Skip to main content

8,5 miljoner till telemedicin på Akademiska

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 11:47 CET

Ett projekt som leds från Akademiska sjukhuset i Uppsala får 8,5 miljoner
kronor från EU för att sprida användningen av telemedicin, det vill säga
att läkare på sjukhuset har direktkontakt med patienter och läkare på andra
sjukhus via en dator.

Satsningen ingår i projektet Health Optimum, där specialistsjukhus i sex
europeiska länder deltar. Hela projektsumman är 5,4 miljoner euro eller
cirka 50 miljoner kronor.

Med hjälp av telemedicin kan patienterna snabbare få en bedömning av en
specialist, som kan avgöra om patienten behöver komma till en
specialistklinik eller kan få vård på sitt lokala sjukhus.

I den svenska delen av projektet är det bland annat patienter med
brännskador, sår och bröstrekonstruktioner efter canceroperationer som ska
få snabbare hjälp. Plastikkirurgerna från Akademiska sjukhuset ska utveckla
sitt arbete med telemedicin till att omfatta flera sjukhus i landet,
framför allt i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

– Patienterna slipper resa och samhället sparar också mycket på att
sjukskrivningstiderna blir kortare när patienterna får en tidig bedömning,
säger Morten Kildal, chef för verksamhetsområde plastikkirurgi på
Akademiska sjukhuset.

– Fler patienter kan behandlas på hemsjukhuset och bara de som behöver mer
specialiserad vård skickas till oss.

Projektet är en fortsättning på ett tidigare EU-projekt för telemedicin.
Inom ramen för det har plastikkirurgerna i Uppsala i flera år samarbetat
med Mälardalssjukhuset i Eskilstuna och ett sjukhus i Kirgizistan där man
behandlar många brännskadade barn och ungdomar.

– Det första steget innebar att vi testade idén för att se om det fungerar
och kan användas affärsmässigt. Nu ska vi gå vidare och använda metoden i
det vardagliga arbetet och sprida samarbetet till fler enheter, säger
Morten Kildal.


Ytterligare upplysningar
Morten Kildal
Chef för verksamhetsområde plastikkirurgi, Akademiska sjukhuset
070-333 71 55
018-6115461

Benny Eklund
It-strateg, Landstinget i Uppsala län
018-611 60 63
070-51 01 306

Karin Sandell
Pressekreterare, Akademiska sjukhuset
018-611 96 11
0706-22 24 21