätt. I samband med invigningen av den nya, kombinerade kameran den 23 oktober inbjuds media till en pressträff om hur den skiljer sig från tidigare avbildningstekniker och hur utrustningen kommer att användas kliniskt och inom ramen för forskningsstudier

Diabetespatienter på Akademiska medverkar i vårdutveckling

Diabetespatienter på Akademiska medverkar i vårdutveckling

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 09:15 CEST

Trots att en patient med diabetes har bra värden är det inte alls säkert att personen upplever sig må bra. Från hösten får vuxna patienter med diabetes typ 1 på Akademiska sjukhuset regelbundet skatta sin livskvalitet. Det är ett led i sjukhusets arbete mot ett mer värdebaserat arbetssätt. Idag omfattas sex patientgrupper, senare i höst tillkommer ytterligare tre.

Lex-Maria-anmälan: Försenad transport av neonatalteam

Lex-Maria-anmälan: Försenad transport av neonatalteam

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 10:40 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria som rör en försenad ambulanstransport av ett neonatalteam till en annan stad. Förseningen innebar att barnet föddes innan teamet hann fram.

Akademiska öppnar centrum för sällsynta diagnoser

Akademiska öppnar centrum för sällsynta diagnoser

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 09:00 CEST

Ett Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, har startats på Akademiska sjukhuset. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med en projektgrupp vid Örebro universitetssjukhus med Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som primärt arbetsfält. Syftet är att barn och vuxna med sällsynta diagnoser ska få en likvärdig vård.

Barn med Downs syndrom och autism ska få bättre stöd

Barn med Downs syndrom och autism ska få bättre stöd

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 09:00 CEST

Autism är vanligare än man tidigare trott hos barn med Downs syndrom. I mitten av oktober startar ett utvecklingsprojekt på Akademiska barnsjukhuset/Hälsa och habilitering som innebär att berörda familjer och personal inom förskola/skola ska få utbildning och stöd att hitta rätt strategier och hjälpmedel samt vid behov medicinering.

Media-no-image

Beslut om verksamhetsflytt till nya vårdbyggnaden på Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 09:07 CEST

Onkologi, operationsverksamhet, kirurgisk vård och hematologi. Det är några verksamheter som kommer att flytta till den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska, som ska vara klar i slutet av 2016. Beslutet fattades nyligen av styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus.

Media-no-image

Akademiska samlar bröstcancervård på Samariterhemmet

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 11:26 CEST

Genom ett samlat omhändertagande ska Akademiska förbättra vården av kvinnor med bröstcancer. Nyligen startade en öppen bröstmottagning på Samariterhemmet, i lokaler med närhet till mammografin. Nästa steg blir flytt av hela bröstmottagningen och bröstkirurgin.

Lex Maria-anmälan: För hög läkemedelsdos

Lex Maria-anmälan: För hög läkemedelsdos

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 13:02 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett läkemedel getts i alltför hög dos. Orsaken var felläsning i läkemedelslistan.

Testbädd på Akademiska får fortsatt stöd

Testbädd på Akademiska får fortsatt stöd

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 14:39 CEST

Vinnova har beslutat anslå 4,25 miljoner kommande två år till Innovation Akademiska, för vidareutveckling av testbäddar för medicintekniska företag. Sedan starten 2010 har drygt 75 företag fått hjälp med utprovning/certifiering via sjukhusets testbäddsservice.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Operation av fel ryggkota

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 13:04 CEST

Akademiska sjukhuset lex Mariaanmäler en händelse där misstag gjordes vid röntgengenomlysning och fel ryggkota opererades. Patienten fick därefter genomgå ytterligare två operationer.

Ny mottagning med bröstsjuksköterskor på Samariterhemmet

Ny mottagning med bröstsjuksköterskor på Samariterhemmet

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 08:22 CEST

Akademiska sjukhuset har öppnat en ny mottagning på Samariterhemmet intill mammografin. Härigenom ska kvinnor med misstänkt bröstcancer få snabbare vård. Kvinnor som känner en knöl i bröstet kan numera själva ringa till en bröstsjuksköterska för råd, undersökning och bokning av mammografi. Satsningen uppmärksammas i samband med den nationella bröstcancerdagen 1 oktober.

Media-no-image

Försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 11:00 CEST

Akademiska sjukhusets ekonomiska prognos för 2014 har försämrats med 100 miljoner kronor. Främsta orsakerna är minskade intäkter för riks- och regionvård, ökade kostnader för personal och medicinskt material samt en svagare ekonomisk utveckling under sommaren än beräknat.

Media-no-image

Lex Maria-anmälan: Andningsuppehåll vid hjärtoperation

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 08:17 CEST

Akademiska sjukhuset lex Mariaanmäler en händelse där en patient utsattes för ett oplanerat långt andningsuppehåll under en hjärtoperation. Orsaken var att respiratorn stängdes av på ett felaktigt sätt.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.